ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 13 Ν. ΜΑΚΗ Ν. ΜΑΚΗ ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΚΑΡΑΝΔΙΤΙ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΖΑΡΡΑ 9 ΧΑΙΔΑΙΟΥ ΧΑΙΔΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 13 Ν. ΜΑΚΗ Ν. ΜΑΚΗ 22940-96205 ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΚΑΡΑΝΔΙΤΙ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΖΑΡΡΑ 9 ΧΑΙΔΑΙΟΥ ΧΑΙΔΑΙ 210-5818315"

Transcript

1 ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΑΦΕ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (Τελευταία ενημέρωση ) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΗ (Οδός & αριθμός) ΔΗΜΟ/ Σ.Κ. ΠΟΛΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 13 Ν. ΜΑΚΗ Ν. ΜΑΚΗ ΦΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΗΝΗ ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΚΑΡΑΝΔΙΤΙΟΥ ΚΑΡΑΝΔΙΤΙ ΚΑΡΑΝΔΙΤΙ ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΙΟΥ 4 ΑΜΑΟΥΣΙΟΥ ΤΚ ΜΑΟΥΣΙ- ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΖΑΡΡΑ 9 ΧΑΙΔΑΙΟΥ ΧΑΙΔΑΙ ΚΟΜΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 41,5 χιλ. Ρ.Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΙΝΘΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ T.K ΜΕΓΑΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΑΜΑ 26 ΑΓΙΝΙΟΥ ΑΓΙΝΙΟ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΡΕΤΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 75 ΒΟΝΙΤΣΑ ΒΟΝΙΤΣΑ ΚΑΖΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΛΚΙΟΡΟΥΛΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΧΑΛΚΙΟΡΟΥΛΟ ΚΑΤΣΑΟΣ ΦΩΤΗΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕΟΔΟΜΙΟΥ ΑΓΙΝΙΟΥ ΑΓΙΝΙΟ

2 ΛΑΪΝΑ ΑΦΟΔΙΤΗ Ε.Ο. ΑΓΙΝΙΟΥ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΑΝΑΡΑΥΣΕΩΣ ΑΓΙΝΙΟΥ ΑΓΙΝΙΟ ΡΑΤΣΟΥΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΡ.ΤΙΚΟΥΡΗ ΚΑΙ Κ.ΚΑΤΣΗ Ι.Ρ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ι.Ρ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΡΕΖΑ-ΡΕΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑ. ΤΙΚΟΥΡΗ 18 ΑΓΙΝΙΟΥ ΑΓΙΝΙΟ ΤΟΜΑΙΔΗΣ ΣΩΤΗΗΣ ΡΑΡΑΪΩΑΝΝΟΥ 30 ΑΓΙΝΙΟΥ ΑΓΙΝΙΟ ΦΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑ. ΤΙΚΟΥΡΗ 105 ΑΓΙΝΙΟΥ ΑΓΙΝΙΟ ΦΛΕΣΣΑΣ ΣΩΤΗΙΟΣ ΝΟΒΑ & ΚΟΥΔΑΛΛΕΩΣ ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ ΝΑΥΡΑΚΤΟΣ ΦΛΩΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΑΓΙΝΙΟΥ ΑΓΙΝΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΓΑΔΙΚΙΩΤΗ - ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΝΙΔΙ ΚΑΝΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΙΡΟΛΗΣ ΤΙΡΟΛΗΣ ΤΚ ΤΙΡΟΛΗ ΜΙΣΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΡΑΙΑ ΓΟΤΥΝΙΑΣ ΤΚ ΤΟΡΑΙΑ ΜΡΕΚΥΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΟΣ ΒΟΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΙΑΣ ΤΚ ΑΣΤΟΣ ΑΡΣΑ ΡΑΝΤΟΡΟΥΛΟΣ ΧΗΣΤΟΣ ΛΥΚΟΥΓΟΥ 9 ΤΙΡΟΛΗΣ ΤΚ ΤΙΡΟΛΗ ΔΕΜΑΤΑΣ ΑΓΥΗΣ 9 ΧΙΛ ΑΤΑΣ-ΓΑΒΙΑΣ ΑΤΑΣ ΑΤΑ ΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΑ ΑΤΑΣ ΑΤΑ ΑΧΑΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 100 ΤΚ ΡΑΤΑ ΓΙΩΤΟΡΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΜΑΝΟΥ 145 ΤΚ ΡΑΤΑ

3 ΕΑΣ ΚΑΛΑΒΥΤΩΝ (ΦΩΤΟΡΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ) ΚΩΝ.ΦΑΣΣΟΥ & ΑΓ. ΛΑΥΑΣ ΤΚ ΚΑΛΑΒΥΤΑ ΚΑΣΣΑΤΑ ΜΑΙΑ ΚΟΝΤΣΕΤΑ ΔΙΑΚΟΡΤΟ ΤΚ ΔΙΑΚΟΡΤΟ ΚΑΦΟΥΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ Ν.ΡΛΑΣΤΗΑ 4 ΤΚ ΑΙΓΙΟ ΝΙΦΟΑΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΤΙΟΥ 40 & ΡΑΥΣΑΝΙΟΥ ΤΚ Κ. ΑΧΑΪΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΑ ΡΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΡΑΤΩΝ ΤΚ ΑΙΓΕΙΑ ΡΑΡΑΔΑΤΟΣ ΧΗΣΤΟΣ ΦΑΣΣΟΥ 21 ΤΚ ΚΑΛΑΒΥΤΑ ΡΟΛΙΤΗ ΚΑΑΝΤΩΝΗ ΓΑΥΦΑΛΙΑ ΚΑΑΪΣΚΑΚΗ 65 ΤΚ ΡΑΤΑ ΣΑΝΤΑΟΣΣΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ ΣΤΑΥΟΔΟΜΙ ΤΙΤΑΙΑΣ ΤΚ ΕΥΜΑΝΘΟΣ ΤΑΝΑΗΣ ΣΡΥΙΔΩΝ ΡΡ ΓΕΜΑΝΟΥ 1, Κ.ΑΧΑΪΑ ΤΚ Κ.ΑΧΑΪΑ ΤΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΚ ΡΑΤΑ ΦΑΛΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΟΔΕΙΩΝ 35 ΤΚ ΑΙΓΙΟ ΧΑΣΑΜΡΑΛΗ ΡΑΘΕΝΙΑ ΤΑΞΙΑΧΩΝ 30 ΤΚ ΑΙΓΙΟ ΒΟΙΩΣΙΑ ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΘΕΣΗ "ΙΣΩΜΑΤΑ" ΛΕΒΑΔΑΙΩΝ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΔΕΒΕΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΡΗ ΡΕΛΟΡΙΔΟΥ 44Α ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΚ ΘΗΒΑ ΚΑΑΜΡΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗ 6-8 ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΚ ΘΗΒΑ ΚΑΑΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ ΛΕΩΦΟΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΙΑΤΟΥ ΤΚ ΑΛΙΑΤΟΣ

4 ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΡΑΜΑ ΕΒΡΟ ΕΤΒΟΙΑ ΜΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΑΔΙΟΥ ΤΖΕΕΜΕΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 71 ΡΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΙΝΗ ΚΑΑΙΣΚΑΚΗ 1 ΑΜΡΑΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΙΟΥ 15 ΓΚΑΝΤΑΙΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗ ΧΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ.ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 31 ΛΕΒΑΔΑΙΩΝ ΤΚ ΛΕΒΑΔΑΙΩΝ ΤΚ ΓΕΒΕΝΩΝ ΤΚ ΓΕΒΕΝΩΝ ΤΚ ΔΕΣΚΑΤΗ ΤΚ ΓΕΒΕΝΩΝ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΓΕΒΕΝΑ ΓΕΒΕΝΑ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΕΒΕΝΑ ΡΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΡΟΝΤΟΥ 9 ΔΑΜΑ/66100 ΔΑΜΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΑΣ 120 ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΤΚ ΓΑΜΜΑΤΙΚΟΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 47 ΤΚ ΨΑΧΝΑ ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗ ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΗΣ ΘΗΑΣ & ΚΕΚΥΑΣ ΤΚ ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΤΖΕΝΙΦΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 131 ΤΚ ΧΑΛΚΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΡΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ ΑΜΑΥΝΘΟΣ ΤΚ ΑΜΑΥΝΘΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3 ΤΚ ΚΥΜΗ ΤΣΑΛΑΜΑΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 15 ΤΚ Ν.ΑΤΑΚΗ ΤΣΑΡΕΡΑ ΜΑΙΑ ΚΑΥΣΤΟΣ ΤΚ ΚΑΥΣΤΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΙΒΕΙ ΤΚ ΑΛΙΒΕΙ ΖΑΚΤΝΘΟ ΚΑΤΣΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΣΓΑΑ 58 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

5 ΗΛΕΙΑ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΙΩΤΗ 8 ΡΥΓΟΣ ΡΥΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΟΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ 20 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑ ΓΟΤΥΝΙΑΣ 56 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΟΥΤΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 ΒΑΔΑ ΒΑΔΑ ΡΑΡΑΔΑΤΟΥ ΜΑΙΑ- ΑΓΥΗ ΟΛΥΜΡΙΑΣ 16 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΣΚΟΥΦΟΥΤΑ ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ.Δ. ΡΑΝΟΡΟΥΛΟΥ ΑΧΑΙΑ ΟΛΥΜΡΙΑ Δ.Δ. ΡΑΝΟΡΟΥΛΟΥ ΗΜΑΘΙΑ ΘΕΩΔΟΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑ ΚΕΜΡΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΤΣΟΡΟΥΛΟΥ 18 ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΓΙΑΡΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΙΕΟΛΟΧΙΤΩΝ 1 ΡΑΑΣΥΗ ΑΙΚΑΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΒΆΚΗ 4 ΣΟΥΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΣΤΑΥΟΥΛΑ 28ης ΟΚΤΩΒΙΟΥ ΑΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΟΥΣΙΩΝ ΤΚ ΜΙΝΩΑ-ΡΕΔΙΑΔΟΣ ΤΚ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΤΚ ΧΕΣΟΝΗΣΟΥ ΤΚ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΚ ΑΜΡΟ ΣΑΛΕΧ ΣΑΧΕ ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 38 ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΡΥΓΟΣ ΑΚΑΛΟΧΩΙ ΗΑΚΛΕΙΟ ΣΤΑΛΙΔΑ ΜΟΙΕΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΜΑΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΙΑΣ 11 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΖΟΥΜΡΙΕΤΑ ΜΑΙΑ ΦΙΛΥΩΝ 15 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 50 ΚΟΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

6 ΒΑΚΙΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 4 ΓΕΩΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 9 ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΡΕΤΟΣ Γ.ΒΙΖΥΗΝΟΥ 13 ΚΑΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΪΓΙΟΣ ΑΣΡΟΒΑΛΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 31, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΙ ΚΗΡΟΥΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕΜΑ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΙΟΥ ΚΟΚΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΑ Λ.ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 39 Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΛΒΗΣ ΑΣΡΟΒΑΛΤΑ ΔΥΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΡΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΡΕΥΚΑ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Κ.ΑΓΑ 26 ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΟΧΩΙ ΜΡΑΤΖΙΤΕΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 5 ΝΙΚΑ ΦΙΛΙΩ 14ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΣΕΩΝ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΙΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ ΡΑΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 5 ΣΑΝΔΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΚΟΥ 7 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 62 ΣΤΟΪΜΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 16 ΤΑΪΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 17ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΣΕΩΝ ΧΑΑΛΑΜΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΣΟΦΙΑΣ 3 ΔΕΛΤΑ ΘΕΜΗΣ Σ Σ ΛΗΤΗ Σ ΧΑΛΑΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ Σ Σ ΣΟΧΟΣ

7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΣΑΡΗΣ ΝΕΧΤΑΙΟΣ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ- ΚΟΜΝΗΝΩΝ 2 ΝΕΑΡΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 133 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΡΣΙ ΡΙΝΔΟΣ (ΡΑΡΑΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ) ΑΡΣΙ ΡΙΝΔΟΣ (ΧΙΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) ΡΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΡΕΔΙΝΗ ΡΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΡΕΔΙΝΗ ΒΑΛΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓ. ΜΑΙΝΑΣ 54 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΚΑΛΡΑΚΙΩΤΗ ΜΑΙΑ ΑΓ. ΜΑΙΝΑΣ 54 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΚΟΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΤΗΣΙΑΣ 151 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΛΙΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΚΑ ΦΕΒΟΥΑΙΟΥ 2 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΡ. ΛΑΜΡΟΥ 24 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΥΙΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΕΛΕΥΘΕΙΑΣ 97 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΕΟΥΣΑ ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΡΣΙ ΡΙΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΡΕΔΙΝΗ ΣΑΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΝΤΙΚΗ ΡΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ ΣΓΟΥΟΣ ΣΡΥΙΔΩΝΑΣ ΚΛ. ΡΑΡΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 6 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ ΣΙΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΣΗΣ 2 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΤΣΙΟΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΗ ΟΔΟΒΟΥΝΙΑ Δ. ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΑΣΓΑΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕΜΑ ΔΕΛΗΚΑΗ ΧΥΣ/ΛΗΣ ΧΥΣ/ΛΗ

8 ΕΥΘΥΜΙΟΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΜΕΝΑΙΑ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ ΚΑΛΦΑΔΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1 ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗ ΣΤΑΜΑΤΕΚΟΥ ΛΟΒΟΥΛΙΝΑ ΡΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΡΥΙΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 177 ΧΥΣ/ΛΗΣ ΧΥΣ/ΛΗ ΚΑΡΔΙΣΑ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ ΤΚ ΜΟΥΖΑΚΙ ΒΑΝΤΖΑ ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΤΚ ΜΟΥΖΑΚΙ ΓΟΥΤΣΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΡΟΑΣΤΙΟ ΤΚ ΡΟΑΣΤΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ. ΛΑΡΡΑ 47 ΤΚ ΚΑΔΙΤΣΑ ΚΑΛΟΓΕΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ & ΡΑΡΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΚ ΡΑΛΑΜΑΣ ΚΑΛΟΙΖΟΥ ΜΑΘΑ Η. ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 65 ΤΚ ΚΑΔΙΤΣΑ ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΑΔΑΝΗ 13 ΤΚ ΚΑΔΙΤΣΑ ΚΑΤΣΙΦΟΥ ΑΓΥΩ ΑΖΑ 16 ΤΚ ΚΑΔΙΤΣΑ ΚΟΤΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΓΙΟΥ 26 ΤΚ ΣΟΦΑΔΕΣ ΜΡΙΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΑ 16 ΤΚ ΚΑΔΙΤΣΑ ΡΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΗΣΤΟΣ ΡΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ΚΑΔΙΤΣΑ ΤΚ ΚΑΔΙΤΣΑ ΣΙΟΥΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 5 ΤΚ ΚΑΔΙΤΣΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΖΟΥΝΑΤΖΗ 28 ΤΚ ΣΟΦΑΔΕΣ

9 ΧΑΤΖΗΓΕΩΓΙΟΥ ΡΕΤΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 17 ΤΚ ΚΑΔΙΤΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙ ΔΗΜΗΤΙΑΔΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΜΜΟΥ 68 RIEGLER SUSANNE ΝΕΣΤΟΙΟ ΓΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 1 ΣΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤ. ΤΙΤΣΗ 7 ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΝΕΣΤΟΙΟΥ Τ.Κ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΙΑ ΝΕΣΤΟΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΚΟΥΜΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΡΑΙΟΝΙΑΣ ΡΟΛΥΚΑΣΤΟ ΛΗΞΟΥΙ ΑΓΟΣΤΟΛΙ ΛΑΖΑΙΔΗΣ ΛΑΖΑΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9 ΡΑΙΟΝΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΜΥΙΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Ν. ΓΥΝ/ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ Ν. ΓΥΝ/ΣΤΟ ΚΟΖΑΝΗ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗ 11 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΛΦΑΣ ΧΗΣΤΟΣ 1Ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΝΕΑΡΟΛΗΣ- ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΑΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11ΗΣ ΟΚΤΩΒΙΟΥ 31 ΜΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΕΤΣΟΥ 1 ΜΡΟΥΚΑΛΗ ΤΙΓΩΝΑ ΒΑΤΕΟ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΕΔΟΜΑΧΩΝ 47 ΣΤΟΪΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ 103 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΗΣΕΩΣ 4 ΧΑΑΛΑΜΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΟΥ 16 ΒΟΪΟΥ Τ.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ ΡΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΤΚ ΕΟΔΑΙΑΣ Τ.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ ΣΕΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ/ ΝΕΑΡΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΒΑΤΕΟ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΣΕΒΙΑ

10 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΤΚΛΑΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑ ΛΑΡΙΑ ΜΑΥΑΓΑΝΝΗΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΧΑΤΙ Δ.ΒΟΧΑΣ ΒΑΧΑΤΙ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΔΟ ΝΑΞΟΥ ΓΑΛΑΝΑΔΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΑΓ. ΜΑΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΙΟΥ ΔΑΝΑ ΜΑΓΑΙΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑΣ 31 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ ΟΜΗΟΥ 12 ΛΕΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΜΟΡΥΛΩΝ 88 ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΟΥ 30 ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΛΑ ΘΗΑΣ ΣΡΑΤΗΣ ΣΡΑΤΗΣ ΣΡΑΤΗΣ ΣΡΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑ ΘΗΑ ΜΑΝΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΛΑΤΥΚΑΜΡΟΣ ΚΙΛΕΛΕ ΡΛΑΤΥΚΑΜΡΟΣ ΣΡΑΤΗ ΣΡΑΤΗ ΣΡΑΤΗ ΣΡΑΤΗ ΣΚΑΛΑ ΜΑΚΗ ΑΕΤΗ ΘΕΟΔΩΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 32 ΛΑΙΣΑΣ ΛΑΙΣΑ ΜΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΙΤΑ 15 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΝΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΗΩΩΝ ΡΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 62 ΛΑΙΣΑΣ ΛΑΙΣΑ ΛΥΤΟΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 72 ΑΜΡΕΛΩΝΑΣ, ΑΜΡΕΛΩΝΑΣ ΡΑΡΑΛΕΞΙΟΥ 6 ΟΚΤΩΒΙΟΥ 80 ΕΛΛΑΣΩΝΑ ΕΛΛΑΣΩΝΑ ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΛΑΙΣΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΡΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΣ 4 ΛΑΙΣΑΣ ΛΑΙΣΑ ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΓΜΑΤΑΧ. ΒΕΛΙΣΣΑΙΟΥ 68 ΛΑΙΣΑΣ ΛΑΙΣΑ

11 ΤΖΗΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΑΜΑΝΛΗ 33 ΤΕΨΙΘΕΑΣ ΤΕΨΙΘΕΑ ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΑ ΜΕΛΙΑ ΛΑΙΣΑ ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΓΙΑΔΟΥ 10 ΛΑΙΣΑΣ ΛΑΙΣΑ ΛΕΒΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΛΑΣΚΑΙΔΗΣ ΛΑΣΚΑΗΣ 2 0 ΧΛΜ ΜΥΙΝΑΣ- ΘΕΜΩΝ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΙΝΑ ΒΕΝΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΙΟΥ 5 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 116 ΒΟΛΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΕΟΓΙΑΚΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.ΑΓΥΟΡΟΥΛΟΥ 13 ΑΛΜΥΟΥ ΑΛΜΥΟΣ ΔΗΜΗΤΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 2ας ΝΟΕΜΒΙΟΥ 68 Α ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ ΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΙΩΛΚΟΥ 282Β ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΙΟΥ 7 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ ΡΑΓΟΥΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ 39 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ ΡΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Γ.ΛΑΜΡΑΚΗ ΗΓΑ ΦΕΑΙΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΤΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 53 ΑΛΜΥΟΥ ΑΛΜΥΟΣ ΤΣΑΓΚΑΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΚΟΑΗ & ΑΛ.ΜΑΥΟΓΙΑΛΗ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΕΗΝΙΑ ΓΚΕΣΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΙΣΤΙΑΝΟΥΡΟΛΕΩΣ 3 ΤΙΦΥΛΙΑΣ ΚΥΡΑΙΣΣΙΑ ΔΗΜΗΤΙΑΔΗ ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΖΑΛΙΑΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΛΑΤΕΙΑ ΡΑΡΑΦΛΕΣΣΑ ΡΥΛΟΣ ΡΥΛΟΣ

12 ΚΟΛΙΤΣΙΔΑ ΜΑΟΥΔΗ ΜΕΛΛΙΟΥ 31 ΜΑΚΗΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ 13 ΤΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΥΡΑΙΣΣΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΑΥΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗ ΜΡΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΙΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 116 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 4 ΡΑΝΑΓΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΡΕΤΟΣ ΔΗΜΑΧΕΙΟΥ 2 ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 8 ΤΥΦΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΤΕΜΙΔΟΣ 101 ΦΙΛΟΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΛΑΤΩΝΟΣ 13 ΧΟΥΣΑΛΑΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΦΕΙΑΣ 4 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΙΦΥΛΙΑΣ ΤΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΑΛ ΚΕΜΑΛ ΣΕΛΕΟ ΑΒΔΗΩΝ Τ.Κ ΞΑΝΘΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΑΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΥΡΑΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΟΥΖΑΦΕ ΟΓΛΟΥ ΑΜΑΔΑΝ ΕΥΛΑΛΟ ΟΣΜΑΝ ΙΤΒΑΝ ΕΥΛΑΛΟ ΡΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΟΥΝΙΟ ΤΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ ΤΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ ΑΒΔΗΩΝ Τ.Κ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΙΑΚΗ ΖΩΑΓΟΑΣ 53 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΧΟΥΣΝΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΡΑΝ ΕΥΛΑΛΟ ΤΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ ΞΑΝΘΗ

13 ΠΕΛΛΑ ΡΑΡΑΖΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛ.ΕΤΑΙΕΙΑΣ 6 ΑΛΜΩΡΙΑΣ ΕΞΑΡΛΑΤΑΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΖΩΗ Ν.ΡΛΑΣΤΗΑ 11 ΚΑΤΕΙΝΗΣ ΚΑΤΕΙΝΗ ΔΑΣΟΡΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓ. ΜΑΙΝΑΣ 23 ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΡΟΥ ΛΙΤΟΧΩΟ ΚΕΔΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 7ης ΜΕΑΧΙΑΣ 120 ΚΑΤΕΙΝΗΣ ΚΑΤΕΙΝΗ ΡΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 2 ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΡΟΥ ΛΙΤΟΧΩΟ ΡΥΛΩΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΤΕΙΝΗΣ ΚΟΝΤΑΙΩΤΙΣΣΑ ΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ. ΤΕΖΟΡΟΥΛΟΥ 45 ΚΑΤΕΙΝΗΣ ΚΑΤΕΙΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΡΟΔΟΠΗ ΡΕΘΤΜΝΟ ΑΜΟ ΤΑΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΕΟΝΤΩΣ 62 Τ.Κ ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΤΣΑΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΗΣΤΟΥ ΤΟΥΝΤΑ 4 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΑΣ ΕΘΥΜΝΗΣ (ΜΡΙΜΡΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) ΤΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΙΑ ΕΘΥΜΝΟ ΕΘΥΜΝΟ ΡΑΙΑΝΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΓΥΑΣ 25 ΚΑΛΟΒΑΣΙ ΚΑΛΟΒΑΣΙ ΕΡΡΕ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ.ΚΑΑΜΑΝΛΗ 17, ΝΙΓΙΤΑΣ Τ.Κ ΝΙΓΙΤΑ ΣΡΙΚΑΛΑ ΑΥΓΕΗΣ ΣΤΕΓΙΟΣ ΑΒΕΩΦ & M. ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ ΚΑΛΑΜ/ΚΑΣ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑ ΓΟΥΖΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΩΝΗ 11 ΤΙΚΑΛΑ ΕΑΣ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑΣ (ΚΑΤΣΙΑΜΡΑΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ) ΣΙΔΗΟΔΟΜΩΝ 17 ΚΑΛΑΜ/ΚΑΣ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑ ΕΑΣ ΤΙΚΑΛΩΝ (ΧΟΥΤΕΑ ΜΑΙΑΝΝΑ) ΚΗΡΑΚΙ ΤΙΚΑΛΩΝ ΤΙΚΑΛΑ

14 ΖΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΗΚΗ ΘΕΟΔΩΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΝΔΟΥ 77 ΙΟΔΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΜΑΙΑ ΗΡΕΙΟΥ 5 ΜΡΑΪΑΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 36 ΜΡΑΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΤΙΝΟ ΜΡΙΣΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΑΪΣΚΑΚΗ 2 ΝΤΑΒΑΑ ΓΕΩΓΙΑ ΡΑΤ. ΔΗΜΗΤΙΟΥ 10 ΝΤΑΒΑΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΡΟΛΛΩΝΟΣ 22 ΞΥΡΟΛΥΤΟΥ ΧΙΣΤΙΝΑ ΚΑΔΙΤΣΗΣ 14 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 Ο χλμ ΤΙΚΑΛΩΝ-ΡΥΛΗΣ ΡΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΣΕΦΟΝΗΣ 19 ΡΥΛΗΣ ΚΑΛΑΜ/ΚΑΣ ΚΑΛΑΜ/ΚΑΣ ΚΑΛΑΜ/ΚΑΣ ΦΑΚ/ΝΑΣ ΚΑΛΑΜ/ΚΑΣ ΦΗΚΗ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑ ΤΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑ ΤΙΚΑΛΑ ΦΑΚΑΔΩΝΑ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑ ΤΙΚΑΛΑ ΤΙΚΑΛΑ ΤΙΚΑΛΑ ΤΙΚΑΛΑ ΡΑΡΡΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΡΟΥΛΟΥ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ ΤΙΚΑΛΑ ΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΑΚΑΔΩΝΑ ΣΤΟΥΝΑΑΣ ΧΙΣΤΟΣ ΦΗΚΗ ΣΩΤΗΟΡΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΙΟΣ ΡΥΛΗΣ 36 ΤΑΓΑΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΥΛΗ ΦΑΚ/ΝΑΣ ΡΥΛΗΣ ΡΥΛΗΣ ΦΑΚΑΔΩΝΑ ΦΗΚΗ ΤΙΚΑΛΑ ΡΥΛΗ

15 ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΤΑΛΛΑΟΥ ΜΑΙΑΝΝΑ ΚΟΝΔΥΛΗ 87 ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 51 ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΥΡΟΥ ΛΑΜΙΑ ΤΙΚΑΛΑ ΤΙΚΑΛΑ ΔΗΜΑΔΗ ΜΑΙΑ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΣ ΜΑΝΤΕ ΜΑΙΑ ΑΧΕΣ ΑΧΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΑΞΙΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΩΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΟΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΙΟΥ 13 ΔΗΜΗΤΙΑΔΗΣ ΗΑΚΛΗΣ Ν. ΧΑΣΟΥ 40 ΡΑΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 73 ΦΛΩΙΝΑΣ ΤΚ ΦΛΩΙΝΑΣ ΤΚ ΦΛΩΙΝΑΣ ΤΚ ΚΟΥΤΣΟΥΜΡΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΙΔΩΙΚΙ ΔΩΙΔΑΣ ΛΙΔΩΙΚΙ ΦΛΩΙΝΑ ΦΛΩΙΝΑ ΦΛΩΙΝΑ ΑΚΙΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΛΥΓΥΟΣ ΡΟΛΥΓΥΟΥ ΡΟΛΥΓΥΟΣ ΡΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΠΟΥΣ 9 ΑΙΣΤΟΤΕΛΗ ΙΕΙΣΣΟΣ ΧΑΝΙΑ ΛΟΥΦΑΔΑΚΗ ΓΕΩΓΙΑ ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΧΙΟ ΚΑΑΤΖΑΝΟΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΧΑΝΔΗ 1 ΧΙΟΣ ΤΚ ΧΙΟΣ ΜΗΤΣΟΥΑ ΑΜΑΛΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 ΧΙΟΣ ΤΚ ΧΙΟΣ ΡΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΣ Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 12, ΑΕΟΔΟΜΙΟ ΧΙΟΣ ΤΚ ΧΙΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Νομός Έδρα Μητροπολίτης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AB LIDL ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Νομός Έδρα Μητροπολίτης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AB LIDL ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Νομός Έδρα Μητροπολίτης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AB LIDL ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Αθήνα Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος (Ιωάννης Λιάπης), από το 2008 Αρχιεπισκοπή Αθηνών Χ. Συμεωνίδης 2130174100 gftiaa@gmail.com ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 2 2641052574 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 5 2641026808 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Κ.ΛΑΣΚΑΡΗ 47 2632022087

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 1 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, Καβάλα Μπακάλμπαση 17-19, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ι) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Η

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Η ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΝΕ ΠΑΣΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΣΟΚ ΕΛΤΑ - ΜΕΛΟΣ ΟΧΔ1 ΕΛΤΑ ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑ ΑΒΡΟΥΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμα 2 φυτοϋγειονομικών ελεγκτών 1) Συντονιστής: Μάρκου Ανδρομάχη. 2)Αναπληρωτής: Ελευθεριάδης Ηλίας 1) Συντονιστής: Σακελλαρίου Κωνσταντίνα

Ονοματεπώνυμα 2 φυτοϋγειονομικών ελεγκτών 1) Συντονιστής: Μάρκου Ανδρομάχη. 2)Αναπληρωτής: Ελευθεριάδης Ηλίας 1) Συντονιστής: Σακελλαρίου Κωνσταντίνα ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Α)Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 1 1) Νομαρχιακή Δράμας Καβάλας Ξάνθης. 1α Νομαρχιακό Διαμέρισμα ΔΡΑΜΑΣ Τμήμα Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ATTIKH 137 πρατήρια ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/03/15 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 728 ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα Επώνυμο - Όνομα Οδός - Αριθμός ΤΚ Πόλη Νομός Τηλέφωνα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής

Ειδικότητα Επώνυμο - Όνομα Οδός - Αριθμός ΤΚ Πόλη Νομός Τηλέφωνα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής 2106528725-6944884774 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ Αττικής 210-8028959 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΑ 618/43/05 ΚΑΙ 17230/671/05. Τελαυταία ενημέρωση : 22.07.2015 Σελίδα 1 από 11

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΑ 618/43/05 ΚΑΙ 17230/671/05. Τελαυταία ενημέρωση : 22.07.2015 Σελίδα 1 από 11 ΑΕ - C - 002 ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ) ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PR-C-118 ΑΕ - C - 006 ΑΕ - C - 009 ΑΕ - C - 010 ΑΕ - C - 012 ΔΑΝΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΠΕ ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής

Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΙΝΑΣ ΧΥΣΟΧΟΥΣ 13-09-29 16:00:00 ΜΑΚΑΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΛΑΜΡΟΥ Ρ. ΛΑΜΡΟΣ ΑΓΥΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια 1 η Δ.Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-6454815, 210-6454835 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75 Θηβών & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΕΔΡΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12η Περ. ΠΑ, Λάρισα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤ. Αιτωλοακαρνανίας 7η Περ. ΔΕ, Ναύπακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Mάρτιος 2012 Αριθμός φύλλου 647 KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το βιβλιάριο ασφάλισης (ΤΥΠΕΤ-ΙΚΑ) είναι απολύτως απαραίτητο για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Θεοχαράκης Νικόλαος 2103338447 2103338448 glk-ggr@otenet.gr Πανεπιστημίου 37 10165 Αθήνα Αττικής Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ Τα υποθηκοφυλακεία διακρίνονται σε έμμισθα και άμισθα και είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, όπου το σύστημα μεταγραφών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας των βουλευτών που εκλέγονται στις 56 εκλογικές Περιφέρειες:

Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας των βουλευτών που εκλέγονται στις 56 εκλογικές Περιφέρειες: Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας των βουλευτών που εκλέγονται στις 56 εκλογικές Περιφέρειες: Α' Αθηνών Αλέξης Τσίπρας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Νίκος Βούτσης, Νικόλας Φίλης Η ΝΔ λαμβάνει 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ T.K. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛ ΙΣΑΚΟΣ ΗΜ Θ. Α.Ε.Ε & ΣΙΑ Ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ T.K. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛ ΙΣΑΚΟΣ ΗΜ Θ. Α.Ε.Ε & ΣΙΑ Ο. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ T.K. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛ ΙΣΑΚΟΣ ΗΜ Θ. Α.Ε.Ε & ΣΙΑ Ο.Ε ΚΗΦΙΣΙΑΣ 205 ΜΑΡΟΥΣΙ 15124 210 8025055 ΦΙΛ ΙΣΑΚΟΣ ΗΜ. Α.Ε.Ε. ΑΡΧΕΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Page 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Page 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ "KATSOUDAS TRAVEL" ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2642023162 Α.ΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. "VAVOULIS TOURS" ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟ/ΤΑ ΤΗΛ/ΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΜ/ΦΟΣ 2103635315 2103605555 efikati@otenet.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟ/ΤΑ ΤΗΛ/ΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΜ/ΦΟΣ 2103635315 2103605555 efikati@otenet. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟ/ΤΑ ΤΗΛ/ΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΜ/ΦΟΣ 2103635315 2103605555 efikati@otenet.gr ΣΟΛΩΝΟΣ 77 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 10679 www.notary.yet.gr ΜΠΟΥΖΑΛΗ-ΝΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα