1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης"

Transcript

1 Regional η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος

2 Regional Το πλαίσιο της Εξειδίκευσης Ν. 4314/2014 (άρθρο 19) διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Εγκ / ΕΥΣΣΑ 798/ /ΕΑΣ/ΥπΟικ για την Εξειδίκευση των ΕΠ της Προγραμματικής Περιόδου

3 Regional Σκοπός του Εγγράφου της Εξειδίκευσης υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ΕΠ επίτευξη των στόχων και υλοποίηση των προτεραιοτήτων του ΕΠ ενεργοποίηση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ

4 Regional Χαρακτηριστικά Στοιχεία της Εξειδίκευσης Δυναμική Διαδικασία Σταδιακή προσέγγιση Ωριμότητα έκδοσης προσκλήσεων και βαθμός κάλυψης αναγκών

5 Regional Βασικές Παράμετροι 1 ης Εξειδίκευσης Μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση ώστε να: συμβάλει άμεσα στην ανάκαμψη της περιφερειακής και της εθνικής οικονομίας ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος

6 Regional Βασικές Παράμετροι 1 ης Εξειδίκευσης Επίτευξη στόχων 2016 άρ.19 2 Ν.4314/2014 Εντάξεις 50% : 165,4 εκ. Συμβάσεις 40% : 132,3 εκ. Δαπάνες 20% : 66,2 εκ.

7 Regional Βασικές Παράμετροι 1 ης Εξειδίκευσης Κάλυψη Δεικτών Πλαισίου Ορόσημο 2018 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών : 100,6 εκ. Κάλυψη ανά ΑΠ

8 Regional Βασικές Παράμετροι 1 ης Εξειδίκευσης Ετήσια Κατανομή Χρηματοδότησης ΕΠ ΕΤΠΑ ΕΚΤ Σύνολο Μέση Ετήσια Κατανομή 41,2 εκ. 3,2 εκ. 44,4 εκ

9 Regional Βασικές Παράμετροι 1 ης Εξειδίκευσης Τμηματοποιημένα (phasing) Έργα 2 έργα ( ΑΠ 6, 9) 2,9 εκ. 0,9% Εμπροσθοβαρή Έργα 13 έργα (ΑΠ 5,6,7,9,11) 67,4 εκ. 20,4% Σύνολο 15 έργα 70,4 εκ. (21,3%) Πανεπιστημιούπολη 49,5 εκ. (15%)

10 Regional Προτάσεις Βασικές Παράμετροι 1 ης Εξειδίκευσης Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ & Υπηρεσίες Κεντρικών Φορέων ΠΕΔ ΔΜ & ΟΤΑ Α & Β βαθμού Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα Συλλογικοί, Παραγωγικοί, Κοινωνικοινομικοί Φορείς Σύνολο προτάσεων 917 π/υ 1,7 δις Με Ωριμότητα 202 π/υ 556 εκ.

11 Regional Στοιχεία Προτάσεων με Ωριμότητα Δράση Π/Υ Δράσης Αρ Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού και βελτίωσης της τουριστικής κίνησης Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων Δράσεις ανάπτυξης - αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων Δράσεις πρόληψης, Ειδική Υπηρεσία αντιμετώπισης Διαχείρισης και διαχείρισης πυρκαγιών Επιχειρησιακού και λοιπών Προγράμματος κινδύνων Δυτικής Μακεδονίας Π/Υ Προτάσεων %Δρ % % % % % % % % %

12 Regional Δράση Π/Υ Δράσης Αρ Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης Δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης - ανάκτησης του οικιστικού ιστού, προστασίας των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα με έμφαση στις υποβαθμισμένες περιοχές Στοιχεία Προτάσεων με Ωριμότητα Π/Υ Προτάσεων %Δρ % % % % % % Δράσεις Χωροταξικής και Πολεοδομικής Οργάνωσης %

13 Regional Στοιχεία Προτάσεων με Ωριμότητα Δράση Π/Υ Δράσης Αρ Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό Π/Υ Προτάσεων %Δρ % Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης % % % %

14 Regional Βασικές Παράμετροι 1 ης Εξειδίκευσης Αναγκαίες Μελέτες / Εμπειρογνωμοσύνες RIS3 Ψηφιακή Ανάπτυξη Δομή Επιχειρηματικότητας Βιώσιμη Θερμοκοιτίδα Προώθηση Εξωστρέφειας Ενεργειακή Απόδοση Δημόσιων Κτιρίων Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Πρόληψη Κινδύνων Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη Σχέδιο Δράσης για την Βιοποικιλότητα

15 Regional Βασικές Παράμετροι 1 ης Εξειδίκευσης Αναγκαίες Μελέτες / Εμπειρογνωμοσύνες Επιχειρησιακά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμών Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας Βελτίωση Προσβασιμότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Υγεία Πρόνοια Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση της Φτώχειας Στρατηγικό Σχέδιο για την Παιδεία

16 Regional Διαδικασία 1 ης Εξειδίκευσης Έκδοση Εγκυκλίου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΑΣ) 03/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Επιτελικών Δομών 04/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΠΕΑΣ 04/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Φορέων 04/2015 Ενημερωτική Ημερίδα 05/2015 Τεχνικές Συσκέψεις (30) 03-06/2015 Συνεργασία με ΕΑΣ Προτάσεις 03-06/2015 (Εγκ. Εξειδίκευσης, Οδ. Αξιολόγησης, Πρότυπα Έντυπα, Εγκ. ΟΧΕ, Οδ. Στρατ. Επικοινωνίας) Συγκρότηση ΕπΠα 03-04/2015 Αναδιάρθρωση ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ 03-04/2015 Εισήγηση Εξειδίκευσης στον Περιφερειάρχη 15/06/2015 Πρόσκληση Αποστολή Υλικού στην ΕπΠα (ΔΙΑΥΛΟΣ) 16/06/2015

17 Regional Άξονες Προτεραιότητας Δημόσια Δαπάνη Προϋπολογισμός Εξειδίκευσης Επ. Προτ. 1 ΕΤΑΚ ,3% ΤΠΕ ,0% Επιχειρηματικότητα ,1% Μείωση CO ,0% Κλιματική Αλλαγή ,3% Περιβάλλον ,7% Μεταφορές ,7% Απασχόληση (ΕΚΤ) ,0% 9 Κοινωνική Ένταξη (ΕΠΤΑ) ,5% Κοινωνική Ένταξη (ΕΚΤ) ,7% Παιδεία ,0% Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) ,2% 2 13 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) ,9% 2 Δρ. Σύνολο ΕΠ ,3% η Εξειδίκευση Νέες Phasing Εμπροσθ. Δράσεις Σύνολο ΕΤΠΑ ,1% Σύνολο ΕΚΤ ,5% % 65%

18 Regional Διάγραμμα Προσκλήσεων

19 Regional Α/Α 1 Άξονας Προτεραιότητας 01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Δράση Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών Νέα Δράση Ερευνητικές Υποδομές ΕΚΕΤΑ, ΠανΔυΜα, ΤΕΙ/ΚΤΕ Δράσεων ,0% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.01 07/2015 Ναι 07/ /2015

20 Regional Α/Α 2 Άξονας Προτεραιότητας 02 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των Δράση Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Νέα Δράση Ψηφιακές Εφαρμογές Δημοσίων Φορέων Δράσεων ,7% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.02 03/2015 Ναι 09/ /2015

21 Regional Α/Α 3 Άξονας Προτεραιότητας 03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Δράση Δημιουργία θερμοκοιτίδας και στήριξη επιχειρήσεων Θερμοκοιτίδας (Incubator) Νέα Δράση Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Δράσεων Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ ,4%, Ιδιωτική Συμμετοχή Ναι (Έμεσα) 04/2016

22 Regional Α/Α 4 Άξονας Προτεραιότητας 03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Δράση Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων Νέα Δράση Δημιουργία Δομής Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δράσεων Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ ,6% Ναι (Έμεσα) 04/2016

23 Regional Α/Α 5 Άξονας Προτεραιότητας 04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Δράση Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων Νέα Δράση Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Δημοσίων Κτιρίων Δράσεων ,0% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.04 12/ /2016

