ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες: Γ. Τσιάµπα Τηλέφωνο: FAX: Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 7750/78288 ΠΡΟΣ: 1. SYNGENTA Hellas A.E.B.E. 2. BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3. ΜΑGMA ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ Ε.Π.Ε. 4. ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. 5. κ. ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ ΑΚΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατ εξαίρεση έγκρισης διάθεσης στην αγορά εντοµοκτόνων σκευασµάτων, για την αντιµετώπιση του εντόµου Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) στα φοινικοειδή ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόµο υπ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/ /τΑ ) µε θέµα «ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Κανονισµού 1107/2009 της 21 ης Οκτωβρίου 2009 (L 309/ ) σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και ειδικότερα το άρθρο Τη µε αριθ. 2007/365/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής µε θέµα προσωρινά έκτακτα µέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), όπως ισχύει. 4. Τα από και Υπηρεσιακά Σηµειώµατα του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 5. Τη γνωµοδότηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Γεωργικών Φαρµάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) της 4 ης / συνεδρίασής του. 6. Το µε αριθ / και / έγγραφα της ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής που αφορούν το ανωτέρω θέµα. 1. Τη µε αριθ / Απόφασή µας, µε θέµα την Χορήγηση κατ εξαίρεση έγκρισης διάθεσης στην αγορά εντοµοκτόνων σκευασµάτων µε βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.. 115/97, για την πρόληψη και τον περιορισµό της εξάπλωσης του εντόµου Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) στα φοινικοειδή. 2. Τα µε αριθ. πρωτ. 4445/ και 4639/ έγγραφα του Εργαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων του Μ.Φ.Ι. 1

2 3. Τη µε αριθµ. πρωτ / (ΦΕΚ 970/ /τB ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε Εντολή Υφυπουργού». 4. Τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφεροµένων εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ι. Χορηγούµε κατ εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά µε βάση το άρθρο 53 του Κανονισµού 1107/2009 στα ακόλουθα εντοµοκτόνα σκευάσµατα, για την πρόληψη και τον περιορισµό της εξάπλωσης του εντόµου Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) στα φοινικοειδή: α) ACTARA 25 WG (δραστική ουσία thiamethoxam, αριθµός έγκρισης 14103). β) CONFIDOR 200 SL (δραστική ουσία imidacloprid, αριθµός έγκρισης 1616). γ) KOHINOR 200 SL (δραστική ουσία imidacloprid, αριθµός έγκρισης 14200). δ) SHARIMIDA 20 SL (δραστική ουσία imidacloprid, αριθµός έγκρισης 14312). ε) KEYMIDOR 20 SL (δραστική ουσία imidacloprid, αριθµός έγκρισης 14223). στ) VERTIMEC 1,8 EC (δραστική ουσία abamectin, αριθµός έγκρισης 1719). Τα στοιχεία της κατ εξαίρεση διάθεσης στην αγορά θα είναι τα εξής: 1) όσεις-τρόποι εφαρµογής: ACTARA 25 WG: -Ψεκασµός της στεφάνης των φοινικοδένδρων µε κατάλληλο εξοπλισµό (ανυψωτικό µηχάνηµα): δόση εφαρµογής 40 γραµ. σκευάσµατος/100 lt ψεκ. υγρού (κατ ανώτατο όριο 400 γραµ./εκτάριο και εφαρµογή), δύο εφαρµογές max µε µεσοδιάστηµα 7-14 ηµέρες. -Ριζοπότισµα (σε µικρού µεγέθους φοινικόδενδρα): δόση εφαρµογής 40 γραµ. σκευάσµατος/100 lt ψεκ. υγρού, 1 εφαρµογή. -Έγχυση στην περιοχή της στεφάνης ή στον κορµό των φοινικοδένδρων: ιαλύουµε 5-20 γρ. Actara σε ml νερού και πραγµατοποιούµε έγχυση του ψεκαστικού διαλύµατος στην διανοιχθείσα οπή. Η δόση εφαρµογής εξαρτάται από το ύψος του φοίνικα (η µικρή δόση αφορά εφαρµογή σε φοίνικες µικρού ύψους και η µεγάλη δόση αφορά εφαρµογή σε φοίνικες µεγάλου ύψους). ύο εφαρµογές max µε µεσοδιάστηµα 7-14 ηµέρες. CONFIDOR 200 SL, KOHINOR 200 SL, SHARIMIDA 20 SL, KEYMIDOR 20 SL: -Ψεκασµός της στεφάνης των φοινικοδένδρων µε κατάλληλο εξοπλισµό (ανυψωτικό µηχάνηµα): κ.εκ. σκευάσµατος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. -Ριζοπότισµα (σε µικρού µεγέθους φοινικόδενδρα): δόση εφαρµογής 0,8-1 lt σκευάσµατος/στρ., µε δύο εφαρµογές max και µεσοδιάστηµα ηµέρες. -Έγχυση στην περιοχή της στεφάνης ή στον κορµό των φοινικοδένδρων: 4-10 κ.εκ. ανά δένδρο, ανάλογα µε το µέγεθός του. ύο εφαρµογές max µε µεσοδιάστηµα ηµέρες. Στην περίπτωση της εφαρµογής µε έγχυση δεν παρασκευάζουµε ψεκαστικό υγρό αλλά το προϊόν εφαρµόζεται (εγχύεται) αδιάλυτο. 2

3 VERTIMEC 1,8 EC: Α..Α.:. Έγχυση στην περιοχή της στεφάνης ή στον κορµό κατά την περίοδο µετακίνησης του εντόµου: ml αδιάλυτου προϊόντος ανά δένδρο (ανάλογα µε το µέγεθός του), δύο εφαρµογές µε µεσοδιάστηµα ηµερών. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να λαµβάνονται και άλλα µέτρα π.χ. µηχανική εξυγίανση, χρήση βιολογικών παραγόντων κ.λ.π. όπως προβλέπεται και στη φυτουγειονοµική νοµοθεσία. 2) Όροι και προϋποθέσεις για την κατ εξαίρεση έγκριση διάθεσης των σκευασµάτων: Τα σκευάσµατα θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις προφυλάξεις και οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στις εγκρίσεις κυκλοφορίας τους, όπως ισχύουν σήµερα, και σύµφωνα µε τη φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία. 3) ιαπίστωση του προβλήµατος-εφαρµογή των σκευασµάτων: η εφαρµογή των σκευασµάτων θα γίνεται παρουσία Γεωπόνου, ο οποίος θα επιβεβαιώνει την προσβολή από το Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) θα επιβλέπει την κοπή και κάψιµο των φοινοκόδενδρων και θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των σκευασµάτων σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απόφασης. 4) α) Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης: Κατά την κοπή των φυτών: ψεκασµός κάλυψης µε ACTARA 25 WG ή imidacloprid (µε ένα από τα σκευάσµατα που αναγράφονται στην παρ. 1) στο κοµµένο φυτό, στα κοµµένα τεµάχια του φυτού, στη θέση κοπής του φυτού και στον τόπο γύρω από τη θέση κοπής. Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια): σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα σηµεία προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρµογή µε ψεκασµό της στεφάνης µε ACTARA 25 WG ή imidacloprid (µε ένα από τα σκευάσµατα που αναγράφονται στην παρ. 1). Μέγιστος αριθµός εφαρµογών: δύο (2). β) Μέτρα περιορισµού της εξάπλωσης (στην περίπτωση που επιβάλλεται να ληφθούν από την φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία): Ψεκασµός της στεφάνης των φοινικοδένδρων µε κατάλληλο εξοπλισµό (ανυψωτικό µηχάνηµα), µε εντοµοκτόνο (ACTARA 25 WG ή imidacloprid (µε ένα από τα σκευάσµατα που αναγράφονται στην παρ. 1)). Ριζοπότισµα, µε εντοµοκτόνο (ACTARA 25 WG ή imidacloprid (µε ένα από τα σκευάσµατα που αναγράφονται στην παρ. 1)). Εγχύσεις στην περιοχή της στεφάνης ή στον κορµό των φοινικοδένδρων µε εντοµοκτόνο (ACTARA 25 WG ή imidacloprid (µε ένα από τα σκευάσµατα που αναγράφονται στην παρ. 1) ή VERTIMEC). Οδηγίες για τον τρόπο εφαρµογής µε έγχυση: α) ανοίγεται µε τρυπάνι κατάλληλη οπή στον κορµό β) το βάθος της οπής πρέπει να είναι ίσο µε το 1/3 της διαµέτρου του κορµού σε αυτό το σηµείο και το πλάτος της να είναι περίπου 1 εκ. γ) στην οπή που έχει δηµιουργηθεί τοποθετείται κατάλληλη ειδική βαλβίδα εισροής που εµποδίζει την εκροή του υλικού. Η βαλβίδα παραµένει µετά το τέλος της εφαρµογής και για µεταγενέστερες εφαρµογές. Για την αποφυγή του κινδύνου δευτερογενούς προσβολής από µύκητες στο σηµείο της οπής, να γίνεται χρήση χαλκούχων σκευασµάτων, σε συνδυασµό µε µηχανικό κλείσιµο της οπής (π.χ. µε χρήση σιλικόνης). δ) Η ποσότητα που εκχέεται είναι ανάλογη µε τον όγκο του φυτού (βλ. παρ. 1-δόσεις εφαρµογής). ε) Η έγχυση του υλικού γίνεται αργά και προσεκτικά για να µην υπάρξουν απώλειες. στ) Τα δένδρα στα οποία έγινε η εφαρµογή επισηµαίνονται µε ανεξίτηλα καρτελάκια. Καταγράφονται σε πρωτόκολλα η ηµεροµηνία εφαρµογής, η ποσότητα που εγχύθηκε και οι επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες. 3

4 5) Γνωστοποίηση ενεργειών στην Υπηρεσία: οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στις οποίες έγινε εφαρµογή εντοµοκτόνου σκευάσµατος σύµφωνα µε τα ανωτέρω καθώς και οι αρµόδιοι Γεωπόνοι των ήµων ή Κοινοτήτων (σε περίπτωση που η εφαρµογή έγινε σε κοινόχρηστους χώρους), υποχρεούνται µέσα σε ένα µήνα από την εφαρµογή να προσκοµίσουν στη ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έκθεση, η οποία θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: -Το σκεύασµα που χρησιµοποιήθηκε. -Η ποσότητα που απαιτήθηκε. -Ο αριθµός των δένδρων ή των κοµµένων δένδρων που ψεκάστηκαν. -Έκθεση βεβαίωσης του γεωπόνου που επιβεβαίωσε το πρόβληµα και επέβλεψε τη διαδικασία. 6) Περίοδος ισχύος της Απόφασης: 120 ηµέρες από την υπογραφή της (µέχρι ). 7) Περιορισµοί Προφυλάξεις: Ισχύουν οι αναγραφόµενοι περιορισµοί - απαγορεύσεις προφυλάξεις της έγκρισης κυκλοφορίας κάθε σκευάσµατος όπως ισχύει σήµερα, που αναγράφονται στην ετικέτα του, καθώς και τα οριζόµενα από την ισχύουσα φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία. Πλέον των ανωτέρω, να εφαρµοστούν οι ακόλουθοι περιορισµοί: Α) Τήρηση ζωνών ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα: ραστική ουσία Εφαρµογή µε ψεκασµό Εφαρµογή µε ριζοπότισµα Εφαρµογή µε έγχυση thiamethoxam 10 µέτρα εν απαιτείται εν απαιτείται Imidacloprid 30 µέτρα εν απαιτείται εν απαιτείται abamectin Μη προτεινόµενη χρήση Μη προτεινόµενη χρήση εν απαιτείται Β) Πριν από την εφαρµογή σε κοινόχρηστους χώρους, οι ήµοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους περιοίκους για την επικείµενη εφαρµογή, µε κάθε πρόσφορο µέσο. Γ) Τόσο οι ήµοι όσο και οι ιδιώτες να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την επισήµανση των περιοχών όπου έγινε εφαρµογή. ) Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής να µην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόµενη περιοχή. Ε) Σε κοινόχρηστους χώρους να µην εισέρχονται άτοµα και κατοικίδια ζώα µέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. ΣΤ) Για την επιλογή του κατάλληλου σκευάσµατος σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τον υπεύθυνο Γεωπόνο οι ιδιαιτερότητες του χώρου που θα γίνει η εφαρµογή (π.χ. γειτνίαση µε πάρκα, πλατείες, οικείες κλπ) καθώς και η τυχόν έντονη δυσάρεστη οσµή ορισµένων σκευασµάτων. Ζ) Η εφαρµογή των σκευασµάτων σε κοινόχρηστους χώρους θα πραγµατοποιείται µε ευθύνη των κατά τόπους ήµων και Κοινοτήτων, ενώ σε ιδιωτικούς χώρους µε ευθύνη των ενδιαφερόµενων, οι οποίοι θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του υπεύθυνου Γεωπόνου που επιβλέπει τη διαδικασία. 4

5 Η) Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φεροµονικών παγίδων, αυτή να γίνεται µόνο µε το συντονισµό των αρµοδίων τοπικών αρχών. Θ)"Απαγορεύεται η εφαρµογή έγχυσης µε µεθόδους που απαιτούν µόνιµη εγκατάσταση ψεκαστικού συστήµατος στα φοινικόδενδρα". Ι) Προστασία µελισσών: Να µην γίνεται εφαρµογή σκευασµάτων όταν οι µέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας. Να µην γίνεται εφαρµογή σκευασµάτων σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη ποσότητα µελιτώµατος αφίδων στην περιοχή εφαρµογής. Η εφαρµογή να γίνεται σε ώρες κατά τις οποίες οι µέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το απόγευµα ή το ξηµέρωµα). Στους φοίνικες για καλλωπιστική χρήση κόψτε τα άνθη πριν την εφαρµογή. 8) Φυτοτοξικότητα: Στην περίπτωση προληπτικής εφαρµογής στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια) καθώς και στην περίπτωση εφαρµογής για τον περιορισµό της εξάπλωσης, να γίνεται αρχικά δοκιµαστική εφαρµογή του σκευάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί σε µικρή έκταση, για την αποφυγή κινδύνου φυτοτοξικότητας. 9) Γενικές υποχρεώσεις: Οι ήµοι, οι Κοινότητες και οι ιδιώτες που θα εφαρµόσουν σκευάσµατα για τον έλεγχο του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση των προϊόντων. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. Η ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα κάθε σκευάσµατος και τις τυχόν παρενέργειές του, ανήκει στον αντίστοιχο κάτοχο κάθε έγκρισης. Οι κατά τόπους ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, να ενηµερώσουν τα καταστήµατα λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων της περιοχής ευθύνης τους, για τις επιπλέον προφυλάξεις που απαιτούνται (πέραν αυτών που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασµάτων), κατά τη χρήση τους στα φοινικοειδή και ιδίως για τις προφυλάξεις που απαιτούνται για την προστασία των µελισσών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 5

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 &  . 150 Syngenta 176 71 -  TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1.  2. 3.  e-mail)  4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-3 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2977/33987 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 486/6644 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2128/26097 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 11-3 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 2758/30637 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα / 3 / 2015 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 11-3 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 2758/30637 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 03-204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3665/59468 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα