στρατηγικό προαπαιτούμενο επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» Αθήνα,21 Φεβρουαρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στρατηγικό προαπαιτούμενο επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» Αθήνα,21 Φεβρουαρίου 2014"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «Πολιτικές καινοτομίας και τυποποίησης / πιστοποίησης ως στρατηγικό προαπαιτούμενο επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» Αθήνα,21 Φεβρουαρίου 2014 Δρ. Ιωάννης Κωττάκης, Στέλεχος Δ/νσης ΜμΕ/ΓΓΒ 1

2 2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Βασικές Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Ανάπτυξη και προώθηση της Επιχειρηματικότητας Στήριξη και βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στήριξη, εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη της εν γένει εγχώριας Παραγωγής, της Βιομηχανίας, βιοτεχνίας και των επιχειρήσεων. Ενίσχυσης και υποστήριξης ΜμΕ και ΠμΕ με εξειδικευμένες πολιτικές, ενέργειες, δράσεις, σχηματοποίηση και διάχυση καλών πρακτικών κλπ Ανάπτυξη και προώθηση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας - Υιοθέτηση της Καινοτομίας και νέων τεχνολογιών στη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Εκπόνηση στοχευόμενων Προγραμμάτων, Πρωτοβουλιών και Έργων και ένταξης τους στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ως έμπρακτο μέσο άσκησης πολιτικής. Επιχειρηματική Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος και της Οικο-καινοτομίας. Βιομηχανική Χωροθεσία - Ανάπτυξη Υποδομών. Ανάπτυξη και υλοποίηση / εποπτεία στοχευμένων χρηματοπιστωτικών μέσων και εργαλείων, ως έμπρακτο μέσο άσκησης πολιτικής. Ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση πολιτικών και υποδομών Ποιότητας (Τυποποίηση, Διαπίστευση, Μετρολογία, Εργαστήρια, Πιστοποίηση κλπ) σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Διαμόρφωση και Παρακολούθηση Πολιτικών Βιομηχανικής και Τεχνικής Νομοθεσίας. Προστασία Βιομηχανικής (και Επιχειρηματικής) Ιδιοκτησίας. Τεχνικά Επαγγέλματα και Δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση πιστοποίηση, αδειοδότηση, Μητρώα, Παροχή τεχνικών Υπηρεσιών. Εποπτεία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων και Εγκαταστάσεων. Αδειοδότηση Επιχειρήσεων και βιομηχανιών και συντονισμός με Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Όργανα.

3 ΚΟΙΝΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΕΣ: Α) Επιχειρηματικότητα ανάπτυξης διάθεσης και παροχής : είτε προϊόντος είτε υπηρεσίας, είτε μέσων και συστημάτων - (Β-to-Β) Β) Εξωστρέφεια Γ) Κάλυψη ή Δημιουργία Πελατειακής Ανάγκης (market pull) Δ) Η ανάγκη δημιουργίας / βελτίωσης εμπορεύσιμου Αναγνωρίσιμου και «ιχνηλατίσιμου» προϊόντος / υπηρεσίας. Ε) Η αναγνώριση και επένδυση σε συνδετικούς ιστούς με βασικότερο (για την Ελληνική Οικονομία) το πλέγμα διαπίστευσης προτύπων πιστοποίησης. 3

4 Το Πλαίσιο & Τα Εργαλεία Υλοποίησης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 4 Εργαλεία υλοποίησης πολιτικών Προγράμματα Κρατικών / Κοινοτικών Ενισχύσεων προς ΜΜΕ Και Πρωτοβουλίες ανάπτυξης Χρηματοπιστωτικών εργαλείων για τις ΜΜΕ Θέματα Ποιότητας / Διαπίστευσης / Προτύπων Πιστοποίησης ως βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας (ανταγωνιστικότητα εξωστρέφεια καινοτομία) Πρωτοβουλίες / Ενέργειες στήριξης της Επιχειρηματικότητας (π.χ. START UP GREECE, Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ κτλ) Νομοθετικό Έργο

5 Παραδείγματα Προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων προς ΜΜΕ & ΠΜΕ (Με ισχυρή μέριμνα για θέματα προτύπωνδιαπίστευσης ποιότητας-πιστοποίησης) 5

6 Στοχευμένες δράσεις ΠΜΕ / Οικ. Κλάδους Προγράμματα με βασική στόχευση την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων ή συγκεκριμένων κλάδων Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων: συνολικός Π/Υ 106,9 εκατ. ευρώ - Δημόσια Δαπάνη 54,9 εκατ. ευρώ). Εντάχθηκαν επιχειρήσεις. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών: συνολικός Π/Υ 84,6 εκατ. ευρώ - Δημόσια Δαπάνη 43,2 εκατ. ευρώ). Εντάχθηκαν επιχειρήσεις. Ενίσχυση Επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Ένδυση Υπόδηση : Νέες Προοπτικές» (ΚΕΥΔ): Εντάχθηκαν 39 επιχειρήσεις. 6

7 Στοχευμένες Δράσεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 7 Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες : Μετασχηματισμός της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας Χρήση ΓΑΚ με Ε/Σ ,00 έως ,00, συνολικός Π/Υ 412,2 εκατ. ευρώ - Δημόσια Δαπάνη 175,3 εκατ. ευρώ. Εντάχθηκαν επιχειρήσεις. Ενδεικτικές Ενέργειες : Παραγωγή ανάπτυξη και προώθηση νέων δραστηριοτήτων προϊόντων ή και υπηρεσιών. ή διαφοροποιημένων Αύξηση της εξωστρέφειας επιχειρήσεων. Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών. Μετεγκατάσταση της επιχείρησης. Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων.

8 Στοχευμένες Δράσεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι) & (ΙΙ)» Το Πρόγραμμα (και οι δύο κύκλοι) ενισχύει επιχειρήσεις που προσφέρουν ή σκοπεύουν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στις διεθνείς αγορές και στοχεύει στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν, να αναπτύξουν μεταξύ τους συνεργασίες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και να δημιουργήσουν συνέργειες, ενισχύοντας την ανταγωνιστική τους θέση στις διεθνείς αγορές. Στον πρώτο κύκλο : Δημόσια Δαπάνη 44,4 εκατ. Ευρώ - Εντάχθηκαν 746 επιχειρήσεις Στον δεύτερο κύκλο : υπέβαλλαν αίτηση άνω των 1200 επιχειρήσεων. Ποσοστό Ενίσχυσης έως 55%. 8

9 Στοχευμένες δράσεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 9 «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Μηχανολογικός Εξοπλισμός : Δαπάνες τελικών σταδίων παραγωγής. Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών: Εξειδικευμένες ενέργειες πληροφορικής για την υποστήριξη ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας: Δοκιμές / επαληθεύσεις / πιστοποίηση προϊόντων / συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς και εργαστήρια Σχεδιασμός Προϊόντος / Δοκιμές υλικών από διαπιστευμένους φορείς Σχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ελέγχου ποιότητας / Δημιουργία εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου. Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης. Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές στόχους.: Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την προβολή νεόυ προϊόντος ή υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά. Σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού υλικού Διαφημιστικές καταχωρήσεις υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόσβαση / προβολή σε ηλεκτρονικές αγορές. Ενέργειες In-Store Marketing υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρηματικές αποστολές υπό προϋπόθεση ότι α) πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα ή με την συνεργασία / εποπτεία θεσμικού ή θεσμοθετημένου φορέα και β) ότι αφορούν ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10 Στοχευμένες δράσεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»: Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Εξειδικευμένες μελέτες και υποστήριξη (τεχνική, νομική κτλ) βάση προδιαγραφών και με υποχρέωση υποβολής παραδοτέου για την υποστήριξη του εγχειρήματος σε θέματα όπως: Ανάπτυξη Σχεδίων Μάρκετινγκ Έρευνα αγοράς σε νέες αγορές του εξωτερικού Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Τεχνική υποστήριξη στην ίδρυση Συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ενέργειες ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. εξειδικευμένου προσωπικού και 10

11 Στοχευμένες δράσεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» Με το εν λόγω πρόγραμμα ενισχύεται η δημιουργία/ ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/ και μία καταγεγραμμένη/κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία. Επίσης, ενισχύονται οι πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση/ διαφοροποίηση των προϊόντων/ υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Συνολικός Π/Υ 63,1 εκατ. ευρώ - Δημόσια Δαπάνη 37,9 εκατ. Ευρώ Ποσοστό ενίσχυσης μέχρι 60% - De Minimis - Ε/Σ από Εντάχθηκαν 439 επιχειρήσεις. 11

12 Στοχευμένες δράσεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» Μηχανολογικός & εργαστηριακός εξοπλισμός. Δαπάνες κατοχύρωσης - τροποποίησης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας, χρήσης & προστασίας δικαιωμάτων πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας. Δαπάνες σχεδιασμού & πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων. Ανάπτυξη πρωτοτύπων, προτύπων & τεχνικού φακέλου. Δαπάνες μισθοδοσίας & ασφαλιστικών εισφορών στελεχών υψηλών προσόντων για 12 έως 18 μήνες. Δαπάνες τεχνολογικής, επιστημονικής & συμβουλευτικής υποστήριξης. Λειτουργικές δαπάνες για 12 μήνες (Μόνο για τις Υπό ίδρυση & τις Νεοσύστατες επιχειρήσεις) π.χ. ενοίκια, έξοδα μετακινήσεων για διεθνείς εκθέσεις δαπάνες μισθοδοσίας & ασφαλιστικών εισφορών εξειδικευμένου εργατο-τεχνικού προσωπικού, δαπάνες για μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επαγγελματικού κινδύνου Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας. Δαπάνες πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών. Κτηριακά: Διαμόρφωση κτηρίων & χώρων, Ειδικές εγκαταστάσεις, ανεγέρσεις σε (ΒΕΠΕ). 12

13 Χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τις ΜΜΕ 13

14 Χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τις ΜΜΕ Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ: Υφιστάμενοι πόροι: 540 εκ. (χρηματοδότηση από ΠΔΕ-ΕΤΠΑ Προκηρυχθείσες δράσεις συνεπένδυσης (διαθέσιμα ΤΕΠΙΧ προς χρηματοδότηση: 133 εκ. ) Συνεπένδυση με τράπεζες για παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ 14

15 Χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τις ΜΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 15 - Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) Υφιστάμενοι πόροι - διαθέσιμα ΤΕ-ΤΕΠΙΧ: 100 εκ. Δυνατότητα τριπλάσιας παροχής εγγυήσεων (συνολικά έως 300 εκ. ) για παροχή εγγυήσεων έως 80% σε: (α) δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, (β) δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων, (γ) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) ή/και δάνεια που χρηματοδοτούν ώριμα επενδυτικά σχέδια. Τα δάνεια έχουν χρονικό ορίζοντα από 2 έως 10 έτη με δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος έως 2 έτη.

16 Χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τις ΜΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νέο Ταμείο «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» Διαθέσιμοι πόροι ΤΕΠΙΧ: 225 εκ. Συνεπένδυση με τράπεζες για την παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού και δάνεια επενδυτικού σκοπού) προς ΜΜΕ με σχέση συνεπένδυσης 1:1, συνολικού ύψους 450 εκ.. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2013 με καταληκτική ημερομηνία 25 ημερών για την υποβολή προσφορών από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες. 16

17 Χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τις ΜΜΕ Πρόγραμμα «Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ ΜΜΕ». Διαθέσιμα ΕΤΕΑΝ: 45 εκ. από ίδια κεφάλαια για κάλυψη εγγυητικών επιστολών έως του ποσού των 90 εκ.. Το ύψος του εγκεκριμένου χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι από ευρώ (κατώτατο όριο) έως ευρώ (ανώτατο όριο, ενώ το ποσοστό της εγγύησης ανέρχεται σε 50%. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω μορφές εγγυητικές επιστολών: Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμβασης. Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής. Εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων. 17

18 Άλλες Πρωτοβουλίες / Ενέργειες στήριξης της Επιχειρηματικότητας 18

19 Πρωτοβουλίες / Ενέργειες στήριξης της Επιχειρηματικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «START UP - GREECE»: Με το startupgreece δημιουργείται μια διαδικτυακή κοινότητα στήριξης της επιχειρηματικότητας με μια δυναμική βάση γνώσης, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του δυνητικού και του εν ενεργεία επιχειρηματία. Συμμετέχουν επιχειρηματίες και νέοι που ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν, ειδικοί σε θέματα επιχειρηματικότητας, επενδυτές, στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και φορέων, καθώς και οποιοσδήποτε αισθάνεται ότι μπορεί να επωφεληθεί από τη συμμετοχή του και να προσφέρει με τη γνώση και την εμπειρία του. Υπεύθυνη και έγκαιρη ενημέρωση για τις χρηματοδοτήσεις συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας, Παρέχονται χρήσιμες και κατανοητές πληροφορίες για τις διαδικασίες, νόμους και διατάξεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα, ενημέρωση για επιχειρηματικές εκδηλώσεις, συμβουλευτικά άρθρα, πληροφορίες για διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, χρήσιμα στοιχεία για πιο έξυπνες επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς και ιστορίες επιτυχίας & αποτυχίας για να προβάλλονται τα θετικά πρότυπα, αλλά και να αναδεικνύεται η αποτυχία ως πολύτιμη εμπειρία και απαραίτητο βήμα προς την επιτυχία. Η ψηφιακή πλατφόρμα έχει ήδη συμπληρώσει 15 μήνες διαδικτυακής ζωής. Η Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων της ΓΓΒ ως αρμόδια για την ενίσχυση της νέας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας διευρύνει την προσπάθεια αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και την επίσημη εκπροσώπηση του startupgreece, κατοχυρώνοντας το θεσμικά και εξασφαλίζοντας τη διοικητική του συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό, α σχεδιάζεται η τεχνική αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας με προσθήκες και βελτιώσεις, προκειμένου να παρέχονται αναβαθμισμένες λειτουργίες στα μέλη της κοινότητας, βελτιωμένο ταίριασμα επιχειρηματικών ιδεών με χρηματοδοτήσεις και ταίριασμα των επιχειρηματιών με ειδικούς σε θέματα επιχειρηματικότητας. 19

20 Πρωτοβουλίες / Ενέργειες στήριξης της Επιχειρηματικότητας Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ 20

21 Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Πολιτεία Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικής και δράσεων Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ενίσχυση επιχειρηματικών αποφάσεων Ερευνητικά Ιδρύματα & Ινστιτούτα Μελέτη των ΜΜΕ 21 Υπηρεσίες ΕΕ Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Φορείς Πληροφόρηση και συνεργασίες Επαγγελματικοί φορείς Παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους

22 Αποστολή του Παρατηρητηρίου Υποστήριξη της Πολιτείας, των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των Διεθνών Οργανισμών για την παρακολούθηση και την τεκμηρίωση των Πολιτικών και των Μέτρων Στήριξης των Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Υποστήριξη του Επιχειρηματικού κόσμου, των φορέων και των ενώσεών τους με αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση, μέσω συστηματικής συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και διάχυσης στοιχείων επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ. 22

23 Βασικοί στόχοι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Η συστηματική καταγραφή, παρακολούθηση και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σε εθνικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο, Ησυγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση υπεύθυνης πληροφόρησης για την κατάσταση και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Η ανάπτυξη χρηστικών και φιλικών "εργαλείων" για τη διαχείριση και τη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης των επιχειρήσεων. 23

24 Θέματα Ποιότητας / Διαπίστευσης / Προτύπων Πιστοποίησης 24

25 Θέματα Ποιότητας / Διαπίστευσης / Προτύπων Πιστοποίησης Η επένδυση στην ποιότητα, την τυποποίηση, τα πρότυπα, την πιστοποίηση και την διαπίστευση αποτελεί όχι μόνο βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά θεμελιώδες προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση καινοτόμων και εξωστρεφών - εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Με την ανάπτυξη και συστηματική προστασία της επωνυμίας του προϊόντος / υπηρεσίας, την τυποποίηση, τη σήμανση και την προστασία της σήμανσης και της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέετε με αυτήν, μόνο όφελος υπάρχει και για την επιχείρηση και τον καταναλωτή. Ακόμα και όπου δεν υπάρχει εναρμονισμένο πεδίο κανονισμών, προτύπων και Οδηγιών, αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως εμπόδιο αλλά (κυρίως) και ως ευκαιρία (π.χ. σύναψης διακρατικών συμφωνιών αμοιβαίας αναγνωρισιμότητας με αγορές στόχους, παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας κτλ). Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μπορεί έμπρακτα να βοηθήσει προς τις κατευθύνσεις αυτές. 25

26 Θέματα Ποιότητας / Διαπίστευσης / Προτύπων Πιστοποίησης Σε κάθε στοχευμένη δράση που σχεδιάζει και προκηρύσσει η ΓΓΒ, υπάρχει ειδική και εκτενής μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης σε θέματα Ποιότητας / Διαπίστευσης / Τυποποίησης / Πιστοποίησης. Επιλέξιμες χρηματοδοτούμενες ενέργειες αποτελούν: 26 Δοκιμές / επαληθεύσεις / πιστοποίηση προϊόντων - συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς και εργαστήρια Σχεδιασμός Προϊόντος / Δοκιμές υλικών από διαπιστευμένους φορείς Σχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ελέγχου ποιότητας / Δημιουργία εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου. Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης. Ανάπτυξη πρωτοτύπου και τεχνικού φακέλου (Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα) Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης για τα ανωτέρω

27 Θέματα Ποιότητας / Διαπίστευσης / Προτύπων Πιστοποίησης Το ποσοστό ενίσχυσης επί του προϋπολογισμού των επιλέξιμων αυτών ενεργειών ανά πρόγραμμα είναι : 27 Πρόγραμμα / Δράση Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου των ενεργειών Ποιότητας / Διαπίστευσης / Τυποποίησης / Πιστοποίησης Μέχρι και 20% 80% 25% + 40% - Ανάπτυξη πρωτοτύπου / τεχνικού φακέλου Πράσινη Επιχείρηση 10% Νεανική Επιχειρηματικότητα Μέχρι και 10% Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Μέχρι και 10% Ένδυση Υπόδηση Νέες Προοπτικές Μέχρι και 60%

28 Θέματα Ποιότητας / Διαπίστευσης / Προτύπων Πιστοποίησης Το μέχρις στιγμής πλήθος επιχειρήσεων που έχει ενεργοποιήσει τις ενέργειες αυτές είναι : ΔΡΑΣΗ ΠΛΗΘΟΣ Συνολική Δαπάνη ΔΔ Μεταποίηση , ,08 Εξωστρέφεια , ,70 Νέα Καινοτομική , ,73 Πράσινη Επιχείρηση , ,00 Ένδυση - Υπόδηση , ,60 Γυναικεία* , ,60 Νεανική* , ,90 Σύνολο: , ,61 28

29 Νέες Προκλήσεις & Προοπτικές 29

30 Νέες Προκλήσεις & Προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Το Νέο ΣΕΣ (Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας) για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) : Έντεκα Αναπτυξιακοί Άξονες / Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ): ΘΣ1: Ενίσχυσης της Έρευνας της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων ΘΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων (key network infrastructures) ΘΣ 8:Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας. ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση ΘΣ 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 30

31 Κατευθύνσεις και Συστάσεις της Επιτροπής επί της Νέας Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Πολιτικής. Α) Η Βιομηχανία / Μεταποίηση να ανέρθει στο 20% (τουλάχιστον) του ΑΕΠ της Ε.Ε. με ιδιαίτερη έμφαση: The need to pool new investments, notably in the six fast growing areas for priority actions identified in the Commission Communication on A Stronger European industry for growth and economic recovery of 10 October 2012; The expected strategic contributions of the COSME, Horizon 2020 and Structural Funds to support restructuring and smart specialisation in regions; The need to define the practical modalities for their combined use. To the economic benefits of research and innovation generated by the successful and broad commercialisation of research results, and therefore, the importance of focusing public support towards close-to-market activities (pilot lines and demonstration projects bridging the gap between research and industry), notably for the implementation of the strategy for Key Enabling Technologies; The need for a demand- and user-driven approach in innovation policies and the reinforcement of pre-commercial public procurement, procurement of innovation, and development of standards. The growing importance of global supply and value chains, and the importance of clusters as a platform for the promotion of international cross-country cooperation, innovation and networking among SMEs in the EU. 31 Νέες Προκλήσεις & Προοπτικές

32 Κατευθύνσεις και Συστάσεις της Επιτροπής επί της Νέας Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Πολιτικής. B) Ανάπτυξη και Ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία των Βασικών Τεχνολογιών Γενικής (Ευρείας) Εφαρμογής (Key Enabling Technologies KETs), με έμφαση στην ενίσχυση και αναζωογόνηση των «παραδοσιακών» βιομηχανικών κλάδων: Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας, Φωτονικής, Μικροηλεκτρονικής, Νανοτεχνολογίας Προηγμένων Υλικών και της Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής (όπου έχουμε καλό επίπεδο αλλά όχι παραγωγή και κατοχύρωση γνώσης). Γ) Η ανάπτυξη και υλοποίηση της έξυπνης εξειδίκευσης (Smart Specialization RIS3) διαμέσου καινοτόμων ΜμΕ προσανατολισμένων στην παραγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Δ) Η σύζευξη χρηματοδοτικών πλαισίων όπως το Horizon 2020 και τα διαρθρωτικά ταμεία. 32 Νέες Προκλήσεις & Προοπτικές

33 Νέες Προκλήσεις & Προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 33 Εγχώριες Προκλήσεις Α) Η Βελτιστοποίηση της Συνεργασίας και ο συντονισμός Ενεργειών μεταξύ ΓΓΒ ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και ΟΒΙ. Β) Η απλοποίηση των διαδικασιών πατεντοποίησης και η «τυποποίηση» των διαδικασιών προτυποποίησης. Γ) Η πρόνοια, προετοιμασία και ο προγραμματισμός για τις επερχόμενες αλλαγές όχι μόνο σε επίπεδο KETs και των εφαρμογών τους αλλά και σε επίπεδο αναδυόμενων τεχνολογιών και νέων πεδίων και αγορών. Δ) Η σύζευξη των πολιτικών αυτών με τις πολιτικές για τις ΜΜΕ. Ε) Ηεξασφάλισηπόρωνκαικινήτρων. Στ) Η ανάπτυξη και διασφάλιση ανθρώπινων πόρων και δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα: Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στο χώρο των τεχνικών επαγγελμάτων, ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας και η καθιέρωση σύγχρονων προϋποθέσεων για τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων και των χρηστών.

34 Σας Ευχαριστώ για την Προσοχή σας. 34

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Νέων

Επιχειρηματικότητα Νέων Επιχειρηματικότητα Νέων Δομές & προγράμματα ενίσχυσης σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο European Commission Enterprise and Industry Επιχειρηματικότητα σημαίνει.. Δημιουργικότητα? Ρίσκο? Αλλαγή? Τόλμη? Ανεξαρτησία?

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 1. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Με λιγότερο από δυό χρόνια για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων ECONOMIA TARGET BUSINESS SOLUTIONS Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας το πρόγραµµα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα