ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,25 Ευρώ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιμολόγιο Μελέτης -Προϋπολογισμός Μελέτης -Συγγραφή υποχρεώσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γ ρ ε β ε ν ά 26/03/2014 Ο Συντάξασα ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ Ηλεκτρολογος Μηχανικός Τ.Ε.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ H μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προκειμένου να υλοποιηθεί η με αυτεπιστασία εκτέλεση του έργου <<Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού βορείου τμήματος του Δήμου έτους 2014>> με αριθμό μελέτης 26/2014 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,25. Στον ΚΑ υπάρχει πίστωση με τίτλο «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού βορείου τμήματος του Δήμου έτους 2014» ποσού 1.000,00. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α. Κωδικός cpv 2879/ / ΓΡΕΒΕΝΑ 26/03/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -Λυχνία ατμών νατρίου ΝΑ υψηλής πιέσεως 250w μορφής απιοειδούς ή σωληνοειδούς, με κάλυκα Ε40 κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή βραχίονα. -Λυχνία ατμών νατρίου ΝΑ υψηλής πιέσεως 150w μορφής απιοειδούς ή σωληνοειδούς, με κάλυκα Ε40 κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή βραχίονα. -Λυχνία ατμών νατρίου ΝΑ υψηλής πιέσεως 110w μορφής απιοειδούς με κάλυκα Ε27 κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή βραχίονα. -Λυχνία ατμών νατρίου ΝΑ υψηλής πιέσεως 70w μορφής απιοειδούς με κάλυκα Ε27 κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή βραχίονα. -Λυχνία ατμών υδραργύρου Hg υψηλής πιέσεως 125w μορφής απιοειδούς με κάλυκα Ε27 κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή βραχίονα. -Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 150w με ακίδα κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή βραχίονα. -Λυχνία φθορισμού, ηλεκτρονική για εξοικονόμηση ενέργειαςμε κάλλυμα ισχύος 23w, με κάλυκα Ε 27, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή βραχίονα. -Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως, και για τοποθέτηση σε βραχίονα. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής μέρη: α) Το κέλυφος. Είναι κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω τμήμα του κελύφους είναι διαμορφωμένο σε ρ υθμιζόμενη υποδοχή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 40 έως και 60 mm. β) Τον δαφανή κώδωνα. Είναι κατασκευασμένος από ειδική

4 διάφανη ακρυλική ύαλο ή πυρίμαχη ύαλο, ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωσή του στο κέλυφος γίνεται μέσω κατάλληλου παρεμβύσματος ανθεκτικού σε έντονες καιρικές μεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, τσόχα). Ο συνδυασμός κώδωνα και κελύφους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα P33 και στο χώρο των οργάνων P22 κατά DIN ή ισοδύναμη κατά τους Διεθνείς κανονισμούς. Το φωτιστικό σώμα θα είναι εξοπλισμένο με τα εξής: - Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χημικώς καθαρό αλουμίνιο 99,9% συμπληρωμένο και στιλβωμένο. - Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 40 - Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτής διορθώσεως συντελεστού ισχύος συν. φ> 0.85, αντιπαρασιτική διάταξη. - Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κλάσεως μονώσεως 1 κατά VDE 0710, ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα ή των λαμπτήρων και απλή σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ να μπορεί να λειτουργεί. Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η κατανομή του εκπεμπόμενου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα CUT-OFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς. -Φωτιστικό σώμα χαλύβδινο τύπου ΔΕΗ μορφής καμπάνας-πιάτου χρώματος πράσινου μετά βραχίονα κατάλληλου για λυχνίες ηλεκτρονικές εξοικονόμησης ενέργειας. -Λυχνία led ισχύος 36w, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση μιας λυχνίας σε φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή σε βραχίονα τσιμεντοιστού ή σιδηροιστού. Κωδικός cpv 2879/ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΡΕΒΕΝΑ 26/03/2014 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ: 1 ΑΤΗΕ 9379 α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Λυχνία ατμών νατρίου Να υψηλής πιέσεως, δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Α Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 250w Ε40 αχλαδωτή ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 17,00 Β Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 250w Ε40 σωληνωτή ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 17,00 Γ Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 150w Ε40 αχλαδωτή ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 16,50 Δ Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 150w Ε40 σωληνωτή ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 13,00 Ε Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 110w Ε27 αχλαδωτή ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 15,00 Ζ Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 70w Ε27 αχλαδωτή ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑΛΕΠΤΑ 2,50 ΑΡΘΡΟ: 2 ΑΤΗΕ 9377 α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Λυχνία ατμών υδραργύρουhg υψηλής πιέσεως, δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Λυχνία ατμών Hg υψηλής πιέσεως 125w Ε27 αχλαδωτή ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 5,00

6 ΑΡΘΡΟ: 3 ΝΕΟ α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων με ακίδες ισχύος 150w, δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων με ακίδες ισχύος 150w ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 8,00 ΑΡΘΡΟ: 4 ΝΕΟ α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Λυχνία ηλεκτρονική εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 23w, με προστατευτικό κάλλυμα δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Λυχνία εξοικονόμησης ενέργειας 23w Ε27 ΤΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 31,29 ΑΡΘΡΟ: 5 ΑΤΗΕ 9361 α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως, δηλαδή προμήθεια μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. φωτιστικό σώμα βραχίονα ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 35,00 ΑΡΘΡΟ: 6 NEO α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Φωτιστικό σώμα χαλύβδινο τύπου ΔΕΗ δηλαδή προμήθεια μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. φωτιστικό σώμα τύπου ΔΕΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 55,00 ΑΡΘΡΟ: 7 ΝΕΟ α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Λυχνία led ισχύος 36w, δηλαδή προμήθεια μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Λυχνία led ισχύος 36w Ε27 ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 140,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΡΕΒΕΝΑ 26/03/2014 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος προμήθειας Α.Τ Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος (Ευρώ) 1 Δαπάνη (Ευρώ) Λυχνία νατρίου 250w αχλαδωτή 1Α Τεμ , ,00 2 Λυχνία νατρίου 250w σωληνωτή 1Β Τεμ ,00 170,00 3 Λυχνία νατρίου 150w αχλαδωτή 1Γ Τεμ ,50 825,00 4 Λυχνία νατρίου 150w σωληνωτή 1Δ Τεμ ,00 650,00 5 Λυχνία νατρίου 110w αχλαδωτή 1Ε Τεμ , ,00 6 Λυχνία νατρίου 70w αχλαδωτή 1Ζ Τεμ ,50 500,00 7 Λυχνία υδραργύρου 125w αχλαδωτή 2 Τεμ ,00 500,00 8 Λυχνία μετ.αλογονιδίων 150w με ακίδες 3 Τεμ ,00 800,00 9 Λυχνία ηλεκτρονική 23w με κάλλυμα 4 Τεμ , ,00 10 Φωτιστικό σώμα υδραργύρου 5 Τεμ , ,00 11 Φωτιστικό σώμα τύπου ΔΕΗ 6 Τεμ , ,00 12 Λυχνία led 36w 7 Τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΡΕΒΕΝΑ 26/03/2014 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο προμήθειας) Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια λυχνιώνκαι φωτιστικών σωμάτων Άρθρο 2 ο (Απάντηση στα τεχνικά στοιχεία) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει αφού λάβουν υπ όψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης και να δώσουν πλήρη τεχνικά στοιχεία, έντυπα κ.λ.π. για να μπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. Άρθρο 3 ο (Χρόνος και τρόπος παράδοσης) Τα υλικά πλήρη και έτοιμα προς λειτουργία μετά όλως των συσκευών και εξαρτημάτων αυτού θα παραδοθούν στο Δήμο. Από τον διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά και στον εσωτερικό φάκελο αυτής ο χρόνος παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας, λαμβανομένης ως ημερομηνίας μετρήσεως του χρόνου η ημερομηνία της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως προμήθειας. Άρθρο 4 ο (Εγγύηση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης) 1. Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία, υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό με εγγύηση ίση προς το 10% του συνολικού ποσού της κατακυρωθείσης προσφοράς για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός 10 (δέκα) εργασίμων ημερών από της ημερομηνίας κοινοποιήσεως της προσκλήσεως προς υπογραφή της σύμβασης. 3. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης και εμπροθέσμου εκτελέσεως θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 26, παρ. 2, του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.. Επί πλέον η τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγυήσεως προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύνονται μόνον δια της επιστροφής σ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση (ή οπισθογράφηση επ αυτής) του Δήμου ότι εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Εγγυητικές επιστολές του καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές. Εν περιπτώσει ύπαρξης ημερομηνίας λήξης αυτή επί ποινή ακύρωσης της σύμβασης θα

9 πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο μήνες. Για την προκείμενη περίπτωση αρχίζει από την ημέρα σύναψης της σύμβασης με ισχύ 14- (δέκα τέσσερις μήνες τουλάχιστον - μετά. 4. Η μη προσκόμιση εγγυήσεως σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υπαιτιότητας του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης που ενάγεται εις βάρος του, τις νόμιμες κυρώσεις, ήτοι της έκπτωσης αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωσή της για την συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατεθείσης εγγυήσεως. 5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά το χρόνο εγγύησης. Άρθρο 5 ο (Άρνηση υπογραφής της σύμβασης και συνέπεια αυτής) 1. Εάν ο αναδειχθησόμενος προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση της προμήθειας εντός δέκα ημερών από της γνωστοποιήσεως σ αυτόν της κατακυρώσεως της δημοπρασίας επ ονόματι του ή δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύησης. Η εγγύηση συμμετοχής εκ 5% εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου. Ο Δήμος μετά από αυτά είναι ελεύθερος να επιλέξει οιανδήποτε αποδεκτέα προσφορά ή να επαναλάβει τη δημοπρασία. 2. Ο Δήμος σε αμφότερες τις περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση πάσης τυχόν γενομένης σ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από μέρους του αρνηθέντος της υπογραφής της σύμβασης. Άρθρο 6 ο (Ευθύνη πωλητού και εγγύηση κατασκευής) 1. Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των υλικών και εγγυάται ανυπαρξία οιουδήποτε κεκρυμένου ελαττώματος. 2. Κατά την προσωρινή παραλαβή των υλικών εξετάζεται και διαπιστώνονται οι κατ αρχήν ιδιότητες και οι τυχόν επελθούσαι φθοραί, ζημίαι κ.λ.π. λόγω πλημελούς κατασκευής ή κακής ποιότητας χρησιμοποιηθέντων υλικών. 3. Χρόνος εγγύησης δεν ορίζεται. Όμως καθ όλο το χρόνο της εγγυήσεως καθώς και προηγούμενης, υποχρεούται ο ανάδοχος προμηθευτής να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες κάθε υλικό που θα αποδειχθεί ελαττωματικό. 4. Εάν ο προμηθευτής δεν προβεί στην επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών, να επιστραφεί αυτό και να προσκομιστεί καινούριο ανταποκρινόμενο στις προδιαγραφές ή να παρακρατηθεί η αξία του από την εγγύηση του κατέθεσε. Άρθρο 7 ο (Αναθεώρηση τιμών προσφορών) Οι τιμές προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρούνται, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 8 ο (Δαπάνες προμηθευτού Ευθύνη μέχρι παραδόσεως) Όλα γενικώς τα έξοδα μέχρι της παραδόσεως των υλικών στο Δήμο, βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στα υλικά μέχρι της παράδοσης αυτών στο Δήμο. Άρθρο 9 ο (Παράδοση προσωρινή και οριστική) 1. Ως μέρα παραδόσεως θεωρείται η ημέρα κατά την οποία θα προσκομίσει τα υλικά στο Δήμο για την παράδοσή του. Ο προμηθευτής ευθύνεται μέχρι του χρόνου υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής.

10 Μετά την ποσοτική παραλαβή ή ευθύνη του προμηθευτού περιορίζεται στα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης. 2. Λόγω της φύσης του αντικειμένου δεν δύναται να συνταχθούν πρωτοκόλλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής, για το λόγο αυτό η επιτροπή παραλαβής των υλικών θα περιοριστεί μόνο στην ποσοτική δεσμευομένου του προμηθευτή εν περιπτώσει κακοτεχνίας ή ελειπούς βάρους στα οριζόμενα από το άρθρο 6- της παρούσης. 3. Κατά το χρόνο χρήσεως εφ όσον ήθελαν διαπιστωθεί φθορές, ζημίες κ.λ.π. που θα οφείλονται στην κακή ποιότητα υλικών ή πλημμελή κατασκευή, ο προμηθευτής υποχρεούται να επανορθώσει άνευ ουδεμίας αμοιβής, εφ όσον δεκτικαί επανορθώσεων κατά την κρίση της επιτροπής, άλλως θα επιστραφεί όλη η ποσότητα. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει τα υλικά που θα αποδειχθούν ελαττωματικά. Για την περίπτωση της μη συμμορφώσεως του προμηθευτή προς την υποχρέωση του αυτή, ο Δήμος δικαιούται να προβεί σ αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτού παρακρατούμενης της αξίωσης του ποσού από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από επιτροπή οριζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α. Άρθρο 10ο (Υπέρβαση προθεσμίας παραδόσεως) 1. Για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία υπέρβασης της συνομολογηθησόμενης προθεσμίας παραδόσεως των υλικών δύναται το Δ.Σ. να υποχρεώσει τον προμηθευτή στην καταβολή λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζημιώσεως, προστίμου συμφώνως με τα κάτωθι: 1.1 Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, 2,5 επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 1.2 Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος υλικών χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα φωτιστικά που δεν παραδόθηκαν εμπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτού. 3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ αυτόν, η δυνατότητας να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης με απόφαση Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπ όψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά προμηθευτή και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με απόφαση του Δ.Σ. 5. Προκαταβολή δεν χορηγείται. Άρθρο 11 ο (Αθέτηση όρων συμφωνίας)

11 1. Η από μέρους του τελευταίου μειοδότη αθέτηση όρου της παρούσης διακηρύξεως και της συνομολογηθησομένης συμβάσεως ή η μη πλήρως συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με απόφαση του Δ.Σ. 2. Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν αποτέλεσμα 2.1. Την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ή ολόκληρου του ποσού της κατατεθειμένης εγγύησης ή μέρους αυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσης Την υποχρέωση του προμηθευτού να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία θετική ή αποθετική την οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της συμβάσεως. Άρθρο 12 ο (Ευθύνη πωλητού) 1. Ο πωλητής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των υλικών και εγγυάται για την ανυπαρξία οιουδήποτε κεκριμένου ελαττώματος. 2. Εάν εντός του χρόνου εγγυήσεως παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή, ο Δήμος δικαιούνται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστολή της αγοραπωλησίας, είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος. Άρθρο 13 ο (Τρόπος πληρωμής) Η πληρωμή της αξίας των υλικών από το Δήμο μας προς τον προμηθευτή θα γίνει αμέσως μετά την παραλαβή των υλικών με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, αυτή Δε θα είναι τμηματική ή συνολική αναλόγως της περιπτώσεως και την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτού. Άρθρο 14 ο (Επίλυση διαφορών) Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσης συμβάσεως προμηθείας, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α. Άρθρο 15 ο Όλα τα έξοδα, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, μηχανόσημα προσφοράς μελέτης και συμφωνητικού βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην τιμή που θα προσφέρει χωρίς αμφισβήτηση η απαίτηση. Επίσης κρατήσεως 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, ΦΕΚ κ.λ.π. Τα έξοδα δημοσιεύσεως, διακηρύξεως, διαγωνισμών και τυχόν επαναληπτικού για τις μεν δημοσιεύσεις στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δήμο, για δε τις δημοσιεύσεις που γίνονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΡΕΒΕΝΑ 26/03/2014 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρεβενά Ταχ.Δ/νση :Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Πληροφορίες: ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ Τηλέφωνο : Αριθμ.Πρωτ... ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ ΘΕΜΑ : Μελέτη για εκτέλεση προμήθειας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αναφορικά με το προφορικό αίτημά σας, σας στέλνουμε δύο αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥΕΤΟΥΣ 2014 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) προϋπολογισμού δαπάνης ,25 Ευρώ και σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Εσωτερική διανομή: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) 1 Αριθ. Μελέτης: Προέλ.Χρημτ:... 2 Προϋπ.μελέτης: ,25 Ευρώ. Πρόγρ. // : 3 Τρόπ. εκτ/σης:... Ποσό // :... 4 Ανάδοχος : Ποσό 1ης πιστοπ.:... 5 Εκπτωση :... Ποσό 2ης πιστοπ.:... 6 Ημερ.δημοπρατ:... Ποσό 3ης πιστοπ.:... 7 Εγκρ.δημοπρασ: Πληρ.ετους 2011 :... 8 Ποσό συμφωνιτ:... // // 2011 :... 9 Ημερ.συμφ/κού:... // // 2011 : Ποσό 1ου Σ.Π.: Τελ.κόστος : Αρ.Εγκρ. // : Προθεσμ.περαίωσης... Ποσό 2ου Σ.Π.: Παράτ.προθεσμίας :... Αρ.Εγκρ. // : Λήξη χρ.περαίωσης :... Ποσό 3ου Σ.Π.: Ημερ.περαίωσης :... Αρ.Εγκρ. // : Ημερ.τελ.επιμετρ. : Λήξη χρ.εγγύησης : Αριθ.έργου : Απ.συγκρ.επ.παραλ.: Ημερ.εγκ/σης : Ημ.προσ.ορισ.παραλ: Ημερ.1ου πίν.εργασ Εγκρ.προσ.ορισ.παρ:... // 2ου // // Βιβλίο πληρωμών :... // 3ου // // Βιβλίο επιβλ.εργων:...

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ: 1 ΑΤΗΕ 9379 α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Λυχνία ατμών νατρίου Να υψηλής πιέσεως, δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Α Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 250w Ε40 αχλαδωτή Β Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 250w Ε40 σωληνωτή Γ Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 150w Ε40 αχλαδωτή Δ Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 150w Ε40 σωληνωτή Ε Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 110w Ε27 αχλαδωτή Ζ Λυχνία ατμών Να υψηλής πιέσεως 70w Ε27 αχλαδωτή ΑΡΘΡΟ: 2 ΑΤΗΕ 9377 α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Λυχνία ατμών υδραργύρουhg υψηλής πιέσεως, δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Λυχνία ατμών Hg υψηλής πιέσεως 125w Ε27 αχλαδωτή ΑΡΘΡΟ: 3 ΝΕΟ α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων με ακίδες ισχύος 150w, δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων με ακίδες ισχύος 150w ΑΡΘΡΟ: 4 ΝΕΟ α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Λυχνία ηλεκτρονική εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 23w, με προστατευτικό κάλλυμα δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Λυχνία εξοικονόμησης ενέργειας 23w Ε27

15 ΑΡΘΡΟ: 5 ΑΤΗΕ 9361 α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως, δηλαδή προμήθεια μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. φωτιστικό σώμα βραχίονα ΑΡΘΡΟ: 6 NEO α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Φωτιστικό σώμα χαλύβδινο τύπου ΔΕΗ δηλαδή προμήθεια μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. φωτιστικό σώμα τύπου ΔΕΗ ΑΡΘΡΟ: 7 ΝΕΟ α.κ.αν. ΗΛΜ 103 Λυχνία led ισχύος 36w, δηλαδή προμήθεια μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Λυχνία led ισχύος 36w Ε27 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΡΕΒΕΝΑ 26/03/2014 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Είδος προμήθειας Α.Τ Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος (Ευρώ) Λυχνία νατρίου 1 250w αχλαδωτή 1Α Τεμ. 90 Δαπάνη (Ευρώ) 2 Λυχνία νατρίου 250w σωληνωτή 1Β Τεμ Λυχνία νατρίου 150w αχλαδωτή 1Γ Τεμ Λυχνία νατρίου 150w σωληνωτή 1Δ Τεμ Λυχνία νατρίου 110w αχλαδωτή 1Ε Τεμ Λυχνία νατρίου 70w αχλαδωτή 1Ζ Τεμ Λυχνία υδραργύρου 125w αχλαδωτή 2 Τεμ Λυχνία μετ.αλογονιδίων 150w με ακίδες 3 Τεμ Λυχνία ηλεκτρονική 23w με κάλλυμα 4 Τεμ Φωτιστικό σώμα υδραργύρου 5 Τεμ Φωτιστικό σώμα τύπου ΔΕΗ 6 Τεμ Λυχνία led 36w 7 Τεμ. 40 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΡΕΒΕΝΑ 26/03/2014 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Προϋπολογισµός : 60.000,00 Φ.Π.Α. (23%): 13.800,00 απάνη: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών Ν.Α. Λέσβου ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Εργασία : Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Βέροιας(Α'ΦΑΣΗ) Aριθμ. Μελέτης:21/2015 ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προστασίας ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.971,56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ :20.6061.02 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007 2013 Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : 6.744,40 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : 6.744,40 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Θέµα : «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα