ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011

2

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές Αθλητές Εγκαταστάσεις Σκάφη - Υλικά Υλικά Αγώνων Σωστικά μέσα Μεταφορικά μέσα Ρυμουλκούμενα Σχολές εκμάθησης Ποινές Ιατρική Παρακολούθηση

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) [ Σκοποί & Μέσα ] 2 Α. ΣΚΟΠΟΙ Η διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος της ιστιοπλοΐας, σε όλα τα επίπεδα και ανάλογα με τις δυνατότητες του Ι.Ο.Π. Η διαπαιδαγώγηση των αθλητών, βασισμένη σε υγιείς αρχές συναγωνισμού, ευ αγωνίζεσθαι και η προσπάθεια δημιουργίας πρωταθλητών μέσα από την σωστή υλικοτεχνική υποδομή και εκπαίδευση από κατάλληλους προπονητές. Η δημιουργία μεγάλης βάσης αθλητών στις σχολές ανάπτυξης, από τους οποίους θα επανδρωθούν οι Ολυμπιακές κατηγορίες και θα προκύψουν και οι μελλοντικοί πρωταθλητές. Η δημιουργία σωστού περιβάλλοντος όπου οι αθλητές Ι.Ο.Π. θα περνούν τις ελεύθερες ώρες τους δημιουργικά. Β. ΜΕΣΑ 1. ΕΦΟΡΕΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 5. ΑΘΛΗΤΕΣ 6. ΓΟΝΕΙΣ 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8. ΣΚΑΦΗ ΥΛΙΚΑ 9. ΥΛΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ 10.ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 11.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 12. ΣΧΟΛΕΣ

5 Ιούνιος 2011 [ Εφορεία ] Η εφορεία αποτελεί τον σύνδεσμο του αθλητικού τμήματος με την διοίκηση του Ι.Ο.Π. και μέσω αυτής με την Ομοσπονδία ( Ε.Ι.Ο. ) τις κλάσεις και τους άλλους Ομίλους. Παρίσταται, παρακολουθεί και φροντίζει για την καλή λειτουργία του αθλητικού τμήματος, επιλαμβάνεται των θεμάτων αρμοδιότητάς της δίνοντας τις αναγκαίες και απαραίτητες λύσεις, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις συνεργάζεται για την εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων με το Δ.Σ. του Ι.Ο.Π. Ορίζει σε συνεργασία με το Δ.Σ. την Τεχνική Επιτροπή με την οποία συνεργάζεται για την επίτευξη των στόχων του αθλητικού τμήματος. Συνεργάζεται με τον Συντονιστή του αθλητικού τμήματος και τους Προπονητές σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την ενημέρωσή της σχετικά με την πορεία του αθλητικού τμήματος και διευκολύνει γενικά με κάθε τρόπο το έργο τους. Οργανώνει τακτικές συναντήσεις, με τους γονείς, ανά κατηγορία, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την πορεία του αθλητικού τμήματος και των παιδιών τους. Είναι υπεύθυνη για την πειθαρχία στο αθλητικό τμήμα, τόσο των αθλητών όσο και των προπονητών και επεμβαίνει όποτε το θεωρεί απαραίτητο. Φροντίζει για την εναρμόνιση όλων των ενεργειών του αθλητικού τμήματος, που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το καταστατικό και εγκυκλίους του Ι.Ο.Π., τις εγκυκλίους της Ε.Ι.Ο., τους κανονισμούς της ISAF και τους κανονισμούς των Κλάσεων. Καταστρώνει στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή, ημερολόγιο με τις προβλεπόμενες διοργανώσεις που θα συμμετέχει ο αθλητικός τομέας και το υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση. Συντάσσει κάθε Σεπτέμβρη τον προϋπολογισμό του αθλητικού τομέα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, συνεργαζόμενη με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τον οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση. Παρακολουθεί την σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού, φροντίζει για την έγκαιρη παραγγελία υλικών σε συνεργασία με την εφορεία 3

6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 4 υλικού όταν πρόκειται για πάγια υλικά, οργανώνει την συμμετοχή των ομάδων σε αγώνες εσωτερικού ή εξωτερικού, φροντίζει μέσω των προπονητών για την συντήρηση των σκαφών και σωστικών υποβάλλοντας στο Δ.Σ. αιτήσεις έγκρισης δαπανών, συλλέγοντας προσφορές και ελέγχοντας τις δαπάνες. Μεριμνά για την ανανέωση ή την λύση των συμβάσεων των προπονητών φροντίζοντας σε κάθε τέτοια περίπτωση, για την έγκαιρη αντικατάστασή τους υποβάλλοντας τις σχετικές προτάσεις στο Δ.Σ. Μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή αιτημάτων των αθλητών στην Ε.Ι.Ο και διενεργεί την αναγκαία αλληλογραφία, πάντα μέσω της Γραμματείας του Ι.Ο.Π. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ Προϋπόθεση συμμετοχής αθλητού στον ετησίως καταρτιζόμενο προϋπολογισμό αθλητικού τομέα είναι η έγκαιρη κατάθεση εισηγήσεων από τον αρμόδιο προπονητή που αφορούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό, τον καθορισμό στόχων και στις απαιτήσεις προμήθειας υλικών ανά αθλητή. Οι εισηγήσεις των προπονητών κατατίθενται στην εφορία και προωθούνται προς έγκριση στο ΔΣ βάσει του κατωτέρω παρατιθεμένου χρονοδιαγράμματος. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του αθλητικού τομέα καταρτίζεται με βάση τον εγκεκριμένο από το ΔΣ του Ομίλου, αγωνιστικό σχεδιασμό. Αθλητής του ομίλου που αδικαιολόγητα δεν συμμετέχει στο προπονητικο πρόγραμμα της κατηγορίας δεν εντάσσεται στον προϋπολογισμό του αθλητικού τμήματος. Τα έξοδα συμμετοχής σε αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού καθορίζονται με βάση το εξοδολόγιο το οποίο έχει προκύψει από τις τιμές κλεισίματος σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία, ferry boats, entry fee κλπ, έγκαιρα και με κριτήριο την ασφάλεια, την ορθολογική δυνατότητα εξυπηρέτησης των αθλητών-προπονητών με τις υπάρχουσες δυνατότητες (αυτοκίνητα, τρειλερ, σκάφη) κλπ. Κατά τον προγραμματισμό των αποστολών λαμβάνεται υπ όψη τριήμερη υπέρβαση των ημερών διεξαγωγής των αγώνων. Οποιαδήποτε παρέκκλιση αντιμετωπίζεται ως διαφορετική αποστολή. Τα έξοδα συμμετοχής κατά αποστολή, ορίζονται από την εφορία και εγκρίνονται από το Δ.Σ. Τα έξοδα συμμετοχής είναι τα ίδια για όλους τους αθλητές όλων των κατηγοριών που μετέχουν στην συγκεκριμένη αποστολή. Το εξοδολόγιο ανά ταξίδι θα διαφέρει ανάλογα. Τα έξοδα συμμετοχής αθλητών σε αγώνες εντάσσονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του αθλητικού τμήματος εφόσον έχει γίνει με έγκαιρη εισήγηση των προπονητών του ομίλου στην εφορία τεχνική επιτροπή.

7 Ιούνιος 2011 Κατά την υποβολή στην εφορία των τριμηνιαίων προγραμμάτων από τους προπονητές των τμημάτων θα συζητείται η επίτευξη ή μη των στόχων κάθε αθλητού. Η εφορία θα εισηγείται με σαφή αιτιολόγηση στο Δ.Σ. την τροποποίηση του αγωνιστικού σχεδιασμού του αθλητού. Οι αθλητές δικαιούνται εξόδων συμμετοχής μόνο στους αγώνες που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο αγωνιστικό τους σχεδιασμό, βάσει των στόχων και των αποτελεσμάτων τους. Ο στόχος καθορίζεται από τα αποτελέσματα στην κατηγορία που ανήκουν ηλικιακά όπως προβλέπει η ΕΙΟ και οι προκηρύξεις των αγώνων. Τα έξοδα συμμετοχής καταβάλλονται σε σχέση με τα αποτελέσματα και τις εγκεκριμένες συμμετοχές σε κάθε αγώνα ως εξής: To 40% των εξόδων ανεξαρτήτως αποτελέσματος και συμμετοχών (βασικό ποσοστό). To 70% των εξόδων για την επίτευξη στόχου (από την πρόταση του προπονητή, αλλά όχι για κατάκτηση θέσης μεγαλύτερης του 40% των συμμετεχόντων και αφορά σε όλες τις κλάσεις) To 100% των εξόδων για την επίτευξη πρωτεύοντος στόχου (συμμετοχή στο Medal Race για Ολυμπιακές κατηγορίες, 6άδα Πανευρωπαϊκού, 8άδα Παγκοσμίου) Αθλητής αθλήτρια που είναι μέλη της Εθνικής ομάδας στην κατηγορία τους, το βασικό ποσοστό αυξάνεται από 40% σε 50%. Τα υπόλοιπα ποσοστά παραμένουν ως έχουν. Σε κάθε αθλητή θα προκαταβάλλεται το βασικό ποσοστό των εξόδων συμμετοχής. Ο Όμιλος δύναται να προκαταβάλει το 100% των εξόδων συμμετοχής του πρώτου ταξιδιού της αγωνιστικής περιόδου (επί αποδώσει βάσει αποτελέσματος και συμμετοχών), σε όλους τους αθλητές που είναι μέλη της Εθνικής ομάδας στην κατηγορία τους, εφόσον υπάρχει η ταμειακή δυνατότητα. Στις περιπτώσεις οργάνωσης αποστολών και κάλυψης μέρους των εξόδων συμμετοχής αθλητού Εθνικής ομάδας από την ΕΙΟ, ο Όμιλος καλύπτει τα υπόλοιπα έξοδα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει το πρόγραμμα της Εθνικής αποστολής. Οι αγορές υλικών, σκαφών κλπ. εντάσσονται στον προϋπολογισμό του αθλητικού τμήματος εφόσον έχουν γίνει βάσει του χρονοδιαγράμματος που παρατίθεται κατωτέρω με έγκαιρη εισήγηση των προπονητών του ομίλου στην εφορία, και εξαρτώνται από τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των στόχων ανά αθλητή και τελικώς εγκρίνονται από το ΔΣ. Με μέριμνα αθλητού και προπονητού το νέο υλικό θα πρέπει σημαίνεται ώστε να ταυτοποιείται η ιδιοκτησία (Ομίλου-Ιδιωτικό-Χορηγού). Σε κάθε αλλαγή ενημερώνεται ο Έφορος υλικού και η καρτέλα του αθλητού. Μετά από αντικατάσταση αθλητικού υλικού ο αθλητής υποχρεούται να επιστρέψει το αντικατασταθέν υλικό. 5

8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ α. Ολοκλήρωση συμφωνιών και ανανέωση συμβάσεων με τους προπονητές και εκπαιδευτές για τη νέα αθλητική περίοδο που ξεκινάει 1η Σεπτεμβρίου. β. Εισήγηση πρόβλεψη των προπονητών μετά την ολοκλήρωση των αθλητικών υποχρεώσεων των αθλητών εκπαιδευομένων για αλλαγή προώθηση σε άλλες κατηγορίες. γ. Εισήγηση των προπονητών για στελέχωση των αθλητικών ομάδων με μετεγγραφές και αποδεσμεύσεις αθλητών από το αθλητικό πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ α. Οριστικοποίηση μετεγγραφών από και προς τον Όμιλο, καθορισμός ομάδων, ονομαστική κατάσταση αθλητών, κατηγοριοποίηση ηλικιακά. β. Κατάθεση τριμηνιαίου προγράμματος προπονήσεων και αγώνων, το οποίο θα ανανεώνετε την τελευταία εβδομάδα του μηνά εφόσον συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ α. Κατάθεση από κάθε προπονητή, αγωνιστικού απολογισμού προηγούμενου έτους ανά κατηγορία και αθλητή. β. Κατάθεση από κάθε προπονητή, της εισήγησης του νέου αγωνιστικού σχεδιασμού, καθορισμός στόχων ανά αθλητή. Ο αγωνιστικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικό προϋπολογισμό εξόδων ταξιδιών και προμήθειας υλικών ανά αθλητή. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ α. Εισήγηση του Εφόρου και της Επιτροπής προς το ΔΣ, ως προς την επιλογή των κατηγοριών που θα στηρίξει ο Όμιλος κατά την αγωνιστική περίοδο. β. Διαβούλευση με τους προπονητές, αθλητές ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Το αγωνιστικό πρόγραμμα που ανακοινώνει η ΕΙΟ είναι η βάση της οριστικοποίησης του ετήσιου αγωνιστικού σχεδιασμού και προϋπολογισμού του Ομίλου ο οποίος και κατατίθεται προς έγκριση στο ΔΣ.

9 Ιούνιος 2011 [ Τεχνική επιτροπή ] Αποτελείται από 2 έως 5 μέλη του Ι.Ο.Π. που έχουν εμπειρίες και γνώσεις γύρω από την Ιστιοπλοΐα και διοικητικές ικανότητες. Ορίζονται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Εφόρου ο οποίος έχει τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας της. 7 Στα μέλη της επιτροπής επιμερίζονται οι κάτωθι λειτουργικοί τομείς: Ολυμπιακές κατηγορίες Κατηγορίες ανάπτυξης Σχολές εκπαίδευσης Η Τεχνική Επιτροπή λειτουργεί σαν συμβουλευτικό όργανο του Εφόρου. Αξιολογεί τις χορηγίες ή δωρεές ανά κατηγορία ή ανά σκάφος και εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκρισή τους. Με γνώμονα το συμφέρον του Ομίλου, προτείνει την περιστασιακή συγκρότηση πληρωμάτων διαφορετικών των υφισταμένων σε όλες τις κατηγορίες με σκοπό την συμμετοχή και την παρουσία του Ομίλου σε αγώνες επιλογής της και εισηγείται κατά περίπτωση στο Δ.Σ. προς έγκριση. Αξιολογεί τις προτάσεις των προπονητών για μεταγραφές αθλητών και αφού εξετάσει τη δυνατότητα κάλυψής τους με τα απαραίτητα υλικά, εισηγείται στο Δ.Σ. ανάλογα.

10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) [ Συντονιστής Τμήματος ] 8 Είναι -κατά κανόνα- επαγγελματίας με διοικητικές ικανότητες και εμπειρία, ει δυνατόν προπονητής ιστιοπλοΐας και πρέπει να έχει σχέση εργασίας με τον Ι.Ο.Π. πλήρους απασχόλησης. Εναλλακτικά χρέη συντονιστή μπορεί να αναλάβει και ο αρμόδιος έφορος ή μέλος του ομίλου με διακεκριμένα προσόντα, κατόπιν προτάσεως του εφόρου και εγκρίσεως από το Δ.Σ. Συνεργάζεται με τους προπονητές του Ομίλου για την σύνταξη των προπονητικών προγραμμάτων, του προγράμματος συμμετοχής σε αγώνες, του προϋπολογισμού και την στοχοποίηση των αποτελεσμάτων. Επιβλέπει τους προπονητές του Ομίλου για την τήρηση του προπονητικού τους προγράμματος, του ωραρίου λειτουργίας των τμημάτων, την συντήρηση των σωστικών τους μέσων καθώς και των υλικών προπόνησης. Φροντίζει για την εναρμόνιση όλων των ενεργειών του τμήματος, που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το καταστατικό του Ι.Ο.Π., τις Εγκυκλίους της Ε.Ι.Ο., τους κανονισμούς της ISAF, τους κανονισμούς των Κλάσεων και τον παρόντα κανονισμό. Έχει την ευθύνη τήρησης των καταστάσεων απόπλου κατάπλου αθλητών, σωστικών και προπονητών. Συντάσσει το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος με γνώμονα την καθημερινή παρουσία τουλάχιστον ενός προπονητή στον Όμιλο και εντός του ωραρίου προπονήσεων το οποίο και εισηγείται στην Τεχνική Επιτροπή. Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη και συντήρηση των υλικών διεξαγωγής αγώνων και μεριμνά για την άρτια και επαρκή λειτουργία τους. Συντάσσει τις προκηρύξεις και τις οδηγίες πλου των διασυλλογικών ή άλλων αγώνων του Ομίλου και τις καταθέτει στην Τεχνική Επιτροπή προς έγκριση. Καταθέτει στην Τεχνική Επιτροπή προτάσεις για την σύνταξη προϋπολογισμού και προγράμματος λειτουργίας και ζητά την επικύρωση των στόχων ανά κατηγορία. Καταθέτει στον έφορο κάθε μήνα πριν την τελευταία τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. αναφορά στην οποία πρέπει να υπάρχουν ανά κατηγορία απαραιτήτως και όχι περιοριστικά τα κάτωθι στοιχεία:

11 Ιούνιος 2011 Αριθμός προπονήσεων Παρουσίες Αθλητών Συμμετοχές σε αγώνες και αποτελέσματα Αναφορά πορείας βάσει προγράμματος Ζημίες & απώλειες υλικών Παραλαβή νέων υλικών Εργασίες συντήρησης ή επισκευές σωστικών και μηχανών Ημερολόγιο κίνησης αυτοκινήτου (ων) και trailers. 9 Έχει την ευθύνη για την σωστή συντήρηση, διαχείριση και φύλαξη του αυτοκινήτου και των τρέυλερ του Ομίλου, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και πάντα έτοιμα προς χρήση για την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου. Φροντίζει έγκαιρα για τις δηλώσεις συμμετοχής σε αγώνες, σε συνεργασία με τον Έφορο και τους προπονητές. Είναι υπεύθυνος για τα μητρώα των αθλητών, κρατάει αρχείο και φροντίζει να είναι ενημερωμένα ιατρικά τα δελτία τους. Μεριμνά για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των ομάδων καταθέτοντας έγκαιρα τις προτάσεις του στην Τεχνική Επιτροπή θέτοντας και τις καταλυτικές ημερομηνίες δήλωσης συμμετοχής, αναχώρηση αποστολής κ.λ.π. Τηρεί καρτέλες προπονητών στις οποίες καταχωρούνται συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία όπως, κατηγορία απασχόλησης, χρεωμένα υλικά (VHF, φουσκωτό, αγκυρόσχοινα, σημαίες, κλπ) ωράριο απασχόλησης, βάρδιες, ταξείδια, αντικαταστάσεις συναδέλφων του, ποσότητες καυσίμων για τις ανάγκες προπονήσεων και αγώνων κ.α.

12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) [ Προπονητές ] 10 Οι προπονητές είναι επαγγελματίες (με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος) και έχουν σχέση εργασίας προπονητή με τον Ι.Ο.Π. Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση, εισήγηση για έγκριση και την εφαρμογή προγράμματος της κατηγορίας ευθύνης τους, τη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης των αθλητών τους και την στελέχωση όλων των τμημάτων και κατηγοριών με αθλητές σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και με στόχο την παρουσία ικανών αθλητών σε όλες τις ομάδες και κλάσεις που καλλιεργεί ο ΙΟΠ. Κρατούν απαραίτητα στοιχεία για την παρουσία των αθλητών στις προπονήσεις και ενημερώνουν ιεραρχικά όταν παρουσιάζονται συχνές απουσίες. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα για τις τακτικές αναφορές του συντονιστή. Τηρούν μητρώο συμμετοχών των αθλητών και των επιδόσεών τους σε σημαντικούς αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού και συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας τους στην προπόνηση φροντίζουν πάντα να ενημερώνουν έγκαιρα τον Συντονιστή του τμήματος, ή απουσία αυτού τον αρμόδιο Έφορο για τον αντικαταστάτη τους, ή για να βρεθεί η κατάλληλη λύση για την προπόνηση των αθλητών αν υπάρχει αδυναμία αντικατάστασης. Ελέγχουν τα υλικά του τμήματος και φροντίζουν για την καλή συντήρηση τους από αυτούς που κατ αρχήν τα χρησιμοποιούν και όταν είναι αναγκαίο ζητούν την συνδρομή ειδικών τεχνιτών καταθέτοντας την ανάλογη εισήγηση για έγκριση δαπάνης. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Πριν την έξοδο στη θάλασσα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την πρόβλεψη του καιρού, να έχουν ελέγξει ότι το σωστικό σκάφος είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ότι έχει τα απαραίτητα προβλεπόμενα εφόδια και έγγραφα. Πρέπει να φέρουν τα ατομικά σωστικά τους, να χειρίζονται το σκάφος με συνέπεια και προσοχή και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. Φροντίζουν για την καλή εμφάνιση της ομάδας και την συμπεριφορά των ίδιων και των αθλητών τους που πρέπει να είναι κόσμια και μέσα στα κοινωνικώς αποδεκτά όρια

13 Ιούνιος 2011 εντός και εκτός ομίλου. Τόσο οι ίδιοι όσο και οι αθλητές τους θα πρέπει να φορούν εμφανίσεις -εφόσον είναι εφικτό- με το λογότυπο του Ομίλου και του χορηγού της κατηγορίας τους, αν υπάρχει (και όπου αυτό επιτρέπεται). Συνοδεύουν τους αθλητές του Ομίλου σε προγραμματισμένους επίσημους ή μη αγώνες εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι προπονητές βάρδιας οφείλουν πέραν των προγραμματισμένων εργασιών τους να μεριμνούν για την ασφάλεια του συνόλου των αθλητών και του υλικού στην στεριά και την θάλασσα. Με την συνεργασία του Συντονιστή του τμήματος ή του αρμόδιου Εφόρου, καταθέτουν προτάσεις για την σύνταξη του προϋπολογισμού και το πρόγραμμα λειτουργίας της κατηγορίας ευθύνης τους. 11 Καλύπτουν έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν σε άλλη κατηγορία εκτός της κατηγορίας τους, σε συνεργασία με τον συντονιστή του τμήματος ή τον αρμόδιο Έφορο, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου. Υποχρεούνται στην σύνταξη μηνιαίας αναφοράς προς τον Συντονιστή του τμήματος ή τον αρμόδιο Έφορο, η οποία κατατίθεται στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του επομένου μηνός και πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα κάτωθι στοιχεία: Αριθμός προπονήσεων Παρουσίες Αθλητών Συμμετοχές σε αγώνες και αποτελέσματα Αναφορά πορείας βάσει προγράμματος Ζημίες, βλάβες, ή απώλειες υλικών Παραλαβή νέων υλικών Εργασίες συντήρησης ή επισκευές σωστικών και μηχανών Αναγκαία καθίσταται με ευθύνη του αρμόδιου προπονητή η εφ εξής δημιουργία καρτέλας αθλητή μέσω της οποίας θα παρακολουθείται η διαδρομή του αθλητή από την ένταξή του στον Όμιλο μέχρι την μεταγραφή του ή την εγκατάλειψη της ενεργούς αγωνιστικής δράσης. Η καρτέλα αυτή θα περιέχει διαχρονικές συνοπτικές πληροφορίες για την αθλητική δραστηριότητα του αθλητή όπως π.χ. Ονοματεπώνυμο, ηλικία, κλάση, μεταβολές

14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 12 κλάσης ή πληρώματος, αγώνες που συμμετείχε, αποτελέσματα, υλικά που χρησιμοποιεί και έχει χρεωθεί, χορηγίες (σε χρήμα ή υλικά, ατομικές ή Ομίλου) το κόστος που έχει καταβάλλει ο Όμιλος για την συμμετοχή του στους αγώνες, οι ανταποδοτικές ατομικές αναλογικές εισπράξεις από άλλους φορείς για λογαριασμό του συγκεκριμένου αθλητή. Φροντίζουν έγκαιρα για τις δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών των τμημάτων τους στους προγραμματισμένους αγώνες, σε συνεργασία με τον Έφορο. Είναι υπεύθυνοι για τα μητρώα των αθλητών των τμημάτων τους, κρατούν αρχείο και φροντίζουν να είναι ενημερωμένα ιατρικά τα δελτία τους. Παραλαμβάνουν και χρεώνονται τα σωστικά και τα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου τους και έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την διατήρηση τους σε άριστη κατάσταση. Τηρούν υποχρεωτικά ημερήσιες καταστάσεις απόπλου κατάπλου των σωστικών. Οργανώνουν τις προπονήσεις των κατηγοριών ως κάτωθι Κατά την διάρκεια της σχολικής περιόδου κάθε Σάββατο & Κυριακή και δύο καθημερινές εβδομαδιαίως, όποιες μπορούν οι αθλητές σε συνεννόηση με τον προπονητή της κατηγορίας τους. Κατά την περίοδο των εορτών οι προπονήσεις θα γίνονται κατά προτίμηση σε εργάσιμες ημέρες. Κατά τους θερινούς μήνες οι προπονήσεις θα γίνονται τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα κατά προτίμηση εκτός Σαββάτου & Κυριακής. Κάνουν έγγραφες προτάσεις για μεταγραφές αθλητών από και προς τον Ι.Ο.Π. προς την Τεχνική Επιτροπή συνοδευόμενες από τα κάτωθι στοιχεία: Όμιλο προέλευσης Ιστιοπλοϊκή εμπειρία Λόγοι μεταγραφής Κατηγορία ένταξης Υλικό κάλυψης αθλητή Στόχοι μεταγραφής Χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο του Ομίλου με την άδεια του συντονιστή του τμήματος ή του αρμόδιου Εφόρου και μόνο για υπηρεσιακές μετακινήσεις. Φροντίζουν για την διατήρησή του σε άριστη κατάσταση.

15 Ιούνιος 2011 [ Αθλητές ] Υποχρεούνται να τηρούν τα προγράμματα των προπονητών και να συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες που περιλαμβάνονται σε αυτά. Ειδικότερα η συμμετοχή στους διασυλλογικούς αγώνες που διοργανώνει ο Όμιλος είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων, καθώς επίσης υποχρεούνται να παρευρίσκονται και στις απονομές αυτών. Κάθε μορφής ατομική χορηγία, σε υλικά, κάλυψη εξόδων ταξειδιών, ή χρήμα θα τελεί υπό την έγκριση του Δ.Σ. και θα υλοποιείται μόνο μέσω αυτού με την υπογραφή σχετικών συμβάσεων. Κατά συνέπεια καμιά μορφή διαφήμισης επί του σκάφους ή των εμφανίσεων των αθλητών είναι επιτρεπτή χωρίς την έγκριση του Ομίλου. Οι αθλητές υποχρεούνται να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις του ομίλου ή χορηγών μετά από υπόδειξη της εφορίας Δ. Σχέσεων. Πρέπει να είναι κόσμιοι και σοβαροί και η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι υποδειγματική, μέσα στα κοινωνικώς αποδεκτά όρια εντός και εκτός ομίλου. Υποχρεούνται κατά την διάρκεια της παρουσίας τους στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, των προπονήσεων και των αγώνων όπου αυτό επιτρέπεται στις απονομές και στις επίσημες εμφανίσεις τους εφ όσον εκπροσωπούν τον Όμιλο να φέρουν στα ρούχα τους το λογότυπο του Ομίλου και του εγκεκριμένου χορηγού της κατηγορίας τους. Πρέπει να τηρούν την διαδικασία σε θέματα επικοινωνίας αθλητών Δ.Σ. μέσω προπονητών και Υπευθύνων κατηγοριών (αθλητής προπονητής υπεύθυνος κατηγορίας Έφορος Δ.Σ.) Ο αθλητής βραβεύεται από τον όμιλο με υψηλή διάκριση εφόσον λαμβάνει μία από τις παρακάτω θέσεις: Ολυμπιακοί Αγώνες Θέση 1-8 Παγκόσμια Πρωταθλήμτατα Θέση 1-8 Πανευρωπαϊκά Πρωυαθλήματα Θέση 1-6 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Θέση 1-3 Διεθνής Αγώνες* Θέση 1-3 Βαλκανικοί Αγώνες* Θέση 1-3 Μεσογειακοί Αγώνες* Θέση * Αγώνες αναγνωρισμένοι από την ISAF

16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 14 Χρεώνονται απογραφικά τα υλικά που διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν και υποχρεούνται να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση. Συντηρούν και επισκευάζουν τα υλικά τους στα μέτρα των δυνατοτήτων τους ή ενημερώνουν τον προπονητή τους εάν το υλικό τους δεν μπορεί να συντηρηθεί ή να επισκευασθεί από τους ίδιους. Φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων που χρησιμοποιούν και προσέχουν να μην δημιουργούνται φθορές. Προπονούνται υποχρεωτικά στα πλαίσια της ομάδας που ανήκουν και σε καμία περίπτωση δεν συμμετέχουν σε προπονήσεις άλλων ομάδων εκτός εάν έχουν ρητή άδεια από τον προπονητή τους ή τον Έφορο, ή συμμετέχουν σε προπονήσεις Εθνικής ομάδας ως μέλη της. Τηρούν υποχρεωτικά, με ευθύνη των προπονητών τους οι ανήλικοι, ημερήσιες καταστάσεις απόπλου κατάπλου. Κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου αλλαγή κατηγορίας αθλητών και μελών πληρωμάτων επιτρέπεται από το ΔΣ μόνο μετά από τεκμηριωμένη έγγραφη πρόταση του υπευθύνου προπονητή και έγκριση της Εφορείας. Αθλητές που λόγω κωλύματος ή ανωτέρας βίας δεν θα είναι σε θέση να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της κατηγορίας τους, ειδοποιούν έγκαιρα τον προπονητή τους ή την Εφορεία και ζητούν άδεια αποχής ώστε να μην επηρεαστεί η καλή λειτουργία του τμήματος- ειδικά όταν πρόκειται για αθλητές διθέσιου σκάφους- και για να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στα πληρώματα, τα υλικά και το πρόγραμμα. Η μη έγκαιρη ειδοποίηση και η απουσία από τις προπονήσεις ή η αποχή από τους αγώνες ( 6 συνεχόμενες προγραμματισμένες προπονήσεις ή προπονήσεις και αγώνες που περιλαμβάνονται σε διάστημα 3 μηνών συνολικά το έτος) καθιστά αυτόματα τον

17 Ιούνιος 2011 αθλητή ανενεργό και επιφέρει την άμεση διαγραφή του από τα πλάνα και το πρόγραμμα της κατηγορίας του, μέχρι την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αθλητές που διατελούν σε άδεια μπορούν μετά από την σύμφωνη γνώμη του προπονητή και εφόσον διατίθεται υλικό, να συμμετάσχουν σε προπονήσεις ή αγώνες. Πάντα όμως θα έχουν προτεραιότητα τα ενεργά μέλη του τμήματος. 15 Αθλητές που έχουν ιδιόκτητο αγωνιστικό σκάφος και υλικά μπορούν με την σύμφωνη γνώμη της Εφορείας να τα φυλάσσουν στους χώρους του Ι.Ο.Π. και να τα χρησιμοποιούν τις ώρες των προπονήσεων, έστω κι αν δεν είναι ενεργά μέλη του τμήματος. Οι προπονητές εάν χρειαστεί, τα σκάφη και τα υλικά αυτά μπορούν περιστασιακά να τα παραχωρήσουν σε αθλητή του τμήματός τους για προπόνηση ή αγώνες χωρίς ειδική άδεια από τον ιδιοκτήτη τους αλλά σε περίπτωση ζημιάς αυτή θα αποκαθίσταται άμεσα με ευθύνη του αθλητή και του αρμόδιου προπονητή. Τις δαπάνες αποκατάστασης της ζημιάς καλύπτει ο Όμιλος. ΓΟΝΕΙΣ Αποτελούν ΕΜΜΕΣΑ αλλά αναπόσπαστα μέλη της Ιστιοπλοϊκής οικογένειας του Ι.Ο.Π. Οφείλουν να είναι μέλη του Ομίλου και παρέχουν οικιοθελώς μεμονωμένα ή συλλογικά κάθε δυνατή βοήθεια για την διευκόλυνση του αθλητικού και παιδαγωγικού έργου του Ι.Ο.Π. Για κάθε θέμα που τους απασχολεί έρχονται σε επαφή και συνεννόηση με τον υπεύθυνο της κατηγορίας. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δοθεί λύση, το θέμα παραπέμπεται στον Έφορο και από αυτόν στο Δ.Σ. Δεν πρέπει να παρακωλύουν το έργο των προπονητών συμμορφούμενοι με τον παρόντα κανονισμό και με τις υποδείξεις των υπευθύνων, όταν βρίσκονται σε αθλητικούς χώρους. Σε περίπτωση που το παιδί τους αντιμετωπίζει προβλήματα σε άλλες δραστηριότητες του, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Υπεύθυνο της κατηγορίας και τον προπονητή του, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την λύση του προβλήματος.

18 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) [ Εγκαταστάσεις ] 16 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Χρησιμοποιείται για την θεωρητική κατάρτιση των ομάδων με υποχρεωτική παρουσία του υπεύθυνου προπονητή ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης της. Η κόσμια ενδυμασία είναι απαραίτητη. ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Χρησιμοποιείται για την φύλαξη των υλικών υπό την εποπτεία των προπονητών οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την τάξη αποθήκευσης του υλικού και για την καθαριότητα της. ΑΠΟΔΥΤΉΡΙΑ Χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία αθλητών, μελών και προπονητών για την ιστιοπλοϊκή τους δραστηριότητα. Οι προπονητές φέρουν την ευθύνη για την κόσμια χρήση τους από τους αθλητές. ΧΕΡΣΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την φύλαξη των σκαφών του Ι.Ο.Π. Μέλη του Ομίλου κατέχοντες ιδιόκτητο σκάφος και εξοπλισμό έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την φύλαξη του σκάφους τους και του εξοπλισμού του, μόνο όταν αυτά χρησιμοποιούνται για αθλητική δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έγκριση του εφόρου και με την ευθύνη προπονητή, περιστασιακά και λόγω έκτακτης ανάγκης από προπονητή, αθλητή ή αθλητές αγωνιστικής ομάδας για προπόνηση ή αγώνα. Η τακτοποίηση του χώρου είναι ευθύνη του ναυκλήρου. Η ύπαρξη διαδρόμου για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στα W.C.είναι επιβεβλημένη. ΓΛΙΣΤΡΕΣ Προορίζονται αποκλειστικά για την πρόσβαση των σκαφών στην θάλασσα. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και φύλαξη σκαφών και trailers επάνω σε αυτές.

19 Ιούνιος 2011 Οι προπονητές φέρουν την ευθύνη για την ασφαλή χρήση τους από τους αθλητές καθώς και για την καθαριότητά τους. Ο ναύκληρος ελέγχει την σταθερότητα των σημείων στήριξης και εισηγείνται στο Δ.Σ. την αποκατάσταση ζημιών τους εάν προκύψουν. ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ Χρησιμοποιείται από αθλητές, μέλη και προπονητές στους διαμορφωμένους χώρους των μελών και είναι απαραίτητη η κόσμια ενδυμασία και η επίδειξη της ταυτότητας. Αποτελούν ΕΜΜΕΣΑ αλλά αναπόσπαστα μέλη της Ιστιοπλοϊκής οικογένειας του Ι.Ο.Π. Οφείλουν να είναι μέλη του Ομίλου και παρέχουν οικιοθελώς μεμονωμένα ή συλλογικά κάθε δυνατή βοήθεια για την διευκόλυνση του αθλητικού και παιδαγωγικού έργου του Ι.Ο.Π. Για κάθε θέμα που τους απασχολεί έρχονται σε επαφή και συνεννόηση με τον υπεύθυνο της κατηγορίας. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δοθεί λύση, το θέμα παραπέμπεται στον Έφορο και από αυτόν στο Δ.Σ. Δεν πρέπει να παρακωλύουν το έργο των προπονητών συμμορφούμενοι με τον παρόντα κανονισμό και με τις υποδείξεις των υπευθύνων, όταν βρίσκονται σε αθλητικούς χώρους. Σε περίπτωση που το παιδί τους αντιμετωπίζει προβλήματα σε άλλες δραστηριότητες του, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Υπεύθυνο της κατηγορίας και τον προπονητή του, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την λύση του προβλήματος. 17

20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) [ Σκάφη - Υλικά ] 18 Την πρώτη εβδομάδα μετά την λήξη της αγωνιστικής περιόδου οι προπονητές με την βοήθεια των αθλητών τους, καταμετρούν και απογράφουν τα υπάρχοντα υλικά στις αποθήκες του Ι.Ο.Π. τις οποίες και ευθετούν για την επικείμενη περίοδο. Οι καταστάσεις απογραφής παραδίδονται στον αρμόδιο Έφορο, που ελέγχει τα υπάρχοντα υλικά βάση προγενεστέρων απογραφών, τιμολογίων αγορών και χορηγιών σε συνεργασία με τον Έφορο υλικού και αναφέρει στο Δ.Σ. το αργότερο έως το τέλος του έτους τις παρατηρήσεις που τυχόν υπάρχουν. Μία φορά ανά έτος δημιουργείται 3μελής επιτροπή με σκοπό την καταστροφή του άχρηστου υλικού ή την διάθεση του σε άλλα Ιστιοπλοϊκά σωματεία συντάσσοντας το ανάλογο πρωτόκολλο μετά από έγκριση του Δ.Σ.. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται φυλάσσονται κατά κανόνα στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Π.. Σε περίπτωση που μερικά από αυτά, για ειδικούς λόγους, παραμένουν στην κατοχή αθλητών εκτός εγκαταστάσεων του Ι.Ο.Π., οι αθλητές υποχρεούνται να τα επιστρέψουν σε πρώτη ζήτηση. Η κατανομή των σκαφών και υλικών στους αθλητές ανά κατηγορία και τμήμα γίνεται κατά την απόλυτη κρίση των προπονητών ή με βάση διαδικασίες που έχει αποφασίσει η Εφορεία. Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους αθλητές ή και ομάδα αθλητών να μοιράζονται σκάφη και υλικά με άλλους κατά ημέρες ή και ακόμα και κατά την διάρκεια των προπονήσεων, εάν τα διαθέσιμα δεν επαρκούν. Αυτή η κατανομή γίνεται κατά την κρίση των προπονητών. Για την αγορά νέου υλικού απαιτείται τεκμηριωμένη εισήγηση των προπονητών προς τους υπευθύνους των κατηγοριών και μέσω Εφόρου έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. Προκειμένου για αγορά σκαφών και υλικών μεγάλης αξίας απαιτούνται τουλάχιστον 3 προσφορές που συλλέγονται από τον Συντονιστή του τμήματος. Η αγορά του πάγιου υλικού διενεργείται από την Εφορεία υλικού η οποία φροντίζει και για την άμεση απογραφή του.

21 Ιούνιος 2011 [ Υλικά αγώνων ] ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ GPS ΡΕΜΕΤΖΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΠΥΞΙΔΕΣ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΑ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ VHF VHF 19 Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους προπονητές οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη καλής λειτουργίας τους και της διατήρησής τους σε άριστη κατάσταση. Τα υλικά αυτά φυλάσσονται από τον ναύκληρο. Οι σημαδούρες και τα ρεμέτζα φυλάσσονται στις αποθήκες υλικού του Ομίλου και τα υπόλοιπα στην Γραμματεία. Πρέπει να είναι διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση και να επαρκούν για την διεξαγωγή των προγραμματισμένων αγώνων και των προπονήσεων.

22 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) [ Σωστικά μέσα ] 20 ΦΟΥΣΚΩΤΑ Χρησιμοποιούνται από τους προπονητές στους οποίους χρεώνονται ατομικά δηλ. ένα στον καθένα. Φέρουν την αποκλειστική ευθύνη καλής λειτουργίας και της διατήρησης τους σε αρίστη κατάσταση. Φυλάσσονται στον χερσαίο χώρο του ομίλου. Απαγορεύεται η παραμονή τους στην θάλασσα όταν δεν υπάρχουν προπονήσεις ή αγώνες. Είναι υποχρεωτική η τήρηση ημερησίων καταστάσεων απόπλου κατάπλου και η υποβολή αναφοράς από τους προπονητές προς την Εφορεία, σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς. VHF Χρεώνονται στους προπονητές οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης τους σε αρίστη κατάσταση. Είναι υποχρεωτική η χρήση τους κατά την διεξαγωγή προπονήσεων ή αγώνων και η υποβολή αναφοράς από τους προπονητές προς την Εφορεία, σε περίπτωση βλάβης, ζημιάς ή απώλειας. Το κανάλι ημερήσιας επικοινωνίας καθορίζεται από τον Συντονιστή του τμήματος ή του αρμόδιου Εφόρου και αναγράφεται επάνω στις καταστάσεις απόπλου κατάπλου των σωστικών.

23 Ιούνιος 2011 [ Μεταφορικά μέσα Ρυμουλκούμενα ] ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη και μόνο των αναγκών του Ομίλου. Η διατήρηση τους σε αρίστη κατάσταση είναι ευθύνη του Συντονιστή του τμήματος ή του αρμόδιου Εφόρου και των προπονητών οι οποίοι τα παραλαμβάνουν και τα παραδίδουν από και προς τον έφορο και τους χρήστες, τηρώντας πρωτόκολλο κίνησης και αναφέροντας εγγράφως τυχόν ζημίες που έχουν προκληθεί. Τα έγγραφα κυκλοφορίας τους, φυλάσσονται στην γραμματεία του Ομίλου η οποία έχει την ευθύνη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. 21 ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη και μόνο των αναγκών του Ομίλου. Η διατήρηση τους σε αρίστη κατάσταση είναι ευθύνη του Συντονιστή του τμήματος και των προπονητών οι οποίοι τα παραλαμβάνουν από τον έφορο και τα παραδίδουν προς αυτόν τηρώντας πρωτόκολλο κίνησης και αναφέροντας εγγράφως τυχόν ζημίες που έχουν προκληθεί.τα έγγραφα κυκλοφορίας τους, φυλάσσονται στην γραμματεία του Ομίλου η οποία έχει την ευθύνη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) [ Σχολές εκμάθησης ] 22 Λειτουργούν υπό την επιστασία του Υπευθύνου σχολών και την εποπτεία του προπονητή της αγωνιστικής ομάδας OPTIMIST. Η διάρκεια τους είναι 3μηνη επαναλαμβανόμενη. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων και μαθητών καθώς και η οικονομική συμμετοχή ανά αθλητή ορίζονται από τον Υπεύθυνο σχολών κατόπιν εισηγήσεως του στο Δ.Σ. Οι θέσεις καλύπτονται με αίτηση του ενδιαφερομένου κηδεμόνα και με τις παρακάτω προϋποθέσεις για τον υποψήφιο αθλητή μαθητή: Η ηλικία του να είναι μεταξύ 6,5 και 12 ετών. Να έχει κατάλληλο σωματότυπο Να είναι αρτιμελής Να γνωρίζει κολύμβηση ( βάση υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα ) Ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο ή Δημόσιο Νοσοκομείο που να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και ότι μπορεί να αθλείται στο άθλημα της Ιστιοπλοΐας. Μετά την ολοκλήρωση των 3 κύκλων εκμάθησης οι απόφοιτοι αθλητές έχουν τις προϋποθέσεις να διεκδικήσουν θέση στη προαγωνιστική ομάδα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες.

25 Ιούνιος 2011 [ Ποινές ] Παραπτώματα των αθλητών τιμωρούνται ανάλογα με την βαρύτητα τους με τις ακόλουθες ποινές: Προφορική επίπληξη 2. Έγγραφη επίπληξη 3. Αποβολή από την ημερήσια προπόνηση 4. Αποβολή από προπονήσεις πέραν της ημερήσιας 5. Προσωρινή αποβολή από την ομάδα (Δεν συμμετέχει προσωρινά σε καμία δραστηριότητα της ομάδας) 6. Οριστική αποβολή από την Ομάδα και διαγραφή από τους εν ενεργεία αθλητές Οι προπονητές έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τις ποινές ( 1 ), ( 2 ) και ( 3 ) κατά την κρίση τους. Για την επιβολή των ποινών ( 4 ) και ( 5 ) οι προπονητές εισηγούνται στην Εφορεία, η οποία τις επικυρώνει ή τις μειώνει, μετά από απολογία του παρεκτραπέντος αθλητή. Για την επιβολή της ποινής ( 6 ) οι προπονητές εισηγούνται στην Εφορεία την τιμωρία μόνο υπότροπων αθλητών ή αθλητών που έχουν υποπέσει σε ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα, οι οποίοι παραπέμπονται με εισήγηση του Εφόρου στο Δ.Σ. και στα αρμόδια κατά το καταστατικό όργανα πειθαρχικού ελέγχου του Ι.Ο.Π. Παραπτώματα των προπονητών που αφορούν στον παρόντα κανονισμό τιμωρούνται από τον Έφορο ανάλογα με την βαρύτητα τους με τις ακόλουθες ποινές. Προφορική επίπληξη Έγγραφη επίπληξη Σε περιπτώσεις σοβαρού παραπτώματος ή μετά από επαναλαμβανόμενα περιστατικά, ο προπονητής παραπέμπεται με εισήγηση του Εφόρου στο Δ.Σ. για την διακοπή της συνεργασίας μαζί του.

26 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) [ Ιατρική παρακολούθηση ] 24 Όλοι οι αθλητές αγωνιστικών και προαγωνιστικών ομάδων και σχολών υποχρεούνται στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου και το αργότερο εντός ενός μηνός να προσκομίζουν Ιατρικές βεβαιώσεις από Παιδίατρο, Ιατρό Παθολόγο ή Δημόσιο Νοσοκομείο που να βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς. Οι Ιατρικές βεβαιώσεις αρχειοθετούνται στην Γραμματεία με ευθύνη του προπονητή του τμήματος. Αυτοί οι γενικοί κανόνες είναι υποχρεωτικοί για όλους. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ο.Π. μπορεί, με απόφασή του, να τροποποιήσει στο σύνολο τους ή εν μέρει τους κανόνες αυτούς.

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2016 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου.

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου. Ημερονηνία: 09/12/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ CAMP ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ «ΕΜ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ» ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTI MIST, LASER RDL ΚΑΙ LASER 4.7 ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» Το αρχαίο αυτό ρητό έρχεται να μας υπενθυμίσει πως δεν είναι αρκετό να λειτουργεί σωστά ο ανθρώπινος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2011 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2012 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΧΙΟΣ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου, προκηρύσσει τον αγώνα ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας με την ονομασία ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2010

Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου, προκηρύσσει τον αγώνα ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας με την ονομασία ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2010 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ êτιμιου ΣΤΑΥΡΟΥ 2010í 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου, προκηρύσσει τον αγώνα ιστιοπλοΐας Ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

6η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

6η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ 6η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ Ι.Ν.Ο.ΑΙΓΙΟΥ Ν.Ο.ΑΣΣΟΥ Ν.Ο.ΚΙΑΤΟΥ Ν.Ο.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & Club 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΙΛΟΙ Οι Ναυτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο 19500 Τηλ/Fax : 22920 69500 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΕΙΟ FUN 2013 26-27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΕΙΟ FUN 2013 26-27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΕΙΟ FUN 2013 26-27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.) και ο Όμιλος Ιστιοσανίδας Ηρακλείου (Ο.Ι.Η.) διοργανώνουν το Πανελλήνιο Κύπελλο FUN

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ «1 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 20 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ «1 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 20 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ «1 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 20 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Ι.Ο.Κ. Δήμου Παγγαίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Äâ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2015 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2015 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2015 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 OPTIMIST LASER STD LASER RADIAL LASER 4,7 LASER MASTER (ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΣΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλ. 2741088474 & 6944523634 Ο Ναυτικός Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ Σάββατο 12/9/2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Νότιου Ευβοικού : Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (Ι.Ο.Α.Θ.Α), Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2016 ΣΧΕΔΙΟ

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2016 ΣΧΕΔΙΟ Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2016 ΣΧΕΔΙΟ Αγαπητοί φίλοι, Το ΔΣ της ΕΙΟ, λαμβάνοντας υπόψιν τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση της χώρας μας και τη συνεχώς μειούμενη κρατική επιχορήγηση, μετά την εισήγηση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικός Όμιλος Καβάλας

Ναυτικός Όμιλος Καβάλας Ναυτικός Όμιλος Καβάλας Τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φθινοπωρινό Κύπελλο Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Φθινοπωρινό Κύπελλο Ν.Ο.Κ. 2015. 2. ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΗ 2015. Φάληρο Κασίδι Φάληρο

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΗ 2015. Φάληρο Κασίδι Φάληρο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΗ 2015 Φάληρο Κασίδι Φάληρο 14 Νοεμβρίου 2015 Για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, IRC και ORC Club 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ιστιοπλοϊκός όμιλος προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ετήσιο Πρωτάθλημα Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Ετήσιο Πρωτάθλημα ΝΟΚ 2015 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. Ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει τον αγώνα Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης «ΚΕΚΡΟΠΙΑ» την Κυριακή 06/10/2013

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. Ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει τον αγώνα Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης «ΚΕΚΡΟΠΙΑ» την Κυριακή 06/10/2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2012 15-16 Σεπτεμβρίου 2012 διοργανωτές Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Χανιά 01-03/05/2015 Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ρεθύμνου, με την υποστήριξη της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ 03 ΚΑΙ 04 ΜΑΙΟΥ 2014 Ο Ομιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ. Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΞΟΔΑ 0210 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ -ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ 0211 60.98.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του Εσωτερικού Κανονισµού είναι η αρµονική λειτουργία του Οµίλου και οι οµαλές σχέσεις µεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο 12-13 Σεπτεμβρίου 2015 Για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.gr ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, διοργανώνει ιστιοπλοϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ η Απριλίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ η Απριλίου 2013 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ 2013 20 η Απριλίου 2013 Ο Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Βάρης - Βάρκιζας, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης «ΦΑΛΗΡΟ ΒΑΡΚΙΖΑ 2013». Ο αγώνας θα διεξαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

23η Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ 2011

23η Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ 2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 23η Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ 2011 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ι.Ο. Πατρών, ο Ι.Ο. Κέρκυρας, ο Π.Ο.Ι.Α.Θ. παράρτημα Κέρκυρας, ο ΝΑ.Ο. Κεφαλονιάς-Ιθάκης, ο Α.Ο. Ιθάκης «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και ο Α.Ν.Ο. Ζακύνθου προκηρύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΗ DRAGON (ΕΚΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΗ DRAGON (ΕΚΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΗ DRAGON (ΕΚΝ) Σταθεροί κανονισμοί διεξαγωγής των αγώνων με σκάφη κλάσης Dragon. Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: * Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009 2012. * Οι κανονισμοί της IDA. * Η προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εντάσσονται στο σχεδιασμό των Χειμερινών Αγώνων που η ΚΟΕ εφαρμόζει στον Αγωνιστικό της Σχεδιασμό σαν μια ξεχωριστή παράλληλη

1. Εντάσσονται στο σχεδιασμό των Χειμερινών Αγώνων που η ΚΟΕ εφαρμόζει στον Αγωνιστικό της Σχεδιασμό σαν μια ξεχωριστή παράλληλη Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ. 479/Ε Προς Σωματεία Μέλη ΚΟΕ Περιφερειακές Επιτροπές ------------------------------- Κύριε Πρόεδρε, Είναι γνωστό ότι η ΚΟΕ τα τελευταία χρόνια έχει λάβει πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2016 Περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις της 23 Αυγούστου 2016 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.1. Ο Ι.Ο. Κέρκυρας προκηρύσσει Ιστιοπλοϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2017

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2017 Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2017 Κεφάλαιο Α Κατηγορίες σκαφών 1. Ολυμπιακές και Διεθνείς 470 LASER STD & RDL RS:Χ, 49er & 49erFx FINN NACRA 17 STAR TORNADO EUROPE J24 και οι διεθνείς κατηγορίες ΑμεΑ (Para World)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟ εις μνήμη Νίκου Σαρικαβάζη Από το 2013 ο Όμιλος μας καθιερώνει την απονομή ΚΥΠΕΛΛΩΝ εις μνήμη Νίκου Σαρικαβάζη, για την συνολική κατάταξη των συμμετεχόντων σκαφών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2013 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2014 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 27, 28 & 29 IOYNIOY 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Ε.Ι.Ο. - ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί: α) Κανονισµοί Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2 Προϋποθέσεις Ένταξης.... 2 Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 Τερματισμός Συμμετοχής στης Εθνική Ομάδα.. 2 Κανόνες συμπεριφοράς αθλητών Εθνικής ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συνδιοργανωτές: Το Ίδρυμα Chrisstine and Goran Schildt, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Άρτεμις» και ο Δήμος Λέρου.

1.2 Συνδιοργανωτές: Το Ίδρυμα Chrisstine and Goran Schildt, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Άρτεμις» και ο Δήμος Λέρου. 6 η ΡΕΓΚΑΤΑ ΓΙΩΡΑΝ ΣΙΛΝΤ 13-17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Η 6 η Ρεγκάτα Γιώραν Σίλντ διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Λέρου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 -

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ 08* ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ 13-14 Οκτωβρίου 2012-2 - 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ OPTIMIST & LASER 4,7 12 & 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της Διοίκησης της Κ.Ο.Ε. και των συμμετεχόντων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία των Εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. Ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου διοργανώνει το. Διεθνή Διασυλλογικό Αγώνα. «2o ΚΥΠΕΛΛΟ OPTIMIST ΝΟΠΦ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. Ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου διοργανώνει το. Διεθνή Διασυλλογικό Αγώνα. «2o ΚΥΠΕΛΛΟ OPTIMIST ΝΟΠΦ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου διοργανώνει το Διεθνή Διασυλλογικό Αγώνα «2o ΚΥΠΕΛΛΟ OPTIMIST ΝΟΠΦ» και το επαμειβόμενο «ΤΡΟΠΑΙΟ ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗ» από 17 έως 20 Νοεμβρίου 2016. 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010 Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΞΟΔΑ 0210 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0211 60.98.00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 380.800,00 0001 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ. 7 Ιουλίου ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ. 7 Ιουλίου ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣ 7 Ιουλίου 2013 Ο Ναυταθλητικος Όµιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα ΙΑΣ τo Κυριακή 7 Ιουλίου 2013. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2015» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 10 & 11 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2015» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 10 & 11 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, ORC Club & IRC 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης - Φιλίας (ΝΟΕΦ) προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοικτής θαλάσσης. Οι διαδρομές του αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος ελφινάριο διοργανώνει αγώνα για σκάφη ισοζυγισµένα κατά ORC International, IRC, ORC Club στις 20 & 21 Σεπτεµβρίου 2014, εις µνήµη Ηλία Μαντούβαλου. 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6974011087 e-mail: nonartakis@gmail.com ΚΥΖΙΚΟΣ 2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Νέας Αρτάκης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC. 13-14-15 Ιουνίου 2014. Επίδαυρος 2014.

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC. 13-14-15 Ιουνίου 2014. Επίδαυρος 2014. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC 13-14-15 Ιουνίου 2014 Επίδαυρος 2014 Διοργανωτής Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ. GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 2014 ORCi, ORC Club, ORC Non Spinnaker, IRC

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ. GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 2014 ORCi, ORC Club, ORC Non Spinnaker, IRC ΝΑΟ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΛΚΥΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 2014 ORCi, ORC Club, ORC Non Spinnaker,

Διαβάστε περισσότερα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Ευθύνη της Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του σχολείου που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2011

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2011 Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ & ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ RS:X, FINN, 470 ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, LASER STANDARD/RADIAL, STAR, 49er, MATCH RACE, SONAR, 2.4MR Στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2011, ορίζονται τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 8 24 / 5 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Γ τουρνουά Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE». Το

Διαβάστε περισσότερα