Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:3/ Αριθ. Απόφασης: 214/2019

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:3/ Αριθ. Απόφασης: 214/2019"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:3/ Αριθ. Απόφασης: 214/2019 Στη Ρόδο σήμερα την 22 α Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. 2/8664/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ (ΦΕΚ Α 133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος 24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 25.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Αντιδήμαρχος 3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αντιδήμαρχος, 4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΣΑΒΒΑΣ- 5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- 29.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιδήμαρχος Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1

2 15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος 18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Αντιδήμαρχος 19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Αντιδήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΑΡΙΑ- 21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- 10. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος 5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας (δικ/νος). 15.ΜΠΙΛΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος (δικ/νη). Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας κ.ε.κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ.θ.παπαγεωργίου και Εμ.Στάγκα. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα δύο (32), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 2

3 Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : Έγκριση της υπ αριθ.11/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.Π. που αφορά: «Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης Δήμου Ρόδου» Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π. κ.σ.πετράκης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθ. 11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π., η οποία έχει ως εξής: Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τον Απολογισμό Επιχορήγησης του Δήμου Ρόδου το έτος 2018, η οποία είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις: -με την παρ.3 του άρθρου 82 του Ν.4055/12 «κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης που έλαβαν, εάν αυτή είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν. Στο οικ. έτος 2018 το σύνολο της Επιχορήγησης του Δήμου Ρόδου προς τον Δ.Ο.Π. ανήλθε σε : ,00 και διατέθηκε σε δαπάνες για τις οποίες εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα όπως η συνημμένη κατάσταση την οποία προσκόμισε το Λογιστήριο. Συνεχίζοντας ζήτησε από το Δ.Σ. την έγκριση του απολογισμού της επιχορήγησης του Δήμου Ρόδου προς τον Δ.Ο.Π. έτους Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη της την εισήγηση και τις σχετικές ανωτέρω διατάξεις. Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τον Απολογισμό Επιχορήγησης του Δήμου Ρόδου συνολικού ποσού ,00 έτους 2018, ως εξής: Ημερομηνία ΚΑ Ενταλθεν Σειρά Α/Α Έκδοσης Δαπανών Επωνυμία Ποσό Β 11 13/6/ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20 Α 229 7/5/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 285 4/6/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Β 12 13/6/ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΜΕΛΗ Δ.Σ.-Ε.Ε.) 534,25 Α 176 4/4/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 95 5/3/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 96 5/3/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 565 3/10/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 601 2/11/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 642 3/12/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 529 7/9/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α /12/ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΜΕΛΗ Δ.Σ.-Ε.Ε.) 1196,72 Α 365 3/7/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 453 6/8/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α /8/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 1548 Α /9/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 242 Α /10/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 822 Α 367 9/7/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

4 Α /3/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 152,5 Α /4/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 808 Α /5/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 1021,5 Α /11/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 331 Α /11/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 168,5 Α /12/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 890 Α 87 23/2/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 1044,5 Α 356 3/7/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2,25 Α 357 3/7/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 38,38 Α /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,3 Α /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 59,57 Α /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 25,96 Α /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 126,32 ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ -Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η Α /11/ ΡΟΔΙΑΚΗ) 204,6 Α /9/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - ΕΦΗΜ."Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ" 66,96 Α 309 8/6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Α /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Α /9/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Α 308 8/6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Α /9/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,5 Α /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 20 Α 511 5/9/ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 300 Α 512 5/9/ ΚΩΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 300 Α 513 5/9/ ΜΟΣΧΟΥ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α 510 5/9/ ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 300 Α 519 5/9/ EMILOVA AYSHA TOY SHABAN 300 Α 520 5/9/ ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 300 Α 521 5/9/ ΜΠΑΚΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α 506 5/9/ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 300 Α 507 5/9/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 300 Α 508 5/9/ ΚΑΨΑΛΑΚΗ ΠΕΤΡΑΝΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 300 Α 505 5/9/ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α 514 5/9/ ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 300 Α 515 5/9/ ΛΕΚΑΚΗ ΜΟΡΦΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α 504 5/9/ ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 300 Α 518 5/9/ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 300 Α /10/ ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 300 Α /10/ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 200 Α /10/ ΓΡΥΛΛΗ ΖΑΧΑΡΩ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α /10/ ΚΟΚΑΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α /10/ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 250 Α /10/ ΜΟΣΚΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 300 Α /10/ ΚΑΣΤΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 150 Α /10/ ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 150 Α 516 5/9/ ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α 517 5/9/ ΜΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 300 Α /10/ ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 150 Α 522 5/9/ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΣΑΚΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α 523 5/9/ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΟΥΖΑΝΑ 300 Α /10/ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ 300 Α 509 5/9/ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 300 Α /7/ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΡΡΕΝΟΥ 300 Α /6/ ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 300 Α /6/ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 300 Α /7/ ANDONOVA TANYA TOY CERCINOVA 300 Α /6/ ΚΟΥΠΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 300 Α /6/ ΚΟΝΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 300 Α /6/ ΦΛΕΒΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 300 Α /5/ ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α /5/ SINDIC MILICA TOY GORAN 300 Α /5/ ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α /5/ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 200 Α /6/ ΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 300 Α /6/ ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΥ ΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α /5/ ΡΟΔΙΤΟΥ ΜΑΛΑΜΩ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 300 4

5 Α /7/ ΜΟΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 200 Α /7/ ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 300 Α /7/ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α /7/ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 300 Α /7/ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 250 Α /7/ ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 150 Α 502 5/9/ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 300 Α 503 5/9/ ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α /7/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α /7/ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 300 Α /7/ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 250 Α /7/ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 250 Α /7/ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 300 Α /7/ ΧΟΥΛΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 300 Α /7/ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΙΛΑ - ΛΕΜΕ ΤΟΥ ΖΟΥΛΑΟΥ 250 Α 659 7/12/ ΛΟΥΠΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 200 Α 648 7/12/ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 300 Α 649 7/12/ ΤΣΙΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 300 Α 657 7/12/ ΚΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α 654 7/12/ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΒΙΛΜΑ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΤΟΥ ΒΙΛΣΟΝ 300 Α 655 7/12/ ΣΕΙΡΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 200 Α 656 7/12/ ΟΤΟΥΣΜΠΙΡ ΜΠΕΚΙΡ ΤΟΥ ΧΙΟΥΚΡΗ 300 Α /10/ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 200 Α /10/ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΟΠΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 200 Α /10/ ΚΑΙΛΗ ΜΠΑΚΙΕ ΤΟΥ ΙΞΑΝ 300 Α /10/ ΠΙΝΝΙΚΑ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 300 Α 650 7/12/ ΜΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 200 Α 651 7/12/ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 300 Α /10/ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 250 Α 652 7/12/ ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 300 Α 102 6/3/ ΦΑΓΑ ΘΕΜΕΛΙΝΑ 300 Α 660 7/12/ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 300 Α 661 7/12/ ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α 101 6/3/ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 200 Α 100 6/3/ ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α 110 6/3/ ΦΡΑΝΤΖΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α 111 6/3/ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 300 Α /3/ ΓΟΥΑΙΛΗ ΑΣΤΡΑΔΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 300 Α 109 6/3/ ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 200 Α /3/ ΣΥΨΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α /3/ ΚΝΙΦΑΤΙ ΗΑΙΚ ΗΑΝΙ ΤΟΥ MOHAMAD 300 Α /3/ ΤΡΙΣΠΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 300 Α 106 6/3/ ΠΑΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 300 Α 107 6/3/ ΣΟΥΠΕΡΓΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 300 Α 108 6/3/ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 300 Α 105 6/3/ ΠΕΤΡΟΒΑ ΒΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΝΤΟΡ 200 Α /3/ ΤΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 300 Α 103 6/3/ ΠΕΣΧΕΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 300 Α 104 6/3/ ΜΑΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 200 Α /3/ ΙΝΤΖΕ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α /5/ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ 200 Α /5/ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 300 Α /3/ ΚΑΡΙΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 200 Α /5/ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 300 Α /5/ VASILEVA DOBRINKA TOY RADE 300 Α /3/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 300 Α /3/ ΚΙΛΑΣΙΝ ΝΑΦΙΣ ΤΟΥ ΑΛΗ 200 Α /3/ ΝΟΥΡΕΔΙΝ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΗΛ 200 Α /3/ ΛΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 300 Α /3/ ΜΟΣΧΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α /3/ ΠΑΛΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 200 Α /3/ ΔΟΥΚΙΣΣΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 200 Α /3/ ΓΑΛΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ 300 Α /3/ ΦΡΑΝΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ 300 Α 7 11/1/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3816,98 Α /4/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3855,64 Α /5/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2000,86 Α /5/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3855,64 Α /4/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2000,86 5

6 Α /8/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3896,7 Α /9/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2011,47 Α /3/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3855,64 Α /6/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2011,6 Α /8/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2019,8 Α /3/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2000,86 Α /9/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3905,03 Α /10/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2011,47 Α 88 26/2/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3855,64 Α 31 19/1/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2000,86 Α 33 24/1/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3855,64 Α 84 22/2/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2000,86 Α /6/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3878,9 Α /7/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2019,8 Α /7/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3896,7 Α /12/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2008,33 Α /10/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3905,03 Α /11/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2011,47 Α /11/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3905,03 Α /6/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,91 Α 361 3/7/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,74 Α 283 4/6/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,76 Α /12/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,91 Α /7/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,89 Α 449 6/8/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,76 Α 640 3/12/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,76 Α /10/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,91 Α 599 2/11/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2119,06 Α /11/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,89 Α /4/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,91 Α 227 7/5/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,74 Α /5/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,89 Α 561 3/10/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,76 Α /8/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,91 Α 527 7/9/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,74 Α /9/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,89 Α 90 2/3/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3229,11 Α /3/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1331,75 Α 172 4/4/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2100,9 Α 80 16/2/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1989,54 Α 9 15/1/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1991,7 Α 42 1/2/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3226,95 Α 88 26/2/2018 Α /3/2018 Α /4/2018 Α 33 24/1/2018 Α 7 11/1/2018 Α /9/2018 Α /10/2018 Α /11/2018 Α /8/2018 Α /5/2018 Α /6/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 268,02 Α /7/2018 Α 7 11/1/2018 Α /5/2018 Α /6/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 192,22 Α /7/2018 Α /4/2018 6

7 Α 33 24/1/2018 Α 88 26/2/2018 Α /3/2018 Α /11/2018 Α /8/2018 Α /9/2018 Α /10/2018 Α /8/2018 Α /9/2018 Α /10/2018 Α /7/2018 Α /4/2018 Α /5/2018 Α /6/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 366,31 Α /11/2018 Α /3/2018 Α 7 11/1/2018 Α 33 24/1/2018 Α 88 26/2/2018 Α 640 3/12/2018 Α 527 7/9/2018 Α 561 3/10/2018 Α 599 2/11/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 895,3 Α 449 6/8/2018 Α 227 7/5/2018 Α 283 4/6/2018 Α 361 3/7/2018 Α 172 4/4/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 885,94 Α 42 1/2/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1333,51 Α 90 2/3/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1333,51 Β 17 10/9/ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ 1432,2 Α /11/ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ 4860,8 Α 524 6/9/ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1200 Α 559 1/10/ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 600 Α /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 400 Α 646 4/12/ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 200 Α 653 7/12/ ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε 1240 Β 15 23/7/ EASYNET I.K.E 1550 Α /10/ EASYNET I.K.E 7750 Α /11/ EASYNET I.K.E 3100 Α /7/ ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε 1240 Α /11/ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ Α.Ε. 2312,6 Α /8/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 270 Α /11/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 698 Α /12/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 443 Α 359 3/7/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 361 Α 86 23/2/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 777 7

8 Α /4/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 367 Β 11 13/6/ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 368 Β 20 18/10/ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 519,49 Α /6/ ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Α.Β.Ε.Ε. 463,75 Α /9/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 78,54 Α 558 1/10/ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1821,35 Α /10/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 660,32 Β 16 31/8/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 155 Α /11/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 43,4 Α /9/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 339,76 Α /10/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 1863,34 Α /11/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 198,28 Α /10/ ΑΡΦΑΡΑΣ Ε.Π.Ε. 1143,28 Α 531 7/9/ ΚΟΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1372,68 Α /11/ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΗΣ 1178 Β 3 13/3/ Α.Μ.Κ.Ε 83416,31 Α 1 8/1/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3192,81 Α 6 8/1/ ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3482,17 Α 1 8/1/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1322,18 Α 87 23/2/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 1086,5 Α 3 8/1/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 4 8/1/ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΜΕΛΗ Δ.Σ.-Ε.Ε.) 512,88 Α /6/ ΝΙΣΥΡΙΟΣ Α. ΗΛΙΑΣ 2455,2 Α /6/ ΔΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 620 Α 558 1/10/ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 241,05 Α /6/ ΠΡΕΣΒΥΡΗ Π.-ΚΑΔΗΣ Μ. Ο.Ε 653 Α /3/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ -Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΡΟΔΙΑΚΗ) 724,16 Α /3/ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε 91,83 Α /4/ ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε 1240 Α 99 6/3/ ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ 2961,33 Α 86 23/2/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 254 Α /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8069,78 Α /4/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15378,97 Α /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8048,96 Α /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15443,79 Α /4/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8113,78 Α /10/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8747,7 Α /10/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15785,68 Α /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8667,41 Α /9/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15809,64 Α /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8818,32 Α /8/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15849,68 Α /9/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8672,44 Α /7/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15849,62 Α /8/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8694,07 Α /3/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15563,06 Α /7/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8694,13 Α /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15478,84 Β 14 6/7/ ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 840 Α /7/ ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1008 Α 89 27/2/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15657,94 Α /3/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8067,19 Α /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15897,34 Α 85 22/2/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8254,81 Α 8 11/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15267,55 Α 32 19/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8143,94 Α 34 24/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15508,81 Α 10 15/1/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 11091,76 Α 43 1/2/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18481,29 Α 81 16/2/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 11030,48 Α 562 3/10/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18580,9 8

9 Α /10/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10664,92 Α 600 2/11/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18053,43 Α /12/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10693,57 Α 91 2/3/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 17891,45 Α /3/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10628,03 Α 173 4/4/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 19131,86 Α 602 2/11/ ΑΜΠΕΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 324,84 Α 454 6/8/ ΑΜΠΕΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1196,4 Α /8/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 11086,91 Α 528 7/9/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18681,91 Α 450 6/8/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 17956,76 Α /11/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10652,95 Α 641 3/12/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 17987,62 Α /7/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10665,82 Α 284 4/6/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 19510,35 Α /6/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10665,87 Α 362 3/7/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18994,62 Α /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10216,8 Α /9/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10634,58 Α /4/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10654,65 Α 228 7/5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 19006,92 Α /9/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1113,92 Α /7/ ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 45,86 Α /7/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1116,73 Α /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1117,68 Α 34 24/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1076,19 Α 89 27/2/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1088,02 Α /10/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1116,25 Α /4/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1068,91 Α /3/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1075,17 Α /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1071,45 Α /8/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1116,73 Β 14 6/7/ ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 38,22 Α /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1068,91 Α 8 11/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1061,18 Α 8 11/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 712,73 Α /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 713,26 Α /9/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 750,18 Α /10/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 750,56 Α /4/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 713,26 Α 34 24/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 714,13 Α 89 27/2/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 711,33 Α /3/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 713,26 9

10 Α /7/ ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 35,28 Α /7/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 750,04 Α /8/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 750,04 Β 14 6/7/ ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 29,4 Α /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 753,96 Β 11 13/6/ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4,2 Α /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 714,76 Α /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1577,66 Α /10/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1558,11 Α /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1564,58 Α /4/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1408,5 Α 34 24/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1420,34 Α 89 27/2/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1359,61 Α /3/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1408,5 Α /8/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1563,18 Α /9/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1559,06 Α /7/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1563,18 Α /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1495,95 Β 14 6/7/ ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 56,03 Α /7/ ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 67,23 Α 8 11/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1626,91 Α 43 1/2/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7514,94 Α 91 2/3/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7349,76 Α 641 3/12/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7254,5 Α 450 6/8/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7251,05 Α 454 6/8/ ΑΜΠΕΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 325,54 Α 362 3/7/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7533,47 Α 173 4/4/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7561,78 Α 228 7/5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7534,49 Α 284 4/6/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7551,61 Α 602 2/11/ ΑΜΠΕΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 88,39 Α 528 7/9/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7564,02 Α 562 3/10/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7414,81 Α 600 2/11/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7275,71 Α /4/ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 397,77 Α /11/ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 1818,51 Α 448 6/8/ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 960 Α 530 7/9/ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 960 Α 560 2/10/ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 960 Α /6/ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 960 Α 171 4/4/ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1020 Α 226 2/5/ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 960 Α 282 1/6/ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 960 Α /10/ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 960 Α 639 3/12/ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 960 Α 98 5/3/ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 930 Α 97 5/3/ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11 Α /7/ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε 41 Α /7/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 199,18 Α /11/ ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 967,2 Α /11/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 116 Α /12/ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ 44 Α /12/ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ 15 Α 360 3/7/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 318 Α /3/ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ 44 Α /4/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 166 Α /5/ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ 13,5 Α 501 4/9/ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ 14 Α /10/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 152 Α 500 4/9/ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ 68,5 Α /8/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 84 Α /8/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ.ε.μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Ο Ανεξάρτητος Δ.Σ. κ.ι.περδίκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Καραγιάννη, Ε.Ατσίδη, Στ.Παρδαλός και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.στ.στάγκας, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 1. ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα. 2. Κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντων, του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.ε. Καρίκη, ο οποίος ψήφισε «παρών», καθώς και των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.γ. Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν «κατά» 11

12 Εγκρίνει την υπ αριθ.11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π. που αφορά «Απολογισμό Επιχορήγησης Δήμου Ρόδου έτους» που έχει ως εξής: Σειρά Α/Α Ημερομηνία Έκδοσης ΚΑ Δαπανών Επωνυμία Ενταλθεν Ποσό Β 11 13/6/ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20 Α 229 7/5/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 285 4/6/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Β 12 13/6/ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΜΕΛΗ Δ.Σ.-Ε.Ε.) 534,25 Α 176 4/4/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 95 5/3/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 96 5/3/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 565 3/10/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 601 2/11/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 642 3/12/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 529 7/9/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α /12/ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΜΕΛΗ Δ.Σ.-Ε.Ε.) 1196,72 Α 365 3/7/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 453 6/8/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α /8/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 1548 Α /9/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 242 Α /10/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 822 Α 367 9/7/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 1360 Α /3/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 152,5 Α /4/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 808 Α /5/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 1021,5 Α /11/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 331 Α /11/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 168,5 Α /12/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 890 Α 87 23/2/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 1044,5 Α 356 3/7/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2,25 Α 357 3/7/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 38,38 Α /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,3 Α /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 59,57 Α /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 25,96 Α /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 126,32 Α /11/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ -Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΡΟΔΙΑΚΗ) 204,6 Α /9/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - ΕΦΗΜ."Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ" 66,96 Α 309 8/6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Α /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Α /9/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Α 308 8/6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Α /9/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,5 Α /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 20 Α 511 5/9/ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 300 Α 512 5/9/ ΚΩΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 300 Α 513 5/9/ ΜΟΣΧΟΥ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α 510 5/9/ ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 300 Α 519 5/9/ EMILOVA AYSHA TOY SHABAN 300 Α 520 5/9/ ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 300 Α 521 5/9/ ΜΠΑΚΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α 506 5/9/ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 300 Α 507 5/9/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 300 Α 508 5/9/ ΚΑΨΑΛΑΚΗ ΠΕΤΡΑΝΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 300 Α 505 5/9/ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α 514 5/9/ ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 300 Α 515 5/9/ ΛΕΚΑΚΗ ΜΟΡΦΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α 504 5/9/ ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 300 Α 518 5/9/ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 300 Α /10/ ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 300 Α /10/ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

13 Α /10/ ΓΡΥΛΛΗ ΖΑΧΑΡΩ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α /10/ ΚΟΚΑΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α /10/ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 250 Α /10/ ΜΟΣΚΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 300 Α /10/ ΚΑΣΤΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 150 Α /10/ ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 150 Α 516 5/9/ ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α 517 5/9/ ΜΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 300 Α /10/ ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 150 Α 522 5/9/ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΣΑΚΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α 523 5/9/ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΟΥΖΑΝΑ 300 Α /10/ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ 300 Α 509 5/9/ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 300 Α /7/ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΡΡΕΝΟΥ 300 Α /6/ ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 300 Α /6/ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 300 Α /7/ ANDONOVA TANYA TOY CERCINOVA 300 Α /6/ ΚΟΥΠΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 300 Α /6/ ΚΟΝΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 300 Α /6/ ΦΛΕΒΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 300 Α /5/ ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α /5/ SINDIC MILICA TOY GORAN 300 Α /5/ ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α /5/ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 200 Α /6/ ΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 300 Α /6/ ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΥ ΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α /5/ ΡΟΔΙΤΟΥ ΜΑΛΑΜΩ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 300 Α /7/ ΜΟΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 200 Α /7/ ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 300 Α /7/ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α /7/ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 300 Α /7/ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 250 Α /7/ ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 150 Α 502 5/9/ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 300 Α 503 5/9/ ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α /7/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α /7/ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 300 Α /7/ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 250 Α /7/ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 250 Α /7/ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 300 Α /7/ ΧΟΥΛΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 300 Α /7/ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΙΛΑ - ΛΕΜΕ ΤΟΥ ΖΟΥΛΑΟΥ 250 Α 659 7/12/ ΛΟΥΠΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 200 Α 648 7/12/ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 300 Α 649 7/12/ ΤΣΙΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 300 Α 657 7/12/ ΚΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α 654 7/12/ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΒΙΛΜΑ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΤΟΥ ΒΙΛΣΟΝ 300 Α 655 7/12/ ΣΕΙΡΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 200 Α 656 7/12/ ΟΤΟΥΣΜΠΙΡ ΜΠΕΚΙΡ ΤΟΥ ΧΙΟΥΚΡΗ 300 Α /10/ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 200 Α /10/ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΟΠΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 200 Α /10/ ΚΑΙΛΗ ΜΠΑΚΙΕ ΤΟΥ ΙΞΑΝ 300 Α /10/ ΠΙΝΝΙΚΑ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 300 Α 650 7/12/ ΜΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 200 Α 651 7/12/ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 300 Α /10/ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 250 Α 652 7/12/ ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 300 Α 102 6/3/ ΦΑΓΑ ΘΕΜΕΛΙΝΑ 300 Α 660 7/12/ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 300 Α 661 7/12/ ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α 101 6/3/ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 200 Α 100 6/3/ ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α 110 6/3/ ΦΡΑΝΤΖΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 Α 111 6/3/ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 300 Α /3/ ΓΟΥΑΙΛΗ ΑΣΤΡΑΔΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 300 Α 109 6/3/ ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 200 Α /3/ ΣΥΨΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α /3/ ΚΝΙΦΑΤΙ ΗΑΙΚ ΗΑΝΙ ΤΟΥ MOHAMAD 300 Α /3/ ΤΡΙΣΠΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

14 Α 106 6/3/ ΠΑΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 300 Α 107 6/3/ ΣΟΥΠΕΡΓΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 300 Α 108 6/3/ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 300 Α 105 6/3/ ΠΕΤΡΟΒΑ ΒΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΝΤΟΡ 200 Α /3/ ΤΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 300 Α 103 6/3/ ΠΕΣΧΕΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 300 Α 104 6/3/ ΜΑΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 200 Α /3/ ΙΝΤΖΕ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300 Α /5/ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ 200 Α /5/ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 300 Α /3/ ΚΑΡΙΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 200 Α /5/ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 300 Α /5/ VASILEVA DOBRINKA TOY RADE 300 Α /3/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 300 Α /3/ ΚΙΛΑΣΙΝ ΝΑΦΙΣ ΤΟΥ ΑΛΗ 200 Α /3/ ΝΟΥΡΕΔΙΝ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΗΛ 200 Α /3/ ΛΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 300 Α /3/ ΜΟΣΧΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 300 Α /3/ ΠΑΛΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 200 Α /3/ ΔΟΥΚΙΣΣΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 200 Α /3/ ΓΑΛΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ 300 Α /3/ ΦΡΑΝΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ 300 Α 7 11/1/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3816,98 Α /4/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3855,64 Α /5/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2000,86 Α /5/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3855,64 Α /4/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2000,86 Α /8/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3896,7 Α /9/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2011,47 Α /3/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3855,64 Α /6/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2011,6 Α /8/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2019,8 Α /3/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2000,86 Α /9/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3905,03 Α /10/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2011,47 Α 88 26/2/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3855,64 Α 31 19/1/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2000,86 Α 33 24/1/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3855,64 Α 84 22/2/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2000,86 Α /6/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3878,9 Α /7/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2019,8 Α /7/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3896,7 Α /12/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2008,33 Α /10/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3905,03 Α /11/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2011,47 Α /11/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3905,03 Α /6/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,91 Α 361 3/7/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,74 Α 283 4/6/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,76 Α /12/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,91 Α /7/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,89 Α 449 6/8/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,76 Α 640 3/12/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,76 Α /10/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,91 Α 599 2/11/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2119,06 Α /11/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,89 Α /4/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,91 Α 227 7/5/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,74 Α /5/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,89 Α 561 3/10/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,76 Α /8/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,91 Α 527 7/9/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2125,74 Α /9/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1350,89 Α 90 2/3/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3229,11 Α /3/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1331,75 Α 172 4/4/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2100,9 Α 80 16/2/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1989,54 Α 9 15/1/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1991,7 Α 42 1/2/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3226,95 14

15 Α 88 26/2/2018 Α /3/2018 Α /4/2018 Α 33 24/1/2018 Α 7 11/1/2018 Α /9/2018 Α /10/2018 Α /11/2018 Α /8/2018 Α /5/2018 Α /6/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 268,02 Α /7/2018 Α 7 11/1/2018 Α /5/2018 Α /6/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 192,22 Α /7/2018 Α /4/2018 Α 33 24/1/2018 Α 88 26/2/2018 Α /3/2018 Α /11/2018 Α /8/2018 Α /9/2018 Α /10/2018 Α /8/2018 Α /9/2018 Α /10/2018 Α /7/2018 Α /4/2018 Α /5/2018 Α /6/ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 366,31 Α /11/2018 Α /3/2018 Α 7 11/1/2018 Α 33 24/1/2018 Α 88 26/2/2018 Α 640 3/12/2018 Α 527 7/9/2018 Α 561 3/10/2018 Α 599 2/11/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 895,3 Α 449 6/8/2018 Α 227 7/5/2018 Α 283 4/6/2018 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 896,97 15

16 Α 361 3/7/2018 Α 172 4/4/2018 Α 42 1/2/2018 Α 90 2/3/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 885, ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1333, ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1333,51 Β 17 10/9/ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ 1432,2 Α /11/ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ 4860,8 Α 524 6/9/ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1200 Α 559 1/10/ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 600 Α /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 400 Α 646 4/12/ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 200 Α 653 7/12/ ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε 1240 Β 15 23/7/ EASYNET I.K.E 1550 Α /10/ EASYNET I.K.E 7750 Α /11/ EASYNET I.K.E 3100 Α /7/ ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε 1240 Α /11/ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ Α.Ε. 2312,6 Α /8/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 270 Α /11/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 698 Α /12/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 443 Α 359 3/7/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 361 Α 86 23/2/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 777 Α /4/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 367 Β 11 13/6/ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 368 Β 20 18/10/ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 519,49 Α /6/ ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Α.Β.Ε.Ε. 463,75 Α /9/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 78,54 Α 558 1/10/ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1821,35 Α /10/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 660,32 Β 16 31/8/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 155 Α /11/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 43,4 Α /9/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 339,76 Α /10/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 1863,34 Α /11/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΙΟΥ 198,28 Α /10/ ΑΡΦΑΡΑΣ Ε.Π.Ε. 1143,28 Α 531 7/9/ ΚΟΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1372,68 Α /11/ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΗΣ 1178 Β 3 13/3/ Α.Μ.Κ.Ε 83416,31 Α 1 8/1/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3192,81 Α 6 8/1/ ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3482,17 Α 1 8/1/ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1322,18 Α 87 23/2/ Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 1086,5 Α 3 8/1/ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 757,76 Α 4 8/1/ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΜΕΛΗ Δ.Σ.-Ε.Ε.) 512,88 Α /6/ ΝΙΣΥΡΙΟΣ Α. ΗΛΙΑΣ 2455,2 Α /6/ ΔΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 620 Α 558 1/10/ ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 241,05 Α /6/ ΠΡΕΣΒΥΡΗ Π.-ΚΑΔΗΣ Μ. Ο.Ε 653 ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ -Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η Α /3/ ΡΟΔΙΑΚΗ) 724,16 Α /3/ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε 91,83 Α /4/ ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε 1240 Α 99 6/3/ ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ 2961,33 Α 86 23/2/ Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 254 Α /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8069,78 Α /4/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15378,97 Α /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8048,96 Α /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15443,79 Α /4/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8113,78 16

17 Α /10/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8747,7 Α /10/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15785,68 Α /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8667,41 Α /9/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15809,64 Α /12/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8818,32 Α /8/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15849,68 Α /9/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8672,44 Α /7/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15849,62 Α /8/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8694,07 Α /3/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15563,06 Α /7/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8694,13 Α /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15478,84 Β 14 6/7/ ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 840 Α /7/ ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1008 Α 89 27/2/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15657,94 Α /3/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8067,19 Α /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15897,34 Α 85 22/2/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8254,81 Α 8 11/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15267,55 Α 32 19/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 8143,94 Α 34 24/1/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 15508,81 Α 10 15/1/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 11091,76 Α 43 1/2/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18481,29 Α 81 16/2/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 11030,48 Α 562 3/10/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18580,9 Α /10/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10664,92 Α 600 2/11/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18053,43 Α /12/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10693,57 Α 91 2/3/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 17891,45 Α /3/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10628,03 Α 173 4/4/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 19131,86 Α 602 2/11/ ΑΜΠΕΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 324,84 Α 454 6/8/ ΑΜΠΕΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1196,4 Α /8/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 11086,91 Α 528 7/9/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18681,91 Α 450 6/8/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 17956,76 Α /11/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10652,95 Α 641 3/12/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 17987,62 Α /7/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10665,82 Α 284 4/6/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 19510,35 Α /6/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10665,87 Α 362 3/7/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18994,62 Α /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10216,8 Α /9/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10634,58 Α /4/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10654,65 Α 228 7/5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 19006,92 Α /9/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1113,92 Α /7/ ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 45,86 Α /7/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1116,73 Α /11/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1117,68 Α 34 24/1/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1076,19 17

18 Α 89 27/2/2018 Α /10/2018 Α /4/2018 Α /3/2018 Α /6/2018 Α /8/2018 Β 14 6/7/2018 Α /5/2018 Α 8 11/1/2018 Α 8 11/1/2018 Α /5/2018 Α /9/2018 Α /10/2018 Α /4/2018 Α 34 24/1/2018 Α 89 27/2/2018 Α /3/2018 Α /7/2018 Α /7/2018 Α /8/2018 Β 14 6/7/2018 Α /11/2018 Β 11 13/6/2018 Α /6/2018 Α /5/2018 Α /10/2018 Α /11/2018 Α /4/2018 Α 34 24/1/2018 Α 89 27/2/2018 Α /3/2018 Α /8/2018 Α /9/2018 Α /7/2018 Α /6/2018 Β 14 6/7/2018 Α /7/2018 Α 8 11/1/2018 Α 43 1/2/2018 Α 91 2/3/2018 Α 641 3/12/2018 Α 450 6/8/ ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1088, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1116, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1068, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1075, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1071, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1116, ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 38, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1068, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1061, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 712, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 713, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 750, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 750, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 713, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 714, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 711, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 713, ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 35, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 750, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 750, ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 29, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 753, ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 714, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1577, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1558, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1564, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1408, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1420, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1359, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1408, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1563, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1559, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1563, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1495, ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 56, ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 67, ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1626, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7514, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7349, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7254, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7251,05 18

Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:3/ Αριθ. Απόφασης: 222/2019

Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:3/ Αριθ. Απόφασης: 222/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:3/22-2-2019 Αριθ. Απόφασης: 222/2019 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού:3/ Αριθ. Απόφασης: 230/2019

Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού:3/ Αριθ. Απόφασης: 230/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού:3/22-2-2019 Αριθ. Απόφασης: 230/2019

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1023/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1023/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1023/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 581/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 581/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 581/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. Απόφασης: 101/2018

Της από 29/1/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. Απόφασης: 101/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2018 Αριθ. Απόφασης: 101/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:3/ Αριθ. Απόφασης: 236/2019

Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:3/ Αριθ. Απόφασης: 236/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:3/22-2-2019 Αριθ. Απόφασης: 236/2019 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1056/2016

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1056/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1056/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 641/ 2017

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 641/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017 Αριθ. Απόφασης: 641/ 2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 13/7/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:12/ Αριθ. Απόφασης: 785 /2018

Της από 13/7/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:12/ Αριθ. Απόφασης: 785 /2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13/7/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:12/13-7-2018 Αριθ. Απόφασης: 785 /2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/9/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:15/ Αριθ. Απόφασης: 994/2018

Της από 25/9/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:15/ Αριθ. Απόφασης: 994/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/9/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:15/25-9-2018 Αριθ. Απόφασης: 994/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 176/2017

Της από 30/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 176/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2017 Αριθ. Απόφασης: 176/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 7/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:2/ Αριθ.

Της από 7/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:2/7-2-2019 Αριθ. Απόφασης: 90/2019 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/11/ 2018 Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:20/ Αριθ. Απόφασης: 1339/2018

Της από 27/11/ 2018 Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:20/ Αριθ. Απόφασης: 1339/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/11/ 2018 Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:20/27-11-2018 Αριθ. Απόφασης: 1339/2018

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/3/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:5/ Αριθ. Απόφασης: 341/2019

Της από 27/3/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:5/ Αριθ. Απόφασης: 341/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/3/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:5/27-3-2019 Αριθ. Απόφασης: 341/2019 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1059/2016

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1059/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1059/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 3/7/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 688/2019

Της από 3/7/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 688/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 3/7/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/3-7-2019 Αριθ. Απόφασης: 688/2019 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 7/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:2/ Αριθ. Απόφασης: 111/2019

Της από 7/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:2/ Αριθ. Απόφασης: 111/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7/2/ 209 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:2/7-2-209 Αριθ. Απόφασης: /209 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 337/2017

Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 337/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017 Αριθ. Απόφασης: 337/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 536/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 536/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 536/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 343/2017

Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 343/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017 Αριθ. Απόφασης: 343/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1078/2016

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1078/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1078/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 29/ Αριθ. Απόφασης:1139/2017

Της από 28/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 29/ Αριθ. Απόφασης:1139/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 29/28-12- Αριθ. Απόφασης:1139/ Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 457/2017

Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 457/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/23-6-2017 Αριθ. Απόφασης: 457/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/ Αριθ. Απόφασης:1081 /2017

Της από 19/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/ Αριθ. Απόφασης:1081 /2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/19-12-2017 Αριθ. Απόφασης:1081 /2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/10/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:16/ Αριθ. Απόφασης: 1237/2018

Της από 30/10/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:16/ Αριθ. Απόφασης: 1237/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/10/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:16/30-10-2018 Αριθ. Απόφασης: 1237/2018 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/ Αριθ. Απόφασης: 1094/2017

Της από 19/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/ Αριθ. Απόφασης: 1094/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/19-12-2017 Αριθ. Απόφασης: 1094/2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 21/5/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:9/ Αριθ. Απόφασης: 585/2019

Της από 21/5/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:9/ Αριθ. Απόφασης: 585/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 21/5/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:9/21-5-2019 Αριθ. Απόφασης: 585/2019 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017 Αριθ. Απόφασης: 56/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/ Αριθ. Απόφασης: 712/2017

Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/ Αριθ. Απόφασης: 712/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/26-9-2017 Αριθ. Απόφασης: 712/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1026/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1026/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1026/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/3/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:5/ Αριθ. Απόφασης: 351/2019

Της από 27/3/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:5/ Αριθ. Απόφασης: 351/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/3/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:5/27-3-2019 Αριθ. Απόφασης: 351/2019 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. Απόφασης: 103/2018

Της από 29/1/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. Απόφασης: 103/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2018 Αριθ. Απόφασης: 103/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1022/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1022/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1022/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 2/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 2/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:13/2-8-2018 Αριθ. Απόφασης:899/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 7/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:2/ Αριθ. Απόφασης: 122/2019

Της από 7/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:2/ Αριθ. Απόφασης: 122/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7/2/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:2/7-2-2019 Αριθ. Απόφασης: 122/2019 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/10/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:16/ Αριθ. Απόφασης: 1162/2018

Της από 30/10/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:16/ Αριθ. Απόφασης: 1162/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/0/ 208 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:6/30-0-208 Αριθ. Απόφασης: 62/208 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/11/ 2018 Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:20/ Αριθ. Απόφασης: 1301/2018

Της από 27/11/ 2018 Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:20/ Αριθ. Απόφασης: 1301/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/11/ 2018 Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:20/27-11-2018 Αριθ. Απόφασης: 1301/2018

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1080/2016

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1080/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1080/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ.

Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 15/23-6-2017 Αριθ. Απόφασης:488/2017

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1054/2016

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1054/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1054/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/ Αριθ. Απόφασης: 754/2017

Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/ Αριθ. Απόφασης: 754/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/26-9-2017 Αριθ. Απόφασης: 754/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 541/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 541/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 541/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 993/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 993/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 993/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:14/ Αριθ. Απόφασης: 976/2018

Της από 30/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:14/ Αριθ. Απόφασης: 976/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:14/30-8-2018 Αριθ. Απόφασης: 976/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. Απόφασης: 135/2017 Ορθή Επανάληψη

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. Απόφασης: 135/2017 Ορθή Επανάληψη 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017 Αριθ. Απόφασης: 135/2017 Ορθή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12/11/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:17/ Αριθ. Απόφασης: 1257/2018

Της από 12/11/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:17/ Αριθ. Απόφασης: 1257/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12/11/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:17/12-11-2018 Αριθ. Απόφασης: 1257/2018 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1031/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1031/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1031/2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 29/ Αριθ. Απόφασης:1166/2017

Της από 28/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 29/ Αριθ. Απόφασης:1166/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 29/28-12-2017 Αριθ. Απόφασης:1166/2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 404/ 2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 404/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017 Αριθ. Απόφασης: 404/ 2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:14/ Αριθ. Απόφασης: 970/2018

Της από 30/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:14/ Αριθ. Απόφασης: 970/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:14/30-8-2018 Αριθ. Απόφασης: 970/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 996/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 996/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 996/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 419/2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 419/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 14/2552017 Αριθ. Απόφασης: 419/2017

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1033/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1033/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1033/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 3/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 621/2019

Της από 3/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 621/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 3/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/3-7-2019 Αριθ. Απόφασης: 621/2019 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 438/2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 438/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017 Αριθ. Απόφασης: 438/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ.

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017 Αριθ. Απόφασης: 83/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 609/ 2017

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 609/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4/8/ 207 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/4-8-207 Αριθ. Απόφασης: 609/ 207 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 29/1/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2018 Αριθ. Απόφασης: 89/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΕΘ5Ω1Ρ-ΖΒΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: 6ΕΘ5Ω1Ρ-ΖΒΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: 6ΕΘ5Ω1Ρ-ΖΒΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/6/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:11/26-6-2018 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017 Αριθ. Απόφασης: 13/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΦ2ΛΩ1Ρ-ΡΕ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΩΦ2ΛΩ1Ρ-ΡΕ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΩΦ2ΛΩΡ-ΡΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/9/ 207 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/26-9-207 Αριθ. Απόφασης: 724/207

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 437/2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 437/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017 Αριθ. Απόφασης: 437/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23// 207 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: /23--207 Αριθ. Απόφασης: 23/207 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 407/ 2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 407/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017 Αριθ. Απόφασης: 407/ 2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/1/ 17 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-17 Αριθ. Απόφασης: 9/17 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 21/5/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 9/ Αριθ. Απόφασης: 596/2019

Της από 21/5/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 9/ Αριθ. Απόφασης: 596/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 21/5/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/21-5-2019 Αριθ. Απόφασης: 596/2019 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 539/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 539/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 539/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 21/5/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:9/ Αριθ. Απόφασης: 593/2019

Της από 21/5/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:9/ Αριθ. Απόφασης: 593/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 21/5/ 2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:9/21-5-2019 Αριθ. Απόφασης: 593/2019 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 408/ 2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 408/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017 Αριθ. Απόφασης: 408/ 2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 2/19-2-2016 Αριθ. Απόφασης: 84/2016 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/ Αριθ. Απόφασης: 710/2017

Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/ Αριθ. Απόφασης: 710/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/26-9-2017 Αριθ. Απόφασης: 710/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 607/2017

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 607/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017 Αριθ. Απόφασης: 607/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 18/7/ 2017 Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, από τη διακοπείσα Τακτική Συνεδρίαση της 17 ης Ιουλίου 2017

Της από 18/7/ 2017 Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, από τη διακοπείσα Τακτική Συνεδρίαση της 17 ης Ιουλίου 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 18/7/ 2017 Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, από τη διακοπείσα Τακτική Συνεδρίαση της 17 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ.

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017 Αριθ. Απόφασης: 96/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/3/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/ Αριθ. Απόφασης: 221/2018

Της από 27/3/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/ Αριθ. Απόφασης: 221/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/3/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-3-2018 Αριθ. Απόφασης: 221/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ.

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017 Αριθ. Απόφασης: 89/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ.

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης:985/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης: 700/2016

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης: 700/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9/9/ 206 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 0/9-9-206 Αριθ. Απόφασης: 700/206 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/9/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:15/ Αριθ. Απόφασης: 1027/2018

Της από 25/9/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:15/ Αριθ. Απόφασης: 1027/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/9/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:15/25-9-2018 Αριθ. Απόφασης: 1027/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 13/7/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:12/ Αριθ. Απόφασης: 726/2018

Της από 13/7/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:12/ Αριθ. Απόφασης: 726/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13/7/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:12/13-7-2018 Αριθ. Απόφασης: 726/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης:709 /2016

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης:709 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 10/19-9-2016 Αριθ. Απόφασης:709 /2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 13/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ.

Της από 13/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2017 Αριθ. Απόφασης:160/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης: 696/2019

Της από 26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης: 696/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-7-2019 Αριθ. Απόφασης: 696/2019 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω0ΨΩΩ1Ρ-Μ4Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: Ω0ΨΩΩ1Ρ-Μ4Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: Ω0ΨΩΩ1Ρ-Μ4Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/26-9-2017 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/3/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/ Αριθ. Απόφασης: 253/2018

Της από 27/3/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/ Αριθ. Απόφασης: 253/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/3/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-3-2018 Αριθ. Απόφασης: 253/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 567/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 567/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 567/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/9/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:15/ Αριθ. Απόφασης: 1043/2018

Της από 25/9/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:15/ Αριθ. Απόφασης: 1043/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/9/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:15/25-9-2018 Αριθ. Απόφασης: 1043/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 934/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 934/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 934/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ.

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης:982/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 2/4/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 318/2018

Της από 2/4/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 318/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2/4/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-4-2018 Αριθ. Απόφασης: 318/2018 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017 Αριθ. Απόφασης: 44/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/11/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 25/ Αριθ. Απόφασης:962 /2017

Της από 28/11/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 25/ Αριθ. Απόφασης:962 /2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/11/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 25/28-11-2017 Αριθ. Απόφασης:92 /2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ.

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017 Αριθ. Απόφασης: 87/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης: 865/2016

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης: 865/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης: 865/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ.

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης:975/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ.

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης:984/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 339/2017

Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 339/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017 Αριθ. Απόφασης: 339/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 29/ Αριθ. Απόφασης:1168/2017

Της από 28/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 29/ Αριθ. Απόφασης:1168/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 29/28-12-2017 Αριθ. Απόφασης:1168/2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα