ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 85/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε.(παρελθόντων ετών) προμηθευτών Δήμου Πρέβεζας Στην Πρέβεζα, σήμερα, Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την 5580/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φραγκούλης Γεώργιος, Πρόεδρος 1. Αντωνίου Μαρία 2. Κουτρούμπας Βασίλειος 2. Λαζάρου Χριστίνα 3. Ροπόκης Ευάγγελος 3. Σαραμπασίνας Παύλος 4. Τσοβίλης Ευάγγελος Ο κ. Δ. Τριβλής δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κ. Ε. Ροπόκης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Στεφανία Τσιλίρη, δημοτική υπάλληλο. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20 ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας (αρμ. Κ. Φούντογλου), που έχει ως εξής: «..Σύμφωνα με τον ν 3852/2010 άρθρο 72 παρ. 1δ, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών με εξαίρεση ορισμένων όπως στο νόμο αναφέρονται. Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για την έγκριση των παρακάτω δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και διάθεσης των πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α και του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 όπως περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση για το Δήμο Πρέβεζας..» Κωδικός Επωνυμία Α.Φ.Μ. Κωδικός Γ.Λ Υπόλοιπο ΕΣ " ITV " - ΙΩΑΝΝΙΝΑ TV Α.Ε ,00

2 "ΕΣ " ACS Α.Ε.Ε ,07 ΕΣ ART TV ,00 ΕΣ COKA SPIRO του ANDREA ,00 ΕΣ ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ,03 ΕΣ FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E ,50 ΕΣ FORTHNET ,80 ΕΣ HYDROMEDIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ,00 ΕΣ ICC MATERIALS A.E ,38 ΕΣ INTERLIFE ,54 ΕΣ JAYNE MEE & ΣΙΑ Ο.Ε ,96 ΕΣ LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΒΕΕ ,60 ΕΣ LAKY Α.Ε ,66 ΕΣ MOVE ART S.A ,00 ΕΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES Α.Ε ,15 ΕΣ PETRIT HIL SEFERAJ ,50 ΕΣ RAM ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε ,90 ΕΣ SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,96 Α.Ε. ΕΣ STUDIO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ,00 ΕΣ SYSTEM MEDIA ART A.E ,00 ΕΣ Urbaria Ε.Π.Ε ,26 ΕΣ VASILI PSARA τ. KOSTA ,00 ΕΣ VERTIKAL ΑΒΕΕ ,36 "ΕΣ " Α.Δ.Ε.Π.Ν ,92 ΕΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι ,37 ΕΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,90 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τ ΚΩΝ ,70 ΕΣ ΑΚΡΙΒΗΣ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ ,86 ΕΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Σ.& Γ. Ο.Ε ,70 ΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΝΑΣΗ ΟΕ ,95 ΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ ,13 "ΕΣ " ΑΞΕΛΕΡΕ Α.Ε.-ACCELERE S.A ,90 ΕΣ ΑΡΑΠΗ ΜΙΧ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ,36 ΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,17 ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,84 ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,26 ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,50 ΕΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ,20 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΕΣ ΑΡΜΠΥΡΟΣ Γ. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Γ ,72 ΤΖΙΜΑ Ε. Ο.Ε. ΕΣ ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ ,88 ΕΣ ΑΣΚΗΤΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ,00 ΕΣ ΑΥΔΙΚΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ,81 ΕΣ ΑΥΔΙΚΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,72 ΕΣ ΑΥΔΙΚΟΣ ΓΡ. ΗΛΙΑΣ ,54 ΕΣ ΑΥΔΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΠΠΑΣ ,81 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε. ΕΣ ΑΦΟΙ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ Κ. Ο.Ε ,60 ΕΣ ΑΦΟΙ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ Ο.Ε ,34

3 ΕΣ ΑΦΟΙ ΛΩΛΗ Ο.Ε ,00 ΕΣ ΑΦΟΙ ΡΑΠΤΗ Ο.Ε ,00 ΕΣ ΑΦΟΙ ΣΟΠΙΚΙΩΤΗ Ο.Ε ,16 ΕΣ ΑΦΟΙ ΚΙΤΣΑΝΤΑ Ο.Ε ,38 ΕΣ ΑΦΟΙ ΚΙΤΣΟΥ Ο.Ε ,75 ΕΣ ΑΦΟΙ ΠΕΠΟΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,26 -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟ- ΕΣ ΑΦΟΙ ΣΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε ,50 ΕΣ ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ,13 ΕΣ ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ ,58 ΕΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,50 ΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - COMPUTER ,90 CENTER ΕΣ ΒΑΡΒΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ,60 ΕΣ ΒΑΡΛΑ ΜΑΡΙΑ ,07 ΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,53 ΖΙΑΚΑΣ ΟΕ ΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,49 ΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ ,50 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ο.Ε. ΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡ. ΣΠΥΡΟΣ ,00 ΕΣ ΒΙΕΡΕΞ Α.Β.Ε ,45 ΕΣ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,65 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΣ ΒΙΟΚΑΔΟ Α.Ε.Β.Ε ,17 ΕΣ Βλαβιανός & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 ΕΣ ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ τ. ΚΩΝ ,90 ΕΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε ,93 ΕΣ Γαβρίλας Βασίλειος ,00 Λεωνίδας ΕΣ ΓΑΤΣΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,00 ΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε ,14 ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΣΩΤΗΡΗΣ ,88 ΕΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,21 ΕΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,88 ΕΣ ΓΕΩΤΕΣΤ Α.Ε ,50 ΕΣ ΓΙΑΜΑΣ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΗΣ ,88 ΕΣ ΓΙΑΝΝΟΣ Γ ΑΕΒΕ ,79 ΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ ,24 ΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δ. ΠΕΤΡΟΣ ,03 ΕΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ " ΑΠΟΛΛΩΝ ,63 ΕΠΑΘΛΟΝ " ΕΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΙΟΙ - Ι ,69 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣ Γιολδάσης Δημήτριος ,00 Αριστείδης ΕΣ ΓΙΩΤΗ Μ. ΟΥΡΑΝΙΑ ,53 ΕΣ ΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓ- ΣΧΙΖΑ ΑΙΜΙΛΙΑ & ΣΙΑ ,55 Ο.Ε. ΕΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,20 ΕΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΑΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε ,40 ΕΣ ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ ,00 ΕΣ ΓΚΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ ,04

4 ΕΣ ΓΚΕΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε ,20 ΕΣ ΓΚΟΚΑΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,35 ΕΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΕΣ ΓΚΡΙΣΠΑΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ,40 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΕΣ ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ,80 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΣ ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΜΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,67 ΕΣ ΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,00 ΕΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ,97 ΕΣ ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ,00 ΣΑΒΒΑ ΕΣ ΔΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,00 ΕΣ ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. - ΔΟΜΙΚΗ ,20 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΣ ΔΕΛΗΠΕΤΗΣ - ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε ,37 ΕΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,74 ΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ,00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,85 ΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ,30 ΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ,62 ΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡ. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ,45 ΕΣ ΔΟΙΤΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε ,16 ΕΣ ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ,40 ΔΑΛΙΑΝΗ-Ν ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΟΕ ΕΣ ΔΡΑΚΟΥΣΗΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,00 ΕΣ ΔΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,99 ΕΣ ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ,65 ΝΠ Ε.Ο.Ε.Σ. - ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ,00 ΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ,75 ΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ,00 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΤΕ ,00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS IMPERIAL ΕΣ ΕΛΛΟΠΙΑ ,05 ΕΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΝ ,31 Π.Ε. ΕΣ ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ,65 ΕΣ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΕ.-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε ,22 ΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ ΣΠΥΡΟΥ ,84 ΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ,94 Ο.Ε. ΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΕΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Ο.Ε ,59 ΕΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΕΣ ΕΥΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ,50 ΕΣ ΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ *ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ* - ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ , ,90

5 Γ.ΖΩΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ *Η ΑΥΓΗ Α.Ε.* ,69 ΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ *Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.* ,29 ΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΧΩ ΤΩΝ ,29 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΠΕ '' ΕΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε ,42 ΕΣ ΖΑΜΠΑΣ Δ ΜΙΧΑΗΛ ,00 ΕΣ ΖΑΡΒΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ,00 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣ ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡ ,72 ΕΣ ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ,04 ΕΣ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ,46 ΕΣ ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ,18 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ" ΕΣ ΖΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛ ,71 ΕΣ ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ,44 ΕΣ ΖΗΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ,57 ΕΣ Ζήση Ελευθερία ,00 ΕΣ ΖΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡ ,00 ΕΣ ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ,92 ΕΣ ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ,00 ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΣ ΖΙΩΓΑΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,59 ΕΣ ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,00 ΕΣ Ζώγκα Αικατερίνη-Ζώγκας Δημήτριος ,00 ΟΕ ΕΣ ΖΩΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,00 ΕΣ ΖΩΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ. ΕΥΑΓ ,79 ΕΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ,01 ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ,79 ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ,56 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΔ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ. ΕΣ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε ,61 ΕΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε ,50 ΕΣ ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ,94 ΕΣ ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,88 ΕΣ ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ,40 ΕΣ Θεσσαλονικη δημοσιογραφικη αε ,11 ΕΣ ΘΟΔΩΡΟΣ & ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΗΣ Ο.Ε ,54 ΕΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΖΗΣΗΣ Ο.Ε ,50 ΕΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,40 ΕΣ Κ/Ξ Ι.ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ- Γ.ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ,00 ΕΣ Κ/Ξ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΣ Κ/ξία Αναστασόπουλος Ανδρ ,42 Ευστρατίου Μιχάλης ΕΣ Κ/ξία Αναστασόπουλος Χ. - Γιώτης Γ ,53 ΕΣ Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Α.-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Η ,00 ΚΟΡΤΖΗΣ Ι. ΕΣ ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΚΑΛΑ'Ι'ΤΖΟΓΛΟΥ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,57 ΕΣ ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,15

6 ΕΣ ΚΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε ,48 ΕΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ ,60 ΕΣ ΚΑΛΛΩΝΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,41 ΕΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,96 ΕΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. " ,07 ΤΟ ΣΚΑΛΩΜΑ " ΕΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ,00 ΕΣ ΚΑΛΤΣΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε ,58 ΕΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Κ. - ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ Γ. Ο.Ε ,82 ΕΣ ΚΑΝΙΩΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ,02 *SPORT TIME* ΕΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,00 ΕΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ,40 ΕΣ ΚΑΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ ,60 ΕΣ ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.Ε ,86 ΕΣ ΚΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,23 ΕΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΕΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ,01 ΕΣ ΚΑΡΑΛΗ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,90 ΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,40 ΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ ,00 ΠΑΥΛΟΥ ΕΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛ ,09 ΕΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε ,54 ΕΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ,08 ΣΠΥΡΟΥ ΕΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΕΣ ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ *ΕΥ ,47 ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΙΝ* ΕΣ ΚΑΡΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ - ΚΑΡΑΒΙΔΑ ,52 ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑ ΔΗΜ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ,89 ΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,00 ΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΔ ,00 ΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ,18 ΕΣ ΚΑΤΣΙΠΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,11 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΣ ΚΑΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ,55 ΕΣ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Γ. - Κ. ΚΟΛΙΤΣΗΣ ,09 Ο.Ε. ΕΣ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΕΣ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. ΕΥΑΓ ,73 ΕΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ,10 ΒΑΣ. ΕΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε ,40 ΕΣ ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ ,20 ΘΩΜΑΣ " ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε." ΕΣ ΚΕΛΕΣΗΣ ΑΠ. ΜΙΧΑΗΛ ,87 ΕΣ ΚΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 ΕΣ ΚΗΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛ ,00 ΕΣ ΚΙΜΩΝ ΦΕΥΓΑΣ ,22

7 ΕΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,00 ΕΣ ΚΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ. ΑΛΕΞ ,11 ΕΣ ΚΛΟΝΤΖΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣ ,82 ΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ,34 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 ΕΣ Κοκκίνης Παντελής Παναγιώτης ,57 ΕΣ ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ ,80 ΕΣ Κόνιαρη Φωτεινή Χρήστος ,00 "ΕΣ " ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ ΕΥΓENIA ,84 ΕΣ ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΣ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ ,30 ΕΣ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧ. ΦΩΤΕΙΝΗ ,00 ΕΣ ΚΟΤΣΙΝΗΣ Χ.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. Ο.Ε ,58 ΕΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ,87 ΙΩΑΝΝΗ ΕΣ Κόττας Θεόδωρος Παναγιώτης ,00 ΕΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε ,72 ΕΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Κ. & Μ. - ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Β ,44 ΕΠΕ ΕΣ ΚΟΥΜΑΣΗΣ Α. - ΣΚΑΡΙΩΤΗΣ Π. Ο.Ε ,19 ΕΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΣ ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ,80 ΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε. ΕΣ ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ,22 ΙΩΑΝΝΗ ΕΣ ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ Ι ,57 ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΟΕ ΕΣ ΚΟΨΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ ,80 ΕΣ ΚΟΨΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ,19 ΕΣ ΚΡΑΧΤΗΣ ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,50 ΕΣ ΚΡΑΨΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,43 ΕΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ Ι. - Λ.ΔΡΟΣΟΣ Ο.Ε ,80 ΕΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,80 ΕΣ ΚΤΕΛ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,15 ΕΣ ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ Ι. ΗΛΙΑΣ ,00 ΕΣ ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ.κων/νου ,00 ΕΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,00 ΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Θ. ΣΟΦΙΑ ,88 ΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ ,81 ΕΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΚΥΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,00 ΕΣ ΚΥΤΙΝΟΥ Ε. - ΡΟΚΟΣ Α. Ο.Ε ,14 ΕΣ ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε ,80 ΕΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ τ. Χαραλ ,10 ΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ,94 ΑΝΕΣΤΗ ΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΕΣ ΚΩΣΤΑΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,53 ΕΣ ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.Π.Ε ,60

8 ΕΣ ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡ ,83 ΘΕΟΔ. ΕΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε ,05 ΕΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,25 ΕΣ ΛΑΙΝΑ ΔΗΜ. ΥΙΟΙ Ο.Ε ,06 ΕΣ ΛΑΪΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ.νικολ ,51 ΕΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ,20 ΝΙΚ. ΕΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ,00 ΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΡΑΝΙΑΣ Ε.Π.Ε ,40 "ΕΣ " ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,85 ΕΣ ΛΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,64 ΕΣ ΛΕΦΑ ΑΕ ,74 ΕΣ ΛΙΟΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ,89 ΕΣ ΛΙΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,76 ΕΣ ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,77 ΕΣ ΛΙΟΝΤΟΥ Θ. ΑΦΟΙ Ο.Ε ,50 ΕΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ.ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ,90 ΕΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ,82 ΕΣ ΛΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ ,43 ΕΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,64 ΕΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,23 ΕΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΗΛΙΑ ,24 ΕΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ,96 ΕΣ ΜΑΚΗΣ ΗΛ.ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ,00 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΣ ΜΑΡΚΟΥ Β. - ΚΩΛΕΤΣΗΣ Ν. Ο.Ε ,50 ΕΣ ΜΑΡΟΣ Δ.Π.Κ. Ο.Ε ,80 ΕΣ ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,90 ΕΣ ΜΑΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ,69 ΕΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ ΧΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΕΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,20 ΕΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,32 ΕΣ Μητρόπουλος Μιχάλης Γ ,00 ΕΣ ΜΗΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,73 ΕΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ,00 ΕΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.& ΚΩΝ/ΝΟΣ ,98 Ο.Ε. - "ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ΕΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε ,05 ΕΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ,80 ΕΣ Μουστακίδης Δημήτριος ,00 Αχιλλέας ΕΣ Μπάκας Χρύσανθος Δημήτριος ,46 ΕΣ ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ,32 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΣ ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ τ.γεωργ ,82 ΕΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,50 ΕΣ ΜΠΑΣΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,60 ΕΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Η.- ΤΣΑΚΑΛΗ Ε. Ο.Ε ,50 ΕΣ Μπατσούλη Ελένη Θωμάς ,57

9 ΕΣ Μπατσούλης Ιωάννης ,77 Χαράλαμπος ΕΣ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ,00 ΕΣ ΜΠΕΚΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,50 ΕΣ ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΡ. ΚΟΣΜΑΣ ,73 ΕΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,97 ΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε ,80 ΕΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΠΕΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,86 ΕΣ ΜΠΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΕΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ Α.Ε ,82 ΕΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΧΡ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,62 ΕΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ Σ.- ΤΑΜΠΟΥΡΗ Ι. & ΣΙΑ ,70 Ο.Ε. ΕΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ Ι. ΑΝΝΑ ,29 ΕΣ ΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ,12 ΕΣ ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,05 ΕΣ ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,33 ΕΣ ΜΠΟΥΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ,14 ΕΣ ΜΥΛΩΝΑ Γ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ,00 ΕΣ ΜΥΛΩΝΑ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε ,09 ΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Κ.ΛΑΖΑΡΟΣ ,36 ΕΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΕΣ ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ Δ. ΜΑΡΙΟΣ ,00 ΕΣ Ν.ΚΟΛΙΟΣ ΑΕΒΕ ,00 ΕΣ ΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΣ ,40 ΕΣ ΝΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ,04 ΕΣ ΝΑΣΗΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ,98 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΣ ΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,01 ΕΣ ΝΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,44 ΕΣ ΝΕΖΗΣ ΝΙΚ ΦΩΤΙΟΣ ,00 ΕΣ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ ,49 ΕΣ Νικόλαος Νταούλας ,82 ΕΣ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕΒΕ ,77 ΕΣ ΝΟΒΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ,38 ΕΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΧΡ. ΕΙΡΗΝΗ ,54 ΕΣ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,00 ΕΣ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ,51 ΕΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ,65 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΣ ΝΤΙΜΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,31 ΕΣ ΝΤΙΝΟΥ ΧΡ ΕΛΕΝΗ ,50 ΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ ,37 ΕΣ ΝΤΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,42 ΕΣ ΝΤΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ,84 ΕΣ ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ,00 ΕΣ ΕΣ ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. - HOTEL PREVEZA BEACH ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ " ΜΙΝΩΣ " - ΕΜΜ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *HOTEL CLUB PREVEZA BEACH* , , ,40

10 ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *ΔΙΩΝΗ* Α.Ε ,00 ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *ΟΥΡΑΝΙΑ*-ΜΥΛΩΝΑ Κ ,93 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ* ΑΞΕ ,00 ΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΝΙΟΧΟΣ -ΑΦΟΙ Γ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ ΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε ,00 ΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,74 ΕΣ Π. ΒΟΤΣΗΣ-Ε. ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,69 ΕΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ,00 ΚΟΣΜΑ ΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΙΚΗΣ ,00 ΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΑΡΗΣ ,20 ΕΣ ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΘΩΜΑΣ τ. Ευστρ ,20 ΕΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ ,98 ΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ,11 ΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,40 ΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΑΘ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,06 ΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ξ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ,00 ΕΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ,04 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ FORME ΜΟΝ ΕΠΕ ΕΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ,00 ΕΣ Παπαθανασίου Ι. - Λαμπρόπουλος Ι ,65 Τζίμας Π. Ο.Ε ΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε ,19 ΕΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ -ΧΑΜΠΕΡΗΣ ,75 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΠΕ ΕΣ ΠΑΠΠΑΣ Θ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,00 ΕΣ ΠΑΠΠΑΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ ,12 ΕΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,00 ΕΣ ΠΑΣΧΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΗΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,80 ΕΣ ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,98 ΕΣ ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,02 ΕΣ ΠΑΤΣΗ ΑΦΟΙ Α.Ε ,98 ΕΣ ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ,60 ΕΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΕΣ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε ,03 ΕΣ ΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,00 ΕΣ ΠΕΙΝΙΡΗΣ Χ. - ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Κ. Ο.Ε ,33 INFONET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΣ ΠΕΠΟΝΗΣ Θ. Α.Ε ,84 ΕΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΒΑΙΑ ΑΕ ,31 ΕΣ ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ ,35 ΕΣ ΠΕΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ,69 ΕΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΒΑΣ ,95 ΕΣ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΕΣ ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Ε ,63 ΕΣ ΠΙΠΕΡΗΣ ΛΑΜΠ. ΜΙΧΑΗΛ ,48 ΕΣ Πιτσούνη Ναυσικά ,30 ΕΣ ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ,14 ΕΣ ΠΛΕΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ τ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ,22

11 ΕΣ ΠΛΙΟΥΤΑΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΘΑΝ ΜΑΡΙΑ ,00 ΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ,00 ΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔ ΘΑΝΑΣΗΣ ,00 ΕΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Α.- ΜΠΡΙΚΟΣ Δ. Ο.Ε ,50 ΕΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞ. - ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ,94 ΝΙΚΟΛ. Ο.Ε. ΕΣ ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜ ,02 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΣ Πρόγραμμα Οικουμενικός Ελληνισμός ,00 ΕΣ ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ,73 ΕΣ ΡΕΜΕΝΤΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ,90 ΕΣ ΡΕΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,36 ΕΣ ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,10 ΕΣ ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,20 ΕΣ ΡΟΠΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓ.& ΣΙΑ Ο.Ε ,94 ΕΣ Ρούγκας Δημήτριος Γεώργ ,00 ΕΣ ΡΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ συζ ΣΤ ,39 ΕΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ,99 ΕΣ ΡΟΥΦΗ ΝΙΚ.ΙΩΑΝΝΑ ,00 ΕΣ ΡΩΣΣΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,95 ΕΣ ΣΑΚΚΑΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,95 ΕΣ Σαλαπατάρας Ν & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΣ Σαλμάς Δ. - Καλύβας Π. ΟΕ ,14 ΕΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.Β.Μ.Ε ,10 ΕΣ Σαρακάκη Αφοί ΑΕΒΕ ,97 ΕΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ,32 ΕΣ ΣΑΦΗΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΕΣ ΣΕΛΙΜΑΣ - ΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - " ,05 SELKOLIFT " ΕΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ,57 ΕΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Μ. Α.Ε ,24 ΕΣ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ,87 ΕΣ ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε ,79 ΕΣ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,30 ΕΣ ΣΙΣΚΑΣ ΗΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,29 ΕΣ ΣΙΣΚΑΣ Π. - ΣΙΣΚΑΣ Β. Ο.Ε ,32 ΕΣ ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ,45 ΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ Τ. ΕΙΡΗΝΗ ,23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΕΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ Σ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,20 ΕΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΥ ΚΩΝ ,13 ΕΣ ΣΟΡΟΝΤΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ,07 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΣ ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 -ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΕΣ ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,19 ΕΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,40 ΕΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ Α. - ΣΠΥΡΑΚΟΥ Κ. Ο.Ε ,00 ΕΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ,00 ΕΣ ΣΠΥΡΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,12 ΕΣ ΣΤΑΜΟΥ Γ. ΕΥΓΕΝΙΑ ,90

12 ΕΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ,67 ΜΙΧΑΗΛ ΕΣ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Γ. ΑΦΟΙ Ο.Ε ,05 ΕΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,01 ΕΣ ΣΤΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΩΝ.ΝΟΣ ,99 ΕΣ ΣΤΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.ΘΩΜΑ ,46 ΕΣ ΣΥΓΓΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,04 ΕΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡ ,12 ΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ,60 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ ΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α ,81 ΕΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,31 ΕΣ Σχολ. Επιτρ. Δημ. Σχολείου & ,00 Νηπιαγωγείου Χειμαδιού ΕΣ Σχολ. Επιτρ. Νηπιαγωγείου ,00 Αρχάγγελου ΕΣ Σχολ. Επιτροπή Νηπιαγωγείου ,00 Καστροσυκιάς ΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,95 ΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ,59 ΕΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ,20 ΕΣ ΤΑΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ,00 ΕΣ Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ ,75 ΕΣ ΤΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ,40 ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ ,02 ΕΣ ΤΖΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΣΠΥΡΟΥ ,94 ΕΣ Τζιάκος Νικόλαος Α.Ε ,38 ΕΣ ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,94 ΕΣ ΤΖΙΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε ,54 ΕΣ ΤΖΙΜΑΣ Σ. ΒΙΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε ,70 ΕΣ ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ ,75 ΕΣ ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,00 ΕΣ ΤΖΙΤΖΙΜΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,50 ΕΣ ΤΖΙΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,03 ΕΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,45 ΕΣ ΤΖΟΚΑ ΣΟΦΙΑ ,00 ΕΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜ ΧΡΗΣΤΟΣ ,00 ΕΣ ΤΟΛΗΣ ΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,00 ΕΣ ΤΡΙΚΟΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,03 ΕΣ ΤΣΑΓΚΗΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ ,40 ΕΣ Τσακίρης Στέλιος Ν ,34 ΕΣ ΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ ,78 ΕΣ ΤΣΑΝΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΣΠΥΡ. τ ,50 ΠΑΝΑΓ. ΕΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ,99 ΕΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ,00 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ,06 ΕΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΣΥΖ ,50 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΣ ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,00 ΕΣ ΤΣΙΡΑΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ,00 ΕΣ ΤΣΙΡΟΓΚΑΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε ,10

13 ΕΣ ΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,99 ΕΣ ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,88 ΕΣ ΤΣΟΚΑΣ ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,40 ΕΣ ΤΣΟΛΚΑΣ ΓΕΩΡ.ΠΑΥΛΟΣ ,05 ΕΣ Τσοπάνογλου Στυλιανός ,00 Αθανάσιος ΕΣ ΤΣΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ,00 ΕΣ ΤΣΟΥΚΗΣ Λ. - Α. ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗ Ο.Ε ,95 ΕΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,60 ΕΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,98 ΕΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ,50 ΕΣ ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ,33 ΕΣ ΦΟΥΚΑΣ Δ.-ΚΩΣΤΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε ,20 ΕΣ ΦΟΥΚΑΣ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 ΕΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,54 ΕΣ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε ,00 ΕΣ ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ,18 ΕΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ,32 ΠΕΡΙΚΛΗ ΕΣ ΧΑΣΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΕΣ ΧΑΣΑΚΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,27 ΕΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ι. Κ. Ε.Π.Ε ,40 ΕΣ ΧΑΣΚΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ,00 ΕΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΠ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ,56 ΕΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ ΛΑΜ. ΗΛΙΑΣ ,30 ΕΣ Χίλιας Παύλος Αδάμ ,00 ΕΣ ΧΟΡΤΗ Β.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Σ. Ο.Ε ,87 ΕΣ ΧΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣ ,00 ΕΣ ΧΡΗΣΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τουβλασιου ,75 ΕΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,52 ΕΣ ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ,20 "ΕΣ " ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΕΝΤΥΠΗ & ,20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΕΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ν. " IRIS ART " , ,08 ΕΔ ΚΛΟΝΤΖΑΡΗΣ ΑΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,50 ΕΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,94 (Δ.Ο.Υ.) "ΝΔ " ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ,01 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -Π.ΙΝ.ΕΠ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΔ ΔΩΔΕΚΑΔΑ ,00 ΝΔ ΝΔ ΝΔ ΝΔ ΝΔ ΝΔ ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΛΕΩΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ,00 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ,00 ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ,00 ΚΑΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ,20 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ,20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ Κ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 ΦΙΛΙΠ/ΔΑΣ κ.λ.π.

14 ΝΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ,85 ΤΠ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ,20 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΠ ΚΟΤΤΗ ΑΝΝΑ -ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ,64 ΕΦΑΠΑΞ ΤΠ Βουκελάτος Αλέξανδρος Δημήτριος ,67 ΤΠ ΚΗΡΟΜΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ,84 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΠ ΜΑΡΚΟΥ - ΛΕΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ,08 ΕΟ ΚΟΥΝΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ,75 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ ΕΟ ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ,88 ΕΟ ΜΠΑΡΚΟΥΖΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙ Ζήγος Π.,Ζήση Φωτεινή,και λοιπά μέλη Δ.Σ. ΑΙ Ζήγος Π. - Μικρούλης Θ. & λοιποί 3 μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής. ΑΙ Αρβανίτης Χ., Γυμνόπουλος Σ., & λοιποί 29 Τοπικοί Σύμβουλοι. ΑΙ Λουκάς Σ., Μωυσίδου Π., και λοιποί 7 Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων , , , , , , ,85 "ΔΛ " ΠΛΕΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ,00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΛ ΠΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,00 ΔΛ ΠΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,00 Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 610,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ,27 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες Ο.Ε.» τις Νόμιμες Διαδικασίες την εισήγηση της Υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τις δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών προμηθευτών του Δήμου Πρέβεζας, ποσού ,27, όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. Διαθέτει πίστωση ,27 (τριών εκατομμυρίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε κ είκοσι επτά), σε βάρος των ΚΑ με ποσό ,24, στον ΚΑ με ποσό ,03 και στον ΚΑ με ποσό , του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2012

15 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 34/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : κα Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Β ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6 8 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 17/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 3879 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 12oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ΤΗΣ 14/10/2014 Στην Αθήνα σήμερα 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΟΜΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΟΜΗΣ ΑΓΓΕΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ 61443 88,92 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΚΟ(ΑΡΡΕΝ) 21289 Α1.2 - Κόττη Παρασκευή - Ονειρότοπος ΑΓΓΕΛΗ ΝΑΤΑΣΙΑ 15881 55,83 ΖΙΩΓΚΑ ΕΛΛΗ 21722 Α2 - Παιδικός Σταθμός περιοχής Μαργαρώνας Δήμου Πρέβεζας ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο Ποσοστό Επώνυμο Όνομα Μερ/χος Μετ/ση 63 100 Αγόρος Δημήτριος 57 ΟΚ 221 100 Αθανασιάδη Νικολέτα 208 220 100 Αθανασιάδης Θεμιστοκλής 207 272

Μερίδιο Ποσοστό Επώνυμο Όνομα Μερ/χος Μετ/ση 63 100 Αγόρος Δημήτριος 57 ΟΚ 221 100 Αθανασιάδη Νικολέτα 208 220 100 Αθανασιάδης Θεμιστοκλής 207 272 Μερίδιο Ποσοστό Επώνυμο Όνομα Μερ/χος Μετ/ση 63 100 Αγόρος Δημήτριος 57 ΟΚ 221 100 Αθανασιάδη Νικολέτα 208 220 100 Αθανασιάδης Θεμιστοκλής 207 272 100 Αθανασίου Ευάγγελος 254 271 100 Αθανασίου Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 647 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 647 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 647 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Παραγραφή παραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση 49Β/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Ψήφιση πιστώσεως για πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών. Στο Μεγάλο Χωριό Τήλου και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5491 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Ιωαννίνων: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος

ΔΕΗ / Περιοχή Ιωαννίνων: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος 1 ΜΟΥΛΑΪΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ Ν. ΖΕΡΒΑ 46 442 00 ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ιωαννίνων 4,84 27/10/2009 13/1/2010 8/6/2010 2 ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 99 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωαννίνων 9,75 15/12/2009 21/1/2010 2/9/2010 3 ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2011 «Περί εγκρίσεως απόφασης Οικονομικής επιτροπής, για τον καθορισμό Δικαιώματος Βοσκής έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τηλεφ. κέντρο: 26823-60600 Fax: 26820-27553 Email: contact@1485.syzefxis.gov.gr ΑΦΜ: 997861879 Α. ΑΙΡΕΤΟΙ Μπαΐλης Χρήστος 26823-60656 Δήμαρχος Πιπιλίδης Λάζαρος 26823-60646 Αντιδήμαρχος Ροπόκης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ έτους 2014

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ έτους 2014 1 ΒΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΤΑΣ 110 20.000 2 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 105 20.000 3 ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 105 20.000 4 ΤΟΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 105 20.000 5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CD ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 29 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

CD ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 29 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΛΙΚΟ 1 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ INTERNET BANKING. ΙΣΩΣ Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ INTERNET BANKING. ΙΣΩΣ Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4395/30.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4395/30.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4395/30.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 29.01.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗ:29/04/2011 ΑΡ.ΠΡ.:651 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ 1/2011 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ INTERNET BANKING. ΙΣΩΣ Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα