15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002591183 2015-02-20"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: 1596/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Π.Δ28/80 Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 Τις διατάξεις του N.4281/2014 Την αριθμ. 12/16/02/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης. π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι Πρόχειρο διαγωνισμό με έκπτωση επί τις εκατό (%) όσον αφορά εργασίες και ανταλλακτικά για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, φορτηγών, λεωφορείου και μηχανημάτων έργου του Δήμου Τοπείρου. Για τις εργασίες επισκευής των βλαβών σε εξωτερικά συνεργεία ως κόστος εργασίας τοποθέτησης λαμβάνεται το 30% του κόστους του καινούριου ανταλλακτικού η δε έκπτωση θα δοθεί λαμβανομένου υπ όψιν του ανωτέρου κόστους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις υπερκατασκευέςυδραυλικών ανυψωτικών μηχανισμών αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 27/02/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 11:00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Σε περίπτωση επανάληψης διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/03/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. Άρθρο 1 ο Κατάταξη ομάδων τύπου ανταλλακτικών - εργασιών Προκειμένου να αναδειχθούν μειοδότες περισσότεροι του ενός και λόγω της εξειδίκευσης των εταιριών πώλησης ανταλλακτικών αλλά και των συνεργείων επισκευής τα οχήματα και τα μηχανήματα θα καταταγούν σε ομάδες ανάλογα με του τύπους τους, καθώς επίσης και με τα είδη των επισκευών. Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο κάθε ομάδας ή για το σύνολο όλων των ομάδων σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης. Οι ομάδες κατάταξης ανταλλακτικών - εργασιών έχουν ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA JMZUF8UE ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KMHBT51GP8U ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI NLHBA51RADZ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO ZCFA1AD ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT VF1FC09AF ΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU JAANKR77E ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 7 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLKSWAGEN WV2ZZZ7AZV ΦΟΡΤΗΓΟ MAN 5092S29M ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

2 9 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB ΦΟΡΤΗΓΟ OPEL WOLOSBF25X ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WFOCXXGBVCMY61814 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 12 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WGOAXXGBYATG43958 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 13 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLKSWAGEN WVWZZZ1GZLB ΦΟΡΤΗΓΟ VOLKSWAGEN WVWZZZ19ZHB ΦΟΡΤΗΓΟ VOLKSWAGEN WVWZZZ14ZGW ΦΟΡΤΗΓΟ VOLKSWAGEN WVWZZZ14ZFW ΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU MPATF386H9H ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 18 ΦΟΡΤΗΓΟ MAN WMAN08ZZ4AY ΓΕΡΑΝΟΣ 19 ΜΗΧΑΝΗΜΑ JCB FKI93F21167 KOMATSU ΕΡΓΟΥ 20 ΜΗΧΑΝΗΜΑ JCB JCB08030C JCB ΕΡΓΟΥ 21 ΜΗΧΑΝΗΜΑ GRADER NOBAS ΕΡΓΟΥ 22 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ ΜΑ RAM ΟΜΑΔΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ α/α ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 MAN 2 2 IVECO 1 3 MERCEDES 1 4 VOLKSWAGEN 5 5 MAZDA 1 6 OPEL 1 7 FORD 2 8 ISUZU 2 9 HYUNDAI 2 10 RENAULT 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ α/α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 JCB 1 2 KOMATSU JCB 1 3 NOBAS GRADER 1 4 RAM EUROPE 1 Δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε μεγάλο αριθμό ανταλλακτικών και είναι αδύνατη η καταγραφή τους σε ξεχωριστό έντυπο οι διαγωνιζόμενοι την ημέρα του διαγωνισμού, θα προσφέρουν τιμές για όλα τα ανταλλακτικά και εργασία κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων, που θα αφορά πλαίσιο, υπερκατασκευή, ανυψωτικό μηχανισμό, μηχανή, σύστημα πέδησης, ηλεκτρολογικά, ελαστικά και πάσης φύσεως εργασία που θα αναφέρουμε και θα προκύψει κατά την διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις βλάβες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Επί του συνόλου της κατατιθέμενης προσφοράς για ανταλλακτικά και εργασίες όπως αυτές έχουν χωριστεί σε κατηγορίες, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφέρουν έκπτωση επί τοις εκατό (%) η οποία θα ισχύει καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα διαμορφώνει την τελική τιμή για κάθε είδος του τιμολογίου προσφοράς. Οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης.

3 Η προμήθεια των ανταλλακτικών αυτών, θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δήμου και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσού ή του χρόνου της σύμβασης. Η πληρωμή αυτών των ανταλλακτικών- που θα παραδίδονται τμηματικά και της εργασίας θα γίνεται με προσκόμιση και ενταλματοποίηση του τιμολογίου. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών που βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες θα είναι άμεσος (μέχρι δύο μέρες από την παραγγελία), ενώ για τα ανταλλακτικά που δεν υπάρχουν στις αποθήκες του προμηθευτή και θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την παραγγελία του ανταλλακτικού στον προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση θα προσκομίζονται τα απαραίτητα αποδεικτικά των παραπάνω χρόνων. (δελτία αποθήκης ή παραγγελίας και παραλαβής των ανταλλακτικών). Η παραλαβή οχήματος με βλάβη θα γίνεται την επόμενη της αναγγελίας της βλάβης στον ανάδοχο. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α/α ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Εργασίες ηλεκτρολογικές 2 Εργασίες φανοποιίας 3 Εργασίες βαφής 4 Εργασίες μηχανικών μερών συστημάτων πέδησης και προληπτικής συντήρησης οχημάτων 5 Εργασίες μηχανικών μερών συστημάτων πέδησης και προληπτικής συντήρησης μηχανημάτων. 6 Εργασίες υπερκατασκευής οχημάτων και μηχανημάτων και υδραυλικής φύσεως (εργασίες μηχανουργείου) 7 Εργασίες επισκευής και αγοράς ελαστικών Όσον αφορά τις εργασίες επισκευής του παραπάνω τροχαίου υλικού, θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, κατασκευαστές ή συντηρητές των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που αναφέρονται παραπάνω, για τα οποία ζητείται η εκτέλεση της εργασίας και μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην ζητούμενη εργασία με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, τα μέσα επισκευής αυτών και αποθήκες ανταλλακτικών. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά την διενέργεια του διαγωνισμού, πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 6, και: α) άδεια λειτουργίας του συνεργείου σχετική με το αντικείμενο που ζητείται. β) Υπεύθυνη δήλωση σε πρωτότυπο που θα αναφέρει τον τόπο του συνεργείου (Θα πρέπει το συνεργείο να έχει έδρα εντός των ορίων του Νομού Ξάνθης για καθαρά λόγους γρήγορης αποκατάστασης των βλαβών και εξυπηρέτησης του Δήμου με την μεταφορά των οχημάτων σ αυτά), την έκταση που καταλαμβάνει αυτό, στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία σε επισκευές των προαναφερθέντων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, καθώς και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση του συνεργείου όσον αφορά την ικανότητα του για την εκτέλεση του έργου της συντήρησης. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Άρθρο 2 ο α/α ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Εργασίες ηλεκτρολογικές 3.252,03 2 Εργασίες φανοποιίας 3.252,03 3 Εργασίες βαφής 3.252,03 4 Εργασίες μηχανικών μερών συστημάτων πέδησης και προληπτικής συντήρησης οχημάτων 4.878,06 5 Εργασίες μηχανικών μερών συστημάτων πέδησης και προληπτικής συντήρησης μηχανημάτων ,12 6 Εργασίες υπερκατασκευής οχημάτων και μηχανημάτων και εργασίες υδραυλικής φύσεως (εργασίες μηχανουργείου) ,12

4 7 Εργασίες επισκευής και αγοράς ελαστικών 9.756,10 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,49 ΦΠΑ ,51 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Άρθρο 3 ο Δεκτοί στο διαγωνισμό Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες των παραπάνω που διαθέτουν άδεια εμπορίας ανταλλακτικών και οργανωμένο συνεργείο επισκευών. Άρθρο 4 ο Χρηματοδότηση. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη : «Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων» Κ.Α ποσό ευρώ. «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» Κ.Α ποσό ευρώ. Άρθρο 5 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου όπου φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι γραμμένος σ αυτό, άρθρο 17 Π.Δ. 28/ Άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης κατηγορίας ή κατηγοριών συνεργείου που εκδίδετε από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή. 3. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου 6 μήνου. 5. Προκειμένου για διαγωνιζόμενο φυσικού προσώπου, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 6. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.4 Π.Δ. 28/80 7. Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 8. Μισθοδοτική κατάσταση ΙΚΑ για τα συνεργεία επισκευής με δύο τουλάχιστον τεχνίτες. 9. Φάκελο που να αναγράφει εξωτερικά ότι και ο αρχικός φάκελος, και θα έχει μέσα την οικονομική προσφορά. 10. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων ειδών κάθε ομάδας. 11. Αν δεν προσκομίσουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης αποκλείονται όσοι προσκομίσουν ελλιπή δικαιολογητικά.

5 Άρθρο 6 15PROC ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, στις 27/02/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 πμ έως 11:00 πμ την προσφορά τους. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. στ. Το είδος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 180 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, για τρείς μήνες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τιμοκατάλογο για ορισμένα είδη όπου το κρίνει σκόπιμο. Ο προσφέρον θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Άρθρο 7 ο Εγγυήσεις α) Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. δ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της

6 οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., της προμήθειας μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπρασία. (Άρθρο 157 του Ν.4281/2014) Άρθρο 8 ο Παράδοση - Παραλαβή - Κρατήσεις Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου εντός 48 ωρών από την λήψη της παραγγελίας στον χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Τοπείρου με έξοδα, ευθύνη και μερίμνη του προμηθευτή. Ως αποθήκες νοούνται και τα αυτοκίνητα του Δήμου. Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίνεται τηλεφωνικά (ο τρόπος αυτός δικαιολογεί την εκτέλεση) από τον Δήμο Τοπείρου στον προμηθευτή και θα ακολουθεί και έγγραφη παραγγελία, η οποία θα επισυνάπτεται με το τιμολόγιο. Με την προμήθεια των υλικών συνάπτεται συμφωνητικό που πληροί τους όρους της αρχικής σύμβασης. Οι προμηθευτές που έχουν έδρα εκτός πόλεως Ξάνθης θα πρέπει να ορίσουν με υπεύθυνη δήλωση αντιπρόσωπό τους που θα δέχεται τις παραγγελίες και ο οποίος αντιπρόσωπος θα συνυπογράψει την υπεύθυνη δήλωση. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου. Αντικείμενο της επιτροπής είναι: Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας. Ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδομένων ειδών. Η σύνταξη για κάθε προσκόμιση ειδών, πρωτοκόλλων παραλαβής ή απόρριψης και διαπίστωσης παράβασης. Σε περίπτωση απόρριψης είδους ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του είδους, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα διαιτησίας. Αν το πόρισμα των παραπάνω αρμοδίων υπαλλήλων είναι υπέρ της απόρριψης λόγω συμβατικών εκτροπών αναφορικά με την ποιότητα, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του είδους μέσα στην προθεσμία που θα καθοριστεί από την Επιτροπή παραλαβής διαφορετικά ο Φορέας έχει το απόλυτο δικαίωμα να προμηθευτεί ίση ποσότητα των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, υπολογίζοντας σε βάρος του προμηθευτή κάθε πρόσθετη επιβάρυνση από αυτής της συμβατικής τιμής. Κατά την παράδοση των εφοδίων πρέπει να παρίσταται ο προμηθευτής αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ενήλικο και εγγράμματο, του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή στο Ίδρυμα εγγράφως και υπευθύνως, για να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, δειγματοληψιών, απόρριψης ως και αυτά των παραβάσεων. Εάν ο προμηθευτής ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα σημειώνονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η Επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να μνημονευθεί. Στο πρωτόκολλο παράβασης ή απόρριψης ο προμηθευτής ή ο αντιπρόσωπος του έχει το δικαίωμα να σημειώσει τις τυχόν αντιπαρατηρήσεις του, στις οποίες η Επιτροπή οφείλει να αντιγράψει τις αντιπαρατηρήσεις. Η τυχόν μη τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων από την Επιτροπή παραλαβής θα έχει σαν συνέπεια την απαλλαγή του προμηθευτή από την Επιτροπή Προμηθειών για λόγους τυπικούς (δηλ. δεν θα εξετάζεται η ουσία της παράβασης).

7 Η μη αναγραφή αντιπαρατηρήσεων στις σημειούμενες παρατηρήσεις του προμηθευτή, στο σχετικό πρακτικό της παράβασης δημιουργεί τεκμήριο για την αλήθεια των παρατηρήσεων και των ισχυρισμών του. Η μη υπογραφή επίσης από τον προμηθευτή πρακτικού παράβασης αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο. Ο προμηθευτής οφείλει να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των προσκομιζομένων ειδών, ως προς την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία όπως και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, τους οποίους η Επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει βάσει του δελτίου παραγγελίας και αυτών που αναγράφονται στο δελτίο αποστολής του προμηθευτή και μετά θα υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή πρακτικό απόρριψής. Καμία ασάφεια ως προς το την ποιότητα δύναται να επικαλεσθεί σε όφελος του ο προμηθευτής. Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Άρθρο 9 ο Ενστάσεις Οι σχετικές με την διεξαγωγή της δημοπρασία ενστάσεις κατατίθενται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου την επόμενη της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην Οικονομική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση η οποία και αποφασίζει τελικά. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 10 ο Πιστοποιήσεις Έκαστη προμήθεια ή επισκευή καθορίζεται υπό του επιβλέποντος ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 28/80, το όχημα αποστέλλεται σε εξωτερικό συνεργείο για επισκευή τηρουμένων των όρων του διαγωνισμού. Η επίβλεψη των προμηθειών ή εργασιών ακολουθεί το άρθρο 6 και το άρθρο 5 του Π.Δ. 28/80. Άρθρο 11 ο Ειδική διάταξη Επί εκάστης πιστοποίησης προμήθειας ή επισκευής ο προμηθευτής ή εκτελών την εργασία οφείλει να προσκομίσει τιμοκατάλογο των εταιριών εισαγωγής ανταλλακτικών ή των κατασκευαστών, για να πιστοποιείται η τιμή, όπως αυτή περιγράφεται στην εισαγωγή της διακήρυξης. Επιπλέον οφείλει να προσκομίσει τα δελτία παραγγελιών και παραλαβής των ανταλλακτικών καθώς και τα εξαρτήματα που αλλαχθήκαν εφόσον το επιτρέπει το μέγεθος τους και το απαιτεί ο Δήμος. Σε δύο ημέρες από την είσοδο ενός οχήματος ο ανάδοχος υποβάλει γραπτή εκτίμηση του χρόνου και του κόστους της επισκευής. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα τακτικά σέρβις των οχημάτων και τις μικροεπισκευές μικρού κόστους. Ο Δήμος εντός 2 ημερών πρέπει να εγκρίνει την εργασία και την δαπάνη για να ξεκινήσει η επισκευή. Σε περίπτωση που παρέλθει ο παραπάνω χρόνος θεωρείται θετική απάντηση από τον Δήμο. Ο Δήμος μπορεί να ορίζει υπάλληλο που θα παρακολουθεί την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση της επισκευής.

8 Άρθρο 12 ο Παραλαβή εργασιών Έκαστη εργασία παραλαμβάνεται από επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80. Άρθρο 13 ο Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης αποστέλλοντας με σχετική αίτηση στο: ή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο αφού στείλουν μία μέρα πριν σχετική αίτηση ή από την ιστοσελίδα του Δήμου ενημερώνοντας τον Δήμο Τοπείρου με φαξ που περιέχει τα στοιχεία του διαγωνιζομένου καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας ώστε να ενημερωθούν για τυχόν διευκρινήσεις ή από τα γραφεία της Τεχνικής υπηρεσίας στο Εύλαλο. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί υπηρεσιών του Δημοσίου Νόμοι και διατάξεις. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, βαρύνουν αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός. Οι αποδείξεις πληρωμής αυτών επισυνάπτονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της συμβάσεως (άρθρο 22 του ΠΔ28/80). Εύλαλο 20/02/2015 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα