ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 85/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε.(παρελθόντων ετών) προμηθευτών Δήμου Πρέβεζας Στην Πρέβεζα, σήμερα, Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την 5580/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φραγκούλης Γεώργιος, Πρόεδρος 1. Αντωνίου Μαρία 2. Κουτρούμπας Βασίλειος 2. Λαζάρου Χριστίνα 3. Ροπόκης Ευάγγελος 3. Σαραμπασίνας Παύλος 4. Τσοβίλης Ευάγγελος Ο κ. Δ. Τριβλής δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κ. Ε. Ροπόκης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Στεφανία Τσιλίρη, δημοτική υπάλληλο. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20 ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας (αρμ. Κ. Φούντογλου), που έχει ως εξής: «..Σύμφωνα με τον ν 3852/2010 άρθρο 72 παρ. 1δ, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών με εξαίρεση ορισμένων όπως στο νόμο αναφέρονται. Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για την έγκριση των παρακάτω δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και διάθεσης των πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α και του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 όπως περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση για το Δήμο Πρέβεζας..» Κωδικός Επωνυμία Α.Φ.Μ. Κωδικός Γ.Λ Υπόλοιπο ΕΣ " ITV " - ΙΩΑΝΝΙΝΑ TV Α.Ε ,00

2 "ΕΣ " ACS Α.Ε.Ε ,07 ΕΣ ART TV ,00 ΕΣ COKA SPIRO του ANDREA ,00 ΕΣ ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ,03 ΕΣ FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E ,50 ΕΣ FORTHNET ,80 ΕΣ HYDROMEDIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ,00 ΕΣ ICC MATERIALS A.E ,38 ΕΣ INTERLIFE ,54 ΕΣ JAYNE MEE & ΣΙΑ Ο.Ε ,96 ΕΣ LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΒΕΕ ,60 ΕΣ LAKY Α.Ε ,66 ΕΣ MOVE ART S.A ,00 ΕΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES Α.Ε ,15 ΕΣ PETRIT HIL SEFERAJ ,50 ΕΣ RAM ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε ,90 ΕΣ SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,96 Α.Ε. ΕΣ STUDIO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ,00 ΕΣ SYSTEM MEDIA ART A.E ,00 ΕΣ Urbaria Ε.Π.Ε ,26 ΕΣ VASILI PSARA τ. KOSTA ,00 ΕΣ VERTIKAL ΑΒΕΕ ,36 "ΕΣ " Α.Δ.Ε.Π.Ν ,92 ΕΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι ,37 ΕΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,90 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τ ΚΩΝ ,70 ΕΣ ΑΚΡΙΒΗΣ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ ,86 ΕΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Σ.& Γ. Ο.Ε ,70 ΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΝΑΣΗ ΟΕ ,95 ΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ ,13 "ΕΣ " ΑΞΕΛΕΡΕ Α.Ε.-ACCELERE S.A ,90 ΕΣ ΑΡΑΠΗ ΜΙΧ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ,36 ΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,17 ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,84 ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,26 ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,50 ΕΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ,20 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΕΣ ΑΡΜΠΥΡΟΣ Γ. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Γ ,72 ΤΖΙΜΑ Ε. Ο.Ε. ΕΣ ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ ,88 ΕΣ ΑΣΚΗΤΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ,00 ΕΣ ΑΥΔΙΚΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ,81 ΕΣ ΑΥΔΙΚΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,72 ΕΣ ΑΥΔΙΚΟΣ ΓΡ. ΗΛΙΑΣ ,54 ΕΣ ΑΥΔΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΠΠΑΣ ,81 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε. ΕΣ ΑΦΟΙ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ Κ. Ο.Ε ,60 ΕΣ ΑΦΟΙ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ Ο.Ε ,34

3 ΕΣ ΑΦΟΙ ΛΩΛΗ Ο.Ε ,00 ΕΣ ΑΦΟΙ ΡΑΠΤΗ Ο.Ε ,00 ΕΣ ΑΦΟΙ ΣΟΠΙΚΙΩΤΗ Ο.Ε ,16 ΕΣ ΑΦΟΙ ΚΙΤΣΑΝΤΑ Ο.Ε ,38 ΕΣ ΑΦΟΙ ΚΙΤΣΟΥ Ο.Ε ,75 ΕΣ ΑΦΟΙ ΠΕΠΟΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,26 -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟ- ΕΣ ΑΦΟΙ ΣΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε ,50 ΕΣ ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ,13 ΕΣ ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ ,58 ΕΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,50 ΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - COMPUTER ,90 CENTER ΕΣ ΒΑΡΒΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ,60 ΕΣ ΒΑΡΛΑ ΜΑΡΙΑ ,07 ΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,53 ΖΙΑΚΑΣ ΟΕ ΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,49 ΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ ,50 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ο.Ε. ΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡ. ΣΠΥΡΟΣ ,00 ΕΣ ΒΙΕΡΕΞ Α.Β.Ε ,45 ΕΣ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,65 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΣ ΒΙΟΚΑΔΟ Α.Ε.Β.Ε ,17 ΕΣ Βλαβιανός & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 ΕΣ ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ τ. ΚΩΝ ,90 ΕΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε ,93 ΕΣ Γαβρίλας Βασίλειος ,00 Λεωνίδας ΕΣ ΓΑΤΣΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,00 ΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε ,14 ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΣΩΤΗΡΗΣ ,88 ΕΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,21 ΕΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,88 ΕΣ ΓΕΩΤΕΣΤ Α.Ε ,50 ΕΣ ΓΙΑΜΑΣ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΗΣ ,88 ΕΣ ΓΙΑΝΝΟΣ Γ ΑΕΒΕ ,79 ΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ ,24 ΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δ. ΠΕΤΡΟΣ ,03 ΕΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ " ΑΠΟΛΛΩΝ ,63 ΕΠΑΘΛΟΝ " ΕΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΙΟΙ - Ι ,69 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣ Γιολδάσης Δημήτριος ,00 Αριστείδης ΕΣ ΓΙΩΤΗ Μ. ΟΥΡΑΝΙΑ ,53 ΕΣ ΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓ- ΣΧΙΖΑ ΑΙΜΙΛΙΑ & ΣΙΑ ,55 Ο.Ε. ΕΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,20 ΕΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΑΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε ,40 ΕΣ ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ ,00 ΕΣ ΓΚΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ ,04

4 ΕΣ ΓΚΕΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε ,20 ΕΣ ΓΚΟΚΑΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,35 ΕΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΕΣ ΓΚΡΙΣΠΑΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ,40 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΕΣ ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ,80 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΣ ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΜΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,67 ΕΣ ΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,00 ΕΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ,97 ΕΣ ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ,00 ΣΑΒΒΑ ΕΣ ΔΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,00 ΕΣ ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. - ΔΟΜΙΚΗ ,20 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΣ ΔΕΛΗΠΕΤΗΣ - ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε ,37 ΕΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,74 ΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ,00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,85 ΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ,30 ΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ,62 ΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡ. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ,45 ΕΣ ΔΟΙΤΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε ,16 ΕΣ ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ,40 ΔΑΛΙΑΝΗ-Ν ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΟΕ ΕΣ ΔΡΑΚΟΥΣΗΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,00 ΕΣ ΔΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,99 ΕΣ ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ,65 ΝΠ Ε.Ο.Ε.Σ. - ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ,00 ΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ,75 ΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ,00 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΤΕ ,00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS IMPERIAL ΕΣ ΕΛΛΟΠΙΑ ,05 ΕΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΝ ,31 Π.Ε. ΕΣ ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ,65 ΕΣ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΕ.-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε ,22 ΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ ΣΠΥΡΟΥ ,84 ΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ,94 Ο.Ε. ΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΕΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Ο.Ε ,59 ΕΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΕΣ ΕΥΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ,50 ΕΣ ΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ *ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ* - ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ , ,90

5 Γ.ΖΩΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ *Η ΑΥΓΗ Α.Ε.* ,69 ΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ *Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.* ,29 ΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΧΩ ΤΩΝ ,29 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΠΕ '' ΕΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε ,42 ΕΣ ΖΑΜΠΑΣ Δ ΜΙΧΑΗΛ ,00 ΕΣ ΖΑΡΒΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ,00 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣ ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡ ,72 ΕΣ ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ,04 ΕΣ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ,46 ΕΣ ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ,18 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ" ΕΣ ΖΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛ ,71 ΕΣ ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ,44 ΕΣ ΖΗΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ,57 ΕΣ Ζήση Ελευθερία ,00 ΕΣ ΖΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡ ,00 ΕΣ ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ,92 ΕΣ ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ,00 ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΣ ΖΙΩΓΑΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,59 ΕΣ ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,00 ΕΣ Ζώγκα Αικατερίνη-Ζώγκας Δημήτριος ,00 ΟΕ ΕΣ ΖΩΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,00 ΕΣ ΖΩΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ. ΕΥΑΓ ,79 ΕΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ,01 ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ,79 ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ,56 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΔ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ. ΕΣ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε ,61 ΕΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε ,50 ΕΣ ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ,94 ΕΣ ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,88 ΕΣ ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ,40 ΕΣ Θεσσαλονικη δημοσιογραφικη αε ,11 ΕΣ ΘΟΔΩΡΟΣ & ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΗΣ Ο.Ε ,54 ΕΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΖΗΣΗΣ Ο.Ε ,50 ΕΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,40 ΕΣ Κ/Ξ Ι.ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ- Γ.ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ,00 ΕΣ Κ/Ξ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΣ Κ/ξία Αναστασόπουλος Ανδρ ,42 Ευστρατίου Μιχάλης ΕΣ Κ/ξία Αναστασόπουλος Χ. - Γιώτης Γ ,53 ΕΣ Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Α.-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Η ,00 ΚΟΡΤΖΗΣ Ι. ΕΣ ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΚΑΛΑ'Ι'ΤΖΟΓΛΟΥ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,57 ΕΣ ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,15

6 ΕΣ ΚΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε ,48 ΕΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ ,60 ΕΣ ΚΑΛΛΩΝΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,41 ΕΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,96 ΕΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. " ,07 ΤΟ ΣΚΑΛΩΜΑ " ΕΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ,00 ΕΣ ΚΑΛΤΣΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε ,58 ΕΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Κ. - ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ Γ. Ο.Ε ,82 ΕΣ ΚΑΝΙΩΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ,02 *SPORT TIME* ΕΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,00 ΕΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ,40 ΕΣ ΚΑΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ ,60 ΕΣ ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.Ε ,86 ΕΣ ΚΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,23 ΕΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΕΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ,01 ΕΣ ΚΑΡΑΛΗ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,90 ΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,40 ΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ ,00 ΠΑΥΛΟΥ ΕΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛ ,09 ΕΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε ,54 ΕΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ,08 ΣΠΥΡΟΥ ΕΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΕΣ ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ *ΕΥ ,47 ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΙΝ* ΕΣ ΚΑΡΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ - ΚΑΡΑΒΙΔΑ ,52 ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑ ΔΗΜ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ,89 ΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,00 ΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΔ ,00 ΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ,18 ΕΣ ΚΑΤΣΙΠΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,11 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΣ ΚΑΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ,55 ΕΣ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Γ. - Κ. ΚΟΛΙΤΣΗΣ ,09 Ο.Ε. ΕΣ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΕΣ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. ΕΥΑΓ ,73 ΕΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ,10 ΒΑΣ. ΕΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε ,40 ΕΣ ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ ,20 ΘΩΜΑΣ " ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε." ΕΣ ΚΕΛΕΣΗΣ ΑΠ. ΜΙΧΑΗΛ ,87 ΕΣ ΚΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 ΕΣ ΚΗΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛ ,00 ΕΣ ΚΙΜΩΝ ΦΕΥΓΑΣ ,22

7 ΕΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,00 ΕΣ ΚΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ. ΑΛΕΞ ,11 ΕΣ ΚΛΟΝΤΖΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣ ,82 ΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ,34 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 ΕΣ Κοκκίνης Παντελής Παναγιώτης ,57 ΕΣ ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ ,80 ΕΣ Κόνιαρη Φωτεινή Χρήστος ,00 "ΕΣ " ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ ΕΥΓENIA ,84 ΕΣ ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΣ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ ,30 ΕΣ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧ. ΦΩΤΕΙΝΗ ,00 ΕΣ ΚΟΤΣΙΝΗΣ Χ.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. Ο.Ε ,58 ΕΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ,87 ΙΩΑΝΝΗ ΕΣ Κόττας Θεόδωρος Παναγιώτης ,00 ΕΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε ,72 ΕΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Κ. & Μ. - ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Β ,44 ΕΠΕ ΕΣ ΚΟΥΜΑΣΗΣ Α. - ΣΚΑΡΙΩΤΗΣ Π. Ο.Ε ,19 ΕΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΣ ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ,80 ΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε. ΕΣ ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ,22 ΙΩΑΝΝΗ ΕΣ ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ Ι ,57 ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΟΕ ΕΣ ΚΟΨΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ ,80 ΕΣ ΚΟΨΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ,19 ΕΣ ΚΡΑΧΤΗΣ ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,50 ΕΣ ΚΡΑΨΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,43 ΕΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ Ι. - Λ.ΔΡΟΣΟΣ Ο.Ε ,80 ΕΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,80 ΕΣ ΚΤΕΛ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,15 ΕΣ ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ Ι. ΗΛΙΑΣ ,00 ΕΣ ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ.κων/νου ,00 ΕΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,00 ΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Θ. ΣΟΦΙΑ ,88 ΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ ,81 ΕΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΚΥΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,00 ΕΣ ΚΥΤΙΝΟΥ Ε. - ΡΟΚΟΣ Α. Ο.Ε ,14 ΕΣ ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε ,80 ΕΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ τ. Χαραλ ,10 ΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ,94 ΑΝΕΣΤΗ ΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΕΣ ΚΩΣΤΑΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,53 ΕΣ ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.Π.Ε ,60

8 ΕΣ ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡ ,83 ΘΕΟΔ. ΕΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε ,05 ΕΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,25 ΕΣ ΛΑΙΝΑ ΔΗΜ. ΥΙΟΙ Ο.Ε ,06 ΕΣ ΛΑΪΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ.νικολ ,51 ΕΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ,20 ΝΙΚ. ΕΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ,00 ΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΡΑΝΙΑΣ Ε.Π.Ε ,40 "ΕΣ " ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,85 ΕΣ ΛΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,64 ΕΣ ΛΕΦΑ ΑΕ ,74 ΕΣ ΛΙΟΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ,89 ΕΣ ΛΙΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,76 ΕΣ ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,77 ΕΣ ΛΙΟΝΤΟΥ Θ. ΑΦΟΙ Ο.Ε ,50 ΕΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ.ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ,90 ΕΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ,82 ΕΣ ΛΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ ,43 ΕΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,64 ΕΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,23 ΕΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΗΛΙΑ ,24 ΕΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ,96 ΕΣ ΜΑΚΗΣ ΗΛ.ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ,00 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΣ ΜΑΡΚΟΥ Β. - ΚΩΛΕΤΣΗΣ Ν. Ο.Ε ,50 ΕΣ ΜΑΡΟΣ Δ.Π.Κ. Ο.Ε ,80 ΕΣ ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,90 ΕΣ ΜΑΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ,69 ΕΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ ΧΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΕΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,20 ΕΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,32 ΕΣ Μητρόπουλος Μιχάλης Γ ,00 ΕΣ ΜΗΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,73 ΕΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ,00 ΕΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.& ΚΩΝ/ΝΟΣ ,98 Ο.Ε. - "ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ΕΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε ,05 ΕΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ,80 ΕΣ Μουστακίδης Δημήτριος ,00 Αχιλλέας ΕΣ Μπάκας Χρύσανθος Δημήτριος ,46 ΕΣ ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ,32 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΣ ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ τ.γεωργ ,82 ΕΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,50 ΕΣ ΜΠΑΣΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,60 ΕΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Η.- ΤΣΑΚΑΛΗ Ε. Ο.Ε ,50 ΕΣ Μπατσούλη Ελένη Θωμάς ,57

9 ΕΣ Μπατσούλης Ιωάννης ,77 Χαράλαμπος ΕΣ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ,00 ΕΣ ΜΠΕΚΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,50 ΕΣ ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΡ. ΚΟΣΜΑΣ ,73 ΕΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,97 ΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε ,80 ΕΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΠΕΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,86 ΕΣ ΜΠΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΕΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ Α.Ε ,82 ΕΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΧΡ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,62 ΕΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ Σ.- ΤΑΜΠΟΥΡΗ Ι. & ΣΙΑ ,70 Ο.Ε. ΕΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ Ι. ΑΝΝΑ ,29 ΕΣ ΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ,12 ΕΣ ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,05 ΕΣ ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,33 ΕΣ ΜΠΟΥΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ,14 ΕΣ ΜΥΛΩΝΑ Γ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ,00 ΕΣ ΜΥΛΩΝΑ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε ,09 ΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Κ.ΛΑΖΑΡΟΣ ,36 ΕΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΕΣ ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ Δ. ΜΑΡΙΟΣ ,00 ΕΣ Ν.ΚΟΛΙΟΣ ΑΕΒΕ ,00 ΕΣ ΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΣ ,40 ΕΣ ΝΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ,04 ΕΣ ΝΑΣΗΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ,98 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΣ ΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,01 ΕΣ ΝΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,44 ΕΣ ΝΕΖΗΣ ΝΙΚ ΦΩΤΙΟΣ ,00 ΕΣ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ ,49 ΕΣ Νικόλαος Νταούλας ,82 ΕΣ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕΒΕ ,77 ΕΣ ΝΟΒΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ,38 ΕΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΧΡ. ΕΙΡΗΝΗ ,54 ΕΣ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,00 ΕΣ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ,51 ΕΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ,65 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΣ ΝΤΙΜΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,31 ΕΣ ΝΤΙΝΟΥ ΧΡ ΕΛΕΝΗ ,50 ΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ ,37 ΕΣ ΝΤΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,42 ΕΣ ΝΤΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ,84 ΕΣ ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ,00 ΕΣ ΕΣ ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. - HOTEL PREVEZA BEACH ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ " ΜΙΝΩΣ " - ΕΜΜ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *HOTEL CLUB PREVEZA BEACH* , , ,40

10 ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *ΔΙΩΝΗ* Α.Ε ,00 ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *ΟΥΡΑΝΙΑ*-ΜΥΛΩΝΑ Κ ,93 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ* ΑΞΕ ,00 ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΝΙΟΧΟΣ -ΑΦΟΙ Γ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ ΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε ,00 ΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,74 ΕΣ Π. ΒΟΤΣΗΣ-Ε. ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,69 ΕΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ,00 ΚΟΣΜΑ ΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΙΚΗΣ ,00 ΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΑΡΗΣ ,20 ΕΣ ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΘΩΜΑΣ τ. Ευστρ ,20 ΕΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ ,98 ΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ,11 ΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,40 ΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΑΘ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,06 ΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ξ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ,00 ΕΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ,04 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ FORME ΜΟΝ ΕΠΕ ΕΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ,00 ΕΣ Παπαθανασίου Ι. - Λαμπρόπουλος Ι ,65 Τζίμας Π. Ο.Ε ΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε ,19 ΕΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ -ΧΑΜΠΕΡΗΣ ,75 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΠΕ ΕΣ ΠΑΠΠΑΣ Θ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,00 ΕΣ ΠΑΠΠΑΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ ,12 ΕΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,00 ΕΣ ΠΑΣΧΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΗΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,80 ΕΣ ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,98 ΕΣ ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,02 ΕΣ ΠΑΤΣΗ ΑΦΟΙ Α.Ε ,98 ΕΣ ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ,60 ΕΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΕΣ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε ,03 ΕΣ ΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,00 ΕΣ ΠΕΙΝΙΡΗΣ Χ. - ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Κ. Ο.Ε ,33 INFONET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΣ ΠΕΠΟΝΗΣ Θ. Α.Ε ,84 ΕΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΒΑΙΑ ΑΕ ,31 ΕΣ ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ ,35 ΕΣ ΠΕΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ,69 ΕΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΒΑΣ ,95 ΕΣ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΕΣ ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Ε ,63 ΕΣ ΠΙΠΕΡΗΣ ΛΑΜΠ. ΜΙΧΑΗΛ ,48 ΕΣ Πιτσούνη Ναυσικά ,30 ΕΣ ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ,14 ΕΣ ΠΛΕΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ τ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ,22

11 ΕΣ ΠΛΙΟΥΤΑΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΘΑΝ ΜΑΡΙΑ ,00 ΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ,00 ΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔ ΘΑΝΑΣΗΣ ,00 ΕΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Α.- ΜΠΡΙΚΟΣ Δ. Ο.Ε ,50 ΕΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞ. - ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ,94 ΝΙΚΟΛ. Ο.Ε. ΕΣ ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜ ,02 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΣ Πρόγραμμα Οικουμενικός Ελληνισμός ,00 ΕΣ ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ,73 ΕΣ ΡΕΜΕΝΤΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ,90 ΕΣ ΡΕΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,36 ΕΣ ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,10 ΕΣ ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,20 ΕΣ ΡΟΠΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓ.& ΣΙΑ Ο.Ε ,94 ΕΣ Ρούγκας Δημήτριος Γεώργ ,00 ΕΣ ΡΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ συζ ΣΤ ,39 ΕΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ,99 ΕΣ ΡΟΥΦΗ ΝΙΚ.ΙΩΑΝΝΑ ,00 ΕΣ ΡΩΣΣΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,95 ΕΣ ΣΑΚΚΑΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,95 ΕΣ Σαλαπατάρας Ν & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΣ Σαλμάς Δ. - Καλύβας Π. ΟΕ ,14 ΕΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.Β.Μ.Ε ,10 ΕΣ Σαρακάκη Αφοί ΑΕΒΕ ,97 ΕΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ,32 ΕΣ ΣΑΦΗΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΕΣ ΣΕΛΙΜΑΣ - ΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - " ,05 SELKOLIFT " ΕΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ,57 ΕΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Μ. Α.Ε ,24 ΕΣ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ,87 ΕΣ ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε ,79 ΕΣ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,30 ΕΣ ΣΙΣΚΑΣ ΗΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,29 ΕΣ ΣΙΣΚΑΣ Π. - ΣΙΣΚΑΣ Β. Ο.Ε ,32 ΕΣ ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ,45 ΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ Τ. ΕΙΡΗΝΗ ,23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΕΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ Σ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,20 ΕΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΥ ΚΩΝ ,13 ΕΣ ΣΟΡΟΝΤΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ,07 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΣ ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 -ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΕΣ ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,19 ΕΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,40 ΕΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ Α. - ΣΠΥΡΑΚΟΥ Κ. Ο.Ε ,00 ΕΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ,00 ΕΣ ΣΠΥΡΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,12 ΕΣ ΣΤΑΜΟΥ Γ. ΕΥΓΕΝΙΑ ,90

12 ΕΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ,67 ΜΙΧΑΗΛ ΕΣ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Γ. ΑΦΟΙ Ο.Ε ,05 ΕΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,01 ΕΣ ΣΤΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΩΝ.ΝΟΣ ,99 ΕΣ ΣΤΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.ΘΩΜΑ ,46 ΕΣ ΣΥΓΓΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,04 ΕΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡ ,12 ΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ,60 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ ΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α ,81 ΕΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,31 ΕΣ Σχολ. Επιτρ. Δημ. Σχολείου & ,00 Νηπιαγωγείου Χειμαδιού ΕΣ Σχολ. Επιτρ. Νηπιαγωγείου ,00 Αρχάγγελου ΕΣ Σχολ. Επιτροπή Νηπιαγωγείου ,00 Καστροσυκιάς ΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,95 ΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ,59 ΕΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,20 ΕΣ ΤΑΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ,00 ΕΣ Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ ,75 ΕΣ ΤΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ,40 ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ ,02 ΕΣ ΤΖΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΣΠΥΡΟΥ ,94 ΕΣ Τζιάκος Νικόλαος Α.Ε ,38 ΕΣ ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,94 ΕΣ ΤΖΙΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε ,54 ΕΣ ΤΖΙΜΑΣ Σ. ΒΙΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε ,70 ΕΣ ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ ,75 ΕΣ ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,00 ΕΣ ΤΖΙΤΖΙΜΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,50 ΕΣ ΤΖΙΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,03 ΕΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,45 ΕΣ ΤΖΟΚΑ ΣΟΦΙΑ ,00 ΕΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜ ΧΡΗΣΤΟΣ ,00 ΕΣ ΤΟΛΗΣ ΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,00 ΕΣ ΤΡΙΚΟΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,03 ΕΣ ΤΣΑΓΚΗΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ ,40 ΕΣ Τσακίρης Στέλιος Ν ,34 ΕΣ ΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ ,78 ΕΣ ΤΣΑΝΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΣΠΥΡ. τ ,50 ΠΑΝΑΓ. ΕΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ,99 ΕΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ,00 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ,06 ΕΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΣΥΖ ,50 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΣ ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,00 ΕΣ ΤΣΙΡΑΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ,00 ΕΣ ΤΣΙΡΟΓΚΑΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε ,10

13 ΕΣ ΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,99 ΕΣ ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,88 ΕΣ ΤΣΟΚΑΣ ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,40 ΕΣ ΤΣΟΛΚΑΣ ΓΕΩΡ.ΠΑΥΛΟΣ ,05 ΕΣ Τσοπάνογλου Στυλιανός ,00 Αθανάσιος ΕΣ ΤΣΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ,00 ΕΣ ΤΣΟΥΚΗΣ Λ. - Α. ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗ Ο.Ε ,95 ΕΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,60 ΕΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,98 ΕΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ,50 ΕΣ ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ,33 ΕΣ ΦΟΥΚΑΣ Δ.-ΚΩΣΤΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε ,20 ΕΣ ΦΟΥΚΑΣ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 ΕΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,54 ΕΣ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε ,00 ΕΣ ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ,18 ΕΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ,32 ΠΕΡΙΚΛΗ ΕΣ ΧΑΣΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΧΑΣΑΚΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,27 ΕΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ι. Κ. Ε.Π.Ε ,40 ΕΣ ΧΑΣΚΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ,00 ΕΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΠ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ,56 ΕΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ ΛΑΜ. ΗΛΙΑΣ ,30 ΕΣ Χίλιας Παύλος Αδάμ ,00 ΕΣ ΧΟΡΤΗ Β.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Σ. Ο.Ε ,87 ΕΣ ΧΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣ ,00 ΕΣ ΧΡΗΣΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τουβλασιου ,75 ΕΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,52 ΕΣ ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ,20 "ΕΣ " ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΕΝΤΥΠΗ & ,20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΕΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ν. " IRIS ART " , ,08 ΕΔ ΚΛΟΝΤΖΑΡΗΣ ΑΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,50 ΕΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,94 (Δ.Ο.Υ.) "ΝΔ " ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ,01 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -Π.ΙΝ.ΕΠ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΔ ΔΩΔΕΚΑΔΑ ,00 ΝΔ ΝΔ ΝΔ ΝΔ ΝΔ ΝΔ ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΛΕΩΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ,00 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ,00 ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ,00 ΚΑΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ,20 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ,20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ Κ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 ΦΙΛΙΠ/ΔΑΣ κ.λ.π.

14 ΝΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ,85 ΤΠ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ,20 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΠ ΚΟΤΤΗ ΑΝΝΑ -ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ,64 ΕΦΑΠΑΞ ΤΠ Βουκελάτος Αλέξανδρος Δημήτριος ,67 ΤΠ ΚΗΡΟΜΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ,84 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΠ ΜΑΡΚΟΥ - ΛΕΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ,08 ΕΟ ΚΟΥΝΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ,75 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ ΕΟ ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ,88 ΕΟ ΜΠΑΡΚΟΥΖΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙ Ζήγος Π.,Ζήση Φωτεινή,και λοιπά μέλη Δ.Σ. ΑΙ Ζήγος Π. - Μικρούλης Θ. & λοιποί 3 μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής. ΑΙ Αρβανίτης Χ., Γυμνόπουλος Σ., & λοιποί 29 Τοπικοί Σύμβουλοι. ΑΙ Λουκάς Σ., Μωυσίδου Π., και λοιποί 7 Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων , , , , , , ,85 "ΔΛ " ΠΛΕΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ,00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΛ ΠΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,00 ΔΛ ΠΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,00 Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 610,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ,27 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες Ο.Ε.» τις Νόμιμες Διαδικασίες την εισήγηση της Υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τις δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών προμηθευτών του Δήμου Πρέβεζας, ποσού ,27, όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. Διαθέτει πίστωση ,27 (τριών εκατομμυρίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε κ είκοσι επτά), σε βάρος των ΚΑ με ποσό ,24, στον ΚΑ με ποσό ,03 και στον ΚΑ με ποσό , του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2012

15 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : κα Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 34/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τηλεφ. κέντρο: 26823-60600 Fax: 26820-27553 Email: contact@1485.syzefxis.gov.gr ΑΦΜ: 997861879 Α. ΑΙΡΕΤΟΙ Μπαΐλης Χρήστος 26823-60656 Δήμαρχος Πιπιλίδης Λάζαρος 26823-60646 Αντιδήμαρχος Ροπόκης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικό συνεδριάσεως της ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Οικονομικής Επιτροπής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης: 6 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.17/09-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 82/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΜΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 1649/29-6-2015 Σελίδα 1 από 13 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αιτήσεις με επιλεγμένο φορέα από τους παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες: 1. Αϊβαζίδης Θρασύβουλος (α.π. 555/24-9-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 2-1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. αποφ.: 19/ 2014 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 1 / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-1-2014 Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στο Ίλιον τις 02 / 07 / 2009, ημέρα Πέμπτη και 03 / 07 / 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-13:00 μ.μ., συνήλθε η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 147/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Σύσταση γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 69/2014 Θέμα 11 ο : Έγκριση μετακινήσεων Σήμερα την 28 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06- ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 1 124526 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΑΟ ΚΑΛΑΜΑ ΑΝΔΡ 03:13.44 2 155835 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Κ1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα