ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές ώρες Διευθυντών και δασκάλων (σχετικό το άρθρο 9 του Ν. 2517/97 ΦΕΚ 160 Λ) α. Ολιγοθέσια σχολεία (1/θ, 2/θ, 3/θ) 25 ώρες β. Πολυθέσια σχολεία Έτη υπηρεσίας Από 0 10 έτη 24 ώρες Από έτη 23 ώρες Από έτη 22 ώρες Από έτη 21 ώρες «Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1 η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1 η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους» γ. Διευθυντές Σχολεία 4/θ & 5/θέσια Σχολεία 6/θ έως 9/θέσια Σχολεία 10/θ & 11/θέσια Σχολεία 12/θέσια 20 ώρες 12 ώρες 10 ώρες 8 ώρες «Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε Δημοτικού Σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας

2 εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του Ν. 2470/1997» Υπενθυμίζουμε ότι για τις εκπαιδευτικούς μητέρες παιδιών κάτω των δύο (2) ετών ισχύει μειωμένο ωράριο κατά δύο ώρες την εβδομάδα (π.χ. αν μια μητέρα έχει 12 έτη υπηρεσίας διδάσκει 23 2 = 21 ώρες. 2. Ωρολόγια Προγράμματα : Για τη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων ισχύουν τα ακόλουθα α. Στις τάξεις Α και Β το σύνολο των μαθημάτων διδάσκεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει μόνο το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην περίπτωση που θα διεθέτει δάσκαλο Φυσικής Αγωγής κατά παρέκκλιση και μετά από ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. β. Τα μαθήματα Εικαστική Αγωγή και Μουσική Αγωγή (Αισθητική Αγωγή), Φυσική Αγωγή διδάσκονται από εκπαιδευτικούς, εφόσον διατίθενται, μόνο στις τάξεις Γ, Δ, Ε & ΣΤ χωρ ις καμία παρέκκλιση. Στις τάξεις Α και Β η Αισθητική Αγωγή (Εικαστική Μουσική) διδάσκεται αποκλειστικά από το δάσκαλο της τάξης, αλλά και σε όλες τις τάξεις, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της Αισθητικής Αγωγής από εκπαιδευτικούς ειδικότητας. 3. Προσθήκη ωρών διδασκαλίας Για τη βελτίωση του προγράμματος και για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών μπορούν να προστεθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα οι ακόλουθες ώρες : α. Μία ώρα για επανορθωτική ενισχυτική διδασκαλία στις τάξεις Α και Β μια ώρα Μαθηματικά Φ12/665/Γ1/658/ β. Μία ώρα μαθηματικά στις τάξεις Γ και Δ

3 γ. Μία ώρα Γεωγραφία στις τάξεις Ε και ΣΤ 4. Εμπλουτισμός του βασικού προγράμματος με επικουρικά προγράμματα και δραστηριότητες Για τον εμπλουτισμό του προγράμματος και στο πλαίσιο της κάλυψης του υποχρεωτικού ωραρίου, μπορούν να προστεθεί : Μία ώρα Σχολική Ζωή Πολιτισμός, σε όλες τις τάξεις. Στο κεφάλαιο αυτό μπρούν να ενταχθούν όλες οι δράσεις της σχολικής μονάδας οι οποίες εμπλουτίζουν το βασικό πρόγραμμα του σχολείου. Επισκέψεις σε επιλέξιμους χώρους για την ανάδειξη κάθε πτυχής της πλούσιας εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Προγράμματα πολιτισμού (Τέχνες του λόγου, Εικαστικές Τέχνες, Μουσική. Χορός, Θέατρο κλπ.) Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας, Αγωγής του Καταναλωτή, Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης, Κυκλοφοριακής Αγωγής καθώς και το πρόγραμμα «Σωκράτης» (Comenius). Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων πρέπει να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα : α. Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας για τους μαθητές μπορεί να διαμορφώνεται κατά ανώτατο όριο : στις 30 ώρες για τους μαθητές των τάξεων Δ, Ε & ΣΤ στις 27 ώρες για την Γ τάξη και στις 25 ώρες για τις τάξεις Α και Β β. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων δεν έχουν ευθύνη τάξης αναλαμβάνουν όμως τη διδασκαλία οπουδήποτε μαθήματος του ωρολογίου προγράμματος, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Ενδείκνυνται δε να αναλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων σε περισσότερες από μία τάξεις (π.χ. εφόσον διδάσκει 8 ώρες, να αναλαμβάνει από 4 ώρες Μαθηματικά στις τάξεις Στ 1 & Στ 2 ή αν διδάσκει 12 ώρες, να αναλαμβάνει γλωσσικό μάθημα σε μία τάξη και μαθηματικά σε άλλη τάξη).

4 Περιπτώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα, θα αντιμετωπίζονται μέσα στο πνεύμα της εγκυκλίου και με τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων ή των Προϊσταμένων, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου. Ωράριο εργασίας και πίνακες ωρολογίου προγράμματος Παραθέτουμε δύο πίνακες που αφορούν το ωράριο εργασίας και ωρολόγιο πρόγραμμα. Α. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α. Πρωινή εργασία : Υποδοχή μαθητών 1 η και 2 η διδακτικές ώρες α διάλειμμα 3 η διδακτική ώρα β διάλειμμα 4 η διδακτική ώρα γ διάλειμμα 5 η διδακτική ώρα δ διάλειμμα 6 η διδακτική ώρα β. απογευματινή εργασία : Υποδοχή μαθητών 1 η και 2 η διδακτικές ώρες α διάλειμμα 3 η και 4 η διδακτική ώρα β διάλειμμα 5 η διδακτική ώρα γ διάλειμμα 6 η διδακτική ώρα

5 Παρατήρηση : Το δεύτερο συνεχόμενο δίωρο της απογευματινής εργασίας δεν είναι υποχρεωτικό. Αν γίνουν δύο χωριστές ω ρες, το 20λεπτο διάλειμμα θα μοιραστεί σε δύο 10λεπτα διαλείμματα. Β. ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Θρησκευτικά Γλώσσα Μαθηματικά Ιστορία Μελέτη Περιβάλλοντος Γεωγραφία 1 1 Φυσική 3 3 Κοιν. & Πολ. Αγωγή 1 1 Αισθητική Αγωγή Φυσική Αγωγή Αγγλικά Σχολική Ζωή Πολιτισμός Σύνολο ωρών Ανώτερο σύνολο ωρών Επισήμανση : Το ανώτερο σύνολο ωρών δεν προκύπτει από τις αναγραφόμενες στον πίνακα ώρες μαθημάτων, αλλά από τις προσθήκες που αναφέρονται στις παρατηρήσεις, που ακολουθούν. Παρατηρήσεις : 1. Η προσθήκη των ωρών, μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτερο σύνολο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 της Φ12/756/Γ1/901/ εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας.

6 2. Οι ώρες διδασκαλίας προστίθενται υποχρεωτικά, ώστε τόσο ο διευθυντής όσο και οι διδάσκοντες να συμπληρώνουν το ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν. 2517/ Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων διδάσκουν σε σχολεία από 4/θ και πάνω. Οι εκπαιδευτικοί Μουσικής και Φυσικής Αγωγής διδάσκουν στις τάξεις Γ, Δ, Ε και ΣΤ και οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας στις τάξεις Δ, Ε και Στ 4. Με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών Μουσικής στις τάξεις Γ και Δ οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής γίνονται 4 και η Μουσική διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση στις τάξεις Ε και ΣΤ η Μουσική διδάσκεται 1 ώρα την εβδομάδα. 5. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α και Β η οποία προβλέπεται από το εδάφιο α της παραγράφου 2 της Φ12/756/Γ1/901/ εγκυκλίου και γενικά η τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε γειτονικά ολιγοθέσια σχολεία γίνεται στην εξαιρετική περίπτωση που πλεονάζουν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλα στοιχεία. 6. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία η Φυσική Αγωγή διδάσκεται στις τάξεις Α και Β από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας, οι ώρες διδασκαλίας της τάξεις αυτής γίνονται 25 με την προσθήκη 2 ωρών, σύμφωνα με το εδάφιο α της παραγράφου 2 και το εδάφιο α της παραγράφου 3 της Φ12/756/Γ1/901/ εγκυκλίου. 7. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι δυνατή η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας προαιρετικής ή υποχρεωτικής (παράγραφος 16 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85, η ισχύς της οποίας επεκτάθηκε στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τον Ν. 1865/89), με την προϋπόθεση ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου (διευθυντής και διδάσκοντες) έχουν καλύψει το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό τους ωράριο, χωρίς καμία παρέκκλιση. 8. Από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά και από την παράγραφο 2 της Φ12/756/Γ1/901/ εγκυκλίου, γίνεται φανερό ότι η εφαρμογή των σχετικών με το ωρολόγιο πρόγραμμα διατάξεων διευκολύνεται, όταν τις τάξεις Α και Β αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί με

7 υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 23 ή 24 ωρών, αφού η ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς των οποίων το διδακτικό ωράριο είναι 21 ή 22 ώρες γίνεται με την προϋπόθεση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. 9. Κάθε περίπτωση ανάθεσης υπερωριών σε σχολεία από 6/θ, και πάνω ενημερώνεται το Υπουργείο Παιδείας. 10. Επομένως κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται θα λύνεται με τη συνεργασία του σχολ. Συμβούλου ή του διοικητικού Προϊσταμένου για θέματα της αρμοδιότητας του και όχι με απευθείας επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας, οι υπηρεσίες του οποίου δεν είναι δυνατό να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας. 11. Οι διευθυντές προσέρχονται πρώτοι στο σχολείο και αποχωρούν τελευταίοι ενώ η απομάκρυνσή τους τις ώρες λειτουργίας του σχολείου πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, όπως συμβαίνει με κάθε δημόσιο υπάλληλο. 12. Στις περιπτώσεις που πλεονάζουν εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλο σχολείο, μπορεί να τους ανατεθεί η διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος στις τάξεις Α και Β ή και σε γειτονικά ολιγοθέσια σχολεία. Το τελευταίο (διάθεση και σε ολιγοθέσια σχολεία) μπορεί να γίνει και με τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων. 13. Σε περίπτωση διάθεσης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη διδάσκουν την ίδια μέρα σε σχολεία με διαφορετικό ωράριο λειτουργίας (να μην διδάσκουν και πρωί και απόγευμα την ίδια ημέρα), εκτός εάν επιθυμούν.

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15509 ΕΦΗΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΚΤΙΣ ΠΕΙΕΧΕΝ ΠΦΣΕΙΣ ναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων των 28 λοήμερων Πειραματικών Σχολείων.... 1 ναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημο τικό Σχολείο.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Φυσικής Αγωγής

Θέματα Φυσικής Αγωγής Θέματα Φυσικής Αγωγής: Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως Εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ, 12 Μαΐου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτήρας και σκοπός των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Το άρθρο 36 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

Χαρακτήρας και σκοπός των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Το άρθρο 36 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 28/4/ 2015 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 " Ολόκληρο το προσχέδιο της τροπολογίας για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα