ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε."

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΣΜΗΜΑ Ε Δ Ι Ε Τ Θ Τ Ν Ε Ι Κ Α Ι Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Π Ρ Ω Σ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η ΑΤΓΟΤΣΟ 2010 [0]

2 Δϊρου 9 Ομόνοια, ΑΘΗΝΑ 1 ο Γραφείο Δϊρου 9 Ομόνοια, ΑΘΗΝΑ 2 ο Γραφείο Υμθττοφ 219 Ραγκράτι ΑΘΗΝΑ 3 ο Γραφείο Δϊρου 9 Ομόνοια, ΑΘΗΝΑ 4 ο Γραφείο Ρατθςίων 187, ΑΘΗΝΑ 5 ο Γραφείο Ρατθςίων ΑΘΗΝΑ 6 ο Γραφείο Λ. Ραπάγου 48, ΖΩΓΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 7 ο Γραφείο Μαρίνου Αντφπα 84, ΗΛΙΟΥΡΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΣΙΚΗ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Α Θ Η Ν Ω Ν Α Α Θ Η Ν Α FAX Γραμ FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΙΖΟΡΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΧΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΑΥΛΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗ ΕΙΗΝΗ Μεςογείων 448, ΑΓ. ΡΑΑΣΚΕΥΗ 1 ο Γραφείο Ρλάτωνοσ 14, ΧΑΛΑΝΔΙ 2 ο Γραφείο Διμθτροσ 8, ΜΑΟΥΣΙ 3 ο Γραφείο Λυκίασ 13, Ν. ΙΩΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΣΙΚΗ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Α Θ Η Ν Ω Ν Β Α Θ Η Ν Α FAX FAX FAX FAX ΒΕΝΣΗΡΗ ΠΑΡΑΚΕΤΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΛΑΤΤΑΣ ΣΡΥΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΛΑΜΡΟΣ [1]

3 Μάκρθσ 3, ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ο Γραφείο Ιεράσ Οδοφ 193, ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΣΙΚΗ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Α Θ Η Ν Ω Ν Γ Α Θ Η Ν Α FAX FAX ΨΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ο Γραφείο Ράρνθκοσ 3 & Ρελ/νιςου ΧΑΪΔΑΙ 3 ο Γραφείο Χρ. Σμφρνθσ 59, ΡΕΙΣΤΕΙ 4 ο Γραφείο Γ. Ραπανδρζου 35, ΑΓ. ΑΝΑΓΥΟΙ 5 ο Γραφείο Μενελάου 112, ΙΛΙΟΝ FAX FAX οικ FAX FAX οικ. ΧΟΝΗ ΚΑΛΥΨΩ ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΜΑΙΝΑ ΚΑΑΔΗΜΟΥ ΑΕΤΗ Καλαμακίου 97, ΑΛΙΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΣΙΚΗ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Α Θ Η Ν Ω Ν Δ Α Θ Η Ν Α FAX ΧΡΤΟΤΛΗ ΠΤΡΙΔΩΝ 1 ο Γραφείο Θθςζωσ 283, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 ο Γραφείο Ευξείνου Ρόντου 210 & Λζςβου, Ν. ΣΜΥΝΗ 3 ο Γραφείο Βενεηουζλασ 18 & Αγαμζμνονοσ, ΆΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ FAX , FAX FAX ΤΖΩΤΤΖΗ ΧΑΙΚΛΕΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 4ο Γραφείο Θάλειασ 6 & Στρατθγοφ Ραπάγου 10-12, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΙΟΣ FAX ΡΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ [2]

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΣΙΚΗ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Α Ν Α Σ Ο Λ Ι Κ Η Α Σ Σ Ι Κ Η Λ. Λαυρίου 150 & FAX ΞΤΘΑΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Ανδρίκου 4 (1 οσ όροφοσ) Τ.Κ Γλυκά Νερά 1 ο Γραφείο Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 32, ΑΧΑΝΕΣ 2 ο Γραφείο Οκ. Ραπαδθμθτρίου 5, ΚΟΩΡΙ 3 Ο Γραφείο Κλειςκζνουσ 100 & Βελεςτίνου, ΓΕΑΚΑΣ FAX FAX FAX ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΣΩΤΗΙΟΣ 4 ο Γραφείο Τραπεηοφντοσ 75, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ τθλ. &FAX ΜΑΤΖΟΥΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΣΙΚΗ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Δ Τ Σ Ι Κ Η Α Σ Σ Ι Κ Η Ρερςεφόνθσ 19, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1 ο Γραφείο Ρερςεφόνθσ 19, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2 ο Γραφείο Φυλισ 48 & Θεοφίλου ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ FAX FAX FAX ΑΡΚΙΣΑΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΣΙΚΗ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Καραολι & Δθμθτρίου 50, ΡΕΙΑΙΑΣ FAX , ΣΕΚΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ 1 ο Γραφείο Καραολι & Δθμθτρίου 50, ΡΕΙΑΙΑΣ 2 ο Γραφείο Λαοδικείασ ΝΙΚΑΙΑ 3 ο Γραφείο Ομθρίδου Σκυλίτςθ 6 & Φίλωνοσ, ΡΕΙΑΙΑΣ FAX FAX FAX ΡΑΝΤΙΩΑΣ ΣΩΤΗΙΟΣ ΝΑΝΟΡΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ [3]

5 4 ο Γραφείο Δθμθτρακοποφλου & Κουντουριϊτθ 48, ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ 5 ο Γραφείο Ρόροσ, ΡΟΟΣ FAX FAX ΛΑΧΑΝΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ο Μ Ο Α Ι Σ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Κφπρου & Μιαοφλθ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ FAX ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ ΤΜΕΩΝ 1 ο Γραφείο Α. Τραυλαντϊνθ 2, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2 ο Γραφείο Γοργοποτάμου 17, ΑΓΙΝΙΟ 3 ο Γραφείο Ράνου Σοφλου 13, ΑΓΙΝΙΟ 4 ο Γραφείο Ν. Στράτου 65, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 5 ο Γραφείο Μαυρομάτθ 17, ΝΑΥΡΑΚΤΟΣ 6 ο Γραφείο Ανδρζα Ευκυμίου 9, ΘΕΜΟ 7 ο Γραφείο Ρλατεία Σακελλαροποφλου ΒΟΝΙΤΣΑ FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX ΑΝΑΣΤΑΣΟΡΟΥΛΟΣ ΜΑΙΝΟΣ ΜΡΕΚΙΑΗΣ ΧΗΣΤΟΣ ΓΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΤΟΡΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΟΣ ΒΛΑΧΟΜΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ Αμυμϊνθσ 7Β ΝΑΥΡΛΙΟ 1 ο Γραφείο Αγ. Αρτζμιου 4, ΑΓΟΣ 2 ο Γραφείο Ρεριφερειακι Κρανιδίου Ρορτοχελίου Κρανίδι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Ν Ο Μ Ο Α Ρ Γ Ο Λ Ι Δ Α FAX FAX FAX ΓΑΒΡΗΛΟ ΩΣΗΡΙΟ ΤΣΙΜΡΟΣ ΧΗΣΤΟΣ ΔΟΥΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [4]

6 Ρλ. Αγ. Δθμθτρίου 4, ΤΙΡΟΛΗ 1 ο Γραφείο Δθμθτςάνα ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 2 ο Γραφείο Άςτροσ ΑΣΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Ν Ο Μ Ο ΑΡΚΑΔΙΑ FAX FAX FAX ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΡΕΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΚΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρεριφερειακι Οδόσ, ΑΤΑ 1 ο Γραφείο Αράχκου 17, ΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Ν Ο Μ Ο Α Ρ Σ Α FAX FAX ΓΚΟΡΟ ΛΕΩΝΙΔΑ Γοφναρθ 217, ΡΑΤΑ 1 ο Γραφείο Γοφναρθ 217, ΡΑΤΑ 2 ο Γραφείο Αιγιαλζωσ 28, ΑΙΓΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ο Μ Ο Α Χ Α Ϊ Α Γραμματεία Δ/νςθσ Τμιμα Εκπ/κϊν Θεμάτων Δ/νςθ FAX Τμ. Μεταφορϊν, Ρρος. Κακαρ/τασ Μθχανοργάνωςθ ΡΥΣΡΕ ΡΥΣΡΕ FAX Ολοιμερο Αγωγι Υγείασ Αγωγι Υγείασ FAX Ρεριβαλλοντικι Ρολιτιςτικά Ρολιτιςτικά / Ρεριβ/κι FAX Ρρ/νοσ Εκπ. Θεμάτων, Γραμματεία Γραμματεία, Άδειεσ Γραμματεία FAX Οικονομικά, Μθχανοργάνωςθ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ FAX ΒΕΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FAX FAX ο Γραφείο Αποςτ. Τςεκοφρα 1, ΚΑΛΑΒΥΤΑ [5] FAX ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΟΣ

7 4 ο Γραφείο Γοφναρθ 217, ΡΑΤΑ FAX Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Εκπαιδευτικά Θζματα, Στατιςτικά Γραμματεία, Οικονομικά, Άδειεσ, Κακαρίςτριεσ 5 ο Γραφείο Γοφναρθ 217, ΡΑΤΑ FAX Ρροϊςτάμενοσ Εκπαιδ. Θεμάτων, Άδειεσ Ιδιωτικι Εκπ/ςθ Οικονομικά Γραμματεία Ρρωτ Εκπαιδευτικά Θζματα FAX ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ο Μ Ο Β Ο Ι Ω Σ Ι Α Αιςχφλου & Οδυςςζωσ, ΛΕΙΒΑΔΙΑ FAX Ρροϊςτάμενοσ Εκπ/κϊν κεμάτων , Γραμματεία Οικονομικό ΓΚΑΡΣΖΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 1 ο Γραφείο Τζρμα Μακαρίου-Ρυρί (Θιβα), ΘΗΒΑ FAX Διοικθτιριο Κ.Ταλιαδοφρθ ΓΕΒΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν FAX ΝΑΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Διοικθτιριο, ΔΑΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Ν Ο Μ Ο Δ Ρ Α Μ Α FAX ΚΟΝΣΟΓΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Γραμματεία Ρροϊςτάμενοσ Δ/κϊν Θεμάτων Υπεφκυνοσ Εκπ/κϊν Θεμάτων FAX FAX FAX ο Γραφείο Διοικθτιριο, ΔΑΜΑ FAX Ρροϊςταμζνθ Δ/κϊν Θεμάτων FAX Γραμματεία Εκπ/κϊν Θεμάτων [6] ΡΑΑΣΧΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

8 Υπεφκυνοι πολιτιςτικϊν κεμάτων, καλλιτεχνικϊν αγϊνων, αγωγισ υγείασ Υπεφκυνοσ Ρεριβ/κισ Εκπ/ςθσ FAX και τθλζφωνο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Ν Ο Μ Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Ο Τ Γεωργίου Μαφρου ΟΔΟΣ 1 ο Γραφείο Γεωργίου Μαφρου ΟΔΟΣ 2 ο Γραφείο Κάλυμνοσ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ 3 ο Γραφείο Κοραι 4, ΚΩΣ , FAX , FAX FAX FAX ΣΙΑΒΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Ν Ο Μ Ο Ε Β Ρ Ο Τ Διμθτρασ 19, ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ FAX ΚΟΤΑΝΣΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 1 ο Γραφείο Διμθτρασ 19, ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ 2 ο Γραφείο Β. Γεωργίου 167, ΣΟΥΦΛΙ 3 ο Γραφείο Ορφζωσ 53, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 4 ο Γραφείο Ρανταηίδου 54, Ν. ΟΕΣΤΕΙΑΔΑ [7] FAX FAX , FAX FAX ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ο Μ Ο Ε Τ Β Ο Ι Α Ιατρίδου 8, ΤΡΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ FAX 1 ο Γραφείο Ιατρίδου 8, ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ FAX ο Γραφείο Ραπαϊωάννου FAX ΜΡΑΙΑΚΤΑΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΥΜΗ ο Γραφείο ΙΣΤΙΑΙΑ FAX ο Γραφείο Ελλινων Αμερικισ ΚΑΥΣΤΟΣ FAX ΛΑΧΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΙΝΗ

9 Α. Κατςαντϊνθ 2, ΚΑΡΕΝΗΣΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ο Μ Ο Ε Τ Ρ Τ Σ Α Ν Ι Α FAX ΣΑΠΡΟΤΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ Λομβάρδου 78, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ Ν Ο Μ Ο Ζ Α Κ Τ Ν Θ Ο Τ FAX ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟ /ΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ο Μ Ο Η Λ Ε Ι Α Εκν. Αντιςτάςεωσ 21 & Υψθλάντου, ΡΥΓΟΣ 1 ο Γραφείο 25 θσ Μαρτίου 23, ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2 ο Γραφείο Ράροδοσ Ρολυτεχνείου, ΛΕΧΑΙΝΑ 3 ο Γραφείο Κρζςτενα, ΚΕΣΤΕΝΑ 4ο Γραφείο Εκν. Αντιςτάςεωσ 21 & Υψθλάντου, ΡΥΓΟΣ FAX FAX FAX FAX FAX ΒΟΤΡΛΟΤΜΗ ΖΩΗ ΓΕΩΓΟΡΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΓΟΡΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μθτροπόλεωσ 44, ΒΕΟΙΑ 1 ο Γραφείο Ραναγιϊργθ 5, ΝΑΟΥΣΑ 2 ο Γραφείο Μ. Αλεξάνδρου 27, ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο Η Μ Α Θ Ι Α [8] FAX FAX FAX ,1 ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΛΥΚΟΣΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΑΝΕΤΑΣ ΧΗΣΤΟΣ Μεταξοχωρίου 15, ΗΑΚΛΕΙΟ 1 ο Γραφείο Μεταξοχωρίου 15, ΗΑΚΛΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΡΗΣΗ Ν Ο Μ Ο Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Τ FAX , FAX ΣΙΚΑΛΑΚΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΜΡΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

10 2 ο Γραφείο Μεταξοχωρίου 15, ΗΑΚΛΕΙΟ FAX ο Γραφείο ΑΚΑΛΟΧΩΙ FAX ο Γραφείο ΜΟΙΕΣ FAX ΦΛΑΜΟΥΑΚΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΒΕΝΤΖΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ Κφπρου 60, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1 ο Γραφείο Κφπρου 60, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Π Ρ Ω Σ Ι Α FAX FAX ΝΑΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΗΜΗΤΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Κατςιμίδθ & Μιλου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 ο Γραφείο Κ. Καραμανλι 164, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 ο Γραφείο Αργυρουπόλεωσ 59 & Σουμελά, ΚΑΛΑΜΑΙΑ 3 ο Γραφείο Κατςιμίδθ & Μιλου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 ο Γραφείο Κατοφνθ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 ο Γραφείο Αίαντοσ 3, ΡΕΑΙΑ 6 Ο Γραφείο Σταγειρίτθ & Τςζλιου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Α ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΟΝΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Β ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κολοκοτρϊνθ 22, ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΗ , FAX ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ 1 ο Γραφείο Στρ. Μπραντοφνα 3, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 ο Γραφείο Κολοκοτρϊνθ 22, ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΗ FAX , FAX ΜΡΑΓΙΩΚΗΣ ΘΕΟΔΩΟΣ [9]

11 3 ο Γραφείο Κολοκοτρϊνθ 22, ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΗ 4 ο Γραφείο Καλλιπόλεωσ 7-9, ΛΑΓΚΑΔΑΣ 5 ο Γραφείο Κολοκοτρϊνθ 22, ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΗ 6 ο Γραφείο Κολοκοτρϊνθ 22, ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΗ FAX FAX FAX ,784 ΜΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΚΟΜΝΑΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΣ Φ. Τηαβζλλα & Σταδίου 12 ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 ο Γραφείο Φ. Τηαβζλλα & Σταδίου 12 ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2 ο Γραφείο Φ. Τηαβζλλα & Σταδίου 12 ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3 ο Γραφείο Φ. Τηαβζλλα & Σταδίου 12 ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Ν Ο Μ Ο Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν FAX , FAX FAX FAX ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Εκν. Αντίςταςθσ 20, ΚΑΒΑΛΑ 1 ο Γραφείο Εκν. Αντίςταςθσ 20, ΚΑΒΑΛΑ 2 ο Γραφείο Φιλελλινων 16, ΕΛΕΥΘΕΟΥΡΟΛΗ 3 ο Γραφείο Μαριοφ 2, ΧΥΣΟΥΡΟΛΗ Ρλαςτιρα 56, ΚΑΔΙΤΣΑ 1 ο Γραφείο Ρλαςτιρα 56, ΚΑΔΙΤΣΑ 2 ο Γραφείο Κιερίου 88, ΣΟΦΑΔΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Ν Ο Μ Ο Κ Α Β Α Λ Α [10] FAX FAX FAX FAX ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΡΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΜΡΑΝΤΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΕΑΛΙΑ Ν Ο Μ Ο Κ Α Ρ Δ Ι Σ Α FAX FAX FAX ΜΗΣΙΑΔΗ ΕΤΘΤΜΙΑ ΚΩΣΤΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12 3 ο Γραφείο Διοικθτιριο Μουηακίου, ΜΟΥΖΑΚΙ 4 ο Γραφείο Ραπακυρίτςθ 11 Α, ΡΑΛΑΜΑΣ FAX FAX ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διοικθτιριο, ΚΑΣΤΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο Κ Α Σ Ο Ρ Ι Α FAX , , ΜΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 1 ο Γραφείο Νεςτόριο ΝΕΣΤΟΙΟ FAX ΖΑΟΜΥΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2 ο χλμ. Εκνικισ Ρζλεκα-Αλεποφ, ΚΕΚΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ Ν Ο Μ Ο Κ Ε Ρ Κ Τ Ρ Α FAX ΑΝΘΗ ΧΡΗΣΟ 1 ο Γραφείο 2 ο χλμ. Εκνικισ Ρζλεκα-Αλεποφ, ΚΕΚΥΑ 2 ο Γραφείο 2 ο χλμ. Εκνικισ Ρζλεκα-Αλεποφ, ΚΕΚΥΑ FAX FAX ΩΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μαηαράκθ 2, ΑΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ Ν Ο Μ Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ , FAX ΜΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ Αγ. Γεωργίου 1, ΚΙΛΚΙΣ 1 ο Γραφείο Τζρμα Καπετάν Γκόνου 65, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο Κ Ι Λ Κ Ι [11] FAX FAX ΡΑΜΠΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΤΣΙΦΤΣΙΟΡΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

13 ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Διοικθτιριο, ΚΟΖΑΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο Κ Ο Ζ Α Ν Η FAX ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΓΚΑΜΠΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 1 ο Γραφείο Δοικθτιριο, ΚΟΖΑΝΗ 2 ο Γραφείο Β. Πλγασ 23, ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 3 ο Γραφείο Ρλ. Τςιςτοποφλου 5, ΣΙΑΤΙΣΤΑ 4 ο Γραφείο Μακεδονομάχων ΣΕΒΙΑ , Ρροϊςτάμενοσ Γραμματεία FAX Εκπ/κά Θζματα FAX Εκκακάριςθ FAX Σχολ. Συμβοφλων FAX Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων FAX ΒΕΛΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΡΟΛΥΧΟΝΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΟΝΤΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Ν Ο Μ Ο Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Κολοκοτρϊνθ 52, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΙΝΘΟΣ FAX ,8 1 ο Γραφείο Κολοκοτρϊνθ 52, FAX ΓΚΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΙΝΗ ΚΟΙΝΘΟΣ ,1 2 ο Γραφείο Αράτου 20, ΚΙΑΤΟ FAX ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΣ Ρετροκοκκίνου 18, ΣΥΟΣ 1 ο Γραφείο Νάξοσ, ΝΑΞΟΣ 2 ο Γραφείο Άνδροσ, ΑΝΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Ν Ο Μ Ο Κ Τ Κ Λ Α Δ Ω Ν FAX FAX FAX ΒΛΑΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [12]

14 3 ο Γραφείο Φθρά, ΘΗΑ 4 ο Γραφείο Ρλάκα, ΜΗΛΟΣ 5 ο Γραφείο Επαρχείο, ΤΗΝΟΣ 6 ο Γραφείο Επαρχείο, ΡΑΟΣ FAX FAX FAX FAX ΚΑΦΟΥΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΛΑΜΑΛΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΟΣ ΡΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ο Γραφείο Γρθγοράκθ 24, ΓΥΘΕΙΟ Διοικθτιριο Ν.Α. Λακωνίασ 2 ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτθσ-Γυκείου, ΣΡΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Ν Ο Μ Ο Λ Α Κ Ω Ν Ι Α FAX FAX ΠΟΛΙΣΗ ΦΩΣΗ ΦΟΥΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ο Γραφείο Μολάοι, ΜΟΛΑΟΙ FAX ΚΥΙΑΚΟΥ ΜΥΟΥΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΕΑΛΙΑ Ν Ο Μ Ο Λ Α Ρ Ι Α Διμθτρασ & Γαριβάλδθ ΛΑΙΣΑ FAX ΛΙΑΠΗ ΧΡΗΣΟ 1 ο Γραφείο Διμθτρασ & Γαριβάλδθ ΛΑΙΣΑ 2 ο Γραφείο Διμθτρασ & Γαριβάλδθ ΛΑΙΣΑ 3 ο Γραφείο Βουλγαροκτόνου 13, ΕΛΑΣΣΟΝΑ 4 ο Γραφείο 25 θσ Μαρτίου 7, ΦΑΣΑΛΑ 5 ο Γραφείο Διμθτρασ & Γαριβάλδθ ΛΑΙΣΑ FAX FAX FAX FAX FAX ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ [13]

15 Διοικθτιριο, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΡΗΣΗ Ν Ο Μ Ο Λ Α Ι Θ Ι Ο Τ FAX ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ 1 ο Γραφείο Ομθρίασ 6, ΙΕΑΡΕΤΑ 2 ο Γραφείο Διοικθτιριο, ΣΗΤΕΙΑ FAX FAX ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ ΣΡΥΙΔΩΝ ΛΥΑΚΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ Ελ. Βενιηζλου 3, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 ο Γραφείο Καλλονι, ΚΑΛΛΟΝΗ 2 ο Γραφείο Μφριμνα, ΛΗΜΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Ν Ο Μ Ο Λ Ε Β Ο Τ FAX FAX FAX ΣΟΛΕΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Καραβζλα 11, ΛΕΥΚΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ Ν Ο Μ Ο Λ Ε Τ Κ Α Δ Α FAX , ΑΝΣΑ ΦΩΣΙΟ Γ. Καρτάλθ 74, ΒΟΛΟΣ 1 ο Γραφείο Στ. Κομθτά 92, ΑΛΜΥΟΣ 2 ο Γραφείο Γ. Καρτάλθ 74, ΒΟΛΟΣ 3 ο Γραφείο Γ. Καρτάλθ 74, ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΕΑΛΙΑ Ν Ο Μ Ο Μ Α Γ Ν Η Ι Α FAX FAX FAX FAX ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [14]

16 Ρλατεία Βας. Γεωργίου, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1 ο Γραφείο Ελ. Βενιηζλου 20, ΚΥΡΑΙΣΣΙΑ 2 ο Γραφείο Κυριακοφ 5, ΜΕΣΣΗΝΗ 3 ο Γραφείο Καλαμάτασ 18, ΡΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Ν Ο Μ Ο Μ Ε Η Ν Ι Α ,5 FAX FAX FAX FAX ΚΛΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΡΟΥΖΑΣ ΧΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Ν Ο Μ Ο Ξ Α Ν Θ Η Μπρωκοφμθ 30, FAX ΜΕΛΙΟΠΟΤΛΟ ΑΒΒΑ ΞΑΝΘΗ , ο Γραφείο Μπρωκοφμθ 30, ΜΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΗ ο Γραφείο Μπρωκοφμθ 30, ΞΑΝΘΗ ΚΟΥΑΚΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 3 ο Γραφείο Μπρωκοφμθ 30, ΞΑΝΘΗ ΓΟΥΝΑΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ Εγνατίασ 91, ΕΔΕΣΣΑ 1 ο Γραφείο Ιουςτινιανοφ 3, ΑΙΔΑΙΑ 2 ο Γραφείο Μ. Αλεξάνδρου 112, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 3 ο Γραφείο Φλωρίνθσ ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο Π Ε Λ Λ Α FAX FAX FAX FAX ΑΔΑΜΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΤΟΡΟΥΖΗΣ ΡΕΤΟΣ ΚΑΑΙΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΓΗΓΟΙΑΔΗΣ ΧΗΣΤΟΣ [15]

17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο Π Ι Ε Ρ Ι Α Ρ. Τςαλδάρθ 8, ΚΑΤΕΙΝΗ FAX ΚΡΙΣΟΓΛΟΤ ΑΣΕΡΙΟ 1 ο Γραφείο Αβζρωφ 9, ΑΙΓΙΝΙΟ 2 ο Γραφείο Ρ. Τςαλδάρθ 8, ΚΑΤΕΙΝΗ , , FAX FAX ΑΜΡΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΓΙΓΩΛΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ Φόροσ (ζναντι ΑΤΕ), ΡΕΒΕΖΑ 1 ο Γραφείο Φόροσ (ζναντι ΑΤΕ), ΡΕΒΕΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Ν Ο Μ Ο Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α FAX FAX ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΥΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. Χατηθδάκθ 23, ΕΘΥΜΝΟ 1 ο Γραφείο Γ. Χατηθδάκθ 23, ΕΘΥΜΝΟ 2 ο Γραφείο Ρζραμα, ΡΕΑΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΡΗΣΗ Ν Ο Μ Ο Ρ Ε Θ Τ Μ Ν Η FAX FAX FAX ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΣΑΘΙΟ ΣΑΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ /ΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Ν Ο Μ Ο Ρ Ο Δ Ο Π Η Στ. Κυριακίδθ 91, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1 ο Γραφείο Στ. Κυριακίδθ 91, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 ο Γραφείο Στ. Κυριακίδθ 91, ΚΟΜΟΤΗΝΗ [16] FAX FAX FAX ΧΑΝΣΖΗ ΗΛΙΑ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

18 Ι. Λεκάτθ & Κανάρθ ΣΑΜΟΣ 1 ο Γραφείο Κτιριο ΟΤΕ Αγ. Κιρυκοσ ΙΚΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Ν Ο Μ Ο Α Μ Ο Τ FAX FAX ΖΑΒΟΤΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο Ε Ρ Ρ Ω Ν Κεραςοφντοσ 2, ΣΕΕΣ FAX ΚΡΤΣΑΛΛΗ ΧΡΗΣΟ 1 ο Γραφείο Κεραςοφντοσ 2, ΣΕΕΣ 2 ο Γραφείο Διοικθτιριο, Ν. ΖΙΧΝΗ 3 ο Γραφείο Θες/νίκθσ 2, ΝΙΓΙΤΑ 4 ο Γραφείο Δθμοτικό Μζγαρο, ΣΙΔΗΟΚΑΣΤΟ 5 ο Γραφείο Ραπαπζτρου 1, ΗΑΚΛΕΙΑ FAX FAX FAX FAX FAX ΖΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΡΙΚΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΕΑΛΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν Μ. Μπότςαρθ 2, ΤΙΚΑΛΑ 1 ο Γραφείο Μ. Μπότςαρθ 2, ΤΙΚΑΛΑ 2 ο Γραφείο Τρικάλων 30α, ΚΑΛΑΜΡΑΚΑ 3 ο Γραφείο Άρτασ 120, ΡΥΛΗ 4 ο Γραφείο Μ. Μπότςαρθ 2, ΤΙΚΑΛΑ FAX FAX FAX & Τθλ. Γραμματείασ FAX FAX ,3 ΚΑΦΑΝΕΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΖΑΧΑΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΟΥ ΘΩΜΑΣ [17]

19 Κφπρου 87, ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ο Μ Ο Φ Θ Ι Ω Σ Ι Δ Α FAX ΙΟΤΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 1 ο Γραφείο ιγα Φερραίου 5, ΑΤΑΛΑΝΤΗ 2 ο Γραφείο Κφπρου 87, ΛΑΜΙΑ 3 ο Γραφείο Κφπρου 87, ΛΑΜΙΑ FAX FAX FAX ΑΒΑΝΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΧΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α Διοικθτιριο, FAX ΝΩΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΦΛΩΙΝΑ , ο Γραφείο Γρ. Νικολαϊδθ 2, ΑΜΥΝΤΑΙΟ FAX ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ο Μ Ο Φ Ω Κ Ι Δ Α Επιςκόπου Φιλοκζου 20, ΑΜΦΙΣΣΑ FAX ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ 22ασ Απριλίου 1, ΡΟΛΥΓΥΟΣ 1 ο Γραφείο Αρναία, ΑΝΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ο Μ Ο Χ Α Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η FAX FAX [18] ΠΑΓΚΑΛΟ ΠΕΣΡΟ ΑΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

20 2 ο Γραφείο Χρυςοςτόμου Σμφρνθσ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 3 ο Γραφείο ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ FAX FAX ΡΑΘΕΝΙΔΟΥ ΧΥΣΟΥΛΑ Δωδεκανιςου 8β, ΧΑΝΙΑ 1 ο Γραφείο Δωδεκανιςου 8β, ΧΑΝΙΑ 2 ο Γραφείο Κίςςαμοσ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ 3 ο Γραφείο Δωδεκανιςου 8β, ΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΡΗΣΗ Ν Ο Μ Ο Χ Α Ν Ι Ω Ν FAX FAX FAX FAX ΠΟΝΣΙΚΑΚΗ ΗΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΟΣ Οινοπίωνοσ 1, ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Ν Ο Μ Ο Χ Ι Ο Τ FAX , ΚΕΛΕΠΕΡΣΖΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ [19]