13 Μην αφήνετε το σύστημα θέρμανσης καπνού glo ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13 Μην αφήνετε το σύστημα θέρμανσης καπνού glo ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα"

Transcript

1 22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 23 1 Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε τον 10 Σε περίπτωση που χάσετε ή χαλάσετε τον παρεχόμενο αντάπτορα πρίζας ή το καλώδιο Οδηγό Χρήσης σε ασφαλές σημείο για να ανατρέχετε σε αυτόν. USB glo, θα πρέπει να αγοράσετε νέο πακέτο εξαρτημάτων αντάπτορα πρίζας και καλωδίου USB glo. 2 glo και όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο starter kit, προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από ενήλικους. Το σύστημα 11 Τηρείτε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας, όπως παρατίθενται στον Οδηγό Χρήσης του θέρμανσης καπνού glo και τα εξαρτήματά του πρέπει να φυλάσσονται μακριά αντάπτορα AC/DC που χρησιμοποιείτε. από παιδιά. 12 Μην αφήνετε το σύστημα θέρμανσης καπνού glo χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση. 3 Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα μειωμένης σωματικής, αισθητηριακής ή διανοητικής ικανότητας ή με έλλειψη πείρας και γνώσης, εκτός αν 13 Μην αφήνετε το σύστημα θέρμανσης καπνού glo ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομο που περιλαμβάνονται στο starter kit, εκτεθειμένα σε πηγή θερμότητας ή σε θέση που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. που επικρατεί υψηλή θερμοκρασία, όπως στο άμεσο ηλιακό φως στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου. Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα θέρμανσης καπνού glo εάν είναι ζεστό. 4 Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουνε με το σύστημα θέρμανσης καπνού glo ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο starter kit ή να 14 Μη φορτίζετε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κλινοσκεπάσματα ή σε μέρη αναλαμβάνουν τον καθαρισμό και τη συντήρηση χρήστη της συσκευής. με εύφλεκτες ύλες, όπως βενζινάδικα. 5 Αυτό το σύμβολο, το οποίο εμφανίζεται στο σύστημα θέρμανσης καπνού 15 Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα που παρέχονται με το σύστημα θέρμανσης καπνού glo και στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν glo μακριά από παιδιά, καθώς εγκυμονούν κίνδυνο πνιγμού. δεν πρέπει να ρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την 16 Μη ρίχνετε, συνθλίβετε, τρυπάτε, καίτε ή βυθίζετε σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο οδηγία ΑΗΗΕ. Σε αντιδιαστολή, πρέπει να ρίπτεται επιστρέφοντάς το σε υγρό το σύστημα θέρμανσης καπνού glo ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα που καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού. περιλαμβάνονται στο starter kit. Μην εκθέτετε το σύστημα θέρμανσης καπνού glo Απευθυνθείτε στην αρμόδια τοπική υπηρεσία για το πλησιέστερο σημείο συλλογής. σε αναθυμιάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη. 6 Το προϊόν περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία επαναφορτίζεται και δεν 17 Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα ή τσιγάρα εκτός των NEO Stick στο εσωτερικό αντικαθίσταται. Πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις κατά την απόρριψη του συστήματος θέρμανσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 5 των οδηγιών ασφαλείας. Μη ρίπτετε την μπαταρία ή οποιοδήποτε μέρος του συστήματος θέρμανσης καπνού 18 Καθαρίζετε το προϊόν αποκλειστικά με τον τρόπο που περιγράφεται στον Οδηγό glo στη φωτιά. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία του συστήματος Χρήσης, χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι καθαρισμού που παρέχεται. θέρμανσης καπνού glo, καθώς ενδέχεται να καταστρέψετε το σύστημα θέρμανσης καπνού glo, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, φωτιά, έκρηξη 19 Μην αποσυναρμολογείτε ή παραποιείτε το σύστημα θέρμανσης καπνού glo και τραυματισμό. ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο starter kit. Η μη ενδεδειγμένη, αθέμιτη ή ανεύθυνη χρήση καθιστά την εγγύηση άκυρη και μπορεί να 7 glo πρέπει να φορτίζεται 1-2 ώρες. Εάν δε φορτιστεί οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. πλήρως εντός 3 ωρών, διακόψτε τη χρήση και καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την Κατάσταση Μπαταρίας Θερμοκρασίες Λειτουργίας στην ενότητα «οδηγίες χρήσης» για περισσότερες πληροφορίες. Εκφόρτιση: -20 C έως +45 C 8 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το προϊόν, το καλώδιο USB ή ο αντάπτορας πρίζας Πλήρης φόρτιση: +10 C έως +45 C εμφανίζουν ενδείξεις φθοράς. Περιορισμένη φόρτιση: 0 C έως +10 C(½ του κανονικού ρυθμού φόρτισης) a. Ένα σύστημα θέρμανσης καπνού glo που έχει υποστεί φθορά ή δεν λειτουργεί Διατηρείτε πάντα τη συσκευή μεταξύ 15 C και 25 C για βέλτιστη απόδοση. Οι ακραίες σωστά μπορεί να περιέχει χαλασμένη ή ελλαττωματική μπαταρία ιόντων λιθίου και θερμοκρασίες μπορούν να περιορίσουν τις δυνατότητες και την αυτονομία της μπαταρίας της θα πρέπει να ρίπτεται σύμφωνα με την προειδοποίηση στο σημείο 5 ανωτέρω. Ένα συσκευής. Υπό ψυχρές συνθήκες μπορεί προσωρινά να μειωθεί η αυτονομία της μπαταρίας σύστημα θέρμανσης καπνού glo που έχει υποστεί φθορά ή δεν λειτουργεί σωστά και θα μπορούσε να προκληθεί απενεργοποίηση της συσκευής. Η αυτονομία της μπαταρίας θα δεν θα πρέπει να μεταφέρεται με αεροπλάνο. επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα σε υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή σας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος υψηλότερες από b. Ένα κατεστραμμένο ή ελλαττωματικό σύστημα θέρμανσης καπνού glo θα 50 C (122 F), καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή ή την μπαταρία. πρέπει να μεταφέρεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δεν πρέπει να αποστέλλεται αεροπορικώς και πρέπει να φέρει σήμανση στην εξωτερική Κατασκευαστής: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, συσκευασία, στην οποία να αναφέρεται το εξής: «Κατεστραμμένες ή ελαττωματικές London, WC2R 3LA, Αγγλία μπαταρίες ιόντων λιθίου». Διανομέας: British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Αγίου Θωμά 27, Μαρούσι, 9 Αυτό το προϊόν πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε κύκλωμα εξαιρετικά 15124, Αττική, Ελλάδα χαμηλής τάσης ασφάλειας (SV) ονομαστικών τιμών 5VDC, 2A. Χρησιμοποιήστε μόνο τον αντάπτορα πρίζας και το καλώδιο USB glo που παρέχεται. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα θέρμανσης καπνού glo που διαθέτετε, καλέστε Μη χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο USB ή αντάπτορα πρίζας για να φορτίζετε το σύστημα στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μας: θέρμανσης

2 24 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 Καλωσορίσατε στον κόσμο του glo glo και όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο starter kit, είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με υλικά και μέρη υψηλής ποιότητας, ορισμένα εκ των οποίων μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν ανάλογα με την τοπική υποδομή επεξεργασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Σύστημα θέρμανσης καπνού glo Παρακαλούμε συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς και μη ρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η ορθή διάθεση των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Καλώδιο USB-C Για να καθαρίσετε τον αντάπτορα πρίζας glo, σκουπίστε τον με ένα στεγνό πανί όταν λερωθεί. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικό, βενζίνη ή αλκοόλ, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη σε αυτό το προϊόν. Αντάπτορας πρίζας Ο αντάπτορας πρίζας glo θα φορτίσει με το σωστό ρυθμό τη συσκευή μεταξύ των θερμοκρασιών 10 C και 45 C. Σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 C και 10 C ο αντάπτορας πρίζας glo θα φορτίσει το σύστημα θέρμανσης καπνού glo στον διπλάσιο χρόνο. Μη χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα πρίζας glo σε θερμοκρασίες χαμηλότερες του 0 C ή υψηλότερες των 45 C. Βουρτσάκι καθαρισμού

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Είσοδος συστήματος θέρμανσης 02 Συρόμενο κλείστρο 03 Πλήκτρο ελέγχου 04 Θύρα φόρτισης USB 05 Θύρα καθαρισμού

4 28 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Φόρτιση 02 Τοποθέτηση NEO Sticks Εισαγάγετε το καλώδιο USB στη θύρα φόρτισης USB του συστήματος θέρμανσης καπνού glo και συνδέστε το στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή σε ακροδέκτη USB. Οι λυχνίες στο πλήκτρο ελέγχου υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης. Ανοίξτε σύροντας το κλείστρο στην πάνω πλευρά του συστήματος θέρμανσης καπνού glo και τοποθετήστε προσεκτικά NEO Stick με ήπια περιστροφική κίνηση, έως ότου νιώσετε το NEO Stick να ακουμπάει τη βάση του συστήματος θέρμανσης Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει το χρωματιστό κολάρο του άκρου να είναι ακόμα ορατό. Τα κανονικά τσιγάρα super slim δεν είναι συμβατά με το σύστημα θέρμανσης Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά NEO Sticks. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: Consumable NEO Stick Φόρτιση έως 25% Φόρτιση έως 50% Σύστημα glo Tobacco θέρμανσης Heater καπνού glo Heater Θάλαμος Chamber θέρμανσης Φόρτιση έως 75% Φόρτιση έως 99% Πλήρης φόρτιση Απαιτούνται 1-2 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, η οποία επαρκεί για περισσότερες από 20 χρήσεις. Tο σύστημα θέρμανσης καπνού glo μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ είναι συνδεδεμένο για φόρτιση, αρκεί να έχει φορτιστεί επαρκώς. Ωστόσο, η φόρτιση θα ανασταλεί έως ότου ολοκληρωθεί η χρήση.

5 30 31 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα 03 Ενεργοποίηση glo διαθέτει δύο λειτουργίες θέρμανσης: τη λειτουργία «Standard» και τη λειτουργία «Boost». Η λειτουργία «Standard» διαρκεί 4 λεπτά. Η λειτουργία «Boost» διαρκεί λιγότερο αλλά παρέχει εντονότερη εμπειρία καπνίσματος. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε είτε τη λειτουργία «Standard» είτε τη λειτουργία «Boost». Για να επιλέξετε τη λειτουργία «Boost»: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ελέγχου του συστήματος θέρμανσης καπνού glo για 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία θέρμανσης. glo θα δονηθεί ελαφρά μία φορά μετά από 3 δευτερόλεπτα και μία φορά μετά από 5 δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία ξεκίνησε. Μετά τη δεύτερη δόνηση, αφήστε το πλήκτρο ελέγχου. Για να επιλέξετε τη λειτουργία «Standard»: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ελέγχου του συστήματος θέρμανσης καπνού glo για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία θέρμανσης. glo θα δονηθεί ελαφρά μετά από 3 δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία ξεκίνησε και μπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο ελέγχου. Η πρώτη λυχνία του πλήκτρου ελέγχου θα αρχίσει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία STANDARD. Όσο προχωρά η θέρμανση της συσκευής, οι λυχνίες θα ανάβουν σταθερά η μία μετά την άλλη. Οι λυχνίες του πλήκτρου ελέγχου θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν με κυκλική φορά, υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία BOOST. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, και οι 4 λυχνίες του συστήματος θέρμανσης καπνού glo θα ανάψουν και το σύστημα θέρμανσης καπνού glo θα δονηθεί ελαφρά υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση. Μετά από 20 δευτερόλεπτα, και οι 4 λυχνίες του συστήματος θέρμανσης καπνού glo θα ανάψουν και το σύστημα θέρμανσης καπνού glo θα δονηθεί ελαφρά υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST: Λυχνία Ένδειξη Λειτουργίας Standard: Χρόνος έως τη χρήση 20 δευτερόλεπτα 15 δευτερόλεπτα 10 δευτερόλεπτα 10 δευτερόλεπτα 5 δευτερόλεπτα Έτοιμο για χρήση Έτοιμο για χρήση

6 Απόλαυση 07 Επαναφόρτιση Ακουμπήστε το NEO Stick στα χείλη σας και εισπνεύστε ελαφρά, ακριβώς όπως και με ένα κανονικό τσιγάρο. Τρεις από τις τέσσερις λυχνίες θα σβήσουν 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της χρήσης, υποδεικνύοντας ότι πλησιάζει στη λήξη της με μια ελαφριά δόνηση. Εν συνεχεία, το σύστημα θέρμανσης καπνού glo θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ελέγχου στην μπροστινή πλευρά του συστήματος θέρμανσης Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ανατρέξτε στην οδηγία 1 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναφόρτιση. Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση οποιαδήποτε στιγμή κρατώντας πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ελέγχου του συστήματος θέρμανσης glo θα δονηθεί ελαφρά για να σας υποδείξει ότι απενεργοποιείται. Μια χρήση δεν μπορεί να διακοπεί και να συνεχιστεί αργότερα. Το τοποθετημένο NEO Stick πρέπει να αφαιρείται και να αντικαθίσταται πριν από την έναρξη της επόμενης χρήσης. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 05 Αφαίρεση του NEO Stick 100% φόρτιση, περισσότερες Απλώς αφαιρέστε το NEO Stick κρατώντας το από το φίλτρο. Προσέξτε κατά την αφαίρεση της ράβδου από το σύστημα θέρμανσης καπνού glo, καθώς το τμήμα με τον καπνό ενδέχεται να είναι θερμό. από 20 χρήσεις διαθέσιμες 75% απομένει 06 Απόρριψη του NEO Stick 50% απομένει Ρίπτετε τα NEO Sticks με υπεύθυνο τρόπο, σε κάδο απορριμμάτων. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το κλείστρο είναι κλειστό μετά από κάθε χρήση. 25% απομένει Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, απαιτείται επαναφόρτιση

7 Καθαρισμός Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει το σύστημα θέρμανσης καπνού glo να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από τον καθαρισμό. Ανοίξτε το συρόμενο κλείστρο στην πάνω πλευρά και τη θύρα καθαρισμού στην κάτω πλευρά του συστήματος θέρμανσης Καθαρίστε το εσωτερικό του θαλάμου θέρμανσης χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι που παρέχεται. Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε και τα δύο άκρα, όπως απαιτείται. Για καλύτερη απόδοση, το σύστημα θέρμανσης καπνού glo πρέπει να καθαρίζεται μετά από 20 χρήσεις Τρόπος καθαρισμού της βούρτσας καθαρισμού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απλώς ξεπλύνετε τη βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό. Βεβαιωθείτε ότι η βούρτσα καθαρισμού έχει στεγνώσει όταν τη χρησιμοποιήσετε ξανά στο σύστημα θέρμανσης Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΚΤΥΠΩΝΤΑΣ ΔΥΝΑΤΑ Ή ΤΑΡΑΚΟΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ glo ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ

8 10 Αντιμετώπιση προβλημάτων ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ glo ενδέχεται να έχει υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της εσωτερικής μπαταρίας. Μετακινήστε το σε πιο δροσερό σημείο ή/και περιμένετε έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης glo δεν φορτίζεται. Το σύστημα θέρμανσης καπνού glo ενδέχεται να έχει θερμοκρασία κάτω από την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας της εσωτερικής μπαταρίας. Μετακινήστε το σε πιο ζεστό σημείο ή/και περιμένετε έως ότου αυξηθεί η θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης Ο αντάπτορας πρίζας glo ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη. Προσπαθήστε να φορτίσετε το σύστημα θέρμανσης καπνού glo χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται και μια πηγή τροφοδοσίας εξαιρετικά χαμηλής τάσης ασφάλειας (SV) ή έναν Η/Υ. Εάν το πρόβλημα δε λυθεί, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών glo. Η μπαταρία του συστήματος θέρμανσης καπνού glo ενδέχεται να έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου στην μπροστινή πλευρά του συστήματος θέρμανσης Επαναφορτίστε τη συσκευή, αν απαιτείται. Ανατρέξτε στις οδηγίες επαναφόρτισης της ενότητας «Οδηγίες Χρήσης». glo δεν θερμαίνεται. glo ενδέχεται να έχει υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της εσωτερικής μπαταρίας. Μετακινήστε το σε πιο δροσερό σημείο ή/και περιμένετε έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης Το σύστημα θέρμανσης καπνού glo ενδέχεται να έχει θερμοκρασία κάτω από την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας της εσωτερικής μπαταρίας. Μετακινήστε το σε πιο ζεστό σημείο ή/και περιμένετε έως ότου αυξηθεί η θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης glo δεν θερμαίνεται. Ξεκίνησε νέα χρήση πολύ σύντομα μετά τον απότομο τερματισμό της πρώτης χρήσης. Περιμένετε έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης καπνού glo για περίπου 90 δευτερόλεπτα πριν να ξεκινήσετε άλλη χρήση. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών glo για πρόσθετη βοήθεια και συμβουλές.

9 38 39 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σφάλμα #1 Η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή. Σφάλμα #2 Η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή. Σφάλμα #3 Η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή. Σφάλμα #4 Η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή. Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης πελατών glo για να λάβετε υποστήριξη. Σφάλμα #5 Το σύστημα θέρμανσης καπνού glo δεν θερμαίνεται. Σφάλμα #6 Το σύστημα θέρμανσης καπνού glo δεν φορτίζεται. Αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή, σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης πελατών glo για να λάβετε υποστήριξη. Εάν έχετε διαβάσει τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα θέρμανσης καπνού glo, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών glo για πρόσθετη βοήθεια και συμβουλές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανατρέξτε παρακάτω: Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών glo Τηλέφωνο χωρίς χρέωση:

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα HT-ST750.14 Οδηγίες Χρήσης Aγαπητέ πελάτη, Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών XD100 της Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πληροφορίες λειτουργίας, τακτικής συντήρησης και ασφάλειας. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΜΕΙ. Κουρευτική Μηχανή KM-605. Οδηγίες Χρήσης

ΚΕΜΕΙ. Κουρευτική Μηχανή KM-605. Οδηγίες Χρήσης ΚΕΜΕΙ Κουρευτική Μηχανή KM-605 Οδηγίες Χρήσης 2 Η συσκευασία περιλαμβάνει: Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή με κεφαλή 40mm από ανοξείδωτες λεπίδες υψηλής απόδοσης (1) 1 φορτιστή (2) 2 αποσπώμενα χτενάκια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: LFH-05 Ref. No: 891-4151 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟ σύστημα για συσκευές βαρηκοΐας

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟ σύστημα για συσκευές βαρηκοΐας ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟ σύστημα για συσκευές βαρηκοΐας Εγγύηση Επικοινωνήστε με τον ειδικό στην ακουστική υγεία ή με τον κατασκευαστή του ακουστικού βαρηκοΐας για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

HL-820VER/HS-8VER/ MS-8VER/MS-80VER/ SL-100VER/SL-160VER/ SL-300VER/SL-790VER. Ïäçãßåò ñþóçò

HL-820VER/HS-8VER/ MS-8VER/MS-80VER/ SL-100VER/SL-160VER/ SL-300VER/SL-790VER. Ïäçãßåò ñþóçò HL-820VER/HS-8VER/ MS-8VER/MS-80VER/ SL-100VER/SL-160VER/ SL-300VER/SL-790VER Ïäçãßåò ñþóçò Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε μία από τις αριθμομηχανές CASIO HL-820VER/HS-8VER/MS-8VER MS-80VER/SL-100VER/SL-160VER

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Todo Οδηγίες Χρήσης User manual Gebrauchsanweisung Manual de utilizare

Todo Οδηγίες Χρήσης User manual Gebrauchsanweisung Manual de utilizare Todo Οδηγίες Χρήσης User manual Gebrauchsanweisung Manual de utilizare Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το NOBACCO Todo. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: AS8622 Ref. No: 857-8622 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3210/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome TCP320/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή πρέπει να τηρείτε βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 1. Γυάλινο καπάκι με πλαστική λαβή ανθεκτική στη θερμότητα 2. Επαφές για το θερμοστάτη 3. Υποδοχή για το θερμοστάτη 4. Κάλυμμα προστασίας 5. Ζεστή πλάκα 6. Θερμοστάτης 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας-μετρά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: JE-601A Ref. No: 859-71121 Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε ένα προϊόν. Η ποιότητα κατασκευής είναι εγγυημένη και οι προδιαγραφές σύμφωνες με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 2000 W. Οδηγίες χρήσης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 2000 W. Οδηγίες χρήσης ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 2000 W Οδηγίες χρήσης 5202650116574 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έχετε υπόψη σας τις εξής πληροφορίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ NUORO ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ NUORO ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ NUORO ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗ Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650018687 / 5202650018694 2 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: MHQ-16215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ E.U. Patent NO. 1367337 Συγχαρητήρια για την επιλογή της θερμάστρας με ακτινοβολία και επαγωγή θερμότητας νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SBM100. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SBM100. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SBM100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Φορητό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21)

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες σχετικά με τον φορητό φορτιστή σας 4 Πλήκτρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΟΚΟΠΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. R V~ 50Hz, 550W Nom / 650W Max

ΠΑΝΤΟΚΟΠΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. R V~ 50Hz, 550W Nom / 650W Max ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΤΟΚΟΠΤΗΣ R-516 220-240V~ 50Hz, 550W Nom / 650W Max ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αριθμ. μοντέλου ES-RT51/ES-RT31

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αριθμ. μοντέλου ES-RT51/ES-RT31 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική σας αναφορά. Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αριθμ. μοντέλου ES-RT51/ES-RT1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: KYT-30D Ref. No: 862-8137 ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα Γκριλ HT-PME2000. Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα Γκριλ HT-PME2000. Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα Γκριλ HT-PME2000 Οδηγίες Χρήσης Ασφάλεια Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας ρεύματος συμφωνεί με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή και στις οδηγίες χρήσης Αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHF-847 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHF-847 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHF-847 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, Ευχαριστούμε θερμά για την επιλογή σας να αγοράσετε ένα από τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προοσοχή και να αποθηκεύσετε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019 1-8 V1_22/02/2019 www.gys.fr ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής σας και τις προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθήσετε για τη δική σας ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΠΑΝΙΟΥ 2000 W. Οδηγίες χρήσης

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΠΑΝΙΟΥ 2000 W. Οδηγίες χρήσης ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΠΑΝΙΟΥ 2000 W Οδηγίες χρήσης 5202650082350 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER έτσι και αυτό κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, για την αποφυγή βλάβης από λανθασμένη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. 7 Ποτέ μη

Διαβάστε περισσότερα

Personal Sports Blender D1202

Personal Sports Blender D1202 Personal Sports Blender D1202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ 1000 W. Οδηγίες χρήσης

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ 1000 W. Οδηγίες χρήσης ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ 1000 W Οδηγίες χρήσης 5202650082299 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Mi Car Charger. Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Mi Car Charger. Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας Mi Car Charger Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας Διάθεση και Υποστήριξη Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000 www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Διαβάστε περισσότερα

STIHL AP 100, 200, 300. Προφυλάξεις ασφαλείας

STIHL AP 100, 200, 300. Προφυλάξεις ασφαλείας { STIHL AP 100, 200, 300 Προφυλάξεις ασφαλείας ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών 1 Προφυλάξεις ασφαλείας............................. 1 1.1 Προειδοποιητικά σύμβολα...........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σεσουάρ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ W Αναδιπλούμενη λαβή. Model No: Ref. No: DW-658

Σεσουάρ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ W Αναδιπλούμενη λαβή. Model No: Ref. No: DW-658 Σεσουάρ 1000-1200W Αναδιπλούμενη λαβή ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: 871-7043 Ref. No: DW-658 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

STIHL AK 10, 20, 30. Προφυλάξεις ασφαλείας

STIHL AK 10, 20, 30. Προφυλάξεις ασφαλείας { STIHL AK 10, 20, 30 Προφυλάξεις ασφαλείας ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry ΕΛΛΗΝΙΚΑ

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry ΕΛΛΗΝΙΚΑ BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B E F G C D H I J 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 95-105 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής: 77Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο

Διαβάστε περισσότερα

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s SWK 2510WH SWK 2511BK GR Βραστήρας - 1 - GR Βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 EL F E G D B C A 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 38-40 4 HAIR DRYER HD 3700 Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F G H I 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή!

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6 Το σύμβολο του κεραυνού με τη βελόμορφη κεφαλή, μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" στο εσωτερικό του προϊόντος, που ενδέχεται να έχει τόση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Περιγραφή: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΗ 1000W ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΗ 1500W ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΠΛΗ 2500W (1000W+1500W) Model No: ZD-1010A

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ 9 ΦΕΤΕΣ 2000 W. Οδηγίες χρήσης

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ 9 ΦΕΤΕΣ 2000 W. Οδηγίες χρήσης ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ 9 ΦΕΤΕΣ 2000 W Οδηγίες χρήσης 5202650116833 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER έτσι και αυτό κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

BBC9000 Εκκινητής & Power Bank. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BBC9000 Εκκινητής & Power Bank. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BBC9000 Εκκινητής & Power Bank Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 015550 WWW.BORMANNTOOLS.COM Οδηγίες χρήσης για εκκινητή & powerbank Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Slimline λαβή Keeler Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Παράρτημα Οδηγιών πριν από τη χρήση του προϊόντος σας Keeler. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα