ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ"

Transcript

1 Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον ιδιωτικό Τομέα Fax : ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*... 3 Α.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ... 3 Α.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ*... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ*... 5 Β.1. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ*... 5 Β.2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ*... 5 Β.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ*... 5 Β.4. ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ*... 6 Β.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ *... 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 9 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ *... 9 Γ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ *... 9 Γ.1.1.Στοιχεία Επικοινωνίας με νόμιμο εκπρόσωπο *... 9 Γ.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ *... 9 Γ.2.1.Στοιχεία Επικοινωνίας με Επιστημονικό Διευθυντή * ΥΠΟΔΟΜΕΣ Δ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ * Δ.1. ΑΚΙΝΗΤΑ* Δ.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ (HARDWARE) & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE)* ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ * ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ * ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ζ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ * ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ * Η.1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ * Η.2. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ * ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 1

3 Θ. ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΑΣ * (Πολλαπλή επιλογή) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ * ΙΒ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ * ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :ΝΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Ο.Υ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 2

4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* Συμπληρώστε τους ακόλουθους πίνακες που αφορούν στην ταυτότητα του Φορέα σας Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική Ο Φορέας σας είναι : * 1 Νομικό Πρόσωπο Αν ο Φορέας σας είναι Νομικό πρόσωπο συμπληρώστε την ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1. 2 Ατομική επιχείρηση Ιδιωτικό Φαρμακείο Αν ο Φορέας σας είναι Ατομική επιχείρηση συμπληρώστε την ΕΝΟΤΗΤΑ Α.2. Α.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Ενότητα Α.1., συμπληρώνεται μόνον εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο Επωνυμία Φορέα:* Διακριτικός Τίτλος:* Ξενόγλωσση Επωνυμία :* Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ Όνομα : * Επίθετο : * Πατρώνυμο : * Μητρώνυμο : * Φύλο : * 1 Άνδρας 2 Γυναίκα ΑΜΚΑ: * Α.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ* Οδός : * Αριθμός: * Τ.Κ.: * Τηλέφωνα επικοινωνίας * (έως τρεις αριθμούς τηλεφώνων) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.3. Fax : Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 3

5 (έως 2 αριθμούς fax) Web site : Περιφέρεια : * Επιλέξτε από τον Πίνακα 1 : Κωδικοποίηση Περιφερειών τον αριθμό της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Κλινική σας και σημειώστε τον στο διπλανό πεδίο Νομός : * Επιλέξτε από τον Πίνακα 2 : Κωδικοποίηση Νομών τον αριθμό του Νομού στον οποίο εδρεύει η Κλινική σας και σημειώστε τον στο διπλανό πεδίο Δήμος : * Επιλέξτε από τον Πίνακα 3 : Κωδικοποίηση Δήμων τον αριθμό του Δήμου στον οποίο εδρεύει η Κλινική σας και σημειώστε τον στο διπλανό πεδίο Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 4

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ* Β.1. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ* Τι εμβέλεια έχει ο Φορέας σας, όσον αφορά στο γεωγραφικό εύρος του κοινού στο οποίο παρέχει υπηρεσίες;* (Για τη συμπλήρωση αυτού του πεδίου, θα πρέπει να λάβετε υπόψη, από ποιο κοινό προέρχεται ο κύριος όγκος του κύκλου εργασιών σας) 1 Τοπική 2 Περιφερειακή 3 Εθνική 4 Διεθνής Β.2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ* Τι Νομική Μορφή έχει ο Φορέας σας; * 1 Ατομική Επιχείρηση 2 Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) 3 Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) 4 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 5 Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μον. Ε.Π.Ε.) 6 Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) 7 Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) 8 Αστική Εταιρεία 9 Αστικός Συνεταιρισμός 10 Ιατρική Εταιρεία 11 Σωματείο 12 Άλλο. Προσδιορίστε Β.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ* Αριθμός άδειας Λειτουργίας: * (Καταγράψτε στο διπλανό πεδίο τον αριθμό της άδειας λειτουργίας του Φαρμακείου) Ημ/νία κτήσης άδειας Λειτουργίας: * (Σημειώστε ημέρα/μήνα/έτος) Αριθμ. άδειας Ίδρυσης: *(Καταγράψτε στο /../.. Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 5

7 διπλανό πεδίο τον αριθμό της άδειας ίδρυσης του Φαρμακείου) Ημ/νία κτήσης άδειας Ίδρυσης: * (Σημειώστε ημέρα/μήνα/έτος) Β.4. ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ* Ποια είναι η Εποπτεύουσα Αρχή του Φορέα σας; * /../.. 1 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 3 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας 5 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Ηπείρου 6 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 7 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 8 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 9 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου 10 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Αττικής 11 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 12 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 13 Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Κρήτης 14 Άλλη Αρχή. Παρακαλώ προσδιορίστε ποια. Β.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ* Φαρμακευτικός σύλλογος που ανήκει ο Φορέας: * Επιλέξτε από τον Πίνακα 4 : Κωδικοποίηση Φαρμακευτικών Συλλόγων τον αριθμό του Συλλόγου που ανήκει τοφαρμακείο σας και σημειώστε τον στο διπλανό πεδίο Αριθμ. Μητρώου Φαρμακευτικού Συλλόγου: * (Καταγράψτε τον αριθμό Μητρώου που έχετε στον Φαρμακευτικό Σύλλογο που ανήκετε) Α.Φ.Μ.: * (Σημειώστε στο διπλανό πεδίο τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του Φορέα σας) Δ.Ο.Υ.: * Επιλέξτε από τον Πίνακα 5 : Κωδικοποίηση Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών τον αριθμό της Δ.Ο.Υ. που υπάγεται το ιατρείο / πολυιατρείο σας και σημειώστε τον στο διπλανό πεδίο Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 6

8 Αριθμός ΦΕΚ Σύστασης: * (Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο από Φορείς που η Νομική τους μορφή είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε) Αριθμός ΦΕΚ Ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ (Σημειώστε ημέρα/μήνα/έτος) /../ Παρακαλώ αναφέρετε τους τους τροποποιήσεις ΦΕΚ του Φορέα τους : * (Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο από Φορείς που η Νομική τους μορφή είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε) Α/Α Αριθμός ΦΕΚ Ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ (Σημειώστε ημέρα/μήνα/έτος) Σημείωση : Αν απαιτείται προσθέστε και τους γραμμές Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 7

9 Β.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ * Ο Φορέας σας συστεγάζεται με ένα ή περισσότερα Φαρμακεία; *(Κυκλώστε το αντίστοιχο νούμερο 1 ή 2 που αντιστοιχούν στο Ναι και Όχι και αναλόγως μετά τη συμπλήρωση αυτής της ερώτησης μεταβαίνετε στην αντίστοιχη Ενότητα) 1 Ναι Αν Ναι, τότε συμπληρώστε την ΕΝΟΤΗΤΑ Β Όχι Αν Όχι, τότε πηγαίνετε στην ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Β.7.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ* Καταγράψτε τα ακόλουθα στοιχεία για τον φορέα ή τους φορείς με τους οποίους συστεγάζεστε: Α/Α Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα * Αριθμ. Άδειας * Λειτουργίας * Κατηγορία φορέα με την οποία συστεγάζεστε * Επιλέξτε από τον Πίνακα 6 : Κατηγορία Φορέα τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κατηγορία του συστεγαζόμενου φορέα και σημειώστε τον στην στήλη από κάτω Ημ/νία κτήσης Άδειας Λειτουργίας * 1 /../ 2 /../ 3 /../ 4 /../ 5 /../ Παρατηρήσεις: Στοιχεία επικοινωνίας * (Τηλέφωνα) Καταγράψτε τις ώρες που βρίσκεται στον φορέα σας * Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 8

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ * (Ο Πίνακας Γ, δεν συμπληρώνεται από Ατομικές Επιχειρήσεις, αλλά μόνο στην περίπτωση που το Φαρμακείο έχει άλλη Νομική Μορφή πλην της Ατομικής Επιχείρησης) Γ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ * (Καταγράψτε τα στοιχεία του προσώπου που δεσμεύει νομικά το Φορέα σας) Όνομα : * Επίθετο : * Πατρώνυμο : * Μητρώνυμο : * ΑΜΚΑ : * Φύλο : * 1 Άνδρας 2 Γυναίκα Γ.1.1.Στοιχεία Επικοινωνίας με νόμιμο εκπρόσωπο * Τηλέφωνο επικοινωνίας * (έως 2 αριθμούς τηλεφώνων) Fax : Γ.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ * (Καταγράψτε τα στοιχεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του Φορέα σας) Όνομα : * Επίθετο : * Πατρώνυμο : * Μητρώνυμο : * ΑΜΚΑ : * Α.Μ. ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) : * Φύλο : * 1 Άνδρας 2 Γυναίκα Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 9

11 Γ.2.1.Στοιχεία Επικοινωνίας με Επιστημονικό Διευθυντή * Τηλέφωνο επικοινωνίας * (έως 2 αριθμούς τηλεφώνων) Fax : Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 10

12 ΥΠΟΔΟΜΕΣ Δ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ * Δ.1. ΑΚΙΝΗΤΑ* Καταγράψτε τα ακόλουθα στοιχεία του ακινήτου, όπου εδρεύει ο Φορέας σας (Φαρμακείο) 1. Έτος κατασκευής ακινήτου : * 2. Συνολικό εμβαδόν: * 3. Στοιχεία ιδιοκτησίας: * 1 Ιδιόκτητο 2 Με ενοίκιο 3 Με παραχώρηση 4 Άλλο. Παρακαλώ προσδιορίστε 4. Το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται ο Φορέας σας, έχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ; * 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ Δ.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ (HARDWARE) & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE)* Στον Φορέα σας διαθέτετε ; * Αναφέρετε την Ποσότητα * 1. Προσωπικούς Υπολογιστές, χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο; * 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ 2. Προσωπικούς Υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο; * 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ 3. Εκτυπωτές; * 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ 4. Φωτοαντιγραφικά (αμιγώς); * 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ 5. Εφαρμογές Διαχείρισης Φαρμακείου * (Ως ποσότητα αναφέρετε τις άδειες χρήσεις που έχετε); 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 11

13 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ * (Πολλαπλή επιλογή) Ποια από τα παρακάτω προϊόντα 1 Φάρμακα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ διαθέτει ο Φορέας σας; 2 Καλλυντικά προϊόντα (πολλαπλή επιλογή) 3 Προϊόντα Ομοιοπαθητικής 4 Βρεφικές παιδικές τροφές & προϊόντα 5 Βιολογικά προϊόντα 6 Ανατομικά Ορθοπεδικά προϊόντα 7 Οπτικά προϊόντα 8 Συμπληρώματα διατροφής 9 Συσκευές ελέγχου υγείας (πχ. πιεσόμετρα, μετρητές σακχάρου, οξύμετρα δακτύλου, κλπ.) 10 Συσκευές φυσιοθεραπείας (πχ. μασάζ, υγραντήρες ιονιστές, κλπ.) 11 Νοσοκομειακά προϊόντα και προϊόντα Ιατρείων 12 Αξεσουάρ προσωπικής περιποίησης 13 Επιδεσμικά προϊόντα Φαρμακείου 14 Άλλα. Ποια;.. Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 12

14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ * Τι είδους απόβλητα παράγει ο Φορέας σας; * (πολλαπλή επιλογή) Πως διαχειρίζεται ο Φορέας σας τα απόβλητα (στερεά, υγρά, κλπ.) που παράγει; * (πολλαπλή επιλογή) 1 Ιατρικά Απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα (ΙΑ- ΑΧ) 2 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ). 3 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα ταυτόχρονα μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ). 4 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ). 5 Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ): Ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, κ.ά. 1 Μέσω ειδικής εταιρείας συλλογής 2 Άμεση απόρριψη στους κάδους σκουπιδιών, σε σακούλες με ειδική σήμανση 3 Με αποτέφρωση σε ειδικούς κλιβάνους που λειτουργούν εντός του Φορέα σας. 4 Απόρριψη στους κάδους σκουπιδιών / αποχετεύσεις 5 Με άλλο τρόπο. Ποιο.. Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 13

15 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ζ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ * Μπορείτε να μου πείτε αν ο Φορέας σας 1 Όχι με κανένα είναι πιστοποιημένος με κάποιο(α) 2 ISO 15189:2007 για την Ποιότητα των Κλινικών Εργαστηρίων σύστημα(τα) διαχείρισης ποιότητας και 3 ISO 9001:2000 να ναι με ποιο(α); * 4 ISO 9001:2008 (πολλαπλή επιλογή) 5 ISO ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση 7 OHSAS 18001:2007 για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 8 ISO 27001:2005 για τη Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών 9 Joint Commission International (JCI) 10 Άλλο. Ποιο ; Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 14

16 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ * Καταγράψτε το συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στο φορέα σας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, τη σχέση απασχόλησής τους με το Φορέας σας, καθώς και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Η.1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ * Στον Πίνακα Η.1., συμπληρώστε το ανάλογο πεδίο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση απασχόλησης και το εκπαιδευτικό επίπεδο κάθε απασχολούμενου στον Φορέα σας. (Π.Ε. = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τ.Ε. = Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δ.Ε. = Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.Ε. = Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ) Σημείωση : Η συμπλήρωση των στηλών του πίνακα που ακολουθεί γίνεται με αριθμούς. (πχ. 1, 2, 3, κλπ.) Δεν χρειάζεται να βάζετε μηδενικά, στα επιμέρους πεδία, στην περίπτωση που δεν έχετε προσωπικό από κάποια κατηγορία. Στα ΣΥΝΟΛΑ αθροίστε την κάθε στήλη. Στην περίπτωση που σε κάποια στήλη δεν έχετε προσωπικό από την συγκεκριμένη κατηγορία (πχ. Μερικής απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου στην κατηγορίας Π.Ε.), τότε στο ΣΥΝΟΛΟ της συγκεκριμένης στήλης βάζετε 0. Κατηγορία προσωπικού Πλήρους απασχόλησης * Σχέση απασχόλησης Μερικής απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * Με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου * Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Φαρμακευτικό Ιατρικό Βοηθοί Φαρμακείου Νοσηλευτικό Παραϊατρικό Διοικητικό Λοιπό Βοηθητικό ΣΥΝΟΛΑ Συνολικός αριθμός απασχολούμενων στον Φορέα:* (Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων προκύπτει από το άθροισμα όλων των επιμέρους στηλών του πίνακα Η.1.) Η.2. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ * Στον Πίνακα Η.2., συμπληρώστε την απασχόληση, όπως στον πίνακα Η.1., αλλά μόνο για γυναίκες απασχολούμενες στον Φορέα σας. Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 15

17 Π.Ε. = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τ.Ε. = Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δ.Ε. = Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.Ε. = Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ) Κατηγορία προσωπικού Σχέση απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης * Μερικής απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * Με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου * Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Φαρμακευτικό Ιατρικό Βοηθοί Φαρμακείου Νοσηλευτικό Παραϊατρικό Διοικητικό Λοιπό Βοηθητικό ΣΥΝΟΛΑ Συνολικός αριθμός απασχολούμενων γυναικών στον Φορέα:* (Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων προκύπτει από το άθροισμα όλων των επιμέρους στηλών του πίνακα Η.1.) Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 16

18 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Θ. ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΑΣ * (Πολλαπλή επιλογή) Καταγράψτε τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης με τα οποία είναι συμβεβλημένος ο Φορέας σας. Οι επιλογές είναι πολλαπλές. 1 Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 2 ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 3 ΟΓΑ 4 ΟΑΕΕ (TEBE,TAE,TΣA) 5 ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου) 6 Ταμείο Νομικών 7 ΤΣΑΥ 8 Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ, ΤΑΣ, ΤΠΔΑ, ΤΠΔΘ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ) 9 Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. 10 ΤΑΙΣΥΤ 11 ΤΑΤΤΑ 12 ΤΣΕΥΠ 13 ΤΑΠ-ΟΤΕ 14 Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. 15 Οίκος Ναύτου 16 Με κανένα 17 Άλλο, προσδιοριζόμενο. Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 17

19 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Καταγράψτε τις ώρες λειτουργίας του Φορέα σας, κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας. Ημέρα εβδομάδας Πρωί Απόγευμα Ώρα έναρξης Ώρα λήξης Δεν λειτουργεί Ώρα έναρξης Ώρα λήξης Δεν λειτουργεί Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 18

20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ * Σκοπεύετε το επόμενο χρονικό διάστημα να : * Μετακομίστε * Αλλάξετε αριθμό τηλεφώνου * Συνταξιοδοτηθείτε / Σταματήσετε τη δραστηριότητά σας ; * Συστεγαστείτε με άλλο φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας * Ναι μέσα στο χρόνο αυτό Ναι τον επόμενο χρόνο Όχι ΔΓ/ΔΑ ΙΒ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ * Θα θέλατε τα στοιχεία ταυτότητας του Φορέα σας να δημοσιοποιηθούν στον ιστότοπο του Υγειονομικού Χάρτη, ώστε να είναι προσβάσιμα στους πολίτες και αν ναι ποια από τα παρακάτω στοιχεία θα θέλατε να δημοσιοποιηθούν: Α/Α Περιγραφή στοιχείων Ταυτότητας ΝΑΙ ΟΧΙ 1 Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του Φορέα σας 2 Στοιχεία Διεύθυνσης 3 Στοιχεία Επικοινωνίας 4 Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με τους οποίους είναι συμβεβλημένος ο Φορέας σας 5 Άλλο. Προσδιορίστε 6 Όχι. Δεν επιθυμώ τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Φορέα Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 19

21 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 ΗΠΕΙΡΟΣ 5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 6 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 9 ΑΤΤΙΚΗ 10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13 ΚΡΗΤΗ Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, δίνονται οι κωδικοί των Νομών. Αναζητήστε τον Νομό, βάσει της Περιφέρειας στην οποία ανήκει. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :ΝΟΜΟΣ Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1 Δράμας 2 Έβρου 3 Καβάλας 4 Ξάνθης Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 20

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :ΝΟΜΟΣ 5 Ροδόπης Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 Ημαθίας 7 Θεσσαλονίκης 8 Κιλκίς 9 Πέλλης 10 Πιερίας 11 Σερρών 12 Χαλκιδικής Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13 Γρεβενών 14 Καστοριάς 15 Κοζάνης 16 Φλωρίνης Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ 17 Άρτης 18 Θεσπρωτίας 19 Ιωαννίνων 20 Πρεβέζης Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 21 Καρδίτσης Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 21

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :ΝΟΜΟΣ 22 Λαρίσης 23 Μαγνησίας 24 Τρικάλων Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 25 Ζακύνθου 26 Κέρκυρας 27 Κεφαλληνίας 28 Λευκάδος Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 29 Αιτωλοακαρνανίας 30 Αχαΐας 31 Ηλείας Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 32 Βοιωτίας 33 Ευβοίας 34 Ευρυτανίας 35 Φθιώτιδος 36 Φωκίδος Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 37 Βόρειου Τομέα Αθηνών 38 Δυτικού Τομέα Αθηνών Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 22

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :ΝΟΜΟΣ 39 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 40 Νοτίου Τομέα Αθηνών 41 Πειραιώς 42 Νήσων 43 Ανατολικής Αττικής 44 Δυτικής Αττικής Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 45 Αργολίδος 46 Αρκαδίας 47 Κορινθίας 48 Λακωνίας 49 Μεσσηνίας Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 50 Λέσβου 51 Σάμου 52 Χίου Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53 Κυκλάδων 54 Δωδεκανήσου Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ 55 Ηρακλείου Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 23

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :ΝΟΜΟΣ 56 Λασιθίου 57 Ρεθύμνης 58 Χανίων Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, δίνονται οι κωδικοί των Δήμων. Αναζητήστε το Δήμο, βάσει της Περιφέρειας στην οποία ανήκει και του Νομού. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΗΜΟΣ Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Νομός Δράμας 1 ΔΟΞΑΤΟΥ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ) 2 ΔΡΑΜΑΣ (ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ) 3 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ) 5 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ) Νομός Έβρου 6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΕΡΩΝ) 7 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ) 8 ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ (ΒΥΣΣΑΣ, ΚΥΠΡΙΝΟΥ, ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 9 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΟΡΦΕΑ, ΤΥΧΕΡΟΥ) Νομός Καβάλας 11 ΘΑΣΟΥ 12 ΚΑΒΑΛΑΣ (ΦΙΛΙΠΠΩΝ) 13 ΝΕΣΤΟΥ (ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, ΟΡΕΙΝΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) 14 ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΟΡΦΑΝΟΥ, ΠΙΕΡΕΩΝ) Νομός Ξάνθης Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 24

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΗΜΟΣ 15 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ, ΣΕΛΕΡΟΥ) 16 ΜΥΚΗΣ (ΘΕΡΜΩΝ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΣΑΤΡΩΝ) 17 ΞΑΝΘΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 18 ΤΟΠΕΙΡΟΥ Νομός Ροδόπης 19 ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΚΕΧΡΟΥ, ΟΡΓΑΝΗΣ, ΦΙΛΛΥΡΑΣ) 20 ΙΑΣΜΟΥ (ΑΜΑΞΑΔΩΝ, ΣΩΣΤΟΥ) 21 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΟΥ, ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ) 22 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νομός Ημαθίας 23 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΟΣ) 24 ΒΕΡΟΙΑΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΟΒΡΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ) 25 ΝΑΟΥΣΑΣ (ΑΝΘΕΜΙΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ) Νομός Θεσσαλονίκης 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 27 ΒΟΛΒΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΡΕΝΤΙΝΑΣ) 28 ΔΕΛΤΑ (ΑΞΙΟΥ, ΕΧΕΔΩΡΟΥ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 29 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) 30 ΘΕΡΜΗΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΗΣ) 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 33 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 34 ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΣΣΗΡΟΥ, ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ, ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΣΟΧΟΥ) 35 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ) 36 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΠΟΛΙΧΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ) 37 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) 38 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) 39 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 25

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΗΜΟΣ Νομός Κιλκίς 40 ΚΙΛΚΙΣ (ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΧΕΡΣΟΥ) 41 ΠΑΙΟΝΙΑΣ (ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, ΕΥΡΩΠΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΩΝ, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ) Νομός Πέλλης 42 ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ) 43 ΕΔΕΣΣΑΣ (ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ) 44 ΠΕΛΛΑΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΚΥΡΡΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) 45 ΣΚΥΔΡΑΣ (ΜΕΝΗΙΔΟΣ) Νομός Πιερίας 46 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ) 47 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ) 48 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΜΕΘΩΝΗΣ) Νομός Σερρών 49 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ, ΠΡΩΤΗΣ, ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ) 50 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΑΧΙΝΟΥ, ΝΙΓΡΙΤΗΣ, ΤΡΑΓΙΛΟΥ) 51 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (ΣΤΡΥΜΩΝΑ) 52 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 53 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ) 54 ΣΕΡΡΩΝ (ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΝΑ, ΟΡΕΙΝΗΣ, ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ) 55 ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΡΚΙΝΗΣ, ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) Νομός Χαλκιδικής 56 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (AΡΝΑΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ) 57 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΠΑΛΛΗΝΗΣ) 58 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΤΡΙΓΛΙΑΣ) 59 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ, ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ, ΟΡΜΥΛΙΑΣ) 60 ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΤΟΡΩΝΗΣ) Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νομός Γρεβενών 61 ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΒΕΝΤΖΙΟΥ, ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ, ΔΟΤΣΙΚΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 26

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΗΜΟΣ ΖΙΑΚΑ, ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ, ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΣΜΙΞΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) 62 ΔΕΣΚΑΤΗΣ (ΧΑΣΙΩΝ) Νομός Καστοριάς 63 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) 64 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ, ΑΡΡΕΝΩΝ, ΓΡΑΜΟΥ) 65 ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ (ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ) Νομός Κοζάνης 66 ΒΟΪΟΥ (ΑΣΚΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ) 67 ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΕΡΜΙΟΥ, ΒΛΑΣΤΗΣ, ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) 68 ΚΟΖΑΝΗΣ (ΑΙΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΕΛΙΜΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ) 69 ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ, ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) Νομός Φλωρίνης 70 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΑΕΤΟΥ, ΒΑΡΙΚΟΥ, ΛΕΧΟΒΟΥ, ΝΥΜΦΑΙΟΥ, ΦΙΛΩΤΑ) 71 ΠΡΕΣΠΩΝ (ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ) 72 ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΜΕΛΙΤΗΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ) Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ Νομός Άρτης 73 ΑΡΤΑΙΩΝ (ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ) 74 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ) 75 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ) 76 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΟΜΜΕΝΟΥ, ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΠΕΤΑ) Νομός Θεσπρωτίας 77 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΕΡΔΙΚΑΣ, ΣΥΒΟΤΩΝ) 78 ΣΟΥΛΙΟΥ (ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ) 79 ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΣΑΓΙΑΔΑΣ) Νομός Ιωαννίνων 80 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ, ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ, ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΣΥΡΡΑΚΟΥ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ) Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 27

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΗΜΟΣ 81 ΔΩΔΩΝΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΣΕΛΛΩΝ) 82 ΖΑΓΟΡΙΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΤΥΜΦΗΣ) 83 ΖΙΤΣΑΣ (ΕΚΑΛΗΣ, ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, ΜΟΛΟΣΣΩΝ, ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ) 84 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) 85 ΚΟΝΙΤΣΑΣ (ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ, ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ, ΦΟΥΡΚΑΣ) 86 ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΗΛΕΑΣ) 87 ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ) Νομός Πρεβέζης 88 ΖΗΡΟΥ (ΑΝΩΓΕΙΟΥ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΚΡΑΝΕΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) 89 ΠΑΡΓΑΣ (ΦΑΝΑΡΙΟΥ) 90 ΠΡΕΒΕΖΗΣ (ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ) Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νομός Καρδίτσης 91 ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΑΝΑΤ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΧΕΛΩΟΥ) 92 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΙΤΑΜΟΥ, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ) 93 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ) 94 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΙΘΩΜΗΣ, ΠΑΜΙΣΟΥ) 95 ΠΑΛΑΜΑ (ΣΕΛΛΑΝΩΝ, ΦΥΛΛΟΥ) 96 ΣΟΦΑΔΩΝ (ΑΡΝΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ, ΡΕΝΤΙΝΗΣ, ΤΑΜΑΣΙΟΥ) Νομός Λαρίσης 97 ΑΓΙΑΣ (ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ) 98 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ) 99 ΚΙΛΕΛΕΡ (ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ) 100 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ) 101 ΤΕΜΠΩΝ (ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, ΓΟΝΝΩΝ, ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΣΣΩΝΟΣ) 102 ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ) 103 ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΕΝΙΠΠΕΑ, ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ) Νομός Μαγνησίας Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 28

30 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΗΜΟΣ 104 ΑΛΜΥΡΟΥ (ΑΝΑΒΡΑΣ, ΠΤΕΛΕΟΥ, ΣΟΥΡΠΗΣ) 105 Νομός ΒΟΛΟΥ (ΑΓΡΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΙΩΛΚΟΥ, ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ) 106 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 107 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΑΦΕΤΩΝ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ) 108 ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ (ΚΑΡΛΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ, ΦΕΡΩΝ) 109 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 110 ΣΚΙΑΘΟΥ 111 ΣΚΟΠΕΛΟΥ Τρικάλων 112 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ, ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ, ΤΥΜΦΑΙΩΝ, ΧΑΣΙΩΝ) 113 ΠΥΛΗΣ (ΑΙΘΗΚΩΝ, ΓΟΜΦΩΝ, ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, ΝΕΡΑΙΔΑΣ, ΠΙΑΛΕΙΩΝ, ΠΙΝΔΕΩΝ) 114 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΚΟΖΙΑΚΑ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ) 115 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ) Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Νομός Ζακύνθου 116 ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΛΥΚΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, ΕΛΑΤΙΩΝ, ΛΑΓΑΝΑ) Νομός Κέρκυρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ, 117 ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΟΘΩΝΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ) 118 ΠΑΞΩΝ Νομός Κεφαλληνίας ΙΘΑΚΗΣ Νομός Λευκάδος ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ, ΕΡΙΣΟΥ, ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, ΟΜΑΛΩΝ, ΠΑΛΙΚΗΣ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΑΜΗΣ) Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 29

31 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΗΜΟΣ 121 ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ) 122 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νομός Αιτωλοακαρνανίας 123 ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΤΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ, ΣΤΡΑΤΩΝ) 124 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΜΕΔΕΩΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ) 125 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΙΝΑΧΟΥ, ΜΕΝΙΔΙΟΥ) 126 ΘΕΡΜΟΥ 127 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΟΙΝΙΑΔΩΝ) 128 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ) 129 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΛΥΖΙΑΣ, ΑΣΤΑΚΟΥ, ΦΥΤΕΙΩΝ) Νομός Αχαΐας 130 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΑΙΓΙΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΕΡΙΝΕΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ) 131 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΔΥΜΗΣ, ΛΑΡΙΣΣΟΥ, ΜΟΒΡΗΣ, ΩΛΕΝΙΑΣ) 132 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΤΡΙΤΑΙΑΣ, ΦΑΡΡΩΝ) 133 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΑΡΟΑΝΙΑΣ, ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΪΩΝ) 134 ΠΑΤΡΕΩΝ (ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ, ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΡΙΟΥ) Νομός Ηλείας 135 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΣΤΡΟΥ, ΛΕΧΑΙΝΩΝ) 136 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ, ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ) 137 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΛΑΜΠΕΙΑΣ, ΛΑΣΙΩΝΟΣ, ΦΟΛΟΗΣ) 138 ΖΑΧΑΡΩΣ (ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ) 139 ΗΛΙΔΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, ΠΗΝΕΙΑΣ) 140 ΠΗΝΕΙΟΥ (ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, ΤΡΑΓΑΝΟΥ) 141 ΠΥΡΓΟΥ (ΒΩΛΑΚΟΣ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΩΛΕΝΗΣ) Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νομός Βοιωτίας 142 ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΘΕΣΠΙΕΩΝ) Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 30

32 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΗΜΟΣ 143 ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 144 ΘΗΒΑΙΩΝ (ΒΑΓΙΩΝ, ΘΙΣΒΗΣ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ) 145 ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΔΑΥΛΕΙΑΣ, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ, ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ) 146 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ) 147 ΤΑΝΑΓΡΑΣ (ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ, ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ) Νομός Ευβοίας 148 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 149 ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ) 150 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ (ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΛΙΧΑΔΟΣ, ΩΡΕΩΝ) 151 ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΚΑΦΗΡΕΩΣ, ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ, ΣΤΥΡΕΩΝ)Σ, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ, ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ) 152 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΥΣΤΙΩΝ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΥΝΕΩΝ) 153 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (ΕΛΥΜΝΙΩΝ, ΚΗΡΕΩΣ, ΝΗΛΕΩΣ) 154 ΣΚΥΡΟΥ 155 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ, ΑΥΛΙΔΟΣ, ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ) Νομός Ευρυτανίας 156 ΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΒΙΝΙΑΝΗΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ) 157 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΠΡΟΥΣΣΟΥ, ΦΟΥΡΝΑ) Νομός Φθιώτιδος 158 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ (ΤΙΘΟΡΕΑΣ) 159 ΔΟΜΟΚΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ, ΞΥΝΙΑΔΟΣ) 160 ΛΑΜΙΕΩΝ (ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ, ΥΠΑΤΗΣ) 161 ΛΟΚΡΩΝ (ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ, ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ, ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ) 162 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ) 163 ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ) 164 ΣΤΥΛΙΔΟΣ (ΕΧΙΝΑΙΩΝ, ΠΕΛΑΣΓΙΑ) Νομός Φωκίδος 165 ΔΕΛΦΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΙΤΕΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) 166 ΔΩΡΙΔΟΣ (ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΕΥΠΑΛΙΩΝ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ) Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 31

33 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΗΜΟΣ Νομός Βόρειου Τομέα Αθηνών 167 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 168 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 169 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 170 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 171 ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΚΑΛΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ) 172 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 173 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 174 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 175 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 176 ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ) 177 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ) 178 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Νομός Δυτικού Τομέα Αθηνών 179 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 180 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 181 ΑΙΓΑΛΕΩ 182 ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 183 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 184 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 185 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Νομός Κεντρικού Τομέα Αθηνών 186 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 187 ΒΥΡΩΝΟΣ 188 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 189 ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 190 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 191 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 192 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα : , Fax : , 32

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες)

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) Επίπεδο διοικητικής διαίρεσης Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 0 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.903.268 4 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2230 31 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6519 Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικι ών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (α-ε) (ζ-κ) (λ-ο) (π-υ) (φ-ω) αβδελλα ζαγορα λαβδανη παγγαιο φαιακων αβδηρα ζακυνθοσ λαγανασ παιανια φαλαισιασ αβιασ ζακυνθοσ λαγκαδασ παιων φαλανθου αγαθονησι ζαλογγου λαγκαδια παλαιαφωκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ kapodistriakos_dimos ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ διευθυνση Α ΚΑΠΗ Αγ.Βαρβάρας Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, Μεσογείων 415-417

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση Φορέας διαχείρισης Διεύθυνση (Οδός/αριθμός) Δήμος (Καποδιστριακός) Δήμος (Καλλικρατικός) Κυριότητα Φορέας

Λίστα Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση Φορέας διαχείρισης Διεύθυνση (Οδός/αριθμός) Δήμος (Καποδιστριακός) Δήμος (Καλλικρατικός) Κυριότητα Φορέας Λίστα Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση Φορέας διαχείρισης Διεύθυνση (Οδός/αριθμός) Δήμος (Καποδιστριακός) Δήμος (Καλλικρατικός) Κυριότητα Φορέας Ιδιοκτήτης Νομικό καθεστώς Πολεοδομικό καθεστώς ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Α/Α Στήλης : 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4 0 ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ALTER CHANNEL

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ALTER CHANNEL ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ALTER CHANNEL ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΙΚΤΥΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Γενική περιγραφή Η εταιρία έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην προσπάθεια της να καλύψει τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών,

Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ «ΔΙΑΔ/ΚΗ ΕΠ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΟΡΓ/ΣΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ 3.167.110 ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝ.ΕΤ.Ο.Τ.Α ΔΕΠΟΔΑΘ

Διαβάστε περισσότερα