Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ ) Σχέδιο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ για έγκριση Οκτώβριος 2016 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση

2 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ (v.2) Σχέδιο, Οκτ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 2/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Σχέδιο, Οκτ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 8 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΠΔΜ Γ1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Θεματικός Στόχος 1 Επενδυτική Προτεραιότητα 1.1 (1a) Δράση : Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών Δράση [Δ]: Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θεματικός Στόχος 3 Επενδυτική Προτεραιότητα 3.1 (3a) Δράση : Δημιουργία θερμοκοιτίδας και στήριξη επιχειρήσεων θερμοκοιτίδας (Incubator) Δράση : Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Θεματικός Στόχος 4 Επενδυτική Προτεραιότητα 4.1 (4c) Δράση (2): Δράσεις ανάπτυξης αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης Δράση : Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων Θεματικός Στόχος 4 Επενδυτική Προτεραιότητα 4.2 (4f) Δράση : Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Θεματικός Στόχος 5 Επενδυτική Προτεραιότητα 5.1 (5b) Δράση : Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων Δράση (2): Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων Δράση : Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Θεματικός Στόχος 6 Επενδυτική Προτεραιότητα 6.1 (6b) Δράση : Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού.. 84 Δράση (2): Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού 87 ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 3/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ (v.2) Σχέδιο, Οκτ Δράση [Δ]: Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας Θεματικός Στόχος 6 Επενδυτική Προτεραιότητα 6.1 (6b) Δράση : Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) Θεματικός Στόχος 6 Επενδυτική Προτεραιότητα 6.2 (6c) Δράση : Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης Θεματικός Στόχος 6 Επενδυτική Προτεραιότητα 6.3 (6d) Δράση : Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Θεματικός Στόχος 7 Επενδυτική Προτεραιότητα 7.1 (7a) Δράση : Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας) Θεματικός Στόχος 7 Επενδυτική Προτεραιότητα 7.2 (7b) Δράση : Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό Δράση : Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΚΤ) ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΤΠΑ) Θεματικός Στόχος 9 Επενδυτική Προτεραιότητα 9.1 (9a) Δράση : Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας Δράση (2): Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας Δράση : Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών Δράση : Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ) Θεματικός Στόχος 9 Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1 (9i) Δράση : Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό Δράση : Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας Δράση [Δ]: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας Θεματικός Στόχος 9 Επενδυτική Προτεραιότητα 10.2 (9iii) Δράση : Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία Δράση [Δ]: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία Δράση (2): Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη Θεματικός Στόχος 9 Επενδυτική Προτεραιότητα 10.3 (9iv) ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 4/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Σχέδιο, Οκτ Δράση [Δ]: Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Θεματικός Στόχος 10 Επενδυτική Προτεραιότητα 11.1 (10a) Δράση : Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Δράση : Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης Δράση : Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΤΠΑ) Θεματικός Στόχος 12 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) Δράση : Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης Δράση [Δ]: Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος Δράση : Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΚΤ) Θεματικός Στόχος 12 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) Δράση : Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ) Δράση [Δ]: Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος (ΕΚΤ) Δράση : Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ Γ2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΧΑ) ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΟΧΕ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΠΔΜ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 5/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ (v.2) Σχέδιο, Οκτ Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο αποτελεί τη 2 η έκδοση του Εγγράφου «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014. Περιλαμβάνει: την 1 η εξειδίκευση που εγκρίθηκε στις 23/06/2015 κατά την 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ) , με διορθώσεις προσθήκες που αφορούν στα κείμενα των ενοτήτων της μεθοδολογίας και της διαδικασίας καθώς επίσης των Αξόνων Προτεραιότητας και της περιγραφής των δράσεων ( και ). τις εξειδικεύσεις των δράσεων που εγκρίθηκαν με τη γραπτή διαδικασία από την ΕπΠα του Επ ΠΔΜ και τις εξειδικεύσεις των δράσεων που προτείνονται για έγκριση κατά τη 2 η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΕΠ ΠΔΜ στις 24/10/2016. Πιο συγκεκριμένα οι επτά (7) δράσεις που εξειδικεύτηκαν με τη γραπτή διαδικασία είναι: Κωδ. Άξονας Προτεραιότητας / Δράση 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 6 αποδοτικότητας των πόρων Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 10 διάκρισης (ΕΚΤ) Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας Χρονική Περίοδος 09/ / / Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπηρία 07/ Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας 04/ Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος 13 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος (ΕΚΤ) 04/ /2016 ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 6/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Σχέδιο, Οκτ Η εξειδίκευση των πέντε (5) δράσεων που προτείνονται για έγκριση στη 2 η ΕπΠα του ΕΠ ΠΔΜ είναι: Κωδ. 4 Άξονας Προτεραιότητας / Δράση Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Δράσεις ανάπτυξης - αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 9 Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ) Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας 10 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ) Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη Στους πίνακες Α6 Α8 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για την εξειδίκευση των δράσεων στην 1 ης ΕπΠα του ΕΠ ΠΔΜ , με τη γραπτή διαδικασία και στη 2 ης ΕπΠα του ΕΠ ΠΔΜ Σημειώνεται ότι στους τίτλους των επιμέρους δράσεων προστίθεται ο συμβολισμός [Δ] για τις περιπτώσεις έγκρισης με τη γραπτή διαδικασία και ο συμβολισμός (2) για τις περιπτώσεις των δράσεων που αφορούν τη 2 η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΕΠ ΠΔΜ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 7/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ (v.2) Σχέδιο, Οκτ Α. Μεθοδολογία Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Η εξειδίκευση θα πρέπει να καταστεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Βάση της εξειδίκευσης αποτελούν η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο ΕΠ ή αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ), συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς. Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε ΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους. Στην εξειδίκευση εμπλέκονται βάσει του Ν.4314/2014 η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των ΕΠ, οι Επιτελικές Δομές των Υπουργείων ή ελλείψει τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, οι Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και οι Περιφερειάρχες ή οι Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων. Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΔΑ έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση κάθε ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης κάθε ΕΠ. Κατά συνέπεια, κάθε ΔΑ θα πρέπει να εξειδικεύσει στα αρχικά στάδια ενεργοποίησης του προγράμματος, εκείνες τις δράσεις για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης είναι ότι η ανάλυση γίνεται ανά άξονα προτεραιότητας και ανά δράση και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι ενδεικτικοί δικαιούχοι, ο τρόπος υλοποίησης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες εκροής και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί. Περαιτέρω, η εξειδίκευση περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για τα έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΕΠ (εμπροσθοβαρή), τα μεγάλα έργα και τα τμηματοποιημένα (phasing) έργα που ένα τμήμα τους χρηματοδοτήθηκε από ΕΠ του ΕΣΠΑ και ένα άλλο προβλέπεται να υλοποιηθεί από το ΕΠ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 8/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Σχέδιο, Οκτ την περίοδο Επίσης, περιλαμβάνει αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται κάθε φορά στην εξειδίκευση του ΕΠ (Ενότητες Γ και Δ ) θα πρέπει να βασίζεται σε μία σειρά κριτηρίων, τα οποία μεταξύ άλλων θα πρέπει να εστιάζουν στο κατά πόσο είναι δυνατό κάθε φορά να: εξειδικευθούν οι δράσεις, να προσδιοριστεί η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης και να αναλυθεί στα αντίστοιχα επίπεδα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (π/υ), διαμορφωθεί σαφής και ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός ενεργοποίησης μίας δράσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. μη εκπλήρωση εκ των προτέρων θεματικών αιρεσιμοτήτων), προσδιοριστούν οι δυνητικοί δικαιούχοι μίας δράσης, προσδιοριστούν ενδεχόμενοι ενδιάμεσοι φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν μία ή περισσότερες δράσεις, καλυφθεί η ανάγκη για επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης. καλυφθεί η ανάγκη για την κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 για τις εντάξεις, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες. Ειδικότερα, βασικό κριτήριο για την 1 η Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ ) αποτελεί η μέγιστη δυνατή ενεργοποίησή του ώστε να συμβάλει άμεσα στην ανάκαμψη της περιφερειακής αλλά και της εθνικής οικονομίας, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος. Διαπιστώνεται σημαντική ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης, ήτοι της εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του προγράμματος ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων του άρθρου 19 παρ. 2 του Νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/ ), σύμφωνα με το οποίο ο στόχος, για το σύνολο των πόρων των ΕΠ που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία, μέχρι το τέλος του 2016 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 (165,4 εκατ. ) για τις εντάξεις, 40 (132,3 εκατ. ) για τις νομικές δεσμεύσεις και 20 (66,2 εκατ. ) για τις δαπάνες. Παράλληλα, η ανάγκη κάλυψης των Οικονομικών Δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης για το έτος 2018, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται, ανά Άξονα Προτεραιότητας, στον Πίνακα Α1, συντείνουν στη μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση του ΕΠ ΠΔΜ άμεσα. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 9/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ (v.2) Σχέδιο, Οκτ Πίνακας Α1. Οικονομικοί Δείκτες Πλαισίου Επίδοσης ΕΠ ΠΔΜ Άξονες Προτεραιότητας Οικονομικός Δείκτης Πλαισίου Επίδοσης Ταμείο Ορόσημο Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών ΕΤΠΑ Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών ΕΤΠΑ Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών ΕΚΤ ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΤΠΑ Σύνολο ΕΠ ΠΔΜ Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο ΕΚΤ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 10/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Σχέδιο, Οκτ Στο πλαίσιο της 2 ης έκδοσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης του ΕΠ ΠΔΜ λαμβάνονται υπόψη αφενός ο στόχος των Δαπανών του ΕΠ ΠΔΜ , όπως καθορίσθηκε με το υπ. αριθμ. πρωτοκ / έγγραφο του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα: "Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης δαπανών έτους 2016 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ " για το ΕΠ ΠΔΜ , και αφετέρου ο στόχος κάλυψης των δαπανών που αντιστοιχούν στο 7 της πρόσθετης προχρηματοδότησης των ετών μέχρι το τέλος του 2016, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα Α2. Πίνακας Α2. Στόχοι Δαπανών ΕΠ ΠΔΜ για το έτος 2016 ΕΔΕΤ Προϋπολογισμός Προγράμματος Κοινοτική Συνδρομή Δημοσιονομικός Στόχος Δαπανών Κοινοτική Συνδρομή Ποσό που αντιστοιχεί στο 7 Πρόσθετης Προχρηματοδότησης Κοινοτική Συνδρομή ΕΤΠΑ ΕΚΤ Σύνολο Προγράμματος ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 11/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ (v.2) Σχέδιο, Οκτ Επίσης, σύμφωνα με το κατ έτος σχέδιο χρηματοδότησης του ΕΠ ΠΔΜ , η μέση ετήσια δέσμευση του προγράμματος κυμαίνεται σε 44,4 εκ., ήτοι 41,2 εκ. από τους πόρους του ΕΤΠΑ και 3,2 εκατ. από τους πόρους του ΕΚΤ, χωρίς να υπολογίζεται η κατανομή του Αποθεματικού Επίδοσης (Σχ. Α1) ΕΤΠΑ ΕΚΤ Σύνολο Μέση Ετήσια Κατανομή 41,2 εκ. 3,2 εκ. 44,4 εκ Σχήμα Α1: Αθροιστική Ετήσια Κατανομή Χρηματοδότησης ΕΠ-ΠΔΜ (χωρίς κατανομή Αποθεματικού Επίδοσης) Κατά τη φάση κατάρτισης του προγράμματος έλαβε χώρα εκτεταμένη διαβούλευση με το σύνολο των φορέων της Περιφέρειας αλλά και της Κεντρικής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν ώριμες και ικανές συνθήκες για την εξειδίκευση ενός σημαντικού μέρους του ΕΠ ΠΔΜ κατά την παρούσα 1 η φάση. Παράλληλα η έμφαση, που δόθηκε κατά τη φάση του σχεδιασμού, στην ικανοποίηση της «λογικής της παρέμβασης» βοήθησε στον καλύτερο δυνατό προσδιορισμό των αναγκών, αλλά και των δράσεων που ικανοποιούν τις ιεραρχημένες ανάγκες. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ ), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις [Αρ. Απόφασης ΕΕ: C(2014)10180]. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 12/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Σχέδιο, Οκτ Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ-ΠΔΜ ανέρχεται σε 330,7 εκ.. Το 80 του ποσού αποτελεί την Κοινοτική Συνδρομή (264,6 εκ. ) και το 20 την Εθνική Συμμετοχή (66,1 εκ. ). Το μεγαλύτερο μέρος της Κοινοτικής Συνδρομής, δηλαδή το ποσό των 245,8 εκ. προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 18,8 εκ. από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) (Σχ. Α2). Το ΕΠ ΠΔΜ αποτελείται από 13 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) που περιλαμβάνουν 21 Επενδυτικές Προτεραιότητες με τη χρηματοδοτική κατανομή που παρουσιάζεται στο Σχήμα Α3. Συνολικός Προϋπολογισμός ΕΚΤ , ΕΤΠΑ ,9 Κοινοτική Συνδρομή Εθνική Συνδρομή Σχήμα Α2: Προϋπολογισμός ΕΠ-ΠΔΜ ,1 3,1 9,4 8,3 7,4 18,5 16,3 0,5 7,0 6,4 18,1 1,7 0, ΕΤΑΚ 2. ΤΠΕ Επιχ 4. Μείωση CO2 5. Κλιματική Αλλαγή 6. Περιβάλλον 7. Μεταφορές Απασχόληση Κοινων. Ένταξη (ΕΤΠΑ) 10. Κοινων. Ένταξη (ΕΚΤ) 11. Παιδεία ΤΒ (ΕΤΠΑ) 13. ΤΒ (ΕΚΤ) Σχήμα Α3: Χρηματοδοτική Κατανομή ανά Άξονα Προτεραιότητας ΕΠ-ΠΔΜ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 13/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ (v.2) Σχέδιο, Οκτ Κατά την 1 η εξειδίκευση, εξειδικεύεται συνολικό ποσό 198,7 εκ. (60,1 των πόρων του ΕΠ ΠΔΜ ), από το οποίο ποσό 189,9 εκ. (61,8) αφορά πόρους του ΕΤΠΑ και ποσό 8,8 εκ. (37,5) αφορά πόρους του ΕΚΤ, όπως συνοπτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα Α3. Πίνακας A3: Συνοπτική Παρουσίαση 1ης Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Άξονες Προτεραιότητας Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Ταμείο Προϋπολογισμός Εξειδίκευσης Αριθμός Επενδυτ. Προτερ. Αριθμός Δράσεων Υπόλοιπο για Εξειδίκευση ΕΤΠΑ , ,7 ΕΤΠΑ , ,0 ΕΤΠΑ , ,9 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς ΕΤΠΑ , , Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 9 καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 10 καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 11 απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση ΕΤΠΑ , ,3 ΕΤΠΑ , ,3 ΕΤΠΑ , ,3 ΕΚΤ , ,0 ΕΤΠΑ , ,5 ΕΚΤ , ,3 ΕΤΠΑ , ,0 12 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) ΕΤΠΑ , ,8 13 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) ΕΚΤ , ,1 Σύνολο ΕΠ ΠΔΜ , ,9 Σύνολο ΕΤΠΑ , ,2 Σύνολο ΕΚΤ , ,5 Ειδικότερα, κατά την 1 η Εξειδίκευση του ΕΠ ΠΔΜ εξειδικεύονται εικοσιεπτά (27) Δράσεις σε 15 Επενδυτικές Προτεραιότητες από το σύνολο των 23 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, σε όλους του Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του προγράμματος, εκτός του ΑΠ 2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» και του ΑΠ 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού». ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 14/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Σχέδιο, Οκτ Στη φάση της 1 ης εξειδίκευσης του ΕΠ ΠΔΜ έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των τμηματοποιημένων (phasing) και εμπροσθοβαρών έργων του ΕΠ «ΜΑ-ΘΡΑ» και προγραμματίζεται η ένταξη δεκαπέντε (15) έργων συνολικού προϋπολογισμού 70,4 εκ. (21,3 του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, από τα οποία τα δύο (2) έργα αφορούν τα τμηματοποιημένα (phasing) έργα συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2,9 εκ. (0,9 του συνόλου του προγράμματος) και τα δεκατρία (13) τα εμπροσθοβαρή έργα συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 67,4 εκ. (20,4 του συνόλου του προγράμματος), που συμβάλλουν στην κάλυψη των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης. Σημειώνεται ότι στα εμπροσθοβαρή έργα περιλαμβάνεται το έργο «ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη» ενδεικτικού προϋπολογισμού 49,5 εκ. (15 του συνόλου του προγράμματος). Πιο αναλυτικά το σύνολο των τμηματοποιημένων (phasing) και εμπροσθοβαρών έργων παρουσιάζεται στους πίνακες Α4 και Α5. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 15/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ (v.2) Σχέδιο, Οκτ Πίνακας A4: Τμηματοποιημένα (phasing) έργα που περιλαμβάνονται στο ΕΠ ΠΔΜ A/A ΑΠ Προϋπ/σμός Άξονα Προτεραιότητας Δράση MIS Τίτλος Έργου Δικαιούχος Ενδεικτικός Προϋπ/σμός στο Ποσοστό ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ ΑΠ Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού Χώρου Βιβλιοθήκης Δήμου Κοζάνης Δήμος Κοζάνης , Προσθήκη Πτέρυγας κατ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαίδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Σύνολο ΔΕΠΑΝΟΜ ( Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων) , Ποσοστό συνόλου τμηματοποιημένων (phasing) έργων επί του συνολικού π/υ του ΕΠ ΠΔΜ : Ποσοστό συνόλου τμηματοποιημένων (phasing) έργων επί του συνολικού π/υ του ΕΤΠΑ: ( ) 0,9 ( ) 1,0 Πίνακας A5: Εμπροσθοβαρή έργα που περιλαμβάνονται στο ΕΠ ΠΔΜ A/A ΑΠ Προϋπ/σμός Άξονα Προτεραιότητας Δράση MIS Τίτλος Έργου Δικαιούχος Προστασία του ευρύτερου αστικού ιστού από φυσικά φαινόμενα κατολισθήσεων και πλημμυρών Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Βαθυλάκου, Μεσιανής και Ροδίτη Ν. Κοζάνης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κοζάνης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κοζάνης Ενδεικτικός Προϋπ/σμός Ποσοστό Άξονα στο ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ Προτεραιότητας , , , Αποχέτευση Οικισμού Κορησού Δήμου Καστοριάς Δήμος Καστοριάς , Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγ. Θεοδώρων Μαυρονόρους Ν. Γρεβενών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , Αποκατάσταση της γέφυρας «Σπανού» στο Νομό Γρεβενών Δήμος Γρεβενών ,5 8,6 Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς Εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος της Βυσσινιάς (Κ.Α ) στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καστοριάς Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καστοριάς , , Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας , Δυτικής Μακεδονίας Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης 6, Κεντροανατολικής Πτολεμαίδας «Ανάπλαση Νότιας Δήμος Εορδαίας ,1 Εισόδου Πτολεμαίδας: Ανάπλαση Οδού 25 ης Μαρτίου» Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 12 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες Μονάδων Εντατικής Φροντίδας Νοσοκομείων της 3 ης Υ.ΠΕ Ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη ΕΚΑΒ ,4 3 η Υγειονομική Περιφέρεια Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ,4 32,3 5, ,9 82,9 Σύνολο Ποσοστό συνόλου εμπροσθοβαρών έργων επί του συνολικού π/υ του ΕΠ ΠΔΜ : Ποσοστό συνόλου εμπροσθοβαρών έργων επί του συνολικού π/υ του ΕΤΠΑ: ( ) 20,4 ( ) 21,9 ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 16/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Σχέδιο, Οκτ Η ενεργοποίηση των δράσεων που εξειδικεύονται στην 1 η φάση εξειδίκευσης (2015) προγραμματίζεται από 07/2015 μέχρι 06/2016, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης που παρουσιάζεται στο Σχήμα Α Σχήμα Α4: Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Προσκλήσεων για Υποβολή Προτάσεων Επίσης έχουν διαμορφωθεί εξειδικευμένα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων για 25 από τις 27 Δράσεις, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α και σταδιακά προετοιμάζονται για τις υπόλοιπες δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα άμεσων προκηρύξεων για Δράσεις που περιλαμβάνουν εμπροσθοβαρή και τμηματοποιημένα έργα (με εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης Ιούλιος - Αύγουστος 2015), αλλά και των Δράσεων που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης. Για τη διαμόρφωση των εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής πράξεων ελήφθησαν υπόψη ο «Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων (Μάιος 2015)», της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, το εγκεκριμένο ΕΠ ΠΔΜ και ιδιαίτερα τα περιεχόμενα των κατευθυντηρίων αρχών ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και η μέχρι σήμερα εμπειρία από την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 17/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ (v.2) Σχέδιο, Οκτ Με τη γραπτή διαδικασία, εξειδικεύεται συνολικό ποσό 14,8 εκ. (4,5 των πόρων του ΕΠ ΠΔΜ ), από το οποίο ποσό 7,9 εκ. (2,6) αφορά πόρους του ΕΤΠΑ και ποσό 6,8 εκ. (29,1) αφορά πόρους του ΕΚΤ, όπως συνοπτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα Α6. Πίνακας A6: Συνοπτική Παρουσίαση Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ με τη Γραπτή Διαδικασία Άξονες Προτεραιότητας Επενδυτικές Προτεραιότητες / Δράσεις Ταμείο Προϋπολογισμός Εξειδίκευσης 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας ΕΤΠΑ ,4 Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και 1.2 συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα (1b) της ανώτατης εκπαίδευσης ,7 Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του ,0 σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 6 αποδοτικότητας των πόρων ΕΤΠΑ ,6 Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 6.1 κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση (6b) των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που ,2 υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας ,0 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 10 διάκρισης (ΕΚΤ) ΕΚΤ ,6 Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των 10.1 ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της (9i) απασχολησιμότητας , Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας ( ) , Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των (9iii) ευκαιριών , Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπηρία ( ) ,2 Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 10.3 ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και (9iv) των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος , Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας , Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) ΕΤΠΑ ,8 Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος ,0 13 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) ΕΚΤ ,1 Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος (ΕΚΤ) ,0 Σύνολο ΕΠ ΠΔΜ ,5 Σύνολο ΕΤΠΑ ,6 Σύνολο ΕΚΤ ,1 Ειδικότερα, με τη γραπτή διαδικασία εξειδικεύονται επτά (7) Δράσεις σε 5 Επενδυτικές Προτεραιότητες από το σύνολο των 23 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, στους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 1, 6, 10, 12 και 13. Επίσης εξειδικεύονται κριτήρια αξιολόγησης σε πέντε (5) δράσεις ( , , , και ), δεδομένου ότι τα κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων και εξειδικεύτηκαν κατά την 1 η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΕΠ ΠΔΜ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 18/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Σχέδιο, Οκτ Κατά τη 2 η συνεδρίαση της ΕπΠα, εξειδικεύεται συνολικό ποσό 33,1 εκ. (10,0 των πόρων του ΕΠ ΠΔΜ ), από το οποίο ποσό 32,4 εκ. (10,6) αφορά πόρους του ΕΤΠΑ και ποσό 650 χιλ. (2,8) αφορά πόρους του ΕΚΤ, όπως συνοπτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα Α7. Πίνακας A7: Συνοπτική Παρουσίαση Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ κατά τη 2 η ΕπΠα Άξονες Προτεραιότητας Επενδυτικές Προτεραιότητες / Δράσεις Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 4 άνθρακα σε όλους τους τομείς Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 4.1 χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων (4c) των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης Ταμείο ΕΤΠΑ , , Δράσεις ανάπτυξης - αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης ,0 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση 5 κινδύνων Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την 5.1 ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης (5b) καταστροφών ΕΤΠΑ , , Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων ,2 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 6 πόρων Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 6.1 κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των (6b) αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 9 (ΕΤΠΑ) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον 9.1 τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε (9a) υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας Προϋπολογισμός Εξειδίκευσης ΕΤΠΑ , , ,4 ΕΤΠΑ , , Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας ,3 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 10 (ΕΚΤ) ΕΚΤ , Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών (9iii) ,8 Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών Σύνολο ΕΠ ΠΔΜ ,0 Σύνολο ΕΤΠΑ ,6 Σύνολο ΕΚΤ ,8 Ειδικότερα, κατά τη 2 η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΕΠ ΠΔΜ εξειδικεύονται πέντε (5) Δράσεις σε 5 Επενδυτικές Προτεραιότητες από το σύνολο των 23 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, στους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 4, 5, 6, 9 και 10. Επίσης εξειδικεύονται κριτήρια αξιολόγησης σε δύο (2) δράσεις ( και ), δεδομένου ότι τα κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων , και εξειδικεύτηκαν κατά την 1 η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΕΠ ΠΔΜ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 19/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ (v.2) Σχέδιο, Οκτ Συγκεντρωτικά (1 η ΕπΠα, γραπτή διαδικασία και 2 η ΕπΠα), εξειδικεύεται συνολικό ποσό 246,6 εκ. (74,6 των πόρων του ΕΠ ΠΔΜ ), από το οποίο ποσό 230,3 εκ. (75,0) αφορά πόρους του ΕΤΠΑ και ποσό 16,3 εκ. (69,4) αφορά πόρους του ΕΚΤ, όπως συνοπτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα Α8. Πίνακας A8: Συγκεντρωτική Παρουσίαση Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Άξονες Προτεραιότητας Ταμείο Προϋπ/σμός ΕΠ Προϋπολογισμός Εξειδίκευσης Αριθμός Επενδυτ. Προτερ. Αριθμός Δράσεων Υπόλοιπο για Εξειδίκευση Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς ΔΔ ΔΔ ΔΔ ΕΤΠΑ , ,3 ΕΤΠΑ , ,0 ΕΤΠΑ , ,9 ΕΤΠΑ , , Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 9 καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 10 καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 11 απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση ΕΤΠΑ , ,0 ΕΤΠΑ , ,3 ΕΤΠΑ , ,3 ΕΚΤ , ,0 ΕΤΠΑ , ,0 ΕΚΤ , ,6 ΕΤΠΑ , ,0 12 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) ΕΤΠΑ , ,0 13 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) ΕΚΤ , ,0 Σύνολο ΕΠ ΠΔΜ , ,4 Σύνολο ΕΤΠΑ , ,0 Σύνολο ΕΚΤ , ,6 Ειδικότερα, εξειδικεύονται τριάντα τέσσερις (34) Δράσεις, σε 16 Επενδυτικές Προτεραιότητες από το σύνολο των 23 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, σχεδόν στο σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας (ΑΠ) του προγράμματος, εκτός του ΑΠ 2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» και του ΑΠ 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού». Συνολικά εξειδικεύονται κριτήρια αξιολόγησης σε τριάντα δύο (32) δράσεις, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 20/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ Σχέδιο, Οκτ Β. Διαδικασία Η διαδικασία της εξειδίκευσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: - Η ΕΑΣ διαμορφώνει τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ) το οποίο αποστέλλει στις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ). - Κάθε ΔΑ εξειδικεύει το ΕΠ για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ έγγραφο ΕΕΕΠ, αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα. - Κάθε ΔΑ προσδιορίζει τις Επιτελικές Δομές οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (βλ. άρ. 18 του Ν. 4314/2014 καθώς και σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για το σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου ). Για έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδίως των πράξεων που εντάσσονται σε κατηγορίες δράσεων με δικαιούχους τους δήμους, οι ΔΑ θα πρέπει να προσδιορίσουν και τις σχετιζόμενες Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ, (άρ. 24 Α του Ν. 4314/2014). Ειδικά, για τις δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων, η ΔΑ συνεργάζεται για την έκδοση προσκλήσεων πράξεων, και για τον προγραμματισμό προσκλήσεων, με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) η οποία με τη σειρά της συνεργάζεται προς τούτο με τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων στους Θεματικούς Στόχους 2 και 11 του Κανονισμού (βλ. παρ. 2, αρ. 26, Ν. 4314/2014). - Κάθε ΔΑ συνεργάζεται για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω Επιτελικές Δομές και ελλείψει αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και τις κατά περίπτωση ΠΕΑΣ ΕΣΠΑ. Η ΔΑ ενημερώνει τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής. Το χρονικό περιθώριο υποβολής προτάσεων καθορίζεται με ευθύνη των ΔΑ και κατά τη διαμόρφωση του πρώτου ΕΕΕΠ προτείνεται να μην ξεπερνά τις 15 εργάσιμες ημέρες. Η ΔΑ, μετά την εξέταση των προτάσεων, διαμορφώνει το τελικό σχέδιο εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ, την ιεράρχηση των αναγκών και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ. Η ΔΑ εισηγείται το τελικό σχέδιο του ΕΕΕΠ στον Περιφερειάρχη ή Ειδικό Γραμματέα κατά περίπτωση. - Ο Περιφερειάρχης ή Ειδικός Γραμματέας εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου ΕΠ τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων, σύμφωνα με τους κατ έτος στόχους. Η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Κατ εξαίρεση και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΔΑ ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Η έγκριση του πρώτου ΕΕΕΠ γίνεται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Το ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. - Βάσει του εγκεκριμένου κάθε φορά ΕΕΕΠ, μια ΔΑ δύναται να προβεί στην έκδοση προσκλήσεων μόνο για εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί. Εξειδίκευση δράσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες που συνδέονται με εκ των προτέρων θεματικές αιρεσιμότητες ή/ και τυχόν σχετικές «αυτοδεσμεύσεις» που δεν έχουν εκπληρωθεί, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ΔΑ. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη εκπλήρωσή τους. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 21/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22 Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ (v.2) Σχέδιο, Οκτ Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτοςπαρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων στο ΕΕΕΠ. Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ) στο πλαίσιο της 1 ης Εξειδίκευσης του ΕΠ ΠΔΜ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες. Αμέσως μετά την έκδοση (20 Μαρτίου 2015) από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, της Εγκυκλίου για την Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της προγραμματικής περιόδου , η οποία καλούσε τις ΕΥΔ ΕΠ να συγκεντρώσουν, μέσω τυποποιημένου εντύπου, προτάσεις εξειδίκευσης από το σύνολο των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων αλλά και φορέων της Περιφέρειας, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ απέστειλε σχετικές επιστολές στις επιτελικές δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων (εμπλεκόμενες υπηρεσίες Υπουργείων), στους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) για τις δράσεις των ΟΤΑ, καθώς επίσης και σε 149 φορείς της Περιφέρειας και των Υπουργείων, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β, με την οποία τους καλούσε να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Το σχετικό υποστηρικτικό υλικό (εγκεκριμένο ΕΠ/ΠΔΜ , Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΠ/ΠΔΜ , Αναλυτική Δομή του ΕΠ/ΠΔΜ , Τυποποιημένο Έντυπο Πρότασης, Σχετικές Εγκύκλιοι και Έγγραφα) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ( στην ενότητα της 5 ης Προγραμματικής Περιόδου. Στις 5/5/2015 η ΕΥΣ ΕΠ ΠΔΜ διοργάνωσε ετήσια συνάντηση ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων του ΕΠ ΠΔΜ με τη συμμετοχή περίπου 180 ατόμων. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε από στελέχη της η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ το ΕΠ ΠΔΜ με έμφαση στην αναπτυξιακή στρατηγική του προγράμματος και τη λογική παρέμβασης (logic intervention), στις νέες απαιτήσεις και προδιαγραφές, στις απαιτήσεις του Πλαισίου Επίδοσης και της επίτευξης των δεικτών (εκροών και αποτελέσματος), καθώς επίσης και τα βασικά στοιχεία της εγκυκλίου εξειδίκευσης και η πρόοδος εξειδίκευσης του προγράμματος. Παράλληλα η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ διοργάνωσε / συμμετείχε σε περισσότερες από 30 τεχνικές συναντήσεις με συμμετοχή περισσότερων από 120 ατόμων, τόσο με φορείς της Περιφέρειας (Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, παραγωγικοί φορείς, φορείς υγείας, παιδείας, περιβάλλοντος, κ.α.) όσο και με τους Κεντρικούς Φορείς (ΕΑΣ, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.α.). ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ Εξειδ Εφαρμ v (00) Σελ. 22/256 Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα Ημ. Ενταξης Εντάξεις άσεις Πληρωμές 01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 1 4.500.000 0 0 0,0% 01.1 Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) 1 4.500.000 0 0

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία (ΕΠ ΠΔΜ) 2014-2020; Το

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας Προσκλήσεων Τελευταία Ενημέρωση : 24/11/2017

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας Προσκλήσεων Τελευταία Ενημέρωση : 24/11/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 Πίνακας Προσκλήσεων Τελευταία Ενημέρωση : 24//2017 ΤΙΤΛΟΣ 1 0 01 με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας.1 (i) Ενεργός ένταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής της Δράσης 10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Πορεία Υλοποίησης 2 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Φλώρινα, 24/10/2016 ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 Πορεία 2016-10 (01) Σελ. 1/39 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα

FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα Regional 2014-2020 FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα Κοζάνη, 3 Μαΐου 2017 Χρηματοδοτικά Εργαλεία & ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη 2014-2015 (Συνοπτική Έκθεση) Μάιος 2016 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2014-2020 Ημ. Ενταξης Εντάξεις άσεις Πληρωμές 01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 1 4.500.000 0 0 0,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 1. Πορεία Υλοποίησης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 2. Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2016 3. Ενημέρωση για την πρόταση της 1ης Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2016.0 Ημερομηνία έγκρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Φλώρινα, 24 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

3ηΣυνεδρίαση ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

3ηΣυνεδρίαση ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ 3ηΣυνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Καστοριά, 29 Νοεμβρίου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΑΜΘ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης 2 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ Επικαιροποίηση Οκτωβρίου 2016

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ Επικαιροποίηση Οκτωβρίου 2016 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 214-22 Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ Επικαιροποίηση Οκτωβρίου 216 Αιδηψός, 2 Οκτωβρίου 216 Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α: Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 9.I.3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 8 Νοεμβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Αγριά 24 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Πορεία Ενεργοποίησης Ε.Π. «ATTIKΗ» «Ημερομηνία Αναφοράς 20/11/2017»

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Πορεία Ενεργοποίησης Ε.Π. «ATTIKΗ» «Ημερομηνία Αναφοράς 20/11/2017» Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Πορεία Ενεργοποίησης Ε.Π. «ATTIKΗ» 2014-2020 «Ημερομηνία Αναφοράς 20/11/2017» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 17 Οκτωβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ. 31.300.00 ) Πίνακας 1 : Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 214-22 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 214-22 Ιούνιος 215 1 η Έκδοση Εξειδίκευση εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΜΑΙΟΣ 2015 Πίνακας περιεχομένων σελίδα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 5 Ενότητα Β : Διαδικασία 7 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» 2014-2020 Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Εξειδίκευση του Ε.Π. Νέες Προτεινόμενες Δράσεις Στοχοθεσία - Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή μέχρι το 2023

εφαρμογή μέχρι το 2023 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Το ΕΣΠΑ 21-22 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: 51020/ ΕΥΘΥ 1153/ Οδηγίες για την έναρξη υλο

Αρ. πρωτ.: 51020/ ΕΥΘΥ 1153/ Οδηγίες για την έναρξη υλο Πίνακας περιεχομένων Αρ. πρωτ.: 51020/ ΕΥΘΥ 1153/15.10.2014 Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Αθήνα, 15/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 51020/ ΕΥΘΥ 1153 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 Προϋπολογισμός Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 270.342.339,00 ευρώ, εκ των οποίων 201.004.090,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση κατά 80%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Παράρτημα IV Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες* Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Παράρτημα IV Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες* Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Παράρτημα IV Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες* Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες * Οι 11 θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες είναι σε πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Οκτώβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Άμεση σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων της, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία Ενεργειών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης

Πορεία Ενεργειών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 214-22 Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ Περιεχόμενα Μεθοδολογία 5 Διαδικασία 7 Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση 9 Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP009 Ιόνια Νησιά Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εξειδίκευση Εφαρμογής. Έκδοση 2015/1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εξειδίκευση Εφαρμογής. Έκδοση 2015/1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εξειδίκευση Εφαρμογής Έκδοση 2015/1 Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία Εξειδίκευσης 4 Ενότητα Β : Διαδικασία Εξειδίκευσης 6 Κεφάλαιο Α : Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP011 Κρήτη Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax : E-mail: Παπαναστασίου & Βελή, 41222 Λάρισα Κ. Πούλιου 2413

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 2020 Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Συνοχής Διάρθρωση της παρουσίασης 1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εξειδίκευση Εφαρμογής. Έκδοση 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εξειδίκευση Εφαρμογής. Έκδοση 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εξειδίκευση Εφαρμογής Έκδοση 4 Απρίλιος 2016 Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία Εξειδίκευσης 4 Επιπλέον περιλαμβάνει την τροποποίηση της εξειδίκευσης των δράσεων Τ.Β.1 Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ιούνιος, 2015 Περιεχόμενα Ενότητα A : Μεθοδολογία 4 Ενότητα Β : Διαδικασία 6 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα,28/11/2017 Α.Π.:οικ. 2952 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στις 24

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2016.1 Ημερομηνία έγκρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εξειδίκευση Εφαρμογής. Έκδοση 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εξειδίκευση Εφαρμογής. Έκδοση 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εξειδίκευση Εφαρμογής Έκδοση 3 Φεβρουάριος 2016 Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία Εξειδίκευσης 4 Ενότητα Β : Διαδικασία Εξειδίκευσης 6 Κεφάλαιο Α : Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP004 Ήπειρος Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εξειδίκευση Εφαρμογής. Έκδοση 2015/2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εξειδίκευση Εφαρμογής. Έκδοση 2015/2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εξειδίκευση Εφαρμογής Έκδοση 2015/2 Νοέμβριος 2015 Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία Εξειδίκευσης 4 Ενότητα Β : Διαδικασία Εξειδίκευσης 6 Κεφάλαιο Α : Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδότηση και Πλαίσιο Στήριξης Πρωτοβουλιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» 1

«Χρηματοδότηση και Πλαίσιο Στήριξης Πρωτοβουλιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» 1 Εισηγητής: Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής «Χρηματοδότηση και Πλαίσιο Στήριξης Πρωτοβουλιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» 1 «Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Οκτωβρίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 25 Οκτωβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη (ΕΤΠΑ)

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ενδεικτικά έργα και δράσεις ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2016, ΕΠ «Πελοπόννησος »

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2016, ΕΠ «Πελοπόννησος » ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2016, ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020» - 1 - ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, για το έτος 2016, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪ Η ΕΠ ΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10180 final E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική ακεδονία» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP012 Αττική Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP004 Ήπειρος Έκδοση 2016.0

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε.

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε. ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας Εδώ ζούμε. Καλύτερα» Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ, με βάση τα χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Ιωάννης Φίρμπας Διευθυντής ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σεπτέμβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Αποστολή και Στόχοι Άμεση σύνδεση της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα