Elo Touch Solutions ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Elo Touch Solutions ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Elo Touch Solutions Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών SW Αναθ. D

2 Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, µετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή µετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστή, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των ηλεκτρονικών, µαγνητικών, οπτικών, χηµικών, µη αυτόµατων ή άλλων µέσων, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Elo Touch Solutions, Inc. Αποποίηση ευθύνης Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Η εταιρεία Elo Touch Solutions, Inc. και οι συνδεµένες µε αυτήν εταιρείες (συλλήβδην «Elo») δεν παρέχουν καµία δήλωση ή εγγύηση αναφορικά µε το περιεχόµενο του παρόντος και, ειδικότερα, αποποιούνται οποιεσδήποτε έµµεσες εγγυήσεις εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό. Η Elo επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αναθεωρήσει αυτή την έκδοση και να κάνει, κατά καιρούς, αλλαγές στο περιεχόµενό της χωρίς να υποχρεούται η Elo να ειδοποιήσει οποιονδήποτε για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Μνεία εµπορικών σηµάτων Τα AccuTouch, CarrollTouch, Elo, Elo (λογότυπο), Elo Touch, Elo Touch Solutions, Elo TouchSystems, IntelliTouch, itouch, SecureTouch, TouchTools και VuPoint είναι εµπορικά σήµατα της Elo και των συνδεδεµένων εταιρειών µε αυτήν. Το Windows είναι εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation.

3 Πίνακας περιεχοµένων Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση... 4 Αποσυσκευασία του υπολογιστή αφής (touchcomputer)...4 Ρύθµιση της οθόνης...5 Βαθµονόµηση της οθόνης αφής...6 Πρόσθετη επιλογή τοποθέτησης του συστήµατός σας...7 Κεφάλαιο 2: Λειτουργία... 8 Βοηθητικό πρόγραµµα εποπτείας του υλικού της Σειράς Ε Elo Touch Solutions...8 Λειτουργικότητα της ενδεικτικής λυχνίας LED...9 Πρόσβαση του πίνακα εισόδου/εξόδου...10 Κεφάλαιο 3: Ασφάλεια και συντήρηση Ασφάλεια...11 Φροντίδα και χειρισµός...12 Κεφάλαιο 4: Τεχνική υποστήριξη Τεχνική εξυπηρέτηση...14 Κεφάλαιο 5: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I. Πληροφορίες ηλεκτρικής ασφάλειας...15 II. Εκποµπές και πληροφορίες ατρωσίας...16 III. Πιστοποιήσεις φορέων...18 IV. Περιορισµοί για τις επικίνδυνες ουσίες στην Κίνα...18 Κεφάλαιο 6: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 20

4 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στον τρόπο εγκατάστασης και ελέγχου του υπολογιστή αφής (touchcomputer) που έχετε. Αποσυσκευασία του υπολογιστή αφής (touchcomputer) Ελέγξτε εάν τα ακόλουθα είδη βρίσκονται στη συσκευασία και είναι σε καλή κατάσταση: ΚΑΙ Υπολογιστής αφής (Touchcomputer) Καλώδιο ρεύµατος για ΗΠΑ/Καναδά Καλώδιο ρεύµατος για Ευρώπη CD προγράµµατος οδήγησης και Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης Κοµβοελάσµατα και βίδες επίτοιχης στήριξης (8 x M4, 1 x M3) Μετασχηµατιστής SW Αναθ. D, Σελίδαe 4 από 23

5 Ρύθµιση της οθόνης Η οθόνη µπορεί να ρυθµιστεί από -17 έως +75 µοίρες, όπως φαίνεται παρακάτω ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποτραπεί η ανατροπή ή η πτώση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη βάση όταν ρυθµίζετε την οθόνη. SW Αναθ. D, Σελίδαe 5 από 23

6 Βαθµονόµηση της οθόνης αφής Η οθόνη αφής βαθµονοµείται εργοστασιακά για ακρίβεια στην απόκριση αφής. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, η οθόνη αφής χρειάζεται να βαθµονοµηθεί εκ νέου, (για Windows XP) κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Elo στη Γραµµή Εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Ευθυγράµµιση» (για Windows XP) ή διπλό κλικ στη συντόµευση Ευθυγράµµισης Elo στην επιφάνεια εργασίας του συστήµατος (για Windows 7). Έτσι γίνεται εκκίνηση του προγράµµατος βαθµονόµησης. Ανοίγει το παράθυρο που φαίνεται παρακάτω. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να βαθµονοµήσετε την οθόνη αφής. SW Αναθ. D, Σελίδαe 6 από 23

7 Πρόσθετη επιλογή τοποθέτησης του συστήµατός σας 1) Στήριξη σε τοίχο ή στύλο ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ/ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΜΒΟΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΒΙ ΕΣ ΤΟΙΧΟΣ Ή ΣΤΥΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ ΒΙ ΑΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 2) Στήριξη δεύτερου µόνιτορ στο σύστηµά σας (οποιοδήποτε µόνιτορ βάρους κάτω των 2,5 kg µε στήριξη VESA 75mm) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΤ0700 / ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΦΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΤΙΣ (4) ΒΙ ΕΣ Μ4 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ SW Αναθ. D, Σελίδαe 7 από 23

8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο αλληλεπίδρασης µε το διαγνωστικό εργαλείο της Elo Touch Solutions, την ενδεικτική λυχνία ισχύος LED και τον πίνακα εισόδου/εξόδου. Βοηθητικό πρόγραµµα εποπτείας του υλικού της Σειράς Ε Elo Touch Solutions Εγκατάσταση Το βοηθητικό πρόγραµµα περιλαµβάνεται στο CD του προγράµµατος οδήγησης. Μεταβείτε στον φάκελο «E-Series Hardware Monitor» (Εποπτεία του υλικού της Σειράς Ε) που βρίσκεται στο CD του προγράµµατος οδήγησης για να εγκαταστήσετε το βοηθητικό πρόγραµµα. Μενού «E-Series Hardware Monitor» SW Αναθ. D, Σελίδαe 8 από 23

9 Το εργαλείο «Hardware Monitor» (Εποπτεία υλικού) παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες. υνατότητα System (Σύστηµα) Display (Οθόνη) Hardware Monitor (Εποπτεία υλικού) Setting (Ρύθµιση) Alarm (Προειδοποίηση) Περιγραφή Εµφανίζει την έκδοση BIOS, την έκδοση του λειτουργικού συστήµατος, τις πληροφορίες µνήµης και τις πληροφορίες της µονάδας δίσκου. Ρυθµίζει τη φωτεινότητα. Φωτεινότητα: Ρυθµίζει τον οπίσθιο φωτισµό του µόνιτορ. Παρακολουθεί τη θερµοκρασία του CPU, τη θερµοκρασία του συστήµατος και τις τάσεις εξόδου του συστήµατος. Ρυθµίζει τις προειδοποιήσεις όταν η θερµοκρασία του CPU, η θερµοκρασία του συστήµατος και οι τάσεις εξόδου πληρούν το κριτήριο ρύθµισης. Εµφανίζει την εγγραφή όλων των προειδοποιήσεων. About (Πληροφορίες) Γενικές πληροφορίες για το διαγνωστικό εργαλείο της Σειράς E. Λειτουργικότητα της ενδεικτικής λυχνίας LED Το βασικό µοντέλο της σειράς E διαθέτει µια ενδεικτική λυχνία LED, η οποία υποδηλώνει την κατάσταση του υπολογιστή αφής (touchcomputer). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατάσταση των ενδεικτικών λυχνιών LED και το αντίστοιχο χρώµα. Χρώµα της ενδεικτικής λυχνίας LED στον παρατηρητή Απενεργοποιηµένο Κόκκινο Πορτοκαλί Αναβοσβήνον πράσινο Πράσινο Κατάσταση εν υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία απενεργοποίησης Υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης Υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία αναµονής S3 Υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία αναµονής S1 Υπάρχει ισχύς εισόδου Ενεργοποίηση ισχύος SW Αναθ. D, Σελίδαe 9 από 23

10 Πρόσβαση του πίνακα εισόδου/εξόδου Για πρόσβαση στις θύρες εισόδου/εξόδου (I/O), αφαιρέστε το κάλυµµα I/O στα αριστερά της µονάδας. Περιλαµβάνεται µια βίδα ασφαλείας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ασφαλίσει το µπροστινό κάλυµµα στον υπολογιστή αφής (touchcomputer). Ακολουθούν οι περιγραφές I/O: ΕΙΣΟ ΟΣ DC Έξοδος γραµµής Σηµείωση: Ως προφύλαξη ασφαλείας, να αφήνετε πάντα το κάλυµµα I/O προσαρτηµένο όταν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο. SW Αναθ. D, Σελίδαe 10 από 23

11 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ασφάλεια Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση του υπολογιστή αφής (touchcomputer): Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ακολουθήστε όλες τις ειδοποιήσεις ασφαλείας και µην ανοίγετε ποτέ τη θήκη του υπολογιστή αφής. Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν το καθαρίσετε (ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και χειρισµός» για τις µεθόδους σωστού καθαρισµού). Ο υπολογιστής αφής είναι εξοπλισµένος µε γειωµένο καλώδιο ρεύµατος 3 αγωγών. Το βύσµα του καλωδίου ρεύµατος εφαρµόζει µόνο σε γειωµένη πρίζα. Μην προσπαθείτε να εφαρµόσετε την πρίζα σε υποδοχή που δεν έχει διαµορφωθεί για τον σκοπό αυτό. Μην χρησιµοποιείτε καλώδιο ρεύµατος που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιµοποιήστε µόνο το καλώδιο ρεύµατος που παρέχεται µε τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Elo Touch Solutions. Η χρήση µη εξουσιοδοτηµένου καλωδίου ρεύµατος µπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας. Οι σχισµές που βρίσκονται στις πλευρές και στο πάνω µέρος της θήκης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) εξυπηρετούν τον σκοπό του εξαερισµού. Μην φράζετε ή µην βάζετε τίποτα µέσα στις σχισµές εξαερισµού. Είναι σηµαντικό να παραµείνει ο υπολογιστής αφής (touchcomputer) στεγνός. Μην χύνετε υγρά µέσα ή πάνω στον υπολογιστή αφής. Εάν ο υπολογιστής αφής βραχεί, µην προσπαθήσετε να τον επιδιορθώσετε µόνοι σας. Επικοινωνήστε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της Elo για οδηγίες. SW Αναθ. D, Σελίδαe 11 από 23

12 Φροντίδα και χειρισµός Οι ακόλουθες συµβουλές βοηθούν να διατηρήσετε τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) σε βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αποσυναρµολογείτε τον µετασχηµατιστή ή την προθήκη της µονάδας οθόνης. Η συντήρηση της µονάδας δεν είναι δυνατόν να γίνει από τον χρήστη. Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε τη µονάδα οθόνης από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην χρησιµοποιείτε αλκοόλη (µεθύλιο, αιθύλιο ή ισοπροπύλιο) ή οποιονδήποτε ισχυρό διαλύτη. Μην χρησιµοποιείτε αραιωτικό ή βενζίνη, καθαριστικά απόξεσης ή συµπιεσµένο αέρα. Για να καθαρίσετε την προθήκη της µονάδας οθόνης, χρησιµοποιήστε ένα πανί ελαφρά βρεγµένο µε ήπιο απορρυπαντικό. Αποφεύγετε να χύνετε τα υγρά µέσα στον υπολογιστή αφής (touchcomputer). Εάν υγρά χυθούν µέσα στον υπολογιστή, ζητήστε από ειδικευµένο τεχνικό σέρβις να τον ελέγξει πριν τον ενεργοποιήσετε πάλι. Μην σκουπίζετε την οθόνη µε πανί ή σφουγγάρι που θα µπορούσαν να προκαλέσουν γρατσουνιές στην επιφάνειά της. Για να καθαρίσετε την οθόνη αφής, χρησιµοποιήστε καθαριστικό τζαµιών. Τοποθετήστε το καθαριστικό στο πανί και σκουπίστε την οθόνη αφής. Μην βάζετε το καθαριστικό απευθείας στην επιφάνεια της οθόνης αφής. SW Αναθ. D, Σελίδαe 12 από 23

13 Οδηγία WEEE Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετικέτα της οδηγίας περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (WEEE) που εµφανίζεται στα αριστερά υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται µε τα οικιακά απόβλητα. Πρέπει να µεταφέρονται σε κατάλληλη εγκατάσταση για ανάκτηση και ανακύκλωση. Οδηγία UL Ο υπολογιστής αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε περιλαµβάνει µια µπαταρία λιθίου στην µητρική πλακέτα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η µπαταρία αντικατασταθεί από εσφαλµένο τύπο µπαταρίας. Παρακαλούµε απορρίπτετε τις αχρησιµοποίητες µπαταρίες σύµφωνα µε τις οδηγίες της περιοχής. SW Αναθ. D, Σελίδαe 13 από 23

14 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τεχνική εξυπηρέτηση Χρήση του διαδικτύου Υπάρχουν δύο τρόποι για να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για τεχνική εξυπηρέτηση όσον αφορά τον υπολογιστή αφής (touchcomputer): Το διαδίκτυο Το τηλέφωνο Για ηλεκτρονική αυτοεξυπηρέτηση, µεταβείτε στην ιστοσελίδα Για τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Για τρέχοντα νέα της Elo, ενηµερώσεις προϊόντων και ανακοινώσεις ή για να εγγραφείτε για να λαµβάνετε το ενηµερωτικό φυλλάδιο του Touchcomputer µας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Χρήση του τηλεφώνου Για τεχνική υποστήριξη, δείτε τον πίνακα στην τελευταία σελίδα του οδηγού χρήσης για στοιχεία επικοινωνίας. SW Αναθ. D, Σελίδαe 14 από 23

15 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5 I. Πληροφορίες ηλεκτρικής ασφάλειας ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A) Απαιτείται συµµόρφωση αναφορικά µε τις απαιτήσεις τάσης, συχνότητας και ρεύµατος που αναγράφονται στην ετικέτα του κατασκευαστή. Η σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας διαφορετική από αυτή που ορίζεται στο παρόν, µπορεί να προκαλέσει εσφαλµένη λειτουργία, βλάβη στον εξοπλισµό, ακύρωση της εγγύησης ή κίνδυνο πυρκαγιάς, εάν δεν τηρηθούν οι απαιτήσεις. B) εν υπάρχουν εξαρτήµατα µέσα σε αυτόν τον εξοπλισµό, των οποίων η συντήρηση µπορεί να γίνει από τον χειριστή. Αυτός ο εξοπλισµός παράγει επικίνδυνες τάσεις που αποτελούν κίνδυνο ασφάλειας. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένο τεχνικό σέρβις. Γ) Αυτός ο εξοπλισµός παρέχεται µε αποσπώµενο καλώδιο ρεύµατος, το οποίο έχει ενσωµατωµένο αγωγό γείωσης που προορίζεται για σύνδεση σε γειωµένη πρίζα ασφαλείας. 1) Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο µε καλώδιο άλλου τύπου, πλην του εγκεκριµένου τύπου που παρέχεται. Σε καµία περίπτωση, µην χρησιµοποιήσετε βύσµα µετασχηµατιστή για να συνδέσετε το καλώδιο σε πρίζα 2 αγωγών γιατί έτσι καθιστάτε αδύνατη τη συνέχεια του αγωγού γείωσης. 2) Ο εξοπλισµός απαιτεί τη χρήση αγωγού γείωσης στα πλαίσια της πιστοποίησης ασφάλειας. Η τροποποίηση ή εσφαλµένη χρήση µπορεί να δηµιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας που µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο. 3) Επικοινωνήστε µε ειδικευµένο ηλεκτρολόγο ή κατασκευαστή, εάν υπάρχουν απορίες σχετικά µε την εγκατάσταση πριν συνδέσετε τον εξοπλισµό στην κεντρική πηγή τροφοδοσίας. SW Αναθ. D, Σελίδαe 15 από 23

16 II. Εκποµπές και πληροφορίες ατρωσίας A) Κοινοποίηση προς τους χρήστες στις Ηνωµένες Πολιτείες: Αυτός ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια για µια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύµφωνα µε το Μέρος 15 των Κανονισµών της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC). Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία κατά των επιζήµιων παρεµβολών σε εγκατάσταση σε κατοικηµένη ή εµπορική περιοχή. Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν έχει εγκατασταθεί και δεν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. B) Κοινοποίηση σε χρήστες στον Καναδά: Αυτός ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τα όρια της Κατηγορίας Β για εκποµπές ραδιοθορύβου από την ψηφιακή συσκευή, όπως ορίζονται από τους Κανονισµούς Ραδιοπαρεµβολών του Industry Canada. Γ) Κοινοποίηση προς τους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Να χρησιµοποιείτε µόνο τα παρεχόµενα καλώδια ρεύµατος και τα καλώδια διασύνδεσης που παρέχονται µε τον εξοπλισµό. Η υποκατάσταση των παρεχόµενων καλωδίων και συρµάτων µπορεί να να διακυβεύσει την ηλεκτρική ασφάλεια ή την Πιστοποίηση Σήµανσης CE για εκποµπές ή ατρωσία, όπως απαιτείται από τα ακόλουθα πρότυπα: Αυτός ο εξοπλισµός πληροφορικής (ITE) απαιτείται να φέρει τη Σήµανση CE Mark στην ετικέτα του κατασκευαστή, γεγονός που σηµαίνει ότι ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί βάσει των ακόλουθων Οδηγιών και Προτύπων: Αυτός ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί ως προς τις απαιτήσεις για Σήµανση CE, όπως απαιτείται από την Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EMC) 2004/108/EΚ που υποδεικνύεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN για συσκευές Κατηγορίας B και την Οδηγία Χαµηλής Τάσης 2006/95/EΚ, όπως υποδεικνύεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ) Γενικές πληροφορίες προς όλους τους χρήστες: Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί και δεν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το παρόν εγχειρίδιο, ο εξοπλισµός µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές στις ραδιοτηλεοπτικές επικοινωνίες. εν παρέχεται, όµως, καµία εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεµβολές σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη εγκατάσταση λόγω παραγόντων που αφορούν ειδικά στη συγκεκριµένη τοποθεσία. 1) Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις εκποµπών και ατρωσίας, ο χρήστης πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα: α) Να χρησιµοποιεί µόνο τα παρεχόµενα καλώδια για να συνδέσει τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Elo. SW Αναθ. D, Σελίδαe 16 από 23

17 β) Για να διασφαλιστεί η συµµόρφωση, να χρησιµοποιείτε µόνο το παρεχόµενο και εγκεκριµένο από τον κατασκευαστή καλώδιο ρεύµατος. γ) Επισηµαίνεται στον χρήστη ότι οι αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισµό που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συµµόρφωσης θα µπορούσαν να ακυρώσουν την άδεια λειτουργίας του εξοπλισµού που έχει παραχωρηθεί στον χρήστη. 2) Εάν αυτός ο εξοπλισµός φαίνεται να προκαλεί παρεµβολές σε ραδιοτηλεοπτικές λήψεις εκποµπών ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή: α) Επιβεβαιώστε ότι είναι πηγή εκποµπών µε την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισµού. β) Εάν καθορίσετε ότι αυτός ο εξοπλισµός προκαλεί τις παρεµβολές, προσπαθήστε να διορθώσετε τις παρεµβολές χρησιµοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα: i) Μετακινήστε την ψηφιακή συσκευή µακριά από τον επηρεαζόµενο δέκτη. ii) Αλλάξτε τη θέση (γυρίστε) της ψηφιακής συσκευής όσον αφορά τον επηρεαζόµενο δέκτη. iii) Αλλάξτε τον προσανατολισµό της κεραίας του επηρεαζόµενου δέκτη. iv) Συνδέστε την ψηφιακή συσκευή σε διαφορετική πηγή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) έτσι ώστε η ψηφιακή συσκευή και ο δέκτης να ανήκουν σε διαφορετικά κυκλώµατα µε διακλαδώσεις. v) Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα καλώδια I/O που δεν χρησιµοποιούνται στην ψηφιακή συσκευή. (Τα ατερµάτιστα καλώδια I/O αποτελούν ενδεχόµενη πηγή υψηλών επιπέδων εκποµπών ραδιοσυχνοτήτων.) vi) Συνδέστε την ψηφιακή συσκευή µόνο σε γειωµένη πρίζα. Μην χρησιµοποιείτε βύσµατα µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC). (Η αφαίρεση ή αποκοπή της γείωσης του καλωδίου µπορεί να αυξήσει τα επίπεδα εκποµπών ραδιοσυχνοτήτων και µπορεί, επίσης, να προκαλέσει κίνδυνο θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας στον χρήστη.) vii) Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, συµβουλευτείτε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, κατασκευαστή ή έµπειρο τεχνικό ραδιοτηλεοπτικών συσκευών. SW Αναθ. D, Σελίδαe 17 από 23

18 III. Πιστοποιήσεις φορέων Έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες πιστοποιήσεις για τον υπολογιστή αφής (touchcomputer): CE Κίνα (CCC) Ρωσία (GOST) Ουκρανία (UKSERTCOMPUTER) Λευκορωσία (BelGiss) Κροατία (KONCAR) Σερβία (KVALITET) Βοσνία (KVALITET) Ισραήλ (SII) Μεξικό (NOM CoC) IV. Περιορισµοί για τις επικίνδυνες ουσίες στην Κίνα Σύµφωνα µε την κινεζική νοµοθεσία ( ιοίκηση για τον έλεγχο της ρύπανσης που προκαλείται από Προϊόντα Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης), η παρακάτω ενότητα παραθέτει το όνοµα και την ποσότητα των τοξικών ή και επικίνδυνων υλικών τις οποίες µπορεί να περιέχει αυτό το προϊόν. Ονοµασία στοιχείου Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία Μόλυβδος Υδράργυρος Κάδµιο (Pb) (Hg) (Cd) Εξασθενές χρώµιο (Cr6+) Πολυβρωµιωµένο διφαινύλιο (PBB) Πλαστικά O O O O O O εξαρτήµατα Μεταλλικά X O O O O O εξαρτήµατα Συρµάτινη X O O O O O και καλωδιακή διάταξη Οθόνη LCD X O O O O O Οθόνη αφής X O O O O O Πλακέτα X O O O O O PCB Λογισµικό (CD, κλπ.) O O O O O O Πολυβρωµιούχοι διφαινυλικοί αιθέρες (PBDE) SW Αναθ. D, Σελίδαe 18 από 23

19 O: Υποδηλώνει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε όλα τα οµογενή υλικά για αυτό το εξάρτηµα βρίσκεται σε ποσότητες κάτω του ορίου που απαιτείται από το πρότυπο SJ/T X: Υποδηλώνει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα οµογενή υλικά που χρησιµοποιούνται για αυτό το εξάρτηµα βρίσκεται σε ποσότητες πάνω από το όριο που απαιτείται από το πρότυπο SJ/T Για τα είδη µε την επισήµανση X, οι εξαιρέσεις προσδιορίστηκαν σύµφωνα µε τον κανονισµό για περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS) της ΕΕ. Επεξήγηση των σηµάνσεων (1). Σύµφωνα µε την απαίτηση του προτύπου SJ/T , τα προϊόντα ηλεκτρονικής πληροφόρησης επισηµαίνονται µε το ακόλουθο λογότυπο ελέγχου ρύπανσης. Η Περίοδος Φιλικής για το Περιβάλλον Χρήσης αυτού του προϊόντος είναι 10 έτη. Υπό τις κανονικές λειτουργικές συνθήκες που αναγράφονται παρακάτω, δεν θα παρατηρηθεί διαρροή ή µετάλλαξη στο προϊόν, έτσι ώστε η χρήση αυτού του προϊόντος ηλεκτρονικής πληροφόρησης δεν θα οδηγήσει σε σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση, τυχόν σωµατική βλάβη ή ζηµία σε τυχόν περιουσιακά στοιχεία. Θερµοκρασία λειτουργίας: 0-35 C / Υγρασία: 20%-80% (µη συµπυκνούµενη). Θερµοκρασία φύλαξης: -30~60 C / Υγρασία: 5%~95% (µη συµπυκνούµενη). (2). Ενθαρρύνουµε και συνιστούµε την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση αυτού του προϊόντος σύµφωνα µε την κατά τόπους νοµοθεσία. Το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται µε τα συνήθη απορρίµµατα. SW Αναθ. D, Σελίδαe 19 από 23

20 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Εξαιρουµένων των περί του εναντίου οριζοµένων στο παρόν ή σε βεβαίωση παραγγελίας που έχει παραδοθεί στον αγοραστή, ο πωλητής εγγυάται στον αγοραστή ότι το προϊόν θα είναι απαλλαγµένο από ελαττώµατα στα υλικά και την κατασκευή. Εξαιρουµένων των διαπραγµατευθεισών περιόδων εγγύησης, η εγγύηση για τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) και τα εξαρτήµατα του προϊόντος είναι ένα (1) έτος. Ο πωλητής δεν παρέχει καµία εγγύηση σχετικά µε την τυπική διάρκεια ζωής των εξαρτηµάτων. Οι προµηθευτές του πωλητή µπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή και, κατά καιρούς, να κάνει αλλαγές στα εξαρτήµατα που παραδίδονται ως προϊόντα ή εξαρτήµατα. Ο αγοραστής θα ειδοποιήσει τον πωλητή εγγράφως και εγκαίρως (και σε καµία περίπτωση σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών µετά από την διαπίστωση) για τη µη συµµόρφωση οποιουδήποτε προϊόντος προς την εγγύηση που παρατίθεται παραπάνω, θα περιγράψει µε εµπορικά εύλογες λεπτοµέρειες στην εν λόγω ειδοποίηση τα συµπτώµατα που σχετίζονται µε την εν λόγω µη συµµόρφωση και θα παράσχει στον πωλητή την ευκαιρία να επιθεωρήσει αυτά τα προϊόντα όπως έχουν εγκατασταθεί, εάν είναι εφικτό. Η ειδοποίηση θα περιέλθει στον πωλητή κατά την περίοδο της εγγύησης για το εν λόγω προϊόν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά εγγράφως από τον πωλητή. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή αυτής της ειδοποίησης, ο αγοραστής θα συσκευάσει το κατ ισχυρισµό ελαττωµατικό προϊόν στην αρχική συσκευασία αποστολής του ή σε λειτουργική ισοδύναµη συσκευασία και θα το αποστείλει στον πωλητή µε έξοδα και ευθύνη του αγοραστή. Εντός ευλόγου χρόνου από την λήψη του κατ ισχυρισµό ελαττωµατικού προϊόντος και επιβεβαίωση από τον πωλητή ότι το προϊόν δεν πληροί τις προϋποθέσεις της εγγύησης που παρατίθενται παραπάνω, ο πωλητής θα διορθώσει την εν λόγω αστοχία, κατ επιλογή του πωλητή, είτε (i) τροποποιώντας ή επιδιορθώνοντας το προϊόν ή (ii) αντικαθιστώντας το προϊόν. Αυτή η SW Αναθ. D, Σελίδαe 20 από 23

21 τροποποίηση, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση και η αποστολή του επιστραφέντος προϊόντος µε ελάχιστη ασφάλεια για τον αγοραστή θα βαρύνουν τον πωλητή. Ο αγοραστής θα είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο απώλειας ή ζηµίας κατά τη µεταφορά και µπορεί να ασφαλίσει το προϊόν. Ο αγοραστής θα αποζηµιώσει τον πωλητή για το κόστος µεταφοράς λόγω της επιστροφής του προϊόντος, αλλά χωρίς να διαπιστωθεί από τον πωλητή ότι το προϊόν είναι ελαττωµατικό. Η τροποποίηση ή επιδιόρθωση των προϊόντων µπορεί, κατ επιλογή του πωλητή, να γίνει είτε στις εγκαταστάσεις του πωλητή είτε του αγοραστή. Εάν ο πωλητής αδυνατεί να τροποποιήσει, να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει ένα προϊόν προς συµµόρφωση µε την εγγύηση που παραθέτεται παραπάνω, τότε ο πωλητής, κατ επιλογήν του, θα επιστρέψει ή θα πιστώσει στο λογαριασµό του αγοραστή το ποσό που αντιστοιχεί στην τιµή αγοράς του προϊόντος, µείον της απόσβεσης που υπολογίζεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης για το χρονικό διάστηµα που έχει ορίσει ο πωλητής ως περίοδο εγγύησης. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥΣ Ή ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Ή ΟΠΟΙΟΣ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙ ΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Ο αγοραστής αναλαµβάνει τον κίνδυνο και συµφωνεί να αποζηµιώσει τον πωλητή και να τον απαλλάξει από την ευθύνη όσον αφορά (i) την εκτίµηση της καταλληλότητας για την προοριζόµενη από τον αγοραστή χρήση των προϊόντων και οποιασδήποτε σχεδίασης ή σχεδίου και (ii) τον καθορισµό της συµµόρφωσης της χρήσης των προϊόντων από τον αγοραστή µε τους κείµενους νόµους, κανονισµούς, κώδικες και πρότυπα. Ο αγοραστής διατηρεί και αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για όλες τις αξιώσεις βάσεις εγγύησης ή άλλες που σχετίζονται ή προκύπτουν από τα προϊόντα του αγοραστή, οι οποίες περιλαµβάνουν ή ενσωµατώνουν προϊόντα ή εξαρτήµατα που κατασκευάζονται ή παρέχονται από SW Αναθ. D, Σελίδαe 21 από 23

22 τον πωλητή. Ο αγοραστής είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε µία και όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις αναφορικά µε τα προϊόντα που γίνονται ή εξουσιοδοτούνται από τον αγοραστή. Ο αγοραστής θα αποζηµιώσει τον πωλητή και θα απαλλάξει τον πωλητή από κάθε ευθύνη, αξίωση, ζηµία, κόστος ή δαπάνη (συµπεριλαµβανοµένων των εύλογων δικηγορικών εξόδων) που αποδίδονται στα προϊόντα του αγοραστή ή σε δηλώσεις ή εγγυήσεις που τα αφορούν. SW Αναθ. D, Σελίδαe 22 από 23

23 Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία µας είτε τις πιο πρόσφατες... Πληροφορίες προϊόντων Προδιαγραφές Νέα για επερχόµενες εκδηλώσεις Ανακοίνωση τύπου Προγράµµατα οδήγησης λογισµικού Στοιχεία επικοινωνίας Για να µάθετε περισσότερα για την ευρεία γκάµα λύσεων αφής της Elo, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία µας ή απλά καλέστε το πλησιέστερο γραφείο στην περιοχή σας: Ευρώπη Τηλ. +32 (0) Fax +32 (0) Ασία-Ειρηνικός Τηλ. +86 (21) Fax +86 (21) Λατινική Αµερική Τηλ Fax Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. SW Αναθ. D, Σελίδαe 23 από 23

Εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε

Εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε Εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε Πολυλειτουργικός υπολογιστής αφής (touchcomputer) με οθόνη LCD της Σειράς E της Elo TouchSystems TE Connectivity Touch Solutions Elo TouchSystems

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic VX1932wm LCD Display - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21)

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες σχετικά με τον φορητό φορτιστή σας 4 Πλήκτρα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Display Dock

Οδηγός χρήσης Display Dock Οδηγός χρήσης Display Dock Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Display Dock Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 5 Σύνδεση του εξαρτήματος με την οθόνη και την

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

MB168B/MB168B+ Οθόνη USB. Οδηγός Χρήστη

MB168B/MB168B+ Οθόνη USB. Οδηγός Χρήστη MB168B/MB168B+ Οθόνη USB Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v Υπηρεσίες επιστροφής... vi 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Smart AV. Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση. Οδηγίες χρήσης

Conserve Smart AV. Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση. Οδηγίες χρήσης Conserve Smart AV Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση Οδηγίες χρήσης Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το ρεύμα σε ολόκληρο το σύστημα ψυχαγωγίας σας με το πάτημα ενός κουμπιού-του

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογέας powerline ethernet. Εγχειρίδιο χρήσης SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05

Προσαρµογέας powerline ethernet. Εγχειρίδιο χρήσης SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 Προσαρµογέας powerline ethernet Εγχειρίδιο χρήσης SYE5600/00 SYK3600/00 SYK5600/00 Ηπειρωτική Ευρώπη SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία 2 EL Περιεχόµευα EL Τι περιέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης

Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης USB Οδηγίες χρήσης Ένας φορτιστής που παραμένει στην πρίζα μπορεί να καταναλώνει ρεύμα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή. Ο έξυπνος σταθμός φόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 MF667 USB Modem Σύντομος Οδηγός Χρήσης ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 URL: http://www.zte.com.cn ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Copyright 2012 ZTE CORPORATION.

Διαβάστε περισσότερα

Universal Powerbank 2200mAh. Οδηγίες Χρήσης

Universal Powerbank 2200mAh. Οδηγίες Χρήσης Universal Powerbank 2200mAh Οδηγίες Χρήσης Χωρητικότητα Είσοδος 2200mAh DC5V = 1A Έξοδος Διαστάσεις Βάρος DC5V = 1A 23x73,5x31χιλ. 65γρ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτό το Power Bank περιέχει μπαταρία Ιόντων Λιθίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Switch Συσκευή προστασίας από διακυμάνσεις της τάσης με τηλεχειριστήριο

Conserve Switch Συσκευή προστασίας από διακυμάνσεις της τάσης με τηλεχειριστήριο Conserve Switch Συσκευή προστασίας από διακυμάνσεις της τάσης με τηλεχειριστήριο Οδηγίες χρήσης Μπορείτε τώρα να ελέγξετε την παροχή ρεύματος σε ολόκληρο το σύστημα του υπολογιστή σας ή στο σύστημα εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 1 Παρουσίαση του Tornado 251 Με το Tornado 251 µπορείτε να αποκτήσετε ένα µη διεισδυτικό, ευρυζωνικό, ασύρµατο, οικιακό δίκτυο και να ξεχάσετε τα καλώδια. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήρθατε στο U Record το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο να µεταφέρετε τους δίσκους βινυλίου σας στον υπολογιστή σας. Αφού ηχογραφήσετε τα βινύλιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903 Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903 Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 5 Φόρτιση του τηλεφώνου σας

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με τα ακουστικά µε µικρόφωνο Nokia J, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιµοποιείτε τα χέρια σας, ακόµα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα