Elo Touch Solutions ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Elo Touch Solutions ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Elo Touch Solutions Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών SW Αναθ. D

2 Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, µετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή µετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστή, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των ηλεκτρονικών, µαγνητικών, οπτικών, χηµικών, µη αυτόµατων ή άλλων µέσων, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Elo Touch Solutions, Inc. Αποποίηση ευθύνης Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Η εταιρεία Elo Touch Solutions, Inc. και οι συνδεµένες µε αυτήν εταιρείες (συλλήβδην «Elo») δεν παρέχουν καµία δήλωση ή εγγύηση αναφορικά µε το περιεχόµενο του παρόντος και, ειδικότερα, αποποιούνται οποιεσδήποτε έµµεσες εγγυήσεις εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό. Η Elo επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αναθεωρήσει αυτή την έκδοση και να κάνει, κατά καιρούς, αλλαγές στο περιεχόµενό της χωρίς να υποχρεούται η Elo να ειδοποιήσει οποιονδήποτε για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Μνεία εµπορικών σηµάτων Τα AccuTouch, CarrollTouch, Elo, Elo (λογότυπο), Elo Touch, Elo Touch Solutions, Elo TouchSystems, IntelliTouch, itouch, SecureTouch, TouchTools και VuPoint είναι εµπορικά σήµατα της Elo και των συνδεδεµένων εταιρειών µε αυτήν. Το Windows είναι εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation.

3 Πίνακας περιεχοµένων Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση... 4 Αποσυσκευασία του υπολογιστή αφής (touchcomputer)...4 Ρύθµιση της οθόνης...5 Βαθµονόµηση της οθόνης αφής...6 Πρόσθετη επιλογή τοποθέτησης του συστήµατός σας...7 Κεφάλαιο 2: Λειτουργία... 8 Βοηθητικό πρόγραµµα εποπτείας του υλικού της Σειράς Ε Elo Touch Solutions...8 Λειτουργικότητα της ενδεικτικής λυχνίας LED...9 Πρόσβαση του πίνακα εισόδου/εξόδου...10 Κεφάλαιο 3: Ασφάλεια και συντήρηση Ασφάλεια...11 Φροντίδα και χειρισµός...12 Κεφάλαιο 4: Τεχνική υποστήριξη Τεχνική εξυπηρέτηση...14 Κεφάλαιο 5: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I. Πληροφορίες ηλεκτρικής ασφάλειας...15 II. Εκποµπές και πληροφορίες ατρωσίας...16 III. Πιστοποιήσεις φορέων...18 IV. Περιορισµοί για τις επικίνδυνες ουσίες στην Κίνα...18 Κεφάλαιο 6: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 20

4 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στον τρόπο εγκατάστασης και ελέγχου του υπολογιστή αφής (touchcomputer) που έχετε. Αποσυσκευασία του υπολογιστή αφής (touchcomputer) Ελέγξτε εάν τα ακόλουθα είδη βρίσκονται στη συσκευασία και είναι σε καλή κατάσταση: ΚΑΙ Υπολογιστής αφής (Touchcomputer) Καλώδιο ρεύµατος για ΗΠΑ/Καναδά Καλώδιο ρεύµατος για Ευρώπη CD προγράµµατος οδήγησης και Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης Κοµβοελάσµατα και βίδες επίτοιχης στήριξης (8 x M4, 1 x M3) Μετασχηµατιστής SW Αναθ. D, Σελίδαe 4 από 23

5 Ρύθµιση της οθόνης Η οθόνη µπορεί να ρυθµιστεί από -17 έως +75 µοίρες, όπως φαίνεται παρακάτω ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποτραπεί η ανατροπή ή η πτώση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη βάση όταν ρυθµίζετε την οθόνη. SW Αναθ. D, Σελίδαe 5 από 23

6 Βαθµονόµηση της οθόνης αφής Η οθόνη αφής βαθµονοµείται εργοστασιακά για ακρίβεια στην απόκριση αφής. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, η οθόνη αφής χρειάζεται να βαθµονοµηθεί εκ νέου, (για Windows XP) κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Elo στη Γραµµή Εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Ευθυγράµµιση» (για Windows XP) ή διπλό κλικ στη συντόµευση Ευθυγράµµισης Elo στην επιφάνεια εργασίας του συστήµατος (για Windows 7). Έτσι γίνεται εκκίνηση του προγράµµατος βαθµονόµησης. Ανοίγει το παράθυρο που φαίνεται παρακάτω. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να βαθµονοµήσετε την οθόνη αφής. SW Αναθ. D, Σελίδαe 6 από 23

7 Πρόσθετη επιλογή τοποθέτησης του συστήµατός σας 1) Στήριξη σε τοίχο ή στύλο ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ/ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΜΒΟΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΒΙ ΕΣ ΤΟΙΧΟΣ Ή ΣΤΥΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ ΒΙ ΑΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 2) Στήριξη δεύτερου µόνιτορ στο σύστηµά σας (οποιοδήποτε µόνιτορ βάρους κάτω των 2,5 kg µε στήριξη VESA 75mm) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΤ0700 / ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΦΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΤΙΣ (4) ΒΙ ΕΣ Μ4 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ SW Αναθ. D, Σελίδαe 7 από 23

8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο αλληλεπίδρασης µε το διαγνωστικό εργαλείο της Elo Touch Solutions, την ενδεικτική λυχνία ισχύος LED και τον πίνακα εισόδου/εξόδου. Βοηθητικό πρόγραµµα εποπτείας του υλικού της Σειράς Ε Elo Touch Solutions Εγκατάσταση Το βοηθητικό πρόγραµµα περιλαµβάνεται στο CD του προγράµµατος οδήγησης. Μεταβείτε στον φάκελο «E-Series Hardware Monitor» (Εποπτεία του υλικού της Σειράς Ε) που βρίσκεται στο CD του προγράµµατος οδήγησης για να εγκαταστήσετε το βοηθητικό πρόγραµµα. Μενού «E-Series Hardware Monitor» SW Αναθ. D, Σελίδαe 8 από 23

9 Το εργαλείο «Hardware Monitor» (Εποπτεία υλικού) παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες. υνατότητα System (Σύστηµα) Display (Οθόνη) Hardware Monitor (Εποπτεία υλικού) Setting (Ρύθµιση) Alarm (Προειδοποίηση) Περιγραφή Εµφανίζει την έκδοση BIOS, την έκδοση του λειτουργικού συστήµατος, τις πληροφορίες µνήµης και τις πληροφορίες της µονάδας δίσκου. Ρυθµίζει τη φωτεινότητα. Φωτεινότητα: Ρυθµίζει τον οπίσθιο φωτισµό του µόνιτορ. Παρακολουθεί τη θερµοκρασία του CPU, τη θερµοκρασία του συστήµατος και τις τάσεις εξόδου του συστήµατος. Ρυθµίζει τις προειδοποιήσεις όταν η θερµοκρασία του CPU, η θερµοκρασία του συστήµατος και οι τάσεις εξόδου πληρούν το κριτήριο ρύθµισης. Εµφανίζει την εγγραφή όλων των προειδοποιήσεων. About (Πληροφορίες) Γενικές πληροφορίες για το διαγνωστικό εργαλείο της Σειράς E. Λειτουργικότητα της ενδεικτικής λυχνίας LED Το βασικό µοντέλο της σειράς E διαθέτει µια ενδεικτική λυχνία LED, η οποία υποδηλώνει την κατάσταση του υπολογιστή αφής (touchcomputer). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατάσταση των ενδεικτικών λυχνιών LED και το αντίστοιχο χρώµα. Χρώµα της ενδεικτικής λυχνίας LED στον παρατηρητή Απενεργοποιηµένο Κόκκινο Πορτοκαλί Αναβοσβήνον πράσινο Πράσινο Κατάσταση εν υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία απενεργοποίησης Υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης Υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία αναµονής S3 Υπάρχει ισχύς εισόδου Λειτουργία αναµονής S1 Υπάρχει ισχύς εισόδου Ενεργοποίηση ισχύος SW Αναθ. D, Σελίδαe 9 από 23

10 Πρόσβαση του πίνακα εισόδου/εξόδου Για πρόσβαση στις θύρες εισόδου/εξόδου (I/O), αφαιρέστε το κάλυµµα I/O στα αριστερά της µονάδας. Περιλαµβάνεται µια βίδα ασφαλείας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ασφαλίσει το µπροστινό κάλυµµα στον υπολογιστή αφής (touchcomputer). Ακολουθούν οι περιγραφές I/O: ΕΙΣΟ ΟΣ DC Έξοδος γραµµής Σηµείωση: Ως προφύλαξη ασφαλείας, να αφήνετε πάντα το κάλυµµα I/O προσαρτηµένο όταν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο. SW Αναθ. D, Σελίδαe 10 από 23

11 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ασφάλεια Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση του υπολογιστή αφής (touchcomputer): Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ακολουθήστε όλες τις ειδοποιήσεις ασφαλείας και µην ανοίγετε ποτέ τη θήκη του υπολογιστή αφής. Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν το καθαρίσετε (ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και χειρισµός» για τις µεθόδους σωστού καθαρισµού). Ο υπολογιστής αφής είναι εξοπλισµένος µε γειωµένο καλώδιο ρεύµατος 3 αγωγών. Το βύσµα του καλωδίου ρεύµατος εφαρµόζει µόνο σε γειωµένη πρίζα. Μην προσπαθείτε να εφαρµόσετε την πρίζα σε υποδοχή που δεν έχει διαµορφωθεί για τον σκοπό αυτό. Μην χρησιµοποιείτε καλώδιο ρεύµατος που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιµοποιήστε µόνο το καλώδιο ρεύµατος που παρέχεται µε τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Elo Touch Solutions. Η χρήση µη εξουσιοδοτηµένου καλωδίου ρεύµατος µπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας. Οι σχισµές που βρίσκονται στις πλευρές και στο πάνω µέρος της θήκης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) εξυπηρετούν τον σκοπό του εξαερισµού. Μην φράζετε ή µην βάζετε τίποτα µέσα στις σχισµές εξαερισµού. Είναι σηµαντικό να παραµείνει ο υπολογιστής αφής (touchcomputer) στεγνός. Μην χύνετε υγρά µέσα ή πάνω στον υπολογιστή αφής. Εάν ο υπολογιστής αφής βραχεί, µην προσπαθήσετε να τον επιδιορθώσετε µόνοι σας. Επικοινωνήστε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της Elo για οδηγίες. SW Αναθ. D, Σελίδαe 11 από 23

12 Φροντίδα και χειρισµός Οι ακόλουθες συµβουλές βοηθούν να διατηρήσετε τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) σε βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αποσυναρµολογείτε τον µετασχηµατιστή ή την προθήκη της µονάδας οθόνης. Η συντήρηση της µονάδας δεν είναι δυνατόν να γίνει από τον χρήστη. Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε τη µονάδα οθόνης από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην χρησιµοποιείτε αλκοόλη (µεθύλιο, αιθύλιο ή ισοπροπύλιο) ή οποιονδήποτε ισχυρό διαλύτη. Μην χρησιµοποιείτε αραιωτικό ή βενζίνη, καθαριστικά απόξεσης ή συµπιεσµένο αέρα. Για να καθαρίσετε την προθήκη της µονάδας οθόνης, χρησιµοποιήστε ένα πανί ελαφρά βρεγµένο µε ήπιο απορρυπαντικό. Αποφεύγετε να χύνετε τα υγρά µέσα στον υπολογιστή αφής (touchcomputer). Εάν υγρά χυθούν µέσα στον υπολογιστή, ζητήστε από ειδικευµένο τεχνικό σέρβις να τον ελέγξει πριν τον ενεργοποιήσετε πάλι. Μην σκουπίζετε την οθόνη µε πανί ή σφουγγάρι που θα µπορούσαν να προκαλέσουν γρατσουνιές στην επιφάνειά της. Για να καθαρίσετε την οθόνη αφής, χρησιµοποιήστε καθαριστικό τζαµιών. Τοποθετήστε το καθαριστικό στο πανί και σκουπίστε την οθόνη αφής. Μην βάζετε το καθαριστικό απευθείας στην επιφάνεια της οθόνης αφής. SW Αναθ. D, Σελίδαe 12 από 23

13 Οδηγία WEEE Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετικέτα της οδηγίας περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (WEEE) που εµφανίζεται στα αριστερά υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται µε τα οικιακά απόβλητα. Πρέπει να µεταφέρονται σε κατάλληλη εγκατάσταση για ανάκτηση και ανακύκλωση. Οδηγία UL Ο υπολογιστής αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε περιλαµβάνει µια µπαταρία λιθίου στην µητρική πλακέτα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η µπαταρία αντικατασταθεί από εσφαλµένο τύπο µπαταρίας. Παρακαλούµε απορρίπτετε τις αχρησιµοποίητες µπαταρίες σύµφωνα µε τις οδηγίες της περιοχής. SW Αναθ. D, Σελίδαe 13 από 23

14 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τεχνική εξυπηρέτηση Χρήση του διαδικτύου Υπάρχουν δύο τρόποι για να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για τεχνική εξυπηρέτηση όσον αφορά τον υπολογιστή αφής (touchcomputer): Το διαδίκτυο Το τηλέφωνο Για ηλεκτρονική αυτοεξυπηρέτηση, µεταβείτε στην ιστοσελίδα Για τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Για τρέχοντα νέα της Elo, ενηµερώσεις προϊόντων και ανακοινώσεις ή για να εγγραφείτε για να λαµβάνετε το ενηµερωτικό φυλλάδιο του Touchcomputer µας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Χρήση του τηλεφώνου Για τεχνική υποστήριξη, δείτε τον πίνακα στην τελευταία σελίδα του οδηγού χρήσης για στοιχεία επικοινωνίας. SW Αναθ. D, Σελίδαe 14 από 23

15 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5 I. Πληροφορίες ηλεκτρικής ασφάλειας ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A) Απαιτείται συµµόρφωση αναφορικά µε τις απαιτήσεις τάσης, συχνότητας και ρεύµατος που αναγράφονται στην ετικέτα του κατασκευαστή. Η σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας διαφορετική από αυτή που ορίζεται στο παρόν, µπορεί να προκαλέσει εσφαλµένη λειτουργία, βλάβη στον εξοπλισµό, ακύρωση της εγγύησης ή κίνδυνο πυρκαγιάς, εάν δεν τηρηθούν οι απαιτήσεις. B) εν υπάρχουν εξαρτήµατα µέσα σε αυτόν τον εξοπλισµό, των οποίων η συντήρηση µπορεί να γίνει από τον χειριστή. Αυτός ο εξοπλισµός παράγει επικίνδυνες τάσεις που αποτελούν κίνδυνο ασφάλειας. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένο τεχνικό σέρβις. Γ) Αυτός ο εξοπλισµός παρέχεται µε αποσπώµενο καλώδιο ρεύµατος, το οποίο έχει ενσωµατωµένο αγωγό γείωσης που προορίζεται για σύνδεση σε γειωµένη πρίζα ασφαλείας. 1) Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο µε καλώδιο άλλου τύπου, πλην του εγκεκριµένου τύπου που παρέχεται. Σε καµία περίπτωση, µην χρησιµοποιήσετε βύσµα µετασχηµατιστή για να συνδέσετε το καλώδιο σε πρίζα 2 αγωγών γιατί έτσι καθιστάτε αδύνατη τη συνέχεια του αγωγού γείωσης. 2) Ο εξοπλισµός απαιτεί τη χρήση αγωγού γείωσης στα πλαίσια της πιστοποίησης ασφάλειας. Η τροποποίηση ή εσφαλµένη χρήση µπορεί να δηµιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας που µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο. 3) Επικοινωνήστε µε ειδικευµένο ηλεκτρολόγο ή κατασκευαστή, εάν υπάρχουν απορίες σχετικά µε την εγκατάσταση πριν συνδέσετε τον εξοπλισµό στην κεντρική πηγή τροφοδοσίας. SW Αναθ. D, Σελίδαe 15 από 23

16 II. Εκποµπές και πληροφορίες ατρωσίας A) Κοινοποίηση προς τους χρήστες στις Ηνωµένες Πολιτείες: Αυτός ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια για µια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύµφωνα µε το Μέρος 15 των Κανονισµών της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC). Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία κατά των επιζήµιων παρεµβολών σε εγκατάσταση σε κατοικηµένη ή εµπορική περιοχή. Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν έχει εγκατασταθεί και δεν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. B) Κοινοποίηση σε χρήστες στον Καναδά: Αυτός ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τα όρια της Κατηγορίας Β για εκποµπές ραδιοθορύβου από την ψηφιακή συσκευή, όπως ορίζονται από τους Κανονισµούς Ραδιοπαρεµβολών του Industry Canada. Γ) Κοινοποίηση προς τους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Να χρησιµοποιείτε µόνο τα παρεχόµενα καλώδια ρεύµατος και τα καλώδια διασύνδεσης που παρέχονται µε τον εξοπλισµό. Η υποκατάσταση των παρεχόµενων καλωδίων και συρµάτων µπορεί να να διακυβεύσει την ηλεκτρική ασφάλεια ή την Πιστοποίηση Σήµανσης CE για εκποµπές ή ατρωσία, όπως απαιτείται από τα ακόλουθα πρότυπα: Αυτός ο εξοπλισµός πληροφορικής (ITE) απαιτείται να φέρει τη Σήµανση CE Mark στην ετικέτα του κατασκευαστή, γεγονός που σηµαίνει ότι ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί βάσει των ακόλουθων Οδηγιών και Προτύπων: Αυτός ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί ως προς τις απαιτήσεις για Σήµανση CE, όπως απαιτείται από την Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EMC) 2004/108/EΚ που υποδεικνύεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN για συσκευές Κατηγορίας B και την Οδηγία Χαµηλής Τάσης 2006/95/EΚ, όπως υποδεικνύεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ) Γενικές πληροφορίες προς όλους τους χρήστες: Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί και δεν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το παρόν εγχειρίδιο, ο εξοπλισµός µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές στις ραδιοτηλεοπτικές επικοινωνίες. εν παρέχεται, όµως, καµία εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεµβολές σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη εγκατάσταση λόγω παραγόντων που αφορούν ειδικά στη συγκεκριµένη τοποθεσία. 1) Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις εκποµπών και ατρωσίας, ο χρήστης πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα: α) Να χρησιµοποιεί µόνο τα παρεχόµενα καλώδια για να συνδέσει τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Elo. SW Αναθ. D, Σελίδαe 16 από 23

17 β) Για να διασφαλιστεί η συµµόρφωση, να χρησιµοποιείτε µόνο το παρεχόµενο και εγκεκριµένο από τον κατασκευαστή καλώδιο ρεύµατος. γ) Επισηµαίνεται στον χρήστη ότι οι αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισµό που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συµµόρφωσης θα µπορούσαν να ακυρώσουν την άδεια λειτουργίας του εξοπλισµού που έχει παραχωρηθεί στον χρήστη. 2) Εάν αυτός ο εξοπλισµός φαίνεται να προκαλεί παρεµβολές σε ραδιοτηλεοπτικές λήψεις εκποµπών ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή: α) Επιβεβαιώστε ότι είναι πηγή εκποµπών µε την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισµού. β) Εάν καθορίσετε ότι αυτός ο εξοπλισµός προκαλεί τις παρεµβολές, προσπαθήστε να διορθώσετε τις παρεµβολές χρησιµοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα: i) Μετακινήστε την ψηφιακή συσκευή µακριά από τον επηρεαζόµενο δέκτη. ii) Αλλάξτε τη θέση (γυρίστε) της ψηφιακής συσκευής όσον αφορά τον επηρεαζόµενο δέκτη. iii) Αλλάξτε τον προσανατολισµό της κεραίας του επηρεαζόµενου δέκτη. iv) Συνδέστε την ψηφιακή συσκευή σε διαφορετική πηγή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) έτσι ώστε η ψηφιακή συσκευή και ο δέκτης να ανήκουν σε διαφορετικά κυκλώµατα µε διακλαδώσεις. v) Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα καλώδια I/O που δεν χρησιµοποιούνται στην ψηφιακή συσκευή. (Τα ατερµάτιστα καλώδια I/O αποτελούν ενδεχόµενη πηγή υψηλών επιπέδων εκποµπών ραδιοσυχνοτήτων.) vi) Συνδέστε την ψηφιακή συσκευή µόνο σε γειωµένη πρίζα. Μην χρησιµοποιείτε βύσµατα µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC). (Η αφαίρεση ή αποκοπή της γείωσης του καλωδίου µπορεί να αυξήσει τα επίπεδα εκποµπών ραδιοσυχνοτήτων και µπορεί, επίσης, να προκαλέσει κίνδυνο θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας στον χρήστη.) vii) Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, συµβουλευτείτε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, κατασκευαστή ή έµπειρο τεχνικό ραδιοτηλεοπτικών συσκευών. SW Αναθ. D, Σελίδαe 17 από 23

18 III. Πιστοποιήσεις φορέων Έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες πιστοποιήσεις για τον υπολογιστή αφής (touchcomputer): CE Κίνα (CCC) Ρωσία (GOST) Ουκρανία (UKSERTCOMPUTER) Λευκορωσία (BelGiss) Κροατία (KONCAR) Σερβία (KVALITET) Βοσνία (KVALITET) Ισραήλ (SII) Μεξικό (NOM CoC) IV. Περιορισµοί για τις επικίνδυνες ουσίες στην Κίνα Σύµφωνα µε την κινεζική νοµοθεσία ( ιοίκηση για τον έλεγχο της ρύπανσης που προκαλείται από Προϊόντα Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης), η παρακάτω ενότητα παραθέτει το όνοµα και την ποσότητα των τοξικών ή και επικίνδυνων υλικών τις οποίες µπορεί να περιέχει αυτό το προϊόν. Ονοµασία στοιχείου Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία Μόλυβδος Υδράργυρος Κάδµιο (Pb) (Hg) (Cd) Εξασθενές χρώµιο (Cr6+) Πολυβρωµιωµένο διφαινύλιο (PBB) Πλαστικά O O O O O O εξαρτήµατα Μεταλλικά X O O O O O εξαρτήµατα Συρµάτινη X O O O O O και καλωδιακή διάταξη Οθόνη LCD X O O O O O Οθόνη αφής X O O O O O Πλακέτα X O O O O O PCB Λογισµικό (CD, κλπ.) O O O O O O Πολυβρωµιούχοι διφαινυλικοί αιθέρες (PBDE) SW Αναθ. D, Σελίδαe 18 από 23

19 O: Υποδηλώνει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε όλα τα οµογενή υλικά για αυτό το εξάρτηµα βρίσκεται σε ποσότητες κάτω του ορίου που απαιτείται από το πρότυπο SJ/T X: Υποδηλώνει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα οµογενή υλικά που χρησιµοποιούνται για αυτό το εξάρτηµα βρίσκεται σε ποσότητες πάνω από το όριο που απαιτείται από το πρότυπο SJ/T Για τα είδη µε την επισήµανση X, οι εξαιρέσεις προσδιορίστηκαν σύµφωνα µε τον κανονισµό για περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS) της ΕΕ. Επεξήγηση των σηµάνσεων (1). Σύµφωνα µε την απαίτηση του προτύπου SJ/T , τα προϊόντα ηλεκτρονικής πληροφόρησης επισηµαίνονται µε το ακόλουθο λογότυπο ελέγχου ρύπανσης. Η Περίοδος Φιλικής για το Περιβάλλον Χρήσης αυτού του προϊόντος είναι 10 έτη. Υπό τις κανονικές λειτουργικές συνθήκες που αναγράφονται παρακάτω, δεν θα παρατηρηθεί διαρροή ή µετάλλαξη στο προϊόν, έτσι ώστε η χρήση αυτού του προϊόντος ηλεκτρονικής πληροφόρησης δεν θα οδηγήσει σε σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση, τυχόν σωµατική βλάβη ή ζηµία σε τυχόν περιουσιακά στοιχεία. Θερµοκρασία λειτουργίας: 0-35 C / Υγρασία: 20%-80% (µη συµπυκνούµενη). Θερµοκρασία φύλαξης: -30~60 C / Υγρασία: 5%~95% (µη συµπυκνούµενη). (2). Ενθαρρύνουµε και συνιστούµε την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση αυτού του προϊόντος σύµφωνα µε την κατά τόπους νοµοθεσία. Το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται µε τα συνήθη απορρίµµατα. SW Αναθ. D, Σελίδαe 19 από 23

20 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Εξαιρουµένων των περί του εναντίου οριζοµένων στο παρόν ή σε βεβαίωση παραγγελίας που έχει παραδοθεί στον αγοραστή, ο πωλητής εγγυάται στον αγοραστή ότι το προϊόν θα είναι απαλλαγµένο από ελαττώµατα στα υλικά και την κατασκευή. Εξαιρουµένων των διαπραγµατευθεισών περιόδων εγγύησης, η εγγύηση για τον υπολογιστή αφής (touchcomputer) και τα εξαρτήµατα του προϊόντος είναι ένα (1) έτος. Ο πωλητής δεν παρέχει καµία εγγύηση σχετικά µε την τυπική διάρκεια ζωής των εξαρτηµάτων. Οι προµηθευτές του πωλητή µπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή και, κατά καιρούς, να κάνει αλλαγές στα εξαρτήµατα που παραδίδονται ως προϊόντα ή εξαρτήµατα. Ο αγοραστής θα ειδοποιήσει τον πωλητή εγγράφως και εγκαίρως (και σε καµία περίπτωση σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών µετά από την διαπίστωση) για τη µη συµµόρφωση οποιουδήποτε προϊόντος προς την εγγύηση που παρατίθεται παραπάνω, θα περιγράψει µε εµπορικά εύλογες λεπτοµέρειες στην εν λόγω ειδοποίηση τα συµπτώµατα που σχετίζονται µε την εν λόγω µη συµµόρφωση και θα παράσχει στον πωλητή την ευκαιρία να επιθεωρήσει αυτά τα προϊόντα όπως έχουν εγκατασταθεί, εάν είναι εφικτό. Η ειδοποίηση θα περιέλθει στον πωλητή κατά την περίοδο της εγγύησης για το εν λόγω προϊόν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά εγγράφως από τον πωλητή. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή αυτής της ειδοποίησης, ο αγοραστής θα συσκευάσει το κατ ισχυρισµό ελαττωµατικό προϊόν στην αρχική συσκευασία αποστολής του ή σε λειτουργική ισοδύναµη συσκευασία και θα το αποστείλει στον πωλητή µε έξοδα και ευθύνη του αγοραστή. Εντός ευλόγου χρόνου από την λήψη του κατ ισχυρισµό ελαττωµατικού προϊόντος και επιβεβαίωση από τον πωλητή ότι το προϊόν δεν πληροί τις προϋποθέσεις της εγγύησης που παρατίθενται παραπάνω, ο πωλητής θα διορθώσει την εν λόγω αστοχία, κατ επιλογή του πωλητή, είτε (i) τροποποιώντας ή επιδιορθώνοντας το προϊόν ή (ii) αντικαθιστώντας το προϊόν. Αυτή η SW Αναθ. D, Σελίδαe 20 από 23

21 τροποποίηση, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση και η αποστολή του επιστραφέντος προϊόντος µε ελάχιστη ασφάλεια για τον αγοραστή θα βαρύνουν τον πωλητή. Ο αγοραστής θα είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο απώλειας ή ζηµίας κατά τη µεταφορά και µπορεί να ασφαλίσει το προϊόν. Ο αγοραστής θα αποζηµιώσει τον πωλητή για το κόστος µεταφοράς λόγω της επιστροφής του προϊόντος, αλλά χωρίς να διαπιστωθεί από τον πωλητή ότι το προϊόν είναι ελαττωµατικό. Η τροποποίηση ή επιδιόρθωση των προϊόντων µπορεί, κατ επιλογή του πωλητή, να γίνει είτε στις εγκαταστάσεις του πωλητή είτε του αγοραστή. Εάν ο πωλητής αδυνατεί να τροποποιήσει, να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει ένα προϊόν προς συµµόρφωση µε την εγγύηση που παραθέτεται παραπάνω, τότε ο πωλητής, κατ επιλογήν του, θα επιστρέψει ή θα πιστώσει στο λογαριασµό του αγοραστή το ποσό που αντιστοιχεί στην τιµή αγοράς του προϊόντος, µείον της απόσβεσης που υπολογίζεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης για το χρονικό διάστηµα που έχει ορίσει ο πωλητής ως περίοδο εγγύησης. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥΣ Ή ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Ή ΟΠΟΙΟΣ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙ ΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Ο αγοραστής αναλαµβάνει τον κίνδυνο και συµφωνεί να αποζηµιώσει τον πωλητή και να τον απαλλάξει από την ευθύνη όσον αφορά (i) την εκτίµηση της καταλληλότητας για την προοριζόµενη από τον αγοραστή χρήση των προϊόντων και οποιασδήποτε σχεδίασης ή σχεδίου και (ii) τον καθορισµό της συµµόρφωσης της χρήσης των προϊόντων από τον αγοραστή µε τους κείµενους νόµους, κανονισµούς, κώδικες και πρότυπα. Ο αγοραστής διατηρεί και αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για όλες τις αξιώσεις βάσεις εγγύησης ή άλλες που σχετίζονται ή προκύπτουν από τα προϊόντα του αγοραστή, οι οποίες περιλαµβάνουν ή ενσωµατώνουν προϊόντα ή εξαρτήµατα που κατασκευάζονται ή παρέχονται από SW Αναθ. D, Σελίδαe 21 από 23

22 τον πωλητή. Ο αγοραστής είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε µία και όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις αναφορικά µε τα προϊόντα που γίνονται ή εξουσιοδοτούνται από τον αγοραστή. Ο αγοραστής θα αποζηµιώσει τον πωλητή και θα απαλλάξει τον πωλητή από κάθε ευθύνη, αξίωση, ζηµία, κόστος ή δαπάνη (συµπεριλαµβανοµένων των εύλογων δικηγορικών εξόδων) που αποδίδονται στα προϊόντα του αγοραστή ή σε δηλώσεις ή εγγυήσεις που τα αφορούν. SW Αναθ. D, Σελίδαe 22 από 23

23 Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία µας είτε τις πιο πρόσφατες... Πληροφορίες προϊόντων Προδιαγραφές Νέα για επερχόµενες εκδηλώσεις Ανακοίνωση τύπου Προγράµµατα οδήγησης λογισµικού Στοιχεία επικοινωνίας Για να µάθετε περισσότερα για την ευρεία γκάµα λύσεων αφής της Elo, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία µας ή απλά καλέστε το πλησιέστερο γραφείο στην περιοχή σας: Ευρώπη Τηλ. +32 (0) Fax +32 (0) Ασία-Ειρηνικός Τηλ. +86 (21) Fax +86 (21) Λατινική Αµερική Τηλ Fax Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. SW Αναθ. D, Σελίδαe 23 από 23

Εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε

Εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε Εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή αφής (touchcomputer) της Σειράς Ε Πολυλειτουργικός υπολογιστής αφής (touchcomputer) με οθόνη LCD της Σειράς E της Elo TouchSystems TE Connectivity Touch Solutions Elo TouchSystems

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

TELECOM SAGEM MF 5482. Οδηγίες Χρήσης ELL

TELECOM SAGEM MF 5482. Οδηγίες Χρήσης ELL TELECOM SAGEM MF 5482 Οδηγίες Χρήσης ELL Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VPC100 All-in-One PC

ViewSonic. VPC100 All-in-One PC ViewSonic VPC100 All-in-One PC - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Pyководство пользователя - Οδηγός χρηστών - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) - 使 用 手 冊 ( 簡 中 ) - 사용자 안내서 Model

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη οθόνη LCD. Σημαντικό

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη οθόνη LCD. Σημαντικό Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη οθόνη LCD Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες «Οδηγίες χρήσης» και το Εγχειρίδιο εγκατάστασης (ξεχωριστό έντυπο) για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Μονόχρωµος εκτυπωτής λέιζερ

Μονόχρωµος εκτυπωτής λέιζερ ML-1640 Series ML-2240 Series Μονόχρωµος εκτυπωτής λέιζερ Οδηγός χρήσης φανταστείτε τις δυνατότητες Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Samsung. Για να έχετε ένα ακόµα πιο ολοκληρωµένο σέρβις,

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 11/2007 Μπορεί περιοδικά να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8480 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8480 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8480 Εγχειρίδιο χρήστη GK7662 δεύτερη έκδοση Νοέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

VG2860mhl-4K Οθόνη Οδηγός χρηστών

VG2860mhl-4K Οθόνη Οδηγός χρηστών VG2860mhl-4K Οθόνη Οδηγός χρηστών Αριθμός Μοντέλου: VS15883 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη ViewSonic Με περισσότερα από 25 χρόνια στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα της παροχής οπτικών λύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

N150. Οδηγίες χρήσης. 8820nt01312gr Αναθ. A00

N150. Οδηγίες χρήσης. 8820nt01312gr Αναθ. A00 Ασύρματος ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ N150 Οδηγίες χρήσης F9K1001V5 8820nt01312gr Αναθ. A00 Πίνακας περιεχομένων Πρώτα βήματα.... 1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 Αρχική εγκατάσταση... 1 Βήματα εγκατάστασης........................................

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

MX239H LCD οθόνη Οδηγός Χρήστη

MX239H LCD οθόνη Οδηγός Χρήστη Οκτώβριος 2012 MX239H LCD οθόνη Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

VS228/VS238 VS247. Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη

VS228/VS238 VS247. Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη VS228/VS238 VS247 Οθόνη LCD Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690 Οδηγός Χρήστη Αρχική

Διαβάστε περισσότερα