ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II"

Transcript

1 Ν. 41(ΙΙ)/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 549 της 2ης ΝΕΜΒΡΙΥ ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ της Αρχής Λιμένν Κύπρυ Νόμς τυ εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 41(11) τυ ΝΜΣ ΠΥ ΠΡΝΕΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ ΠΡΫΠΛΓΙΣΜ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΥ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΥ ΠΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ ΤΥ ΕΤΥΣ ΔΥ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΑ ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει τυ άρθρυ τν περί Νμικών Πρσώπν Δημσίυ Πρίμι. Δικίυ (Ψήφισις Πρϋπλγισμών) Νόμν ετήσις πρϋπλγισμός κάθε!«!?!! \1^Ί νμικύ πρσώπυ δημόσιυ δικίυ κι κάθε συμπληρμτικός πρϋπλ 52 τυ 1988 γισμός υτύ κτρτίζετι κι κττίθετι στη Βυλή τν Αντιπρσώπν 69to» 1989 γι ψήφιση κτά τν τρόπ κι τη διδικσί πυ νφέρντι σ' υτόν. ΕΠΕΙΔΗ πδείχθηκε ότι ρισμέν πσά έχυν εγκριθεί πό τη Βτιλή τν Αντιπρσώπν γι τυς σκπύς πυ πρβλέπντι στν περί Πρϋπλγισμύ 2χιΐ)τυ2θι. της Αρχής Λιμένν Κύπρυ Νόμ τυ είνι νεπρκή. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει νάγκη διενέργεις δπνών γι σκπύς γι τυς πίυς δε γίνετι πρόβλεψη στν περί Πρϋπλγισμύ της Αρχής Λιμένν Κύπρυ Νόμ τυ. Η Βυλή τν Αντιπρσώπν ψηφίζει ς κλύθς: 1. Νόμς υτός θ νφέρετι ς περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλ- Συνπτικός γισμύ της Αρχής Λιμένν Κύπρυ Νόμς τυ. τίτλς. (1847)

2 Έγκριση πληρμής πό τ Τμεί τη; Αρχής Λιμένν Κύπρυ πσύ γι τη χρήση τυ έτυς πυ λήγει την 1 η Δεκεμβρίυ. ΗιΛίκευση τν πσών πυ θ δπνηθύν. Πρώτς Πίνκς. Λειτυργί πυ σκύν έλεγχ επί τν κνδυλίν. Συμπλήρμ. Ν. 41(Η)/ Επιπρόσθετ πρς τ πσά πυ έχυν ήδη ψηφιστεί νόμιμ ς πιστώσεις πυ έχυν ειδικευτεί γι τη χρήση της Αρχής Λιμένν Κύπρυ ή πυ μετέπειτ δυντό ν ψηφιστύν νόμιμ ς τέτιες γι την ίδι χρήση, εγκρίνετι όπς πληρθεί πό τ Τμεί της Αρχής Λιμένν Κύπρυ κι χρησιμπιηθεί γι τη χρήση τυ έτυς πυ λήγει την τρικστή πρώτη Δεκεμβρίυ πσό πυ δεν υπερβίνει τις τρικόσιες σράντ τέσσερις χιλιάδες σράντ λίρες γι κάλυψη τν δπνών της Αρχής Λιμένν Κύπρυ γι την περίδ υτή.. Τ πσό πυ χρηγείτι με βάση τ άρθρ 2 χρηγείτι ς πίστση πυ έχει ειδικευτεί γι τις υπηρεσίες κι τυς σκπύς πυ νφέρντι στ κεφάλι κι άρθρ πυ περιέχετι στν Πρώτ Πίνκ κι πσό πυ δεν υπερβίνει τ πσό πυ νφέρετι στ κεφάλι κι άρθρ τύτ μπρεί ν χρησιμπιηθεί κι δπνηθεί γι τις υπηρεσίες κι σκπύς πυ νφέρντι κι κθρίζντι ειδικά στ κεφάλι κι άρθρ υτό. 4. ι λειτυργί πυ νφέρντι στ Συμπλήρμ ρίζντι ς ι Λειτυργί πυ σκύν έλεγχ επί τν κνδυλίν πυ νφέρντι στ Συμπλήρμ υτό.

3 Π. ^ Μ * σ W ^ uj 0 ΙΕ ΕΓ tf 2 ί 8. Ε *... C 1=, Λ 0 U* ^ σ fe C" tf 2 II u "Ι ϊ t Ε * σ.. σ σ c c χ. Ξ W Η. ι ζ. III ι Μ Ξ Η Ι c c 1*1 χ Μ C m ΙΩ ι σ σ 5 Ι σ ι ΙΩ t LT *r ί θ LU ^

4 1850 w C u-r 1= UJ Τ πσό υτό φρά στην ντικτάστση τν σιδηρτρχιών τυ γερνύ Luffing στη Λάρνκ. Διφρές επί πλέν + επί έλττν - ~ ζ c Q] 1 ; i. Β Ανθερημένς Πρϋπλγισμός γι τη χρήση τυ χρόνυ Πρϋπλγισμός γι τη χρήση τυ χρόνυ Λεπτμέρειες Εξόδν ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΔΑ ΛΕΙΤΥΡΓΙΑΣ - cb Κρηπιδώμτ σ Ν- τ ΣΥΝΛ: S. Ι.. C. m CN ρ νι 9"0 -

5 1851 t= UJ Ανμενόμεν κόστς γι την πρμήθει κι εγκτάστση ρντάρ στ λιμάνι Λεμεσύ τ πί γίνετι γι σκπύς σφλύς νυσιπλΐς κι εμπίπτει μέσ? στ πλίσι λειτυργίς Vessel Traffic Services. To V.T.S. συστήνετι πό τ Διεθνή ργνινισμό Φάρν I.A.L.A., τυ πίυ μέλς είνι κι η Αρχή. Τ επιπρόσθετ πσό ζητείτι γι ν κλύψει την κτσκευή βρετύ τύπυ δστρώμτς έκτσης τ.μ. περίπυ στ Λιμάνι της Λεμεσύ. Τ έργ άρχισε πό τ 2000 λλά τελικός λγρισμός υπβλήθηκε τν Απρίλη,. Διφρές επί πλέν + ή επί έλττν Η η. C ί ώ Ανθερημένς Πρϋπλγισμός γι τη χρήση τυ χρόνυ ν Πρϋπλγισμός γι τη χρήση τυ χρόνυ c LU υ u Ώ. ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΥ Ηλεκτρικές Εγκτστάσεις Ανικτί Απθηκευτικί Χώρι (Δημιυργί, Ασφλτστρώσεις, Ηλεκτρφτισμός, κλπ.) υ. σ ιθ Q. C ϋ : θ 6Ρ

6 1 1= _ ' ν;"-, '; w ν : ; : = ~ =-;. -'.,., ε 1852 C ' C ' ( ι ι n a s :. - - i^ 21 g o«μ ^ d 5 χ =! & ". *ij. 'co χ = Q.._ Ρ tr ~f-. 5 =.11 -, 9 5 c ν,. τ: ;, Ξ δ^ Ρ. :,., g, & o 6 P " - is -uj Γ.'. 5. c W s t Ί= Έ. _JM.. c!_ u g u. a?» g w, _ ^ a u. W o.. g. ^ + w q CN Ι Ανθερημένς Πρϋπλγισμός j γι τη χρήση τυ χρόνρυ Ό :.: ; ~ m w C Πρϋπλγισμός γι τη χρήση τυ χρόνυ 200' Γ) Γι,. ": ΐ Γ.. τ in i ιυ W... 5 U! If." UJ: ^ :Γ UJ! : op Sc 2 2?j, i uj! σ ^r i g I. 5 ΪΕδ ^ -jv :' a, : 5: -O 2 j s. S, tif -p : - a. - r Ϊ : :- ^ X Υπδιίρεση o p;!.. :..... bu9 o O 0. " ΙΛ XT

7 185 χ C 5 ^ } t _ Ρ Χ Εϋ UJ σ 1= 'δ _ 11 ΰ σ t Ι UJ φ ιυ ϊ 5 * 2 a Ι 0 * _ h "? ΰ.2 Μ a» κ LU ι Φ W ν_λ U) U Ν τ g ρ CL C ρ 9 UJ ϊ ι

8 " -