24 Regional Α/Α 6 Άξονας Προτεραιότητας 04 Δράση Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Νέα Δράση Πιλοτική Δράση Δέσμευσης και Αξιοποίησης CO2 ΑΗΣ Δράσεων ,0% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.04 12/ /2015

25 Regional Α/Α 7 Άξονας Προτεραιότητας 05 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων Δράση Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων Εμπροσθοβαρής Αντιπλημμυρικά έργα ρέματος Θολόλακα Βελβεντού ΠΕ Κοζάνης Δράσεων ,8% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.05 Ναι 11/ /2015

26 Regional Α/Α 8 Άξονας Προτεραιότητας 05 Δράση Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων Εμπροσθοβαρής Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την ΠΔΜ Δράσεων ,0% Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.05 Ναι 11/ /2015

27 Regional Α/Α 9 Άξονας Προτεραιότητας 06 Δράση Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού Νέα Δράση Έργα ύδρευσης Δράσεων ,6% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.06 30/04/2016, 30/09/ /2015

28 Regional Α/Α 10 Άξονας Προτεραιότητας 06 Δράσεων Δράση ,0% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) Νέα Δράση, Εμπροσθοβαρής - Έργα Διαχ/σης λυμάτων - ΕΕΛ - Διαχ/ση λυμάτων ΔΔ Δ. Σερβίων-Βελβ. - Αποχέτευση ΔΔ Κορησού Δ. Καστοριάς 07/2015

29 Regional Α/Α 11 Άξονας Προτεραιότητας 06 Δράση Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης Δράσεων Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τμηματοποιημένη (phasing), Εμπροσθοβαρής - Κτίριο Βιβλιοθήκης Κοζάνης - Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων Μαυρονόρους Γρεβενών - Αποκατάσταση γέφυρας "Σπανού" ΠΕ Γρεβενών ,4% Ναι 07/2015

30 Regional Α/Α 12 Άξονας Προτεραιότητας 06 Δράση Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000 Δράσεων Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Εμπροσθοβαρής -Προμήθεια πολυμηχανήματος διαχ/σης καλαμώνων Λ. Καστοριάς - Έργα ορεινής υδρονομίας ρέματος Βυσσινιάς Δ. Καστοριάς ,4% 07/2015

31 Regional Α/Α 13 Άξονας Προτεραιότητας 07 Δράση Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας) Νέα Δράση Τμήματα Καθέτου άξονα Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια ΠΕ Λάρισας Δράσεων ,0% Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.07 07/ /2015

32 Regional Α/Α 14 Άξονας Προτεραιότητας 07 Δράσεων Δράση ,8% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.07 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους Νέα Δράση, Εμπροσθοβαρής - Ενδοπεριφεειακό οδικό δίκτου σύνδεσης με Εγνατία και Κάθετους Άξονες - Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης - Διαμόρφωση Νότιας Εισόδου Πτολεμαίδας 07/ /2015

33 Regional Α/Α 15 Άξονας Προτεραιότητας 07 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων Δράση Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών Νέα Δράση Δράσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Ενδοπεριφερειακού Οδικού Δικτύου Δράσεων ,9% Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.07 07/ /2015

34 Regional Α/Α 16 Άξονας Προτεραιότητας 09 Δράσεων Δράση ,7% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ) Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας Νέα Δράση, Εμπροσθοβαρής, Τμηματοποιημένη (phasing) - Υποδομές Υγείας, Εξειδικευμένες Δομές Υγείας - Επέκταση Μποδοσάκειου Νοσοκομείου - Ασθενοφόρα ΕΚΑΒ για ΠΔΜ - Εξοπλισμός ΜΕΘ Νοσοκομείων ΠΔΜ 04/ /2015

35 Regional Α/Α 17 Άξονας Προτεραιότητας 09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ) Δράση Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών Νέα Δράση Δράσεις Ανάπτυξης και Αναβάθμισης Κοινωνικών Υποδομών Δράσεων ,9% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.09 07/2015, 12/ /2016

36 Regional Α/Α 18 Άξονας Προτεραιότητας 09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ) Δράση Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ Νέα Δράση Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Δημόσια Κτίρια και Κοινόχρηστους Χώρους Δράσεων ,1% Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.09 07/2015, 12/ /2016

37 Regional Α/Α 19 Άξονας Προτεραιότητας 10 Δράσεων Δράση ,8% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.09 Νέα Δράση Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση Οι Δράσεις της 1 ης της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ) Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 07/2015 Ναι 09/ /2015

38 Regional Α/Α Operational 20 Programme of Western Macedonia Άξονας Προτεραιότητας 10 Δράση Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ) Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας Νέα Δράση Δράσεις ενίσχυσης γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιών που δέχονται υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης παιδιών (Βρεφο, Παιδικοί, ΚΔΑΠ) Δράσεων ,1% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.09 07/2015 Ναι 08/ /2015

39 Regional Α/Α 21 Άξονας Προτεραιότητας 10 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ) Δράση Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπηρία Νέα Δράση Δράσεις ενίσχυσης γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιών με αναπηρία που δέχονται υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ- μεα) Δράσεων ,8% Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.09 07/2015 Ναι 09/ /2015

40 Regional Α/Α 22 Άξονας Προτεραιότητας 11 Δράση Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Νέα Δράση, Εμπροσθοβαρής - Δράσεις ανάπτυξης - αναβάθμισης υποδομών Γ'θμιας Εκπ/σης - Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας Δράσεων ,0% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.11 06/2015 Ναι 08/ /2015

41 Regional Α/Α 23 Άξονας Προτεραιότητας 11 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση Δράση Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης Νέα Δράση Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης Υποδομών Α' και Β'θμιας Εκπ/σης Δράσεων ,0% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.11 06/2015, 12/ /2015

42 Regional Α/Α 24 Άξονας Προτεραιότητας 11 Δράση Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης Νέα Δράση Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης Υποδομών Προσχολικής Εκπ/σης Δράσεων ,0% Ναι Σύνδεση με Αιρεσιμότητες Τ.11 06/ /2015

43 Regional Α/Α 25 Άξονας Προτεραιότητας 12 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) Δράση Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης Νέα Δράση Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης Δράσεων ,0% Σύνδεση με Αιρεσιμότητες 07/2015

44 Regional Α/Α 26 Άξονας Προτεραιότητας 12 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) Δράση Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος Νέα Δράση Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος Δράσεων ,0% Σύνδεση με Αιρεσιμότητες 08/2015

45 Regional Α/Α 27 Άξονας Προτεραιότητας 13 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) Δράση Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ) Νέα Δράση Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ) Δράσεων ,0% Σύνδεση με Αιρεσιμότητες 08/2015

46 Regional Α/Α 28 Άξονας Προτεραιότητας 13 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) Δράση Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ Νέα Δράση Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ Δράσεων ,0% Σύνδεση με Αιρεσιμότητες 08/2015

47 Regional Ορόσημο 2018 Προγραμματισμός Δημόσια Δαπάνη Εξειδίκευση Προσκλήσεις ,3% 100% ,2% 94,1% (311 εκ.) Εντάξεις ,9% 86,6% (288,4 εκ.) Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες ,2% 54,8% (181,3 εκ.) 1,1% 14,1% (46,6 εκ.)

48 Regional Ορόσημο 2018 Προγραμματισμός Δημόσια Δαπάνη ΕΤΠΑ Εξειδίκευση ,1% 100% Προσκλήσεις ,4% 98% (301 εκ.) Εντάξεις ,4% 90,4% (277,7 εκ.) Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες ,5% 56,2% (172,6 εκ.) 0,7% 12,9% (39,6 εκ.)

49 Regional Ορόσημο 2018 Προγρ/σμός Δημόσια Δαπάνη Εξειδίκευση ,5% 100% ΕΚΤ Προσκλήσεις ,5% 43% (10,1 εκ.) Εντάξεις ,5% 37% (8,7 εκ.) Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες ,7% 37% (8,7 εκ.) 6% 29,8% (6,9 εκ.)

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013 http://www.makedonia-thrace.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 8/1/2008 Ποσά σε ευρώ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 215/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα