Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : κα Κοψάρη Δήμητρα ΤΗΛ : (Εσωτ. 656) ΦΑΞ : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Αρ.Θέματος : 1β Αρ.Αποφασης : 106β/2011 Σήμερα την 23 η Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αρ.πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Αντιδημάρχου κου Φραγκούλη Γεώργιου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπανών Π.Ο.Ε. προμηθευτών Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών, ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φραγκούλης Γεώργιος Αντωνίου Μαρία 2. Κουτρούμπας Βασίλειος Λαζάρου Χριστίνα 3. Τριβλής Δημήτριος 4. Τσoβίλης Ευάγγελος 5. Σαραμπασίνας Παύλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Κοψάρη Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Δ/ντή Οικονομικών κου Παπανικολάου Γεώργιου του Δήμου για το 1β θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής : Σύμφωνα με τον ν 3852/2010 άρθρο 72 παρ. 1δ, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών με εξαίρεση ορισμένων όπως στο νόμο αναφέρονται. Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για την έγκριση των παρακάτω δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και διάθεσης των πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 όπως περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση για την Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας.

2 Τσοβίλης : Ως Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζουμε την έγκριση δαπανών Προηγούμενων οικονομικών ετών. Θεωρούμε σημαντικό ζήτημα έργα προμήθειες δαπάνες των Δήμων να αναλαμβάνονται και να πληρώνονται με βάση τις ανάγκες, τις οικονομικές δυνατότητες, ένα πλαίσιο διαφάνειας, έτσι ώστε οι ανειλημμένες υποχρεώσεις να έρχονται σε πέρας στα χρονικά περιθώρια που προβλέπεται και όχι να μεταφέρονται στα επόμενα οικονομικά έτη και σε επόμενες Δημοτικές αρχές. Απαιτείται σεβασμός στη διαχείριση του Δημοσίου και Δημοτικού χρήματος. Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.... Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψιν της Την εισήγηση του Δ/ντη τησ Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Τις Νόμιμες Διαδικασίες ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την έγκριση των παρακάτω δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και διάθεσης των πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας όπως περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση. Κωδικός Επωνυμία ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣ " ITV " - ΙΩΑΝΝΙΝΑ TV Α.Ε. 357,00 ΕΣ HYDROMEDIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 160,00 ΕΣ MOVE ART S.A ,00 ΕΣ RETHINK A.E.B.E. 666,69 ΕΣ SYSTEM MEDIA ART A.E ,00 ΕΣ VERTIKAL ΑΒΕΕ 120,36 "ΕΣ " Α.Δ.Ε.Π.Ν. 199,92 ΕΣ ΑΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 317,34 ΕΣ ΑΚΡΙΒΗΣ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ 103,03 ΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 966,13 ΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8.753,34 ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.177,75 ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.232,26 ΕΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 214,20 ΕΣ ΑΡΜΠΥΡΟΣ Γ. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Γ. - ΤΖΙΜΑ Ε. Ο.Ε ,72 ΕΣ ΑΣΚΗΤΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ 2.071,00 ΕΣ ΑΥΔΙΚΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 887,00 ΕΣ ΑΥΔΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡ. - ΒΙΒΛΙΟΕΜΠΟΡΙΚΗ 6.163,19 ΕΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Ε. -ΡΟΚΟΣ Α. Ο.Ε ,94 ΕΣ ΑΦΟΙ ΚΙΤΣΟΥ Ο.Ε ,78 ΕΣ ΑΦΟΙ ΠΕΠΟΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟ ,26 ΕΣ ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ,60 ΕΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 178,50 ΕΣ ΒΑΡΛΑ ΜΑΡΙΑ 968,00 ΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ο.Ε. 313,50

3 ΕΣ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ,80 ΕΣ ΒΙΟΚΑΔΟ Α.Ε.Β.Ε ,17 ΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 471,87 ΕΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.084,88 ΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δ. ΠΕΤΡΟΣ 74,29 ΕΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,50 ΕΣ ΓΙΩΤΗ Μ. ΟΥΡΑΝΙΑ 434,81 ΕΣ ΓΚΑΝΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 369,00 ΕΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 493,00 ΕΣ ΓΚΡΙΣΠΑΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 354,00 ΕΣ ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΜΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1.706,25 ΕΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 558,97 ΕΣ Δ.Ε.Η 722,57 ΕΣ ΔΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.080,00 ΕΣ ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. - ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 651,00 ΕΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 173,74 ΝΔ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΤΑ 2.400,00 ΕΣ ΔΟΙΤΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 445,16 ΕΣ ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΔΑΛΙΑΝΗ-Ν ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΟΕ 295,20 ΕΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΛΙΦΤ ΑΕΒΕ 68,54 ΝΔ ΔΩΔΕΚΑΔΑ 350,00 ΝΠ Ε.Ο.Ε.Σ. - ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 4.704,00 "ΝΔ " ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -Π.ΙΝ.ΕΠ. ΗΠΕΙΡΟΥ 843,01 ΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 571,20 ΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΤΕ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS IMPERIAL 1.841,00 ΕΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε ,89 ΝΔ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ 6.000,00 ΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 895,22 ΕΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Ο.Ε ,24 ΕΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 343,00 ΕΣ ΕΥΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 535,50 ΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 359,90 ΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ *ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ* - ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ Γ.ΖΩΗ & ΣΙΑ ΟΕ 61,90 ΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ *Η ΑΥΓΗ Α.Ε.* 534,43 ΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ *Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.* 382,29 ΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΠΕ '' 58,29 ΕΣ ΖΑΜΠΑΣ Δ ΜΙΧΑΗΛ 2.000,00 ΕΣ ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡ. 326,66 ΕΣ ΖΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡ. 400,00 ΕΣ ΖΑΧΟΣ ΣΠ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ 476,00 ΕΣ ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ" 270,60 ΕΣ ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1.370,35 ΕΣ ΖΗΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 7,50 ΕΣ ΖΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡ. 229,00 ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ,22 ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΔ 394,67 ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ. ΕΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε ,40 ΕΣ ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.205,40 ΕΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 569,80

4 ΕΣ ΚΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. 930,01 ΕΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ. 840,60 ΕΣ ΚΑΛΛΩΝΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 409,76 ΕΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2.500,00 ΕΣ ΚΑΛΤΣΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε ,21 ΕΣ ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.Ε ,86 ΕΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 512,01 ΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.280,40 ΕΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε ,74 ΕΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 1.206,08 ΕΣ ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ *ΕΥ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΙΝ* 4.698,71 ΕΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑ ΔΗΜ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 67,89 ΕΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.172,15 ΕΣ ΚΑΤΣΙΠΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.737,07 ΕΣ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Γ. - Κ. ΚΟΛΙΤΣΗΣ Ο.Ε ,24 ΕΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε ,03 ΕΣ ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ " ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε." 2.358,90 ΕΣ ΚΕΛΕΣΗΣ ΑΠ. ΜΙΧΑΗΛ 6.037,55 ΕΣ ΚΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 310,00 ΕΣ ΚΗΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛ. 60,00 ΕΣ ΚΛΟΝΤΖΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣ. 893,82 ΕΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 "ΕΣ " ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ ΕΥΓENIA 200,00 ΕΣ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧ. ΦΩΤΕΙΝΗ 1.235,00 ΕΣ ΚΟΤΣΙΝΗΣ Χ.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. Ο.Ε ,58 ΕΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2.137,07 ΕΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 308,72 ΕΣ ΚΟΥΜΑΣΗΣ Α. - ΣΚΑΡΙΩΤΗΣ Π. Ο.Ε. 43,19 ΕΣ ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε. 188,80 ΕΣ ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1.813,78 ΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 291,79 ΕΣ ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ Ι. ΗΛΙΑΣ 1.534,00 ΕΣ ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ.κων/νου 357,00 ΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Θ. ΣΟΦΙΑ 2.400,02 ΕΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.260,00 ΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ 5.182,34 ΕΣ ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.Π.Ε. 141,60 ΕΣ ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡ.- ΘΕΟΔ. 36,90 ΕΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 397,05 ΕΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΕΛΗΣ 996,93 ΕΣ ΛΑΙΝΑ ΔΗΜ. ΥΙΟΙ Ο.Ε ,00 ΕΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ 343,00 ΕΣ ΛΙΟΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 795,89 ΕΣ ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,77 ΕΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ.ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 368,90 ΕΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ,94 ΕΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΗΛΙΑ 1.206,30 ΕΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 78,96 ΕΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ ΧΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.250,00 ΕΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 224,20 ΕΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 91,42

5 ΕΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.& ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. - "ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ,98 ΕΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 2.403,80 ΕΣ ΜΠΑΣΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.713,60 ΕΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Η.- ΤΣΑΚΑΛΗ Ε. Ο.Ε ,50 ΕΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 285,79 ΕΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΠΕΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.727,63 ΕΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ Α.Ε. 138,81 ΕΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ Σ.- ΤΑΜΠΟΥΡΗ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε ,25 ΕΣ ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ Χ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 484,00 ΕΣ ΜΠΟΥΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 167,14 ΕΣ ΜΥΛΩΝΑ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε ,02 ΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Κ.ΛΑΖΑΡΟΣ 4.299,44 ΕΣ ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ Δ. ΜΑΡΙΟΣ ,00 ΕΣ ΝΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 142,78 ΕΣ ΝΕΖΗΣ ΝΙΚ ΦΩΤΙΟΣ 1.250,00 ΕΣ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ 8.545,36 ΕΣ ΝΟΒΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑ 284,38 ΕΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. 714,00 ΕΣ ΝΤΑΓΚΑ Α. - ΝΤΑΓΚΑΣ Η. Ο.Ε ,27 ΕΣ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 55,00 ΕΣ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 45,00 ΕΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 41,65 ΕΣ ΝΤΙΝΟΥ ΧΡ ΕΛΕΝΗ 29,50 ΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ 1.229,37 ΕΣ ΝΤΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.054,71 ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *HOTEL CLUB PREVEZA BEACH* 200,90 ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *ΔΙΩΝΗ* Α.Ε. 75,00 ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *ΟΥΡΑΝΙΑ*-ΜΥΛΩΝΑ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3.805,02 ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ* ΑΞΕ 4.520,00 ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΝΙΟΧΟΣ -ΑΦΟΙ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ 750,00 ΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 529,74 ΕΣ Π. ΒΟΤΣΗΣ-Ε. ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 24,19 ΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 300,00 ΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΑΡΗΣ 221,55 ΕΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ 1.311,08 ΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ,63 ΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.430,45 ΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 365,00 ΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ξ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 52,00 ΕΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ FORME ΜΟΝ ΕΠΕ 3.810,58 ΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 596,36 ΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.094,80 ΕΣ ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 525,93 ΕΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.700,00 ΕΣ ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.765,14 ΕΣ ΠΑΤΣΗ ΑΦΟΙ Α.Ε 194,98 ΕΣ ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1.689,80 ΕΣ ΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100,00 ΕΣ ΠΕΙΝΙΡΗΣ Χ. - ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Κ. Ο.Ε. INFONET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6.281,32 ΕΣ ΠΕΠΟΝΗΣ Θ. Α.Ε. 483,84 ΕΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΒΑΙΑ ΑΕ 14,28

6 ΕΣ ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Ε ,28 ΕΣ ΠΙΠΕΡΗΣ ΛΑΜΠ. ΜΙΧΑΗΛ 48,48 ΕΣ ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ 387,64 ΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΘΑΝ ΜΑΡΙΑ 1.250,00 ΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 467,00 ΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔ ΘΑΝΑΣΗΣ 625,00 ΕΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Α.- ΜΠΡΙΚΟΣ Δ. Ο.Ε ,50 ΕΣ ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2.576,71 ΕΣ ΡΑΠΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε ,00 ΕΣ ΡΕΜΕΝΤΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ,90 ΕΣ ΡΕΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,64 ΕΣ ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓ 2.749,05 ΕΣ ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 47,20 ΕΣ ΡΟΠΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 302,94 ΕΣ ΡΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ συζ ΣΤ 1.125,63 ΕΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 386,99 ΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 100,00 ΕΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.Β.Μ.Ε ,10 ΕΣ ΣΕΛΙΜΑΣ - ΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - " SELKOLIFT " 644,05 ΕΣ ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε ,19 ΕΣ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 83,30 ΕΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ Σ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 475,70 ΕΣ ΣΟΡΟΝΤΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.581,47 ΕΣ ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.470,40 ΕΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 605,00 ΕΣ ΣΤΑΜΟΥ Γ. ΕΥΓΕΝΙΑ 11,74 ΕΣ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Γ. ΑΦΟΙ Ο.Ε ,41 ΕΣ ΣΤΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.ΘΩΜΑ 1.505,46 ΕΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡ ,47 ΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ ,00 ΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α ,70 ΕΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,17 ΕΣ ΤΑΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.250,00 ΕΣ ΤΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 35,40 ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 44,02 ΕΣ ΤΖΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΣΠΥΡΟΥ 267,94 ΕΣ ΤΖΙΜΑΣ Σ. ΒΙΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε ,70 ΕΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2.849,45 ΕΣ ΤΖΟΚΑ ΣΟΦΙΑ 50,00 ΕΣ ΤΡΙΚΟΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2.714,44 ΕΣ ΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. 960,63 ΕΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 400,00 ΕΣ ΤΣΙΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 418,00 ΕΣ ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2.999,97 ΕΣ ΤΣΟΚΑΣ ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.187,25 ΕΣ ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ 739,33 ΝΔ ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΛΕΩΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 400,00 ΕΣ ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ 877,18 ΕΣ ΧΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 351,00 ΕΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ι. Κ. Ε.Π.Ε. 428,40 ΕΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΠ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1.095,45

7 ΕΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ Α. - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Μ. Ο.Ε. 59,98 ΕΣ ΧΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣ ,00 ΕΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.275,52 "ΕΣ " ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,46 Ο κος Τσοβίλης ψήφισε ΚΑΤΑ. Ο κος Σαραμπασίνας ψήφισε ΠΑΡΩΝ. Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως Ο Πρόεδρος Φραγκούλης Γεώργιος Τα Μέλη Τριβλής Δημήτριος Κουτρούμπας Βασίλειος Σαραμπασίνας Παύλος Τσοβίλης Ευάγγελος Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος Φραγκούλης Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Β ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Β ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6 8 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 17/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 3879 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 12oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ΤΗΣ 14/10/2014 Στην Αθήνα σήμερα 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 29/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 37/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο /24.07.14 Απόφαση 1292/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο /24.07.14 Απόφαση 1292/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Ο /24.07.14 Απόφαση 12/2014 ΘΕΜΑ 17 ο : ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση του 1 ου σταδίου (άνοιγμα Φακέλων Δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΞΧ-8ΞΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα