ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ Προϋπολογισµός : ,00 Φ.Π.Α.: ,51 απάνη: ,49 Πίστωση: ,00 (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) / π/υ 2011 Κ.Α.: Περιεχόµενα: Τεχνική έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Τεχνικές Προδιαγραφές Συγγραφή υποχρεώσεων ιακήρυξη Περίληψη διακήρυξης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Στο ήµο έλτα η συνεχής ανάγκη αποφράξεων αποχετευτικών αγωγών, που απαιτεί αντίστοιχα συνεχείς αναθέσεις σε εξωτερικούς παρόχους σχετικών υπηρεσιών, έχει ως αποτέλεσµα υψηλό κόστος χρήσης αυτού του είδους των υπηρεσιών. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το συνεχές αυτό πρόβληµα, απαιτείται η προµήθεια ενός συρόµενου αποφρακτικού µηχανήµατος,που θα το χειρίζονται µόνιµοι υπάλληλοι του ήµου, και θα καλύπτει τις ανάγκες µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Η συνολική δαπάνη της προµήθειας συµπεριλαµβάνει και προϋποθέτει την µεταφορά και τη θέση σε πλήρη λειτουργία και επίδειξη, του υλικού στην παράδοση. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των ,49 (60.000,00 µε Φ.Π.Α 23%).Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ήµου (ίδιοι πόροι) µε υπάρχουσα αρχική πίστωση ,00 στον Κ.Α του Π/Υ του έτους Ο Θεωρήσας Kαρανταίδης Ευστάθιος Ο Συντάξας Παπαδογιάννης Αντώνιος

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ευρώ) ΑΠΑΝΗ (ευρώ) Συρόµενο αποφρακτικό τεµάχιο , ,49 Φ.Π.Α 23 % ,51 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαµβάνει και την τιµή µεταφοράς και παράδοσης στην οριστική θέση, µαζί µε όλα τα υλικά ή µικρό-υλικά, των υπό προµήθεια προϊόντων, όπως και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα το χειρίζεται, καθώς και την επίδειξη - δοκιµή λειτουργίας. Ο Θεωρήσας Kαρανταίδης Ευστάθιος Ο Συντάξας Παπαδογιάννης Αντώνιος

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ Η παρούσα προµήθεια αφορά στην αγορά ενός καινούργιου συρόµενου αποφρακτικού µηχανήµατος για τον καθαρισµό των αποχετευτικών αγωγών διαµέτρου έως και Φ 600mm. 1.ΓΕΝΙΚΑ Το συρόµενο αποφρακτικό θα είναι ένα ενιαίο µηχάνηµα και θα αποτελείται από: 1. το τρέιλερ µε το πλαίσιο του και τον φωτισµό. 2. την αντλία υψηλής πίεσης µέχρι 200 bar και µέχρι 100 lt το λεπτό 3. τον κινητήρα (πετρελαιοκινητήρας) min 40ΗΡ 4. την δεξαµενή νερού 800 Lt (2Χ400lt) 5. το τύµπανο µε σωλήνα υψηλής πίεσης τύπου ΝW 16 (5/8 ), µήκους 80µ µε σύστηµα υδραυλικής κίνησης του τύµπανου & δυνατότητα σταθεροποίησης του τύµπανου (στροφείου) σε διάφορες θέσεις 180 ο. 6. Το τύµπανο µε σωλήνα πλήρωσης ¾ µήκους 50m (NW 19) & τα διάφορα παρελκόµενα του. 7. Ένα πιστόλι υψηλής πίεσης µε λάντζα 850mm και ρυθµιζόµενο µπεκ 8. Ένα µπεκ ανοικτό για διάνοιξη και ένα µπεκ τυφλό για καθαρισµό φρεατίων. 9. Σύστηµα αναρρόφησης για την πλήρωση των δεξαµενών. 10. Σύστηµα εξοικονόµησης νερού (επιθυµητό έως και 70 %) Πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικά υλικά πάνω σε αυτόνοµο πλαίσιο. Πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές CΕ καθώς και τις προδιαγραφές του ΚOΚ. Να υπάρχει πιστοποίηση από επίσηµο φορέα (πχ ΙSO, TUV κλπ)

5 2.ΤΡΕΥΛΕΡ Το τρέιλερ θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό µεταλλικό σωλήνα µορφής,πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήµατα που θα αποτελούν το ολοκληρωµένο µηχάνηµα. Αυτό θα σύρεται πάνω σε δύο ελαστικούς τροχούς οι οποίοι θα πρέπει να έχουν και προστατευτικά φτερά. Το τρέιλερ θα πρέπει να έχει τον προβλεπόµενο από τον Νόµο φωτισµό για νυχτερινές µετακινήσεις. 3.ΠΛΑΙΣΙΟ Το συρόµενο πλαίσιο πρέπει να διαθέτει αυτοφερόµενο σύστηµα πέδησης που όταν είναι συνδεδεµένο µε το όχηµα έλξης να φρενάρει µε τη βοήθεια του συστήµατος αυτού. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει χειρόφρενο και τρίτο µικρό τροχό για τη σταθεροποίηση του αλλά και για τη µετακίνηση του όταν αυτό απεµπλέκεται από το όχηµα. Επιθυµητό είναι να φέρει επιπλέον πέδιλα σταθεροποίησης στο πίσω µέρος του. Επιθυµητό είναι επίσης να υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος για διάφορα αντικείµενα και εργαλεία κατ ελάχιστο 200 λτ. 4.ΣΥΣΤΗΜΑ εξαµενή Το αποφρακτικό πρέπει να διαθέτει δεξαµενές 800 λτ ήτοι δύο δεξαµενές χωρητικότητας 400 lt τουλάχιστον η κάθε µία, για νερό, µε δείκτη πλήρωσης και ανεξάρτητη έξοδο υπερπλήρωσης. Οι δύο δεξαµενές θα λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία διατηρώντας πάντα τη µέγιστη σταθερότητα κατά τη λειτουργία µε χαµηλό κέντρο βάρους. Αντλία Η αντλία υψηλής πίεσης πρέπει να έχει πίεση τουλάχιστον 150 Bar µε σύγχρονη εξαγωγή νερού 100 λτ/min. Επίσης θα πρέπει να δίνει την επιλογή διαβάθµισης της πίεσης (Bar) σε συνδυασµό µε διαφορές παροχές νερού (λτ/min). Πρέπει να έχει κεραµικές κεφαλές και αυτόµατο ρυθµιστή πίεσης, µανόµετρο γλυκερίνης καθώς και σύστηµα by pass και

6 αναρρόφησης. Το σύστηµα αναρρόφησης πρέπει να έχει ειδικό φίλτρο κατακράτησης αντικειµένων. Κινητήρας Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι 40ΗΡ τουλάχιστον, υδρόψυκτος, µε ηλεκτρικό εκκινητή. Πρέπει να διαθέτει ασφάλεια θερµοκρασίας µε αυτόµατο σβήσιµο όταν η θερµοκρασία υπερβεί τα όρια ασφαλείας του κινητήρα. Η εξαγωγή καυσαερίων πρέπει να είναι καλά µονωµένη για µείωση θορύβου και θερµοκρασίας. Η δεξαµενή καυσίµου πρέπει να έχει φίλτρο προστασίας για κατακράτηση µικροαντικειµένων και χωρητικότητα 401t τουλάχιστον. Το σύστηµα σύζευξης κινητήρα-αντλίας υψηλής πίεσης πρέπει να βρίσκεται πάνω σε αντικραδασµική βάση και όλο µαζί σε κουτί µε µόνωση για τη µείωση του θορύβου κατά τη λειτουργία του και κλειδαριά για την προστασία του. Τύµπανο µε σωλήνα υψηλής πίεσης Ο σωλήνας υψηλής πίεσης (εσωτερικής διαµέτρου), 5/8, πρέπει να είναι µήκους τουλάχιστον 80m και να βρίσκεται πάνω σε ειδικό τύµπανο (στροφείο) κατά προτίµηση ελαφρού µεταλλικού κράµατος. Το τύµπανο (στροφείο) πρέπει να είναι τοποθετηµένο πάνω σε ειδική βάση µε δυνατότητα περιστροφής 180. Το όλο σύστηµα θα µετακινείται µε τη βοήθεια υδραυλικής αντλίας (υδραυλική υποβοήθηση). Η περιστροφή του τύµπανου θα γίνεται υδραυλικά µε δυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής, µε ειδική διάταξη για την οµοιόµορφη περιέλιξη του σωλήνα ενώ θα υπάρχει απαραίτητα και σύστηµα χειροκίνητης περιέλιξης του σωλήνα. Τύµπανο µε σωλήνα πλήρωσης Στο πίσω µέρος πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο τύµπανο (στροφείο) µε σωλήνα µήκους 50µ τουλάχιστον, (εσωτερικής διαµέτρου), κατ ελάχιστο 3/4, για την πλήρωση των δεξαµενών µε νερό. Το αποφρακτικό θα ελέγχεται από ένα κεντρικό χειριστήριο πάνω στο οποίο θα βρίσκονται όλα τα κοµβία µε ενδεικτικές λυχνίες και τα όργανα λειτουργίας και θα είναι τοποθετηµένο πάνω στο τύµπανο του σωλήνα υψηλής πίεσης. Θα έχει βαθµό προστασίας ΙΡ 68 καθώς και ωροµετρητή. Όλο το σύστηµα εντολών θα είναι ασφαλισµένο µε ξεχωριστές ασφάλειες προστασίας.

7 Το αποφρακτικό θα φέρει φωτισµό εργασίας, φάρο, προστασία έναντι υπερχείλισης και αδειάσµατος, και τις απαραίτητες βαλβίδες αντεπιστροφής (δεξαµενή αντλία), τις δύο περιγραφόµενες ως άνω κεφαλές (µπέκ) και το πλυστικό πιστόλι χειρός µε κάνη και ρυθµιζόµενη κεφαλή διασποράς. Ο Θεωρήσας Kαρανταίδης Ευστάθιος Ο Συντάξας Παπαδογιάννης Αντώνιος

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο - Αντικείµενο προµήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ενός καινούργιου συρόµενου αποφρακτικού προϋπολογισθείσας δαπάνης ( µαζί µε το Φ.Π.Α. 23%), που θα χρησιµοποιηθεί από το ήµο έλτα. Άρθρο 2 ο - Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις : A) Του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β / ) B) Του Ν. 2286/95 περί προµηθειών δηµόσιου τοµέα και συναφών θεµάτων. Γ) Του εν ισχύει.κ.κ εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω. Άρθρο 3 ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε βάση τους όρους της διακήρυξης που θα καθορίσει η οικονοµική επιτροπή µε απόφασή του και ενώπιον της αρµόδιας για γνωµοδότηση επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α. Άρθρο 4 ο -Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης οι οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται και για τις οποίες θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία, έντυπα κ.λ.π. ολόκληρου γενικώς του αποφρακτικού για να µπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης ο διαγωνιζόµενος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

9 Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθµολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Άρθρο 5 ο -Χρόνος και τρόπος παραδόσεως. Το µηχάνηµα πλήρες έτοιµο προς λειτουργία θα παραδοθεί στο ήµο. Από τον διαγωνιζόµενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά και στον εξωτερικό φάκελο αυτής ο χρόνος παραδόσεως του, λαµβανοµένης ως ηµεροµηνίας µετρήσεως του χρόνου η ηµεροµηνία της υπογραφής της σχετικής συµβάσεως προµήθειας. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείσει προσφορές λόγω µεγάλου χρόνου παράδοσης (πάνω από ένα µήνα). Η επιτροπή παραλαβής σε λεπτοµερή µακροσκοπική εξέταση του αποφρακτικού και των τµηµάτων του, ποσοτική και ποιοτική, στις απαραίτητες δοκιµές, ελέγχους και µετρήσεις και αφού από αυτές και από την γενική µακροσκοπική εξέταση του αποφρακτικού διαπιστωθεί η εκπλήρωση των σχετικών συµβατικών όρων και προδιαγραφών προχωρεί στην παραλαβή του. Άρθρο 6 ο - Κ.Ο.Κ Οι διαστάσεις του αποφρακτικού, το βάρος του σε κάθε άξονα και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία του θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τη νόµιµη άδεια κυκλοφορίας για ωφέλιµο φορτίο αυτό που καθορίζει ο διαγωνιζόµενος µε την προσφορά του. Άρθρο 7ο - Εγγύηση καλής και εµπροθέσµου εκτέλεσης της σύµβασης. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση η ανάθεση της προµήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. Με την αποστολή της ανακοίνωσης θεωρείται ότι η σύµβαση συνάφθηκε,και ο προµηθευτής, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 10 µέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύµβαση.

10 Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει το αργότερο µέσα σε 15 µέρες από την κοινοποίηση αυτή όµως τότε η προθεσµία παράδοσης των υλικών αρχίζει µετά 10 µέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια, υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό µε εγγύηση ίση προς το 10% της καθαρής αξίας της κατακυρωθείσης προσφοράς για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής και εµπροθέσµου εκτελέσεως θα πρέπει να είναι συντεταγµένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το δηµόσιο, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 26, παρ. 2, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Επί πλέον η τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή της ότι η παρεχόµενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγυήσεως προς το ηµόσιο και τα Ν.Π... και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ αυτήν της Ε.Ε. ή µε έγγραφη δήλωση (ή οπισθογράφηση έπ αυτής) του ήµου, ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση ύπαρξης ηµεροµηνίας λήξης αυτή επί ποινή ακύρωσης της σύµβασης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο µήνες. Η µη προσκόµιση εγγυήσεως σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για την συνοµολόγηση και υπογραφή της σύµβασης που ενάγεται εις βάρος του τις νόµιµες κυρώσεις, ήτοι την έκπτωση αυτού και την υπέρ του ήµου κατάπτωσή της για την συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατεθείσης εγγυήσεως. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός 10 (δέκα) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της προσκλήσεως προς υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προµήθειας µετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική

11 παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά τον χρόνο εγγυήσεως και παραλαµβάνεται ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόµενο ή εξ όσον αυτό είναι αδύνατο, µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο και µε δική του επιβάρυνση. Άρθρο 8ο - Άρνηση υπογραφής της σύµβασης και συνέπειες αυτής. Εάν ο προµηθευτής που αναδείχτηκε δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση της προµήθειας εντός 15 ηµερών από της γνωστοποίησης σ αυτόν της κατακυρώσεως της δηµοπρασίας έπ ονόµατί του ή δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση: Η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ήµου. Ο ήµος µετά από αυτό είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιαδήποτε αποδεκτή προσφορά ή να επαναλάβει τον διαγωνισµό, ή να εφαρµόσει τα οριζόµενα στα άρθρα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ο ήµος σε αµφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση πάσης τυχόν γενοµένης σ αυτόν ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 9 ο -Ευθύνη πωλητού και εγγύηση κατασκευής Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµπεφωνηµένων ιδιοτήτων των πωλουµένων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κεκρυµένου ελαττώµατος. Κατά την παραλαβή του εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ αρχήν ιδιότητες και οι τυχόν επελθούσες φθορές, ζηµίες κ.λ.π. λόγω πληµµελούς κατασκευής, µεταφοράς, ή κακής ποιότητας χρησιµοποιηθέντων υλικών. Ο χρόνος εγγύησης θα ορίζεται µε την προσφορά, όµως καθ όλο το χρόνο της εγγυήσεως καθώς και προηγουµένως, υποχρεούται ο ανάδοχος προµηθευτής να αντικαταστήσει µε δικές του δαπάνες κάθε υλικό που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό.

12 Εάν ο προµηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ελαττωµατικών υλικών, θα επιστραφούν αυτά και θα προσκοµιστούν νέα ανταποκρινόµενα στις προδιαγραφές της µελέτης ή θα παρακρατηθεί η αξία τους από την εγγύηση που κατέθεσε. Άρθρο 10 ο -Αναθεώρηση τιµών προσφοράς. Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. Άρθρο 11 ο - απάνες προµηθευτή Ευθύνη µέχρι παραδόσεως. Όλα τα έξοδα γενικώς µέχρι της παραδόσεως του οχήµατος στο ήµο, βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο ανάδοχος προµηθευτής θα αναλάβει µε εξουσιοδότηση του ηµάρχου όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των πινακίδων, µεταβίβαση, ταξινόµηση και κυκλοφορία του αποφρακτικού εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τα έξοδα για τις ανωτέρω ενέργειες θα βαρύνουν τον ήµο. Επίσης ο προµηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συµβεί στο όχηµα µέχρι της παραδόσεως αυτού στο ήµο. Άρθρο 12ο -Παράδοση παραλαβή (αρθ ΕΚΠΟΤΑ) Ως ηµέρα παραδόσεως θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία θα προσκοµίσει το µηχάνηµα στον οριζόµενο από το ήµο χώρο για την παράδοσή του. Ο προµηθευτής ευθύνεται µέχρι του χρόνου υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. Κατά τον χρόνο χρήσης και εφ όσον διαπιστωθούν φθορές, ζηµίες κ.λ.π. που θα οφείλονται στην κακή ποιότητα υλικών ή πληµµελή κατασκευή ο προµηθευτής υποχρεούται να επανορθώσει άνευ ουδεµίας αµοιβής, εφ όσον είναι δεκτικές επανορθώσεων κατά την κρίση της επιτροπής, ειδάλλως θα επιστραφεί.(αρθ. 34 ΕΚΠΟΤΑ). Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει τα υλικά που θα αποδειχθούν ελαττωµατικά.

13 Για την περίπτωση µη συµµορφώσεως του προµηθευτού προς την υποχρέωσή του αυτή, ο ήµος δικαιούται να προβεί σ αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή παρακρατούµενης της αξιώσεως του ποσού από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από επιτροπή οριζόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 13 ο -Υπέρβαση προθεσµίας παραδόσεως Για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία υπέρβασης της προθεσµίας παραδόσεως ή αντικατάστασης του αποφρακτικού δύναται το.σ. να υποχρεώσει τον προµηθευτή στην καταβολή λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζηµιώσεως, προστίµου σύµφωνα µε τα κάτωθι: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας του εκπρόθεσµα παραδοθέντος οχήµατος χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που το υλικό που παραδόθηκε εκπρόθεσµα επηρεάζει τη χρησιµοποίηση του συρόµενου οχήµατος, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συνολικής συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτού. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ αυτόν, η δυνατότητα να παραδώσει το όχηµα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει το όχηµα ο

14 διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του.σ. ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. Προκαταβολή δεν χορηγείται. Άρθρο 14ο -Αθέτηση όρων συµφωνίας. Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση όρου της παρούσης, της διακήρυξης και της συνοµολογηθήσας συµβάσεως, η µη πλήρως συµµόρφωση του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο ήµο το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο της προµήθειας µε απόφαση του.σ.(άρθρο 33,35 ΕΚΠΟΤΑ) Η έκπτωση του προµηθευτή έχει σαν συνέπεια: α) Την απώλεια υπέρ του ήµου λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρου του ποσού της κατατεθειµένης εγγύησης ή µέρους. β) Την υποχρέωση του προµηθευτή να αποζηµιώσει το ήµο για κάθε ζηµία την οποία θα υποστεί από τη µη εκτέλεση της συµβάσεως. Άρθρο 15ο -Ευθύνη πωλητή Ο πωλητής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµπεφωνηµένων ιδιοτήτων των υλικών και εγγυάται για την ανυπαρξία οπουδήποτε εκκριµένου ελαττώµατος. Εάν εντός του χρόνου χρήσεως παρουσιαστεί έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητος ή ελαττώµατα τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή, ο ήµος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοραπωλησίας, είτε την ανάλογο µείωση του τιµήµατος. Άρθρο 16 ο -Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή της αξίας του υλικού από το ήµο µας προς τον προµηθευτή θα γίνει αµέσως µετά την παραλαβή του αποφρακτικού, µε τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος, αυτή δε, θα είναι τµηµατική ή συνολική αναλόγως της περιπτώσεως και την σύµφωνη γνώµη του προµηθευτού. Νόµιµες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν το ήµο.

15 Άρθρο 17ο -Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εµφανιστούν από την εφαρµογή της παρούσης σύµβασης προµήθειας, επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. Άρθρο 18ο Λοιπά Στοιχεία της σύµβασης θα αποτελέσουν η συγγραφή υποχρεώσεων και η προσφορά του προµηθευτή. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων θεωρείται συµπλήρωµα των τεχνικών προδιαγραφών. Άρθρο 19 ο - Συµπληρωµατικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή το χρόνο που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίζει τις ανάγκες Service. 2) Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον 1 (ενός) έτους, οι όροι της εγγύησης και ο χρόνος παράδοσης που µε ποινή αποκλεισµού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 30 ηµέρες. Ενδεχοµένως εάν οι προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών λόγω τύπου µάρκας που θα επιλεχθεί προβλέπουν µεγαλύτερη εγγύηση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να την καλύψει. 3) Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση οµοίων προµηθειών σε φορείς του ηµοσίου, του διαγωνιζόµενου για την τελευταία τριετία στην οποία θα αναφέρονται οι ηµεροµηνίες παράδοσης, ο φορέας, και ο τύπος του προσφερόµενου είδους, καθώς και κατάσταση προµηθειών του διαγωνιζόµενου σε φορείς του ηµοσίου την τελευταία τριετία. Ο Θεωρήσας Kαρανταίδης Ευστάθιος Ο Συντάξας Παπαδογιάννης Αντώνιος

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/2011 Τµήµα Καθαριότητας Γραφείο Πρασίνου Ταχ. /νση : Πλατεία ηµοκρατίας ΑΡ.ΠΡΩΤ: Σίνδος Τηλέφωνο : Fax : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ O ήµαρχος έλτα προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/95, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια συρόµενου αποφρακτικού του έτους 2011 ενδεικτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ηµέρα ευτέρα και από ώρα π.µ έως π.µ, (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού στο δηµοτικό κατάστηµα στην Πλατεία ηµοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης. 2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά στο αρµόδιο γραφείο του δήµου, αρµόδιος υπάλληλος κ. Παπαδογιάννης Αντώνιος (τηλέφωνο για πληροφορίες εσωτ.229) µέχρι και την ηµέρα ευτέρα αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για Ανώνυµη Εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται µε απόφαση του.σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσµεύων την εταιρεία. Όσον αφορά εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

17 Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι την προηγούµενη µέρα από το διαγωνισµό εφόσον η αποστολή της προσφοράς γίνει ταχυδροµικά ( ήµος έλτα Γραφείο Προµηθειών - /νση : Πλατεία ηµοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, τκ 57400). Οι προσφορές θα κατατεθούν όπως προβλέπεται από την διακήρυξη, στον παραπάνω χρόνο και τόπο, συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα. Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιµή των προσφεροµένων ειδών σε ΕΥΡΩ, µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. Οι προσφορές θα ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας του διαγωνισµού. 3. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. Μαζί µε την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής (εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύµατος ή άλλου προσώπου 5% επί της προϋπολογισµένης αξίας των ειδών συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου περί εγγραφής του σ αυτό. δ. Προκειµένου για διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. ε. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών και εάν αυτά έχουν απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης. ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ηµοσίου ή των ΟΤΑ.

18 η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 για τον χρόνο παράδοσης, των ειδών και ότι θα προβεί σε αντικατάσταση ελαττωµατικών ειδών. θ. Φύλλο τεχνικής προσφοράς συντεταγµένο µε την ίδια σειρά και αρίθµηση όπως οι τεχνικές προδιαγραφές. ι. Φάκελο οικονοµικής προσφοράς. Ο ήµος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 4. Οι προσφορές υποβάλλονται ως κάτωθι: Εντός σφραγισµένου κυρίως φακέλου όπου αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΜΟ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού, τα πλήρη στοιχεία του προµηθευτή. Εντός του κυρίως φακέλου τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα : α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, το φύλλο τεχνικής προσφοράς (δηλαδή την τεχνική περιγραφή των προσφεροµένων ειδών, έντυπο υλικό µε τεχνική περιγραφή τεχνικά χαρακτηριστικά - φωτογραφίες του κατασκευαστή (προσπέκτους), χώρα προέλευσης, κ.τ.λ. (εφ όσον υπάρχουν) και φέρει την ένδειξη τεχνική προσφορά) και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Η τεχνική προσφορά, προκειµένου να είναι άµεσα αξιολογήσιµη, πρέπει να υποβληθεί στην ίδια µορφή σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα. Στην τεχνική προσφορά αναφέρεται και ο χρόνος παράδοσης των ειδών καθώς και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας-διατήρησης. β. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν επιτρέπονται. Προσφορές για µέρος των υπό προµήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές. 5. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 6. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στο προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης.

19 7. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του συµβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. 8. Η παράδοση των προσφεροµένων ειδών ελευθέρων και έτοιµων προς χρήση σε χώρους που θα υποδείξει ο ήµος θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, άπαξ, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, µέσα σε 30 ηµέρες µέγιστα από την υπογραφή της σύµβασης. Το σύνολο της προµήθειας θα παραληφθεί µέσα σε 30 ηµέρες από την εντολή παράδοσης (παραγγελία) από την αρµόδια επιτροπή. 9. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας, µε την παράδοση των ειδών µε την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων και µετά την οριστική παραλαβή. Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και κράτηση για φόρο εισοδήµατος, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει το ήµο. 10. Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήµου και θα δηµοσιοποιηθεί στον τύπο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ & του Ν.3548/2007. Ο ήµαρχος έλτα ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Τµήµα Καθαριότητας ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/2011 Γραφείο Πρασίνου ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ταχ. /νση : Πλατεία ηµοκρατίας Σίνδος Τηλέφωνο : Fax : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ O ήµαρχος έλτα προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια συρόµενου αποφρακτικού του έτους 2011 ενδεικτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ηµέρα ευτέρα και από ώρα π.µ έως π.µ. (λήξη παράδοσης προσφορών),ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού στο δηµοτικό κατάστηµα στην Πλατεία ηµοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης. 2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά, στο αρµόδιο γραφείο του δήµου, αρµόδιος υπάλληλος κ. Παπαδογιάννης Αντώνιος (τηλέφωνο για πληροφορίες εσωτ.229) µέχρι και την ηµέρα ευτέρα αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 3. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. Οι προσφορές θα κατατεθούν όπως προβλέπεται από την διακήρυξη, στον παραπάνω χρόνο και τόπο, συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα. Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιµή των προσφεροµένων ειδών σε ΕΥΡΩ, µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ.

21 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογιζόµενης από την υπηρεσία δαπάνη δηλαδή Ευρώ. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ήµο, καθηµερινά, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο ήµαρχος έλτα ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Προϋπολογισµός : 60.000,00 Φ.Π.Α. (23%): 13.800,00 απάνη: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Προϋπολογισµός : 28.535,00 Φ.Π.Α. (23%): 6.563,05 απάνη: 35.098,05

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015 1 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015 Για την «Προµήθεια έντεκα (11) επιβατικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713543 2015-04-17

15PROC002713543 2015-04-17 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8702 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: 22943 20 585

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα