Κωστής Κοκκινόφτας Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ THΣ MONHΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωστής Κοκκινόφτας Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ THΣ MONHΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ"

Transcript

1 Κωστής Κοκκινόφτας Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ THΣ MONHΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ Εξέχουσα θέση στην ιστορία της αγιογραφικής τέχνης στην Κύπρο, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, κατέχει η λεγόµενη Σχολή της Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου, τα µέλη της οποίας, από τις αρχές του 18ου αιώνα έως και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου, είχαν πλουσιότατη παραγωγή εικόνων και τοιχογραφιών, και επιχρύσωσαν και φιλοτέχνησαν αρκετά εικονοστάσια σε ναούς του νησιού. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονται οι Mοναχοί Iωαννίκιος, Φιλάρετος, Λαυρέντιος, Nεκτάριος, Δοσίθεος, Φιλόθεος, Φιλάρετος ο νεότερος, Nικόδηµος, Aυξέντιος, Iγνάτιος, Λαυρέντιος ο νεότερος, Λεόντιος και Χρύσανθος, µε τους δύο τελευταίους να εξακολουθούν να ζωγραφίζουν µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα 1. Ωστόσο, παρά τη µεταξύ τους σύνδεση ως δασκάλων µε µαθητές, ορισµένοι από τους ανωτέρω αγιογράφους δεν είναι βέβαιο ότι υπήρξαν µέλη της Αδελφότητας της Μονής, όπως οι Ιωαννίκιος και Νεκτάριος, οι οποίοι υπογράφουν ή αναφέρονται ως Πρωτοσύγκελλοι της Αρχιεπισκοπής. Για παράδειγµα, όπως θα γίνει λόγος στη συνέχεια, ο Ιωαννίκιος (υπογράφει ως Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος - Πρωτοσύγκελλος) ανέδειξε τρεις µαθητές, τους Φιλάρετο τον πρεσβύτερο (Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος), Λαυρέντιο (Mοναχός - Ιεροµόναχος) και Νεκτάριο (Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος, αναφέρεται και ως Πρωτοσύγκελλος), ο οποίος µαθήτευσε και στον αυτάδελφό του Φιλάρετο, δάσκαλο επίσης των Δοσιθέου 1. Στην ανά χείρας εργασία παρουσιάζεται το έργο των κυριότερων εκπροσώπων της λεγόµενης Σχολής του Aγίου Hρακλειδίου, χωρίς αυτό βέβαια να εξαντλείται στα όσα θα αναφερθούν. Aς σηµειωθεί ότι σε πολλές από τις µελέτες, στις οποίες θα γίνει λόγος στη συνέχεια, υπάρχουν λανθασµένες αναφορές σε χρονολογίες και ονόµατα, και παραναγνώσεις σε επιγραφές. Eδώ κατεβλήθη, κατά το δυνατόν, προσπάθεια να γίνει έλεγχος των σχετικών πληροφοριών, είτε µε αυτοψία, είτε µε συγκριτική διασταύρωσή τους. Kαταγραφή µέρους του έργου τους γίνεται επίσης στα αντίστοιχα λήµµατα των ονοµάτων τους από τους Mανόλη Xατζηδάκη, Έλληνες ζωγράφοι µετά την άλωση ( ), τ. 1, Aθήνα 1987, σ. 183, , Mανόλη Xατζηδάκη - Eυγενίας Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι µετά την άλωση ( ), τ. 2, Aθήνα 1997, σ. 155, 157, 228, 234, , 444,

2 (Mοναχός - Iεροµόναχος) και Φιλοθέου (Mοναχός - Iεροµόναχος - Πρωτοσύγκελλος). Ο Νεκτάριος ανέδειξε έξι µαθητές (!), τους Φιλάρετο τον νεότερο (Mοναχός - Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος - Πρωτοσύγκελλος), Λεόντιο (Mοναχός - Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος - Aρχιµανδρίτης), Νικόδηµο (Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος), Αυξέντιο (Mοναχός) και Λαυρέντιο τον νεότερο (Iεροδιάκονος - Iεροµόναχος - Aρχιµανδρίτης - Σύγκελλος, αναφέρεται ως µαθητής και του Λεοντίου), ενώ δίδαξε και τον προαναφερθέντα µαθητή του Φιλαρέτου του πρεσβυτέρου, Φιλόθεο. Ο τελευταίος, µε τη σειρά του, δίδαξε την αγιογραφική τέχνη στον αυτάδελφό του Ιγνάτιο (Iεροδιάκονος) και στον Χρύσανθο (Iεροµόναχος - Σύγκελλος) 2. Κατά συνέπεια, ο όρος «Αγιογραφική Σχολή Μονής Aγίου Hρακλειδίου» χρησιµοποιείται καταχρηστικά και προέκυψε από το γεγονός ότι στη Μονή εντοπίζονται έργα των Φιλαρέτου του πρεσβυτέρου και Λεοντίου, µε τον τελευταίο, καθώς και τους Φιλάρετο και Λαυρέντιο τους νεοτέρους, να είναι αποδεδειγµένα, µε βάση επιγραφές, µέλη της Αδελφότητάς της 3. Μέχρι πρόσφατα, οι γνώσεις µας για το εύρος του έργου των ανωτέρω Μοναχών ήταν περιορισµένες, εξαιτίας της απουσίας φωτογραφικού αρχείου εικόνων. Το γεγονός αυτό επέτεινε η τουρκική εισβολή του 1974 µε τη συνακόλουθη σύληση µεγάλου αριθµού ιερών κειµελίων από τους ναούς των 2. Aς σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω αναφορές για τον βαθµό ιεροσύνης και το εκκλησιαστικό οφφίκιο, που συνοδεύει την υπογραφή τους, ή τους προσδίδεται σε επιγραφές, γίνονται µε βάση τις εικόνες που έχουµε υπόψη και δεν είναι τελειωτικές. 3. Για γενικές πληροφορίες για τη Σχολή του Aγίου Hρακλειδίου βλ. Iωάννη Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, Λευκωσία 1967, σ (β έκδοση: Λευκωσία 1979, σ , οι παραποµπές που ακολουθούν γίνονται στην πρώτη έκδοση) Μιχαήλ Λοϊζίδη, Κύπριοι λαϊκοί και κληρικοί ζωγράφοι του 18ου αιώνα, Κύπρος 1994 (αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης) Aθανάσιου Παπαγεωργίου, Iερά Mονή Aγίου Hρακλειδίου, Λευκωσία 2001, σ Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου, «Μεταβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική της Κύπρου (αρχές 18ου - αρχές 20ού αιώνα)», στον τόµο: Άννας Μαραγκού - Γιώργου Γεωργή - Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη - Κωνσταντίνου Στάικου (επιµ.), Κύπρος, από την αρχαιότητα έως σήµερα, Αθήνα 2007, σ

3 χωριών και τα καθολικά των Μονών των κατακτηµένων περιοχών. Τα τελευταία χρόνια, όµως, αφενός η αλµατώδης ανάπτυξη της έρευνας για την τοπική ιστορία, µε την έκδοση βιβλίων για τις κοινότητες και τους ναούς τους, και αφετέρου η ενασχόληση νέων επιστηµόνων µε τη συντήρηση εικόνων και τη µελέτη των τεχνοτροπικών ρευµάτων των χρόνων της Τουρκοκρατίας, επέτρεψαν να έχουµε επαρκή στοιχεία για το έργο τους. Όπως δε συµπεραίνεται από τη µελέτη τους, η παραδοσιακή τεχνοτροπία µεταδίδεται, καθόλο το διάστηµα, που έδρασαν οι αγιογράφοι - µέλη της Σχολής, από τους παλαιότερους στους νεότερους, καθορίζοντας τις αισθητικές αντιλήψεις στον τοµέα της εικονογραφίας. Πρόκειται για τέχνη, η οποία εξέφρασε το ασκητικό ορθόδοξο ύφος και τη βυζαντινή τέχνη, κυρίως του 16ου αιώνα, σε λαϊκότερη, όµως, έκφραση στην αποτύπωση των µορφών και µε κύρια χαρακτηριστικά τον σκούρο προπλασµό, τα φωτεινά χρώµατα των ενδυµάτων και τις θλιµµένες και πονεµένες εκφράσεις των προσώπων, που αποδίδουν τις δύσκολες συνθήκες ζωής των υπόδουλων Χριστιανών 4. Μία πρώτη παρατήρηση, που εξάγεται από τη µελέτη του έργου των αγιογράφων της λεγόµενης Σχολής του Aγίου Hρακλειδίου, είναι ότι τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της διαφοροποιούνται από την προγενέστερη αγιογραφική παράδοση, όπως εκφράσθηκε κατά τον 17ο αιώνα από τους ονοµαστούς ζωγράφους Λουκά Τοχνίτη, Παύλο Ιερογράφο, Μητροπολίτη Κιτίου (1679/ ) Ιωαννίκιο και άλλους. Οι απαρχές δε της τεχνοτροπίας αυτής ανάγονται στο έτος 1710, όταν ο θεµελιωτής της Σχολής, Ιωαννίκιος 5, 4. Bλ. Αρχιµ. Συµεών Συµεών, «Οι ταπεινοί αγιογράφοι της Κύπρου κατά την Τουρκοκρατία (17ος-19ος αι.)», Ορθόδοξη Μαρτυρία 55 (1998) 68 Κώστα Γερασίµου, «Η αγιογραφική Σχολή της Μονής Αγίου Ηρακλειδίου και ο ζωγράφος Ιωαννίκιος Ιεροµόναχος», Εικονοστάσιον 1 (2011) Διακόνου Κυριάκου Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική τέχνη στην Κύπρο κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα», Εικονοστάσιον 1 (2011) O Αθανάσιος Παπαγεωργίου, «Iωαννίκιος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 6ος, Λευκωσία 1987, σ. 144, θεωρεί ότι κατά τον 18ο αιώνα υπήρξαν δύο διαφορετικοί ζωγράφοι µε το όνοµα Ιωαννίκιος, µε τον πρώτο να εργάζεται τη δεκαετία του 1710 και τον δεύτερο στη συνέχεια. Παρόµοια άποψη διατύπωσε και ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, «Κύπριοι αγιογράφοι (ιερογράφοι) του 17ου και του 18ου αιώνος», στον τόµο: Ανδρέα Μιτσίδη (επιµ.), Τόµος Αναµνηστικός επί τη 3

4 αγιογράφησε, ως Ιεροδιάκονος, την εικόνα της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας από τον οµώνυµο ναό στον Μαθιάτη, καθώς και στη συνέχεια ορισµένες άλλες στον ίδιο ναό (1715) 6, σε µια περίοδο κατά την οποία δρουν στο νησί οι Κρητικοί αγιογράφοι Δηµήτριος Μόσκος και Ιάκωβος Μόσκος (1704 έως 1727). Από τη σύγκριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου των Μόσκων µε το αντίστοιχο του Ιωαννικίου, κυρίως αυτό της δεκαετίας του 1920, διαπιστώνονται αρκετές οµοιότητες, µε αποτέλεσµα να θεωρείται πολύ πιθανή η µαθητεία του τελευταίου κοντά στους πρώτους 7. Στη συνέχεια βέβαια ο Ιωαννίκιος διαµόρφωσε το δικό του προσωπικό ύφος, αφοµοιώνοντας την παράδοση του τόπου και τις πνευµατικές της ιδιαιτερότητες, γεγονός που τον κατέστησε ως έναν από τους πλέον σηµαντικούς ζωγράφους της εποχής. Εκτός από τις εικόνες στον Μαθιάτη, κατά τη δεκαετία του 1710 ο Ιωαννίκιος αγιογράφησε επίσης τις εικόνες του ένθρονου Χριστού (1713, ως 50ετηρίδι του περιοδικού «Απόστολος Βαρνάβας» ( ), Λευκωσία 1975, σ Ωστόσο η συντήρηση των εικόνων της εποχής και η συστηµατικότερη µελέτη τους κατέδειξε ταύτιση των δύο. Bλ. Κώστα Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους των εκκλησιών της Mητροπόλεως Mόρφου», στον τόµο: Λευκής Mιχαηλίδου (επιµ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου χρόνια Tέχνης και Aγιότητος, Λευκωσία 2000, σ Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Ταµασού και Ορεινής», στον τόµο: Κωστή Κοκκινόφτα (επιµ.), Ιερά Μητρόπολις Ταµασού και Ορεινής, Ιστορία - Μνηµεία - Τέχνη, Λευκωσία 2012, σ Για το έργο των Δ. και Ι. Mόσκων στην Kύπρο και την πιθανή µαθητεία του Iωαννικίου σε αυτούς βλ. Σ. Συµεών, «Οι ταπεινοί αγιογράφοι της Κύπρου», ό.π., σ. 72 Κυριάκου Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική δραστηριότητα στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου κατά τον 18ο και 19ο αι.», στον τόµο: Χριστίνας Σπανού (επιµ.), Η κατά Κίτιον αγιογραφική τέχνη, Λάρνακα 2001, σ Κώστα Γερασίµου - Κυριάκου Παπαϊωακείµ - Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου, Εκκλησίες της Δερύνειας και τα κειµήλιά τους, Λάρνακα 2001, σ Κ. Γερασίµου, «Η αγιογραφική Σχολή της Μονής Αγίου Ηρακλειδίου», ό.π., σ Για άλλα µέλη της οικογένειας των αγιογράφων αυτών, οι οποίοι κατάγονταν από το Ρέθυµνο, βλ. Φοίβου Πιοµπίνου, Έλληνες αγιογράφοι µέχρι το 1821, Αθήνα , σ

5 Iεροδιάκονος) από τον ναό της Παναγίας στο χωριό Τρεις Ελιές, της Δευτέρας Παρουσίας (1717, ως Ιεροµόναχος) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στα Καµινάρια, και του Αγίου Θεοδώρου (1718) και της Παναγίας (1720) από τον ναό του Αγίου Θεοδώρου στη Λεµίθου, οι οποίες όµως κάηκαν από πυρκαγιά τον Οκτώβριο του Τη δε αµέσως επόµενη δεκαετία αγιογράφησε τις εικόνες της Μεταµόρφωσης (1723), της Παναγίας, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (1729) από τον ναό της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στον Δελίκηπο, καθώς και του Χριστού (1722) και των Αγίων Τιµοθέου και Μαύρας (1730) από τον ναό του Μονογενή στο Κοιλάνι. Aναφέρεται επίσης ότι την ίδια περίοδο αγιογράφησε τις εικόνες του Aγίου Iωάννη του Προδρόµου (1713, µάλλον πρόκειται για παρανάγνωση της χρονολογίας, αφού αναφέρεται ότι υπογράφει ως Iεροµόναχος) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στην Τύµβου και του Aγίου Ιωάννη του Θεολόγου (1714, υπογράφει ως Ιεροδιάκονος) από τον ναό του Προφήτη Ηλία στην ίδια κοινότητα, οι οποίες έχουν κλαπεί από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής του Ο Ιωαννίκιος αγιογράφησε επίσης και αρκετές άλλες εικόνες για καθολικά Μονών και ναούς κοινοτήτων, που σήµερα είναι κατεχόµενες. Ανάµεσά τους περιλαµβάνονται οι εικόνες του Αγίου Σπυρίδωνος (1730) και της Παναγίας (1748) από το καθολικό της Μονής του Αγίου Σπυρίδωνος στην Τρεµετουσιά, αυτή των Αγίων Τρύφωνος, Ευσταθίου και Ιουλιανού (1759) από το καθολικό της Μονής της Παναγίας Αυγασίδας στην Περιστερώνα Αµµοχώστου και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (1760) από τον οµώνυµο ναό στην Αµµόχωστο. Στον ίδιο αγιογράφο ανήκουν επίσης οι τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου (1735) στον ναό της Αγίας 8. Βλ. Nεοκλή Kυριαζή, «Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεµίθου», Kυπριακά Xρονικά 11 (1935) 84 (Άγιος Θεόδωρος Λεµίθου) Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ (Μεταµόρφωση Δελικήπου, Άγιος Γεώργιος Τύµβου, Προφήτης Ηλίας Τύµβου) Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους», ό.π., σ. 168 (Παναγία Tριών Eλιών, Άγιος Γεώργιος Kαµιναριών) Του ιδίου, «Η αγιογραφική Σχολή της Μονής Αγίου Ηρακλειδίου», ό.π., σ. 29 (Μεταµόρφωση Δελικήπου, Μονογενής Κοιλανίου). 5

6 Μαρίνας Κυθρέας 9, καθώς και η αναθηµατική τοιχογραφία (1739) µε τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο στο τύµπανο πάνω από τη νότια είσοδο του καθολικού της Μονής του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου σε σχετική επιγραφή αναφέρεται ως Πρωτοσύγκελλος του Αρχιεπισκόπου 10. Από το υπόλοιπο έργο του αναφέρονται ενδεικτικά οι εικόνες των Τριών Ιεραρχών από τον ναό της Aγίας Mαρίνας στον Aναλιόντα, του Χριστού (1740), άλλες (ανυπόγραφες), καθώς και τα βηµόθυρα (1740) από τον ναό της Αγίας Νάπας Λεµεσού, αυτή των Αγίων Γεωργίου και Χριστοφόρου του Κυνοκεφάλου (1745) και άλλες (ανυπόγραφες) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στην Τερσεφάνου, και του Χριστού (1746) και του Aγίου Νικολάου (1748) από τον ναό της Αγίας Βαρβάρας στην οµώνυµη κοινότητα. Αγιογράφησε επίσης τις εικόνες της Δέησης (1747), αυτή των Aγίων Bασιλείου, Nικολάου και Σπυρίδωνος, του Aγίου Iωάννη του Θεολόγου και του Αγίου Γεωργίου (οι τρεις τελευταίες ανυπόγραφες) από τον ναό της Αγίας Μαρίνας Τερσεφάνου, του Αγίου Ιωάννη του Ελεήµονα (1748) από τον οµώνυµο ναό στη Βίκλα, της Αγίας Θέκλας (1748, ανυπόγραφη) και άλλες (επίσης ανυπόγραφες) από το καθολικό της οµώνυµης Μονής στη Μοσφιλωτή, της Παναγίας (1754) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου Λυµπιών, του Αγίου Σπυρίδωνος (1755) από τον ναό του Aρχαγγέλου Mιχαήλ Τρυπιώτη στη Λευκωσία, της Σύναξης των Aσωµάτων (1758) από το καθολικό της Mονής Kύκκου, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (1760) από το καθολικό της Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (1761) από τον ναό των Αγίων Οµολογητών στη Λευκωσία Βλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 255 (Άγιος Σπυρίδων Τρεµετουσιάς) Αθ. Παπαγεωργίου, «Iωαννίκιος», ό.π., σ (Aγία Mαρίνα Kυθρέας, Παναγία Aυγασίδας, Άγιος Iωάννης Aµµοχώστου). 10. Αθανάσιου Παπαγεωργίου, «Έρευνα εις τον ναόν του Αγίου Σπυρίδωνος εν Τρεµετουσιά (Α προκαταρκτική έκθεσις)», Κυπριακαί Σπουδαί 30 (1966) Βλ. Νεοκλή Κυριαζή, «Ναογραφία Λευκοσίας. Δ. Ναός Τρυπιότη», Κυπριακά Χρονικά 9 (1933) 207 (Aρχάγγελος Mιχαήλ Tρυπιώτη) Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ (Αγία Βαρβάρα οµώνυµης κοινότητας, Άγιος Γεώργιος Λυµπιών) Στυλιανού Περδίκη, «Ο ζωγράφος Ιωαννίκιος ( ) και η "Σχολή του Αγίου Ηρακλειδίου"», στον τόµο: Σταύρου Ανδρέου (επιµ.), 2000 χρόνια Ορθοδοξίας, Λεµεσός 2000, σ , 36, (Αγία Νάπα Λεµεσού, Άγιοι 6

7 Στον χρωστήρα του ανήκουν επίσης τα βηµόθυρα του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιχώρι (1729) και του οµώνυµου ναού στα Καµπιά (1731), ενώ εκφράστηκε η άποψη ότι φιλοτέχνησε και τοιχογραφίες στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Λευκωσία (1736). Διακόσµησε επίσης το τέµπλο του καθολικού της Μονής του Αγίου Μνάσωνος (1747) και, µαζί µε τους µαθητές του Φιλάρετο και Λαυρέντιο, το τέµπλο του ναού της Παναγίας Χρυσελεούσας στην Έµπα (1747), όπου, σύµφωνα µε σχετική επιγραφή, αγιογράφησαν και τις εικόνες του Δωδεκάορτου και των Αποστόλων. Το τελευταίο γνωστό έργο του είναι η εικόνα του έφιππου Δρακοντοκτόνου Αγίου Γεωργίου (1762) από τον οµώνυµο ναό της Αθιένου 12. Οµολογητές Λευκωσίας) Κ. Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., σ. 106, 109 (Aγία Mαρίνα Tερσεφάνου, Aγία Θέκλα Mοσφιλωτής) Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου, «Η Ιερά Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα παρά τη Σαλαµίνα της Κύπρου», στον τόµο: Κωστή Κοκκινόφτα (επιµ.), Η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αποστόλου Βανράβα, Λευκωσία 2009, σ (Απόστολος Βαρνάβας) Mαίρης Aσπρά-Bαρδαβάκη, «Oι εικόνες στο εικονοστάσιο του καθολικού της Mονής Kύκκου», στον τόµο: Aγαµέµνονα Tσελίκα - Στυλιανού Περδίκη (επιµ.), Iερά Mονή Kύκκου, Eικών ανεσπέρου φωτός, Aθήνα 2010, σ. 97 (Mονή Kύκκου) Oυρανίας Περδίκη, Eκκλησιαστικό Mουσείο Aναλιόντα, Λευκωσία 2011, σ (Aγία Mαρίνα Aναλιόντα) Bάσου Bασιλείου, O ιστορικός ναός του Aγίου Γεωργίου της Άρπερας στην Tερσεφάνου, Λάρνακα 2011, σ (Άγιος Γεώργιος Άρπερας) Ιεράς Μητρόπολης Λεµεσού (έκδ.), Άγιος Ιωάννης ο Ελεήµων, ο πολιούχος της Μητροπόλεως Λεµεσού, Λεµεσός 2018, σ. 12 (Άγιος Ιωάννης Ελεήµων, Βίκλα). 12. Βλ. Iω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 64 (Παναγία Έµπας, Άγιος Μνάσων) Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους», ό.π., σ. 168 (Άγιος Γεώργιος Aθιένου) Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Μεταβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική της Κύπρου», ό.π., σ. 435 (Άγιος Ιωάννης Λευκωσίας) Γεώργιου Παναγή, Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Καµπιών, Λευκωσία 2007, σ. 17 (Άγιος Γεώργιος Kαµπιών) Μαρίνας Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου της περιόδου της Τουρκοκρατίας ( ). Τα χρονολογηµένα και τα κατά προσέγγιση χρονολογούµενα έργα, Λευκωσία 2011, σ. 133, 154 (Παναγία Έµπας, Άγιος Γεώργιος Kαµπιών) Χρ. Χατζηχριστοδούλου, 7

8 Μαθητής του Ιωαννικίου, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα επιγραφή στην Έµπα, υπήρξε ο Φιλάρετος, ο οποίος εξελίχθη στη συνέχεια σε έναν από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της Σχολής του Aγίου Hρακλειδίου. Ένα από τα πρώτα έργα του, που έχουµε υπόψη, είναι η εικόνα της Αγίας Μαρίνας (1738) από τον οµώνυµο ναό του Μετοχίου της Μονής Μαχαιρά στο Φιλάνι, που αγιογράφησε ως Ιεροδιάκονος. Δύο χρόνια αργότερα, και πάλιν ως Ιεροδιάκονος, φιλοτέχνησε την τοιχογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και το πορτρέτο του Μητροπολίτη Κιτίου ( ) Μακαρίου Α στο τυφλό τόξο πάνω από την είσοδο του καθολικού της Μονής του Αρχαγγέλου στο Μονάγρι (1740). Στον ίδιο ναό φιλοτέχνησε επίσης την τοιχογραφία της Αποκαθήλωσης µε την Aγία Tριάδα στην κόγχη της Πρόθεσης, καθώς και τον Aρχάγγελο Mιχαήλ (1746) σε αβαθή κόγχη στον νότιο τοίχο. Mερικά χρόνια αργότερα, από κοινού µε τον προαναφερθέντα Λαυρέντιο 13, ανέλαβαν την τοιχογράφηση του ναού του Αγίου Γεωργίου της Άρπερας στην Τερσεφάνου (1747). Στη συνέχεια ζωγράφισε εικόνες και τοιχογραφίες σε πολλούς ναούς του νησιού, όπως, ως Ιεροµόναχος, τον Σταυρό και τα Λυπηρά, καθώς και τις εικόνες των Αποστόλων, τα βηµόθυρα και τη δεσποτική εικόνα των Αγίων Συµεών Στυλίτη και Τρύφωνος από το καθολικό της Μονής της Αγίας Θέκλας στη Μοσφιλωτή, όπου φιλοτέχνησε και το τέµπλο (1748), την Παναγία Οδηγήτρια (1757) από το καθολικό της Mονής του Aγίου Aναστασίου στην Περιστερώνα Aµµοχώστου 14, τον Άγιο Μηνά (1757), τον Aρχάγγελο Mιχαήλ και τον «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 335 (Άγιος Γεώργιος Παλαιχωρίου, Άγιος Γεώργιος Kαµπιών). 13. Γνωστό έργο του Λαυρεντίου είναι η εικόνα της Βάπτισης (1766) στη Μονή Χρυσορρογιατίσσης, την οποία υπογράφει ως Ιεροµόναχος. Βλ. Iωάννη Tσικνόπουλλου, Παναγία η Xρυσορρωγιάτισσα, Λευκωσία , σ Η εικόνα αυτή, η οποία σήµερα κλάπηκε από τους Τούρκους κατακτητές, θεωρείται έργο του Φιλαρέτου του πρεσβυτέρου, αν έχει πράγµατι διαβάσει σωστά τη χρονολογία ο Ιωάννης Συκουτρής, «Mοναστήρια εν Kύπρω. ΣT. Άγιος Aναστάσιος», Kυπριακά Xρονικά 2 (1924) 260. Διαφορετικά, όπως και οι υπόλοιπες εικόνες του τέµπλου του καθολικού της Μονής, καθώς και η φιλοτέχνησή του, πρέπει να αποδοθεί στον Φιλάρετο τον νεότερο, αφού χρονογούνται στα έτη , όταν ο πρώτος Φιλάρετος, όπως θα γίνει λόγος στη συνέχεια, είχε ήδη αποβιώσει. 8

9 Τίµιο Πρόδροµο (ανυπόγραφες οι δύο τελευταίες) από το καθολικό της οµώνυµης Μονής στη Βάβλα, καθώς και τις τοιχογραφίες του Αγίου Μηνά, του Αγίου Γεωργίου και της Αποκαθήλωσης (1757) στην ίδια Μονή. Σε αυτόν αποδίδονται επίσης τοιχογραφίες του καθεδρικού ναού του Aγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Λευκωσία (1744 µε 1750) 15. Μέρος του έργου του εντοπίζεται και στο καθολικό της Μονής του Aγίου Hρακλειδίου, όπου φιλοτέχνησε στο δυτικό τµήµα του νοτίου κλίτους, εντός καλλιτεχνικού πλαισίου ζωγραφιστών φύλλων, τους Αγίους Bασίλειο, Xρυσόστοµο, Γρηγόριο και Nικόλαο, όπου στη σχετική επιγραφή αναφέρει και την καταγωγή του «εκ Ψιµολόφου κόµης» (1759). Επίσης, αγιογράφησε την εικόνα µε τις Αγίες Μαρίνα και Βαρβάρα (1759), ενώ χρύσωσε και διακόσµησε τα βηµόθυρα (1759) του βόρειου κλίτους (παρεκκλήσιο Aγίας Tριάδας). Στον Φιλάρετο οφείλονται, πιθανότατα, και οι διάφορες σκηνές από τον βίο του Aγίου Hρακλειδίου, που σώζονται στο αψιδωτό άνοιγµα των τοίχων, µεταξύ των δύο τέµπλων του καθολικού Βλ. Ιωάννη Τσικνόπουλλου, Η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου του Μαχαιρά, Λευκωσία 1968, σ. 236 Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., (Aγία Θέκλα Mοσφιλωτής) Κ. Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., σ (Άγιος Iωάννης Λευκωσίας, Άγιος Γεώργιος Άρπερας, Aγία Θέκλα Mοσφιλωτής, Άγιος Mηνάς Bάβλας) Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Μεταβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική της Κύπρου», ό.π., σ. 435, (Aρχάγγελος Mιχαήλ Mοναγρίου, Άγιος Iωάννης Λευκωσίας) Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 136 (Aγία Θέκλα Mοσφιλωτής) Β. Βασιλείου, Ο ιστορικός ναός του Αγίου Γεωργίου της Άρπερας, ό.π., σ , 49-51, 58 (Άγιος Γεώργιος Άρπερας) Iεροµ. Σωφρόνιου Mιχαηλίδη, Iστορία της Eκκλησίας της Λεµεσού, Λεµεσός , σ. 625 (Aρχάγγελος Mιχαήλ Mοναγρίου). 16. Βλ. Iω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Iερά αυτού Mονή, ό.π., σ. 42, 50 Aθ. Παπαγεωργίου, Iερά Mονή Aγίου Hρακλειδίου, ό.π., σ Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, σ. 147 Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 337 Δηµήτριου Tριανταφυλλόπουλου, «Tοιχογραφίες των ναών της µητροπολιτικής περιφέρειας 9

10 Από το υπόλοιπο έργο του αναφέρονται ενδεικτικά οι εικόνες του Χριστού, του Προδρόµου (ανυπόγραφη) και των Τριών Ιεραρχών (1745, όπου υπογράφει ως Ιεροδιάκονος και δηλώνει τη µαθητεία του στον Ιωαννίκιο) από τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη, του Χριστού (1746) από τον ναό της Παναγίας Χρυσογαλούσας στην Αψιού, του Δωδεκάορτου και των Αποστόλων από τον ναό του Τιµίου Σταυρού Πάνω Λευκάρων, όπου φιλοτέχνησε και τη θύρα του κουβουκλίου του Σταυρού (1749), της Παναγίας Οδηγήτριας (1754) από τον οµώνυµο ναό των Περάτων, του ένθρονου Χριστού (1754) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στα Λύµπια, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (1755) από τον ναό της Αγίας Βαρβάρας στην οµώνυµη κοινότητα και του Μεγάλου Αρχιερέως από τον ναό της Αγίας Μαρίνας στον Καλοπαναγιώτη 17. Aς σηµειωθεί ότι ο Φιλάρετος µνηµονεύεται ως κεκοιµηµένος σε επιγραφές στην εικόνα της Αποκαθήλωσης από τον ναό του Tιµίου Σταυρού Πάνω Λευκάρων (1761), καθώς και στο εικονοστάσιο του καθολικού της Mονής της Aχειροποιήτου (1767), για τις οποίες θα γίνει λόγος στη συνέχεια. Το γεγονός ότι δεν είχαν επισηµανθεί έγκαιρα οι ανωτέρω επιγραφές συνέτεινε, ώστε πολλοί συγγραφείς να προσγράφουν, λανθασµένα, έργα του νεότερου Φιλαρέτου, των δεκαετιών 1760 και 1770, στον Πρεσβύτερο. Επίσης, από ό,τι έχουµε υπόψη, ο τελευταίος δεν έχει υπογράψει καµία από τις γνωστές εικόνες και τοιχογραφίες του ως Πρωτοσύγκελλος, οφφίκιο το οποίο έφερε ο οµώνυµός του Φιλάρετος ο νεότερος. Εκτός από τους ανωτέρω σπουδαίους αγιογράφους, µέλη της λεγόµενης Σχολής της Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου υπήρξαν επίσης οι Νεκτάριος και Tαµασού και Oρεινής κατά την Tουρκοκρατία (1570/1-1878)», Ιερά Μητρόπολις Ταµασού και Ορεινής, ό.π., σ Βλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ (Άγιος Γεώργιος Λυµπιών, Αγία Βαρβάρα οµώνυµης κοινότητας, Παναγία Περάτων) Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Φιλάρετος ο πρεσβύτερος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 13ος, Λευκωσία 1990, σ (Παναγία Aψιούς, Tίµιος Σταυρός Πάνω Λευκάρων) Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους», ό.π., σ. 168 (Aγία Mαρίνα Kαλοπαναγιώτη) Κ. Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., σ (Άγιοι Kωνσταντίνος και Eλένη Tόχνης). 10

11 Δοσίθεος 18, οι οποίοι, σύµφωνα µε επιγραφή στο τέµπλο της εκκλησίας της Παναγίας στους Καπέδες (1753, ο πρώτος υπογράφει ως Ιεροδιάκονος), στον οποίο αγιογράφησαν τις εικόνες του Δωδεκάορτου, υπήρξαν µαθητές του Φιλαρέτου 19. Aς σηµειωθεί ότι ο Νεκτάριος αναφέρεται σε τρεις τουλάχιστον άλλες επιγραφές ως µαθητής, τόσο του Φιλαρέτου, όσο και του Iωαννικίου, όπως στον Σταυρό (1754), που επέστεφε το τέµπλο του ναού της Αγίας Νάπας στη Λεµεσό και είναι ενεπίγραφο έργο του, και σε τέµπλα, που φιλοτέχνησε, στους ναούς του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (1757) στη Μια Μηλιά και του Aρχαγγέλου Mιχαήλ (1757) στον Άγιο Iωάννη Aγρού 20 Από τα υπόλοιπα έργα του αναφέρεται ενδεικτικά η επιχρύσωση, µαζί µε τους µαθητές του Λεόντιο, Φιλάρετο τον νεότερο και Φιλόθεο, οι οποίοι ήταν τότε Μοναχοί, του εικονοστασίου του ναού του Τιµίου Σταυρού Πάνω Λευκάρων, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα επιγραφή στην εικόνα της Αποκαθήλωσης (1761, υπογράφει ως Ιεροδιάκονος), την οποία και φιλοτέχνησαν Γνωστά έργα του Δοσιθέου είναι οι εικόνες του Αγίου Θεοδώρου (1754) από τον οµώνυµο ναό της Πάφου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (1760, υπογράφει ως Ιεροµόναχος) από τον οµώνυµο ναό της Ανώγυρας. Βλ. Ιωάννη Τσικνόπουλλου, Ιστορία της Εκκλησίας της Πάφου, Λευκωσία 1971, σ. 292 Μ. Λοϊζίδη, Κύπριοι λαϊκοί και κληρικοί ζωγράφοι, ό.π., σ. 14, αντιστοίχως. 19. Bλ. Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 140, όπου δηµοσιεύεται σωστά η επιγραφή, που τους θέλει να είναι αµφότεροι οι Nεκτάριος και Δοσίθεος µαθητές του Φιλαρέτου. Επίσης βλ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ Bλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 259 (Άγιος Iωάννης Mιας Mηλιάς) Στ. Περδίκη, «Ο ζωγράφος Ιωαννίκιος», ό.π., σ. 120 (Aγία Nάπα Λεµεσού) Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 144 (Aρχάγγελος Mιχαήλ Aγίου Iωάννη Aγρού) Αθανάσιου Παπαγεωργίου, «Επιγραφές Εικονοστασίων Κύπρου», Eικονοστάσιον 10 (2018) 320 (Άγιος Iωάννης Mιας Mηλιάς, Aρχάγγελος Mιχαήλ Aγίου Iωάννη Aγρού). 21. Bλ. Kώστα Kωνσταντινίδη - Δηµήτρη Σάββα, H εκκλησία του Tιµίου Σταυρού στα Λεύκαρα, Λευκωσία 1994, σ. 10 Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ , όπου παραλείπεται το τµήµα εκείνο της συνέχειας της επιγραφής, που φέρει τον Φιλάρετο τον πρεσβύτερο ως κεκοιµηµένο. 11

12 Άλλος µαθητής του Νεκταρίου υπήρξε ο Νικόδηµος, µαζί µε τον οποίο, καθώς και τον προαναφερθέντα Φιλόθεο, αγιογράφησαν τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας Οδηγήτριας, των Αποστόλων, του Δωδεκάορτου και άλλες (1763) από τον παλαιό ναό της Αγίας Βαρβάρας Καϊµακλίου. Στη δε επιγραφή σε θωράκιο του εικονοστασίου του ναού γίνεται µνεία της µαθητείας των δύο τελευταίων στον Νεκτάριο, που αναφέρεται ως Ιεροµόναχος, ενώ οι Νικόδηµος και Φιλόθεος σηµειώνονται ως Ιεροδιάκονος και Μοναχός, αντιστοίχως 22. Ένας πέµπτος µαθητής του Νεκταρίου υπήρξε ο Mοναχός Aυξέντιος, ο οποίος, µαζί µε τον προαναφερθέντα Nικόδηµο, δηλώνουν τη µαθητεία τους στον «Πρωτοσύγκελλο της Aρχιεπισκοπής», όπως τον αποκαλούν σε επιγραφή στο εικονοστάσιο του ναού της Παναγίας στη Θελέτρα, το οποίο και επιχρύσωσαν, ενώ ιστόρησαν και τις εικόνες του (1768) 23. Ο Νεκτάριος εργάστηκε επίσης στον ναό της Παναγίας στην Aθιένου, όπου επιχρύσωσε το εικονοστάσιο (1767) 24, και αγιογράφησε, ως Πρωτοσύγκελλος, µαζί µε τους Λεόντιο, Φιλάρετο τον νεότερο και Φιλόθεο, οι οποίοι αναφέρονται ως Ιεροµόναχοι, τις εικόνες του Δεσποτικού, και των Μεγάλου Βασιλείου, Αγίου Παντελεήµονος και Αγίου Δηµητρίου από το καθολικό της Mονής της Θεοτόκου στην Kυθρέα, όπου επίσης επιχρύσωσαν το εικονοστάσιο, την αγία τράπεζα και τον άµβωνα (1771) 25. Ακόµη, µε τη συνδροµή των µαθητών του Iεροµόναχου Nικοδήµου και Iεροδιάκονου Λεοντίου, διακόσµησε και επιχρύσωσε το 22. Bλ. Αθανάσιου Παπαγεωργίου, «Εικόνες από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας», στον τόµο: Κωνσταντίνου Κλεάνθους, Το Καϊµακλί χτες και σήµερα, τ. Δ, Λευκωσία 2014, σ. 232 κ.εξ., 322 Καλλιόπης Πρωτοπαπά, Προσκυνητάριο των Ιερών Ναών Καϊµακλίου, Λευκωσία 2015, σ , 54-56, 59 Αθ. Παπαγεωργίου, «Επιγραφές Εικονοστασίων Κύπρου», ό.π., σ Bλ. Iω. Tσικνόπουλλου, Παναγία η Xρυσορρωγιάτισσα, ό.π., σ. 184 Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ Bλ. Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 151, όπου στο ελλείπον τµήµα της επιγραφής και πριν από το όνοµα του δασκάλου του Iωαννικίου, ο Nεκτάριος µάλλον δηλώνει τη µαθητεία του σε αυτόν, δηλαδή «Νεκταρίου [µαθητού] Iωαννικίου». 25. Bλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ Αθ. Παπαγεωργίου, «Επιγραφές Εικονοστασίων Κύπρου», ό.π., σ

13 εικονοστάσιο του ναού του Aγίου Kασσιανού Λευκωσίας (1780) 26. Τελευταίο γνωστό έργο του, από ό,τι έχουµε υπόψη, είναι η εικόνα του Αγίου Γεωργίου από τον οµώνυµο ναό των Λυµπιών (1786) 27. Ο Φιλόθεος, εκτός από τη συνεργασία που είχε µε τον δάσκαλό του, Nεκτάριο, εργάστηκε και µόνος και δηµιούργησε έργο σηµαντικής εµβέλειας. Όπως αναφέρεται, αρχικά «ανακαίνισε» την εικόνα της Θεοτόκου (1757) από τον ναό του Tιµίου Σταυρού Πάνω Λευκάρων και αγιογράφησε τις εικόνες της Παναγίας (1768) από τον ναό της Αγίας Μαρίνας στον Καλοπαναγιώτη, του Αγίου Γεωργίου (1772) από τον οµώνυµο ναό στο Καπούτι, των Aσωµάτων (1773) και άλλες, όπως του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, του Αποστόλου Λουκά και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (1773, ανυπόγραφες), από το καθολικό της Mονής Xρυσορρογιατίσσης, της Αγίας Μαρίνας (1778) από τον οµώνυµο ναό στην Ευρύχου, του ένθρονου Αγίου Βασιλείου (1778) από τον ναό του Αγίου Κυπριανού στο Μένικο και την πολυπρόσωπη εικόνα µε παραστάσεις της Κυριακής του Παραλύτου, της Μεσοπεντηκοστής, της Κυριακής της Σαµαρείτιδος και της Κυριακής του Τυφλού (1783, υπογράφει ως Πρωτοσύγκελλος) από τον ίδιο ναό 28. Αγιογράφησε επίσης τις εικόνες της Παναγίας (1765), του Χριστού (1767, υπογράφει ως Ιεροδιάκονος) και των Ασωµάτων (1767, υπογράφει ως Πρωτοσύγκελλος της «έναντι πόλης», πιθανόν του Καραβά) από το καθολικό της Μονής της Αχειροποιήτου. Στην εικόνα δε του Χριστού δηλώνει τη µαθητεία του, 26. Στη σωζόµενη επιγραφή γίνεται αναφορά µόνο στο όνοµα του Nεκταρίου. Bλ. Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ Για τη συµβολή των Nικοδήµου και Λεοντίου στη διακόσµηση και επιχρύσωση του τέµπλου βλ. Nεοκλή Kυριαζή, «Άγιος Kασσιανός», Kυπριακά Xρονικά 9 (1933) Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Kασσιανού Aγίου εκκλησία», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 6ος, Λευκωσία 1987, σ Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ Bλ. Iω. Tσικνόπουλλου, Παναγία η Xρυσορρωγιάτισσα, ό.π., σ (Mονή Xρυσορρογιατίσσης) Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Φιλόθεος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 13ος, Λευκωσία 1990, σ. 248 (Tίµιος Σταυρός Πάνω Λευκάρων, Άγιος Γεώργιος Kαπουτίου) Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους», ό.π., σ (Αγία Μαρίνα Καλοπαναγιώτη, Αγία Μαρίνα Ευρύχου, Άγιος Kυπριανός Μενίκου). 13

14 τόσο στον Νεκτάριο, όσο και στον Φιλάρετο τον πρεσβύτερο, ο οποίος, όπως σηµειώνει, ήταν τότε κεκοιµηµένος, παρέχοντας και την πληροφορία ότι οι δύο τελευταίοι ήταν αυτάδελφοι. Επίσης στην εικόνα της Θεοτόκου διασώζει σε µακροσκελή επιγραφή την καταστροφή του καθολικού της από τους Οθωµανούς, το 1765, περίοδο κατά την οποία παρατηρήθηκε µεγάλη αναστάτωση στο νησί, εξαιτίας του επαναστατικού κινήµατος του φρούραρχου της Κερύνειας Χαλήλ 29. Ο Φιλόθεος, όπως και οι προγενέστεροι αγιογράφοι - µέλη της Σχολής του Αγίου Ηρακλειδίου, ανέδειξε και αυτός µαθητές, ανάµεσα στους οποίους περιλαµβάνονται ο αυτάδελφός του Ιεροδιάκονος Ιγνάτιος και ο Iεροµόναχος και µετέπειτα Σύγκελλος Χρύσανθος. Οι δύο αυτάδελφοι Μοναχοί συνεργάστηκαν για την ιστόρηση των βηµοθύρων του ναού της Παναγίας της Θεοσκέπαστης στον Καλοπαναγιώτη, όπου σε σχετική επιγραφή δηλώνεται, τόσο η µαθητεία του Ιγνατίου στον Φιλόθεο, όσο και η συγγενική τους σχέση. O Iγνάτιος αναφέρεται στη µαθητεία του στον Φιλόθεο και σε µικρή εικόνα µε τον ένθρονο Xριστό και όρθιους σε στάση δέησης την Παναγία και τον Άγιο Iωάννη τον Πρόδροµο από τον ναό του Aγίου Kυπριανού στο Mένικο 30. Από τους µαθητές του Νεκταρίου ξεχωρίζουν οι Φιλάρετος ο νεότερος και Λεόντιος, οι οποίοι εργάστηκαν από κοινού σε αρκετούς ναούς του νησιού, όπως για παράδειγµα για την επιχρύσωση και διακόσµηση του παλαιού εικονοστασίου στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου στον Κόρνο, όπου ζωγράφισαν και τις εικόνες των Αποστόλων, του Δωδεκάορτου και της Σταύρωσης (1766). Ακόµη, ως Ιεροµόναχοι, επιχρύσωσαν το εικονοστάσιο και ζωγράφισαν τη Σταύρωση, τα βηµόθυρα, τις εικόνες των Αποστόλων και τις µεγάλες εικόνες του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Αγίου Νικολάου (1773) από τον ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας 29. Καλλιόπης Πρωτοπαπά, «Επιγραφές σε εικόνες εκκλησιών της περιοχής Καραβά - Λαπήθου», Κυπριακαί Σπουδαί (2003) (Mονή Aχειροποιήτου). Για τα όσα διαδραµατίστηκαν τότε στην Kύπρο βλ. Αρχιµανδρίτη Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου, ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, Ενετία 1788, σ Ανδρέα Μιτσίδη, «H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας», στον τόµο: Θεόδωρου Παπαδόπουλλου (επιµ.), Iστορία της Kύπρου, τ. ΣT, Λευκωσία 2011, σ Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους», ό.π., σ

15 στα Πέρα. Αµφότεροι, ο µεν Φιλάρετος, ως Πρωτοσύγκελλος, ο δε Λεόντιος ως Αρχιµανδρίτης, συνεργάστηκαν και στο καθολικό της Μονής της Παναγίας Αυγασίδας, όπου επιχρύσωσαν το εικονοστάσιο και ζωγράφισαν τη Σταύρωση, τα βηµόθυρα, τις εικόνες των Αποστόλων, το Δωδεκάορτο, τη Μεγάλη Δέηση και τις προσκυνηµατικές εικόνες της Θεοτόκου, του Προδρόµου, των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και του Αγίου Γεωργίου, καθώς και τις εικόνες των Ευαγγελιστών στον άµβωνα (1781). Στη δε επιγραφή στο εικονοστάσιο οι δύο Mοναχοί αναφέρονται επίσης ως µέλη της Aδελφότητας της Mονής του Aγίου Hρακλειδίου: «των εκ Μονής Αγίου Ηρακλειδίου» 31. Ο Φιλάρετος ο νεότερος εργάστηκε και αυτόνοµα, όπως για την αγιογράφηση των εικόνων των Αγίων Παντελεήµονος και Τρύφωνος (1764, υπογράφει ως Ιεροδιάκονος) από τον ναό της Αγίας Μαρίνας στη Μοσφιλωτή, της Μεγάλης Δέησης (1767) από τον παλαιό ναό της Παναγίας στο Παλαιοµέτοχο, του Επιταφίου Θρήνου (1768) από τον Άγιο Νικόλαο στο Επισκοπειό και του Χριστού Σωτήρος του Κόσµου, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (1770) από τον ναό του Αγίου Θεοδώρου στο Πολιτικό. Επίσης, ως «Iεροµόναχος και Πρωτοσύγκελλος της Mονής του Aγίου Hρακλειδίου», όπως υπογράφει, αγιογράφησε τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και των Αγίων Γεωργίου, Δηµητρίου και Νικολάου, σύµφωνα µε εκτενή επιγραφή στην ποδέα του τέµπλου στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Γούρρι (1775, όπου δηλώνει και την καταγωγή του από την Ψιµολόφου), της Θεοτόκου «Καθολικής» (1775) από το καθολικό της Μονής της µετανοίας του, του Αγίου 31. Για τη συνεργασία των δύο, Φιλαρέτου και Λεοντίου, βλ. Iω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ (Παναγία Περάτων, Παναγία Aυγασίδας) Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 262 (Παναγία Περάτων) Aθ. Παπαγεωργίου, «Φιλάρετος ο νεότερος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 13ος, Λευκωσία 1990, σ. 239 (Άγιος Iωάννης Πρόδροµος Kόρνου) Μ. Λοϊζίδη, Κύπριοι λαϊκοί και κληρικοί ζωγράφοι, ό.π., σ. 56 (Άγιος Iωάννης Πρόδροµος Kόρνου) Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 155 (Παναγία Περάτων) Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 340 (Παναγία Περάτων) Aθ. Παπαγεωργίου, «Επιγραφές Εικονοστασίων Κύπρου», ό.π., σ (Παναγία Aυγασίδας). 15

16 Γεωργίου (1778) από τον ναό του Αγίου Θεράποντος στον Λυθροδόντα και των Τριών Ιεραρχών (1787) από τον ναό της Αγίας Μαρίνας στη Μοσφιλωτή 32. Aκόµη, συνέχισε το έργο του οµωνύµου του Φιλαρέτου του πρεσβυτέρου στο καθολικό της Μονής του Αγίου Αναστασίου, όπου φιλοτέχνησε τα βηµόθυρα (1778) και αγιογράφησε τις εικόνες του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Προφήτη Ηλία και του Επιταφίου Θρήνου (1779), ενώ χρύσωσε και το εικονοστάσιο (1779). Είναι δε αξιοσηµείωτο ότι στη σχετική επιγραφή σηµειώνει ότι είχε τότε το οφφίκιο του Πρωτοσυγκέλλου της Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου και ότι καταγόταν από την Ψιµολόφου, γενέτειρα, όπως αναφέρθηκε, και του πρεσβύτερου οµωνύµου του 33. Ας σηµειωθεί ότι ο Φιλάρετος εργάστηκε και στον ναό της Παναγίας Καθολικής στην Ψιµολόφου, όπου συµπλήρωσε την τοιχογραφία της Δευτέρας Παρουσίας του 15ου αιώνα (1770) 34. Το ίδιο αυτόνοµα εργάστηκε και ο Λεόντιος, ο οποίος υπήρξε ικανότατος ζωγράφος και από νωρίς αφοµοίωσε τα πρότυπα των δασκάλων του, δηµιουργώντας σταδιακά τη δική του προσωπική τεχνοτροπία. Αγιογράφησε δε, ως Αρχιµανδρίτης, τις εικόνες των Ευαγγελιστών στον άµβωνα (1775), του ένθρονου Αγίου Ηρακλειδίου (1775) και της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας (1795) στο εικονοστάσιο του βόρειου κλίτους (παρεκκλήσιο Aγίας Tριάδας) του καθολικού της Μονής της µετανοίας του, έργα που θεωρούνται από τα πιο αξιόλογα δείγµατα της 32. Βλ. Iω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 50 (Άγιος Ηρακλείδιος) Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ (Αγία Μαρίνα Μοσφιλωτής, Άγιος Νικόλαος Επισκοπειού, Άγιος Θεράπων Λυθροδόντα) Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 337, 340 (Παναγία Παλαιοµετόχου, Άγιος Νικόλαος Επισκοπειού, Άγιος Θεόδωρος Πολιτικού, Άγιος Γεώργιος Γουρρίου) Γεώργιου Παναγή - Ελένης Αβραάµ-Αντωνίου, Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Γουρρίου, Λευκωσία 2016, σ. 14 (Άγιος Γεώργιος Γουρρίου). 33. Βλ. Iω. Συκουτρή, «Άγιος Aναστάσιος», ό.π., σ. 261 Κωστή Κοκκινόφτα, Οι Άγιοι της Περιστερωνοπηγής Αναστάσιος και Επίσκοπος Πάφου Πανάρετος, Λευκωσία 2015, σ. 31. Tα βηµόθυρα και οι εικόνες αυτές οπωσδήποτε δεν µπορούν να αποδοθούν στον Φιλάρετο τον πρεσβύτερο, αφού, όπως έχει αναφερθεί, αυτός είχε αποβιώσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του Μ. Λοϊζίδη, Κύπριοι λαϊκοί και κληρικοί ζωγράφοι, ό.π., σ

17 παραγωγής της λεγόµενης Σχολής του Αγίου Ηρακλειδίου. Στον χρωστήρα του αποδίδονται επίσης η αναθηµατική εικόνα µε τον Άγιο Ηρακλείδιο και τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο (περί το 1774), καθώς και οι εικόνες των Αποστόλων από την ίδια Μονή 35. Από το υπόλοιπο έργο του αναφέρονται οι εικόνες της Σταύρωσης και των Λυπηρών (1764) στον ναό της Mεταµόρφωσης του Σωτήρος στον Δελίκηπο, του Χριστού και της Παναγίας (1768) από τον ναό της Παναγίας στη Βαβατσινιά, του Χριστού Σωτήρος του Κόσµου (1768) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στην ίδια κοινότητα και η µεγάλων διαστάσεων εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ µε σκηνές από τα θαύµατά του (1769, υπογράφει ως Ιεροδιάκονος) από το καθολικό της Μονής του Αρχαγγέλου στον Αναλιόντα. Ακόµη, ως Ιεροµόναχος, αγιογράφησε τις εικόνες του Δωδεκάορτου, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου, του Αγίου Γεωργίου στον τύπο του Διασορίτη, καθώς και τις ποδέες στο εικονοστάσιο του παλαιού ναού του Αγίου Γεωργίου στα Καµπιά (1770), των τεσσάρων Ευαγγελιστών (1771) στον άµβωνα του καθολικού της Μονής του Αγίου Παντελεήµονα Αχεράς, και του Xριστού, του Aγίου Iωάννη του Προδρόµου, του Aγίου Iωάννη του Θεολόγου, του Aγίου Nικολάου, του Δωδεκάορτου, των Aποστόλων και άλλες από τον ναό του Aγίου Γεωργίου στην Ξυλοφάγου, του οποίου επιχρύσωσε και το τέµπλο (1772, µε τη συνδροµή οµωνύµου του Ιεροδιακόνου). Επίσης αγιογράφησε τη Σταύρωση και τα Λυπηρά (1774) από το καθολικό της Mονής του Aρχαγγέλου Mιχαήλ στο Mονάγρι, των Αποστόλων και του Δωδεκάορτου από τον ναό του Αγίου Γεωργίου της Άρπερας (1776, υπογράφει την εικόνα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ως «Αρχιµανδρίτης Αγίου Ηρακλειδίου»), του Αγίου Λαζάρου (1778, επίσης υπογράφει ως «Αρχιµανδρίτης Αγίου Ηρακλειδίου») από το καθολικό της Μονής του Αγίου Μηνά στη Βάβλα, ενώ σε αυτόν προσγράφονται και οι εικόνες του Xριστού και του Aγίου Iωάννη του Θεολόγου από την ίδια Μονή Bλ. Iω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ , 65 Aθ. Παπαγεωργίου, Iερά Mονή Aγίου Hρακλειδίου, ό.π., σ. 40 Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ Bλ. Κωνσταντίνου Κέντη, «Το Μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αναλιόντα», Κυπριακαί Σπουδαί 30 (1966) (Aρχάγγελος Μιχαήλ Αναλιόντα) Iω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 65 (Άγιος 17

18 Ακόµη, ο Λεόντιος φιλοτέχνησε τη Σταύρωση (1780) στο τέµπλο του καθολικού της Μονής της Παναγίας Αυγασίδας, καθώς και τις εικόνες του Αποστόλου Ανδρέα (1780) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στα Καµπιά, του Aγίου Iωάννη του Θεολόγου (1781) από τον ναό του Aγίου Θεοδώρου στο Πολιτικό, των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (1790, όπου επίσης αναφέρεται ως «Αρχιµανδρίτης Αγίου Ηρακλειδίου») από τον ναό των Αποστόλων στο Φικάρδου, τη Σταύρωση, τις Δεσποτικές εικόνες, καθώς και αυτές των Αποστόλων, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου µε δωρητές από τον οµώνυµο ναό στη Δροµολαξιά (1794, σε συνεργασία µε τον Μαχαιριώτη Μοναχό Γερµανό), του Xριστού και της Παναγίας (1799) από τον ναό των Aγίων Aναργύρων στους Aγίους Bαβατσινιάς, την Παναγία τη Γαλακτοτροφούσα (1802) από τον ναό της Παναγίας στην Kαλαβασό και άλλες 37. Γεώργιος Kαµπιών) Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ (Mεταµόρφωση Δελικήπου) Μ. Λοϊζίδη, Κύπριοι λαϊκοί και κληρικοί ζωγράφοι, ό.π., σ (Άγιος Γεώργιος Ξυλοφάγου, Άγιος Γεώργιος Kαµπιών) Κ. Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., σ (Mεταµόρφωση Δελικήπου, Άγιος Mηνάς Bάβλας, Άγιος Γεώργιος Ξυλοφάγου) Γ. Παναγή, Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Καµπιών, ό.π., σ. 16, 19 (Άγιος Γεώργιος Kαµπιών) Kωστή Kοκκινόφτα, Iερά Mονή Aγίου Παντελεήµονος Aχεράς, Kύπρος 2009, σ. 65 (Άγιος Παντελεήµων Aχεράς) B. Bασιλείου, O ιστορικός ναός του Aγίου Γεωργίου της Άρπερας, ό.π., σ , (Άγιος Γεώργιος Άρπερας) Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 153, 165 (Άγιος Γεώργιος Kαµπιών, Aχάγγελος Mιχαήλ Mοναγρίου) Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 340 (Παναγία Bαβατσινιάς, Άγιος Γεώργιος Bαβατσινιάς, Άγιος Γεώργιος Kαµπιών). 37. Βλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 259 (Άγιος Θεόδωρος Πολιτικού) Ιω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 65 (Άγιος Γεώργιος Kαµπιών) Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Λεόντιος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 9ος, Λευκωσία 1988, σ. 29 (Παναγία Aυγασίδας, Άγιοι Aπόστολοι Φικάρδου) Κ. Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., σ. 111 (Tίµιος Πρόδροµος Δροµολαξιάς, Άγιοι Aνάργυροι Aγίων Bαβατσινιάς, Παναγία Kαλαβασού) Γ. Παναγή, Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Καµπιών, ό.π., σ. 25 (Άγιος Γεώργιος Kαµπιών) Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της 18

19 Εκτός από τις ανωτέρω εικόνες, ο Λεόντιος ζωγράφισε και τοιχογραφικά σύνολα, όπως στον ναό της Παναγίας στους Καπέδες (1769) και στο καθολικό της Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα (1769, όπου υπογράφει ως Ιεροµόναχος), ενώ επιζωγράφισε και παλαιότερη τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου, πιθανόν του 15ου-16ου αιώνα, στον ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ξυλοφάγου (1772) 38. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι γίνεται αναφορά σε ενασχόληση, τόσο του Λεοντίου, όσο και άλλων αγιογράφων - µελών της λεγόµενης Σχολής του Αγίου Ηρακλειδίου µε φιλοτέχνηση τοιχογραφιών, πρέπει να αναφερθεί ότι καθόλο τον 18ο αιώνα η τέχνη αυτή είχε υποχωρήσει, σε αντίθεση µε την αγιογράφηση εικόνων, που πολλαπλασιάστηκε. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι την περίοδο αυτή δεν µνηµονεύονται πλήρη τοιχογραφηµένα σύνολα στο νησί, εκτός από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Λευκωσία 39. Ο Νεκτάριος ανέδειξε ακόµη ένα µαθητή, τον Λαυρέντιο τον νεότερο 40, ο οποίος εργάστηκε, ως Ιεροδιάκονος, κυρίως στην επαρχία της Πάφου, όπου περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 340 (Άγιος Γεώργιος Kαµπιών, Άγιος Θεόδωρος Πολιτικού) Γεώργιου Παναγή - Χριστοθέας Λεβέντη - Έλενας Παπαλουκά, Ο ναός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Φικάρδου, Λευκωσία 2016, σ. 58 (Άγιοι Aπόστολοι Φικάρδου) Αθ. Παπαγεωργίου, «Επιγραφές Εικονοστασίων Κύπρου», ό.π., σ (Tίµιος Πρόδροµος Δροµολαξιάς). 38. Βλ. Κ. Κέντη, «Το Μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αναλιόντα», ό.π., σ (Aρχάγγελος Μιχαήλ Αναλιόντα) Κ. Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., σ (Άγιος Γεώργιος Ξυλοφάγου) Δ. Tριανταφυλλόπουλου, «Tοιχογραφίες των ναών της µητροπολιτικής περιφέρειας Tαµασού και Oρεινής», ό.π., σ (Παναγία Καπέδων). 39. Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Μεταβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική της Κύπρου», ό.π., σ Γενικά για την τοιχογράφηση ναών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας βλ. Δηµήτριου Τριανταφυλλόπουλου, «Από την παράδοση στη νεωτερικότητα. Μνηµειακή εκκλησιαστική ζωγραφική στην Κύπρο κατά την Όψιµη Τουρκοκρατία», στον τόµο: Χαράλαµπου Χοτζάκογλου (επιµ.), Ζωγραφίζοντας το θείον, Κατάλογος Έκθεσης, Λευκωσία 2014, σ Ο νεότερος Λαυρέντιος εµφανίζεται τη δεκαετία του 1770 και είναι οπωσδήποτε διαφορετικός από τον προαναφερθέντα οµώνυµό του µαθητή του Ιωαννικίου, ο οποίος εργάστηκε κατά τη δεκαετία του Ας αναφερθεί ακόµη, 19

20 αγιογράφησε τις εικόνες της Παναγίας της Οδηγήτριας (1774) από τον ναό της Mεταµόρφωσης του Σωτήρος στη Δρύµου, του Xριστού (1778) και της Θεοτόκου (1778) από τον ναό του Aγίου Θεοδώρου στη Λετύµβου, επιχρύσωσε το εικονοστάσιο και ιστόρησε τις εικόνες του τέµπλου (1778) από τον ναό του Aρχαγγέλου Mιχαήλ στην Aνώγυρα, και αγιογράφησε τις εικόνες του Χριστού (1779) από το καθολικό της Μονής του Αγίου Γεωργίου Νικοξυλίτη στη Δρούσεια, της Θεοτόκου και του Aγίου Iωάννη του Προδρόµου (1780, αποδίδονται) από τον ναό του Aρχαγγέλου Mιχαήλ στη Λεµόνα, του Xριστού (1781) και άλλες από τον ναό της Παναγίας Xρυσογαλακτούσας στη Γαλαταριά, της Θεοτόκου (1781) από το καθολικό της Μονής των Ιερέων και του Xριστού (1781, αποδίδεται) από τον ναό του Aγίου Γεωργίου στην Πενταλιά 41. Ο Λαυρέντιος αγιογράφησε επίσης την εικόνα του Τιµίου Προδρόµου (1775) από το καθολικό της οµώνυµης Μονής στον Μέσα Ποταµό, όπου επιχρύσωσε και το τέµπλο (1775) και παρέθεσε σχετική επιγραφή, στην οποία δηλώνει τη µαθητεία του στον Πρωτοσύγκελλο, όπως τον αναφέρει, Nεκτάριο. Στον χρωστήρα του, ως Ιεροδιακόνου, ανήκει επίσης η εικόνα της Αγίας Παρασκευής (1780) από τον οµώνυµο ναό στον Μαθιάτη, όπου εδώ δηλώνεται ως µαθητής του Λεοντίου. Ακολούθως εργάστηκε για την επιχρύσωση των εικονοστασίων του καθολικού της ότι δεν υπάρχει µαρτυρία, που να επιβεβαιώνει ταύτιση του ανωτέρω Λαυρεντίου µε τον επίσης οµώνυµό του Μοναχό, µέλος της Αδελφότητας της Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου, ο οποίος, το 1780, κάλυψε τις δαπάνες για τη φιλοτέχνηση από τον Μιχαήλ προσκυνητή της αγίας τράπεζας του καθολικού της Μονής. Για τη σχετική επιγραφή βλ. Ιω. Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ Bλ. Iω. Tσικνόπουλλου, Παναγία η Xρυσορρωγιάτισσα, ό.π., σ (Mεταµόρφωση Δρύµου, Άγιος Θεόδωρος Λετύµβου, Αρχάγγελος Mιχαήλ Aνώγυρας, Άγιος Γεώργιος Νικοξυλίτης, Αρχάγγελος Mιχαήλ Λεµόνας, Παναγία Xρυσογαλακτούσα Γαλαταριάς, Μονή των Ιερέων, Άγιος Γεώργιος Πενταλιάς) Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Λαυρέντιος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 8ος, Λευκωσία 1988, σ (Άγιος Γεώργιος Νικοξυλίτης, Μονή των Ιερέων) Φαίδωνα Παπαδόπουλου, Η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Νικοξυλίτη Δρούσειας, Πάφος 1996, σ. 108 (Άγιος Γεώργιος Νικοξυλίτης) Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ (Αρχάγγελος Mιχαήλ Aνώγυρας). 20

21 Μονής της Παναγίας Καντάρας (1783, ως Iεροδιάκονος) και του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μιτσερό (1790) 42. Ακόµη, ως «Aρχιµανδρίτης Aγίου Hρακλειδίου», µέλος δηλαδή της Αδελφότητας της οµώνυµης Mονής, φιλοτέχνησε τα βηµόθυρα από τον ναό της Παναγίας στην Κλήρου (1791). Επίσης, ως Σύγκελλος, αγιογράφησε την εικόνα των Αγίων Αναργύρων Κοσµά, Παντελεήµονα και Δαµιανού (1796) από τον ναό των Αγίων Αναργύρων στους Αγίους Τριµιθιάς 43. Τελευταίος εκπρόσωπος της Σχολής του Αγίου Ηρακλειδίου είναι ο Σύγκελλος Χρύσανθος, ο οποίος, σύµφωνα µε µαρτυρία του σε επιγραφή στην εικόνα της Θεοτόκου (1795) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καπούτι, διδάχθηκε την αγιογραφική τέχνη από τον προαναφερθέντα Φιλόθεο, τον οποίο αναφέρει ως Πρωτοσύγκελλο. Αρκετά από τα έργα του σώζονται ανυπόγραφα στη µητροπολιτική περιφέρεια Ταµασού και Ορεινής, όπως οι εικόνες του κεφαλοφόρου Αγίου Μιχαήλ Συνάδων (1808) και του Αγίου Τρύφωνος (1821) από τον παλαιό ναό της Παναγίας Παλαιοµετόχου, του Χριστού (1813) και της Μεταµόρφωσης (1813) από τον ναό της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Κάτω Μονή, του Αγίου Σάββα (1814) από τον ναό της Αγίας Μαρίνας στην Οδού και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (18ος αι.) από τον ναό της Παναγίας στην Κλήρου 44. Από δε τα ενυπόγραφα έργα του αναφέρονται οι εικόνες του Αγίου Γεωργίου (1793), της Παναγίας (1793, όπου δηλώνει ξανά τη µαθητεία του στον Πρωτοσύγκελλο Φιλόθεο), τις οποίες υπογράφει ως Ιεροµόναχος, καθώς και του 42. Βλ. Κ. Σπυριδάκι, «Κύπριοι αγιογράφοι», ό.π., σ. 257 (Αρχάγγελος Μιχαήλ Μιτσερού) Αθ. Παπαγεωργίου, «Επιγραφές Εικονοστασίων Κύπρου», ό.π., σ (Παναγία Καντάρας, Αρχάγγελος Μιχαήλ Μιτσερού). 43. Bλ. Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλη της Κύπρου, ό.π., σ. 166, 178 (Τίµιος Πρόδροµος Mέσα Ποταµού, Παναγία Κλήρου) Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 341 (Αγία Παρασκευή Μαθιάτη, Παναγία Κλήρου, Άγιοι Aνάργυροι Αγίων Τριµιθιάς) Ιεράς Μονής Τιµίου Προδρόµου (έκδ.), Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου Μέσα Ποταµού, ένα οδοιπορικό στον χρόνο, Λεµεσός 2017, σ. 322, (Τίµιος Πρόδροµος Mέσα Ποταµού). 44. Bλ. Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Χρύσανθος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 14ος, Λευκωσία 1991, σ (Άγιος Γεώργιος Kαπουτίου) Χρ. Χατζηχριστοδούλου, «Φορητές εικόνες της περιόδου της Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 343 (Παναγία Παλαιοµετόχου, Μεταµόρφωση Κάτω Μονής, Παναγία Κλήρου). 21

22 Επιταφίου Θρήνου (1794) από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ευρύχου. Επίσης, αγιογράφησε τις εικόνες του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόµου (1802) από το καθολικό της Μονής της Αχειροποιήτου, της Αγίας Ειρήνης (1808) και των Αγίων Χαραλάµπους και Τρύφωνος (1822) από τον ναό της Αγίας Ειρήνης στον Καραβά, του Χριστού (1814) από τον ναό της Παναγίας στο Πέρα Πεδί, της Παναγίας µε τη ρίζα του Ιεσσαί (1818) περιµετρικά από τον ναό της Παναγίας στη Λάγεια και του Αγίου Γεωργίου (1829), µε έντονη «κορναρίζουσα» τεχνοτροπία, από τον οµώνυµο ναό του Καραβά, τις οποίες υπογράφει ως Σύγκελλος 45. Ας σηµειωθεί ότι η τελευταία εικόνα κλάπηκε από τους Τούρκους κατακτητές και εντοπίστηκε µόλις πρόσφατα στην Ελβετία, από όπου ανακτήθηκε από την Εκκλησία της Κύπρου 46. Eίναι δε αξιοσηµείωτο ότι, κατά καιρούς, έχουν εντοπιστεί και επαναπατριστεί και άλλες εικόνες των ζωγράφων - µελών της Σχολής του Αγίου Ηρακλειδίου, που συλήθηκαν από αρχαιοκάπηλους από τις κατεχόµενες περιοχές. Ανάµεσά τους περιλαµβάνεται τουλάχιστον ακόµη µία εικόνα του Σύγκελλου Χρυσάνθου, που απεικονίζει τη Θεοτόκο και η οποία µεταφέρθηκε στην Κύπρο από το Αµβούργο, το Στο µεταξύ, ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα και ενώ οι Λαυρέντιος, Λεόντιος και Χρύσανθος εξακολούθησαν να αγιογραφούν εικόνες για τους ναούς του νησιού, άρχισε να επικρατεί στο νησί η δυτικότροπη ζωγραφική του Ιωάννη του Κορνάρου του Κρητός µε το ευφάνταστο θεµατολόγιο, την πληθώρα των 45. Bλ. Κ. Πρωτοπαπά, «Επιγραφές σε εικόνες εκκλησιών της περιοχής Καραβά - Λαπήθου», ό.π., 446, 448, 450 (Mονή Aχειροποιήτου, Αγία Ειρήνη Καραβά, Άγιος Γεώργιος Kαραβά) Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους», ό.π., σ (Άγιος Γεώργιος Eυρύχου) Κ. Παπαϊωακείµ, «Η αγιογραφική τέχνη στην Κύπρο», ό.π., σ. 35 (Παναγία Λάγειας). 46. Για τον εντοπισµό της εικόνας του Aγίου Γεωργίου και την επαναφορά της στην Κύπρο βλ. «Ο Άγιος Γεώργιος Καραβά επιστρέφει στην Κύπρο», Ο Φιλελεύθερος, Αντιγόνης Σολοµωνίδου-Δρουσιώτου, «Ατέλειωτο µαρτύριο οι κλεµµένοι θησαυροί. Συνέντευξη Επισκόπου Νεαπόλεως Πορφυρίου», Ο Φιλελεύθερος, Βλ. το άρθρο µε τίτλο: «Δεσποτική εικόνα της Παναγίας ανακτήθηκε στο Αµβούργο», στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κύπρου στις Βρυξέλλες: 22

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Μαρίνα (ΚΑ+ΚΒ) Ελένη Δεληγιάννη 2 Άγιος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Μαρίνα (ΚΑ+ΚΒ) Έφη Παπαριστοδήμου 2 Άγιος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΑΓΟΡΙΑ Δ Ε ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Αμμόχωστος Αυγόρου Β 2 Αμμόχωστος Δερύνεια Γ 3 Αμμόχωστος Παραλίμνι Β 4 Αμμόχωστος Σωτήρα Γ

A/A ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Αμμόχωστος Αυγόρου Β 2 Αμμόχωστος Δερύνεια Γ 3 Αμμόχωστος Παραλίμνι Β 4 Αμμόχωστος Σωτήρα Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ A/A ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 Λευκωσία Ύπ. Αγίου Νεοφύτου Λακατάμειας 2 Λεμεσός Λεμεσού ΚΗ' 3 Λεμεσός Ύπ. Αγίου Αθανασίου 4 Πάφος Πάφος Θ' - Πετρίδειο 5 Πάφος Πάφος Ι' A/A ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hιστορία της αγιογραφικής τέχνης της Kύπρου στα νεότερα χρόνια

Hιστορία της αγιογραφικής τέχνης της Kύπρου στα νεότερα χρόνια Kωστής Kοκκινόφτας O ΔIONYΣIOΣ XPHΣTIΔHΣ (1830-1902) KAI TO AΓIOΓPAΦIKO TOY EPΓO Hιστορία της αγιογραφικής τέχνης της Kύπρου στα νεότερα χρόνια είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον νέο κτήτορα της Mονής Σταυροβουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Κωστής Κοκκινόφτας Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου O APXIEΠIΣKOΠOΣ KYΠPOY ( ) KYΠPIANOΣ. ΤO ZHTHMA THΣ KATAΓΩΓHΣ TOY

Κωστής Κοκκινόφτας Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου O APXIEΠIΣKOΠOΣ KYΠPOY ( ) KYΠPIANOΣ. ΤO ZHTHMA THΣ KATAΓΩΓHΣ TOY Κωστής Κοκκινόφτας Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου O APXIEΠIΣKOΠOΣ KYΠPOY (1810-1821) KYΠPIANOΣ. ΤO ZHTHMA THΣ KATAΓΩΓHΣ TOY Ένα από τα ζητήµατα, που τίθενται κατά καιρούς και σχετίζονται µε τον Aρχιεπίσκοπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2020 Φεβρουαριος 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Μαρτιος 2020 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac.

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Κυπρούλα Χριστοδούλου- Κυπριανού (ΜΝ) Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22780878 22780878 nip-ag-andreas-lef@schools.ac.cy ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ Α' (δίκτυα 8 & 12) Α/Α ΟΜΑΔΑ Β' (δίκτυα 2 & 3) Α/Α ΟΜΑΔΑ Γ' (δίκτυα 5 & 7 & 13) 1 Απόστολος Λουκάς 1 Λατσιά Δ 1 Έγκωμη Α (ΚΑ) 2 Άγιος Βασίλειος (ΚΒ) 2 Δάλι

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: Ε.Ε. Παρ. 1(1) 379 Ν. 123(I)/99 Αρ. 3358, 22.10.99 Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολική χρονιά 2015-16

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολική χρονιά 2015-16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολική χρονιά 2015-16 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Άγιος Ανδρέας (ΚΑ) Νικολέτα Αυγουστή 2 Άγιος Ανδρέας (ΚΒ)

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

H MONH THΣ ΠANAΓIAΣ TΩN HΛIAKΩN

H MONH THΣ ΠANAΓIAΣ TΩN HΛIAKΩN Το παρεκκλήσιο της Παναγίας των Ηλιακών που κτίστηκε πρόσφατα από τον Μητροπολίτη κ.κ. Νικηφόρο Η Παναγία η Παραμυθία, η εφέστιος εικόνα της Μονής των Ηλιακών, η οποία ευρίσκεται σήμερα θησαυρισμένη στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 :.Περιτομή του

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά

- 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά - 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά - 2 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ο ναός κάποτε ήταν μέρος του μοναστηριού, αφιερωμένος στον Τίμιο Σταυρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Στ ΤΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Στ ΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Στ ΤΑΞΗ 1 Πέρα Χωριό Νήσου Β 2 Κόρνος 3 Σια 4 Πυργά 5 Μοσφιλωτή 6 Αλάμπρα 7 Αγ. Βαρβάρα 8 Μαθιάτης 9 Λυθροδόντας 10 Πέρα

Διαβάστε περισσότερα

20η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

20η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΟΝΟΜΑ SCHOOL NAME 101 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 102 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΒ) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 103 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ (ΚΑ) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 104 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ (ΚΒ) ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή. Ελληνικά

Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή. Ελληνικά Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή Ελληνικά 1 Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή Δεν έχουμε πληροφορίες για το πότε κτίστηκε η Μονή, πιθανότατα όμως να τοποθετείται στα μέσα του 16 ου αιώνα. Η εκκλησία είναι το παλαιότερο

Διαβάστε περισσότερα

2001 Μ1 Άγιος Δομέτιος Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου 1101 Λευκωσία 20

2001 Μ1 Άγιος Δομέτιος Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου 1101 Λευκωσία 20 ΟΝΟΜΑ 2001 Μ1 Άγιος Δομέτιος Γυμνάσιο gym.dom.nic@cytanet.com.cy Αγίου Δομετίου 1101 Λευκωσία 20 2002 Μ2 Ανθούπολη Γυμνάσιο gym.ant.nic@cytanet.com.cy Ανθούπολης 1103 Λευκωσία 25 2003 Μ3 Γέρι Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

2001 Μ1 Άγιος Δομέτιος Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου / Λευκωσία 20

2001 Μ1 Άγιος Δομέτιος Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου / Λευκωσία 20 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ANTI VIRUS 2001 Μ1 Άγιος Δομέτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2018

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2018 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2018 Πανοραμική όψη της κοινότητας Ομορφιές της Φύσης Στιγμιότυπα από το πανηγύρι

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Αμμοχώστου είναι αφιερωμένος στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ TΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% λευκωσια ΨΗΦΟΙ % Iωάννης Κασουλίδης 62.406 34,30% Τάσσος Παπαδόπουλος 58.921 32,38% Δημήτρης Χριστόφιας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον

Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη [Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου], Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, Λευ κωσία 2007,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την 396 Βιβλιοκρισίες μάλλον τον επικεφαλής ΕΛΛΗΝΙΚΗ μιας υπηρεσίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ (σεκρέτου), ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία εργάζονταν «μυστικοί», οι υφιστάμενοι δηλαδή του μυστικού. Για τον μυστογράφο, στο τρίτο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1.1. ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 5455 Παντελίτσα Θεοχαρίδου Λακατάµεια Δ Λακατάµεια Στ 1.2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 6187 Παναγιώτα Λόρη ΠΑΣΥΔΥ (νέο) (25) Μακεδονίτισσα Β (25) 8102 Βασούλα Παναγή-Καγιά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ- ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος είναι ένα μικρό παρεκκλήσι που χτίστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Από κράνη πολέμου σε κράνη ειρήνης!

Από κράνη πολέμου σε κράνη ειρήνης! Από κράνη πολέμου σε κράνη ειρήνης! 1 2 Σχολείο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Δ - ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ Σχολική χρονιά: 2017-2018 Κατηγορία: Ζωγραφιά (με μικτή τεχνική: κολάζ, ζωγραφική με ακρυλικές μπογιές και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΝΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΛΙΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 3 ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθυντές / ιευθύντριες Γυµνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών Εσπερινών, ΚΙΕ

ιευθυντές / ιευθύντριες Γυµνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών Εσπερινών, ΚΙΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.7.02.3/3 Αρ. Τηλ.: 22800773 / 609 Αρ. Φαξ: 22800862 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 10 Ιουνίου 2009 ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Επαρχία Λευκωσίας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διεξαγωγή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Επαρχία Λευκωσίας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Διεξαγωγή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Επαρχία Λευκωσίας Ομάδα 1: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 Χώρος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Αγίας Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου Τμήμα: Β 2 Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Γιάννης Περιβολάρης Χριστίνα Μπενάκη Γιώργος Ρέτσας Στέλλα Φάσο Μαρία Τάλο Παναγιώτης Παναγιώτου Μαρία Σταμέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Δ1 Α Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Δημοτικό Αγίου Αθανασίου / Λεμεσός 1 1

ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Δ1 Α Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Δημοτικό Αγίου Αθανασίου / Λεμεσός 1 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΟΠΩΝ / ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28.8.2017 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ Β 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας

Ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας 4 Νοεμβρίου 2011 Ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας Αφιερώματα / Μοναστήρια της Μακεδονίας Της Χρυσάνθης Σταυροπούλου-Τσιούμη Καθηγήτριας στο ΑΠΘ Να αναζητήσει κανείς τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 Παγκύπριο Γυµνάσιο Κωστή Αντώνης 2 Λύκειο Παλουριώτισσας Αντωνέλος Σπύρος 3 Λύκειο Ακρόπολης Αναστασιάδου Λουκία 4 Λύκειο Κύκκου Α (Ενιαίο) Χατζηγεωργίου Λυµπουρή Άντρη 5 Λύκειο Κύκκου

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση μονοήμερης ενδοσχολικής επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου στα Νηπιαγωγεία

Υλοποίηση μονοήμερης ενδοσχολικής επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου στα Νηπιαγωγεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υλοποίηση μονοήμερης ενδοσχολικής επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου στα Νηπιαγωγεία Ενδοσχολική επιμόρφωση: Στην ενδοσχολική επιμόρφωση θα λάβουν μέρος τόσο τα Δημόσια όσο και τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy

e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: ΠΙ 13.25.08.18 Αρ. Τηλ.: 22 402346 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.7.03 Αρ. Τηλ.: 22800901 Αρ. Φαξ.: 22305126 E-mail: dde-eparhiako-lef@schools.ac.cy ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ E. N. Τσιγαρίδας, 'Ερευνες στους ναούς της Καστοριάς 379 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβάσεών μου στην Καστοριά, την περίοδο κυρίως 1970-1975 και συμπληρωματικά την

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 The project A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1. ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΕΡΣΙΑ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΣΚΑΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2. ΑΔΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ 1 Πέρα Χωριό Νήσου Β 2 Κόρνος 3 Σια 4 Πυργά 5 Μοσφιλωτή 6 Αλάμπρα 7 Αγ. Βαρβάρα 8 Μαθιάτης 9 Λυθροδόντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τοποθετήσεις Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Τοποθετήσεις Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.13.10 Αρ. Τηλ. : 22 800651 Αρ. Φαξ : 22 428273 E-mail : circulartech@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Λατσιά) Ημερομηνία Ώρα Ομάδα α/α Σχολείο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Λατσιά) Ημερομηνία Ώρα Ομάδα α/α Σχολείο ΛΕΥΚΩΣΙΑ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Λατσιά) 10/12/08 07:45-10:15 Α' 1 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ) 2 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΒ) 3 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ) 4 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΒ) 5 ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 6 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑ) 7 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Αναμνηστική φωτογραφία με τα παιδιά του κατηχητικού και τους συνοδούς. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους Με πρωτοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 26/10/2018, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παρασκευή, 26/10/2018, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 Δευτέρα Μνήμην επιτελούμεν της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, Αγίου Ρωμανού του Μελωδού 2 Τρίτη Αγίου Κυπριανού ιερομάρτυρος, Αγίας Ιουστίνης της παρθενομάρτυρος 3 Τετάρτη Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗ. 1 GEORGIOU KYRIAKOS ΛΑΡΝΑΚΑ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗ. 1 GEORGIOU KYRIAKOS ΛΑΡΝΑΚΑ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 GEORGIOU KYRIAKOS ΛΑΡΝΑΚΑ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 RODGER GEORGINA ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΦΟΣ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μονή της Παναγίας Σκριπού της Ορχομενιώτισσας της Βοιωτίας, κοντά στον αρχαίο Ορχομενό, περιλαμβάνει το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΛΗ ΒΕΡΑ 3 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ - ΠΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 Φεβρουαρίου «Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ» Πολιτισμός / Εκθέσεις

5 Φεβρουαρίου «Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ» Πολιτισμός / Εκθέσεις 5 Φεβρουαρίου 2017 «Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ» Πολιτισμός / Εκθέσεις «Η ορθόδοξη τέχνη στην Κύπρο πέρασε από πολλές δυσκολίες, κατάφερε όμως να διατηρήσει έναν αυθεντικό χαρακτήρα, κυπριακό. Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ

Διαβάστε περισσότερα

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) Α/Α Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) Α/Α Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ημερίδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ.Ο.Κ. «Ετοιμάζοντας μια θεατρική παράσταση με μαθητές» 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) Α/Α Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α (ΚΒ) - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α (ΚΒ) - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ Α - ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΝΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΙΟΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 3 ΑΓΑΠΙΟΥ ΛΙΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ - ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητική απάντηση για τέλεση Θείας Λειτουργίας στα Κατεχόμενα- Υπό κατάρρευση Ναοί- Θέλουν να κάνουν Ιστορική Μονή Τέμενος

Αρνητική απάντηση για τέλεση Θείας Λειτουργίας στα Κατεχόμενα- Υπό κατάρρευση Ναοί- Θέλουν να κάνουν Ιστορική Μονή Τέμενος 11/04/2019 Αρνητική απάντηση για τέλεση Θείας Λειτουργίας στα Κατεχόμενα- Υπό κατάρρευση Ναοί- Θέλουν να κάνουν Ιστορική Μονή Τέμενος Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου Αρνητική ήταν η απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυρίου Νίκου Αναστασιάδη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυρίου Νίκου Αναστασιάδη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω σχολικές μονάδες από την Κύπρο διακρίθηκαν στον 2 ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό: «Κύπρος 1974-2015: Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ». ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΛΟΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΛΙΟΥ Α 2 ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΛΟΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΛΙΟΥ Α 2 ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΛΟΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΛΙΟΥ Α 2 ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 4 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΥΠΡΟΥΛΑ ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΕΛΙΖΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύμβουλοι Πληροφορικής

Θέμα: Σύμβουλοι Πληροφορικής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.12.8.2 Αρ. Τηλ. : 22800875 Αρ. Φαξ : 22800888 E-mail : dde@moec.gov.cy 16 Οκτωβρίου 2009 Διευθυντές/Διευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

«Άγιος Μνάσων» Λυθροδόντας, 17/5/2014

«Άγιος Μνάσων» Λυθροδόντας, 17/5/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α0 Αγόρια 1 39 Χριστόδουλος Άχχας Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:07:51 2 36 Χαράλαμπος Χριστοδούλου Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:07:52 3 34 Θεόδωρος Αγγελή Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:08:04 4 75 Κυριάκος Κολάς ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

7 Οκτωβρίου Θέμα: Σύμβουλοι Μαθηματικών

7 Οκτωβρίου Θέμα: Σύμβουλοι Μαθηματικών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.12.15.1 Αρ. Τηλ. : 22800661 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy 7 Οκτωβρίου 2008 Διευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα. Μαρί ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΙ 7736, Μαρί Τηλ Φαξ Ε-Mail: URL:

Νέα Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα. Μαρί ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΙ 7736, Μαρί Τηλ Φαξ Ε-Mail: URL: Νέα Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Καθαρά Δευτέρα Μέρα της Γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόγραμμα συλλογής Χαρτιού από τα σχολεία

Θέμα: Πρόγραμμα συλλογής Χαρτιού από τα σχολεία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 2.10.05 Αρ. Τηλ.: 22 402303 Αρ. Φαξ: 22 480505 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18 Δεκεμβρίου 2008 Διευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy Διευθυντές/Διευθύντριες,

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Παναγιές της Κρήτης

Αφιέρωμα στις Παναγιές της Κρήτης 10/08/2019 Αφιέρωμα στις Παναγιές Κρή / Ιερές Μονές Ολόκληρη η Ελλάδα, από το ένα άκρο στο άλλο, γιορτάζει σε λίγες μέρες την Κοίμηση Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές Ορθοδοξίας. Ας δούμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Βαρβάρα Αδάμος Νικολάου 2 Αγία Μαρίνα (ΚΑ) Αντρέας Σάββα 3 Αγία Μαρίνα (ΚΒ) Αντρέας Σάββα 4

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Βαρβάρα Αδάμος Νικολάου 2 Αγία Μαρίνα (ΚΑ) Αντρέας Σάββα 3 Αγία Μαρίνα (ΚΒ) Αντρέας Σάββα 4 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Βαρβάρα Αδάμος Νικολάου 2 Αγία Μαρίνα (ΚΑ) Αντρέας Σάββα 3 Αγία Μαρίνα (ΚΒ) Αντρέας Σάββα 4 Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου-Περιφερειακό Γιώργος Γεωργίου 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ Α' (δίκτυα 1 & 2) Α/Α ΟΜΑΔΑ Β' (δίκτυα 3 & 4) Α/Α ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα