ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 37/ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 1 1 ο 956 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. Εκλέγεται παμψηφεί Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου για την περίοδο έως ο κ. Ξανθούλης Ιωάννης. 2 Εκτός Η/Δ 957 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ και του ΝΠΔΔ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δήμου Λέσβου». Α) Εγκρίνει το από πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ και του ΝΠΔΔ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού ,93 με ΦΠΑ και κατακυρώνει τις παρακάτω επιμέρους προμήθειες στους αντίστοιχους μειοδότες: 1.- Κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και κατεψυγμένων λαχανικών για το ΝΠΔΔ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στην «ΣΕΛΑΧΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» με τις τιμές που αναφέρονται στην κατατεθείσα προσφορά της. 2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια άρτου για το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ για τους Παιδικούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης στην «ΣΑΜΙΩΤΗΣ Ι. Μ. ΣΑΜΙΩΤΗ Ο.Ε.» με τις τιμές που αναφέρονται στην κατατεθείσα προσφορά της. 3.- Κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και κρεάτων για το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ για τους Παιδικούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης στην «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Ο.Ε.» με τις τιμές που αναφέρονται στην κατατεθείσα προσφορά της. 4.- Κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ και για το ΝΠΔΔ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στην «ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.» με τις τιμές που αναφέρονται στην κατατεθείσα προσφορά της. 5.- Κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια κρεάτων και τυροκομικών 1

2 3 2α ο 958 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή δικηγόρων και συμβολαιογράφων για υποθέσεις του Δήμου. 4 2β,γ,δ,ε, 959 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του ζ ο προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου για το ΝΠΔΔ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον κ. ΣΤΑΥΡΟ ΜΙΧΑΗΛΑΡΟ με τις τιμές που αναφέρονται στην κατατεθείσα προσφορά του. Β) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για όσα είδη τροφίμων δεν κατατέθηκαν προσφορές και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, προκειμένου να αποφασίσει για την απευθείας ανάθεση των επιμέρους προμηθειών κατόπιν διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ. Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 3.274,68 σε βάρος του Κ.Α για την πληρωμή διαφόρων δικηγόρων και συμβολαιογράφων για υποθέσεις του Δήμου. 1.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 916,40 σε βάρος του Κ.Α για την πληρωμή διαφόρων δημοσιεύσεων του Δήμου Σχετ. η αριθμ. 374/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 358,65 σε βάρος του Κ.Α για την πληρωμή ταχυμεταφοράς εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Σχετ. η αριθμ. 104/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 σε βάρος του Κ.Α «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)». Σχετ. η αριθμ. 913/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Σχετ. η αριθμ. 914/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 σε βάρος του Κ.Α «ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)». Σχετ. η αριθμ. 915/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)». Σχετ. η αριθμ. 916/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Σχετ. η αριθμ. 917/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Σχετ. η αριθμ. 918/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 2

3 9.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Σχετ. η αριθμ. 919/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α «ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ)». Σχετ. η αριθμ. 911/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 9.280,00 σε βάρος του Κ.Α «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΙΣΒΗ ΑΡΙΑΝΑ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ) 3ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΣΑΤΑ)». Σχετ. η αριθμ. 912/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,65 σε βάρος του Κ.Α «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 8ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ (ΣΑΤΑ)». Σχετ. η αριθμ. 929/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,40 σε βάρος του Κ.Α «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΟΥΤΖΑΛΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου και 5ου ΛΟΓ/ΣΜΩΝ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΠΠΕΡΑΑ - ΣΑΤΑ)». Σχετ. η αριθμ. 930/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (Επισκευές, συντηρήσεις)» για καταβολή ποσού στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων έτους 2014 ΣΑΤΑ. Σχετ. η αριθμ. 935/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (Επισκευές, συντηρήσεις)» για καταβολή ποσού στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων έτους 2014 ΣΑΤΑ. Σχετ. η αριθμ. 936/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 σε βάρος του Κ.Α «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων». Σχετ. η αριθμ. 933/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α «Προμήθεια ομοιόμορφων στολών». Σχετ. η αριθμ. 931/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 σε βάρος του Κ.Α «Προμήθεια διαφόρων πινακίδων, επιγραφών κλπ». 3

4 5 2στ ο 960 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού. 6 3α ο η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 7 3β ο η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 8 3γ ο η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 9 3δ ο η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου Σχετ. η αριθμ. 940/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 σε βάρος του Κ.Α «Προμήθεια εξοπλισμού οδικής σήμανσης». Σχετ. η αριθμ. 937/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 σε βάρος του Κ.Α «Προμήθεια μπαρών ασφαλείας κολωνακίων αλυσίδων κλπ». Σχετ. η αριθμ. 938/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 σε βάρος του Κ.Α «Προμήθεια παραβολικών καθρεπτών». Σχετ. η αριθμ. 939/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 σε βάρος του Κ.Α «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας, αρίθμηση οδών κλπ». Σχετ. η αριθμ. 941/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 σε βάρος του Κ.Α «Προμήθεια διαφόρων πινακίδων, επιγραφών κλπ». Σχετ. η αριθμ. 942/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και τη διάθεση πίστωσης ποσού 55,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2014 για «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Φ/Σ/ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ) ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΝ κ ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 70505/ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΣ 268/2014». ΥΠΟΛΟΓΟΣ: ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ 30/11/2014 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 57η τροποποίηση του αριθμ / εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 58η τροποποίηση του αριθμ / εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 59η τροποποίηση του αριθμ / εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 60η τροποποίηση του αριθμ / εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 4

5 10 4α ο 965 Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου 11 4β ο 966 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Ηλεκτρολογικών υλικών εν γένει και λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού λοιπών δημοτικών ενοτήτων (πλην Μυτιλήνης)». 12 4γ ο 967 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίου Βατερών» ο 968 Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Μουσειακές Διαδρομές: Περιήγηση στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Λέσβου - Προμήθεια Εξοπλισμού», προϋπολογισμού ,00 Ευρώ στα πλαίσια της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Μουσειακές Διαδρομές: Περιήγηση στην ιστορία και τον Πολιτισμό της Λέσβου» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου ο 969 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου ο 970 Απευθείας ανάθεση του έργου «Σύνδεση όμβριων υδάτων και τσιμεντόστρωση Πάρκου Χατζηδήμου». Εγκρίνει το από πρακτικό επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, ο οποίος απέβη άγονος, και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, προκειμένου να αποφασίσει για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ. [Κατά πλειοψηφία] : Α) Εγκρίνει το από Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου για την ανάθεση της προμήθειας «Ηλεκτρολογικών υλικών εν γένει και λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού λοιπών δημοτικών ενοτήτων (πλην Μυτιλήνης)» προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ. Β) Αναθέτει την ανωτέρω προμήθεια και κατακυρώνει αυτήν στην εταιρεία «Βασ. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό με γενικό σύνολο προσφοράς , Εγκρίνει το από πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίου Βατερών» προϋπολογισμού ,00, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Μ.&Ι. Μιχαλακέλλης Ε. Τσώκος & ΣΙΑ Ο.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 33,44%. 2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό στην εταιρεία Μ.&Ι. Μιχαλακέλλης Ε. Τσώκος & ΣΙΑ Ο.Ε., που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 33,44%. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου «Μουσειακές Διαδρομές: Περιήγηση στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Λέσβου - Προμήθεια Εξοπλισμού», προϋπολογισμού ,00 Ευρώ στα πλαίσια της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Μουσειακές Διαδρομές: Περιήγηση στην ιστορία και τον Πολιτισμό της Λέσβου» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου , όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως. 1.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου με την εγκεκριμένη μελέτη με αριθμό 54/2014 και με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου» συνολικής πίστωσης ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, η οποία επισυνάπτεται στην απόφαση. 2.- Εγκρίνει ως τρόπο εκτέλεσης του εν λόγω διαγωνισμού τον δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, καθώς και τους όρους διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου και συνοδεύουν την απόφαση. [Κατά πλειοψηφία] : Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύνδεση όμβριων υδάτων και τσιμεντόστρωση Πάρκου Χατζηδήμου» 5

6 16 8 ο Ορισμός : α) δικηγόρων γνωμοδοτήσεις,για υποθέσεις του Δήμου β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων. προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ στον κ. Παπουτσή Μαρίνο, ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 3%. Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο σε συνεργασία με τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου σε νομικά θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων. Μυτιλήνη 19 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Λέσβου ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ξανθούλης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 3.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος 4.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 8.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 9.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013 ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ 1 Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ 2 Ανάθεση σε συµβολαιογράφο σύνταξης συµβολαίου αποδοχής κληρονοµίας ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 800 48 30 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα