ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 Είμαστε μάρτυρες μιας ψηφιακής επανάστασης η οποία επηρεάζει δραματικά την επικοινωνία και την κοινωνία. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών αρκετές φορές συγκρίνονται με την εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο. Τι μας λέει αυτή η αναλογία για το μέ ον της ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας και ειδικότερα για το μέ ον των γλωσσών μας; Σήμερα είμαστε μάρτυρες μιας ψηφιακής επανάστασης που μπορεί να συγκριθεί με την εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο. Μετά την εφεύρεση του Γουτεμβέργιου επιτεύχθηκαν πραγματικές καινοτομίες στην επικοινωνία και την ανταλλαγή γνώσεων με προσπάθειες όπως η μετάφραση της Βίβ ου στην καθομιλουμένη από τον Λούθηρο. Στους αιώνες που ακολούθησαν, αναπτύχθηκαν πολιτισμικές τεχνικές για την καλύτερη προσέ ιση της επεξεργασίας του λόγου και της αντα αγής γνώσεων: Η ορθογραφική και γραμματική τυποποίηση ευρέως διαδεδομένων γλωσσών επέτρεψε την ταχεία διάδοση νέων επιστημονικών γνώσεων και ιδεών. Η ανάπτυξη επίσημων γλωσσών κατέστησε δυνατή την επικοινωνία των πολιτών εντός ορισμένων (συχνά πολιτικών) συνόρων. Η διδασκαλία και η μετάφραση γλωσσών επέτρεψε διαγλωσσικές αντα αγές. Η δημιουργία εκδοτικών και βιβ ιογραφικών οδηγιών διασφά ισε την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα έντυπου υλικού. Η δημιουργία διαφορετικών μέσων όπως οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα βιβ ία κ. ά. ικανοποίησε διάφορες επικοινωνιακές ανάγκες. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η πληροφορική έχει βοηθήσει στην αυτοματοποίηση και τη διευκό υνση πο ών διαδικασιών: οι ηλεκτρονικές εκδόσεις έχουν αντικαταστήσει την δακτυλογράφηση και τη στοιχειοθεσία, το Microso PowerPoint έχει αντικαταστήσει τον προβολέα διαφανειών, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στέ νει και λαμβάνει έγγραφα ταχύτερα και από την τηλεομοιοτυπία (fax), το Skype προσφέρει οικονομικές τηλεφωνικές κλήσεις μέσω Διαδικτύου και υποστηρίζει εικονικές συσκέψεις, τα μορφότυπα κωδικοποίησης ήχου και βίντεο διευκολύνουν την αντα αγή πολυμεσικού περιεχομένου, οι μηχανές αναζήτησης προσφέρουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες βασιζόμενες σε λέξεις κλειδιά, διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το Google Translate παράγουν γρήγορες, κατά προσέ ιση μεταφράσεις, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter και το Google+ διευκολύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και την αντα αγή πληροφοριών. 3

2 Αν και αυτά τα εργαλεία και οι εφαρμογές είναι χρήσιμα, δεν είναι ακόμα ικανά να υποστηρίξουν μια βιώσιμη, πολυγλωσσική ευρωπαϊκή κοινωνία για ό ους, όπου οι πληροφορίες και τα αγαθά θα μπορούν να διακινούνται ελεύθερα. 2.1 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ: ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δεν είμαστε σε θέση να προβ έψουμε πώς ακριβώς θα μοιάζει η με οντική κοινωνία της πληροφορίας. Υπάρχει όμως μεγά η πιθανότητα η επανάσταση στην τεχνολογία επικοινωνιών να φέρει κοντά ανθρώπους που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, με νέους τρόπους. Το γεγονός αυτό ωθεί τους ανθρώπους προς την εκμάθηση νέων γλωσσών και ασκεί πίεση στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν νέες τεχνολογικές εφαρμογές που να εξασφαλίζουν την αμοιβαία κατανόηση και την πρόσβαση σε διαμοιραζόμενη γνώση. Στην παγκόσμια οικονομία και στον παγκόσμιο χώρο πληροφοριών, περισσότερες γλώσσες, ομιλητές και περιεχόμενο α ηλεπιδρούν ταχύτερα με νέους τύπους μέσων. Η τρέχουσα δημοτικότητα των κοινωνικών μέσων (Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube, και προσφάτως το Google+) είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου. Η παγκόσμια οικονομία και ο ενιαίος χώρος πληροφοριών μας φέρνει αντιμέτωπους με περισσότερες γλώσσες, ομιλητές και περιεχόμενο. Σήμερα μπορούμε να μεταδίδουμε gigabytes κειμένου σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα σε λίγα δευτερό επτα προτού αντιληφθούμε ότι αφορά μια γλώσσα που δεν κατανοούμε. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 57% των χρηστών του Διαδικτύου στην Ευρώπη αγοράζουν εμπορεύματα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας γλώσσες οι οποίες δεν είναι οι μητρικές τους (τα α λικά είναι η πιο διαδεδομένη ξένη γλώσσα κι ακολουθούν τα γα ικά, τα γερμανικά και τα ισπανικά). Το 55% των χρηστών διαβάζει περιεχόμενο σε κάποια ξένη γλώσσα, ενώ μό ις το 35% χρησιμοποιεί ά η γλώσσα για να γράψει ηλεκτρονικά μηνύματα ή να κάνει σχό ια στο Διαδίκτυο [3]. Πριν από λίγα χρόνια, τα α λικά ίσως ήταν η lingua franca του Διαδικτύου η πλειονότητα του περιεχομένου στο Διαδίκτυο ήταν στα α λικά α ά η κατάσταση έχει πλέον α άξει δραματικά. Η ποσότητα του διαδικτυακού περιεχομένου σε ά ες ευρωπαϊκές γλώσσες (καθώς και σε ασιατικές και μεσανατολικές) έχει υπερπο απλασιαστεί. Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτό το πανταχού παρόν ψηφιακό χάσμα λόγω των γλωσσικών συνόρων δεν έχει προσελκύσει ιδιαίτερα την προσοχή, παρό ο που θέτει ένα πολύ πιεστικό ερώτημα: ποιες ευρωπαϊκές γλώσσες θα κατορθώσουν να επιβιώσουν στη δικτυωμένη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης και ποιες είναι καταδικασμένες να εξαφανιστούν; 2.2 ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ Παρό ο που η τυπογραφία βοήθησε στην ενίσχυση της αντα αγής πληροφοριών στην Ευρώπη, οδήγησε επίσης στον αφανισμό πο ών ευρωπαϊκών γλωσσών. Οι περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες σπανίως τυπώνονταν και γλώσσες όπως τα κορνουαλικά και τα δαλματικά περιορίστηκαν σε προφορικές μορφές μετάδοσης, οι οποίες με τη σειρά τους περιόρισαν το πεδίο χρήσης τους. Θα έχει και το Διαδίκτυο τις ίδιες επιπτώσεις στις γλώσσες μας; Οι περίπου 80 γλώσσες της Ευρώπης είναι ένα από τα πολυτιμότερα και σημαντικότερα πολιτιστικά της περιουσιακά στοιχεία, καθώς και ζωτικό κομμάτι του μοναδικού της κοινωνικού μοντέ ου [4]. Ενώ γλώσσες όπως τα αγγλικά και τα ισπανικά είναι πιθανότερο να επιβιώσουν στην αναδυόμενη ψηφιακή αγορά, πο ές ευρωπαϊκές γλώσσες θα μπορούσαν να καταλήξουν ήσσονος σημασίας σε μια διαδικτυωμένη κοινωνία. Αυτό θα αποδυνάμωνε την παγκό- 4

3 σμια θέση της Ευρώπης και θα εναντιωνόταν στον στρατηγικό στόχο της διασφά ισης της ίσης συμμετοχής κάθε Ευρωπαίου πολίτη ανεξαρτήτως γλώσσας. δεξιότητες χρήσης υπολογιστή. Συχνά λειτουργεί αόρατα μέσα σε σύνθετα συστήματα λογισμικού για να μας βοηθήσει: Η μεγάλη ποικιλία γλωσσών στην Ευρώπη είναι ένα από τα πολυτιμότερα και σημαντικότερα πολιτισμικά περιουσιακά της στοιχεία. Σύμφωνα με μια έκθεση της UNESCO για την πολυγλωσσία, οι γλώσσες αποτελούν ένα ουσιαστικό μέσο για την από αυση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η πολιτική έκφραση, η εκπαίδευση και η συμμετοχή στην κοινωνία [5]. 2.3 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Στο παρελθόν οι επενδυτικές προσπάθειες για τη διατήρηση των γλωσσών επικεντρώνονταν στη γλωσσική εκπαίδευση και τη μετάφραση. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, η ευρωπαϊκή αγορά μετάφρασης, διερμηνείας, λογισμικών τοπικοποίησης (localisation) και παγκοσμιοποίησης δικτυακών τόπων (website globalisation) ανερχόταν σε 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008 με ρυθμό ανάπτυξης 10% ετησίως [6]. Κι όμως αυτός ο αριθμός καλύπτει ένα πολύ μικρό ποσοστό των τρεχουσών και των με οντικών αναγκών διαγλωσσικής επικοινωνίας. Η πιο πειστική λύση για τη διασφά ιση του εύρους και του βάθους της χρήσης της γλώσσας στην Ευρώπη του αύριο είναι η χρήση της κατά ληλης τεχνολογίας, ακριβώς όπως χρησιμοποιούμε τεχνολογία για να λύσουμε, μεταξύ ά ων, τις ανάγκες μας για μεταφορά, ενέργεια και πρόσβαση. Η γλωσσική τεχνολογία (που στοχεύει σε κάθε μορφή γραπτού κειμένου και προφορικού λόγου) βοηθά τους ανθρώπους να συνεργάζονται, να συνα άσσονται, να μοιράζονται γνώσεις και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτικό διά ογο ανεξάρτητα από γλωσσικούς φραγμούς και να βρούμε πληροφορίες με μια μηχανή αναζήτησης, να ελέγξουμε την ορθογραφία και τη γραμματική σε έναν επεξεργαστή κειμένου, να δούμε συστάσεις για προϊόντα σε ένα διαδικτυακό κατάστημα, να ακούσουμε φωνητικές οδηγίες από ένα σύστημα πλοήγησης αυτοκινήτου, να μεταφράσουμε ιστοσελίδες μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. Η γλωσσική τεχνολογία απαρτίζεται από πο ές βασικές εφαρμογές που καθιστούν δυνατές διαδικασίες στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης εφαρμογής. Ο στόχος των Λευκών Βίβ ων του META-NET για τη γλώσσα είναι να εστιάσουν στο πόσο έτοιμες είναι αυτές οι βασικές τεχνολογίες για κάθε ευρωπαϊκή γλώσσα. Η Ευρώπη χρειάζεται αξιόπιστη και οικονομική Γλωσσική Τεχνολογία για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Για να διατηρήσουμε τη θέση μας στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας καινοτομίας, η Ευρώπη θα χρειαστεί γλωσσική τεχνολογία προσαρμοσμένη σε ό ες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, η οποία θα είναι αξιόπιστη, οικονομική και ολοκληρωμένη σε βασικά περιβά οντα λογισμικού. Χωρίς γλωσσική τεχνολογία δεν θα κατορθώσουμε στο προσεχές μέ λον να προσφέρουμε μια πραγματικά αποτελεσματική, διαδραστική, πολυμεσική και πολυγλωσσική εμπειρία στον χρήστη. 5

4 2.4 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στον κόσμο της τυπογραφίας, τεχνολογική καινοτομία αποτέ εσε η γρήγορη αναπαραγωγή μιας εικόνας ενός κειμένου (σελίδας) χρησιμοποιώντας ένα κατά ηλο μηχανοκίνητο τυπογραφικό πιεστήριο. νθρωποι καλούνταν να επιτελέσουν το δύσκολο έργο της έρευνας, του διαβάσματος, της μετάφρασης και της συνοπτικής παρουσίασης της γνώσης. Χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι τον ντισον για να καταγράψουμε τον προφορικό λόγο και πά ι η τεχνολογία του απλά παρήγαγε αναλογικά αντίγραφα. Η γλωσσική τεχνολογία μπορεί πλέον να αυτοματοποιήσει τις ίδιες τις διεργασίες της μετάφρασης, της παραγωγής περιεχομένου και της διαχείρισης γνώσης για ό ες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Μπορεί επίσης να εμπλουτίσει οικιακά ηλεκτρονικά συστήματα, μηχανήματα, οχήματα, υπολογιστές και ρομπότ με διεπαφές βασισμένες σε γραπτό ή προφορικό λόγο. Οι εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές βρίσκονται ακόμη σε αρχικά στάδια ανάπτυξης, α ά τα επιτεύγματα της ρευνας & Ανάπτυξης δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες. Για παράδειγμα, η μηχανική μετάφραση είναι ήδη σχετικά ακριβής σε συγκεκριμένους τομείς. Επίσης, υπάρχουν πειραματικές εφαρμογές που προσφέρουν πολυγλωσσικές πληροφορίες και διαχείριση γνώσης, καθώς και παραγωγή περιεχομένου σε πο ές ευρωπαϊκές γλώσσες. πως συμβαίνει με τις περισσότερες τεχνολογίες, οι πρώτες γλωσσικές εφαρμογές, όπως οι φωνητικές διεπαφές χρήστη και τα διαλογικά συστήματα, αναπτύχθηκαν για πολύ εξειδικευμένους τομείς και συχνά παρουσιάζουν περιορισμένη απόδοση. Υπάρχουν όμως τεράστιες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας σχετικά με την ολοκλήρωση γλωσσικών τεχνολογιών σε παιχνίδια, χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, ψυχαγωγικά εκπαιδευτικά πακέτα, βιβ ιοθήκες, περιβά οντα προσομοίωσης και προγράμματα επιμόρφωσης. Υπηρεσίες ενημέρωσης κινητής τηλεφωνίας, λογισμικό εκμάθησης γλωσσών μέσω Η/Υ, περιβά οντα εξ αποστάσεως μάθησης, εργαλεία αυτο-αξιολόγησης και λογισμικό εντοπισμού λογοκλοπής είναι μόνο μερικοί από τους τομείς εφαρμογής όπου η γλωσσική τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρό ο. Η δημοτικότητα των εφαρμογών κοινωνικών μέσων όπως το Twitter και το Facebook δείχνουν μια περαιτέρω ανάγκη για προηγμένες γλωσσικές τεχνολογίες που να μπορούν να παρακολουθούν τις αναρτήσεις, να συνοψίζουν συζητήσεις, να αναδεικνύουν τις τάσεις της κοινής γνώμης, να ανιχνεύουν συναισθηματικές αντιδράσεις, να εντοπίζουν παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή να ανιχνεύουν παράνομες χρήσεις. Η γλωσσική τεχνολογία βοηθά στην υπέρβαση της αναπηρίας που επιφέρει η γλωσσική ποικιλότητα. Η γλωσσική τεχνολογία αποτελεί τεράστια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή νωση. Μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του σύνθετου ζητήματος της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη το γεγονός ότι διαφορετικές γλώσσες συνυπάρχουν φυσικά σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οργανισμούς και σχολεία. Α ά οι πολίτες χρειάζεται να επικοινωνούν υπερπηδώντας τα γλωσσικά σύνορα, καθώς διασχίζουν από άκρη σε άκρη την Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά, και η γλωσσική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση αυτού του τελευταίου φραγμού, υποστηρίζοντας παρά ηλα την ελεύθερη και απρόσκοπτη χρήση των διαφόρων γλωσσών. Κοιτάζοντας ακόμα πιο μπροστά, η καινοτόμος ευρωπαϊκή πολύγλωσση γλωσσική τεχνολογία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους παγκόσμιους εταίρους μας, όταν θα ξεκινήσουν να οργανώνουν τις δικές τους πολύγλωσσες κοινότητες. Η γλωσσική τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή υποστηρικτικής τεχνολογίας που βοηθά στην υπέρβαση της αναπηρίας της γλωσσικής ποικιλότητας και κάνει τις γλωσσικές κοινότητες πιο προσβάσιμες τη μία στην ά η. Τέ ος, ένα δυναμικό πεδίο έρευνας είναι η χρήση της γλωσσικής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις διάσωσης σε περιοχές 6

5 καταστροφών, όπου το ζήτημα της επίδοσης ενός συστήματος μπορεί να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου: με οντικά ευφυή ρομπότ με διαγλωσσικές ικανότητες θα είναι σε θέση να σώζουν ζωές. 2.5 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αν και η γλωσσική τεχνολογία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ο τρέχων ρυθμός τεχνολογικής προόδου και καινοτομίας είναι πολύ αργός. Ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες όπως οι ορθογραφικοί και γραμματικοί διορθωτές σε κειμενογράφους είναι συνήθως μονόγλωσσοι και είναι διαθέσιμοι μόνο για λίγες γλώσσες. Ο τρέχων ρυθμός της τεχνολογικής προόδου είναι πολύ αργός. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες μηχανικής μετάφρασης, παρ ότι είναι σε θέση να παραγάγουν σχετικά αποδεκτή προσέ ιση του περιεχομένου ενός ε ράφου, βρίθουν προβ ημάτων όταν απαιτούνται μεταφράσεις υψηλής ακρίβειας και πληρότητας. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης γλώσσας, η μοντελοποίηση των γλωσσών μας και η δοκιμή του μοντέ ου στον πραγματικό κόσμο είναι μια μακρά, δαπανηρή υπόθεση που απαιτεί δεσμεύσεις συνεχούς χρηματοδότησης. Η Ευρώπη πρέπει επομένως να διατηρήσει τον πρωτοποριακό της ρό ο στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων μιας πολύγλωσσης κοινότητας, επινοώντας νέες μεθόδους για την επιτάχυνση της ανάπτυξης από τη μία άκρη του χάρτη ως την ά η. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τόσο τις εξελίξεις στην επιστήμη των υπολογιστών όσο και τεχνικές όπως είναι ο πληθοπορισμός (crowdsourcing). 2.6 ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Για να απεικονίσουμε το πώς οι υπολογιστές χειρίζονται τη γλώσσα και γιατί είναι δύσκολο να τους προγραμματίσουμε ώστε να την χρησιμοποιούν, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν την πρώτη και τη δεύτερη γλώσσα, κι έπειτα θα εξετάσουμε το πώς λειτουργούν τα συστήματα γλωσσικής τεχνολογίας. Ο άνθρωπος κατακτά γλωσσικές δεξιότητες με δύο διαφορετικούς τρόπους: μαθαίνοντας παραδείγματα και μαθαίνοντας τους υποκείμενους γλωσσικούς κανόνες. Οι άνθρωποι κατακτούν γλωσσικές δεξιότητες με δύο διαφορετικούς τρόπους. Τα μωρά μαθαίνουν μια γλώσσα ακούγοντας τους γονείς τους, τα αδέρφια τους και ά α μέ η της οικογένειάς τους να μιλάνε σε πραγματικές συνθήκες. Από την ηλικία περίπου των δύο ετών, τα παιδιά λένε τις πρώτες τους λέξεις και σχηματίζουν μικρές φράσεις. Αυτό είναι εφικτό μόνο επειδή ο άνθρωπος έχει γενετική προδιάθεση να μιμείται κι έπειτα να εκλογικεύει τα όσα ακούει. Η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας σε μεγαλύτερη ηλικία απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια, κυρίως επειδή το παιδί δεν περιβά εται από μια γλωσσική κοινότητα φυσικών ομιλητών. Στο σχολείο οι ξένες γλώσσες συνήθως διδάσκονται μέσω γραμματικής, λεξιλογίου και ορθογραφίας με τη χρήση ασκήσεων που περιγράφουν τη γλωσσική γνώση εκπεφρασμένη σε αφηρημένους κανόνες, πίνακες και παραδείγματα. Οι δύο κύριοι τύποι συστημάτων γλωσσικής τεχνολογίας κατακτούν γλωσσικές ικανότητες με παρόμοιο τρόπο. Οι στατιστικές προσε ίσεις (ή βασισμένες σε δεδομένα ) αποκτούν γλωσσική γνώση από τεράστιες συ ογές δειγμάτων πραγματωμένου λόγου. Ενώ αρκεί η χρήση κειμένου σε μια μόνον γλώσσα για την εκπαίδευση, π. χ. ενός ορ- 7

6 θογράφου, απαιτούνται παρά ηλα κείμενα σε δύο (ή περισσότερες) γλώσσες για την εκπαίδευση ενός συστήματος μηχανικής μετάφρασης. Ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης μαθαίνει τρόπους μετάφρασης λέξεων, σύντομων φράσεων και ολόκληρων προτάσεων. Αυτή η στατιστική προσέ ιση απαιτεί εκατομμύρια προτάσεων και η ποιότητα της επίδοσής της αυξάνεται ανάλογα με την όγκο των κειμένων που έχει αναλύσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πάροχοι των μηχανών αναζήτησης ενδιαφέρονται να συγκεντρώσουν όσο περισσότερο γραπτό υλικό μπορούν. Ο ορθογραφικός έ εγχος σε κειμενογράφους α ά και υπηρεσίες όπως το Google Search και το Google Translate βασίζονται σε στατιστικές προσε ίσεις. Το μεγά ο πλεονέκτημα της στατιστικής είναι ότι η μηχανή μαθαίνει γρήγορα μέσα από διαρκείς σειρές α επά ηλων κύκλων εκμάθησης, αν και η ποιότητα μπορεί να ποικί ει. Η δεύτερη προσέ ιση της γλωσσικής τεχνολογίας, και συγκεκριμένα της μηχανικής μετάφρασης, είναι η δημιουργία συστημάτων βασισμένων σε κανόνες. Ειδικοί στους τομείς της γλωσσολογίας, της υπολογιστικής γλωσσολογίας και της πληροφορικής καλούνται πρώτα να κωδικοποιήσουν γραμματικές αναλύσεις (κανόνες μετάφρασης) και να συγκεντρώσουν καταλόγους λεξιλογίου (λεξικά). Αυτό είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και απαιτεί εντατική εργασία. Ορισμένα από τα καλύτερα συστήματα μηχανικής μετάφρασης βάσει κανόνων αναπτύσσονται εδώ και πάνω από μία εικοσαετία. Το μεγά ο πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι ότι οι ειδικοί έχουν ουσιαστικό έ εγχο στην επεξεργασία της γλώσσας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να διορθώνονται συστηματικά τα λάθη στο λογισμικό και να υπάρχει αναλυτικός σχολιασμός προς τον χρήστη, ειδικά όταν συστήματα βασισμένα σε κανόνες χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση γλώσσας. Εξαιτίας, ωστόσο, του υψηλού κόστους αυτής της διαδικασίας, η βασισμένη σε κανόνες τεχνολογία προς το παρόν έχει αναπτυχθεί μόνο για τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες. Καθώς τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες των στατιστικών και των βασισμένων σε κανόνες συστημάτων τείνουν να α ηλοσυμπληρώνονται, η έρευνα εστιάζει πλέον σε υβριδικές προσε ίσεις που συνδυάζουν τις δύο μεθοδολογίες. Εντούτοις, αυτές οι προσε ίσεις μέχρι σήμερα ήταν λιγότερο πετυχημένες σε βιομηχανικές εφαρμογές από ό,τι στο ερευνητικό εργαστήριο. πως είδαμε σε αυτό το κεφά αιο, πο ές ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας βασίζονται σε πολύ μεγά ο βαθμό στη γλωσσική τεχνολογία. Εξαιτίας της πολύγλωσσης κοινότητάς της, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την οικονομία και την τεχνολογία της Ευρώπης. Αν και η γλωσσική τεχνολογία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμα τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων γλωσσικής τεχνολογίας. Ακολούθως, θα περιγράψουμε το ρό ο των Ε ηνικών στην ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας και θα κάνουμε μια εκτίμηση της σημερινής κατάστασης της γλωσσικής τεχνολογίας για την ε ηνική γλώσσα. 8

7

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων»

«Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων» Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα