Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος"

Transcript

1 Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα μέχρι & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη» (14121 Ν. Ηράκλειο) Τηλ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), διεξάγει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 10 διδακτικών ωρών, με τίτλο: «Μεθοδολογίες Επιθεώρησης & Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χ.Τ. Έντυπα τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Έκθεση Παράδοσης & Πρωτόκολλα Ελέγχου» Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 100% από τους συμμετέχοντες, με κόστος 140 ανά άτομο (70 για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Αποφοίτους ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ - ΑΣΠΑΙΤΕ). Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης χορηγείται στους συμμετέχοντες από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην Επιθεώρηση και τον Έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης» Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματικές ομάδες οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όπως: Διπλωματούχους Μηχανικούς Πτυχιούχους Α.Τ.Ε.Ι. Εκπαιδευτικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες Αδειούχους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες Τεχνικούς Ασφαλείας Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο επαγγελματία. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε δύο ενότητες διάρκειας 5 διδακτικών ωρών η καθεμία (συνολικά 10 διδ. ώρες) και σε απογευματινό ωράριο δύο ημερών της εβδομάδας.

2 Οι Μεθοδολογίες Επιθεώρησης & Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων θα αναπτυχθούν μέσω εισηγήσεων με παράλληλες πειραματικές εφαρμογές και διεξαγωγή μετρήσεων με τη χρήση ψηφιακών οργάνων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τόσο σε επιδεικτική κονσόλα, όσο και σε πραγματική ηλεκτρική εγκατάσταση. Επιπλέον θα αναλυθεί η δομή και το περιεχόμενο της Νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και κατά Κ.Ε.Η.Ε., ενώ θα δοθούν και παραδείγματα υποδειγματικής συμπλήρωσης των εντύπων για διάφορες περιπτώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και εγκαταστάσεων Φ/Β στοιχείων σε στέγη. Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί φάκελος με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, που θα αφορά τη σχετική με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις νομοθεσία και πρότυπα, τα ψηφιακά όργανα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τα νέα έντυπα τεκμηρίωσης της Επιθεώρησης & Ελέγχου των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Επιπλέον θα διανεμηθεί το βιβλίο των Γιάννη Σ. Τσακιράκι και Νίκου Μ. Κιμουλάκη «Επιθεώρηση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», Αθήνα 2012, εκδόσεις Παπασωτηρίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος και να την αποστείλουν: στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή με φαξ στον αριθμό Οι ημερομηνίες διεξαγωγής οριστικοποιούνται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση την λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οπότε και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους και για την ακριβή ημέρα και ώρα έναρξης του Επιμορφωτικού Προγράμματος. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα Επικοινωνία με την γραμματεία του Επιμορφωτικού Προγράμματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον τηλεφωνικό αριθμό

3 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υπεύθυνος: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Τηλ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Μεθοδολογίες Επιθεώρησης & Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χ.Τ. Έντυπα τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Έκθεση Παράδοσης & Πρωτόκολλα Ελέγχου» 1.1. Αναγκαιότητα υλοποίησης του προγράμματος Την τελευταία πενταετία, στο ευρύτερο αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης, έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές τόσο σε επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων, όσο σαν αποτέλεσμα της υιοθέτησης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.), αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Προτύπων, η συμμόρφωση με τα οποία είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα σε σχέση με την Επιθεώρηση, τον Αρχικό Έλεγχο και τους Επανελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, προβλέπονται πλέον συστηματοποιημένες διαδικασίες διεξαγωγής τους. Η πλέον πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (ΦΕΚ 844/ ), αλλάζει ριζικά τα χρησιμοποιούμενα έντυπα τεκμηρίωσης των απαιτούμενων Ελέγχων των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης, αντικαθιστώντας το από το 1965 μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) με νέα αναλυτικότερη και προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα φόρμα. Επιπλέον υιοθετείται νέα σειρά εντύπων (Έκθεση Παράδοσης, Πρωτόκολλα Ελέγχου) απαραίτητων και υποχρεωτικών από 1/11/2011 για την τεκμηρίωση των διαδικασιών Επιθεώρησης και Ελέγχου μιας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης. Οι προαναφερόμενες εξελίξεις, επηρεάζουν το σύνολο του τεχνικού κόσμου που δραστηριοποιείται σε θέματα σχετικά με τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης από το στάδιο της μελέτης σχεδίασης μέχρι και αυτό της κατασκευής. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υιοθέτηση του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» τον Φεβρουάριο του 2006 μέχρι σήμερα, ελάχιστες είναι οι οργανωμένες προσπάθειες από αναγνωρισμένους φορείς, πολύ περισσότερο δε από φορείς που να σχετίζονται με την παροχή τεχνολογικής εκπαίδευσης, για την επιμόρφωση του τεχνικού κόσμου σχετικά με τις εξελίξεις στο αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 3

4 Είναι δεδομένο ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει ισότιμα με αντίστοιχες Σχολές και Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα στην «εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική τους κατάρτιση: α. αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία, β. μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών» (άρθρο 1, Ν. 2916/01). Επίσης η αποστολή της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνει την παράλληλη παροχή τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική, και τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης για εκπαιδευτικούς ή μέλλοντες εκπαιδευτικούς (άρθρο 4, Ν.3027/02). Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η ΑΣΠΑΙΤΕ μέσω του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, αποτελεί τον πλέον αρμόδιο φορέα για την διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Στόχος - Αντικείμενο του προτεινόμενου Προγράμματος Βασικός στόχος του προτεινόμενου Προγράμματος είναι να προσφέρει στους τεχνικούς ειδικότητας συναφούς με αυτή του Ηλεκτρολόγου που δραστηριοποιούνται στο επαγγελματικό πεδίο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, οργανωμένη και ολοκληρωμένη επιμόρφωση στα σχετικά θέματα με τις Διαδικασίες και την Τεκμηρίωση των Ελέγχων στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα. Ο στόχος του προτεινόμενου προγράμματος που θα υλοποιηθεί στους χώρους του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., θα επιτευχθεί μέσω εισηγήσεων που θα παρουσιάζουν τις διαδικασίες Επιθεώρησης και Τεκμηρίωσης των Ελέγχων των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης, με παράλληλη πειραματική εφαρμογή και διεξαγωγή μετρήσεων τόσο σε επιδεικτική κονσόλα, όσο και στους χώρους υποδειγματικής κατασκευής πραγματικών εγκαταστάσεων που το εργαστήριο διαθέτει Ενδιαφερόμενες επαγγελματικές ομάδες Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το προτεινόμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης περιλαμβάνει επαγγελματικές ομάδες οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όπως: Απόφοιτοι Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οι οποίοι διδάσκουν στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση την θεματική ενότητα των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Απόφοιτοι της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που δραστηριοποιούνται στο επαγγελματικό πεδίο της μελέτης σχεδίασης κατασκευής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Μηχανικοί ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή συναφούς με αυτή, που δραστηριοποιούνται στο επαγγελματικό πεδίο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. που δραστηριοποιούνται στο επαγγελματικό πεδίο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Ελεύθεροι Επαγγελματίες Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες Τεχνικοί ασφαλείας 4

5 1.4. Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε) στεγάζεται σε δύο χώρους που βρίσκονται στο παλαιό κτιριακό συγκρότημα των εργαστηρίων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων υπάρχουν οκτώ (8) ειδικά διαμορφωμένοι υποδειγματικοί χώροι για την κατασκευή πραγματικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, υπό κλίμακα. Επίσης διατίθεται χώρος με πάγκους ειδικά διαμορφωμένους για την πρακτική εξάσκηση στην σύνθεση και κατασκευή κυκλωμάτων επί πινακίδων, των οποίων η ορθή υλοποίηση και λειτουργία εξετάζεται στο δοκιμαστήριο του εργαστηρίου. Οι σπουδαστές για κάθε εργαστηριακό μάθημα πριν ασχοληθούν με την αντίστοιχη κατασκευή, εκπονούν την αντίστοιχη μελέτη, πραγματοποιούν τους απαραίτητους υπολογισμούς και τη σχεδίαση της εγκατάστασης για κάθε περίπτωση (οικίες, βιομηχανίες, ασθενή ρεύματα, ασθενή ρεύματα, εγκαταστάσεις υψηλής ισχύος, γειώσεις κλπ.). Στο πεδίο δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, περιλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις σε πάσης φύσης κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μελέτες και εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα βιομηχανικού αυτοματισμού και εγκατάστασης ηλεκτροκινητήρων, φωτοτεχνικές μελέτες κλπ. Παράλληλα, στο Εργαστήριο αναπτύσσεται ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα ειδικών εγκαταστάσεων συζευγμένων ηλεκτρομηχανικών συστημάτων για ηλεκτροπαραγωγή, θέματα προληπτικής συντήρησης και ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με θερμογραφικές απεικονίσεις, αλλά και με θέματα εκπαιδευτικής έρευνας. Ειδικά για τα ζητήματα Ελέγχου και Επιθεώρησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι εξοπλισμένο με ψηφιακά όργανα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ψηφιακά και αναλογικά γειωσόμετρα, θερμοκάμερα για την οπτική επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση πεδίων διανομής και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πινακίδες προσομοίωσης σφαλμάτων εγκαταστάσεων Χ.Τ. για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών στις διαδικασίες ελέγχου, λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων για την τεκμηρίωση των διαδικασιών ελέγχου Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, θα υλοποιηθεί με τον συνδυασμό εισηγήσεων και παράλληλων πειραματικών εφαρμογών, για την παρουσίαση, ανάλυση και εφαρμογή των προβλεπόμενων από τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα μεθοδολογιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χ.Τ. Μέσω των εισηγήσεων θα αναλυθούν οι απαιτήσεις ασφάλειας και τα προβλεπόμενα από τα πρότυπα μέτρα προστασίας σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση Χ.Τ., καθώς και οι εναλλακτικές μεθοδολογίες Επιθεώρησης και Ελέγχου. Μέσω των παράλληλων με τις εισηγήσεις εργαστηριακών εφαρμογών, τόσο σε επιδεκτική κονσόλα όσο και στους χώρους υποδειγματικής κατασκευής πραγματικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που διαθέτει το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα εξοικειωθούν με τα ψηφιακά όργανα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αλλά και την εφαρμογή των διάφορων μεθοδολογιών ελέγχου και επιθεώρησης. 5

6 1.6. Θεματικές Ενότητες Επιμορφωτικού Προγράμματος Μέσω των εισηγήσεων και των πειραματικών-εργαστηριακών εφαρμογών του προτεινόμενου Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν τις θεματικές ενότητες: των συστημάτων σύνδεσης των γειώσεων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής στην περίπτωση ουδετέρωσης ή άμεσης γείωσης των μετρήσεων βρόγχων σφάλματος των μετρήσεων αντιστάσεων γείωσης της εκτίμησης της εγκατεστημένης ισχύος ηλεκτρικής εγκατάστασης των μετρήσεων συνέχειας αγωγών προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων των μετρήσεων απόκρισης των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος της υφιστάμενης νομοθεσίας των κριτηρίων επιλογής ψηφιακών οργάνων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της συμπλήρωσης των Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και κατά ΚΕΗΕ της συμπλήρωσης της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης της συμπλήρωσης της Νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη της εκτίμησης των αποδεκτών ορίων τιμών των μετρήσεων που προβλέπονται κατά την Επιθεώρηση και Έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χ.Τ Εισηγητές προσωπικό υποστήριξης προγράμματος Επιπλέον του Συντονιστή του προτεινόμενου Επιμορφωτικού Προγράμματος, στην υλοποίηση του προγράμματος θα συμβάλλουν κατά περίπτωση ως εισηγητές και ως προσωπικό υποστήριξης, μέλη Ε.Π. και Ε.Τ.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ, Εργαστηριακοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σχετιζόμενοι με το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, αλλά και εξωτερικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Η ομάδα εισηγητών και προσωπικού υποστήριξης ανά αυτοτελή κύκλο του προτεινόμενου Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα οριστικοποιείται με τον οριστικό προγραμματισμό κάθε αυτοτελή κύκλου Αναμενόμενα αποτελέσματα προτεινόμενου Προγράμματος Επιμόρφωσης Με την ολοκλήρωση κάθε αυτοτελή κύκλου 10 διδακτικών ωρών του Προγράμματος Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες σε αυτό θα είναι σε θέση: να διενεργήσουν οπτική επιθεώρηση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με όσα τα διεθνή πρότυπα και το ΕΛΟΤ HD384 καθορίζουν να σχεδιάζουν πλάνο απαιτούμενων δοκιμών και μετρήσεων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης με βάση τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ HD384 να διενεργούν μετρήσεις με τη χρήση των ψηφιακών οργάνων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων να εκτιμούν τα όρια αποδεκτών τιμών των μετρούμενων κατά τον έλεγχο μεγεθών να συμπληρώνουν την Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης που υιοθετήθηκε με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 844/

7 να συμπληρώνουν τα Πρωτόκολλα Ελέγχου που υιοθετήθηκαν επίσης με την προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση να συμπληρώνουν τη Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη που υιοθετήθηκε με το προαναφερόμενο ΦΕΚ Πιστοποιητικό παρακολούθησης Επιμορφωτικό υλικό Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στους συμμετέχοντες: «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην Επιθεώρηση και τον Έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης» Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί φάκελος με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, που θα αφορά την σχετική με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις νομοθεσία και πρότυπα, τα ψηφιακά όργανα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τα νέα έντυπα τεκμηρίωσης της Επιθεώρησης & Ελέγχου των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Τσακιράκις Σ. Ιωάννης Καθηγητής Εφαρμογών Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 7

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ».

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ». ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσσαλονίκη: 26/03 / 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4197 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα