ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη)"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρµακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια παρακαλούµε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο φαρµακοποιό ή άλλο επαγγελµατία του τοµέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Omeprazole/Generics και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού σας χορηγηθεί τo Omeprazole/Generics 3. Πώς θα σας χορηγηθεί τo Omeprazole/Generics 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται τo Omeprazole/Generics 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO OMEPRAZOLE/GENERICS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το Omeprazole/Generics περιέχει τη δραστική ουσία οµεπραζόλη. Ανήκει σε µία κατηγορία φαρµάκων που ονοµάζονται «αναστολείς της αντλίας πρωτονίων». Τα φάρµακα αυτά δρουν ελαττώνοντας την ποσότητα του οξέος που παράγει το στοµάχι σας. Το Omeprazole/Generics κόνις για διάλυµα προς έγχυση µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά της από του στόµατος θεραπείας. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΤO OMEPRAZOLE/GENERICS εν πρέπει να σας χορηγηθεί το Omeprazole/Generics - εάν έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στην οµεπραζόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Omeprazole/Generics. - εάν έχετε αλλεργία σε φάρµακα που περιέχουν άλλους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (π.χ. παντοπραζόλη, λανσοπραζόλη, ραβεπραζόλη, εσοµεπραζόλη). - εάν λαµβάνετε φάρµακο το οποίο περιέχει νελφιναβίρη (χρησιµοποιείται για την HIV λοίµωξη). Εάν έχετε αµφιβολίες, ενηµερώστε το γιατρό, τη νοσοκόµα ή το φαρµακοποιό σας πριν να σας χορηγηθεί το φάρµακο αυτό. Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Omeprazole/Generics Το Omeprazole/Generics µπορεί να καλύψει τα συµπτώµατα άλλων ασθενειών. Γι αυτό σε 1

2 περίπτωση που συµβεί κάτι από τα παρακάτω πριν να σας χορηγηθεί το Omeprazole/Generics, ή µετά τη χορήγησή του, ενηµερώστε αµέσως το γιατρό σας: - Χάνετε πολύ βάρος χωρίς λόγο και έχετε πρόβληµα στην κατάποση. - Έχετε πόνο στο στοµάχι ή δυσπεψία. - Αρχίζετε να αποβάλλετε µε έµετο τροφές ή αίµα. - Τα κόπρανά σας είναι µαύρα (εµφάνιση αίµατος στα κόπρανα) - Έχετε σοβαρή ή εµµένουσα διάρροια, επειδή η οµεπραζόλη έχει συσχετιστεί µε µικρή επιδείνωση της λοιµώδους διάρροιας. - Έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήµατα. Χρήση άλλων φαρµάκων Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό, τη νοσοκόµα ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Ο λόγος είναι ότι το Omeprazole/Generics µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας κάποιων φαρµάκων και ορισµένα φάρµακα µπορεί να έχουν επίδραση στο Omeprazole/Generics. εν πρέπει να σας χορηγηθεί το Omeprazole/Generics σε περίπτωση που παίρνετε φάρµακο το οποίο περιέχει νελφιναβίρη (χρησιµοποιείται για την HIV λοίµωξη). Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν λαµβάνετε κάποιο από τα παρακάτω φάρµακα: - Κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη ή βορικοναζόλη (χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των λοιµώξεων από κάποιο µύκητα) - ιγοξίνη (χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση καρδιακών προβληµάτων) - ιαζεπάµη (χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση του άγχους, τη χαλάρωση των µυών ή στην επιληψία) - Φαινυτοΐνη (χρησιµοποιείται στην επιληψία). Αν παίρνετε φαινυτοΐνη, ο γιατρός σας θα χρειαστεί να σας παρακολουθεί όταν αρχίσετε ή όταν σταµατήσετε να παίρνετε το Omeprazole/Generics. - Φάρµακα που χρησιµοποιούνται για την αραίωση του αίµατος, όπως η βαρφαρίνη ή άλλοι αναστολείς της βιταµίνης Κ. Ο γιατρός σας θα χρειαστεί να σας παρακολουθεί όταν αρχίσετε ή όταν σταµατήσετε να παίρνετε το Omeprazole/Generics. - Ριφαµπικίνη (χρησιµοποιείται για τη θεραπεία της φυµατίωσης) - Αταζαναβίρη (χρησιµοποιείται για την HIV λοίµωξη) - Τακρόλιµους (σε περιστατικά µεταµόσχευσης οργάνων) - St. John s Wort (Hypericum perforatum / υπερικό/ βαλσαµόχορτο) (χρησιµοποιείται για τη θεραπεία της ήπιας κατάθλιψης) - Σιλοσταζόλη (χρησιµοποιείται για τη θεραπεία της διαλείπουσας χωλότητας) - Σακουιναβίρη (χρησιµοποιείται για την HIV λοίµωξη) - Κλοπιδογρέλη (χρησιµοποιείται για την πρόληψη σχηµατισµού θρόµβων) Εάν ο γιατρός σας έχει χορηγήσει τα αντιβιοτικά αµοξικιλλίνη και κλαριθροµυκίνη καθώς και Omeprazole/Generics για τη θεραπεία ελκών που προκαλούνται από λοίµωξη από Helicobacter pylori, είναι πολύ σηµαντικό να τον ενηµερώσετε για οποιοδήποτε άλλο φάρµακο λαµβάνετε. Κύηση και θηλασµός Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή εάν προσπαθείτε να µείνετε έγκυος, πριν σας χορηγηθεί το Omeprazole/Generics. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν µπορεί να σας χορηγηθεί Omeprazole/Generics κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν µπορείτε να πάρετε Omeprazole/Generics κατά το θηλασµό. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Το Omeprazole/Generics δεν αναµένεται να επηρεάσει την ικανότητά σας οδήγησης ή χειρισµού εργαλείων ή µηχανηµάτων. Μπορεί να προκύψουν ανεπιθύµητες ενέργειες όπως ζάλη και διαταραχές όρασης (βλέπε παράγραφο 4). Εάν επηρεάζεστε, δεν πρέπει να οδηγείτε και να χειρίζεστε µηχανήµατα. 2

3 Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Omeprazole/Generics Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερα από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλαδή είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». 3. ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΤΟ OMEPRAZOLE/GENERICS - Το Omeprazole/Generics µπορεί να χορηγηθεί σε ενήλικες συµπεριλαµβανοµένων των ηλικιωµένων. - Η εµπειρία µε την ενδοφλέβια χορήγηση του Omeprazole/Generics σε παιδιά είναι περιορισµένη. Κατά τη χορήγηση του Omeprazole/Generics - Το Omeprazole/Generics θα σας χορηγηθεί από ιατρό, ο οποίος και θα αποφασίσει για τη δόση που χρειάζεστε - Το φάρµακο θα σας χορηγηθεί ως έγχυση µέσα σε µια φλέβα σας Εάν σας χορηγηθεί µεγαλύτερη δόση Omeprazole/Generics από την κανονική Εάν νοµίζετε πως σας χορηγήθηκε µεγαλύτερη δόση Omeprazole/Generics από την κανονική, απευθυνθείτε αµέσως στο γιατρό σας. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Omeprazole/Generics µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Εάν παρατηρήσετε κάποια από τις παρακάτω σπάνιες αλλά σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες, σταµατήστε να χρησιµοποιείτε το Omeprazole/Generics και επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας: - Ξαφνικό συριγµό, πρήξιµο των χειλιών, της γλώσσας και του λαιµού ή του σώµατος, εξάνθηµα, λιποθυµία ή δυσκολίες στην κατάποση (σοβαρή αλλεργική αντίδραση). - Ερυθρότητα του δέρµατος µε φυσαλίδες ή απολέπιση. Μπορεί επίσης να υπάρχουν σοβαρές φυσαλίδες και αιµορραγία στα χείλη, στα µάτια, στο στόµα, στη µύτη και στα γεννητικά όργανα. Αυτό µπορεί να είναι «σύνδροµο Stevens-Johnson» ή «τοξική επιδερµική νεκρόλυση». - Το κίτρινο δέρµα, τα σκούρα ούρα και η κούραση µπορεί να είναι συµπτώµατα ηπατικών προβληµάτων. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες µπορεί να εµφανιστούν σε συγκεκριµένες συχνότητες οι οποίες ορίζονται ως εξής: Πολύ συχνές: Συχνές: Όχι συχνές: Σπάνιες: Πολύ σπάνιες: Μη γνωστές: επηρεάζουν περισσότερους από 1 στους 10 χρήστες επηρεάζουν 1 έως 10 στους 100 χρήστες επηρεάζουν 1 έως 10 στους χρήστες επηρεάζουν 1 έως 10 στους χρήστες επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους χρήστες η συχνότητα δεν µπορεί να εκτιµηθεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα 3

4 Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνουν: Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες: - Πονοκέφαλο - Επιδράσεις στο στοµάχι ή στο έντερό σας: διάρροια, πόνος στο στοµάχι, δυσκοιλιότητα, αέρια (τυµπανισµός) - Ναυτία ή έµετο Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες: - διόγκωση (πρήξιµο) στα πόδια και στους αστραγάλους - ιαταραχή ύπνου (αϋπνία) - Ζάλη, αίσθηµα µυρµηγκιάσµατος, υπνηλία - Αίσθηµα περιστροφής κεφαλής (ίλιγγος) - Μεταβολές στις εξετάσεις αίµατος που ελέγχουν τον τρόπο που λειτουργεί το ήπαρ - ερµατικό εξάνθηµα, οζώδες εξάνθηµα (κνίδωση) και φαγούρα στο δέρµα. - Γενικό αίσθηµα αδιαθεσίας και έλλειψης ενέργειας. Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες: - Αιµατολογικά προβλήµατα, όπως µειωµένος αριθµός των λευκοκυττάρων ή των αιµοπεταλίων. Αυτό µπορεί να προκαλέσει αδυναµία, µώλωπες ή να αυξήσει την πιθανότητα λοιµώξεων. - Αλλεργικές αντιδράσεις, µερικές φορές πολύ σοβαρές, συµπεριλαµβανοµένου οιδήµατος των χειλιών, της γλώσσας και του λαιµού, πυρετού, συριγµού - Χαµηλά επίπεδα νατρίου στο αίµα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει αδυναµία, έµετο και κράµπες. - Αίσθηµα διέγερσης, σύγχυση ή κατάθλιψη - Αλλαγή στη γεύση - Προβλήµατα όρασης όπως θαµπή όραση - Ξαφνικό αίσθηµα συριγµού ή δυσκολία στην αναπνοή (βρογχόσπασµος) - Ξηρότητα στόµατος - Φλεγµονή στο εσωτερικό του στόµατος - Μία λοίµωξη η οποία ονοµάζεται «καντιντίαση» η οποία µπορεί να επηρεάσει το έντερο και προκαλείται από ένα µύκητα - Ηπατικά προβλήµατα, συµπεριλαµβανοµένου του ίκτερου ο οποίος µπορεί να προκαλέσει κίτρινο δέρµα, σκούρα ούρα, και κόπωση - Τριχόπτωση (αλωπεκία) - ερµατικό εξάνθηµα κατά την έκθεση σε ηλιακό φως - Πόνοι στις αρθρώσεις (αρθραλγία) ή µυϊκοί πόνοι (µυαλγία) - Σοβαρά προβλήµατα στους νεφρούς (διάµεση νεφρίτιδα) - Αυξηµένη εφίδρωση Πολύ σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες: - Αλλαγές στη γενική εξέταση αίµατος συµπεριλαµβανοµένης ακοκκιοκυτταραιµίας (έλλειψη λευκοκυττάρων στο αίµα) - Επιθετικότητα - Να βλέπει, να αισθάνεται ή να ακούει κανείς πράγµατα που δεν υπάρχουν (ψευδαισθήσεις) - Σοβαρά ηπατικά προβλήµατα που οδηγούν σε ηπατική ανεπάρκεια και φλεγµονή του εγκεφάλου - Αιφνίδια έναρξη ενός σοβαρού εξανθήµατος ή φυσαλίδων ή απολέπισης του δέρµατος. Αυτό µπορεί να σχετίζεται µε υψηλό πυρετό και πόνους στις αρθρώσεις (Πολύµορφο ερύθηµα, σύνδροµο Stevens-Johnson, τοξική επιδερµική νεκρόλυση). - Μυϊκή αδυναµία - ιόγκωση µαστών στους άνδρες - Υποµαγνησιαιµία Έχουν αναφερθεί µεµονωµένα περιστατικά µη αναστρέψιµης απώλειας όρασης σε ασθενείς σε κρίσιµη κατάσταση, οι οποίοι έλαβαν ενδοφλέβια ένεση Omeprazole/Generics, ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις, χωρίς ωστόσο να έχει τεκµηριωθεί η αιτιολογική συσχέτιση. 4

5 Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις το Omeprazole/Generics µπορεί να επηρεάσει τα λευκοκύτταρα του αίµατος οδηγώντας σε ανοσολογική ανεπάρκεια. Εάν έχετε κάποια λοίµωξη µε συµπτώµατα όπως πυρετό, µε σοβαρά µειωµένη γενική κατάσταση ή πυρετό µε συµπτώµατα τοπικής λοίµωξης όπως πόνο στο λαιµό, στο φάρυγγα ή στο στόµα ή δυσκολίες στην ούρηση, θα πρέπει να συµβουλευτείτε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατό, ούτως ώστε η έλλειψη λευκοκυττάρων (ακοκκιοκυτταραιµία), να αποκλειστεί µε µια εξέταση αίµατος. Είναι σηµαντικό τότε να δώσετε πληροφορίες σχετικά µε το φάρµακό σας. Μην ανησυχήσετε από αυτή τη λίστα των πιθανών ανεπιθύµητων ενεργειών. Μπορεί να µην εµφανίσετε καµία από αυτές. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρµακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια παρακαλούµε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο φαρµακοποιό ή άλλο επαγγελµατία του τοµέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ OMEPRAZOLE/GENERICS Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να µην το χρησιµοποιείτε µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο φιαλίδιο και στο κουτί. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται. Πριν το άνοιγµα: Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. εν υπάρχουν ειδικές συνθήκες θερµοκρασίας διατήρησης για το προϊόν αυτό. Μετά την ανασύσταση: Η χηµική και φυσική σταθερότητα του φαρµακευτικού προϊόντος κατά τη χρήση έχει καταδειχθεί για 12 ώρες έπειτα από ανασύσταση σε διάλυµα χλωριούχου νατρίου 0,9% και για 6 ώρες έπειτα από ανασύσταση σε διάλυµα γλυκόζης 5% στους 25 o C. Από µικροβιολογικής πλευράς, ωστόσο, το φαρµακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως µετά από την ανασύσταση. Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το Omeprazole/Generics Η δραστική ουσία είναι η οµεπραζόλη Κάθε φιαλίδιο κόνεως περιέχει 42,5 mg νατριούχου οµεπραζόλης, ισοδύναµα µε 40 mg οµεπραζόλης. Τα άλλα συστατικά είναι: Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό δινάτριο άλας, νατρίου υδροξείδιο. Εµφάνιση του Omeprazole/Generics και περιεχόµενο της συσκευασίας Αυτό το φάρµακο διατίθεται στη µορφή µίας κόνεως για διάλυµα προς έγχυση σε φιαλίδιο των 6 ml. Συσκευασία µε ένα κουτί που περιέχει 5 ή 10 φιαλίδια. 5

6 Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. ικαιούχος προϊόντος & Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας για την Ελλάδα: Generics Pharma Hellas ΕΠΕ, Λ. Βουλιαγµένης 577 Α, Αργυρούπολη, τηλ: Υπεύθυνος Απελευθέρωσης Παρτίδας: Mylan S.A.S., Saint-Priest, Γαλλία Sirton Pharmaceuticals Spa, Italy Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά: εκέµβριος 2012 Τρόπος διάθεσης Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισµένη ιατρική συνταγή, µόνο για νοσοκοµειακή χρήση. < > Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται µόνο σε γιατρούς ή επαγγελµατίες του τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης: Ετοιµασία της έγχυσης Ολόκληρο το περιεχόµενο κάθε φιαλιδίου θα πρέπει να διαλύεται σε περίπου 5 ml και αµέσως µετά να αραιώνεται σε 100 ml. Πρέπει να χρησιµοποιούνται διάλυµα έγχυσης χλωριούχου νατρίου συγκέντρωσης 9 mg/ml (0,9%) ή διάλυµα έγχυσης γλυκόζης συγκέντρωσης 50 mg/ml (5%). Η σταθερότητα της οµεπραζόλης επηρεάζεται από το ph του διαλύµατος έγχυσης και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για την αραίωση άλλοι διαλύτες ή διαφορετικές ποσότητες. Ετοιµασία 1. Τραβήξτε 5 ml διαλύµατος έγχυσης από το σάκο ή τη φιάλη της έγχυσης των 100 ml µε µία σύριγγα. 2. Προσθέστε την παραπάνω ποσότητα του διαλύµατος στο φιαλίδιο µε τη λυοφιλοποιηµένη οµεπραζόλη, ανακατέψτε καλά µέχρι να διαλυθεί πλήρως η οµεπραζόλη. 3. Τραβήξτε πάλι µε τη σύριγγα το διάλυµα οµεπραζόλης. 4. Μεταφέρετε το διάλυµα στο σάκο ή στη φιάλη της έγχυσης. 5. Επαναλάβετε τα βήµατα 1-4 για να σιγουρευτείτε πως έχετε µεταφέρει όλη την οµεπραζόλη από το φιαλίδιο στο σάκο ή στη φιάλη της έγχυσης. Εναλλακτική τεχνική ετοιµασίας για εγχύσεις σε εύκαµπτους περιέκτες 1. Χρησιµοποιώντας µια βελόνη µετάγγισης διπλής εξόδου, συνδέστε τη µία έξοδο στη µεµβράνη του σάκου έγχυσης. Συνδέστε την άλλη έξοδο της βελόνης µε το φιαλίδιο της λυοφιλοποιηµένης οµεπραζόλης. 2. ιαλύστε την κόνι της οµεπραζόλης αντλώντας µπρος πίσω το διάλυµα έγχυσης µεταξύ του σάκου έγχυσης και του φιαλιδίου. 3. Σιγουρέψτε πως έχει διαλυθεί πλήρως η οµεπραζόλη. Το διάλυµα έγχυσης πρέπει να χορηγηθεί ως ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας λεπτών. Οποιαδήποτε ποσότητα µη χρησιµοποιηµένου προϊόντος ή οποιοδήποτε άχρηστο υλικό πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες τοπικές απαιτήσεις. 6

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2108502-03 DATE: 14-12-2012 LOPROC INJ. 40MG ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Loproc 40 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Ομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Esomeprazole/Generics 20 mg & 40 mg γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Εσοµεπραζόλη Μαγνησιούχος

Esomeprazole/Generics 20 mg & 40 mg γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Εσοµεπραζόλη Μαγνησιούχος ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Esomeprazole/Generics 20 mg & 40 mg γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Εσοµεπραζόλη Μαγνησιούχος ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2108501-05 DATE: 14-12-2012 LOPROC GR.CAP S 20MG ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Loproc 20 mg, Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό Ομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ELKOSTOP 20 mg, γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό

ELKOSTOP 20 mg, γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ELKOSTOP 20 mg, γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό Ομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφοροίες για τον χρήστη. Losec Mups 10 mg γαστροανθεκτικά δισκία Losec Mups 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία ομεπραζόλη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφοροίες για τον χρήστη. Losec Mups 10 mg γαστροανθεκτικά δισκία Losec Mups 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία ομεπραζόλη Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφοροίες για τον χρήστη Lsec Mups 10 mg γαστροανθεκτικά δισκία Lsec Mups 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία ομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Nexium 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση εσομεπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Nexium 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση εσομεπραζόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Nexium 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση εσομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pantoprazole/Generics 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία (παντοπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Clarithromycin/Generics 500 mg ισκία (κλαριθροµυκίνη)

Clarithromycin/Generics 500 mg ισκία (κλαριθροµυκίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Clarithromycin/Generics 500 mg ισκία (κλαριθροµυκίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. -

Διαβάστε περισσότερα

PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / GENERICS 2 g / 0,25 g & 4 g / 0,5 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση

PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / GENERICS 2 g / 0,25 g & 4 g / 0,5 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / GENERICS 2 g / 0,25 g & 4 g / 0,5 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση πιπερακιλλίνης (ως µετά νατρίου άλας) + ταζοµπακτάµης (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ceftazidime/Generics 1 g & 2g, κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή για διάλυµα προς έγχυση Κεφταζιδίµη πενταϋδρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη AMLODIPINE/MYLAN GENERICS 5 MG & 10 MG (Αµλοδιπίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ciprofloxacin/Generics Σιπροφλοξασίνη

Ciprofloxacin/Generics Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciprofloxacin/Generics Σιπροφλοξασίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Ranitidine/Generics 150 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ VENLAFAXINE / GENERICS 75 mg & 150 mg καψάκια παρατεταµένης αποδέσµευσης, σκληρά (βενλαφαξίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα

Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη

Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. LEVOFLOXACIN/GENERICS 250 mg/50 ml & 500 mg/100 ml διάλυμα προς έγχυση.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. LEVOFLOXACIN/GENERICS 250 mg/50 ml & 500 mg/100 ml διάλυμα προς έγχυση. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ LEVOFLOXACIN/GENERICS 250 mg/50 ml & 500 mg/100 ml διάλυμα προς έγχυση Λεβοφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού σας χορηγηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nexium Control 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γαστροανθεκτικό δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

Lamotrigine/Generics 25 mg, 50mg & 100mg ισκία Λαµοτριγίνη

Lamotrigine/Generics 25 mg, 50mg & 100mg ισκία Λαµοτριγίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Lamotrigine/Generics 25 mg, 50mg & 100mg ισκία Λαµοτριγίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ TOPIRAMATE/GENERICS 25 MG, 50 MG, 100 MG ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΙΣΚΙΑ Τοπιραµάτη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Sertraline/Generics 50 mg& 100 mg δισκία, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία.

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Sertraline/Generics 50 mg& 100 mg δισκία, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Sertraline/Generics 50 mg& 100 mg δισκία, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Σερτραλίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ NEBIVOLOL/GENERICS 5 MG ΙΣΚΙΑ (Νεµπιβολόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gabapentin/Generics 300 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Risedronate/Generics, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία των 35 mg Νατριούχος ρισεδρονάτη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο Κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Simvastatin/Generics επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 10 mg, 20 mg, 40 mg

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Simvastatin/Generics επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 10 mg, 20 mg, 40 mg ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Simvastatin/Generics επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 10 mg, 20 mg, 40 mg ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Enalapril Maleate / Generics 20mg ισκία

Enalapril Maleate / Generics 20mg ισκία ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Enalapril Maleate / Generics 20mg ισκία ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης Γλικλαζίδη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα