Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: / ΦΑΞ: /153 arcadia.gr ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με ) 1)κ. Μιλτιάδη Κονοπισόπουλο 2)κ. Άγγελο Παπαγγελόπουλο 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη 7)κ. Παναγιώτη Βαλασόπουλο 8)κ. Σωτήριο Παναγιωτόπουλο (με την παράκληση σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς) ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη 2) Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες κ. Ανδρέα Πουλά και κ. Απόστολο Παπαφωτίου 3)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax): Αργολίδας ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Αρκαδίας - ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Κορινθίας - ΔΕΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟ Λακωνίας - ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Μεσσηνίας ΑΛΕΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες, κατά περίπτωση, της Περιφερειακής Ενότητάς τους, προκειμένου α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής β)να αποστείλουν με e - mail τις σχετικές εισηγήσεις 4) Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/03/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ), του άρθρου 5 του Ν.4071/ «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση

2 Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 1. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και λοιπών τευχών για τη δημοπράτηση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, υποέργο : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ. ΟΔ. Νο 27(Περιοχή Κιβερίου), π/υ ,00 με ΦΠΑ, Πιστ: ΠΔΕ 2013ΕΠ και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και λοιπών τευχών για τη δημοπράτηση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, υποέργο : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4 ΕΠΑΡΧΙΑΚ. ΟΔΟΥ), π/υ ,00 με ΦΠΑ, Πιστ: ΠΔΕ 2013ΕΠ και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και λοιπων τευχών για τη δημοπράτηση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, υποέργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ Νο 24(ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ-ΣΤΕΡΝΑ ), π/υ ,00 με ΦΠΑ, Πιστ: ΠΔΕ 2013ΕΠ και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4. 'Εγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και λοιπων τευχών για τη δημοπράτηση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, υποέργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚ. ΟΔΟΥ Νο26 ), π/υ ,00 με ΦΠΑ, Πιστ: ΠΔΕ 2013ΕΠ και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας οικ. Έτους 2014, για την ανανέωση συμβάσεων υποστήριξης των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας έτους 2014 μειωμένο κατά 10% επί της αρχικής προσφοράς των εταιρειών «ALTEC» και «Βλασσόπουλου Κλέαρχου, σύμφωνα με την αρ. 92/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας οικ. Έτους 2014, για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Αργολίδας. (αρ. Πρωτ: 12701/1043/2014) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας οικ. Έτους 2014, για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Αργολίδας. (αρ. Πρωτ: 12365/1021/2014) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια ντουλαπών, ερμαρίων & ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών και Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9. 'Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης &παραλαβής των παραδοτέων του έργου: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

3 10. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών α)διενέργειας β) παρακολούθησης & παραλαβής των παραδοτέων & γ) Ενστάσεων του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ(Πυλη) ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής του έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12. Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας & ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Υ.Ε.Β, π/υ ,00 από πιστώσεις ΚΑΠ προηγούμενων ετών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 13. Έγκριση Προκήρυξης και Τευχών Δημοπράτησης του Διαγωνισμού ( άρθρο 10 παρ. 2 στ, του Ν. 3316/05) Της Μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΙΘΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 14. Έγκριση Προκήρυξης και Τευχών Δημοπράτησης του Διαγωνισμού ( άρθρο 10 παρ. 2 στ, του Ν. 3316/05) Της Μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΓΟΙ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 15. Eνημέρωση της Οικονομικής επιτροπής σχετικά με την αίτηση αποζημίωσης του κ. Ικπληκτσιάδη Βασιλείου για φθορές που υπέστη το ΙΧ όχημά του στο 44 ο χλμ Ε.Ο. Τρίπολης - Πύργου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 16. Ορισμός Δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 4117/2013 απόφασης του Ε Τμήματος του ΣτΕ (υπόθεση Αφοί Νικητόπουλοι Ο.Ε) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 17. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την δικάσιμο στις ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης όπου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης της εταιρείας Αφοί Κατσάνου -Εμπορία &Εμφιάλωση Υγραερίων Α.Ε ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 18. Ορισμός Δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των αριθμ. 64/2013, 65/2013, 66/2013, 67/2013, 68/2013 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης σχετικά με επιβολή προστίμου στο Δήμο Τρίπολης για τους ΧΑΔΑ Αγίας Τριάδας, Βλαχοκερασιάς και Λεβιδίου Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4 19. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την δικάσιμο στις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης όπου συζητείται η αγωγή καταβολής δεδουλευμένων 22 συμβασιούχων Γεωπόνων, Παγιδοθετών και Αρχιεργατών Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 20. Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής για την γνωμοδότηση του Δικηγόρου κ.ανδρεόπουλου Δημητρίου που υπηρετεί με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Κορινθίας σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 371/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης ( υπόθεση αγωγή υπαλλήλων Γεωργίου Κοσμόπουλου και Παναγιώτη Κουμπούνη) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην έκθεση τουρισμού ΜΙΤΤ Μόσχας που θα πραγματοποιηθεί από 19/3/2014 εως 22/3/2014 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή τιμολογίων παροχής νομικών υπηρεσιών από δικηγόρους Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή δαπανών (12334/3960). ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια διάφορων ειδών και εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας.(12787/4123) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 25. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή έκδοσης βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφου φορτηγών αυτοκινήτων και την πληρωμή τεχνικού ελέγχου τους(13175/986) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26. 'Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή έκδοσης βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφου φορτηγών αυτοκινήτων, αντικατάσταση κρατικών πινακίδων, πληρωμή τελών κυκλοφορίας, κτλ.(13171/985) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 27. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014 για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με την εταιρεία Unisystems για τη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού «Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου» και «Οικονομικής Διαχείρισης» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 28. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Περιφερειακού Συμβούλου προκειμένου να συμμετάσχει στην ημερίδα «Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα και Οικοτεχνία: 2 νέα εργαλεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας», στις 27 Φεβρουαρίου 2014, στο Κέντρο της Γης (Αθήνα). ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

5 29. Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 33/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (υπόθεση αίτηση προσφυγή Μπαλίκου Αριστοτέλη) ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 30. Ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Τρίπολης της Π.Ε Αρκαδίας για το σχολικό έτος ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 31. Α) Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση της Δικηγόρου κ.μαρίας Φακιολά που υπηρετεί με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας σχετικά με την εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού καταλληλότητας της επιτροπής της παρ. 4 αρθ. 13 Π.Δ. 242/96 που αφορά προσφερόμενα ακίνητα για μίσθωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. οικ /4403/ διακήρυξη Β) Έγκριση ή μη του πρακτικού καταλληλότητας της επιτροπής της παρ. 4 αρθ. 13 Π.Δ. 242/96 που αφορά προσφερόμενα ακίνητα για μίσθωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. οικ /4403/ διακήρυξη Γ) Διενέργεια δημοπρασίας (μειοδοτική φανερή και προφορική), και κατακύρωση η μη του αποτελέσματος αυτής για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Κορινθίας οικ. Έτους 2014, για την μεταφορά μαθητών του 2ου Γυμνασίου Κιάτου στη Βουλή των Ελλήνων 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Κορινθίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή ταχυμεταφορών εγγράφων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας 34. α) Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ετήσια ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων της Π.Ε Κορινθίας για το 2014 β) Κατακύρωση αποτελέσματος επιλογής αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων της Π.Ε. Κορινθίας για το έτος 'Έγκριση όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Απλή αμόλυβδη βενζίνη κίνησης, πετρέλαιο κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Κορινθίας

6 36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου Προμήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού λόγω κλοπής των καμερών πυρασφάλειας των μετεωρολογικών σταθμών για την αποκατάσταση λειτουργικότητας του έργου Ανάπτυξη συστήματος πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας π/υ ,00 που χρηματοδοτείται από πιστώσεις Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ προηγούμενων ετών 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια ενός πολυμηχανήματος, ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου και επτά εσωτερικών σκληρών δίσκων, για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια επαγγελματικού ηχητικού εξοπλισμού για την αίθουσα των Λακώνων Ποιητών Γιαννη Ρίτσου και Νικηφόρου Βρεττάκου του Διοικητηρίου Π.Ε Λακωνίας Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(οτε) και προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών ΠΕ Λακωνίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή δαπανών (1493) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ&ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια 5200 σακών ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Λακωνίας ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 42. Εγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, π/υ ,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 43. 'Εγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, π/υ ,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 44. Μερική τροποποίηση της αρ. 164/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 45. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η αίτηση αναστολής και προσφυγής της ΑΕ Παναγιώτης Φρεντζος

7 46. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατα την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η από ανακοπή της τέως ΝΑ Μεσσηνίας κατά της ΚΞ Σκουφης Ι- Αναστασοπούλου Μ. 47. Ενημέρωση της Επιτροπής για την γνωμοδότηση του δικηγόρου Καλαμάτας κ. Αλεξόπουλου Γεωργίου σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 517/2013 απόφασης του ΣΤΕ (υπόθεση Χρήστου Τσιριγώτη) 48. Ενημέρωση της Επιτροπής για τη γνωμοδότηση της δικηγόρου Καλαμάτας κ Βασιλοπούλου Ευσταθίας σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 23/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (υπόθεση Σιμωνίδη Κατσαρού) 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014,για τη πληρωμή της δικηγόρου Καλαμάτας κ. Μαρίας-Αικατερίνης Βεζυρέα για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το έργο Βελτίωση 9ης επαρχιακής οδού-τμήμα εισόδου Κορώνης-τεχνικά έργα σταθεροποίησης κατολίσθησης 50. Μερική τροποποίηση της αρίθμ. 36/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 51. Μερική τροποποίηση της αρίθμ. 37/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 52. 'Εκδοση νέας τυπικής εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. έτους 2013, για την αντικατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου της Π.Ε. Μεσσηνίας (σχετ. η αριθμ. 1665/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 53. 'Έγκριση συμπληρωματικής παράτασης συμβατικής περιόδου του αναδόχου προμηθευτή αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών (μελάνια-ταινίες δισκέτες-cd, κλπ, τηλεμοιοτυπικών μηχανημάτων (FAX)& TONER φωτοαντιγραφικών, γνήσια των εταιρειών κατασκευής των μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας

8 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια πίνακα ελέγχου λειτουργίας βυθιζόμενης μπάρας στο χώρο στάθμευσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Μεσσηνίας 56. 'Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για τις δημοσιεύσεις των υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, στο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25 ης Μαρτίου 1821 στην ΠΕ Μεσσηνίας 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2014 για την πραγματοποίηση ημερίδας ενημέρωσης για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 (σε συνεργασία με το ΙΚΥ και την Περιφερειακή Δ/νση Α/ θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης). ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε έντυπα εθνικής εμβέλειας Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Θεόδωρος Ντάνος

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 15/3/2013 Αρ. Πρωτ : 17936/6673 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 215-12/15-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013 ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ 1 Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ 2 Ανάθεση σε συµβολαιογράφο σύνταξης συµβολαίου αποδοχής κληρονοµίας ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ

Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Φεβρουάριος 2013 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργιάς... 4 Διεύθυνση Διοίκησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα