1 Ασφάλεια. 1.1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Ασφάλεια. 1.1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας"

Transcript

1 DVR 700 Ασφάλεια el 1 1 Ασφάλεια 1.1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε, τηρήστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά όλες τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις στη μονάδα και στις οδηγίες χειρισμού, πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα. 1. Καθαρισμός - Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα, πριν τον καθαρισμό. Τηρήστε τυχόν οδηγίες που παρέχονται με τη μονάδα. Γενικά, η χρήση ενός στεγνού πανιού για τον καθαρισμό είναι επαρκής, μπορεί όμως και να χρησιμοποιηθεί υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή δέρμα σαμουά. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή αερολύματος. 2. Πηγές θερμότητας - Η εγκατάσταση δεν πρέπει να γίνεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα, θερμαντήρες, θερμάστρες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. 3. Αερισμός - Τα ανοίγματα στο περίβλημα της μονάδας παρέχονται για αερισμό, προς αποφυγή υπερθέρμανσης και διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας της. Μην φράσσετε ή καλύπτετε αυτά τα ανοίγματα. Μην τοποθετείτε τη μονάδα μέσα σε περίβλημα, παρά μόνο εάν παρέχεται κατάλληλος αερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή. 4. Νερό - Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, καλάθια για άπλυτα, σε υπόγειους χώρους με υγρασία, κοντά σε πισίνες, σε εξωτερικές εγκαταστάσεις ή σε οποιαδήποτε περιοχή που ταξινομείται ως υγρή θέση. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία. 5. Διείσδυση αντικειμένων και υγρών - Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα κανενός είδους στη συγκεκριμένη μονάδα διαμέσου των ανοιγμάτων, καθώς ενδέχεται να αγγίξουν άκρα επικίνδυνης τάσης ή να βραχυκυκλώσουν εξαρτήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χύνετε ποτέ κανενός είδους υγρά επάνω στη μονάδα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα ή κύπελλα, επάνω στη μονάδα. 6. Κεραυνοί - Για πρόσθετη προστασία κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας, ή όταν η μονάδα παραμένει ανεπιτήρητη και αχρησιμοποίητη για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, αποσυνδέετε τη μονάδα από την επιτοίχια πρίζα και αποσυνδέετε το σύστημα καλωδίων. Αυτό θα αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς στη μονάδα από κεραυνούς και εξάρσεις της γραμμής τροφοδοσίας. 7. Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου - Ρυθμίστε μόνο τα στοιχεία ελέγχου που καθορίζονται στις οδηγίες χειρισμού. Η ακατάλληλη ρύθμιση άλλων στοιχείων ελέγχου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα. Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή ρυθμίσεων, ή η εκτέλεση διαδικασιών, διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται, ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. 8. Υπερφόρτωση - Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 9. Προστασία καλωδίου παροχής τροφοδοσίας και βύσματος - Προστατέψτε το καλώδιο παροχής τροφοδοσίας και το βύσμα από την πιθανότητα να πατήσει κάποιος πάνω σε αυτά, να τρυπηθούν από αντικείμενα τοποθετημένα επάνω ή σε επαφή με αυτά σε ηλεκτρικές πρίζες, και την έξοδό του από τη μονάδα. Για μονάδες που προορίζονται για λειτουργία με 230 VAC, 50 Hz, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του προτύπου IEC Για μονάδες που προορίζονται για λειτουργία με 120 VAC, 60 Hz, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του προτύπου UL 62 και CSA 22.2 No.49. Bosch Security Systems

2 2 el Ασφάλεια DVR Αποσύνδεση τροφοδοσίας - Στις μονάδες παρέχεται τροφοδοσία, όποτε το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πηγή τροφοδοσίας. Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι η κύρια συσκευή αποσύνδεσης τροφοδοσίας για την απενεργοποίηση της τάσης για τη μονάδα. 11. Πηγές τροφοδοσίας - Λειτουργείτε τη μονάδα μόνο από τον τύπο πηγής τροφοδοσίας που υποδεικνύεται στην ετικέτα. Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε την τροφοδοσία από το καλώδιο που πρόκειται να εγκατασταθεί στη μονάδα. 12. Συντήρηση - Μην επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στη συγκεκριμένη μονάδα μόνοι σας. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αναθέτετε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης. 13. Ζημιά που απαιτεί επισκευή - Αποσυνδέστε τη μονάδα από την κύρια πηγή τροφοδοσίας τάσης δικτύου (AC) και αναθέστε την επισκευή σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς στον εξοπλισμό, όπως: καταστροφή του καλωδίου παροχής τροφοδοσίας ή του βύσματος, έκθεση σε υγρασία, νερό, ή/και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι, κ.λπ.), διείσδυση ή πτώση υγρού μέσα ή επάνω στον εξοπλισμό, πτώση αντικειμένου μέσα στη μονάδα, πτώση της μονάδας ή καταστροφή της καμπίνας της μονάδας αισθητή αλλαγή στην απόδοση της μονάδας, μη φυσιολογική λειτουργία της μονάδας, ενώ ο χρήστης ακολουθεί σωστά τις οδηγίες χειρισμού. 14. Ανταλλακτικά εξαρτήματα - Βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός συντήρησης χρησιμοποιεί ανταλλακτικά εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή, ή διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα αυθεντικά εξαρτήματα. Μη εξουσιοδοτημένες αντικαταστάσεις θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εγγύηση και να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους. 15. Έλεγχος ασφαλείας - Έλεγχοι ασφαλείας θα πρέπει να εκτελούνται κατά την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης ή επισκευών στη μονάδα, προς διασφάλιση της καλής κατάστασης λειτουργίας της. 16. Εγκατάσταση - Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. 17. Προσθήκες, αλλαγές ή τροποποιήσεις - Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα πρόσθετα/ προαιρετικά εξαρτήματα που ορίζει ο κατασκευαστής. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του εξοπλισμού, που δεν είναι ρητώς εγκεκριμένη από τη Bosch, μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση ή, σε περίπτωση συμφωνίας εξουσιοδότησης, την εξουσιοδότηση χειρισμού του εξοπλισμού Bosch Security Systems

3 DVR 700 Ασφάλεια el Προληπτικά μέτρα ασφαλείας KINΔΥΝΟΣ! Υψηλός κίνδυνος: Το συγκεκριμένο σύμβολο υποδεικνύει μία άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, όπως "Επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος. Εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία, σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μέτριος κίνδυνος: Υποδεικνύει μία δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο σωματικό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χαμηλός κίνδυνος: Υποδεικνύει μία δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει υλική ζημιά ή καταστροφή της μονάδας. 1.3 Σημαντικές υποδείξεις Προαιρετικά εξαρτήματα - Μην τοποθετείτε τη συγκεκριμένη μονάδα επάνω σε ασταθή βάση, τρίποδο, βραχίονα, ή διάταξη στερέωσης. Η μονάδα ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή/και σοβαρή βλάβη στη μονάδα. Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο με το τροχήλατο μεταφοράς, τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Κατά τη χρήση τροχήλατου μεταφοράς, φροντίστε να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του συνδυασμού τροχήλατου μεταφοράς/συσκευής, προς αποφυγή τραυματισμού εξαιτίας ανατροπής. Οι γρήγορες στάσεις, η άσκηση υπερβολικής δύναμης ή οι ανώμαλες επιφάνειες ενδέχεται να προκαλέσουν ανατροπή του συνδυασμού τροχήλατου μεταφοράς/ μονάδας. Στερεώστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ολοπολικός διακόπτης τροφοδοσίας - Ενσωματώστε έναν ολοπολικό διακόπτη τροφοδοσίας, με μία απόσταση επαφής τουλάχιστον 3 mm σε κάθε πόλο, στην ηλεκτρική εγκατάσταση του κτηρίου. Εάν απαιτείται άνοιγμα του περιβλήματος για εργασίες συντήρησης ή/και άλλες δραστηριότητες, χρησιμοποιήστε αυτόν τον ολοπολικό διακόπτη ως κύρια συσκευή αποσύνδεσης για την απενεργοποίηση της τάσης στη μονάδα. Αντικατάσταση μπαταρίας - Μόνο για εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης - Μία μπαταρία λιθίου βρίσκεται στο εσωτερικό του περιβλήματος της μονάδας. Προς αποφυγή του κινδύνου έκρηξης, αντικαταστήστε τη μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο που συνιστάται από τον κατασκευαστή. Απορρίψτε την αχρηστευμένη μπαταρία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και όχι μαζί με άλλα στερεά απόβλητα. Αναθέτετε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προϊόν Λέιζερ Κλάσης I Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν είναι ανοικτό. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτίνα. Γείωση ομοαξονικού: Γειώστε το σύστημα καλωδίων, σε περίπτωση σύνδεσης ενός εξωτερικού συστήματος καλωδίων στη μονάδα. Συνδέετε εξωτερικό εξοπλισμό στις εισόδους της μονάδας μόνο μετά τη σύνδεση του βύσματος γείωσης της συγκεκριμένης μονάδας σε μία γειωμένη πρίζα, ή τη σωστή σύνδεση του ακροδέκτη γείωσης σε μία πηγή γείωσης. Αποσυνδέστε τους συνδέσμους εισόδου της μονάδας από τον εξωτερικό εξοπλισμό, πριν την αποσύνδεση του βύσματος γείωσης ή του ακροδέκτη γείωσης. Bosch Security Systems

4 4 el Ασφάλεια DVR 700 Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας, όπως γείωση, για οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή συνδεδεμένη στη συγκεκριμένη μονάδα. Μοντέλα Η.Π.Α. μόνο - Η Ενότητα 810 των Εθνικών Κανονισμών Ηλεκτρισμού, ANSI/NFPA No.70, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη γείωση της δομής στερέωσης και υποστήριξης, τη γείωση του ομοαξονικού σε μία μονάδα αποφόρτισης, το μέγεθος των αγωγών γείωσης, τη θέση της μονάδας αποφόρτισης, τη σύνδεση στα ηλεκτρόδια γείωσης και τις απαιτήσεις για το ηλεκτρόδιο γείωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε δημόσιους χώρους. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. απαγορεύει αυστηρά τη λαθραία εγγραφή προφορικών επικοινωνιών. Απόρριψη - Το προϊόν Bosch που διαθέτετε αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Το συγκεκριμένο σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, που έχουν φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους, πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Συστήματα χωριστής συλλογής υφίστανται συνήθως για αχρηστευμένα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προϊόντα. Απορρίπτετε αυτές τις μονάδες σε μία περιβαλλοντικά συμβατή εγκατάσταση ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Eυρωπαϊκή Οδηγία 2002/66/EC. Περιβαλλοντική δήλωση - Η Bosch έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση απέναντι στο περιβάλλον. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιασθεί με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό προς το περιβάλλον. Συσκευή ευαίσθητη σε ηλεκτροστατικές εκκενώσεις - Εφαρμόζετε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης κατά τον χειρισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS/MOSFET, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροστατικές εκκενώσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φοράτε τα απαιτούμενα γειωμένα περικάρπια και τηρείτε τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας ESD κατά το χειρισμό των ευαίσθητων σε ηλεκτροστατικές εκκενώσεις πλακετών τυπωμένου κυκλώματος. Ασφάλεια - Για την προστασία της συσκευής, η προστασία του κυκλώματος κλάδου πρέπει να ασφαλίζεται με ασφάλεια μέγιστης ονομαστικής τιμής 16A. Αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρότυπο NEC800 (CEC Ενότητα 60). Γείωση και πόλωση - Η συγκεκριμένη μονάδα ενδέχεται να είναι εφοδιασμένη με ένα πολωμένο φις γραμμής εναλλασσόμενου ρεύματος (ένα φις με δύο πεπλατυσμένους ακροδέκτες, διαφορετικού πλάτους). Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας επιτρέπει την εισαγωγή του φις στην πρίζα με ένα μόνο τρόπο. Εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εισαγωγή του φις στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο της περιοχής σας, για να αντικαταστήσει την παρωχημένη πρίζα. Μην απενεργοποιείτε τη διάταξη ασφαλείας του πολωμένου φις. Εναλλακτικά, η συγκεκριμένη μονάδα ενδέχεται να είναι εφοδιασμένη με ένα φις με γείωση 3 πόλων (ένα φις με μία τρίτη ακίδα για γείωση). Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας επιτρέπει την εισαγωγή του φις μόνο σε μία γειωμένη. Εάν δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του φις στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο της περιοχής σας, για να αντικαταστήσει την παρωχημένη πρίζα. Μην απενεργοποιείτε τη διάταξη ασφαλείας του φις με γείωση. Μετακίνηση - Αποσυνδέστε την τροφοδοσία, πριν μετακινήσετε τη μονάδα. Μετακινείτε τη μονάδα με προσοχή. Η άσκηση υπερβολικής δύναμης ή οι κραδασμοί ενδέχεται να καταστρέψουν τη μονάδα και τους οδηγούς σκληρού δίσκου. Εξωτερικά σήματα - Η εγκατάσταση για εξωτερικά σήματα, ειδικά όσον αφορά στην απόσταση από αγωγούς ρεύματος και αλεξικέραυνα και στην προστασία από παρόδους, πρέπει να είναι Bosch Security Systems

5 DVR 700 Ασφάλεια el 5 σύμφωνη με τα πρότυπα NEC725 και NEC800 (CEC Κανονισμός και CEC Ενότητα 60). Μόνιμα συνδεδεμένος εξοπλισμός - Ενσωματώστε μία άμεσα προσπελάσιμη συσκευή αποσύνδεσης εξωτερικά στον εξοπλισμό. Συνδεόμενος εξοπλισμός - Εγκαταστήστε την πρίζα κοντά στον εξοπλισμό, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμη. Επανατροφοδοσία - Εάν η μονάδα εξαναγκασθεί σε απενεργοποίηση, εξαιτίας υπέρβασης των καθορισμένων θερμοκρασιών λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εγκατάσταση σε ικρίωμα: Αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας - Στην περίπτωση εγκατάστασης σε κλειστή διάταξη ή διάταξη σε ικρίωμα πολλαπλών μονάδων, η θερμοκρασία λειτουργίας του περιβάλλοντος του ικριώματος μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του δωματίου. Συνεπώς πρέπει να δίνεται προσοχή στην εγκατάσταση του εξοπλισμού σε περιβάλλον συμβατό με τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (Tma) που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Μειωμένη κυκλοφορία αέρα - Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε ικρίωμα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην μειώνεται η κυκλοφορία αέρα που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Μηχανική φόρτωση - Η στερέωση του εξοπλισμού στο ικρίωμα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται επικίνδυνη κατάσταση εξαιτίας ανομοιόμορφης μηχανικής φόρτωσης. Υπερφόρτωση κυκλώματος - Πρέπει να δίνεται προσοχή στη σύνδεση του εξοπλισμού στο κύκλωμα τροφοδοσίας και στην επίδραση που η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων μπορεί να έχει στην προστασία από υπέρταση και στην καλωδίωση παροχής. Κατά την εξέταση αυτού του ζητήματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ονομαστικές τιμές στην πινακίδα του εξοπλισμού. Αξιόπιστη γείωση - Πρέπει να διατηρείται η αξιόπιστη γείωση του εξοπλισμού που είναι τοποθετημένος σε ικρίωμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όσον αφορά τις συνδέσεις τροφοδοσίας, εκτός από τις άμεσες συνδέσεις, στο κύκλωμα διακλάδωσης (π.χ. χρήση πολύπριζων). Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα 4.2 Στερέωση σε ικρίωμα. SELV - Όλες οι θύρες εισόδου/εξόδου είναι κυκλώματα ασφαλείας εξαιρετικά χαμηλής τάσης (Safety Extra Low Voltage - SELV). Τα κυκλώματα SELV θα πρέπει να συνδέονται μόνο σε άλλα κυκλώματα SELV. Απώλεια βίντεο - Η απώλεια βίντεο είναι εγγενής στην ψηφιακή εγγραφή βίντεο. Ως εκ τούτου, η Bosch Security Systems δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από την έλλειψη πληροφοριών βίντεο. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας ψηφιακών πληροφοριών, η Bosch Security Systems συνιστά τη χρήση πολλαπλών, πλεοναζόντων συστημάτων εγγραφής και μία διαδικασία δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων όλων των αναλογικών και ψηφιακών πληροφοριών. Bosch Security Systems

6 6 el Ασφάλεια DVR FCC και UL Πληροφορίες FCC & ICES (Μοντέλα Η.Π.Α. και Καναδά μόνο) Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης B, σύμφωνα με το τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί με στόχο την παροχή εύλογης προστασίας από επικίνδυνες παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δε θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να εντοπιστεί με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισμού, προτείνεται στο χρήστη να δοκιμάσει να διορθώσει το πρόβλημα λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα: επαναπροσανατολισμός ή τοποθέτηση σε άλλη θέση της κεραίας λήψης, αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη, σύνδεση του εξοπλισμού σε μία πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης, επικοινωνία με τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Απαγορεύεται η εκτέλεση εκούσιων ή ακούσιων τροποποιήσεων, που δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από την πλευρά που είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση. Οποιαδήποτε ανάλογη τροποποίηση μπορεί να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. Εάν χρειάζεται, ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευθεί τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για τις πιθανές διορθωτικές ενέργειες. Ο χρήστης μπορεί να βρει χρήσιμο το ακόλουθο εγχειρίδιο, που συντάχθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Πώς να αναγνωρίσετε και να επιλύσετε προβλήματα ραδιοτηλεοπτικών παρεμβολών). Το εγχειρίδιο αυτό διατίθεται από το U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, αρ. πρ Αποποίηση ευθύνης Η Underwriter Laboratories Inc. ("UL") δεν έχει ελέγξει την απόδοση ή την αξιοπιστία των τομέων ασφαλείας ή σηματοδοσίας του συγκεκριμένου προϊόντος. Η UL έχει εκτελέσει ελέγχους μόνο για κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή/και τραυματισμού, όπως καθορίζονται στο(στα) Πρότυπο(α) UL για την Ασφάλεια Εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών, UL Η Πιστοποίηση UL δεν καλύπτει την απόδοση ή την αξιοπιστία των τομέων ασφαλείας ή σηματοδοσίας του συγκεκριμένου προϊόντος. ΗUL ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Bosch Security Systems

7 DVR 700 Ασφάλεια el Ανακοινώσεις της Bosch Πνευματικά δικαιώματα Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems και προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εμπορικά σήματα Όλες οι ονομασίες υλικού εξοπλισμού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο είναι σήματα κατατεθέντα και πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε με μεγάλη φροντίδα και οι πληροφορίες που περιέχει έχουν επαληθευτεί διεξοδικά. Το κείμενο ήταν πλήρες και σωστό κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων ενδέχεται να σημαίνει ότι το περιεχόμενο του εγχειριδίου χρήσης μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Bosch Security Systems δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από σφάλματα, ατέλεια ή ασυμφωνίες μεταξύ του εγχειριδίου χρήσης και του περιγραφόμενου προϊόντος. Περισσότερες πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της Bosch Security Systems ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση Bosch Security Systems

8 8 el Ασφάλεια DVR Bosch Security Systems

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic VX1932wm LCD Display - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: MHQ-16215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ E.U. Patent NO. 1367337 Συγχαρητήρια για την επιλογή της θερμάστρας με ακτινοβολία και επαγωγή θερμότητας νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστεί η προσωπική σας ασφάλεια και η προστασία του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης VK01

Οδηγίες εγκατάστασης VK01 Οδηγίες εγκατάστασης VK01 ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, διαβάστε προσεκτικά τις «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που περιέχονται στη συσκευασία, καθώς παρέχουν σημαντικές οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21)

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες σχετικά με τον φορητό φορτιστή σας 4 Πλήκτρα και

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

FENGER FIR 107 T/R Σύστημα Διανομής IR μέσω Ομοαξονικού Καλωδίου

FENGER FIR 107 T/R Σύστημα Διανομής IR μέσω Ομοαξονικού Καλωδίου Οδηγίες Χρήσης FENGER FIR 107 T/R Σύστημα Διανομής IR μέσω Ομοαξονικού Καλωδίου ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P)

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος δέκτης μουσικής Nokia MD-310

Ασύρματος δέκτης μουσικής Nokia MD-310 Ασύρματος δέκτης μουσικής Nokia MD-310 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με το δέκτη μουσικής Με τον Ασύρματο δέκτη μουσικής Nokia MD-310, μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με ήχο υψηλής ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά VoiceClip 3100 i.tech Bluetooth Ακουστικό www.itechdynamic.com Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 1. Σχετικά µε το VoiceClip 3100 a. Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (ΠΠΧ) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On/Off) Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης

Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης USB Οδηγίες χρήσης Ένας φορτιστής που παραμένει στην πρίζα μπορεί να καταναλώνει ρεύμα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή. Ο έξυπνος σταθμός φόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH2500 RW Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1800 XE Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Display Dock

Οδηγός χρήσης Display Dock Οδηγός χρήσης Display Dock Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Display Dock Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 5 Σύνδεση του εξαρτήματος με την οθόνη και την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Smart AV. Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση. Οδηγίες χρήσης

Conserve Smart AV. Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση. Οδηγίες χρήσης Conserve Smart AV Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση Οδηγίες χρήσης Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το ρεύμα σε ολόκληρο το σύστημα ψυχαγωγίας σας με το πάτημα ενός κουμπιού-του

Διαβάστε περισσότερα