Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/04 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 4/04 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 0 Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την η του µήνα εκεµβρίου του έτους 04, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ. 04/0--04 έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 8/00. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 4 µελών βρέθηκαν παρόντα. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του ου θέµατος προσήλθε ο κ. Χ. Κασίµης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του ου θέµατος προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Γ. Λιερός, Ε. Κατούφα, Β. Βαζάκα, Ε. Κουράσης, Ι. Αλεξανιάν, Κ. Αγγελής και Α. Καζάνη.

2 Αποχωρήσεις: Ουδείς. Μεταβολές: Α. Πριν τη συζήτηση του ου θέµατος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ηµερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεµάτων ως κατεπείγοντα:. 9 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 04,. Ενίσχυση οικονοµικά αδύνατων κατοίκων µε χρηµατικά βοηθήµατα. (αρ. πρωτ. 074/0--04),. Ενίσχυση οικονοµικά αδύνατων κατοίκων µε χρηµατικά βοηθήµατα. (αρ. πρωτ. 0606/0--04) και 4. Άδεια κοπής ξερών επικίνδυνων πεύκων στην παιδική χαρά της οδού Ιθώµης. Το ηµοτικό Συµβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την ένταξη του ου θέµατος και οµόφωνα την ένταξη του ου, ου και 4 ου θέµατος, τα οποία και θα αποτελέσουν το ο, ο, 4 ο και ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. Μειοψήφησε ο κ. Π. Αναστασιάδης. Β. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου πρότεινε τη συζήτηση του ου θέµατος ως ο θέµα, του ου ως ο, του 4 ου ως ο, του ου ως 4 ο και του ου ως ου θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος και η Γενική Γραµµατέας του ήµου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του ου Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας Προσχολικής Αγωγής - Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Κων/νο Γερολυµάτο, ο οποίος αφού τοποθετήθηκε σχετικά, έθεσε υπόψη του Σώµατος την /04 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, κατάρτισε σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου για το 0 και το εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση ως εξής: Το Τεχνικό Πρόγραµµα Οικονοµικού Έτους 0 διαµορφώνεται στο ύψος των ,0 εκ των οποίων: ράσεις ποσού ,08 χρηµατοδοτούνται από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του ήµου ράσεις ποσού.9.786,4 χρηµατοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ ράσεις ποσού ,00 χρηµατοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (άρθρ. του Ν. 880/00 ράσεις ποσού ,6 χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 007- µέσω του ΕΤΠΑ) Η σύνθεση των έργων ανά κατηγορία, που περιλαµβάνει το φετινό Τεχνικό Πρόγραµµα, καθώς και η αντίστοιχη προϋπολογιζόµενη δαπάνη τους σε ευρώ αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

3 Κ.Α.7_ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ.9.000,00 Κ.Α.7_ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 88.,78 ΗΜΟΥ (κατασκευή- επισκευή αγωγών οµβρίων και αποχετεύσεων) Κ.Α.7_ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ).0.0,6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ασφαλτοστρώσειςδιαµορφώσεις- διανοίξεις οδών, Έργα Συντήρησης Σχολείων & Κοιµητηρίου) Κ.Α.7_ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ.4.848,89 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συντήρηση- επισκευήανακατασκευή οδών, πεζοδρόµων & πεζοδροµίων, συντήρησηεπισκευή δηµοτικών παιδικών σταθµών, αθλητικών χώρων, δηµοτικών κτιρίων, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων και διαµόρφωση πλατειών) Κ.Α.74_ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ,6 ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ/ ΕΣΠΑ- ΠΕΠ Αττικής 007- µέσω του ΕΤΠΑ (κατασκευή δύο νέων παιδικών σταθµών στο Πάτηµα Ι & ΙΙ, κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στο Πάτηµα ΙΙ, δράσεις ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Κ.Α. 74_ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ,49 Κ.Α. 74_ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε ,0 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη: ) η υπ αριθµ. /04 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ) η υπ αριθµ. /04 απόφαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης, σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή γνωµοδότησε υπέρ του Τεχνικού Προγράµµατος για το Ο.Ε. 0 ) η εισήγηση του Αντιδηµάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας Προσχολικής Αγωγής - Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Κων/νου Γερολυµάτου, 4) οι διατάξεις της παρ. του άρθρου 08 του Ν. 46/06, ) οι διατάξεις των παρ. και του άρθρου 79 του Ν.47/ µε τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν οι όµοιες της παρ. του αρ.66 και της παρ. του αρ.68 του ν. 8/0, η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την κείµενη νοµοθεσία, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου Χαλανδρίου Οικονοµικού έτους 0, ως παρατίθεται κατωτέρω, µειοψηφούντων των κ.κ. Γ. Κουράση, Κ. Αγγελή, Μ. Κόσσυβα, Μ. Λοτσάρη, Π. Αναστασιάδη, Γ. Θωµά και Θ. Βαρδουλάκη καθώς και των κ.κ. Ι. Λαδόπουλου, Μ. Ανδριανάκη και Α. Νταβία οι οποίοι ψήφισαν Λευκό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα Οικονοµικού Έτους 0 διαµορφώνεται στο ύψος των ,0 εκ των οποίων: ράσεις ποσού ,08 χρηµατοδοτούνται από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του ήµου ράσεις ποσού.9.786,4 χρηµατοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ

4 ράσεις ποσού ,00 χρηµατοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (άρθρ. του Ν. 880/00 ράσεις ποσού ,6 χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 007- µέσω του ΕΤΠΑ) Η σύνθεση των έργων ανά κατηγόρια, που περιλαµβάνει το φετινό Τεχνικό Πρόγραµµα, καθώς και η αντίστοιχη προϋπολογιζόµενη δαπάνη τους σε ευρώ αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: Κ.Α.7_ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ.9.000,00 Κ.Α.7_ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 88.,78 ΗΜΟΥ (κατασκευή- επισκευή αγωγών οµβρίων και αποχετεύσεων) Κ.Α.7_ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ).0.0,6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ασφαλτοστρώσειςδιαµορφώσεις- διανοίξεις οδών, Έργα Συντήρησης Σχολείων & Κοιµητηρίου) Κ.Α.7_ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ.4.848,89 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συντήρηση- επισκευήανακατασκευή οδών, πεζοδρόµων & πεζοδροµίων, συντήρησηεπισκευή δηµοτικών παιδικών σταθµών, αθλητικών χώρων, δηµοτικών κτιρίων, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων και διαµόρφωση πλατειών) Κ.Α.74_ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ,6 ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ/ ΕΣΠΑ- ΠΕΠ Αττικής 007- µέσω του ΕΤΠΑ (κατασκευή δύο νέων παιδικών σταθµών στο Πάτηµα Ι & ΙΙ, κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στο Πάτηµα ΙΙ, δράσεις ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Κ.Α. 74_ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ,49 Κ.Α. 74_ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε ,0 4

5 Η διαγραµµατική απεικόνιση των έργων του Τεχνικού Προγράµµατος εµφανίζεται στους απεικονιστικούς στατιστικούς πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ):

6 ΑΔΑ: 66ΟΔΩΗΔ-ΣΙ 6

7 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ- ΡΑΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΝΕΟ/ΣΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 0 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 ΣΑΤΑ 0 ΣΑΤΑ ΥΠΕΚΑ/ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΡΘΡ. Ν880/0 ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (συνολικο 0-06) Π Ε ΘΗΣΕΑΣ ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ ΘΗΣΕΑΣ 7 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 7 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.60 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΝΕΟ 0.000, ,00 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΕΟ , ,00 ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘMΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗMΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗMΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘMΟΥ MΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΝΕΟ , ,00 4 ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 7 ΕΡΓΑ Κ.Α. 7 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ.7.0 ΝΕΟ , ,00 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (προυπ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (προυπ ) ΝΕΟ , , ΝΕΟ 0.000, ,00 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ.7.0 ΝΕΟ 0.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 4/04 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΜ 4/0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΜ /4.7.0 ΣΥΝ 0.000, , ΣΥΝ 6.0,89 6.0, ΣΥΝ , ,00 8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΑΜ /0.7.9 ΣΥΝ 9.778, ,00 9 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΜ 0/0 (ΣΑΤΑ).7.4 ΣΥΝ.66,89.66,89 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,89.08.,78 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 _0 88.,78 Κ.Α. 7 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΙΑΝΟΙΞΗ Ο ΩΝ ΝΕΟ , ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΡΟΜΩΝ ΝΕΟ 0.000, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟ 0.000, ,00 4 ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΩΝ Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Α.Μ. 0/ ΝΕΟ , , ΣΥΝ , ,00 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ Α.Μ. 4/ ΣΥΝ 4.0,6 4.0,6 7 ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ Ο ΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΑΜ /0 (ΣΑΤΑ) ΣΥΝ.000,00.000,00 ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟ , ,00 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,6.000, ,00 0, ,6 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 _0.0.0,6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ- ΡΑΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΝΕΟ/ΣΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 0 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 ΣΑΤΑ 0 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΘΡ. Ν880/0 ΥΠΕΚΑ/ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Π Ε ΘΗΣΕΑΣ ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ ΘΗΣΕΑΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (συνολικο 0-06) Κ.Α. 7 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ.76.0 ΝΕΟ , ,00 (ΠΡΟΥΠ ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ , ,00 ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ, ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΩΝ & ΝΕΟ , ,00 Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΝΕΟ 0.000, ,00 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΕΟ , ,00 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΟ 0.000, ,00 7 ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΝΕΟ 0.000, , ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.7.0 ΝΕΟ , , ΝΕΟ , , ΝΕΟ , , ΝΕΟ , ,00 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ ΝΕΟ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. /04 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΙΑΝΟΙΞΗΣ Ο ΩΝ Α.Μ.7/04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 8/04 ΕΓΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΕΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ Α.Μ. /04 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜ / ΣΥΝ , , ΣΥΝ 7.496, , ΣΥΝ.90,9.90, ΣΥΝ 7.000, , ΣΥΝ 4.79, 4.79, 8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Α.Μ. 9/ ΣΥΝ.00,00.00,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝ , ,00 ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΩΝ ΑΜ 8/0 0 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜ 9/ ΣΥΝ.9,.9, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΜ / ΣΥΝ.74,6.74,6 4 ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 04 Α.Μ. /04 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Α.Μ. 6/04 ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΜ 6/ ΣΥΝ , , ΣΥΝ , , ΣΥΝ.06,.06, ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΣΥΝ.,., 7/0 (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 _ ,89 7

8 Κ.Α.74_ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΕΟ 67.0, ,00 ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟ 6.40, ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΜ.74. ΣΥΝ 4.464, 4.464, /0(ΕΠΣΑ- ΤΑΚΤΙΚΑ) 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.7.6 ΣΥΝ 6.80,0 6.80,0 ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΜ 8/ (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 007-0) ΜΕΛΕΤΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 00 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ..7. ΣΥΝ 4.664, 4.664, ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 077-0) ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,6 74 ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ &ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Κ.Α. 74_ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΟ.00,00.00,00 4 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ & ΛΟΙΠΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ. Α ΕΙΩΝ Η ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΝΕΟ 8.00, , ΝΕΟ 0.000, , ΝΕΟ.00,00.00, ΝΕΟ.400,00.400,00 6 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ.74.0 ΝΕΟ 8.00, ,00 7 ΜΕΛΕΤΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ Ο Ο ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΩΣ ΤΗΝ Ο Ο ΖΑΙΜΗ (ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΝΕΟ 8.00, ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ 8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΝΕΟ 8.00, ,00 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΝΕΟ 8.00, ,00 0 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Ο ΟΥ ΝΕΟ.000,00.000,00 ΚΟ ΡΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΑΤΟΜΗΣ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟ.000,00.000,00 ΠΟ ΟΝΙΦΤΗ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ ΚΟ ΡΟΥ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΕΟ.000,00.000,00 ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΕΟ 6.000, ,00 ΡΕΜΜΑΤΙΑΣ 4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ.74.0 ΝΕΟ 0.000, ,00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΝΕΟ.000,00.000,00 6 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΩΝΗ ΟΥΚ ΣΥΝ , ,49 ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ- ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΝΕΟ.00,00.00,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Α. 74_ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ,49 Κ.Α. 74_ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ 0 ΟΤ ΝΕΟ 0.000, ,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΝΕΟ 0.000, ,00 ΚΑΙ ΣΤΑ 0 ΟΤ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΝΕΟ 0.000, ,00 4 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΝΕΟ , ,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΕΟ , ,00 ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 74_ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , ,00 Κ.Α. ΣΥΝΟΛΑ , , ,00 0,00 0,00 0, ,6 0,00 0, ,0 ΣΥΝΟΛΟ _ ,0 8

9 Από τις ανωτέρω αποτυπώσεις και αναλύσεις διαπιστώνεται ότι ένα µεγάλο ποσοστό του Τεχνικού Προγράµµατος Οικονοµικού Έτους 0 χρηµατοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους σε ποσοστό,84% (ΕΣΠΑ-ΕΤΠΑ) και,7% (ΣΑΤΑ & ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,) ενώ 7,44% από ίδιους πόρους του ήµου. Η σύνθεση των έργων καταδεικνύει τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Τεχνική Υπηρεσία και η ιοίκηση. Προτεραιότητα έχει δοθεί σε έργα υποδοµής (88.,78 ) για την κατασκευή- επισκευή αγωγών οµβρίων και αποχετεύσεων, σε έργα κατασκευής (.0.0,6 ), επισκευής και συντήρησης (.4.848,89 ) πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης, όπως η ανακατασκευή οδών, η συντήρηση οδοστρωµάτων, πεζοδρόµων, ποδηλατοδρόµων & πεζοδροµίων, καθώς και η συντήρηση - επισκευή δηµοτικών κτιρίων, σχολείων, παιδικών σταθµών, αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρωνπλατειών. Όσον αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων, χρηµατοδοτείται από το ΕΠΣΑ (µέσω του ΕΤΠΑ) η ανέγερση δύο νέων παιδικών σταθµών, υψηλών προδιαγραφών, στις περιοχές Πάτηµα Ι & ΙΙ, που βαίνουν προς ολοκλήρωση, ενώ από ιδίους πόρους η διαµόρφωση πλατείας και άλλων Κοινόχρηστων Χώρων. Όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων, συνολικού προϋπολογισµού.9.000,00, για τη µεν αγορά ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ.60 του ήµου Χαλανδρίου για τη διάνοιξη της οδού Περικλέους (Κ.Α ), η δαπάνη είναι απαραίτητη λόγω αδυναµίας σύνταξης πράξης αναλογισµού, ενώ για την απαλλοτρίωση κοινοχρήστων χώρων ιδιοκτησίας µετοχικού ταµείου αεροπορίας επί των οδών Βύρωνος & Ναυπλίου (Κ.Α.0.7.0), η δαπάνη θα προκύψει µετά τη σύνταξη της πράξης αναλογισµού και είναι απαραίτητη, προκειµένου να διαµορφωθεί ο εν λόγω Κοινόχρηστος Χώρος. Τέλος, η αγορά οικοπέδου για τη στάθµευση, συντήρηση, επισκευή οχηµάτων του ήµου και εγκατάσταση κινητού σταθµού µεταφόρτωσης (Κ.Α.0.7.0), είναι απαραίτητη, καθώς οι υπηρεσίες αυτές, µε δραστηριότητες σχετικής όχλησης, στεγάζονται προς το παρόν σε χώρους που δεν είναι ιδιοκτησίας του ήµου, ενώ η αγορά οικοπέδου για την ανακύκλωση (Κ.Α.0.7.0), είναι απαραίτητη προκειµένου να δηµιουργηθεί εγκατάσταση σταθµού ανακύκλωσης, συγκεκριµένων προδιαγραφών, που αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει. Τέλος, όσον αφορά τις ειδικές δαπάνες, συνολικού προϋπολογισµού ,00, για τις µεν αποζηµιώσεις επικείµενων ή ρυµοτοµούµενων επιφανειών στο Πάτηµα Ι και στα 0 ΟΤ (Κ.Α & 0), προκύπτουν από εκτίµηση των σχετικών αιτήσεων που αναµένονται εντός του 0, ενώ για τις αποζηµιώσεις επικείµενων ή ρυµοτοµούµενων επιφανειών στο Πάτηµα ΙΙ (Κ.Α & ), από την κύρωση της πράξης εφαρµογής, βάσει της οποίας οι ενδιαφερόµενοι αιτούνται προς αποζηµίωση. Οι τιµές προκύπτουν από το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής, όπως ορίζονται στο Π /86, άρθ.. Τέλος, όσον αφορά λοιπές αποζηµιώσεις ρυµοτοµίας και επικείµενων από πράξεις αναλογισµού (Κ.Α ), η δαπάνη προκύπτει µετά την Απόφαση /0 του ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την οποία οι κ.κ. Λούρας Αντώνιος, Λούρα Αναστασία και Λούρα Παράσχου, µετά από ανταλλαγή ρυµοτοµούµενων ακινήτων (οικοπέδων) στο Ο.Τ. 7Β επί της οδού Μεταµορφώσεως µε το οικόπεδο Ν, στο Ο.Τ. 6, που προέρχεται από την τράπεζα γης της πολεοδοµικής ενότητας στην περιοχή Πάτηµα Ι, οφείλεται αποζηµίωση επιπλέον ποσού ,00 από το ήµο στους ιδιοκτήτες. 9

10 Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 4/04. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, //04 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α. 0

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 89 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα