Elo Touch Solutions ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Elo Touch Solutions ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Elo Touch Solutions Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών SW Αναθ. D

2 Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, µετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή µετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστή, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των ηλεκτρονικών, µαγνητικών, οπτικών, χηµικών, µη αυτόµατων ή άλλων µέσων, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Elo Touch Solutions, Inc. Αποποίηση ευθύνης Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Η εταιρεία Elo Touch Solutions, Inc. και οι συνδεµένες µε αυτήν εταιρείες (συλλήβδην «Elo») δεν παρέχουν καµία δήλωση ή εγγύηση αναφορικά µε το περιεχόµενο του παρόντος και, ειδικότερα, αποποιούνται οποιεσδήποτε έµµεσες εγγυήσεις εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό. Η Elo επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αναθεωρήσει αυτή την έκδοση και να κάνει, κατά καιρούς, αλλαγές στο περιεχόµενό της χωρίς να υποχρεούται η Elo να ειδοποιήσει οποιονδήποτε για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Μνεία εµπορικών σηµάτων Τα AccuTouch, CarrollTouch, Elo, Elo (λογότυπο), Elo Touch, Elo Touch Solutions, Elo TouchSystems, IntelliTouch, itouch, SecureTouch, TouchTools και VuPoint είναι εµπορικά σήµατα της Elo και των συνδεδεµένων εταιρειών µε αυτήν. Το Windows είναι εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation.

3 Πίνακας περιεχοµένων Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση... 4 Αποσυσκευασία του υπολογιστή αφής (touchcomputer)...4 Ρύθµιση της οθόνης...5 Βαθµονόµηση της οθόνης αφής...6 Πρόσθετη επιλογή τοποθέτησης του συστήµατός σας...7 Κεφάλαιο 2: Λειτουργία... 8 Βοηθητικό πρόγραµµα εποπτείας του υλικού της Σειράς Ε Elo Touch Solutions...8 Λειτουργικότητα της ενδεικτικής λυχνίας LED...9 Πρόσβαση του πίνακα εισόδου/εξόδου...10 Κεφάλαιο 3: Ασφάλεια και συντήρηση Ασφάλεια...11 Φροντίδα και χειρισµός...12 Κεφάλαιο 4: Τεχνική υποστήριξη Τεχνική εξυπηρέτηση...14 Κεφάλαιο 5: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I. Πληροφορίες ηλεκτρικής ασφάλειας...15 II. Εκποµπές και πληροφορίες ατρωσίας...16 III. Πιστοποιήσεις φορέων...18 IV. Περιορισµοί για τις επικίνδυνες ουσίες στην Κίνα...18 Κεφάλαιο 6: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 20

4 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στον τρόπο εγκατάστασης και ελέγχου του υπολογιστή αφής (touchcomputer) που έχετε. Αποσυσκευασία του υπολογιστή αφής (touchcomputer) Ελέγξτε εάν τα ακόλουθα είδη βρίσκονται στη συσκευασία και είναι σε καλή κατάσταση: ΚΑΙ Υπολογιστής αφής (Touchcomputer) Καλώδιο ρεύµατος για ΗΠΑ/Καναδά Καλώδιο ρεύµατος για Ευρώπη CD προγράµµατος οδήγησης και Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης Κοµβοελάσµατα και βίδες επίτοιχης στήριξης (8 x M4, 1 x M3) Μετασχηµατιστής SW Αναθ. D, Σελίδαe 4 από 23

5 Ρύθµιση της οθόνης Η οθόνη µπορεί να ρυθµιστεί από -17 έως +75 µοίρες, όπως φαίνεται παρακάτω ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποτραπεί η ανατροπή ή η πτώση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη βάση όταν ρυθµίζετε την οθόνη. SW Αναθ. D, Σελίδαe 5 από 23

6 Βαθµονόµηση της οθόνης αφής Η οθόνη αφής βαθµονοµείται εργοστασιακά για ακρίβεια στην απόκριση αφής. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, η οθόνη αφής χρειάζεται να βαθµονοµηθεί εκ νέου, (για Windows XP) κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Elo στη Γραµµή Εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Ευθυγράµµιση» (για Windows XP) ή διπλό κλικ στη συντόµευση Ευθυγράµµισης Elo στην επιφάνεια εργασίας του συστήµατος (για Windows 7). Έτσι γίνεται εκκίνηση του προγράµµατος βαθµονόµησης. Ανοίγει το παράθυρο που φαίνεται παρακάτω. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να βαθµονοµήσετε την οθόνη αφής. SW Αναθ. D, Σελίδαe 6 από 23

7 Πρόσθετη επιλογή τοποθέτησης του συστήµατός σας 1) Στήριξη σε τοίχο ή στύλο ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ/ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΜΒΟΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΒΙ ΕΣ ΤΟΙΧΟΣ Ή ΣΤΥΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ ΒΙ ΑΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 2) Στήριξη δεύτερου µόνιτορ στο σύστηµά σας (οποιοδήποτε µόνιτορ βάρους κάτω των 2,5 kg µε στήριξη VESA 75mm) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΤ0700 / ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΦΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΤΙΣ (4) ΒΙ ΕΣ Μ4 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ SW Αναθ. D, Σελίδαe 7 από 23

8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο αλληλεπίδρασης µε το διαγνωστικό εργαλείο της Elo Touch Solutions, την ενδεικτική λυχνία ισχύος LED και τον πίνακα εισόδου/εξόδου. Βοηθητικό πρόγραµµα εποπτείας του υλικού της Σειράς Ε Elo Touch Solutions Εγκατάσταση Το βοηθητικό πρόγραµµα περιλαµβάνεται στο CD του προγράµµατος οδήγησης. Μεταβείτε στον φάκελο «E-Series Hardware Monitor» (Εποπτεία του υλικού της Σειράς Ε) που βρίσκεται στο CD του προγράµµατος οδήγησης για να εγκαταστήσετε το βοηθητικό πρόγραµµα. Μενού «E-Series Hardware Monitor» SW Αναθ. D, Σελίδαe 8 από 23

9 Το εργαλείο «Hardware Monitor» (Εποπτεία υλικού) παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες. υνατότητα System (Σύστηµα) Display (Οθόνη) Hardware Monitor (Εποπτεία υλικού) Setting (Ρύθµιση) Alarm (Προειδοποίηση) Περιγραφή Εµφανίζει την έκδοση BIOS, την έκδοση του λειτουργικού συστήµατος, τις πληροφορίες µνήµης και τις πληροφορίες της µονάδας δίσκου. Ρυθµίζει τη φωτεινότητα. Φωτεινότητα: Ρυθµίζει τον οπίσθιο φωτισµό του µόνιτορ. Παρακολουθεί τη θερµοκρασία του CPU, τη θερµοκρασία του συστήµατος και τις τάσεις εξόδου του συστήµατος. Ρυθµίζει τις προειδοποιήσεις όταν η θερµοκρασία του CPU, η θερµοκρασία του συστήµατος και οι τάσεις εξόδου πληρούν το κριτήριο ρύθµισης. Εµφανίζει την εγγραφή όλων των προειδοποιήσεων. About (Πληροφορίες) Γενικές πληροφορίες για το διαγνωστικό εργαλείο της Σειράς E. Λειτουργικότητα της ενδεικτικής λυχνίας LED Το βασικό µοντέλο της σειράς E διαθέτει µια ενδεικτική λυχνία LED, η οποία υποδηλώνει την κατάσταση του υπολογιστή αφής (touchcomputer). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατάσταση των ενδεικτικών λυχνιών LED και το αντίστοιχο χρώµα. Χρώµα της ενδεικτικής λυχνίας LED στον παρατηρητή Απενεργοποιηµένο Κόκκινο Πορτοκαλί Αναβοσβήνον πράσινο Πράσινο Κατάσταση εν υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία απενεργοποίησης Υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης Υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία αναµονής S3 Υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία αναµονής S1 Υπάρχει ισχύς εισόδου Ενεργοποίηση ισχύος SW Αναθ. D, Σελίδαe 9 από 23

10 Πρόσβαση του πίνακα εισόδου/εξόδου Για πρόσβαση στις θύρες εισόδου/εξόδου (I/O), αφαιρέστε το κάλυµµα I/O στα αριστερά της µονάδας. Περιλαµβάνεται µια βίδα ασφαλείας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ασφαλίσει το µπροστινό κάλυµµα στον υπολογιστή αφής (touchcomputer). Ακολουθούν οι περιγραφές I/O: ΕΙΣΟ ΟΣ DC Έξοδος γραµµής Σηµείωση: Ως προφύλαξη ασφαλείας, να αφήνετε πάντα το κάλυµµα I/O προσαρτηµένο όταν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο. SW Αναθ. D, Σελίδαe 10 από 23

11 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ασφάλεια Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση του υπολογιστή αφής (touchcomputer): Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ακολουθήστε όλες τις ειδοποιήσεις ασφαλείας και µην ανοίγετε ποτέ τη θήκη του υπολογιστή αφής. Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν το καθαρίσετε (ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και χειρισµός» για τις µεθόδους σωστού καθαρισµού). Ο υπολογιστής αφής είναι εξοπλισµένος µε γειωµένο καλώδιο ρεύµατος 3 αγωγών. Το βύσµα του καλωδίου ρεύµατος εφαρµόζει µόνο σε γειωµένη πρίζα. Μην προσπαθείτε να εφαρµόσετε την πρίζα σε υποδοχή που δεν έχει διαµορφωθεί για τον σκοπό αυτό. Μην χρησιµοποιείτε καλώδιο ρεύµατος που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιµοποιήστε µόνο το καλώδιο ρεύµατος που παρέχεται µε τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Elo Touch Solutions. Η χρήση µη εξουσιοδοτηµένου καλωδίου ρεύµατος µπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας. Οι σχισµές που βρίσκονται στις πλευρές και στο πάνω µέρος της θήκης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) εξυπηρετούν τον σκοπό του εξαερισµού. Μην φράζετε ή µην βάζετε τίποτα µέσα στις σχισµές εξαερισµού. Είναι σηµαντικό να παραµείνει ο υπολογιστής αφής (touchcomputer) στεγνός. Μην χύνετε υγρά µέσα ή πάνω στον υπολογιστή αφής. Εάν ο υπολογιστής αφής βραχεί, µην προσπαθήσετε να τον επιδιορθώσετε µόνοι σας. Επικοινωνήστε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της Elo για οδηγίες. SW Αναθ. D, Σελίδαe 11 από 23

12 Φροντίδα και χειρισµός Οι ακόλουθες συµβουλές βοηθούν να διατηρήσετε τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) σε βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αποσυναρµολογείτε τον µετασχηµατιστή ή την προθήκη της µονάδας οθόνης. Η συντήρηση της µονάδας δεν είναι δυνατόν να γίνει από τον χρήστη. Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε τη µονάδα οθόνης από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην χρησιµοποιείτε αλκοόλη (µεθύλιο, αιθύλιο ή ισοπροπύλιο) ή οποιονδήποτε ισχυρό διαλύτη. Μην χρησιµοποιείτε αραιωτικό ή βενζίνη, καθαριστικά απόξεσης ή συµπιεσµένο αέρα. Για να καθαρίσετε την προθήκη της µονάδας οθόνης, χρησιµοποιήστε ένα πανί ελαφρά βρεγµένο µε ήπιο απορρυπαντικό. Αποφεύγετε να χύνετε τα υγρά µέσα στον υπολογιστή αφής (touchcomputer). Εάν υγρά χυθούν µέσα στον υπολογιστή, ζητήστε από ειδικευµένο τεχνικό σέρβις να τον ελέγξει πριν τον ενεργοποιήσετε πάλι. Μην σκουπίζετε την οθόνη µε πανί ή σφουγγάρι που θα µπορούσαν να προκαλέσουν γρατσουνιές στην επιφάνειά της. Για να καθαρίσετε την οθόνη αφής, χρησιµοποιήστε καθαριστικό τζαµιών. Τοποθετήστε το καθαριστικό στο πανί και σκουπίστε την οθόνη αφής. Μην βάζετε το καθαριστικό απευθείας στην επιφάνεια της οθόνης αφής. SW Αναθ. D, Σελίδαe 12 από 23

13 Οδηγία WEEE Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετικέτα της οδηγίας περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (WEEE) που εµφανίζεται στα αριστερά υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται µε τα οικιακά απόβλητα. Πρέπει να µεταφέρονται σε κατάλληλη εγκατάσταση για ανάκτηση και ανακύκλωση. Οδηγία UL Ο υπολογιστής αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε περιλαµβάνει µια µπαταρία λιθίου στην µητρική πλακέτα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η µπαταρία αντικατασταθεί από εσφαλµένο τύπο µπαταρίας. Παρακαλούµε απορρίπτετε τις αχρησιµοποίητες µπαταρίες σύµφωνα µε τις οδηγίες της περιοχής. SW Αναθ. D, Σελίδαe 13 από 23

14 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τεχνική εξυπηρέτηση Χρήση του διαδικτύου Υπάρχουν δύο τρόποι για να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για τεχνική εξυπηρέτηση όσον αφορά τον υπολογιστή αφής (touchcomputer): Το διαδίκτυο Το τηλέφωνο Για ηλεκτρονική αυτοεξυπηρέτηση, µεταβείτε στην ιστοσελίδα Για τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Για τρέχοντα νέα της Elo, ενηµερώσεις προϊόντων και ανακοινώσεις ή για να εγγραφείτε για να λαµβάνετε το ενηµερωτικό φυλλάδιο του Touchcomputer µας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Χρήση του τηλεφώνου Για τεχνική υποστήριξη, δείτε τον πίνακα στην τελευταία σελίδα του οδηγού χρήσης για στοιχεία επικοινωνίας. SW Αναθ. D, Σελίδαe 14 από 23

15 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5 I. Πληροφορίες ηλεκτρικής ασφάλειας ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A) Απαιτείται συµµόρφωση αναφορικά µε τις απαιτήσεις τάσης, συχνότητας και ρεύµατος που αναγράφονται στην ετικέτα του κατασκευαστή. Η σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας διαφορετική από αυτή που ορίζεται στο παρόν, µπορεί να προκαλέσει εσφαλµένη λειτουργία, βλάβη στον εξοπλισµό, ακύρωση της εγγύησης ή κίνδυνο πυρκαγιάς, εάν δεν τηρηθούν οι απαιτήσεις. B) εν υπάρχουν εξαρτήµατα µέσα σε αυτόν τον εξοπλισµό, των οποίων η συντήρηση µπορεί να γίνει από τον χειριστή. Αυτός ο εξοπλισµός παράγει επικίνδυνες τάσεις που αποτελούν κίνδυνο ασφάλειας. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένο τεχνικό σέρβις. Γ) Αυτός ο εξοπλισµός παρέχεται µε αποσπώµενο καλώδιο ρεύµατος, το οποίο έχει ενσωµατωµένο αγωγό γείωσης που προορίζεται για σύνδεση σε γειωµένη πρίζα ασφαλείας. 1) Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο µε καλώδιο άλλου τύπου, πλην του εγκεκριµένου τύπου που παρέχεται. Σε καµία περίπτωση, µην χρησιµοποιήσετε βύσµα µετασχηµατιστή για να συνδέσετε το καλώδιο σε πρίζα 2 αγωγών γιατί έτσι καθιστάτε αδύνατη τη συνέχεια του αγωγού γείωσης. 2) Ο εξοπλισµός απαιτεί τη χρήση αγωγού γείωσης στα πλαίσια της πιστοποίησης ασφάλειας. Η τροποποίηση ή εσφαλµένη χρήση µπορεί να δηµιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας που µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο. 3) Επικοινωνήστε µε ειδικευµένο ηλεκτρολόγο ή κατασκευαστή, εάν υπάρχουν απορίες σχετικά µε την εγκατάσταση πριν συνδέσετε τον εξοπλισµό στην κεντρική πηγή τροφοδοσίας. SW Αναθ. D, Σελίδαe 15 από 23

16 II. Εκποµπές και πληροφορίες ατρωσίας A) Κοινοποίηση προς τους χρήστες στις Ηνωµένες Πολιτείες: Αυτός ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια για µια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύµφωνα µε το Μέρος 15 των Κανονισµών της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC). Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία κατά των επιζήµιων παρεµβολών σε εγκατάσταση σε κατοικηµένη ή εµπορική περιοχή. Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν έχει εγκατασταθεί και δεν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. B) Κοινοποίηση σε χρήστες στον Καναδά: Αυτός ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τα όρια της Κατηγορίας Β για εκποµπές ραδιοθορύβου από την ψηφιακή συσκευή, όπως ορίζονται από τους Κανονισµούς Ραδιοπαρεµβολών του Industry Canada. Γ) Κοινοποίηση προς τους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Να χρησιµοποιείτε µόνο τα παρεχόµενα καλώδια ρεύµατος και τα καλώδια διασύνδεσης που παρέχονται µε τον εξοπλισµό. Η υποκατάσταση των παρεχόµενων καλωδίων και συρµάτων µπορεί να να διακυβεύσει την ηλεκτρική ασφάλεια ή την Πιστοποίηση Σήµανσης CE για εκποµπές ή ατρωσία, όπως απαιτείται από τα ακόλουθα πρότυπα: Αυτός ο εξοπλισµός πληροφορικής (ITE) απαιτείται να φέρει τη Σήµανση CE Mark στην ετικέτα του κατασκευαστή, γεγονός που σηµαίνει ότι ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί βάσει των ακόλουθων Οδηγιών και Προτύπων: Αυτός ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί ως προς τις απαιτήσεις για Σήµανση CE, όπως απαιτείται από την Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EMC) 2004/108/EΚ που υποδεικνύεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN για συσκευές Κατηγορίας B και την Οδηγία Χαµηλής Τάσης 2006/95/EΚ, όπως υποδεικνύεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ) Γενικές πληροφορίες προς όλους τους χρήστες: Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί και δεν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το παρόν εγχειρίδιο, ο εξοπλισµός µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές στις ραδιοτηλεοπτικές επικοινωνίες. εν παρέχεται, όµως, καµία εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεµβολές σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη εγκατάσταση λόγω παραγόντων που αφορούν ειδικά στη συγκεκριµένη τοποθεσία. 1) Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις εκποµπών και ατρωσίας, ο χρήστης πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα: α) Να χρησιµοποιεί µόνο τα παρεχόµενα καλώδια για να συνδέσει τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Elo. SW Αναθ. D, Σελίδαe 16 από 23

17 β) Για να διασφαλιστεί η συµµόρφωση, να χρησιµοποιείτε µόνο το παρεχόµενο και εγκεκριµένο από τον κατασκευαστή καλώδιο ρεύµατος. γ) Επισηµαίνεται στον χρήστη ότι οι αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισµό που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συµµόρφωσης θα µπορούσαν να ακυρώσουν την άδεια λειτουργίας του εξοπλισµού που έχει παραχωρηθεί στον χρήστη. 2) Εάν αυτός ο εξοπλισµός φαίνεται να προκαλεί παρεµβολές σε ραδιοτηλεοπτικές λήψεις εκποµπών ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή: α) Επιβεβαιώστε ότι είναι πηγή εκποµπών µε την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισµού. β) Εάν καθορίσετε ότι αυτός ο εξοπλισµός προκαλεί τις παρεµβολές, προσπαθήστε να διορθώσετε τις παρεµβολές χρησιµοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα: i) Μετακινήστε την ψηφιακή συσκευή µακριά από τον επηρεαζόµενο δέκτη. ii) Αλλάξτε τη θέση (γυρίστε) της ψηφιακής συσκευής όσον αφορά τον επηρεαζόµενο δέκτη. iii) Αλλάξτε τον προσανατολισµό της κεραίας του επηρεαζόµενου δέκτη. iv) Συνδέστε την ψηφιακή συσκευή σε διαφορετική πηγή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) έτσι ώστε η ψηφιακή συσκευή και ο δέκτης να ανήκουν σε διαφορετικά κυκλώµατα µε διακλαδώσεις. v) Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα καλώδια I/O που δεν χρησιµοποιούνται στην ψηφιακή συσκευή. (Τα ατερµάτιστα καλώδια I/O αποτελούν ενδεχόµενη πηγή υψηλών επιπέδων εκποµπών ραδιοσυχνοτήτων.) vi) Συνδέστε την ψηφιακή συσκευή µόνο σε γειωµένη πρίζα. Μην χρησιµοποιείτε βύσµατα µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC). (Η αφαίρεση ή αποκοπή της γείωσης του καλωδίου µπορεί να αυξήσει τα επίπεδα εκποµπών ραδιοσυχνοτήτων και µπορεί, επίσης, να προκαλέσει κίνδυνο θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας στον χρήστη.) vii) Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, συµβουλευτείτε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, κατασκευαστή ή έµπειρο τεχνικό ραδιοτηλεοπτικών συσκευών. SW Αναθ. D, Σελίδαe 17 από 23

18 III. Πιστοποιήσεις φορέων Έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες πιστοποιήσεις για τον υπολογιστή αφής (touchcomputer): CE Κίνα (CCC) Ρωσία (GOST) Ουκρανία (UKSERTCOMPUTER) Λευκορωσία (BelGiss) Κροατία (KONCAR) Σερβία (KVALITET) Βοσνία (KVALITET) Ισραήλ (SII) Μεξικό (NOM CoC) IV. Περιορισµοί για τις επικίνδυνες ουσίες στην Κίνα Σύµφωνα µε την κινεζική νοµοθεσία ( ιοίκηση για τον έλεγχο της ρύπανσης που προκαλείται από Προϊόντα Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης), η παρακάτω ενότητα παραθέτει το όνοµα και την ποσότητα των τοξικών ή και επικίνδυνων υλικών τις οποίες µπορεί να περιέχει αυτό το προϊόν. Ονοµασία στοιχείου Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία Μόλυβδος Υδράργυρος Κάδµιο (Pb) (Hg) (Cd) Εξασθενές χρώµιο (Cr6+) Πολυβρωµιωµένο διφαινύλιο (PBB) Πλαστικά O O O O O O εξαρτήµατα Μεταλλικά X O O O O O εξαρτήµατα Συρµάτινη X O O O O O και καλωδιακή διάταξη Οθόνη LCD X O O O O O Οθόνη αφής X O O O O O Πλακέτα X O O O O O PCB Λογισµικό (CD, κλπ.) O O O O O O Πολυβρωµιούχοι διφαινυλικοί αιθέρες (PBDE) SW Αναθ. D, Σελίδαe 18 από 23

19 O: Υποδηλώνει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε όλα τα οµογενή υλικά για αυτό το εξάρτηµα βρίσκεται σε ποσότητες κάτω του ορίου που απαιτείται από το πρότυπο SJ/T X: Υποδηλώνει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα οµογενή υλικά που χρησιµοποιούνται για αυτό το εξάρτηµα βρίσκεται σε ποσότητες πάνω από το όριο που απαιτείται από το πρότυπο SJ/T Για τα είδη µε την επισήµανση X, οι εξαιρέσεις προσδιορίστηκαν σύµφωνα µε τον κανονισµό για περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS) της ΕΕ. Επεξήγηση των σηµάνσεων (1). Σύµφωνα µε την απαίτηση του προτύπου SJ/T , τα προϊόντα ηλεκτρονικής πληροφόρησης επισηµαίνονται µε το ακόλουθο λογότυπο ελέγχου ρύπανσης. Η Περίοδος Φιλικής για το Περιβάλλον Χρήσης αυτού του προϊόντος είναι 10 έτη. Υπό τις κανονικές λειτουργικές συνθήκες που αναγράφονται παρακάτω, δεν θα παρατηρηθεί διαρροή ή µετάλλαξη στο προϊόν, έτσι ώστε η χρήση αυτού του προϊόντος ηλεκτρονικής πληροφόρησης δεν θα οδηγήσει σε σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση, τυχόν σωµατική βλάβη ή ζηµία σε τυχόν περιουσιακά στοιχεία. Θερµοκρασία λειτουργίας: 0-35 C / Υγρασία: 20%-80% (µη συµπυκνούµενη). Θερµοκρασία φύλαξης: -30~60 C / Υγρασία: 5%~95% (µη συµπυκνούµενη). (2). Ενθαρρύνουµε και συνιστούµε την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση αυτού του προϊόντος σύµφωνα µε την κατά τόπους νοµοθεσία. Το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται µε τα συνήθη απορρίµµατα. SW Αναθ. D, Σελίδαe 19 από 23

20 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Εξαιρουµένων των περί του εναντίου οριζοµένων στο παρόν ή σε βεβαίωση παραγγελίας που έχει παραδοθεί στον αγοραστή, ο πωλητής εγγυάται στον αγοραστή ότι το προϊόν θα είναι απαλλαγµένο από ελαττώµατα στα υλικά και την κατασκευή. Εξαιρουµένων των διαπραγµατευθεισών περιόδων εγγύησης, η εγγύηση για τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) και τα εξαρτήµατα του προϊόντος είναι ένα (1) έτος. Ο πωλητής δεν παρέχει καµία εγγύηση σχετικά µε την τυπική διάρκεια ζωής των εξαρτηµάτων. Οι προµηθευτές του πωλητή µπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή και, κατά καιρούς, να κάνει αλλαγές στα εξαρτήµατα που παραδίδονται ως προϊόντα ή εξαρτήµατα. Ο αγοραστής θα ειδοποιήσει τον πωλητή εγγράφως και εγκαίρως (και σε καµία περίπτωση σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών µετά από την διαπίστωση) για τη µη συµµόρφωση οποιουδήποτε προϊόντος προς την εγγύηση που παρατίθεται παραπάνω, θα περιγράψει µε εµπορικά εύλογες λεπτοµέρειες στην εν λόγω ειδοποίηση τα συµπτώµατα που σχετίζονται µε την εν λόγω µη συµµόρφωση και θα παράσχει στον πωλητή την ευκαιρία να επιθεωρήσει αυτά τα προϊόντα όπως έχουν εγκατασταθεί, εάν είναι εφικτό. Η ειδοποίηση θα περιέλθει στον πωλητή κατά την περίοδο της εγγύησης για το εν λόγω προϊόν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά εγγράφως από τον πωλητή. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή αυτής της ειδοποίησης, ο αγοραστής θα συσκευάσει το κατ ισχυρισµό ελαττωµατικό προϊόν στην αρχική συσκευασία αποστολής του ή σε λειτουργική ισοδύναµη συσκευασία και θα το αποστείλει στον πωλητή µε έξοδα και ευθύνη του αγοραστή. Εντός ευλόγου χρόνου από την λήψη του κατ ισχυρισµό ελαττωµατικού προϊόντος και επιβεβαίωση από τον πωλητή ότι το προϊόν δεν πληροί τις προϋποθέσεις της εγγύησης που παρατίθενται παραπάνω, ο πωλητής θα διορθώσει την εν λόγω αστοχία, κατ επιλογή του πωλητή, είτε (i) τροποποιώντας ή επιδιορθώνοντας το προϊόν ή (ii) αντικαθιστώντας το προϊόν. Αυτή η SW Αναθ. D, Σελίδαe 20 από 23

21 τροποποίηση, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση και η αποστολή του επιστραφέντος προϊόντος µε ελάχιστη ασφάλεια για τον αγοραστή θα βαρύνουν τον πωλητή. Ο αγοραστής θα είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο απώλειας ή ζηµίας κατά τη µεταφορά και µπορεί να ασφαλίσει το προϊόν. Ο αγοραστής θα αποζηµιώσει τον πωλητή για το κόστος µεταφοράς λόγω της επιστροφής του προϊόντος, αλλά χωρίς να διαπιστωθεί από τον πωλητή ότι το προϊόν είναι ελαττωµατικό. Η τροποποίηση ή επιδιόρθωση των προϊόντων µπορεί, κατ επιλογή του πωλητή, να γίνει είτε στις εγκαταστάσεις του πωλητή είτε του αγοραστή. Εάν ο πωλητής αδυνατεί να τροποποιήσει, να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει ένα προϊόν προς συµµόρφωση µε την εγγύηση που παραθέτεται παραπάνω, τότε ο πωλητής, κατ επιλογήν του, θα επιστρέψει ή θα πιστώσει στο λογαριασµό του αγοραστή το ποσό που αντιστοιχεί στην τιµή αγοράς του προϊόντος, µείον της απόσβεσης που υπολογίζεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης για το χρονικό διάστηµα που έχει ορίσει ο πωλητής ως περίοδο εγγύησης. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥΣ Ή ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Ή ΟΠΟΙΟΣ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙ ΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Ο αγοραστής αναλαµβάνει τον κίνδυνο και συµφωνεί να αποζηµιώσει τον πωλητή και να τον απαλλάξει από την ευθύνη όσον αφορά (i) την εκτίµηση της καταλληλότητας για την προοριζόµενη από τον αγοραστή χρήση των προϊόντων και οποιασδήποτε σχεδίασης ή σχεδίου και (ii) τον καθορισµό της συµµόρφωσης της χρήσης των προϊόντων από τον αγοραστή µε τους κείµενους νόµους, κανονισµούς, κώδικες και πρότυπα. Ο αγοραστής διατηρεί και αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για όλες τις αξιώσεις βάσεις εγγύησης ή άλλες που σχετίζονται ή προκύπτουν από τα προϊόντα του αγοραστή, οι οποίες περιλαµβάνουν ή ενσωµατώνουν προϊόντα ή εξαρτήµατα που κατασκευάζονται ή παρέχονται από SW Αναθ. D, Σελίδαe 21 από 23

22 τον πωλητή. Ο αγοραστής είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε µία και όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις αναφορικά µε τα προϊόντα που γίνονται ή εξουσιοδοτούνται από τον αγοραστή. Ο αγοραστής θα αποζηµιώσει τον πωλητή και θα απαλλάξει τον πωλητή από κάθε ευθύνη, αξίωση, ζηµία, κόστος ή δαπάνη (συµπεριλαµβανοµένων των εύλογων δικηγορικών εξόδων) που αποδίδονται στα προϊόντα του αγοραστή ή σε δηλώσεις ή εγγυήσεις που τα αφορούν. SW Αναθ. D, Σελίδαe 22 από 23

23 Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία µας είτε τις πιο πρόσφατες... Πληροφορίες προϊόντων Προδιαγραφές Νέα για επερχόµενες εκδηλώσεις Ανακοίνωση τύπου Προγράµµατα οδήγησης λογισµικού Στοιχεία επικοινωνίας Για να µάθετε περισσότερα για την ευρεία γκάµα λύσεων αφής της Elo, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία µας ή απλά καλέστε το πλησιέστερο γραφείο στην περιοχή σας: Ευρώπη Τηλ. +32 (0) Fax +32 (0) Ασία-Ειρηνικός Τηλ. +86 (21) Fax +86 (21) Λατινική Αµερική Τηλ Fax Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. SW Αναθ. D, Σελίδαe 23 από 23

Εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε

Εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε Εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε Πολυλειτουργικός υπολογιστής αφής (touchcomputer) με οθόνη LCD της Σειράς E της Elo TouchSystems TE Connectivity Touch Solutions Elo TouchSystems

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic VX1932wm LCD Display - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0 Οδηγός χρήσης Ελληνικά Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Σύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 4 Αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων 4 Αποσύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 5 Τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος

SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εκδ. 1.2 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 5. STANDARD 6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (3.1) 2. Σύνδεση (3.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (3.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (4.0) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd 450055 Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης 5202650047366 1 2 5 4 3 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή. Findlapa.com. Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες

Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή. Findlapa.com. Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή Findlapa.com Περιεχόμενα συσκευασίας: Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες Τεχνικά χαρακτηριστικά: Bluetooth 4.0 υποστήριξη χαμηλής ενέργειας Εύρος μέχρι 60m με οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους Εγχειρίδιο χρήσεως Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του καινοτόμου ασύρματου ποντικιού. Με εξαιρετική ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101

Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101 Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 2.0 60 DJ SET 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.0 60 DJ SET... 3 2.1. Τοποθέτηση του κιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά VoiceClip 3100 i.tech Bluetooth Ακουστικό www.itechdynamic.com Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 1. Σχετικά µε το VoiceClip 3100 a. Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (ΠΠΧ) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On/Off) Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

SMART Ink. Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X. Οδηγός χρήστ η

SMART Ink. Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X. Οδηγός χρήστ η SMART Ink Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X Οδηγός χρήστ η Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21)

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες σχετικά με τον φορητό φορτιστή σας 4 Πλήκτρα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Display Dock

Οδηγός χρήσης Display Dock Οδηγός χρήσης Display Dock Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Display Dock Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 5 Σύνδεση του εξαρτήματος με την οθόνη και την

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 EL E F B D C A 3 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY 37-40 SLOVENŠČINA 41-44 LIETUVIŲ K 45-48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 БЪЛГАРСКИ 53-56

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα