ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθ.: Πλατεία Δημαρχείου 1 Ταχ. Κώδικας: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 /2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ,00 Ευρώ με ΦΠΑ Κ.Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Page 1

2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α: ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Α.Τ. 1 ΑΤΗΕ ΣΧ. : Υποβρύχια αντλία παροχής Q= 48 m3/h, μανομετρικού Η=129m, ισχύος Ν=40 ΗΡ, 6, 2900 RPM ( Πολυβάθμια φυγοκεντρική κάθετης - κατακόρυφης τοποθέτησης ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ % Προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, μίας (1) πλήρους καινούργιας Υποβρύχιας αντλίας παροχής : Q=65m3/h, μανομετρικού ύψους : Η=105μ ισχύος : Ν=40ΗΡ ταχύτητας περιστροφής : (διπολικό) 2900 RPM διαμέτρου 6 Πολυβάθμια υποβρύχια αντλία φυγοκεντρική ηλεκτροκίνητη κάθετης - κατακόρυφης τοποθέτησης εντός της υφιστάμενης γεώτρησης Αντλιοστασίου Άρδευσης για την άρτια λειτουργία του πλήρους Συστήματος Αντλητικού συγκροτήματος. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε γεώτρηση ενδεικτικά διαμέτρου 8" και για ψυχρό νερό, τοποθετημένου εντός της γεώτρησης (η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή). α) Διάμετρος στομίου προσαγωγής αντλητικού συγκροτήματος αντιστ. Διαμέτρου α)εξωτερική Διάμετρος συγκροτήματος στήλης (στελέχωσης - στελεχών) DΝ = αντιστ. Διαμέτρου β) Συνολική Διάμετρος αντλητικού συγκροτήματος D< ή =6 Η Υποβρύχια αντλία θα αποτελείται: 1. Από το σώμα του στροβίλου αναλόγου τύπου και αριθμού βαθμίδων (14 βαθμίδες), με πτερωτές από ορείχαλκο (ή άλλο ισοδύναμο υλικό) 2. Από βαλβίδα αντεπιστροφής ασφαλούς λειτουργίας, ενσωματωμένη. Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα θα είναι κατασκευής αναγνωρισμένου και ευφήμως γνωστού οίκου με εγνωσμένη εμπειρία σε κατασκευές υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων. Βαθμός απόδοσης του συγκροτήματος τουλάχιστον 70%. Ο στρόβιλος θα είναι αρίστης ποιότητος και πολύ καλών τεχνικών και λειτουργικών επιδόσεων. Page 2

3 ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υδραυλικού τμήματος Πολυβάθμιας Φυγόκεντρης υποβρύχιας Αντλίας Το όλο σύστημα του αντλητικού συγκροτήματος ( αντλίας) θα συνοδεύεται από μικρουλικά συνδέσεως που απαιτούνται & θα είναι παραδοτέο στο Δήμο έτοιμο για λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται μαζί με την προμήθεια όλων των ανωτέρω υλικών η τοποθέτηση τους σύνδεση για την πλήρη λειτουργία όλου του συστήματος του Υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος ( Υποβρύχια αντλία ). Τεμάχιο ένα (1) ως ανωτέρω. Αριθμητικώς Ευρώ : 2.200,00 Ολογράφως : ( Δύο Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ ) Α.Τ. 2 ΑΤΗΕ ΣΧ.1 : Υποβρύχια αντλία παροχής Q= 50 m3/h, μανομετρικού Η=90m, ισχύος Ν=25 ΗΡ, 2900 RPM ( Πολυβάθμια φυγοκεντρική κάθετης - κατακόρυφης τοποθέτησης ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ % Προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, μίας (1) πλήρους καινούργιας Υποβρύχιας αντλίας παροχής : Q=50m3/h, μανομετρικού ύψους : Η=90μ ισχύος : Ν=40ΗΡ ταχύτητας περιστροφής : (διπολικό) 2900 RPM διαμέτρου 6 Πολυβάθμια υποβρύχια αντλία φυγοκεντρική ηλεκτροκίνητη κάθετης - κατακόρυφης τοποθέτησης εντός της υφιστάμενης γεώτρησης Αντλιοστασίου Άρδευσης για την άρτια λειτουργία του πλήρους Συστήματος Αντλητικού συγκροτήματος. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε γεώτρηση ενδεικτικά διαμέτρου 8" και για ψυχρό νερό, τοποθετημένου εντός της γεώτρησης (η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή). α) Διάμετρος στομίου προσαγωγής αντλητικού συγκροτήματος αντιστ. Διαμέτρου Page 3

4 α)εξωτερική Διάμετρος συγκροτήματος στήλης (στελέχωσης - στελεχών) DΝ = αντιστ. Διαμέτρου β) Συνολική Διάμετρος αντλητικού συγκροτήματος D< ή =6 Η Υποβρύχια αντλία θα αποτελείται: 1. Από το σώμα του στροβίλου αναλόγου τύπου και αριθμού βαθμίδων (9 βαθμίδες), με πτερωτές από ορείχαλκο (ή άλλο ισοδύναμο υλικό) 2. Από βαλβίδα αντεπιστροφής ασφαλούς λειτουργίας, ενσωματωμένη. Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα θα είναι κατασκευής αναγνωρισμένου και ευφήμως γνωστού οίκου με εγνωσμένη εμπειρία σε κατασκευές υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων. Βαθμός απόδοσης του συγκροτήματος τουλάχιστον 70%. Ο στρόβιλος θα είναι αρίστης ποιότητος και πολύ καλών τεχνικών και λειτουργικών επιδόσεων. ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υδραυλικού τμήματος Πολυβάθμιας Φυγόκεντρης υποβρύχιας Αντλίας Το όλο σύστημα του αντλητικού συγκροτήματος ( αντλίας) θα συνοδεύεται από μικρουλικά συνδέσεως που απαιτούνται & θα είναι παραδοτέο στο Δήμο έτοιμο για λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται μαζί με την προμήθεια όλων των ανωτέρω υλικών η τοποθέτηση τους σύνδεση για την πλήρη λειτουργία όλου του συστήματος του Υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος ( Υποβρύχια αντλία ). Τεμάχιο ένα (1) ως ανωτέρω. Αριθμητικώς Ευρώ : 2.100,00 Ολογράφως : ( Δύο Χιλιάδες Εκατό Ευρώ ) Α.Τ: 3 ΑΤΗΕ ΣΧ.2 Αντλία επιφανειακή πολυβάθμια φυγοκεντρική οριζοντίου τύπου ενδ. Αποδόσεων Q=100m3/h, Η=125μ, Ν=75ΗΡ/50ΚW, RPM {ενδ. οίκου KSB-VIOSEN ενδ.τύπου WKL 100/5} Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, μίας (1) πλήρους καινούργιας πολυβάθμιας φυγοκεντρικής εξωτερικής αντλίας επιφανειακού τύπου ενδεικτικών Αποδόσεων παροχής : Q=100m3/h, μανομετρικού ύψους : Η=125 μέτρα ισχύος : Ν=75ΗΡ Page 4

5 ταχύτητας περιστροφής : (τετραπολικό) αριθμού στροφών n= RPM περίπου Η αντλία θα είναι κατασκευής αναγνωρισμένου και ευφήμως γνωστού οίκου με εγνωσμένη εμπειρία σε κατασκευές υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων με μηχανικό στυπιοθλίπτη (σαλαμάστρα) και φτερωτές από χυτοσίδηρο. Βαθμός απόδοσης του συγκροτήματος τουλάχιστον 70%. Ο στρόβιλος θα είναι αρίστης ποιότητος και πολύ καλών τεχνικών και λειτουργικών επιδόσεων. Ενδεικτικές Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών Κατασκευής Η αντλία θα αποτελείται από το σώμα του στροβίλου αναλόγου τύπου και αριθμού βαθμίδων, με πτερωτές από ορείχαλκο ή χυτοσίδηρο (ή άλλο ισοδύναμο υλικό). Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος GG25 Πτερωτή : Χυτοσίδηρος GG25 Άξονας : Χρωμιομένος χάλυβας Αναρρόφηση : Χυτοσίδηρος GG25 Κατάθλιψη : Χυτοσίδηρος GG25 κατάλληλη για ψυχρό νερό Α) Να δοθούν τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά τουυδραυλικού τμήματος της Αντλίας ΤΥΠΟΣ AΝΤΛΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΕΡΩΤΩΝ Ανάλογες (μεγ. μανομετρικό) ΤΥΠΟΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ m³/h ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ DN mm ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ kw [HP] ΙΣΧΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ rpm ΒΕΛΤ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ >70 % Οι υδραυλικές αποδόσεις της αντλίας διασφαλίζονται από τις προδιαγραφές ISO Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας : ISO 9001:2000. Να δοθούν αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Η αντλία θα αποτελείται : Α. Από την οριζόντια φυγόκεντρη αντλία ομοαξονικά συνδεδεμένη μέσω ελαστικού συνδέσμου (κόπλερ) με τον ηλεκτροκινητήρα κατάλληλου για υψηλά μανομετρικά ύψη. Β. Από τον ελαστικό σύνδεσμο (κόμπλερ), ειδικού τύπου, κατάλληλου για την συνεργασία του ηλεκτροκινητήρα ισχύος Ν=75ΗΡ με την πολυβάθμια αντλία. Page 5

6 Το όλο σύστημα του αντλητικού συγκροτήματος ( αντλίας) θα συνοδεύεται από μικρουλικά συνδέσεως που απαιτούνται & θα είναι παραδοτέο ελεύθερο στο Δήμο έτοιμο για λειτουργία. Συγκεκριμένα Προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και σε κανονική λειτουργία παράδοση επιφανειακού αντλητικού συγκροτήματος οριζόντιας τοποθετήσεως μαζί με τη σύνδεση της αντλίας με υπάρχουσες υδραυλικές σωληνώσεις, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως, στερεώσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτωεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του αντλιοστασίου, ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, στερεώσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται μαζί με την προμήθεια όλων των ανωτέρω υλικών η τοποθέτηση του σύνδεση για την πλήρη λειτουργία όλου του συστήματος του αντλητικού συγκροτήματος ( αντλίας ) συγκεκριμένα σύνδεση της αντλίας με υπάρχουσες υδραυλικές σωληνώσεις, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως, στερεώσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτωεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του αντλιοστασίου καθώς και η εγκατάσταση, στερέωση, σύνδεση και δοκιμή παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τεμάχιο ένα (1) ως ανωτέρω. Αριθμητικώς Ευρώ : 8.000,00 Ολογράφως : ( Οκτώ Χιλιάδες Ευρώ ) Α.Τ. 4 ΑΤΗΕ ΣΧ. : Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας ισχύος Ν=25 ΗΡ 6 (κατακόρυφης τοποθέτησης) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ % Προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, ενός (1) πλήρους καινούργιου τριφασικού (3Φ) Υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 6 ισχύος : Ν=25ΗΡ - 400V, ταχύτητας περιστροφής : (διπολικό) 2900 RPM Το αντλητικό συγκρότημα ( Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας ) θα αποτελείται : 1. Από τον τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ώστε να εργάζεται το συγκρότημα σε ολόκληρη την καμπύλη λειτουργίας χωρίς υπερφόρτωση κινητήρα, κατάλληλο για τοποθέτηση Page 6

7 μέσα στο νερό, και με ειδικό σύστημα απορρόφησης των διαστολών-συστολών του νερού γομώσεως. Εξωτερική διάμετρος κινητήρα: D = 6. Βαθμός απόδοσης του συγκροτήματος τουλάχιστον 70%. Ο υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας θα είναι αρίστης ποιότητος και πολύ καλών τεχνικών και λειτουργικών επιδόσεων. Να δοθούν αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του υποβρύχιου Ηλεκτρικού Κινητήρα στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Το όλο σύστημα του αντλητικού συγκροτήματος ( Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας ) θα συνοδεύεται από μικρουλικά συνδέσεως που απαιτούνται & θα είναι παραδοτέο στο Δήμο έτοιμο για λειτουργία. Συγκεκριμένα Προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και σε κανονική λειτουργία παράδοση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος κατακόρυφης τοποθετήσεως μαζί με τη σύνδεση της αντλίας με υπάρχουσες υδραυλικές σωληνώσεις, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως, στερεώσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτωεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του αντλιοστασίου, ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, στερεώσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται μαζί με την προμήθεια όλων των ανωτέρω υλικών η τοποθέτηση τους σύνδεση για την πλήρη λειτουργία όλου του συστήματος του Υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος ( Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας ). Τεμάχιο ένα (1) ως ανωτέρω. Αριθμητικώς Ευρώ : 2.190,00 Ολογράφως : ( Δύο Χιλιάδες Εκατόν Ενενήντα Ευρώ ) Α.Τ. 5 ΑΤΗΕ ΣΧ. : Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας ισχύος Ν=40 ΗΡ 6 (κατακόρυφης τοποθέτησης) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ % Προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, ενός (1) πλήρους καινούργιου τριφασικού (3Φ) Υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 6 ισχύος : Ν=40ΗΡ - 400V, ταχύτητας περιστροφής : (διπολικό) 2900 RPM Το αντλητικό συγκρότημα (Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας ) θα αποτελείται : Page 7

8 1. Από τον τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ώστε να εργάζεται το συγκρότημα σε ολόκληρη την καμπύλη λειτουργίας χωρίς υπερφόρτωση κινητήρα, κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο νερό, και με ειδικό σύστημα απορρόφησης των διαστολών-συστολών του νερού γομώσεως. Εξωτερική διάμετρος κινητήρα: D = 6. Βαθμός απόδοσης του συγκροτήματος τουλάχιστον 70%. Ο υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας θα είναι αρίστης ποιότητος και πολύ καλών τεχνικών και λειτουργικών επιδόσεων. Να δοθούν αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του υποβρύχιου Ηλεκτρικού Κινητήρα στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Το όλο σύστημα του αντλητικού συγκροτήματος ( Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας ) θα συνοδεύεται από μικρουλικά συνδέσεως που απαιτούνται & θα είναι παραδοτέο στο Δήμο έτοιμο για λειτουργία. Συγκεκριμένα Προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και σε κανονική λειτουργία παράδοση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος κατακόρυφης τοποθετήσεως μαζί με τη σύνδεση της αντλίας με υπάρχουσες υδραυλικές σωληνώσεις, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως, στερεώσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτωεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του αντλιοστασίου, ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, στερεώσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται μαζί με την προμήθεια όλων των ανωτέρω υλικών η τοποθέτηση τους σύνδεση για την πλήρη λειτουργία όλου του συστήματος του Υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος (Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας ). Τεμάχιο ένα (1) ως ανωτέρω. Αριθμητικώς Ευρώ : 3.450,00 Ολογράφως : ( Τρεις Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα Ευρώ ) Α.Τ.: 6 ΑΤΗΕ ΣΧ. Αυτόματο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομ. ισχύος τουλάχιστον m3/h με φλοτεροδιακόπτη ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ22 100,00 % Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομ. ισχύος τουλάχιστον m3/h, για μανομετρικό ύψος 10 m, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση, πλήρες αυτόματης λειτουργίας με φλοτεροδιακόπτη με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεως του, δηλαδή προμήθεια και παράδοση. Page 8

9 : (Αριθμητικώς) : 81,00 (Ολογράφως) : Ογδόντα Ένα Ευρώ Β: ΥΔΡ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) Α.Τ.: 7 ΑΤΗΕ ΣΧ. : Ατμοφράκτης (Επιστόμιο τύπου σαλίγκαρου/ίσιος) DN 150mm - 6"/5" Χυτοσιδηρός ΡΝ16 (βαρέως τύπου) φλαντζωτός Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Ατμοφράκτης (Επιστόμιο τύπου σαλίγκαρου/ίσιος) DN 150mm - 6" Χυτοσιδηρός ΡΝ16 (βαρέως τύπου) φλαντζωτός GGG40 /GG25,βαρέως τύπου, κατάλληλος για ψυχρό νερό, Ον πίεσης 16 atm ή μεγαλύτερη όπου απαιτείται, με τα υλικά-μικροϋλικά συνδέσεως, αρίστης κατασκευής,υψηλής ποιότητας, κατάλληλος για νερό άρδευσης με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. Συμπεριλαμβάνονται κοχλίες, παξιμάδια, Ωτίδες ελαστικές φλάντζες (παρεμβύσματα) για απόλυτη στεγανοποίηση του υδραυλικού συστήματος. : (Αριθμητικώς) : 530,00 (Ολογράφως) : Πεντακόσια τριάντα ευρώ Α.Τ: 8 ΑΤΗΕ ΣΧ. : Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή (& τύπου F4) PN 16 χυτοσιδηρά GGG40 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης χυτοσιδηρά GGG40/GG25 φλαντζωτή 16 ΑΤΜ τύπου σύρτου, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο περιστροφικό, με τα λοιπά Page 9

10 υλικά μικροϋλικά δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. Βασική κατασκευή ενδεικτικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά : Συγκεκριμένα δικλείδα σύρτου χυτοσιδηρά με φλάντζες ελαστικής έμφραξης κατασκευασμένη για πίεση 16 και 25 atm σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7259, κατηγορία Α και Β, σε µήκος κατά DIN 3202 (ή κατά ΕΝ GR 14 µικρού µήκους & GR 15 µεγάλου µήκους) Η δικλείδα αποτελείται από : Σώµα κάλυµµα και γλώσσα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693 /ΕΝ 1563 ή Φαιό χυτοσιδηρό GG 25 -Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα Χ20Cr13 DIΝ Έδρα ελαστικού (επένδυση γλώσσας) από NBR - EPDM Ο-RING στεγανοποίησης από NBR - EPDM -Καπάκι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 - GGG50 DIN 1693 / EN Κουζινέτο άξονα από ορείχαλκο MS58 DIN EN982: Μηχανισµός χειρισµού (τιµόνι) από διαµορφωµένο χάλυβα ST 42 -Κώνος προσαρµογής (κεφαλή) από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693/ EN1563 για να είναι είναι δυνατός ο χειρισµός της βάνας µε κλειδί -Βαφή εποξειδική πάχους 200 µικρά Συμπεριλαμβάνονται Ωτίδες ελαστικές φλάντζες ( παρεμβύσματα ) για απόλυτη στεγανοποίηση του υδραυλικού συστήματος πλήρως εγκατεστημένες. Το σύστηµα αποτελείται από : ύο φλαντζωτά διαστολικά ικανά να συνδέσουν οποιαδήποτε σωλήνα στα πλαίσια που αναφέρονται παραπάνω, µιας βάνας ελαστικής έµφραξης όπως το σχετικό άρθρο περί βανών - τις απαραίτητες βίδες σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα DIN933 A2 70, τα ανάλογα ανοξείδωτα περικόχλια DIN934 A2 70, καθώς και τα ελαστικά παρεµβύσµατα από EPDM κατάλληλα να έρθουν σε επαφή µε πόσιµο νερό Τεχνικά χαρακτηριστικά - στοιχεία Διατομές DN50 έως DN600 (μικρού μήκους) & (μεγάλου μήκους) Πιέσεις λειτουργίας ΡΝ10atm- PN16 από DN50 έως DN600, PN25atm από DN50 έως DN250 Θερμοκρασία λειτουργίας -10oC έως +80Oc Page 10

11 ΠEPIΓPAΦH YΛIKO 1 ΣΩMA Eλατός χυτοσίδηρος σφαιροειδούς 2 KAΛYMMA γραφίτη 3 KAΠAKI A. GGG40 DIN1963/ EN 1563 B. GGG50 DIN1963/ EN ΣΩMA EMΦPAΞHΣ Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη A. GGG 40 DIN 1693 B. GGG 50 DIN1693 με επικάλυψη ελαστικού ΕΡDM 5 KOYZINETA Ορείχαλκος Ms 58 DIN ή RG5 ή TEFLON 6 AΞONAΣ Ανοξείδωτος χάλυβας Χ20Cr13 DIN ΦΛANTZA ΣTEΓANOΠOIHΣEΩΣ EPDM 8 ΞYΣTPOTΣIMOYXA NBR Kautchuk 9 ΔAKTYΛIOΣ ΣTEΓANOΠOIHΣEΩΣ EPDM Page 11

12 10 O-RING NBR 11 KOXΛIEΣ Χάλυβας DIN912, γαλβανιζέ ή ΙΝΟΧ Οι βάνες σύρτου με ελαστική έμφραξη εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα, χωρίς διαρροές και ομαλή ροή με ελάχιστες απώλειες. Είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να προστατεύονται από την διάβρωση. Δεν υπάρχουν βίδες και περικόχλια εξωτερικά. Η στιβαρή κατασκευή τους, από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής, εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση τους χωρίς την απομάκρυνση του σώματος από την θέση σύνδεσης. Η βαφή γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά με εποξειδική πούδρα, που εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, πάχους 200μm ( διαθέτει & μεγαλύτερο πάχος βαφής ).Ο χειρισμός της βάνας γίνεται με τιμόνι, καθώς και με κατάλληλες προεκτάσεις, όταν πρόκειται για υπόγεια τοποθέτηση ή βαθιά φρεάτια. Η βάνα επιδέχεται την τοποθέτηση ηλεκτρομειωτήρα με την προσθήκη ειδικής κεφαλής. Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO, DIN, EN. Ελέγχονται αυστηρά σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.. Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. : 8.1 Για διάμετρο DN 50mm - 2" (Αριθμητικώς) : 50,00 (Ολογράφως) : Πενήντα ευρώ 8.2 Για διάμετρο DN 65/80mm - (2 &1/2)'' /3" (Αριθμητικώς) : 80,00 (Ολογράφως) : Ογδόντα ευρώ 8.3 Για διάμετρο DN 100mm - 4" (Αριθμητικώς) : 100,00 (Ολογράφως) : Εκατό ευρώ 8.4 Για διάμετρο DN 125mm 5» (Αριθμητικώς) : 170,00 (Ολογράφως) : Εκατόν εβδομήντα ευρώ 8.5 Για διάμετρο DN 150mm - 6" (Αριθμητικώς) : 200,00 (Ολογράφως) : Διακόσια ευρώ Page 12

13 8.6 Για διάμετρο DN 200mm - 8" (Αριθμητικώς) : 300,00 (Ολογράφως) : Τριακόσια ευρώ 8.7 Για διάμετρο DN 250mm - 10" (Αριθμητικώς) : 360,00 (Ολογράφως) : Τριακόσια εξήντα ευρώ Α.Τ.: 9.1 ΑΤΗΕ ΣΧ. : Βάνα περιστροφική (ball valve) ορειχάλκινη 21/2 ΡΝ Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Βάνα περιστροφική (ball valve) ορειχάλκινη 21/2 ΡΝ κατάλληλος για ψυχρό νερό, Ον πίεσης atm ή μεγαλύτερη όπου απαιτείται, με τα υλικάμικροϋλικά συνδέσεως,,αρίστης κατασκευής,υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για νερό άρδευσης με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. Συμπεριλαμβάνονται Ωτίδες ελαστικές φλάντζες ( παρεμβύσματα ) για απόλυτη στεγανοποίηση του υδραυλικού συστήματος. : (Αριθμητικώς) : 34,00 (Ολογράφως) : Τριάντα τέσσερα ευρώ Α.Τ.: 9.2 ΑΤΗΕ ΣΧ. : Βάνα περιστροφική (ball valve) ορειχάλκινη 3 ΡΝ Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Βάνα περιστροφική (ball valve) ορειχάλκινη 3 ΡΝ κατάλληλος για ψυχρό νερό, Ον πίεσης atm ή μεγαλύτερη όπου απαιτείται, με τα υλικά-μικροϋλικά συνδέσεως,,αρίστης κατασκευής,υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για νερό άρδευσης με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. Συμπεριλαμβάνονται Ωτίδες ελαστικές φλάντζες ( παρεμβύσματα ) για απόλυτη στεγανοποίηση του υδραυλικού συστήματος. Page 13

14 : (Αριθμητικώς) : 41,00 (Ολογράφως) : Σαράντα ένα ευρώ Α.Τ.: 10.1 ΑΤΗΕ ΣΧ. : Κρουνός σφαιρικός ολικής ροής διατομής 2&1/2 ΡΝ Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Κρουνός σφαιρικός ολικής ροής διατομής 2&1/2 ΡΝ κατάλληλος για ψυχρό νερό, Ον πίεσης atm ή μεγαλύτερη όπου απαιτείται, με τα υλικάμικροϋλικά συνδέσεως,,αρίστης κατασκευής,υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για νερό άρδευσης με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. Συμπεριλαμβάνονται Ωτίδες ελαστικές φλάντζες ( παρεμβύσματα ) για απόλυτη στεγανοποίηση του υδραυλικού συστήματος. : (Αριθμητικώς) : 47,50 (Ολογράφως) : Σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά Α.Τ.: 10.2 ΑΤΗΕ ΣΧ. : Κρουνός σφαιρικός ολικής ροής διατομής 3 ΡΝ Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Κρουνός σφαιρικός ολικής ροής διατομής 3 ΡΝ κατάλληλος για ψυχρό νερό, Ον πίεσης atm ή μεγαλύτερη όπου απαιτείται, με τα υλικά-μικροϋλικά συνδέσεως,,αρίστης κατασκευής,υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για νερό άρδευσης με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. Συμπεριλαμβάνονται Ωτίδες ελαστικές φλάντζες ( παρεμβύσματα ) για απόλυτη στεγανοποίηση του υδραυλικού συστήματος. : (Αριθμητικώς) : 65,30 (Ολογράφως) : Εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά Page 14

15 Α.Τ.: 11 ΑΤΗΕ ΣΧ. Κρουνός εκροής αντιπαγωτικός (κάνουλα σφαιρική γωνιακή / βρύση με χειρολαβή) Φ 1/2-3/4" ins, ορειχάλκινη ελαφρού /μεσαίου τύπου Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Βαλβίδα διακοπής αντιπαγωτική - κρουνός (κάνουλα σφαιρική με χειρολαβή) Φ 1/2" ins, ορειχάλκινη μεσαίου τύπου, (δικλείδα Σφαιρική βαλβίδα ball valve) ορειχάλκινη μεσαίου τύπου με χαλύβδινο ή αλουμινένιο μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής), με εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα, επιχρωμιωμένη μαζί με τα υλικά, μικροϋλικά. Οι διακόπτες θα είναι σφαιρικοί και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τµήµατα : - σώµα διάκοπτη από σφυρήλατο ορείχαλκο, αντοχής σε εφελκυσµό 2000kg/cm2, επιχρωµιωµένο. - βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη. - στέλεχος βαλβίδας ορειχάλκινο µε ενισχυµένη βάση µε TFE. - λαβή χαλύβδινη µε πλαστικοποιηµένη επένδυση ή επιχρωµιωµένη στις εµφανείς θέσεις. - έδρα λαβής ενισχυµένη µε TFE. Οι διακόπτες θα συνδέονται µε τους σωλήνες µε κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα). Θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 16atm (πίεση δοκιµής 20atm) και θερµοκρασία 80οC, διαµέτρου Φ-1/2" µέχρι Φ-1". Οι εµφανείς διακόπτες θα έχουν επιχρωµιωµένο σώµα και λαβή. (Αριθμητικώς) : 8,00 (Ολογράφως) : Οκτώ ευρώ Α.Τ.: 12 ΑΤΗΕ ΣΧ. Βαλβίδα διακοπής Φ ½-3/4 "ins, κρουνός σφαιρικός ορειχάλκινος βαρέου τύπου, ολικής διατομής βιδωτός με χειρολαβή Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Βαλβίδα διακοπής Φ 3/4 "ins, κρουνός σφαιρικός ορειχάλκινος βαρέου τύπου, ολικής διατομής βιδωτός με χειρολαβή,(δικλείδα Σφαιρική βαλβίδα ball valve) ορειχάλκινη βαρέου τύπου με χαλύβδινο μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής), με εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα, επιχρωμιωμένη μαζί με τα υλικά, μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Οι διακόπτες θα είναι σφαιρικοί και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τµήµατα: α) σώµα διακόπτη από φωσφορούχο ορείχαλκο (µε αντοχή σε εφελκυσµό Page 15

16 µεγαλύτερη από 2000kgr/cm2). β) βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, µε παρέµβυσµα στεγανότητας από "φίµπερ" ή ισοδύναµο υλικό. γ) στέλεχος βαλβίδας, ορειχάλκινο, µε ενισχυµένη βάση µε TΕE. Οι διακόπτες θα συνδέονται στους σωλήνες µε κοχλιώσεις(βιδωτάάκρα).θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 16Αtm ή μεγαλύτερη όπου απαιτείται και θερµοκρασία νερού µέχρι 120oC, για διαµέτρους από Φ-3/8" µέχρι Φ-3/4". Οι εµφανείς διακόπτες θα έχουν επιχρωµιωµένο σώµα και λαβή. (Αριθμητικώς) : 15,00 (Ολογράφως) : Δεκαπέντε ευρώ Α.Τ: 13 ΑΤΗΕ ΣΧ Δικλείδα τύπου πεταλούδας με μοχλό χυτοσιδηρή ΡΝ 16 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Δικλείδα τύπου πεταλούδας - μοχλό 1/4 στροφής χυτοσιδηρά 16 bar φλαντζωτή, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο μέσω μοχλού ασφαλίζοντας σε συγκεκριμένες επιθυμητές θέσεις για αναλογική ρύθμιση της ροής(συμπλέκτη ρύθμισης), με μεγάλο αριθμό θέσεων, με μηχανισμό ασφαλίσεως της ρυθμίσεως μέσω ελατηρίου κλπ. και μετά δείκτου οδηγού ανοιγοκλεισίματος του μηχανισμού φραγής, Ον. Πιέσεως 16 atm, με τα υλικά και μικρούλικα συνδέσμους δηλ. προμήθεια και παράδοση Για διάμετρο DN 50mm - 2" (Αριθμητικώς) : 30,00 (Ολογράφως) : Τριάντα ευρώ 13.2 Για διάμετρο DN 65/80mm - (2 &1/2)'' /3" (Αριθμητικώς) : 40,00 (Ολογράφως) : Σαράντα ευρώ 13.3 Για διάμετρο DN 100mm - 4" (Αριθμητικώς) : 55,00 (Ολογράφως) : Πενήντα πέντε ευρώ 13.4 Για διάμετρο DN 125/150mm - 5"/6" (Αριθμητικώς) : 95,00 Page 16

17 (Ολογράφως) : Ενενήντα πέντε ευρώ Α.Τ.: 14 ΑΤΗΕ ΣΧ. : Υδρόμετρο / παλμικό- ηλεκτρονικό παροχόμετρο (με ηλεκτρονική καταγραφική συσκευή), PN16 χυτοσιδηρό GGG40 φλαντζωτό Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Υδρόμετρο /παλμικό - ηλεκτρονικό παροχόμετρο με ηλεκτρονική καταγραφική συσκευή, PN16 χυτοσιδηρό GGG40/GG25 φλαντζωτό - Υδρομετρητής βαρέως τύπου, ταχυμετρικός, ηλεκτρονικής ανάγνωσης, κατάλληλος για ψυχρό νερό, Ον πίεσης 16 atm ή μεγαλύτερη όπου απαιτείται, με τα λοιπά υλικά μικροϋλικά δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. Συμπεριλαμβάνονται Ωτίδες ελαστικές φλάντζες (παρεμβύσματα) για απόλυτη στεγανοποίηση του υδραυλικού συστήματος. Το σώµα του παροχοµέτρου θα φέρει οκτάκτινη πτερωτή διαµέτρου 8cm, που µε τη βοήθεια της ροής του νερού περιστρέφεται και παρέχει µέσω ειδικού στεγανού αισθητήρα απ ευθείας παλµούς ( Μηχανισμό εκπομπής παλμών ). Ενδεικτικά η Συσκευή μηχανισμού προπέλας (κεφαλή - πτερωτή - άξονας) ροομέτρου που αποτελείται από την προπέλα (πτερωτή), τον άξονα στήριξης της πτερωτής και την κεφαλή που περιλαμβάνει το σύστηµα παραγωγής παλµών αναλύεται κατασκευαστικά ως εξής: Προπέλα από πολυαιθυλαίνιο ή πολικετάλη ή πολυπροπυλένιο ή πολυκαρβονικό βάρους 5,5gr, οκτάκτινη ακτίνας 4cm. Η πτερωτή φέρει θέσεις για 2 ανοξείδωτους μαγνήτες ή φύλλο τιτανίου, που βυθίζονται, χωρίς όμως να έχουν άμεση επαφή με το νερό, καθώς καλύπτονται από πλαστική ύλη Ο άξονας είναι ανοξείδωτος Χ20Cr13,Φ6 αρ / ΕΝ Κουζινέτα περιστροφής από ορείχαλκο RG5. Κεφαλή ημικυλινδρικού σχήματος από ορείχαλκο RG5 (μπρούντζο) ή MS 58 ή κράμα αντιμονίου ΖΑΜΑΚ ή ελατός χυτοσιδηρός GGG50. Στην ίδια κεφαλή υπάρχει αισθητήριο σε ειδική θέση. Οι παλµοί ενσύρµατα μεταφέρονται σε στεγανό κιβώτιο από πολυπροπυλένιο (στεγανότητας ΙP 68), το οποίο µπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο σώµα του παροχοµέτρου σε ανοξείδωτη βάση συρταρωτά ή και σε απόσταση από αυτό έως και 300 µέτρα. Θα προτιμηθεί να εγκατασταθεί εντός των κεντρικών πινάκων διανομής. Οι παλµοί οδηγούνται στο κιβώτιο, όπου και επεξεργάζονται μετατρεπόμενοι σε ειδικά υδραυλικά μεγέθη, εκφραζόμενα σε λίτρα και κυβικά μέτρα ανά ώρα. Η ψηφιακή οθόνη LCD χρειάζεται για τον έλεγχο και τη ρύθμιση δεδομένων/καταστάσεων και διαθέτει επαφή για το αισθητήριο ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης με έξοδο 4 20mA. Το εν λόγω όργανο DATALOGGER (καταγραφέας - εντολοδότης) θα φέρει οθόνη ρύθμισης & ενδείξεων όπου οι ενδείξεις μέσω της διάταξης τηλελέγχου θα μεταφέρονται ως σήματα στο κέντ ρο ελέγχου. Page 17

18 Βασική κατασκευή ενδεικτικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά : Σώµα παροχόµετρου µε την προπέλα και το σύστηµα παραγωγής παλµών. Στεγανό κιβώτιο από πολυπροπυλένιο µε επεξεργαστή, ο οποίος φέρει οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD πολύ χαµηλής κατανάλωσης, πληκτρολόγιο προγραµµατισµού, έξοδο παλµών Η τάση του τροφοδοτικού εντός του πίνακα θα είναι 230 V με έξοδο 8V και η τάση του αισθητηρίου 5 8V A.C. ή D.C. Αισθητήριο απεριορίστου χρόνου λειτουργίας να κατασκευάζεται & σε απλή μορφή με μπαταρία λιθίου 8-12V αντίστοιχες επαφές εισόδου / εξόδου Ο Ελεγκτής Μετρητής κυβικών μέτρων θα έχει έξοδο 4-20mA και θα μετατρέπει την ροή των m3/h σε αντίστοιχη κλίμακα για τον έλεγχο - επιτήρηση της παροχής εξ αποστάσεως. Επιπλέον εξαρτήµατα που μπορεί να απαιτηθούν με το υδρόμετρο : - Αναλογική κάρτα µε έξοδο σε πλακέτα 4-20mA - έξοδο συχνότητας επί της οθόνης - έξοδο Παλμών - RS RS Αποστολή SMS μέσω GSM/ήGPRS Το παλµικό παροχόµετρo λειτουργεί σε πιέσεις ΡΝ16, ΡΝ25, ΑΤΜ, και σε θερμοκρασίες από : -20 ο C έως + 80 ο C. Η βαφή σώµατος είναι ηλεκτροστατική εποξειδική ( ηλεκτροστατική πούδρα ) πάχους τουλάχιστον 250µικρά. Οι φλάντζες σύνδεσης είναι κατά DIN2501 για πιέσεις ΡΝ16,ΡΝ25. Στεγανότητα ΙΡ 67. Το σώµα είναι κατασκευασµένο από χάλυβα ή ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG-40 DIN1693/ ΕΝ1563 ή Φαιό χυτοσίδηρο GG-25 ή Χάλυβας GS 45-St 37. H προπέλα από πολυαιθυλαίνιο ή πολικετάλη. Ο άξονας είναι ανοξείδωτος Χ20Cr13, αρ / ΕΝ Κουζινέτα περιστροφής από ορείχαλκο RG5. Οι προσκομιζόμενες επί τόπου υδραυλικές συσκευές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. : 14.1 Για διάμετρο DN 80/100mm - 3/4" (Αριθμητικώς) : 1.300,00 (Ολογράφως) : Χίλια τριακόσια ευρώ 14.2 Για διάμετρο DN 125/150mm - 5''/6" (Αριθμητικώς) : 1.600,00 (Ολογράφως) : Χίλια εξακόσια ευρώ Page 18

19 Α.Τ: 15 ΑΤΗΕ ΣΧ. Καπάκια τριγωνικά υδρομέτρων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Καπάκια τριγωνικά υδρομέτρων κατάλληλα για υδρόμετρα δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. (Αριθμητικώς) : 11,00 (Ολογράφως) : Έντεκα ευρώ Α.Τ: 16.1 ΑΤΗΕ 9242 ΣΧ.1 Ελαστικές μεμβράνες Τυπου HYDROSTOP Φ Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Ελαστικές μεμβράνες Τυπου HYDROSTOP, κατάλληλες για ψυχρό νερό, Ον πίεσης 10 atm ή μεγαλύτερη όπου απαιτείται, με τα υλικά-μικροϋλικά συνδέσεως,,αρίστης κατασκευής,υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για νερό άρδευσης με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. Για διάμετρο Φ DN 50mm - 2" (Αριθμητικώς) : 108,00 (Ολογράφως) : Εκατόν οκτώ ευρώ Α.Τ: 16.2 ΑΤΗΕ 9242 ΣΧ.2 Ελαστικές μεμβράνες Τυπου HYDROSTOP Φ Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Ελαστικές μεμβράνες Τυπου HYDROSTOP, κατάλληλες για ψυχρό νερό, Ον πίεσης 10 atm ή μεγαλύτερη όπου απαιτείται, με τα υλικά-μικροϋλικά συνδέσεως,,αρίστης κατασκευής,υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για νερό άρδευσης με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. Για διάμετρο Φ mm - (2 &1/2)'' /3" Page 19

20 (Αριθμητικώς) : 175,00 (Ολογράφως) : Εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ Α.Τ: 16.3 ΑΤΗΕ 9242 ΣΧ.3 Ελαστικές μεμβράνες Τυπου HYDROSTOP Φ Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Ελαστικές μεμβράνες Τυπου HYDROSTOP, κατάλληλες για ψυχρό νερό, Ον πίεσης 10 atm ή μεγαλύτερη όπου απαιτείται, με τα υλικά-μικροϋλικά συνδέσεως,,αρίστης κατασκευής,υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για νερό άρδευσης με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. Για διάμετρο Φ DN 100mm - 4" (Αριθμητικώς) : 260,00 (Ολογράφως) : Διακόσια εξήντα ευρώ Α.Τ.: 17 ΑΤΗΕ ΣΧ. : Ποτήρι Αναρρόφησης (Φίλτρο καθαρισμού ) τύπου "Ποδοβαλβίδας" DN 125/150mm -5/6" PN16 χυτοσιδηρό φλαντζωτό Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ % Ποτήρι Αναρρόφησης (Φίλτρο καθαρισμού ) τύπου "Ποδοβαλβίδας" DN 150mm - 6" PN16 χυτοσιδηρό φλαντζωτό GGG40 /GG25,βαρέως τύπου, κατάλληλο για ψυχρό νερό, Ον πίεσης 16 atm ή μεγαλύτερη όπου απαιτείται, με τα υλικά-μικροϋλικά συνδέσεως, ειδικό 1 ης επεξεργασίας φίλτρανσης για κατακράτηση στερεών υλικών, κατάλληλο για να παρακρατά ξένες ουσίες, άμμο, λεπτοί κόκοι που ενδέχεται να υπάρχουν στο δίκτυο παροχής,αρίστης κατασκευής,υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για νερό άρδευσης με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία προελεύσεως ανεγνωρισμένου εργοστασίου. Συμπεριλαμβάνονται Ωτίδες ελαστικές φλάντζες ( παρεμβύσματα ) για απόλυτη στεγανοποίηση του υδραυλικού συστήματος. ΕΝΔΕΙKTIKA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα :Χυτοσίδηρος, Φαιός GG25 / Ελατός GGG40 Φίλτρο : Ανοξείδωτος χάλυβας διάτρητος AISI 316 Κάλυμμα : Χυτοσίδηρος, GG25 /GGG40 Page 20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ Σελ. 1 από 92 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υλικά, συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Α Θ Η Ν Ω Ν Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 01 ΑΤΗΕ 0Ν8043.001.002 Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002786799 2015-05-19

15REQ002786799 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθεια υδραυλικών κ.λ.π. υλικών, για τις ανάγκες Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα