Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: / ΦΑΞ: /153 arcadia.gr ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με ) 1)κ. Μιλτιάδη Κονοπισόπουλο 2)κ. Λαπαθιώτη Παναγιώτα 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο 5)κ. Μπακούρο Γεώργιο 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη 7)κ. Παναγιώτη Βαλασόπουλο 8)κ. Σωτήριο Παναγιωτόπουλο (με την παράκληση σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς) ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη 2) Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες 3)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax) Αργολίδας, Αρκαδίας Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες, κατά περίπτωση, της Περιφερειακής Ενότητάς τους, προκειμένου α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής β)να αποστείλουν με e - mail τις σχετικές εισηγήσεις 4) Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/07/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ), του άρθρου 5 του Ν.4071/ «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

2 Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 1. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και λοιπών τευχών για τη δημοπράτηση του έργου Αποκαταστάσεις τεχνικών-αντιπλημμυρικών Π.Ε. Αργολίδας, με κωδικό έργου ΚΑΕ , π/υ ,00, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2. Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής Δημοπρασίας του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ υποέργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ Νο26 π/υ ,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), Πιστ: ΠΔΕ 2013ΕΠ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3. Εγκριση του πρακτικού Δημοπρασίας του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ υποέργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ..4 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ π/υ ,00, Πιστ: ΠΔΕ 2013ΕΠ και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων που έχουν την ίδια οικονομική προσφορά Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4. Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας σχετικά με την έγκριση και διάθεση πίστωσης 8.871,62, σε βάρος του ΚΑ.Ε για το έργο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ», Πρ/σμού μελέτης: ,00, Χρήσης: , ΑΝΑΔΟΧΟΥ:» Κ-ξία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μόνιμων ή αναλώσιμων υλικών και βεβαίωσης εργασιών της ΔΑΟΚ Αργολίδας Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6. 'Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Γραφικής ύλης &φωτοαντιγραφικού χαρτιού για ανάγκες της Π.Ε. Αργολίδας 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, οικ. Έτους 2014, για την έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών α) Διενέργειας Αξιολόγησης και β)εξέτασης Ενστάσεων για τον ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου προμηθευτή υγρών καύσιμων για το έτος , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Ε. Αργολίδας 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, οικ. Έτους 2014, για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας (Αρ. Πρωτ: 52029/4751)

3 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, οικ. Έτους 2014, για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας (Αρ. Πρωτ: 48759/4429) 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, οικ. Έτους 2014, για την παροχή υπηρεσιών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς SPEEDEX Α.Ε ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, οικ. Έτους 2014, για τον εκσυγχρονισμό(αναβάθμιση) συστήματος ασφαλείας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας 12. Έγκριση Προκήρυξης και συνοδών Τευχών Δημοπράτησης του Διαγωνισμού ( άρθρο 10 παρ. 2 στ, του Ν. 3316/) της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΚΟΒΑΣ ΑΡΓΟΥΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13. Έγκριση του από Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του έργου «Ψηφιακή Περιφέρεια Πελοποννήσου», σύμφωνα με το οποίο εξετάστηκε η από 09/7/2014 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 52780/2014/ ) προδικαστική προσφυγή της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «A.M.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ-ΑΦΟΙ ΡΗΤΤΑ Ο.Ε. COVERAGE» για την ακύρωση/ανάκληση της υπ αριθμ. 1161/ (ΑΔΑ Ω61Α7Λ-Ρ7) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 14. Έγκριση του από Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του έργου «Ηλεκτρονικό Καλάθι (πύλη) Αγροτικών Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου», σύμφωνα με το οποίο εξετάστηκε η από 14/7/2014 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 53217/17435/ ) προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ακύρωση/ανάκληση της υπ αριθμ. 1184/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή μισθοδοσίας εποχικών υπαλλήλων με σχέση ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 8 μηνών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας&Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή ανεξοφλήτων τιμολογίων βιβλίων για τις ανάγκες της Π.Ε. Αρκαδίας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή δικαιούχου του έργου «Συντήρηση των δρόμων 1. Καλλιάνι-Καστρακι 2. από Ε.Ο. Λαγκαδίων Πύργου προς Ελαία» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Τρίπολης Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια ειδών και εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιων της Π.Ε. Αρκαδίας(Αρ.:Πρωτ:53301/17493) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και τις εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο χώρο του νέου computer room στο κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την μετακίνηση εκτός έδρας στις θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στην Αθήνα για την συμμετοχή του στο συνέδριο με τίτλο Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την συνδιοργάνωση της Π.Ε Αρκαδίας με το Δήμο Γορτυνίας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης του 41ου Διαγωνισμού Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια στις ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και σύναψη 1 ης Σ.Σ της εργολαβίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Ε.π.Ο. ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» αναδόχου: Κ/Ξ «ΕΛ.ΤΕ Ε.Π.Ε-ΑΣΗΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 24. Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ και παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» 25. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού , Έγκριση απευθείας ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ» προϋπολογισμού , Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι - Βεληνιάτικα - Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο» με προϋπολογισμό:

5 28. Α) Εγκριση της επιμέρους κατανομή, ποσού ,00 της εγκεκριμένης πίστωσης του έργου «Συντήρηη Επαρχιακού & Εθνικού οδικού δικτύου και άμεση αντιμετώπιση καταστάστεων εκτάκτων αναγκών και επειγουσών παρεμβάσεων στο Νομό, καθώς και Β)Λήψη απόφασης για την προμήθεια υλικών του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Τμήμα της Επ. Οδού Ψάρι-Καλλιάνοι» Προϋπολογισμού: , Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής ηλεκτρονικών οργάνων και εξοπλισμού(π.χ. ταχογράφων, ηλεκτρονικός εξοπλισμός ψηφιοποίησης κλπ), καθώς και του λογισμικού και των προγραμμάτων τους ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 30. Έγκριση μεταφοράς των υπηρεσιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας σε νέο κτίριο και τη λύση της όλων μισθώσεων ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 31. Έγκριση τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου ιδιοκτησίας κ.γ.μαργέτη επί της οδού Κολιάτσου 44 στην Κόρινθο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Κορινθίας οικ. Έτους 2014, προμήθεια ειδών και παροχή εργασιών (προμήθεια φωτογραφικών, μηχανών, συνδρομή συμβολαίων λογισμικού κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας(Αρ.:Πρωτ:51225/4004) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 33. Έγκριση πρακτικού (1) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.ΕΟ.) της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 34. 'Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο 39 ΤΡΙΠΟΛΗ-ΣΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ- (ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠ. Ο. ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ-ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ Ε.Ο(19ο ΧΛΜ), π/υ ,00 και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων που έχουν την ίδια οικονομική προσφορά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 35. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5 Π. ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗ-ΧΡΥΣΑΦΑ-ΑΓΡΙΑΝΟΙ, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων που έχουν την ίδια οικονομική προσφορά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ

6 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014, για την μίσθωση μηχανήματος έργου για την αποκατάσταση κυκλοφορίας και βατότητας στο 35 χλμ της Ε.Ο. 39 Τρίπολης Σπάρτης-Γυθείου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014, για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση ροής τεχνικών έργων και ρείθρων της Επ. Οδού 34. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 38. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την δυνατότητα ή μη της αλλαγής έδρας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου, μετά από αίτημα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε Λακωνίας. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή των δαπανών εκλογικής αποζημίωσης, εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ της Π.Ε Λακωνίας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014, για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Λακωνίας με το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού Περιβαλλοντος & Αθλητισμού του Δήμου Σπάρτης για την πραγματοποίηση της 11ης Γιορτής Ελιάς και Λαδιού που θα πραγματοποιηθεί στη Σελλασία από 1-3 Αυγούστου 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014, για την συνδιοργάνωση με Δήμους του Ν.Λακωνίας για τη πραγματοποίηση «Κινηματογραφικών Βραδιών» ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014, για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Λακωνίας με το Δήμο Μονεμβασίας και την Ένωση Γυναικών Οι Μονεμβασιώτισσες για την πραγματοποίηση έκθεσης φωτογραφίας και μουσικής βραδιάς στο Κάστρο Μονεμβασίας 12 με 18 Αυγούστου ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 43. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών με τους αναπληρωτές τους, για το διαγωνισμό της Π.Ε. Λακωνίας για το έργο της μεταφοράς μαθητών Ν. Λακωνίας με μισθωμένα μεταφορικά μέσα σχολικού έτους με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών, ήτοι: Α) επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ( αρχικού και επαναληπτικών ) και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Β) επιτροπή ενστάσεων και συγκρότηση των επιτροπών αυτών. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 44. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών με τους αναπληρωτές τους, και του γραμματείς για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τα μηχανήματα έργου και οχήματα για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα παράτασης δύο μηνών, συνολικού π/υ: ,00 ( συμπ/νου ΦΠΑ)

7 , ήτοι: Α) επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ( αρχικού και επαναληπτικών ) και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Β) επιτροπή ενστάσεων και συγκρότηση των επιτροπών αυτών. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 45. 'Εγκριση πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη του έργου ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΣΩΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, π/υ ,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 46. αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Νταρζανού Βαρβάρα σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αρίθμ. 11/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 47. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί ερωτήματος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Μεσσηνίας σχετικά με την δυνατότητα χορήγησης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένο αγροτικό μηχάνημα (Θεριζοαλωνιστικής μηχανής) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την συντήρηση του ΚΗΗ2839 επιβατικού αυτοκινήτου της Π.Ε. Μεσσηνίας 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την επισκευή του ΜΕ διαμορφωτήρα του Τμήματος Συγκοινωνιακών 'Εργων της Π.Ε. Μεσσηνίας 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Μεσσηνίας με το Σύλλογο Γυναικών Δωρίου για τη πραγματοποίηση της εκδήλωσης του 8ου Φεστιβάλ παραδοσιακών Χορών που θα πραγματοποιηθεί στις Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια διαφόρων ειδών γραφικής ύλης κ.λ.π. για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίαςτης Π.Ε. Μεσσηνίας 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Μεσσηνίας με τον Ναυτικό Ομιλο Καλαμάτας (Ν.Ο.Κ) Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ για την πραγματοποίηση του 26ου Κολυμβητικού Μαραθωνίου Μεσσηνιακού Κόλπου που θα πραγματοποιηθεί στις

8 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια μπαταριών της λειτουργίας των συσκευών GPS της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια 150Kg πρότυπης άμμου 600/300micron για τις ανάγκες ελέγχου των έργων του Τμήματος Εργαστηρίου της Δ/νσης Τεχνικών 'Εργων Π.Ε. Μεσσηνίας 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή αχρεωστήτως καταβληθέντων της Π.Ε. Μεσσηνίας 57. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας 58. Επικαιροποίηση της αρίθμ. 1822/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 59. Έγκριση συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου-ΠΕ Μεσσηνίας με την Ένωση Γυναικών Λεύκης και το Δήμο Τριφυλίας της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο: «Οι ρίζες μας μέσα από το δημοτικό τραγούδι» στις 29 Ιουλίου 2014 και της έκθεσης με τίτλο «Από το χθες στο σήμερα» από 3 έως 20 Αυγούστου 2014 στη Λεύκη Γαργαλιάνων καθώς και δαπάνης και διάθεση της πίστωσης εις βάρος του π/υ της ΠΕ Μεσσηνίας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνα Νικολάκου Αντιπεριφερειάρχης

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 15/3/2013 Αρ. Πρωτ : 17936/6673 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 215-12/15-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα