Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Epirubicine/Generics και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το Epirubicine/Generics 3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Epirubicine/Generics 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το Epirubicine/Generics 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EPIRUBICINE/GENERICS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το Epirubicine/Generics είναι ένα αντικαρκινικό φάρµακο. Η θεραπεία που γίνεται µε κάποιο αντικαρκινικό φάρµακο µερικές φορές ονοµάζεται αντικαρκινική χηµειοθεραπεία. Το Epirubicine/Generics χρησιµοποιείται στη θεραπεία: Καρκίνου του µαστού και στοµάχου Καρκίνου της ουροδόχου κύστης Το Epirubicine/Generics χρησιµοποιείται επίσης βοηθητικά στα πλαίσια της πρόληψης έναντι της υποτροπής του καρκίνου της ουροδόχου κύστης έπειτα από το χειρουργείο. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ EPIRUBICINE/GENERICS Το Epirubicine/Generics δεν πρέπει να χρησιµοποιείται: - εάν έχετε υπερευαισθησία (αλλεργία) στην υδροχλωρική επιρουβικίνη ή είχατε εµφανίσει στο παρελθόν υπερευαισθησία σε παρόµοια µε αυτήν φάρµακα, - εάν οι τιµές των αιµατολογικών σας παραµέτρων είναι πολύ χαµηλές. Οι τελευταίες µετρώνται από το προσωπικό υγείας, - εάν είχατε παλαιότερα ή έχετε τώρα προβλήµατα µε την καρδιά σας, - εάν θηλάζετε, - εάν έχετε κάποια λοίµωξη σοβαρού βαθµού. Εάν η χορήγηση πρέπει να γίνει ενδοκυστικά (κατευθείαν µέσα στην ουροδόχο κύστη), το Epirubicine/Generics δε θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που: - ο καρκίνος έχει διαπεράσει το τοίχωµα της ουροδόχου κύστης, - εάν έχετε κάποια λοίµωξη στα ούρα σας, - εάν πονάτε ή έχετε κάποια φλεγµονή στην ουροδόχο κύστη, 1

2 - ο γιατρός σας δεν έχει τη δυνατότητα να σας τοποθετήσει καθετήρα (σωλήνα) στην ουροδόχο κύστη, - παραµένει µεγάλη ποσότητα ούρων στην ουροδόχο κύστη σας µετά από κάθε προσπάθεια διούρησης. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή: - για να βεβαιωθεί πως ο αριθµός των κυττάρων στο αίµα σας δεν έχει πέσει πολύ χαµηλά, ο γιατρός σας θα πραγµατοποιεί σχετικούς ελέγχους, - εάν έχετε σοβαρού βαθµού φλεγµονή ή έλκη στο στόµα σας, - για να ελέγξει τα επίπεδα του ουρικού οξέος στο αίµα σας, ο γιατρός σας θα πραγµατοποιεί σχετικούς ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήµατα, - εάν πάσχετε από κάποια ηπατική νόσο, - για να βεβαιωθεί πως η καρδιά σας λειτουργεί φυσιολογικά, ο γιατρός σας θα πραγµατοποιεί σχετικούς ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήµατα, - εάν έχετε λάβει στο παρελθόν ή λαµβάνετε ακτινοθεραπεία στην περιοχή του θώρακα, - εάν προγραµµατίζετε να τεκνοποιήσετε, είτε είστε άνδρας είτε γυναίκα. Λήψη άλλων φαρµάκων Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας, εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, ακόµα και αυτά που δε σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Το Epirubicine/Generics δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται: - εάν λαµβάνετε θεραπευτική αγωγή µε υψηλές δόσεις κάποιων άλλων αντικαρκινικών φαρµάκων συµπεριλαµβανοµένης της δοξορουβικίνης και της δαουνορουβικίνης οι οποίες ανήκουν στην ίδια φαρµακευτική κατηγορία µε την επιρουβικίνη (ονοµάζονται ανθρακυκλίνες). Έχουν όλα παρόµοιες ανεπιθύµητες ενέργειες (συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών που αφορούν στην καρδιά). Θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή: - εάν λαµβάνετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρµακα: - άλλα φάρµακα τα οποία ενδέχεται να έχουν επίδραση στην καρδιά και/ ή στο συκώτι σας, - σιµετιδίνη (ένα φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη µείωση της οξύτητας του στοµάχου σας), - πακλιταξέλη και δοσεταξέλη (φάρµακα που χρησιµοποιούνται σε ορισµένες περιπτώσεις καρκίνου), - ιντερφερόνη α-2β (ένα φάρµακο που χρησιµοποιείται σε ορισµένες περιπτώσεις καρκίνων και λεµφωµάτων καθώς και σε κάποιες µορφές ηπατίτιδας), - κινίνη (ένα φάρµακο που χρησιµοποιείται στη θεραπεία της ελονοσίας και για την αντιµετώπιση της κράµπας που εµφανίζεται στα πόδια), - δεξραζοξάνη (ένα φάρµακο που σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιείται µαζί µε την δοξορουβικίνη), - dexverapamil (ένα φάρµακο που χρησιµοποιείται στη θεραπεία ορισµένων παθήσεων της καρδιάς). Γενικά δε συνιστάται η χρήση αυτού του προϊόντος σε συνδυασµό µε ζωντανά εξασθενηµένα εµβόλια. Κύηση και θηλασµός εν πρέπει να κάνετε χρήση του Epirubicine/Generics εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, εκτός και εάν το έχετε συζητήσει µε το γιατρό σας. Σε περίπτωση που συλλάβετε ενώ λαµβάνετε θεραπευτική αγωγή µε επιρουβικίνη, θα πρέπει να ενηµερώσετε άµεσα το γιατρό σας. Οι άνδρες και οι γυναίκες που λαµβάνουν θεραπευτική αγωγή µε Epirubicine/Generics θα πρέπει να λαµβάνουν αποτελεσµατικά αντισυλληπτικά µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια της αγωγής όσο και το χρονικό διάστηµα των 6 µηνών µετά από το πέρας της θεραπείας µε την επιρουβικίνη. Γονιµότητα 2

3 Η επιρουβικίνη µπορεί να έχει δυσµενή επίδραση στη γονιµότητα. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους άρρενες ασθενείς που λαµβάνουν θεραπευτική αγωγή µε επιρουβικίνη να µην τεκνοποιούν τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και για το χρονικό διάστηµα των 6 µηνών µετά από το πέρας της θεραπείας µε την επιρουβικίνη όπως επίσης και να αναζητούν τη συµβουλή ειδικού για τις δυνατότητες συντήρησης του σπέρµατος πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Ενδέχεται να εµφανίσετε ναυτία και/ή έµετο, αφότου σας χορηγηθεί αυτό το φάρµακο, γι αυτό πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή όταν οδηγείτε ή χειρίζεστε µηχανές. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Epirubicine/Generics Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 3,6 mg (0,16 mmol) νατρίου ανά ml. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην περίπτωση που ακολουθείτε δίαιτα ελεγχόµενης πρόσληψης νατρίου. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ EPIRUBICINE/GENERICS Η δόση του φαρµάκου που θα σας δοθεί θα εξαρτηθεί από τον τύπο του καρκίνου που έχετε, τη γενική κατάσταση της υγείας σας, την ηπατική σας λειτουργία και τα άλλα φάρµακα που πιθανόν παίρνετε. Η µέθοδος χορήγησης όπως και η συχνότητα χορήγησης και η διάρκεια της θεραπείας θα εξαρτηθούν από την οδό χορήγησης όπως περιγράφεται παρακάτω: Με ένεση ή έγχυση µέσα σε φλέβα Αυτό το φάρµακο µπορεί να χορηγηθεί ως ένεση χρονικής διάρκειας 3-5 λεπτών µέσα σε µία φλέβα. Μπορεί επίσης να διαλυθεί σε γλυκόζη (διάλυµα σακχάρου) ή χλωριούχο νάτριο (αλατόνερο) πριν να εγχυθεί αργά, συνήθως µέσα από ένα σωληνάκι εντός µίας φλέβας για χρονικό διάστηµα 30 λεπτών. Σε 3 εβδοµάδες, µπορεί να σας χορηγηθεί άλλη µία δόση από αυτό το φάρµακο. Με εισαγωγή στην ουροδόχο κύστη (ενδοκυστική χορήγηση) Αυτό το φάρµακο µπορεί να χορηγηθεί κατευθείαν µέσα στην ουροδόχο κύστη µε τη βοήθεια καθετήρα. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί αυτή η οδός χορήγησης, δε θα πρέπει να πίνετε υγρά για το 12ωρο που προηγείται της θεραπείας για να µη σηµειωθεί πολύ µεγάλη αραίωση του φαρµάκου από τα ούρα σας. Το διάλυµα θα πρέπει να παραµείνει στην ουροδόχο κύστη σας για 1-2 ώρες µετά την ενστάλαξη. Ενίοτε θα πρέπει να περιστρέφετε το σώµα σας προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη κατανοµή του φαρµάκου σε όλα τα σηµεία της ουροδόχου κύστης. Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή έτσι ώστε το περιεχόµενο της ουροδόχου κύστης κατά τη διούρηση να µην έρχεται σε επαφή µε το δέρµα. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλύνετε µε προσοχή την περιοχή που ήρθε σε επαφή µε σαπούνι και µε νερό αλλά να µην την τρίβετε. Ενώ λαµβάνετε τη θεραπευτική αγωγή µε την επιρουβικίνη ο γιατρός σας θα σας υποβάλλει σε αιµατολογικές εξετάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Αυτό γίνεται για να µετρηθεί η επίδραση που έχει το φάρµακο. Ο γιατρός σας θα σας υποβάλλει και σε άλλες τακτικές εξετάσεις για να διαπιστώσει πώς λειτουργεί η καρδιά σας. Εάν η ένεση έχει προστεθεί σε ένα σάκο µε ενέσιµο υγρό, ή µε υγρό για ενδοκυστική χορήγηση, ο σάκος θα πρέπει να φέρει ετικέτα µε την περιεκτικότητα του φαρµάκου, τον όγκο του και την ώρα µετά την παρέλευση της οποίας το διάλυµα δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται. Καθώς αυτό το φάρµακο θα σας χορηγηθεί ενώ βρισκόσαστε στο νοσοκοµείο, είναι απίθανο να σας χορηγηθεί σε ποσότητα µικρότερη ή µεγαλύτερη από την κανονική, αλλά εάν ωστόσο ανησυχείτε γι αυτό, ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 3

4 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Epirubicine/Generics µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Σε περίπτωση που σηµειωθεί κάτι από τα παρακάτω κατά τη χορήγηση της επιρουβικίνης µέσα στη φλέβα, ενηµερώστε άµεσα το γιατρό σας: - σε περίπτωση που εµφανιστεί ερυθρότητα, πόνος ή πρήξιµο στο σηµείο της ένεσης, - σε περίπτωση που εµφανίσετε συµπτώµατα καρδιακών προβληµάτων όπως πόνο στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή, πρήξιµο στους αστράγαλους, (αυτές οι δράσεις µπορεί να εµφανιστούν ακόµη και αρκετές εβδοµάδες µετά από το τέλος της θεραπείας µε την επιρουβικίνη), - σε περίπτωση που εµφανίσετε σοβαρού βαθµού αλλεργική αντίδραση, µε συµπτώµατα που περιλαµβάνουν λιποθυµία, εξάνθηµα στο δέρµα, φαγούρα, πρήξιµο προσώπου και δυσκολία στην αναπνοή ή σφύριγµα. Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να εµφανιστεί κατάρρευση. Αυτές είναι πολύ σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες. Πιθανόν να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική παρακολούθηση. Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες µπορεί επίσης να παρατηρηθούν µετά από έγχυση επιρουβικίνης µέσα σε µία φλέβα. Σε περίπτωση που εµφανίσετε κάποιο από τα παραπάνω ενηµερώστε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατό: Οι πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (σηµειώνονται σε περισσότερους από 1 στους 10 χρήστες) είναι: τριχόπτωση, που συνοδεύεται κανονικά από αδυναµία ανάπτυξης τριχοφυΐας στο πρόσωπο στους άνδρες. µείωση στον αριθµό των λευκοκυττάρων του αίµατος όταν χορηγούνται υψηλές δόσεις επιρουβικίνης. Οι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (σηµειώνονται σε περισσότερους από 1 στους 100 χρήστες) είναι: Αλλεργικές αντιδράσεις ναυτία, έµετος, διάρροια, απώλεια όρεξης, κοιλιακός πόνος φλεγµονή του οισοφάγου σκούρες περιοχές (µελάγχρωση) στο στόµα σας πρήξιµο και/ή πόνος και/ή αιµορραγία στο στόµα σας, κυρίως στα πλάγια µέρη της γλώσσας και κάτω από τη γλώσσα εξάψεις ερυθρότητα κατά µήκος της φλέβας στην οποία χορηγείται το φαρµακευτικό προϊόν, τοπική φλεγµονή της φλέβας. Σκλήρυνση φλέβας. Πόνος στην περιοχή και νέκρωση ιστών (θάνατος κυττάρων και ζωντανών ιστών) εάν κατά λάθος το προϊόν χορηγηθεί εκτός της φλέβας πόνος κατά τη διούρηση ή αλλαγή στη συχνότητα της διούρησης, ορισµένες φορές συνοδευόµενα από αίµα στα ούρα µετά από ένεση µέσα στην ουροδόχο κύστη. Οι όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (σηµειώνονται σε λιγότερους από 1 στους 100 χρήστες) είναι: Ευαισθησία ή υπερευαισθησία στο φως θροµβοφλεβίτιδα (φλεγµονή της φλέβας σχετιζόµενη µε θρόµβο αίµατος) σκούρες περιοχές (µελάγχρωση) του δέρµατος και των νυχιών. Ερυθρότητα του δέρµατος πονοκέφαλος. Οι σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (σηµειώνονται σε λιγότερους από 1 στους 1000 χρήστες) είναι: Οξεία λευχαιµία (καρκίνος του αίµατος) σοβαρού βαθµού αλλεργικές αντιδράσεις µε ή χωρίς καταπληξία (σοκ) που περιλαµβάνουν δερµατικό εξάνθηµα, κνησµό (φαγούρα), πυρετό και ρίγη καρδιακές διαταραχές κνίδωση (κνιδωτικό εξάνθηµα) πυρετός, ρίγη, ζάλη Aπουσία εµµήνου ρύσης, µείωση ή απουσία σπερµατοζωαρίων στο σπερµατικό υγρό υψηλά επίπεδα ουρικού οξέος στο αίµα (δείκτης της καταστροφής των κυττάρων) κακουχία, αδυναµία αυξηµένα επίπεδα ηπατικών ενζύµων (δείκτης ηπατικής βλάβης). Οι µη γνωστές ανεπιθύµητες ενέργειες (δεν µπορούν να εκτιµηθούν από τα διαθέσιµα δεδοµένα) είναι: Εµβολισµός (απόφραξη κάποιου αιµοφόρου αγγείου) συµπεριλαµβανοµένου πνευµονικού εµβολισµού πνευµονία (λοίµωξη στο θώρακα), συµπτώµατα µίας λοίµωξης η οποία οφείλεται σε 4

5 έλλειψη λευκοκυττάρων στο αίµα µείωση αριθµού κυττάρων στο αίµα που µπορεί να οδηγήσει σε αιµορραγία και/ ή έλλειψη οξυγόνου στους ιστούς Τα ούρα σας µπορεί να αποκτήσουν κόκκινο χρώµα για µερικές µέρες µετά τη χορήγηση της επιρουβικίνης. Η επιρουβικίνη µπορεί επίσης να επηρεάσει τη λειτουργία της καρδιάς σας, του ήπατος σας και τον αριθµό των κυττάρων στο αίµα σας. Ο γιατρός σας θα παρακολουθεί αυτές τις επιδράσεις µε τακτικές καρδιολογικές και αιµατολογικές εξετάσεις. Εάν η ένεση της επιρουβικίνης γίνει κατευθείαν µέσα στην ουροδόχο κύστη (ενδοκυστικώς) µπορεί να αισθανθείτε πόνο ή δυσκολία κατά την ούρηση. Επίσης ενδέχεται να εµφανιστεί αίµα στα ούρα σας. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύµητες ενέργειες πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας. Όταν σε ορισµένους ασθενείς χορηγήθηκε επιρουβικίνη σε συνδυασµό µε άλλα αντικαρκινικά φάρµακα, εµφανίστηκε µία δευτερογενής λευχαιµία µετά από το πέρας της θεραπευτικής αγωγής. Το παραπάνω είναι σπάνιο. Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή φαρµακοποιό σας. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ EPIRUBICINE/GENERICS Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Τα φιαλίδια πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο (2 C 8 C). Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό χάρτινο κουτί για να προστατεύεται από το φως. Να µη χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης που είναι τυπωµένη στην ετικέτα του φιαλιδίου και στο χάρτινο κουτί. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το Epirubicine/Generics - Η δραστική ουσία είναι η υδροχλωρική επιρουβικίνη. - Τα άλλα συστατικά είναι sodium chloride, water for injections και hydrochloric acid το οποίο χρησιµοποιείται ως ρυθµιστής του ph. Εµφάνιση του Epirubicine/Generics και περιεχόµενο στης συσκευασίας Το Epirubicine/Generics είναι στη µορφή ενέσιµου διαλύµατος. Κάθε χιλιοστόλιτρο (ml) διαλύµατος περιέχει 2 χιλιοστόγραµµα (mg) υδροχλωρικής επιρουβικίνης. Το φάρµακο είναι συσκευασµένο σε γυάλινους περιέκτες που ονοµάζονται φιαλίδια, που περιέχουν 10 mg (5 ml) και 50 mg (25 ml) υδροχλωρικής επιρουβικίνης. Τα φιαλίδια είναι διαθέσιµα σε συσκευασίες του 1 φιαλιδίου περιεκτικότητας 5 ml ή 25 ml. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Generics Pharma Hellas ΕΠΕ, Λ. Βουλιαγµένης 577 Α, Αργυρούπολη , Αθήνα, Τηλ: Παραγωγός: Thissen Laboratoires S.A - Rue de la Papyrée B-1420 Braine-l Alleud Βέλγιο 5

6 Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά Ιούλιος 2012 Τρόπος χορήγησης: Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισµένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκοµειακή χρήση. < > Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται µόνο σε γιατρούς ή επαγγελµατίες του τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης: Για ενδοφλέβια ένεση και ενδοκυστική χορήγηση Ασυµβατότητες Η παρατεταµένη επαφή µε οποιοδήποτε διάλυµα έχει αλκαλικό ph θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς οδηγεί σε υδρόλυση του φαρµάκου, κάτι που ισχύει και για τα διαλύµατα που περιέχουν όξινο ανθρακικό νάτριο. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά οι διαλύτες που περιγράφονται στην παράγραφο «Οδηγίες για την αραίωση». Τόσο το ενέσιµο όσο και οποιοδήποτε άλλο αραιωµένο διάλυµα επιρουβικίνης δε θα πρέπει να αναµιγνύονται µε άλλα φάρµακα (έχει αναφερθεί φυσική ασυµβατότητα µε την ηπαρίνη). Οδηγίες για την αραίωση Η χορήγηση της ένεσης συνιστάται να πραγµατοποιείται µέσω ενός σωλήνα ενδοφλέβιας έγχυσης ελεύθερης ροής ενός ισότονου διαλύµατος φυσιολογικού ορού. Στις περιπτώσεις που η ένεση πρέπει να χορηγηθεί αφού πρώτα αραιωθεί περαιτέρω, θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες. Το Epirubicin/Generics µπορεί να αραιωθεί κάτω από συνθήκες ασηψίας σε διάλυµα γλυκόζης 5% ή διάλυµα χλωριούχου νατρίου 0,9% και να χορηγηθεί στη µορφή ενδοφλέβιας έγχυσης. Το διάλυµα της έγχυσης θα πρέπει να παρασκευάζεται αµέσως πριν από τη χρήση. Το ενέσιµο διάλυµα δεν περιέχει συντηρητικά και οποιαδήποτε ποσότητα διαλύµατος που περιέχεται στο φιαλίδιο και δεν έχει χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να απορρίπτεται άµεσα. Ασφαλής χειρισµός Το προϊόν αυτό είναι κυτταροτοξικό. Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις τοπικές διατάξεις για τις οδηγίες σχετικά µε τον ασφαλή χειρισµό / απόρριψη των κυτταροτοξικών παραγόντων. Φύλαξη Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 C - 8 C). Φυλάσσετε το φιαλίδιο στον εξωτερικό χάρτινο περιέκτη για να προστατεύεται από το φως. Κατά τη χρήση: Το Epirubicin/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα µπορεί να αραιωθεί περαιτέρω όπως περιγράφηκε παραπάνω. Το διάλυµα της έγχυσης είναι χηµικά σταθερό όταν φυλάσσεται σε σάκους έγχυσης και έχει παρασκευασθεί κάτω από συνθήκες ασηψίας για 60 λεπτά στους 25 C. Ωστόσο, από µικροβιολογικής πλευράς, το αραιωµένο διάλυµα πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως. Εάν δε χρησιµοποιηθεί αµέσως, οι χρόνοι και οι συνθήκες διατήρησης κατά τη χρήση και πριν από τη χρήση είναι ευθύνη του χρήστη και δε θα πρέπει κανονικά να υπερβαίνουν τις 24 ώρες στους 2 έως 8 C, εκτός και αν η αραίωση έχει πραγµατοποιηθεί υπό ελεγχόµενες και επικυρωµένες συνθήκες ασηψίας. 6

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 27 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Busilvex 6 mg/ml, συμπυκνωμένο διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση busulfan Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 25 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Javlor 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση vinflunine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meronem 500mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης Γλικλαζίδη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη AMLODIPINE/MYLAN GENERICS 5 MG & 10 MG (Αµλοδιπίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Φύλλο οδηγιών για το χρήστη 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1. Ονομασία MEGARUBICIN Ενέσιμο διάλυμα 1.2. Σύνθεση Δραστική ουσία: Epirubicin Hydrochloride Έκδοχα: Sodium Chloride, Water for Injection

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ VENLAFAXINE / GENERICS 75 mg & 150 mg καψάκια παρατεταµένης αποδέσµευσης, σκληρά (βενλαφαξίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gabapentin/Generics 300 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. DOTAREM 0,5 mmol/ml Ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδια. Γαδοτερικό οξύ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. DOTAREM 0,5 mmol/ml Ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδια. Γαδοτερικό οξύ Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DOTAREM 0,5 mmol/ml Ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδια Γαδοτερικό οξύ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2108502-03 DATE: 14-12-2012 LOPROC INJ. 40MG ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Loproc 40 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Ομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 50 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Remicade 100 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Infliximab Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MIN-A-PON 100mg, δισκία

MIN-A-PON 100mg, δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ MIN-A-PON 100mg, δισκία Νιµεσουλίδη (Νimesulide) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη Target Pharma Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σερτραλίνη PIL_2815501,02_01 ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Cimzia 200 mg ενέσιμο διάλυμα certolizumab pegol Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη SUMATRIPTAN/GENERICS 50 mg & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Cimzia 200 mg ενέσιμο διάλυμα certolizumab pegol

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Cimzia 200 mg ενέσιμο διάλυμα certolizumab pegol Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Cimzia 200 mg ενέσιμο διάλυμα certolizumab pegol Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN. Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN. Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ NORMA HELLAS S.A. PROVICARD VERSION: PIL-2929301_02_03-02 DATE: 01-11-2013 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Provicard 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Provicard 20 mg δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Glypressin 1 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Nexium 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση εσομεπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Nexium 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση εσομεπραζόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Nexium 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση εσομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GASTROGRAFIN Γαστρεντερικό διάλυμα (66% + 10%) Sodium amidotrizoate, Meglumine amidotrizoate

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GASTROGRAFIN Γαστρεντερικό διάλυμα (66% + 10%) Sodium amidotrizoate, Meglumine amidotrizoate ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GASTROGRAFIN Γαστρεντερικό διάλυμα (66% + 10%) Sodium amidotrizoate, Meglumine amidotrizoate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zinforo 600 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Qlaira επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol valerate/dienogest

Qlaira επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol valerate/dienogest Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Qlaira επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol valerate/dienogest Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα