4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων, έχουν ως σημείο αναφοράς τις σχετικές ερευνητικές υποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα ευρήματα σε συσχετισμό με τις επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις και στο τέλος αξιολογούνται συνολικά, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν επαληθεύεται ή όχι η κεντρική ερευνητική υπόθεση Δημογραφικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων της έρευνας Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων της έρευνας, το δείγμα των 2044 γονέων αποτελείται, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, από γυναίκες (75,2%) και στο μικρότερο ποσοστό του (24,8%) από άνδρες (βλ. Παράρτημα Ι). Με διαφορετικά λόγια, τρία (3) από τα τέσσερα (4) υποκείμενα της έρευνας είναι γυναίκες. Το μεγαλύτερο μέρος των γονέων του δείγματος έχει ηλικία μεταξύ 30 και 44 ετών (αθροιστικό ποσοστό 81,9%). Σε σχέση με τους αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων κατέχει απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου (38,7%), ενώ μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι γονείς που έχουν αποκτήσει πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Ανώτερης Σχολής (16,5%), απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή αντίστοιχης Τεχνικής Σχολής (14,6%) και πτυχίο Α.Ε.Ι. (14,3%). Ως προς την κύρια επαγγελματική απασχόλησή τους, οι περισσότεροι από τους γονείς διαπιστώνεται ότι εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό (ποσοστό 34,2%) και το δημόσιο τομέα (ποσοστό 21,7%). Από το σύνολο των γονέων που δεν εργάζονται, το μεγαλύτερο μέρος τους εντάσσεται στην κατηγορία «Οικιακά» (νοικοκυρά-ποσοστό 62,7%). Αναφορικά με το ζήτημα του αριθμού των παιδιών που φοιτούν στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και την αποτύπωση των ετών παρακολούθησης και φοίτησης τους στις σχολικές τάξεις του κανονικού (συμβατού) δημοτικού σχολείου, αναδεικνύονται τα ακόλουθα δεδομένα: Οι περισσότεροι από τους γονείς του δείγματος έχουν δύο (2) παιδιά (ποσοστό 51,1%). Ακολουθούν σε ποσοστά οι γονείς με ένα (1) παιδί (27,5%), με τρία (3) παιδιά (15,2%), με τέσσερα (4) παιδιά (4%) και με πέντε (5) Οι πίνακες με τα ευρήματα της έρευνας από το ερωτηματολόγιο των γονέων και των εκπαιδευτικών βρίσκονται στο Παράρτημα ΙΙ. INE/-

2 παιδιά (1,1%). Οι γονείς που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω αποτελούν ένα μικρό ποσοστό που δεν είναι στατιστικά σημαντικό. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο μεγαλύτερος αριθμός των παιδιών φοιτά στις τρεις (3) πρώτες τάξεις (Α, Β, Γ ) του κανονικού (συμβατού) σχολείου. Περίπου εννέα (9) από τα δέκα (10) παιδιά των γονέων του δείγματος (ποσοστό 89,3%) φοιτούν κανονικά στο Ο.Δ.Σ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (11,7%) δεν παρακολουθεί ή παρακολουθεί αποσπασματικά το Ο.Δ.Σ. Σε σχέση με το χρόνο φοίτησης, τα περισσότερα παιδιά φοιτούν ένα (1) χρόνο στο Ο.Δ.Σ. (ποσοστό 38%) και έπονται σε ποσοστά τα παιδιά που φοιτούν δύο (2) χρόνια (25,9%), τρία (3) χρόνια (16,2%), τέσσερα (4) χρόνια (9,4%) και πέντε (5) χρόνια (5,6%). Τέλος, αναφορικά με τα χρήματα που δαπανώνται το μήνα από τους γονείς για τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους, διαπιστώνεται από τα ευρήματα ότι, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών (από ένα έως και τέσσερα), οι γονείς δαπανούν για κάθε ένα από αυτά, κατά προσέγγιση, από 100 έως 200 το μήνα για μαθήματα και δραστηριότητες, όπως είναι οι Ξένες Γλώσσες, η Πληροφορική, η Μουσική και ο Αθλητισμός Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων σε σχέση με τις δώδεκα (8) επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις 1η επιμέρους ερευνητική υπόθεση (ερωτήσεις 5-10): Το ωράριο λειτουργίας του Ο.Δ.Σ. καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες των γονέων και συνεπώς την απαλλαγή τους από το πρόβλημα, κυρίως, επίβλεψης των παιδιών τους. Η συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση σχετίζεται με το ωράριο λειτουργίας του Ο.Δ.Σ. Από την αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων προκύπτει ότι η πλειονότητα των γονέων του δείγματος (ποσοστό 83,4%) επιθυμεί τα παιδιά να προσέρχονται στο Ο.Δ.Σ. το πρωί και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 7:31-8:00, ενώ ένα, επίσης, μεγάλο ποσοστό (αθροιστικό 76,6%) επιθυμεί τα παιδιά να αποχωρούν από το Ο.Δ.Σ. το απόγευμα στο χρονικό πλαίσιο από τις 15:31 μέχρι τις 16:30. Βέβαια, από τα ευρήματα προκύπτει ότι οι γονείς προτείνουν, σε ένα μικρότερο ποσοστό (23,4%), κι άλλες ώρες αποχώρησης των παιδιών τους, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις επίσημες προδιαγραφές. Πιθανολογούμε ότι η επιλογή αυτή σχετίζεται με το ξεχωριστό ωράριο εργασίας του κάθε γονέα, μετά την ολοκλήρωση του οποίου θεωρεί ότι πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σχολάει το παιδί του από το Ο.Δ.Σ. Στο πεδίο της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας, τα ποσοστά εφαρμογής του ωραρίου του Ο.Δ.Σ. από τα παιδιά σχεδόν ταυτίζονται με τις προτιμήσεις των γονέων τους. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα παιδιά (ποσοστό 86,5%) προσέρχονται στο Ο.Δ.Σ. το πρωί, τις ώρες 7:31-8:00. Στις πρώτες απογευματινές ώρες, όταν ξεκινά τη λειτουργία του το Ο.Δ.Σ., προσέρχονται πιο νωρίς (από τις 13:30 μέχρι τις 14:00) τα παιδιά των μικρότερων τάξεων (Α -Β -Γ ) και ακολουθούν αργότερα τα παιδιά INE/-

3 των μεγαλύτερων τάξεων, τα οποία απασχολούνται περισσότερες ώρες με βάση το σχολικό πρόγραμμα του κανονικού (συμβατού) σχολείου. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις παραπάνω διαπιστώσεις το καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα του Ο.Δ.Σ., το οποίο έχει διαμορφωθεί με βάση τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους 61, εφαρμόζεται με μικρές παρεκκλίσεις από τους γονείς του δείγματος. Αναφορικά με την λειτουργία της πρωινής ζώνης 62, διαπιστώνεται από τα ευρήματα ότι στα περισσότερα Ο.Δ.Σ. των γονέων του δείγματος δεν εφαρμόζεται (ποσοστό 64,1%), ενώ στα σχολεία που εφαρμόζεται ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών (53,7%) δεν την παρακολουθεί. Τελικά, το ωράριο λειτουργίας του Ο.Δ.Σ. καλύπτει τις ανάγκες της συντριπτικής πλειονότητας των γονέων του δείγματος (93,4%). Συνεπώς, τα παραπάνω ευρήματα επαληθεύουν την 1 η επιμέρους ερευνητική υπόθεση. 2 η επιμέρους ερευνητική υπόθεση: (ερωτήσεις 11-14): Οι γονείς, που στέλνουν τα παιδιά τους στο Ο.Δ.Σ., επιδιώκουν να λύσουν πρωτίστως το πρόβλημα επίβλεψης των παιδιών τους, ακολούθως την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και ως υποδεέστερη προτεραιότητα τις άλλες δραστηριότητες (π.χ. Πληροφορική-Η/Υ). Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι γονείς θεωρούν ότι το 1 ο πιο σημαντικό ζήτημα που επιλύει το Ο.Δ.Σ., σε σχέση με τα παιδιά τους, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους και τη σχολική τάξη στην οποία φοιτούν, είναι η προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα (ποσοστό 55,2%). Το 2 ο πιο σημαντικό ζήτημα που τους επιλύει το Ο.Δ.Σ. είναι η επίβλεψη-προστασία των παιδιών τους κατά το διάστημα που εργάζονται και δε λειτουργεί το κανονικό (συμβατό) σχολείο (ποσοστό 24,5%) και ακολουθούν η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας (ποσοστό 23,5%) και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους μεταξύ της λήξης του κανονικού σχολείου και της επιστροφής τους στο σπίτι (ποσοστό 23,3%). Ανάλογη είναι και η αξιολόγηση, στην οποία προβαίνουν οι γονείς του δείγματος, με σημείο αναφοράς τα μαθήματα και τις δραστηριότητες του Ο.Δ.Σ. Από τα ερευνητικά δεδομένα διαπιστώνεται ότι οι γονείς προκρίνουν ως 1 η πιο σημαντική δραστηριότητα του Ο.Δ.Σ. την προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα (ποσοστό 66,4%). Η 2 η πιο σημαντική διαδικασία και δραστηριότητα, σύμφωνα με την άποψη των γονέων, είναι το μάθημα της Πληροφορικής (ποσοστό 38,5%). Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα ευρήματα που αφορούν τις σχολικές τάξεις, οι γονείς θεωρούν ότι η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας είναι 61. Φ.Ε.Κ. 1471, τεύχος Β / : , ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2002), Πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, Φ. 13.1/812/77250/Γ1/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2002), Φ. 13.1/812/77250/Γ1/ Στη σχετική παράγραφο της εγκυκλίου ορίζεται ότι: «η πρωινή ζώνη του ολοήμερου δημοτικού σχολείου λειτουργεί τις ώρες 07:00-08:00. εφόσον σ αυτή συμμετέχουν από πέντε (5) μαθητές και πάνω, λαμβανομένου πάντοτε υπόψη και του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού Ο σύλλογος διδασκόντων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο καταρτίζει το πρόγραμμα της πρωινής ζώνης, στην οποία εντάσσεται κυρίως η προετοιμασία των μαθημάτων της ημέρας». INE/-

4 ιδιαιτέρως σημαντική δραστηριότητα για τα παιδιά που φοιτούν στις τρεις πρώτες τάξεις του κανονικού (συμβατού) δημοτικού σχολείου (Α, Β, Γ ). Στο πεδίο της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας, τα δεδομένα της έρευνας αναδεικνύουν τα μαθήματα και τις δραστηριότητες που προσφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό στους μαθητές του Ο.Δ.Σ. Οι περισσότεροι γονείς εκτιμούν ότι στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ο.Δ.Σ. κυριαρχεί η προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη σχολική ημέρα (ποσοστό 98%). Ακολουθούν σε ποσοστά οι αθλητικές δραστηριότητες (95,7%), η Πληροφορική (88,6%), τα Αγγλικά (81,8%), τα Εικαστικά (77,5%), η Μουσική (64,1%) και ο Χορός (61,8%). Αντιθέτως και όπως υποστηρίζουν οι γονείς του δείγματος, το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής συνήθως δεν προσφέρεται στα Ο.Δ.Σ. (ποσοστό προσφοράς: 46,1%). Η χρονική διάρκεια των προαναφερθέντων μαθημάτων και δραστηριοτήτων χαρακτηρίζεται από την πλειονότητα των γονέων ως κανονική. Ωστόσο και σύμφωνα με τα ευρήματα, οι δραστηριότητες, που εμφανίζουν μία μικρή τάση προς τη μεγάλη χρονική διάρκεια, είναι η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας (ποσοστό 22,5%) και οι αθλητικές δραστηριότητες (ποσοστό 13,8%). Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες που εμφανίζουν μία μικρή τάση προς τη μικρή χρονική διάρκεια είναι η Θεατρική Αγωγή (ποσοστό 31% σε όσα σχολεία προσφέρεται), ο Χορός (ποσοστό 29%), η Μουσική (ποσοστό 25,8%) και τα Εικαστικά (ποσοστό 22,8%). Αναφορικά με το ζήτημα εμπλουτισμού του ωρολόγιου προγράμματος του Ο.Δ.Σ. και με άλλες δραστηριότητες, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων του δείγματος εκτιμά ότι δε χρειάζεται να γίνει τέτοιου είδους παρέμβαση (ποσοστό 61,7%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό των γονέων (38,3%) θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση του υπάρχοντος προγράμματος με επιπλέον δραστηριότητες. Αξιολογώντας τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, συμπεραίνουμε ότι η επιμέρους ερευνητική υπόθεση επαληθεύεται σε μεγάλο βαθμό, με τη διαφορά ότι οι γονείς ενδιαφέρονται πρωτίστως τα παιδιά τους να προετοιμάζονται στο Ο.Δ.Σ. για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. 3 η επιμέρους ερευνητική υπόθεση (ερωτήσεις 15-16): Οι υποδομές του Ο.Δ.Σ. δεν πρέπει να ικανοποιούν τις προσδοκίες των γονέων, οι οποίοι θα αναδείξουν ως προβλήματα την απουσία χώρου εστίασης και δευτερευόντως την απουσία ειδικού χώρου για τις δραστηριότητες. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, θα εστιάσουν στην εναλλαγή τους και την ελλιπή οργάνωση του προγράμματος. Από την αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων και σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων, προκύπτει ότι το 1 ο πιο σημαντικό πρόβλημα υποδομής του Ο.Δ.Σ. είναι η απουσία ειδικού χώρου εστίασης (ποσοστό 45,8%). Οι γονείς αναδεικνύουν ως 2 ο πιο σημαντικό πρόβλημα υποδομής την απουσία ειδικού χώρου για τις δραστηριότητες (ποσοστό 35,3%). INE/-

5 Αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Δ.Σ., οι γονείς του δείγματος θεωρούν ότι το 1 ο πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η μη έγκαιρη πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού (ποσοστό 55%). Οι γονείς αναδεικνύουν ως 2 ο πιο σημαντικό πρόβλημα την ελλιπή οργάνωση του σχολικού προγράμματος (ποσοστό 39,6%) και την εναλλαγή του εκπαιδευτικού προσωπικού (ποσοστό 22,7%). Σύμφωνα, λοιπόν, με τις παραπάνω διαπιστώσεις επαληθεύεται πλήρως η επιμέρους ερευνητική υπόθεση. 4 η επιμέρους ερευνητική υπόθεση (ερωτήσεις 17-18): Σε σχέση με την εκπαιδευτική λειτουργία του Ο.Δ.Σ. οι γονείς, εκτιμούμε, ότι θα εμφανιστούν να μην είναι ευχαριστημένοι από την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και ακολούθως θα αναδείξουν την απουσία σωστής οργάνωσης των διαδικασιών-δραστηριοτήτων. Επίσης, θα δηλώσουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι ευχαριστημένα από τη συμμετοχή τους στο Ο.Δ.Σ. και ότι επιστρέφουν στο σπίτι, κατά κανόνα, κουρασμένα. Η παραπάνω ερευνητική υπόθεση σχετίζεται με την εκπαιδευτική λειτουργία του Ο.Δ.Σ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι γονείς θεωρούν ότι το 1 ο πιο σημαντικό πρόβλημα της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ο.Δ.Σ. αφορά την έλλειψη σωστών διδακτικών και εκπαιδευτικών μέσων (ποσοστό 33%) και την ανεπαρκή προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα (ποσοστό 26,3%). Ως 2 ο πιο σημαντικό πρόβλημα από τη σκοπιά των γονέων θεωρείται η απουσία σωστής οργάνωσης των διαδικασιών-δραστηριοτήτων (ποσοστό 26,9%) και η απουσία ελκυστικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων (ποσοστό 20,9%). Σύμφωνα με τα επικοινωνιακά μηνύματα που παίρνουν οι γονείς από τα παιδιά τους, προκύπτει ότι, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, αυτά είναι «πολύ» και «αρκετά» ευχαριστημένα από τη συμμετοχή τους στο Ο.Δ.Σ. (αθροιστικό ποσοστό 88,8%). Επίσης, οι γονείς εκτιμούν ότι τα παιδιά τους, σε υψηλά ποσοστά, είναι «πολύ» και «αρκετά» ευχαριστημένα από τις δραστηριότητες του Ο.Δ.Σ. (αθροιστικό ποσοστό 87,6%), από το παιδαγωγικό κλίμα του Ο.Δ.Σ. (αθροιστικό ποσοστό 85,4%) και από την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας (αθροιστικό ποσοστό 79,3%). Από την άλλη πλευρά, οι γονείς υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους επιστρέφουν στο σπίτι, στις περισσότερες περιπτώσεις, «λίγο» ή «καθόλου» κουρασμένα (αθροιστικό ποσοστό 56,4%). Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των γονέων (αθροιστικό: 43,5%) εκτιμά ότι τα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι «πολύ» και «αρκετά» κουρασμένα μετά την ολοκλήρωση του καθημερινού προγράμματος στο Ο.Δ.Σ. Αξιολογώντας τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα, οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι η επιμέρους ερευνητική υπόθεση επαληθεύεται τουλάχιστον ως προς το σκέλος των προβλημάτων της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ο.Δ.Σ. Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος, δηλαδή το ποσοστό ικανοποίησης των παιδιών από το Ο.Δ.Σ., δεν επαληθεύεται εν μέρει η ερευνητική υπόθεση, γιατί οι γονείς υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους είναι σε μεγάλο βαθμό ευχαριστημένα από τη συμμετοχή τους στο Ο.Δ.Σ. Σχε- INE/-

6 τικά με το βαθμό κόπωσης των παιδιών από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του Ο.Δ.Σ., οι γνώμες των γονέων του δείγματος διίστανται. 5 η επιμέρους ερευνητική υπόθεση (ερωτήσεις 19-21): Οι γονείς θα δηλώσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως ξένη γλώσσα, πληροφορική κ.λπ., και με απασχόληση στο σπίτι πιθανώς 1-2 ώρες. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, τα παιδιά, σε ένα μεγάλο ποσοστό 72,3% (περίπου 3 στα 4 παιδιά), συμμετέχουν τις απογευματινές ώρες, εκτός από το Ο.Δ.Σ., σε διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες. Βέβαια, είναι στατιστικά σημαντικό και το ποσοστό των παιδιών που δεν απασχολούνται τις απογευματινές ώρες με κάποια άλλη δραστηριότητα πέραν του προγράμματος του Ο.Δ.Σ. (27,7%). Από την αξιολόγηση των ευρημάτων προκύπτει ότι οι κυριότερες εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών είναι η μάθηση μίας η περισσοτέρων Ξένων Γλωσσών, η μάθηση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Πληροφορική) και ο Αθλητισμός. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά διαφοροποιούνται, όταν επιμερίζονται σε σχέση με τις σχολικές τάξεις φοίτησης των παιδιών. Ειδικότερα, στην Α τάξη τα παιδιά φαίνεται ότι απασχολούνται εξωσχολικά με δραστηριότητες, όπως τα Εικαστικά, ο Χορός και το Θέατρο. Στη Β τάξη φαίνεται ότι απασχολούνται εξωσχολικά με δραστηριότητες, όπως η Μουσική, ο Χορός, ο Αθλητισμός και το Θέατρο. Από την Γ τάξη διαπιστώνεται ότι τα παιδιά ξεκινούν εξωσχολικά με τη διδασκαλία μίας ή περισσοτέρων Ξένων Γλωσσών και τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ενώ εξακολουθούν να απασχολούνται και με τον Αθλητισμό, τα Εικαστικά και τη Μουσική. Στις τρεις τελευταίες τάξεις, τα παιδιά συμμετέχουν συστηματικά στις εξωσχολικές δραστηριότητες που αφορούν την μάθηση Ξένων Γλωσσών και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Σε σχέση με το χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στο σπίτι καθημερινά για μελέτη (διάβασμα) ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, όπως προκύπτει από τα ερευνητικά δεδομένα, αυτός κυμαίνεται, κατά προσέγγιση, από μία (1) μέχρι δύο (2) ώρες ημερησίως. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με σημείο αναφοράς τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων (Ε και ΣΤ ), ο χρόνος αυτός υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες και κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και τριών (3) ωρών ημερησίως. Από την παρουσίαση των παραπάνω ευρημάτων εξάγεται η διαπίστωση ότι η επιμέρους ερευνητική υπόθεση επαληθεύεται στο σύνολό της. 6 η επιμέρους ερευνητική υπόθεση (ερωτήσεις 22-23): Σε σχέση με την ενίσχυση του προσωπικού, οι γονείς θα αναδείξουν ως ανάγκη την πρόσληψη εκπαιδευτικών με συγκεκριμένες ειδικότητες και στην κατηγορία του βοηθητικού την πρόσληψη φυλάκων και παιδοψυχολόγων. Από την αξιολόγηση των ευρημάτων προκύπτει ότι οι γονείς του δείγματος, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (83,8% ή σε απόλυτους αριθμούς: 1626 από τους 2044 INE/-

7 γονείς), θεωρούν απαραίτητη την ενίσχυση του προσωπικού του Ο.Δ.Σ. με την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Βέβαια, ένα μικρότερο ποσοστό γονέων (16,2%) είναι της γνώμης ότι μια τέτοια προοπτική δεν είναι απαραίτητη. Από το σύνολο των 1626 γονέων, που θεωρούν απαραίτητη την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού στο Ο.Δ.Σ., το μεγαλύτερο ποσοστό (68,4%) θεωρεί ότι πρέπει να το αποτελούν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, ενώ το μικρότερο ποσοστό (31,6%) υποστηρίζει ότι πρέπει να προσληφθούν κι άλλοι δάσκαλοι. Αναφορικά με την ενίσχυση του Ο.Δ.Σ. με άλλο προσωπικό, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων (46,8%) θεωρεί ότι πρέπει να προσληφθούν κυρίως παιδοψυχολόγοι αλλά και κοινωνικοί λειτουργοί (ποσοστό 15,2%), τραπεζοκόμοι (ποσοστό 15,2%) και φύλακες (ποσοστό 14,2%). Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων προκύπτει ότι και αυτή η ερευνητική υπόθεση επαληθεύεται στο σύνολό της. 7 η επιμέρους ερευνητική υπόθεση (ερωτήσεις 24-25): Οι γονείς θα εμφανιστούν να μην είναι ευχαριστημένοι (δυσχερής σίτιση) με τον τρόπο που γίνεται η σίτιση των μαθητών. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, οι περισσότεροι γονείς του δείγματος χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σίτιση των μαθητών του Ο.Δ.Σ. «ούτε καλό ούτε κακό» (ποσοστό 34,2%) και «καλό» (ποσοστό 22,5%). Ωστόσο, ένα ποσοστό γονέων χαρακτηρίζει τον τρόπο σίτισης «κακό» και «πολύ κακό» (18,7%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό τον χαρακτηρίζει «πολύ καλό» (14,6%). Από την ανάλυση των παραπάνω ερευνητικών δεδομένων εξάγεται η διαπίστωση ότι η παρούσα ερευνητική υπόθεση επαληθεύεται εν μέρει, γιατί οι γονείς δείχνουν ότι έχουν μία μάλλον θετική άποψη για τον τρόπο σίτισης των παιδιών τους στο Ο.Δ.Σ. 8 η επιμέρους ερευνητική υπόθεση (ερωτήσεις 27-28): Τελικά, πιθανολογούμε ότι οι γονείς θα αξιολογήσουν τη λειτουργία του Ο.Δ.Σ. μεταξύ των προτιμήσεων «ούτε θετική ούτε αρνητική» και «αρνητική» και θα προτιμήσουν να συνεχίσει τη λειτουργία του, για να μην έχουν το πρόβλημα της επίβλεψης των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, οι περισσότεροι γονείς, σε αθροιστικό ποσοστό 86,8%, έχουν διαμορφώσει «πολύ θετική» και «θετική» γνώμη για τη λειτουργία του Ο.Δ.Σ. Αντιθέτως, το υπόλοιπο ποσοστό των γονέων κυμαίνεται μεταξύ των προτιμήσεων «ούτε θετική ούτε αρνητική», «αρνητική» και «πολύ αρνητική» (αθροιστικό ποσοστό 13,2%). Η τελική και συνολική άποψη των γονέων του δείγματος, στη συντριπτική τους πλειονότητα και σε ποσοστό 99,3% (1976 από τους 2044 γονείς), είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία του Ο.Δ.Σ. Η αξιολόγηση των σχετικών ευρημάτων οδηγεί στη διαπίστωση ότι η τελευταία επιμέρους ερευνητική υπόθεση επαληθεύεται ως προς το δεύτερο σκέλος, δηλαδή ως προς τη διατυπωμένη άποψη των γονέων για την επιθυμία συνέχισης της λειτουρ- INE/-

8 γίας του Ο.Δ.Σ. στο μέλλον. Ως προς το πρώτο σκέλος, δηλαδή την αξιολόγηση της λειτουργίας του Ο.Δ.Σ., η ερευνητική υπόθεση δεν επαληθεύεται από τα ευρήματα, γιατί οι γονείς φαίνεται να έχουν διαμορφώσει θετική γνώμη για τη λειτουργία του Συνολική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων σε σχέση με την κεντρική ερευνητική υπόθεση Κεντρική ερευνητική υπόθεση: Ο θεσμός του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Ο.Δ.Σ.), με τον τρόπο που είναι οργανωμένος και λειτουργεί, δεν ικανοποιεί με επάρκεια τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και συνεπώς καλύπτει μόνο τις τυπικές κοινωνικές ανάγκες των γονέων. Kύριος σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διαπιστωθεί το επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα και ο βαθμός επίτευξης των στόχων του. Από τη συνολική επεξεργασία των ευρημάτων της παρούσας έρευνας, σε σχέση με τις επιμέρους υποθέσεις, προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Ο θεσμός του Ο.Δ.Σ. ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις κοινωνικές ανάγκες των γονέων απ ό,τι τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων του δείγματος εμφανίζεται ικανοποιημένο από το ωράριο λειτουργίας του Ο.Δ.Σ., το οποίο τους απαλλάσσει ουσιαστικά από το πρόβλημα επίβλεψης των παιδιών τους κατά το διάστημα που εργάζονται και δε λειτουργεί το κανονικό (συμβατό) σχολείο. Επίσης, έχουν, σε γενικές γραμμές, από μέτρια έως θετική άποψη για τον τρόπο σίτισης των παιδιών τους. Ως προς τις παιδαγωγικές προδιαγραφές, το Ο.Δ.Σ. εξυπηρετεί την πλειονότητα των γονέων στο ζήτημα της προετοιμασίας των παιδιών τους για τα μαθήματα της επόμενης σχολικής ημέρας. Αναφορικά με τα προβλήματα υποδομής του Ο.Δ.Σ., οι περισσότεροι γονείς υπογραμμίζουν την απουσία χώρων εστίασης και δραστηριοτήτων. Επίσης, στο επίπεδο της παιδαγωγικής του λειτουργίας, οι γονείς αναδεικνύουν τα προβλήματα της έλλειψης σωστών διδακτικών και εκπαιδευτικών μέσων, της ανεπαρκούς προετοιμασίας των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα, της απουσίας σωστής οργάνωσης των διαδικασιών-δραστηριοτήτων και της απουσίας ελκυστικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων. Πιθανολογούμε ότι όλες οι παραπάνω ανεπάρκειες και ελλείψεις εξωθούν τους γονείς στην εξεύρεση άλλων λύσεων, όπως είναι η αναζήτηση μαθημάτων και δραστηριοτήτων από τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα, τα παιδιά τους απασχολούνται με τη μάθηση μίας ή περισσοτέρων Ξένων Γλωσσών, τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Πληροφορική) και τον Αθλητισμό. Σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η πλειονότητα των INE/-

9 γονέων του δείγματος θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυσή του με την πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, δασκάλων, παιδοψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, τραπεζοκόμων και φυλάκων. Η συνολική και τελική αποτίμηση της λειτουργίας του Ο.Δ.Σ. από τους γονείς είναι πολύ θετική, χάριν, όπως πιθανολογούμε, της ικανοποίησης των κοινωνικών τους αναγκών και μέρους των παιδαγωγικών αναγκών των παιδιών τους. Με την έννοια αυτή, ένα εντυπωσιακό μέγεθος για τα ευρήματα της έρευνας, (99,3%), επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας του. Συνεπώς, οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι η κεντρική υπόθεση της παρούσας έρευνας επαληθεύεται σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, μέσα από τα ευρήματα αναδεικνύεται σαφώς περισσότερο ο κοινωνικός ρόλος του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, η έλλειψη σωστών διδακτικών και εκπαιδευτικών μέσων, η ανεπαρκής προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και η απουσία ελκυστικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων. Απουσιάζει, επίσης, ένα «ελκυστικό» πρόγραμμα μαθημάτων και δραστηριοτήτων από άποψη παιδαγωγικής προσφοράς και ποιότητας, γεγονός που επιβεβαιώνεται, εμμέσως πλην σαφώς, από την υψηλή συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι οι ξένες γλώσσες, ο αθλητισμός, ο χορός και η μουσική.

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια 4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια Η διερεύνηση του επιπέδου οργάνωσης, του τρόπου λειτουργίας και του βαθμού επίτευξης των στόχων του Ο.Δ.Σ. ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς Γ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 12,9 Αιτωλ/νίας 1,3 Ανατ. Αττική 2,9 Ανατ. Θεσ/νίκη 5,1 Αργολίδα 1,3 Αρκαδίας

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών

4.2. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών 4.2. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς ΕΚ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 10,6 Αιτωλ/νίας 2,5 Ανατ. Αττική 3,5 Ανατ. Θεσ/νίκη 6,1 Αργολίδα 1,0 Αρκαδίας 3,0

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2 ΣΥΝΟΨΗ Σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Δρ Αικατερίνη Σουσαμίδου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ , άρθρα 18 και 25

Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ , άρθρα 18 και 25 Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ 10-09-2015, άρθρα 18 και 25 ΘΕΜΑ:«Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. Ενημέρωση και οδηγίες» http://dipe-a.thess.sch.gr/news/anakoin/2015b/leitorugia%20sxolikon%20monadon_10-09-

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12 5ο Δημοτικ ό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμ ορφωμένο Ε κπαιδευτικ Πρόγραμμα ό (ΕΑΕΠ) Σχολική χρο νιά 2011-12 Ποιο είναι το σχολείο μας; Ø Το νέο 5 ο 12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας προέκυψε μετά από

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Θεοδώρα Δρούλια

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

κ.κ. Περιφερειακοί Δ/ντές κ.κ. Προϊστάμενοι Ε.Π.Κ. Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

κ.κ. Περιφερειακοί Δ/ντές κ.κ. Προϊστάμενοι Ε.Π.Κ. Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 580 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1. Εννοιολογική και θεωρητική επισκόπηση του θεσμού του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Η ευρωπαϊκή εμπειρία Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΜΑΣ Β. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΩΜΑΣ Β. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ Β. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία της περιφέρειας ευθύνης μας προτάθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5-9 -2006 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1 ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ

Αθήνα, 5-9 -2006 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1 ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους;

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/6/2010. Προς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 15/6/2010. Προς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 15/6/2010 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τα 800 σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος, την επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3.1. Το αντικείμενο και οι κύριοι στόχοι της έρευνας Από την έναρξη της λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, το 1998, οι εκπαιδευτικοί, τα στελέχη της εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου (Προαιρετικού και Ενιαίου) (Ιούλιος 2017)

Αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου (Προαιρετικού και Ενιαίου) (Ιούλιος 2017) Αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου (Προαιρετικού και Ενιαίου) 1. Ταυτότητα της έρευνας (Ιούλιος 2017) Η αξιολόγηση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου έχει ζητηθεί από το Κέντρο Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ : Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Μαρούσι, 3-8 - 2009 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.50/249 / 93773 /Γ1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / / Γ1 / / ΥΠΕΠΘ)

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / / Γ1 / / ΥΠΕΠΘ) ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / 97293 / Γ1 / 7-9 - 2007 / ΥΠΕΠΘ) 1. Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 13 ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Σχολικό έτος )

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 13 ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Σχολικό έτος ) ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Σχολικό έτος 2014-2015) Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖ9-Θ0Σ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην εκπαιδευτική ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΔΑ: Β4ΤΖ9-Θ0Σ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην εκπαιδευτική ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Εφαρμογή και προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Δρ Σύρου Νίκη ΠΕ 25 Νούλα Ιωάννα ΠΕ 06 Μακρυγιάννη Κων/να ΠΕ 71 Μέκρας Δημήτριος ΠΕ 70 Εισαγωγή Η συνεκπαίδευση είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Μάρτιος 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Η παρούσα έκθεση είναι μια αποτύπωση του «προφίλ» των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Α & Β τάξεις στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας

Έχοντας υπόψη: Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08 Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρουσίασε το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο ως ένα «ανοικτό σχολείο» το οποίο πρέπει να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη, ισότιμη και με διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο Η δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ προκύπτει από τη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο ΓΕ.Λ. Χολαργού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο ΓΕ.Λ. Χολαργού ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΓΕ.Λ. Χολαργού Ωρολόγιο πρόγραμμα Α τάξης ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 ΑΡΧΑΙΑ 5 3 ΝΕΑ ΓΛΩΣΣΑ 2 4 ΝΕΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 5 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 6 ΑΛΓΕΒΡΑ 3 7 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 8 ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π.... Ημερ.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας! Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας! Εκ μέρους των φορέων υλοποίησης του έργου «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3939)»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (3.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

που θα δηλώσουν συµµετοχή για το απογευµατινό πρόγραµµα πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

που θα δηλώσουν συµµετοχή για το απογευµατινό πρόγραµµα πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.11.15 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 E-mail:oloimero@paideia.org.cy 15 Μαΐου 2009 ιευθυντές/ ιευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σχ. έτος: 2017-2018 Άλσους & Αγ. Νικολάου, 16675 Γλυφάδα ΤΗΛ. 2109632528, FAX: 2109633839 Email : 1gymglyf@sch.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: Α.Π.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ημερ.. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Θεωρία και έρευνα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ2/4294/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγκύκλιος Γ2/4294/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ιδασκαλία µαθηµάτων στα Γυµνάσια

Γ2/4294/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγκύκλιος Γ2/4294/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ιδασκαλία µαθηµάτων στα Γυµνάσια Γ2/4294/27-08-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγκύκλιος Γ2/4294/27-08-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ιδασκαλία µαθηµάτων στα Γυµνάσια Με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους 1993-94 θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα: 1. Ύστερα από την αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα