ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Φ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Φ"

Transcript

1 Φ φαγάνα, η αυτός που τρώει πολύ και λαίµαργα, εκσκαφέας, µι φαγάνις άνοιξαν του Στρυµόνα, [φαγανός]. φαγανός, -νιά, -νό αυτός που τρώει µε όρεξη, που τρώει πολύ, φαγάς, [αρχ. σθίω β αόρ. φαγον > µσν. φαγεν > φαγί]. -φαγάς ως δεύτερο συνθ., π.χ. ξυλουφαγάς, [αρχ. φαγς]. φαγγρίζου ρ., φάγγριζα, -ρισα, γίνοµαι ηµιδιαφανής, του πανταλόνι σ φαγγρίζ(ει), θελτς κινούργιου, [αρχ. φέγγος > µσν. φεγγάριν > φεγγαρίζω > µσν. φαγγρίζω]. φαγουµένους, -ν(η), -νου µτχ. του τρώου, αυτός που έχει φάει και είναι χορτάτος, αυτός που έχει φαγωθεί, [αρχ. σθίω > β αόρ. φαγον > έφαγα]. φαγουρίζου ρ., χρησ. µόνο στο γ πρόσ. µε τη σηµ. έχω φαγούρα, παρ. φαγούρζι, µι φαγουρίζ(ει) πλάτη µ = έχω φαγούρα στην πλάτη ως φαγουρίζουµι = ξύνοµαι γιατί έχω φαγούρα, µη φαγουρίζισι έτσ(ι) γιατί θα µατουθείς, [αρχ. τρώγω > θέµα φαγ- > φαγούρα]. -φάγους -φάγος, ως δεύτερο συνθ., κρουµδουφάγους, [αρχ. φάγος, δωρο-φάγος]. φαγώνου ρ., φάγουνα, φάγουσα, φαγώθκα, τρίβω µε λίµα ή ράσπα, φάγουσι λίγου του ξύλου να πιράσ(ει) π την τρύπα προκαλώ φαγούρα, µι φαγών(ει) στ ράχ(η) = έχω φαγούρα στην πλάτη µου ως παθ. φαγώνουµι = τρώγοµαι, γκρινιάζω, λιώνω από το τρίψιµο, φαγώθκις να πας σιακάτ, φαγώθκι ου γιακάς, δες και τρώουµι, λιανουφάισα, [αρχ. σθίω > αόρ. φαγον > µσν. φαγώνω]. φάι {φά-ι}, φάγε, φάι του φαΐ σ, πρ. του τρώου, δες πρµ. 103 και δ.δ. 3. β. φαΐ, το φαγητό, έδεσµα, [αρχ. σθίω > µσν. φαγεν > φαγεον > φαγί]. φά(ι), το η ενέργεια του τρώγω, το να τρώγει κάποιος, ι! φά(ι) που έκανι, ** [αρχ. φάγησις(=το φαγεν, το να τρώει κάποιος), δες και προυσφά(ι)]. φαίνου ρ., ύφινα/υφίνισκα, ύφανα, υφάνθκα, υφαίνω, [αρχ. φαίνω]. φαίνουµι ρ., φαίνουµαν, φάνκα/φάν(η)κα, φαίνοµαι, φαίνουµιστι π του Φιτόκ(ι), πρ. φανούς, φανίτι, [αρχ. φαίνοµαι]. φαϊρόπ(ι), το πέταγµα, ξεπέταγµα, γρήγορο τέλειωµα δουλειάς, [αγγλ. fire up(=σηκωθείτε φωτιά) > τουρ. fayrap (=επιτάχυνση, πετώ, αποβάλλω)]. φακ(ι )ρς, ο φακίρης, προσων. ατόµων που διακρίνονταν για τη φρονιµάδα τους, [αραβ. fikr(=ιδέα) > τουρ. fakir(=νουνεχής, ταπεινός υπηρέτης)]. φακίτσα, η το φ. Stellaria media, [αρχ. φακ, έχει φύλλα σαν της φακής]. φαλιόρα, η η γυναίκα που δηµιουργούσε εύκολα και χωρίς ντροπή παράνοµες ερωτικές σχέσεις, η ξιφτιλισµέν(η) γναίκα, [λατ. fallo(=ολισθαίνω, γλιστρώ) > βυζ. φαλλιόρα, η γυναίκα που ολίσθησε στον κακό δρόµο]. φανάρ(ι), το φανάρι, ντουλάπι από λεπτό δικτυωτό σύρµα στο οποίο φυλάγονταν τα τρόφιµα, όταν δεν υπήρχαν ψυγεία ήταν και η κορυφή του καµπαναριού, υποκ. το φαναρούδ(ι), αλλ. το ντουλάπ(ι), [αρχ. φαν#ς > µσν. φανάριον]. φανάρια, τα παιχν. µε κατασκευές από φλούδες καρπουζιού, κολοκύθας, πεπονιού 379

2 380 Νίκος Λ. Πασχαλούδης κλπ., αλλ. τα φαναρούδια, [φανάρ(ι)]. φαναρούδια, τα αλλ. το παιχν. φανάρια. φανέλου, το η φανέλα, µάσι του φανέλου σ, [βεν. fanela > φανέλα]. φανιρόπτα, η 1. είδος γλυκού, που γινόταν την παραµονή του Αγίου Φανουρίου και φανέρωνε, όπως πιστευόταν, στα όνειρα των κοριτσιών τούς µέλλοντες συζύγους. 2. το κλίκ(ι) της κουµπάρας που µοίραζε µετά το γάµο η νύφη στα κορίτσια, για τον ίδιο µε τον προηγούµενο σκοπό, αλλ. η φαναρόπτα, η φανουρόπτα, [αρχ. φανερ#ς + πίτα, γιατί πίστευαν ότι ο άγιος φανέρωνε]. φάνκα φάνηκα, αόρ. του φαίνουµι. φάνσ(ι)µου, το ύφανση, η δουλειά της υφάντρας ή το αποτέλεσµά της, [αρχ. φαίνω > µτγν. $φανσις]. φανταρίτ(ι)κους, -κ(η), -κου αυτός που ανήκει ή προέρχεται από φαντάρο, [βεν. fantaria > µσν. φανταρία > φαντάρος]. φαντς, ο φάντης, η φιγούρα του βαλέ της τράπουλας, είδος παιχν. της τράπουλας, αλλ. η κουλτσίνα, ο τζιάνταρους, [ιταλ. fante]. φαούδ(ι), το υποκ. της λ. φαΐ. -φάους δες -φάγους, π.χ. ξυλουφάους. φάρα, η υβριστ. χαρακτηρισµός οικογένειας, [αλβ. fara(=γενιά)]. φαρδαίνου ρ., φάρδινα/φαρδίνισκα, φάρδυνα, φαρδαίνω, ούλου του φάρδινα κι ούλου στινό ήταν, του φάρδυνα του πανταλόν(ι) κι σι κάν(ει), [φάρδους]. φαρδουβουζία, η δες φαρδυβουζία. φαρδουπατάου, -ώ ρ., φαρδουπατούσα, -πάτσα, υπερεκτιµώ τις δυνατότητές µου και επιδιώκω στόχους υψηλότερους από τους εφικτούς, νιώθω, αβάσιµα όµως, σιγουράδα, νοµίζω ότι πατώ σταθερά, φτος πουλύ φαρδουπατάει, µα να διούµι τι δα κάν(ει), [φάρδους + αρχ. πατ&]. φαρδουπρόσουπους, -π(η), -που ο στρογγυλοπρόσωπος, [φάρδους + αρχ. πρόσωπον]. φάρδους, το φάρδος, πλάτος, η φαρδουσύν(η) = άπλα, ευρυχωρία, [αρχ. ε'φραδ(ς > µσν. φαρδύς]. φαρδυβουζία, η απάθεια, ιδιότητα του ανθρώπου που δε στεναχωριέται εύκολα, που η φαρδιά βούζα τ χουράει πολλά βάσανα, (Νιγρ.), αλλ. η φαρδουβουζία, [φαρδύς (δες φάρδους) + βούζα]. φαρµάκας, -κου αυτός που λέει φαρµακερά λόγια, ο κακεντρεχής, [φαρµάκ(ι)]. φαρµάκ(ι), το φαρµάκι, το εύφλεκτο υλικό του σπίρτου, που χρησ. τα παιδιά ως εκκρηκτική ύλη στα παιχνίδια που κατασκεύαζαν τα ίδια, όπως στο πατλάκ(ι), [αρχ. φαρµάκιον]. φαρµακουµένους, -ν(η), -νου δηλητηριασµένος, αυτός που έχει µεγάλη στενοχώρια, [φαρµάκ(ι)]. φαρµακουποιέσσα, η γυναίκα φαρµακοποιός, σύζυγος φαρµακοποιού, [αρχ. φαρ- µακοποιός]. φαρµακουσώνς, -νου αυτός που λέει φαρµακερά λόγια, [φαρµάκ(ι) + σώνου 2]. φασαρτζής, -τζού, -τζίθκου αυτός που κάνει συνήθως φασαρίες, [ιταλ. fassaria + -τζής]. φασλάδις, οι περιπ. οι Τερπνιώτες, επειδή παλιότερα η παραγωγή και η κατανάλω-

3 σή τους σε λιανουφάσλα και χουντρά φασούλια ήταν µεγάλη, [φασούλ(ι)]. φασλιά, η φασολιά, [φασούλ(ι)]. φασούλ(ι), το φασόλι, µάνα βρήκα ένα φασούλ(ι) στου φαΐ, [λατ. phaselus > αρχ. φάσηλος > µτγν. φασήολος > µσν. φασούλιν]. φάτουν φάγε τον, νίκησέ τον, πρ. του τρώου. φατούρα, η τεφτέρι για τα βερεσέδια, ψούντζα µι τ φατούρα, [ιταλ. fattura]. φαφατιάζου ρ., φαφάτιαζα, -σα, σουφρώνει το δέρµα µου, όταν είναι στο νερό για πολλή ώρα, π.χ. στην πλύση, όπως σουφρώνουν τα χείλη του φαφούτ(η), στη Νιγρ. φαφουτιάζου, [αρχ. φάβα > φαβατιάζω (=γίνοµαι αφράτος σαν τη φάβα), µε β > φ, Κ.Σ.]. φαφίλα, η πάθηση των ζώων και του ανθρώπου, που εκδηλωνόταν µε φουσκάλες στο κάτω χείλος, µτφ. αγανάκτηση, µ έβγαλι φαφίλα φτο του πιδί, δες και ξιφουσκώνου, **[ίσως από τον ήχο της οµιλίας αυτών που υπέφεραν από τη φαφίλα, δες φαφούτς]. φαφλατάθκους, -κ(η), -κου αυτός που έχει την ιδιότητα του φαφλατά, [µσν. ρ. φαφλατίζω, από τον ήχο της φλυαρίας > φαφλατάς]. φαφλιάρς, -ρου, -ρκου αυτός που έχει φαφίλα, µτφ. αυτός που δε µιλά καθαρά, [φαφίλα]. φαφούτς, ο ο φαφούτης, ο χωρίς δόντια, [ίσως από τον ήχο φα-φου της προφοράς]. φε φεύγα, φύγε, α φε που δω ρα, πρ. του φεύγου. φέγγου ρ., έφιγγα, έφιξα/έφιγγσα, φέγγω, τουν έφιγγσα µι τ λαµπούδα, έφιξι Θιός τ µέρα, φέγγουµι π τ γκαβόλαµπα, ουσ. η φέξ(η), το φέξ(ι)µου, σ χάσ(η) κι σ φέξ(η), [φέγγος > αρχ. φέγγω]. φέρµα, η κυνηγόσκυλο που παρατηρεί ακίνητο το θήραµα, ειδικό για κυνήγι πουλιών, [ιταλ. fermare]. φέρνου ρ έφιρνα/ήφιρνα, έφιρα/ήφιρα, φέρθκα, φέρνω, θα µι φερς λίγου νιρό; πρ. φέρνι, φέρνιτι, φέρντι, φέρι, φέρτι, φιρίτι, φιρθούς, [αρχ. φέρω > µσν. φέρνω]. φέσ(ι), το φέσι, στοιχείο της παραδοσιακής στολής των γυναικών της περιοχής, που, εκτός από τη φούντα, το στόλιζε µια φαρδιά κοτσίδα τυλιγµένη γύρω-γύρω και από πίσω του κρεµόταν η σκέπ(η), [τουρ. fes]. φέτους επίρρ., φέτος, εφέτος, [αρχ. φρ. φ' τος(αντί της π' τος) > µτγν. φέτος]. φεύγου ρ., έφιβγα/έφιβγνα/έφιγνα/ήφιβγα, έφυβγα/έφυγα/έφκα, φεύγω, έφκιτι κι δεν άκσιτι τι είπαµι, στιγµ. µέλλ. θα φεύγου, πρ. φεύγι, φεύγτι/φεύγιστι, φε/φεύγα, φιβγάτι/φιβγά-στι/φκίτι, α φεύγι πού δω ρα, φκίτι γλήγουρα να προυκάνουµι, φεύγιστι µη σας πιάσουν, [αρχ. φεύγω]. φήκα ρ., άφησα, φήκα σύκα µήλα κι σουρό κι λιχνιτήρ(ι), δες Α.Θ. γ, [αφήνου]. φηµιρίδα, η εφηµερίδα, αλλ. θηµιρίδα, [µτγν. φηµερίς > εφηµερίδα]. φθινόπουρους, ο το φθινόπωρο, φθινόπουρους φέτους ήταν καλός, [αρχ. φθινόπωρον]. φθουνιάρκους, -(η), -ου φθονερός, [αρχ. φθονερός]. φίβγα, η το φευγιό, η φυγή, δες πρµ. 379, [φεύγου]. φιβγάτζµα, το φευγάτισµα, φυγάδευση, [φιβγατίζου]. φιβγατίζου ρ., φιβγάτζα, -τσα, -τίσ(η)κα, φευγατίζω, φυγαδεύω, [φιβγάτους]. φιβγάτους, -τ(η), -του φευγάτος, [φεύγου]. 381

4 382 Νίκος Λ. Πασχαλούδης φιβγιό, το το φευγιό, η φίβγα, [φεύγου]. φιγγίζ(ει) ρ. τύπος, γνωστός και στον παρατ., φέγγιζι φιγγίζ(ει) = φέγγει λίγο όπως πριν να φέξει καλά, περνάει από κάπου λίγο φως, π.χ. φιγγίζ(ει) ήλιους = στέλνει ξαφνικά ο ήλιος λίγο φως µετά από µια βαριά συννεφιά, φιγγίζ(ει) χαραµάδα = περνάει λίγο φως από µια χαραµάδα, [φέγγου]. φιγγου- φεγγο-, ως πρώτο συνθ., π.χ. φιγγουλουγώ. φιγγουβουλάου, -ώ ρ., φιγγουβουλούσα, -βόλτσα/-βόλσα, φεγγοβολώ, εκπέµπω ά- πλετο φως, δες δηµ. τρ. 6, ουσ. το φιγγουβόλ(η)µα, [αρχ. φεγγοβολέω]. φιγγουλόηµα, το το αποτέλεσµα του φιγγουλουγώ. φιγγουλουγάου, -ώ ρ., φιγγουλουγούσα/-λουούσα, -λόγ(η)σα/-λόησα, δέχοµαι άπλετο φως, τι φουβάσι µπρε πιδί µ, όξου φιγγουλουγάει τόπους, δες διαφορά από το ρ. φιγγουβουλώ, [αρχ. φέγγος + αρχ. λέγω(=συλλέγω)]. φιδαρίκους, ο µεγάλο φίδι, [φίδ(ι)]. φίδ(ι), το φίδι, [αρχ. -φις > µτγν..φίδιον > µσν. φίδιν]. φιδίσια κουµπάκα, η φ. της οικογένειας araceae, ένα είδος του το Arum maculatum, που το άνθος του έπαιρνε σχήµα κουµπάκας, δες φιδόχουρτου, κ. δρακοντιά. φιδίτ(ι)κους, -κ(η), -κου φιδίσιος, φιδίτ(ι)κου κάµσου = ό,τι αφήνει το φίδι, όταν αλλάζει το δέρµα του, [φίδ(ι)]. φιδολάπατο, το άλλο όν. στη Νιγρ. του φ. φιδίσια κουµπάκα. φιδούδ(ι), το µικρό φίδι παιχν. µε µπίλιες πάνω σε σχεδίασµα, που είχε σχήµα φιδιού, στο οποίο νικητής αναδεικνυόταν όποιος είχε στο τέλος τις περισσότερες καπότες/παραλίτσις, στη Νιγρ. το παιχν. δάχλου, δες και π., [φίδ(ι)]. φιδουκόφτουµι ρ., -φτουµαν, -φκα, αγωνιώ γιατί φοβούµαι ότι θα γίνει κάποιο κακό, µε ζώνουν τα φίδια, φιδοζώνοµαι, [φίδ(ι) + κόφτουµι]. φιδόχουρτου, το είδος αγριοχόρταρου, αλλ. η φιδίσια κουµπάκα, αλλού δρακόντι, ψωµί του φιδιού, [φίδ(ι) + χόρτο (< αρχ. χόρτος)]. φιλάρρουστους, -(η), -ου ο αρρωστιάρης, ο φιλάσθενος, [αρχ. φίλος(δες φιλέλλην) + 1ρρωστος]. φιλέκ(ι), το τύχη, λ. γνωστή κυρίως από τη βρισιά...του φιλέκι µ, που εννοείται µε τη σηµ. της κακής τύχης, [τουρ. felek(=τύχη)]. φιλέτα, η η φέτα του ψωµιού, το φιλί 1. φίλ(η)µα, το φίληµα, φιλί, ασπασµός, [φιλέω > αρχ. φίληµα]. φιλί 1, το φελί, φέτα, ένα φιλί ψουµί = µια φέτα ψωµί, αλλ. φιλέτα, υποκ. το φιλούδ(ι), [λατ. offella(=ψωµάκι) > µσν..φέλλιον]. φιλί 2, το ασπασµός, [φιλέω > αρχ. φιλ&]. φίλιµα, το φίλεµα, το να φιλεύει κανείς κάποιον, [φλεύου]. φιλουριά, η {-ριά}, το δασικό δ. αγριολεπτοκαρυά ή αγριοφουντουκιά, Corylus colurna, µε κορµό ίσιο και µακρύ το ξύλο του είναι ελαφρό, κατάλληλο για τιλάρα και σαρίκια, [αρχ. φιλύρα]. φιλτζιάνα, η φλιτζάνα, µεγάλο φλιτζάνι, αλλ. φλιτζιάνα, [φιλτζιάν(ι)]. φιλτζιάν(ι), το φλιτζάνι, είδος µικρής κούπας για καφέ, [τουρ. fincan > βαλκ. τουρ. filcan]. φίλτσα, φίλτσι τύποι του ρ. φλάου 2. φιντάν(ι), το νεαρό φυτό, που βγαίνει από τη ρίζα κάποιου παλιού δ., αλλ. κουλου-

5 ρίζ(ι), [αρχ. φύω/φύοµαι > µτγν. φυτάνη > τουρ. fidan]. φιντούλα, η είδος άσπρου αφράτου ψωµιού, όχι σπιτικό, **[τουρ. fi(=µέσα) + dolama(=αέρας) ή τουρ. fodla(=πλατύ στρόγγυλο καρβέλι που δίνεται ελεηµοσύνη]. φιόγκους, ο καλοντυµένος, κουνιστός, πούστης είδος κόµπου που λύνεται µε απλό τράβηγµα της άκρης του σκοινιού, (προσφ.), [ιταλ. fiocco(=νιφάδα)]. φιρβιδόνα, η µικρό φλύαρο κοριτσάκι, (Νιγρ.), αλλ. η φιρφιρούδα, **[συµφ. φιρφιρούδα + τσαπερδόνα]. φιριτζιές, ο φερετζές, [µσν. φορεσία > τουρ. ferace > βαλκ. τουρ. ferece]. φιρίτι φέρτε, πρ. του φέρνου. φιρµάρ(ι), το το φερµουάρ, [γαλλ. fermoir]. φιρσίµατα, τα φερσίµατα, καµώµατα, [φέρνου > φέρσιµο]. φιρτζιακανάς, ο πολύχρωµο πουλί, στο µέγεθος του τσιουτσιουλιάνου, που έρχεται το φθινόπωρο και συνηθίζει να κρύβεται µέσα σ βατσνιές, **[τουρ. fırça(=χαµόκλαδα, βούρτσα, πινέλο), κατά το πιτακανάς]. Φιρτζιανοί, οι το παλιό όν. του χωριού Ψυχικό, αλλ. Βιρτζιανοί, δες πρµ φιρφιρούδα, η το µικρό φουρφούρι, ο φλύαρος, [φουρφούρ(ι) + -ούδα]. φισικός, -κιά, -κό φυµατικός, [αρχ. φθισικός]. φίσκα επίρρ., εντελώς γεµάτα, [λατ. fiskus(=ταµείο, πορτοφόλι, σακούλι γεµάτο)]. φισούδ(ι), το µικρό φέσι, [τουρ. fes + -ούδ(ι)]. φ(ι )στ λ. που αποδίδει τον ήχο από το θρόισµα των φύλλων, από το ξεφούσκωµα φούσκας, µπάλας, λάστιχου από ποδήλατο. φισφιλές, ο ο ξιφσούρ(η)ς, (Νιγρ.), [τουρ. fiş(=βούλωµα, βουλώνω) + file(=δίχτυ), σε ελ. µετ. αυτός που βουλώνει µε δίχτυ, αυτός που του ξεφεύγουν τα λόγια του]. φισφισές, ο ο σιρσιρής, [τουρ. fısfıs(=ψιθιριστά) + κ. κατ. -ές, αυτός που µιλά ψιθυριστά και δεν τον καταλαβαίνουν οι άλλοι]. φιτιλάκ(ι), το φιτίλι για µικρό καντήλι του σπιτιού, πληθ. τα φιτιλάκια, (Τερπ.), οι φιτιλάδις, (Νιγρ.), [αρχ. πτίλον > µσν. φιτίλι(ο)ν, ίσως µε επίδρ. του τουρ. fitil]. φιτίλ(ι) το έτοιµο για κλώσιµο υλικό, από βαµβάκι ή από µαλλί, που είχε από τη λανάρα µορφή µιας χαλαρά κλωσµένης κλωστής και έδινε τη δυνατότητα στις γυναίκες να την κλώσουν ανάλογα µε το πάχος που επιθυµούσαν για την τελική κλωστή, [αρχ. πτίλον > πτίλιον > µσν. φιτίλι(ο)ν]. φιτνός, -νιά, -νό φετινός, -νή, -νό, εφετινός, [φέτους]. Φιτόκ(ι), το το παλιό όν. του χωριού Ανθή, [Μ.Τ. Fitoki]. φιτούδα, η φετούλα, µικρή φέτα, φιλούδ(ι), [ιταλ. feta]. Φιτουκνός, -νιά, -νό ο καταγοµένος από το Φιτόκ(ι). φίτσιους, ο οµαδ. παιχν. που παιζόταν µε µία στήλη από στρόγγυλες κεραµίδες, όπως στα µαγκακατσέλια, µε τη διαφορά ότι στην κορυφή της στήλης τοποθετούσαν νοµίσµατα που τα κέρδιζε όποιος έριχνε τις κεραµίδες ήταν µια παραλλαγή της αρχ. στρεπτίνδας, δες και π., **[τουρ. fici(=κύλινδρος)]. φκιάνου ρ., έφκιανα, έφκιασα, φκιάχκα/φκιάχθκα/φκιάθκα, φτιάνω, φτιάχνω, φκιάχνω, τι φκιαντς όλ(η) µέρα µαρή; ουσ. το φκιάξ(ι)µου, [αρχ. ε'θειάζω > φθειάνω > µσν. φτιάνω]. φκιασίδ(ι), το ειδικό υλικό για το βάψιµο των γυναικών, που περιείχε υδράργυρο µε τη µορφή του σουλιµέ κι έκανε το δέρµα κάτασπρο, πληθ. φκιασίδια = γενικά 383

6 384 Νίκος Λ. Πασχαλούδης τα υλικά καλλωπισµού των γυναικών, [φκιάνου]. φκιασιδουµέν(η), η αυτή που έχει χρησιµοποιήσει φκιασίδ(ι). φκίτι φευγάτε, πρ. του φεύγου. φκυάρ(ι), το φτυάρι, παράγ. φουρνόφκυαρου, πατόφκυαρου, σκατόφκιαρου, [αρχ. πτύον > µτγν. πτυάριον > µσν. φτυάριν]. φκυαρίζου ρ., φκυάρζα, -ρσα, -ρίσκα, µετακινώ κάτι µε το φτυάρι, φκυαρίζου την κουπριά, [φκυάρ(ι)]. φκυαρούδ(ι), το µικρό φτυάρι, φτυάρι για τα κάρβουνα, φτυάρι για το λίχνισµα, δες λιχνιτήρ(ι), [φκυάρ(ι)]. -φλα ως δεύτερο συνθ. για την ονοµασία φύλλων στον πληθ., π.χ. αµπιλόφλα, πλατανόφλα, δες και -φλου, [αρχ. φύλλον > φύλλα]. φλαδούδα, η µικρή φυλλάδα, µικρό βιβλίο µε εκκλησιαστικούς ύµνους, [αρχ. φυλλ4ς > φυλλάδα]. φλαµπαράδις, οι λεπτές διακοσµητικές χάρτινες ταινίες σαν κρόσσια, που έµπαιναν πλευρικά στο παµπόρ(ι), (Νιγρ.), [γαλλ. falbala > φραµπαλάς, µε αντιµετάθεση των ρ και λ]. φλαµπαράκια, τα οι δυο κλωστές, µε τις οποίες συνδεόταν η ουρά µε το παµπόρ(ι), και οι οποίες ήταν στολισµένες µε λεπτές χάρτινες ταινίες, τα γένεια, [φλαµπαράδις]. φλάου 1 ρ., φύλαα/φύλαγα, φύλαξα/έφλαξα, φλάχτ(η)κα/φλάχκα/φλάθκα, φυλάω, φυλάγω, κάνω τη µάνα σε οµαδ. παιχν., όπως ο κλείνους, τ φύλαγι του γάλα = δεν έµενε έγκυος εφόσον θήλαζε, να σι φλάξ(ει) Θιός, δες πρµ. 253, 383 µέλλ.. θα φλάξου, θα φλάου, θα φλά(ει)σς όλ(η) µέρα του σπίτ(ι), δες πρµ. 226 και δ.δ. 2. στχ. 24 ως παθ. φλάουµι = φυλάγοµαι πρ. φλάι, φλάιτι, φλάξι, φλάξτι, φλαχτούς, [αρχ. φυλάσσω > µσν. φυλάγω]. φλάου 2, -ω ρ., φλούσα, φίλτσα/φίλ(ι)σα, φλήθκα, φιλώ, δίνω φιλί, ως παθ. φλιού- µι/φλιέµι = φιλιέµαι, µε φιλούν, πρ. φίλα, φλίτι, φίλτσι, φλίστι, φλιθούς, [φιλέω > αρχ. φιλ&]. φλάσκας, ο κλαψιάρης, [λατ. flaska > µσν. φλάσκα(=φλασκί)]. φλαστιρό, το ξύλο µε ανάγλυφη σφραγίδα, για τις λειτουργιές και τα κλικούδια, [1. (Π.Κ.) αρχ. σφραγίζω > µσν. σφραγιστερόν > φραϊστερό > φλαστιρό, µε π > φ και ρ-ρ > ρ-λ. 2.**αρχ. πλάσσω > µσν. πλαστήριον, µε π > φ]. φλα-φλου το παιχν. καρύδια στη Νιγρ., [δες όφλα-όφλα]. φλαχτό, το το παστό χοιρινό κρέας, κυρίως το λίπος που έβγαινε από την πλάτη του ζώου, [αρχ. φυλάσσω > µτγν. φυλακτ#ν (= το φυλασσόµενο) > φυλαχτό]. φλαχτούς φυλάξου, πρ. του φλάουµι. φλέµα, το βλενώδες υγρό που εκκρίνεται από τους βρόγχους, [αρχ. φλέγµα]. φλέτσ(ι), το φλούδα από καρπούς ή από κλωνάρια δέντρων, φουρεί παπούτσια απού βαλάνι φλέτσι, δες δηµ. τρ. 16 α. 3, φλέτσ(ι) απού δουράκνου, προσφ. η φλέτσα, [αρχ. φλέω(=είµαι γεµάτος), από όπου οι λ. φλοιός, φλούδα]. φλεύου ρ., φίλιβα, φίλιψα, φλέφκα, φιλεύω, θα τουν φλεψς του Γιώργη; δες λ.γ. 2, η φρ. κι ζούσαν κι βασίλιβαν κι ούλου µας φίλιβαν, ήταν το τέλειωµα σε όλα τα παραµύθια, [αρχ. φίλος > φιλεύω]. φλιακ λ. που αποδίδει τον ήχο του έµβολου στα παιχν. όπως το τσιαφλιάκ(ι) και το

7 πλιούκ(ι). Φλιβάρς, ο ο µήνας Φεβρουάριος. φλιθούς, φλίστι, φλίτι τύποι του ρ. φλάου 2. φλιόγκους, ο φιόγκος, υποκ. το φλιουγκούδ(ι), δέσι φλιόγκου την κουρδέλα, [δες φιόγκος]. φλιουγκούδια, τα ως γλύκισµα ήταν τα γλυκάδια που γίνονταν σε σχήµα φιόγκου, [φλιόγκους]. φλιούµι ρ., παθ. του ρ. φλάου 2. φλιτ, το συσκευή για ράντισµα σε εσωτερικούς χώρους µε εντοµοκτόνα ή άλλο υλικό, [από το όνοµα της εταιρίας Flit]. φλιτζιάνα, η δες φιλτζιάνα. φλιτζιάν(ι), το δες φιλτζιάν(ι). φλόγα, η λέγεται και η αίσθηση που δηµιουργεί ένα πρήξιµο, [αρχ. φλ#ξ > µσν. φλόγα]. φλόκις, οι είδος από µαλακές καραµέλες, [από το όνοµα της εταιρείας "Φλόκα" που τις παρασκεύαζε]. -φλου ως δεύτερο συνθ. για την ονοµασία φύλλου, π.χ. ιξώφλου, αµπιλόφλου, πλατανόφλου, δες και -φλα, [αρχ. φύλλον > φύλλο]. φλουγέρα, η φλογέρα, παιχνίδι-κατασκευή, που έµοιαζε, παιζόταν και ακουγόταν όπως η κ. φλογέρα, δες και π., [λατ. fleo(=φυσώ, πνευστό όργανο) > αλβ. flojere]. φλούδ(ι), το φλούδι, φλούδα, [αρχ. φλο6ς > µσν. φλούδιον]. φλουµώνου δες λεξ., φουντώνω, του σάµ(ι) άµα είνι αρύ φλουµών(ει). φλουµώνου ρ., φλόµουνα, -ουσα, κλείνουν τα µάτια µου από τον πολύ καπνό σε κλειστό χώρο φουντώνω, του σάµ(ι) άµα είνι αρύ φλουµών(ει), [αρχ. φλόµος(=γάζα, κάθε φυτό που έδινε µάζα σαν στουπί µε το οποίο οι αρχαίοι έκλειναν τα τραύ- µατα που αιµορραγούσαν ή τις πληγές που πυορροούσαν) > φλοµώνω(=στουπώνω, κλείνω ασφυκτικά), Κ.Σ.]. φλουριά, τα {-ργιά}, γενικά τα παλιά χρυσά νοµίσµατα, που τα κρεµούσαν στο στήθος οι γυναίκες για στολίδια, γνήσια οι πλούσιες, επίχρυσα οι φτωχές, [λατ. florinus > µσν. φλωρίον]. φλύκουµα, το κούµπωµα, θηλύκωµα, [φλυκώνου]. φλυκώνου ρ., φλύκουνα, φλύκουσα, φλυκώθκα, θηλυκώνω, κουµπώνω, πρ. φλύκουνι, φλύκου/φλύκουσι, φλυκουθούς, [αρχ. θηλυκ#ς > θηλυκώνω, και θ > φ]. φλω δες φλάου 2. φλώρα γίδα η άσπρη γίδα, [µσν. φλωρίον > φλωρί > φλώρα + γίδα]. φλώρους, ο το πουλί Carduelis cloris, χλωρίς, κ. φλώρος, πληθ. τα φλώρια, [αρχ. χλωρίων, µε παρετυµολογική επίδρ. του φλωρί]. φνοι αυτοί, αυτνοί, αφνοί, αφτνοί. φόβιους, -βια, -βιου αυτός που προκαλεί φόβο, φοβερός, [αρχ. φόβος]. φόβσιους, -σια φοβιτσιάρης, δειλός, στη Νιγρ. ο φόβτσιους, δες πρµ. 380, [αρχ. φόβος]. φόγγα, η η φούγγα. φοινίκ(ι), το φοινίκι, είδος γλυκού παρόµοιο µε µελοµακάρονο, [αρχ. φοινίκιον]. φόλα, η δηλητήριο για σκυλιά, δερµάτινο µπάλωµα σε παπούτσι, τσόντα, [λατ. fol- 385

8 386 Νίκος Λ. Πασχαλούδης lis > µσν. φόλα]. φόντ ς αφότου, όταν, από τη στιγµή που, φοντ ς ήρθι Γιώργης δεν είδαµι χαΐ(ι), [αφόντας] φόρα 1, η η φορά, µπήδηξι µι φόρα, [αρχ. φορά]. φόρα 2 φόρεσε, πρ. του φουράου. φόρι φόρεσε, πρ. του ρ. φουράου. φόρτου φόρτωνε, πρ. του ρ. φουρτώνου. φόρτουµα, το φόρτωµα, η πράξη του φορτώνω, σκοινί για δέσιµο του φορτίου στο κάρο/σαµάρι ή των µεγάλων ζώων στη βοσκή, [αρχ. φόρτος > µσν. φόρτωµα]. φου συνδ., αφού, φου δεν ξερς µην ουµιλάς, [αρχ. 7φ' ο8 > µτγν. 7φο6]. φουβέρτζµα, το φοβέρισµα, και το φουβέρσµα, [φουβιρίζου]. φουβιρίζου ρ., φουβέρζα/-τζα, φουβέρσα/-ρτσα, φοβερίζω, απειλώ, βάζω σε φόβο, [αρχ. φοβερίζω]. φουβσιάρκους, -κ(η), -κου αυτός που φοβάται, ο δειλός, φουβσιάρκου σκλι, επίρρ. φουβσιάρκα, [φουβσιάρς]. φουβσιάρς, -ρου, -ρκου φοβιτσιάρης, δειλός, αλλ. φόβσιους, φουβτσιάρς, φουφσιάρς, [ίσως από αρχ. φοβητός > µσν. φοβητσιάρης]. φούγγα, η πέταγµα µακριά, τουν έπιασα κι φούγγα µε στου νιρό, αλλ. η φόγγα, [λατ. fuga(=φυγή)]. φουγγανίζου ρ., φουγγάνζα/-ντζα, -ντσα/-νιξα, πετώ µακριά, φουγγάνιξτου σιαπέρα, [φούγγα]. φουίτ, το το τρύπηµα του αεροθάλαµου µπάλας, ποδήλατου κλπ., [γαλλ. fuite(= διαρροή)]. φουκαλάου ρ., παρ. φουκαλούσα, φουκάλτσα για λοιπά δες φουκαλίζου, κάθι Κυριακή φουκαλούσι του σουκάκι τ ς, [φουκάλ(ι)]. φουκάλ(ι), το σκούπα, το φ. Sorgum scoparium, είδος σόργου, από το οποίο έκαναν τις σκούπες για το εσωτερικό των σπιτιών, ενώ µε τα µαυρουφόκαλα, τα ασπρουφόκαλα και τα σταυρουφόκαλα σκούπιζαν τις αυλές, [αρχ. φιλοκαλ& > φιλοκάλιον > µσν. φλοκάλι]. φουκαλίδ(ι), το σκουπίδι, αυτό που µαζεύεται µε το φουκάλ(ι). φουκαλίζου ρ., φουκάλτζα/-λζα, -λτσα/-λσα, -λίσκα, φροκαλίζω, σκουπίζω, δες πρµ. 19, µτχ. φουκαλτζµένους, -ν(η), -νου, επίρρ. φουκαλτζµένα, [φουκάλ(ι)]. φουκαρατζιάς, -τζού φουκαράς, αξιολύπητος, [τουρ. fukara > φουκαράς + -τζιάς]. φουκαρατζίκους, ο ασήµαντος φουκαράς, [τουρ. fukara > φουκαράς + -τζίκους]. φουκ-τακ επίρρ., γρήγορα, **[κατα το τακ-τουκ, πι και φι κλπ.]. φουκώνου ρ., φούκουνα, -σα, χτυπώ κάποιον, σι φουκώσου καµιά, σι δείξου γω = θα σου φουσκώσω καµιά..., θα σου ανάψω καµιά..., **[αρχ. φύσκη > φούσκα > φουσκώνω, λατ. fokus(=φωτιά)]. φουλιά, η φωλιά, [αρχ. φωλεά]. φουλνταρίζου ρ., φουλντάρ(ι)ζα, -ριξα, πετώ κάτι µακριά, [1. τουρ. fırlamak > αόρ. fırladım > φουρλαντίζου(σουφλί) > φουλνταρίζου. **2. αρχ. σφργος(=ευρωστία) + -ντα- + έριξα > (σφρουντάριξα > σφουρντάριξα) > σφουλντάριξα > σφουλνταρίζου, δες Λ.Σα. σφρουτζλάου]. φουλτακίδα, η κοκκινίλα ή φούσκωµα στο δέρµα χωρίς υγρό, από τσίµπηµα εντό-

9 µου ή άλλη αιτία, φουσκάλα στο δέρµα γεµάτη υγρό, φλύκταινα, δες και κύλκας, **[φλύω (=ρέω άφθονα) > αρχ. φλύκταινα]. φουνάζου ρ., φώναζα, -ξα, φουνάχκα, φωνάζω, µαλώνω κάποιον, ουσ. φουναχτάς, αυτός που φωνάζει, αυτός που καλεί, [αρχ. φωνέω > µσν. φωνάζω]. φουνιάς, ο φονιάς, το φ. Αγριµονία η ευπατορία, κ. φονόχορτο, που το χρησ. ως φάρµακο για το έλκος στοµάχου, [αρχ. φoνε:ς > αιτ. φονέα > µτγν. φονέας]. φούντα, η ταξιανθία του άνθους του καπνού, εξάρτηµα για τα ποτιστήρια σε σχήµα φούντας, για το πότισµα στους χασλαµάδις, στοιχείο της παραδοσιακής στολής των γυναικών της περιοχής στο φέσι της Γερακίνας, [λατ. funda > µτγν. φούνδα]. φουντούκ(ι), το φουντούκι, [Πόντος > ελλ. ποντικ#ν (κάρυον) > τουρ. fındık]. φούντουµα, το φούντωµα, η εργασία του φουντώνου 2. φούντουσ(η), η φούντωση, ξάναµµα, επιθυµία, δυνατός θυµός, [λατ. funda > µσν. φουντώνω]. φουντώνου 1 ρ., φούντουνα, -σα, φουντώνω, [φούντα]. φουντώνου 2 ρ., φούντουνα, -σα, -ντώθκα, επισκευάζω το ξύλινο κρασοβάρελο πλανίζοντας τις σανίδες του και σφίγγοντας τα στεφάνια, φουντώθκι του βαρέλ(ι), [λατ. fundus > φούντι(=κάθε µια από τις σανίδες του πυθµένα του βαρελιού)]. φουρά, η χρονική περίοδος, επανάληψη, µια φουρά κι έναν κιρό, τρεις φουρές πήγα κι δεν τουν βρήκα, [αρχ. φορά]. φουραδούδα, η µικρή φοράδα, [αρχ. φορβ4ς > µσν. φοράδα]. φουράου, -ώ ρ., φουρούσα, φόρισα, φουρέθκα, φορώ, δες πρµ. φρ. 32, πρ. φόρα, φουράτι, φόρι/φόρσι, φουρίτι, φόρ τ ς του, του φουστάν(ι)=φόρεσέ της το το φουστάνι, [αρχ. φορ&]. φουρισιά, η φορεσιά, ντύσιµο, κουστούµι, [αρχ. φορ& > µσν. φορεσία]. φούρλα, η γύρισµα του κορµιού επί τόπου, φιγούρα στο χορό, [ιταλ. frullo]. φουρνόπτα, η κοµµάτια ζεστού ψωµιού, που µοιράζονταν στη γειτονιά αµέσως µετά το ξεφούρνισµα του ψωµιού, **[φούρνους + πίτα > φουρνόπτα, παρά το γεγονός ότι το παρασκεύασµα δεν είχε καµία σχέση ή οµοιότητα µε πίτα, όπως και η σαµόπτα]. φουρνούδ(ι), το µικρός φούρνος ειδικός για το ψήσιµο πίτας ή φαγητών, που φτιάχνονταν συνήθως κάτω από το φούρνο του σπιτιού, [φούρνους]. φουρνούδια, τα παιχν. µε τα χώµατα για κατασκευές που έµοιαζαν µε φούρνους. φούρνους, ο φούρνος κάθε σπίτι είχε, σε ξεχωριστό κτίσµα, το φούρνο του, που τον θέρµαιναν καίγοντας τσάκνα από πουρνάρια ή χόινις, υποκ. το φουρνούδ(ι), [λατ. furnus > µτγν. φο6ρνος]. φουρνόφκυαρου, το το ξύλινο φτυάρι µε το οποίο φούρνιζαν το ψωµί, δες πρµ. 33, [φούρνους + φκυάρ(ι)]. φουρούζια, τα µικρά δοκάρια µε τα οποία στηρίζονται οι εξώστες, δες και µπουτρέλια, [τουρ. foroz(=το πιάσιµο µε καλούπι)]. φουρτιό, το {-τχιό}, η ποσότητα που µπορεί να σηκώσει το υποζύγιο, δυο σακιά, δυο κοφίνια κλπ., δες πρµ. 279, [αρχ. φορτίον]. φουρτσάτους, -τ(η), -του βιαστικός, γρήγορος, [ιταλ. forza(=δύναµη)]. φουρτώνου ρ., φόρτουνα, φόρτουσα, φουρτώθκα, φορτώνω, πρ. φόρτουνι, φόρτου, φουρτουθούς, [αρχ. φόρτος > µτγν. φορτ& > µσν. φορτώνω]. 387

10 388 Νίκος Λ. Πασχαλούδης φουρφουράκια, τα ορολογία από το παιχν. απλό ακίνητο, [φουρφούρ(ι)]. φουρφούρ(ι), το παιχν. µε µια φτερωτή που γυρίζει µε τον αέρα ή µε το τρέξιµο, αλλ. τα παιχν. αϊρουπλανούδ(ι), µατσούκ(ι) γεωργικό εργαλείο µε το οποίο ρίχνουν λίπασµα υποκ. το φουρφουρούδ(ι), **[1. τουρ. firfir(=γρήγορη και διαρκής κίνηση), 2. ηχοπ. λ. από τον ήχο που ακούγεται µε το γύρισµα της φτερωτής]. φούσκα, η παιχν. της παραµονής των Χριστουγέννων µε τη φουσκωµένη ουροδόχο κύστη των γουρουνιών που σφάζονταν εκείνη τη µέρα, δες και π., [αρχ. φύσκη > µτγν. φο6σκα]. φούσκουµα, το φούσκωµα, µισοωρίµανση, τυµπανισµός των µυρηκαστικών, που αντιµετωπιζόταν πολλές φορές µε τρύπηµα των ζώων στο λαγκόν(ι) µε ένα τσιβί, [φουσκώνου]. φουσκώνου ρ., φούσκουνα, -κουσα, -κώθκα, φουσκώνω, µισοωριµάζω, λαχανιάζω, µτφ. καµπαρντίζου, φούσκουσαν τα τζιόρτζιλα, κόσιψα κι φούσκουσα, πρ. φούσκου, φουσκώτι, φούσκου τουν µία να µάθ(ει), [φούσκα]. φούστα, η ολόσωµο γυναικείο εσώρουχο της παραδοσιακής στολής, µακρύ µέχρι το µέσο της κνήµης, χωρίς µανίκια η χειµωνιάτικη ήταν χοντρή και µάλλινη, ενώ η καλοκαιρινή ήταν βαµβακερή και λεπτή, [ιταλ. fusta > µσν. φούστα]. φουστάν(ι), το φουστάνι, το φουστάνι της τοπικής ενδυµασίας, που ήταν µακρύ µέχρι τα πέλµατα και µε πολλές σούρες στο κάτω από τη µέση µέρος του, στολισµένο στον ποδόγυρο µε φαρδιά λουρίδα από γκατιφέ, [ιταλ. fustano > µσν. φουστάνιν]. φουστανού, η η γυναίκα που κράτησε τα φουστάνια της τοπικής ενδυµασίας και δεν έβαλε ταγκά, πληθ. οι φουτσανούσις, [φουστάν(ι) + κ. επίθ. -ού]. φουτιά, η φωτιά, υποκ. η φουτιούδα{-τχιού-}, [αρχ. φ&ς > µτγν. φωτία > µσν. φωτιά]. φουτιές, οι διάφορα παιχνίδια µε τις φωτιές, όπως πηδήµατα µέσα ή πάνω από τις φλόγες, το φούσκωµα σε τσαλακωµένα παγούρια, µικροεκκρήξεις µε άσφαιρα βλήµατα κλπ., [αρχ. φ&ς > µτγν. φωτία > µσν. φωτιά]. φουτίζου ρ., φώτιζα/-τζα, φώτισα/-τσα, φουτίστ(η)κα/-σ(η)κα, ραντίζω (για τον παπά) τους πιστούς µε αγιασµό, µας φώτσι παπάς, για την κ. σηµ. του φωτίζω χρησ. το φέγγου, [αρχ. φωτίζω]. φουτουβόλ(η)µα, το φωτοβόληµα, [αρχ. φ&ς + αρχ. βάλλω > µτγν. φωτοβόλος]. φουτουγράφους, ο παιχνίδι-φάρσα µε µουντζούρωµα αυτών που δεν το γνώριζαν, [φωτο- (< αρχ. φ&ς) + -γράφος(< αρχ. γράφω) > γαλλ. photograpfe]. φουφσιάρς, ο δες φουβσιάρς. φράγκου 1, το δραχµή, στον πληθ. τα φράγκα = γενικά τα χρήµατα, [ιταλ. franco]. φράγκου 2, το το σιδερένιο αλέτρι που αντικατέστησε το ξύλινο, την κουντούρα, κάνι του χουράφ(ι) µι του φράγκου, **[Φράγκος(µε τη σηµ. του ξένου, του ευρωπαίου) > φράγκικο > φράγκ(ι)κο > φράγκου]. φραγκουπλάτανους, ο είδος δ. που µοιάζει µε πλατάνι, [Φράγκος + αρχ. πλάτανος]. φραγκουράφτς, ο ο ράφτης που έραβε τα φράγκικα, όχι τα παραδοσιακά ρούχα, [Φράγκος + ράφτης(< µτγν. <άπτης < αρχ. <άπτω)]. φραίνουµι ρ., φραίνουµαν, φράνθκα, ευφραίνοµαι, φράνθκι ψ(υ)χή µ, αλλ. ιφραί-

11 νουµι. φράξε φραξέο φρ. χωρίς νοηµατικό περιεχόµενο, από το παιχνίδι γκέο παγκέο, που δεν έχει σχέση µε την πρ. του ρ. φράζω. φρεζ ροζ, τριανταφυλλί χρώµα, [ ; ]. φρ(ι )κ λ. που αποδίδει τον ήχο από το φύσηµα της µύτης ή το ρούφηγµα της µύξας, ούλου φρ(ι )κ-φρ(ι )κ είσι, πάρι κι κανέ µαντήλ(ι), [ηχοπ. λ.]. φρ(ι )κνα, η γυναίκα που µιλά µε τη µύτη, [φρ(ι )κ]. φρικνιάρ(η)ς, -ρου, -ρκου αυτός που µιλά µε τη µύτη, αλλ. ο χικµιτζής, [φρ(ι )- κνα]. φρίξ(η), η φρίκη, τρόµαγµα, φοβία, πήρα φρίξ(η) τ νύχτα για τη θεραπεία της φοβίας, µάζευαν τη σκουριά από ένα τσεκούρι την έριχναν µέσα σε νερό και έδιναν το διάλυµα να το πιει ο άρρωστος, [φρίσσω > φρ=ξ ( > αρχ. φρίκη)]. φρισκάρ(ι), το άλλο όν. για το χρυσκάρ(ι), αλλ. πρικί, **[χρυσκάρ(ι) και χ > φ]. φρίττω ρ., νιώθω φρίκη, γνωστοί µόνον ο αόρ. έφριξα/φρίθκα, και ο στιγ. µέλλ. θα φρίξου έφριξι ψ(υ)χή µ, θα φριξς άµα σι πω τι γίνκι, [αρχ. φρίττω ή φρίσσω]. φροκαλίτσα, η µικρή σκούπα, [φροκαλώ]. φροκαλώ ρ., σκουπίζω, το ρ. είναι γνωστό µόνο σ αυτόν τον τύπο από τα παιδικά τραγούδια, π.χ. να φροκαλώ τη θάλασσα καλέ, [αρχ. φιλοκαλ& > µσν. φροκαλ&]. φσάου, -ω ρ., φσούσα, φύσηξα/έφσηξα, φυσώ, µη φσας τ λάµπα θα σβήσ(ει) στο α πληθ. του ενεστώτα φσάµι/φσούµι, δες πρµ. 145 πρ. φύσα, φσάτι/φσήτι, φσήξι, φσήξτι, φσήξι τ φουτιά, [αρχ. φυσάω]. φσηξιά, η φύσηµα, φυσηξιά, αλλ. το φσήξ(ι)µου, [φσω]. φτα αντ., αυτά, [φτος]. φταζµίτ(ι)κου, το είδος αρτοπαρασκευάσµατος, που γινόταν µε ειδική µαγιά την οποία έκαναν από ρεβίθια, [αρχ. αυτ#ς + αρχ. ζυµ& > µτγν. α'τόζυµος (=αυτός που ζυµώνεται χωρίς προζύµι) > >φτάζυµος (παρετυµολογία µε το >φτά) > φταζµίτκους]. φταίου ρ., έφτιγα/έφτια, έφτιξα, φταίω, φταίγω, δεν ξερς, δε φταί(ει)σς, ουσ. το φταίξ(ι)µου, [αρχ. πταίω > µσν. φταίω]. φτάνου ρ., έφτανα, -σα, φθάνω, προλαβαίνω, ωριµάζω, δες πρµ. 227, µη λες ό,τι φτά(ει)σς = µη λες ό,τι σου ρχεται, έφτασαν τα σύκα = ωρίµασαν τα σύκα, [αρχ. φθάνω > µσν. φτάνω]. φτάου, -ω ρ., φτούσα, έφτσα, φτύθκα, φτύνω, δε φτάµι/φτούµι όπου να νι, πρ. φτύνι, φτύντι/φτάτι, φτύσι, φτύστι, δες και φτύνου, [αρχ. πτύω > φτύω]. φτάσ(ι)µου, το ωρίµανση, [φτάνου]. φτασµένους, -ν(η), -νου ώριµος, γινωµένος(καρπός), [φτάνου]. φτέρια, τα τα ποώδη φ. φτέρες, αλλ. η φτέρ(η), [αρχ. πτέρις]. φτέρντζµα, το {φτέρν-τζµα}, φτέρνισµα, φτάρνισµα, [φτιρνίζουµι > φτέρνισµα]. φτηνός, -νιά, -νό φθηνός, µε µικρή αξία, [αρχ. ε'θηνία(=αφθονία) > µτγν. ε'θηνός]. φτι, το αφτί, παιχν. παρόµοιο µε το µατάκ(ι), πληθ. τα φτια, {φτχια/φτια}, µεγεθ. η φτίκα, δες πρµ. 113, [αρχ. ο?ς > > ταουτία > τ' 7φτία > τ αφτί > αφτί]. φτίγκας, ο αλλ. ο φτίκας, (Νιγρ.). 389

12 390 Νίκος Λ. Πασχαλούδης φτίκα, η µεγάλο αφτί, [φτι]. φτίκας, ο αυτός που έχει µεγάλα αφτιά, αλλ. φτίγκας, [φτι]. φτινός, -νιά, -νο φτενός, λεπτός, κόψι τουν µια φτινιά φιτούδα, [αρχ. πτεν#ς (=διαφανής) > µσν. φτενός]. φτιρνίζουµι ρ., φτιρνίζουµαν, -νίσ(η)κα, φταρνίζοµαι, [αρχ. πτάρνυµαι > πτερνίζοµαι > φτερνίζοµαι]. φτιρούγγα, η φτερούγα, µένα µ αρέζουν φτιρούγγις π τ ν αρνίθα, [αρχ. πτέρυξ > µσν. πτερούγα > φτερούγα]. φτος, φτην, φτο αυτός, αυτή, αυτό, φτος του νιρό δε θουλών(ει), φτην δεν ακούει, φτο µην τ ακούς, πληθ. φτνοι, φτες, φτα, δες δηµ. τρ. 3, πρµ. 386, 387 και πρµ. φρ. 195, [αρχ. α'τός]. φτου ήχος χωρίς φτύσιµο ο οποίος προφύλαγε από το βάσκαµα έδινε την προτεραιότητα στα παιχνίδια σ αυτόν που το πρωτοφώναζε, δες και χου λεγόταν όταν τρόµαζαν, οπότε έκαναν ότι φτύνουν τρεις φορές στον κόρφο τους για να µη πάθουν κάποιο κακό, αλλ. που, [φτάου]. φτουράου ρ., φτουρούσα, φτόρσα, φτουρώ, χρησ. κυρίως στο γ' πρόσ. µε τη σηµ. του γίνεται/γινόταν/έγινε γρήγορα µια δουλειά, φτουρά(ει) του καπνό = µπουρλιάζιτι εύκολα ο καπνός, φτόρισι του φαΐ = τέλειωσε γρήγορα το φαγητό, [λατ. obduro, µε επίδραση του φτάνω]. φτυάρ(ι), το {-ιάρ(ι)}, φκυάρ(ι). φτύνου ρ., έφτυνα, έφτυσα/έφτσα, φτύσ(η)κα/φτύθκα, φτύνω, φτύθκα να µη βασκαθώ, στα οµαδ. παιχν., όπως ο κλείνους, σηµ. κατοχυρώνω την προτεραιότητα, δες και φτου τα έφτσι Λάκης κι µας ξιγλίτουσι, ουσ. το φτύσ(ι)µου, αλλ. φτάου, [αρχ. πτύω > φτύω > φτύνω]. φτύσ(ι)µου, το η ενέργεια των ρ. φτάου, φτύνου, το φτύσιµο, το ξεµάτιασµα στα παιχνίδια ήταν το παιχν. στόµα, σαν το µατάκ(ι), που η µπίλια αφηνόταν µέσα από το στόµα ήταν ακόµη µικρή χρονική διάρκεια, στα παιχνίδια ή και αλλού, τόσο µικρή όσο αργούσε να στεγνώσει ένα φτύσ(ι)µου, θ αργή(ει)σς ένα φτύσ(ι)µου = θα φτύσω και µέχρι να στεγνώσει το φτύσιµο πρέπει να γυρίσεις, [φτύνου]. φτω δες φτάου. φυλακώνου ρ., φυλάκουνα, -κουσα, -κώθκα, βάζω κάποιον στη φυλακή, φυλακίζω, [αρχ. φυλακή]. φύλλα, τα φύλλα, ζυµαρικό σε λεπτές λουρίδες, κ. λαζάνια, αλλ. γιουφκάδια, λιφκάδια, µακαρόνια, [αρχ. φύλλον]. φυλλίζια, τα οι νέοι βλαστοί του καπνού που βγαίνουν στα µάτια της παλιάς ρίζας προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν έχουν µαζευτεί σχεδόν όλα τα φύλλα από τη ρίζα, [1. **αρχ. φύλλον > φυλλίζω(=αφαιρώ τα φύλλα), 2. τουρ. filiz(=βλα στός)]. φυλλουσιά, η ως χαρτοπαικτικός όρος, χαρτωσιά, µπάζα, [αρχ. φύλλον]. φυράδα, η χαραµάδα, το αποτέλεσµα του φυραίνου, η πόρτα µας έχ(ει) φυράδις = τα σανίδια της αφήνουν χαραµάδες ανάµεσά τους, [φυραίνου]. φυράθκους, -κ(η), -κου αυτός που έχει φύρα ή φυράδα, φυράθκου είνι του καπνό κι δεν πασταλιάζιτι, [φυραίνου]. φυραίνου ρ., φύρινα, φύρινα, φυραίνω, χάνω σε όγκο/βάρος, φύρινι του καπνό, ουσ.

13 η φύρα, µτφ. χάνω τα λογικά µου, φτος φύρινι ντιπ = αυτός έχασε εντελώς τα λογικά του, [αρχ. φύρω και φυρ&(=ζυµώνω), η σηµερινή σηµασία του από το αλεύρι, που λιγοστεύει σε όγκο, όταν ζυµωθεί]. φυρός, -ρή/-ριά, -ρό αυτός που έχει φυράδις ή άνοιγµα ανάµεσα στα κοµµάτια που τον αποτελούν, φυρή πόρτα = πόρτα που είναι µόλις ανοιχτή, του βαρέλ(ι) είνι φυρό κι ξιτρέχ(ει), µτφ. ο ελαφρόµυαλος, [αρχ. φυρ&]. φυσέκ(ι), το φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, [τουρ. fişek]. φυσικλίκια, τα φυσιγγιοθήκες και ό,τι άλλο στοιχείο οπλισµού έχει επάνω του ο οπλίτης(χειροβοµβίδες, πιστόλια κλπ.), [φυσέκ(ι) + -λίκ(ι)]. φυσιρό, το το φυσερό, η βεντάλια ως παιχν. ήταν το µατσούκ(ι), [αρχ. φ6σα > φυσ& > φυσερό]. φυσοκάλαµο, το παιχνίδι µε ένα καλάµι, µε το οποίο φυσούσαν βολίδες από µικρούς καρπούς, δες και π., [φσάου + καλάµ(ι)]. φυτειά, η {-τχιά}, νεοφυτεµένο αµπέλι µέχρι και τα πρώτα χρόνια της καρποφορίας του, [φυτεία]. φυτεία, η το φύτεµα του καπνού στο καπνοχώραφο, αλλ. η καπνουφυτεία, [φυτεύω > αρχ. φυτεία]. φυτιφτήρα, η φυτευτήρι, µακρύ λοστάρι, εργαλείο µε το οποίο φυτεύουν τα κλή- µατα στο αµπέλι, προσφ. το µπασκί, [αρχ. φυτευτήριον]. φυτώριου, το φυτώριο, χωράφι µε οπωροφόρα δέντρα, αλλ. µπαξιλίκ(ι), οπωρώνας, **[αρχ. φυτ#ν + Aρη > µτγν. φυτώριον, δες τριώρ(ι)]. φχαριστώ ρ., φχαριστούσα, ιφχαρίστσα, φχαριστήθκα, ευχαριστώ, ως παθ. δες και ιφχαριστιούµι, [αρχ. ε'χαριστέω]. φώτσα ράντισα µε αγιασµό, αόρ. του φουτίζου. φώτζµα, το φώτισµα, φωτισµός, το ράντισµα µε αγιασµό στα Φώτα ή σε διάφορες θρησκευτικές τελετές, [αρχ. φωτίζω > µτγν. φώτισµα]. 391

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος Ζακόκ Ένα παιχνίδι που έπαιζε η γιαγιά µου όταν ήταν µικρή είναι το ζακόκ. Το ζακόκ είναι παρόµοιο µε το κυνηγητό που παίζουµε τώρα. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε 2 οµάδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κωλέτση Βασιλική ΠΕ 11 Μάστορα Έλλη ΠΕ 70 Σχολ. Έτος 2000-2001 Τ Α Ξ Ε Ι Σ Β1-ΣΤ1-ΣΤ2 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ Σουλιώτισσα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Ενότητα 3 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Αυγοδρομίες Οι αυγοδρομίες ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά το Πάσχα στην πλατεία του χωριού. Είναι ένας διαγωνισμός όπου τα παιδιά κρατούν στο στόμα τους κουτάλια με

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή. Επίπεδο Α1

Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή. Επίπεδο Α1 Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή Επίπεδο Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ο Λάμπης ο κούνελος έμαθε ελληνικά! Μας έγραψε ένα γράμμα για να το διαβάσουμε παρέα και να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ.

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Η ομάδα κατασκευών και χειροτεχνίας λειτουργεί φέτος για 4 η συνεχόμενη χρονιά και έρχεται να μας συμπαρασύρει στην τροχιά της δημιουργίας και στη χαρά που

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει;

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; 3. ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; Δημήτρης: Έλα, Φίλιππε, πώς πάει; Φίλιππος: Καλά, βαριέμαι. Κάθομαι και βλέπω τηλεόραση. Εσύ; Δημήτρης: Άστα! Αύριο γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ;

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; Γλώσσα Αλφαβητική σειρά Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; κάστανα, καραμέλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, αλεύρι σοκολατάκια, γαλοπούλα, ρόδι,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Το αγαπημένο μου ζώο

Το αγαπημένο μου ζώο Το αγαπημένο μου ζώο ο σκύλος μου. Το σκύλο μου τον λένε Μάρκο και είναι κυνηγόσκυλος. Ο σκύλος μου έχει μαύρο, καφέ και άσπρο τρίχωμα. Έχει μεγάλα αυτιά που τα χρησιμοποιεί για ακοή. Έχει μικρή μύτη,

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 50 ΣΠΟΡΟΙ / ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΜΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 50 ΣΠΟΡΟΙ / ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΜΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Στο Garden Dice, είστε κηπουροί που μοχθούν να καταφέρουν να έχουν την καλύτερη σοδειά σε ένα κομμάτι γης. Στη σειρά, ρίχνετε ζάρια, χρησιμοποιώντας τα για να εκτελέσετε ενέργειες όπως αγορά, φύτεμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ερωτήσεις & απαντήσεις για τον αρτοπαρασκευαστή Πρόβληµα Αιτία Λύση Η συσκευή ή η οθόνη δεν λειτουργούν Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3 Ένα κακό της ελληνικής εκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι, παρόλο το πλήθος των γιορτών που έχουμε σαν λαός, δεν τις γιορτάζουμε με την απαραίτητη οργάνωση και ευχαρίστηση.

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες»

Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες» Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες» Ονομάζομαι Μαρία, είμαι συνταξιούχα, και κατασκευάζω «μαρτενίτσες» από χόμπι αλλά και για ένα μικρό εισόδημα. Πρώτα, όμως, θα σας εξηγήσω τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής, δημιουργήσαμε ένα φυτολόγιο. Αυτή τη φορά όμως είναι ηλεκτρονικό

Στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής, δημιουργήσαμε ένα φυτολόγιο. Αυτή τη φορά όμως είναι ηλεκτρονικό 1ο Δημοτικό σχολείο Παλλήνης Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης Το φυτολόγιό μας Στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής, δημιουργήσαμε ένα φυτολόγιο. Αυτή τη φορά όμως είναι ηλεκτρονικό Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση με την παράδοση στο σχολείο μας

Συνάντηση με την παράδοση στο σχολείο μας Συνάντηση με την παράδοση στο σχολείο μας Την ημέρα της παράδοσης υπήρχαν πολύ ωραία πράγματα στο σχολείο μας. Είδαμε στο μουσείο βούρκες, παλιά σίδερα, κατσαρόλες, καπνιστήρια και άλλα. Μερικές κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 31 Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 Πολύ λίγοι υδρατμοί επιλογή σωστής θερμοκρασίας Οι θερμοκρασίες ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού. Το σιταρένιο ψωμί ψήνεται σε χαμηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό εγχειρίδιο για. Κόμπους και Συνδέσεις

Το μικρό εγχειρίδιο για. Κόμπους και Συνδέσεις Το μικρό εγχειρίδιο για Κόμπους και Συνδέσεις Κλάδος Οδηγών Μάρτιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΣΧΟΙΝΙΑ Τα σχοινιά, τα δεσίματά τους, τους κόμπους τους και γενικά τη χρήση τους τη συναντάμε από τα παιδικά μας χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Να ποια είναι τα υλικά που θα χρειαστείς: γκρι χαρτόνι (100 γραμμαρίων)

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη»

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης που αφορούν στην επεξεργασία κειµένου Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ Ο σκαντζόχοιρος είναι πολύ συνηθισµένο είδος στη χώρα µας.

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΑΡΑΜΥΘΙ Κέλλυ Παντελίδη Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα