ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ 1100 ΦΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του Δημοσίου, άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κ.λ.π. Κράτηση 3% σε δαπάνες Δημοσίου για έργα, προμήθειες και προσφερόμενες προς αυτό από τρίτους υπηρεσίες Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα προμήθειες κ.λ.π. Νομικών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων, Αυτόνομων Οργανισμών κ.λ.π Κράτηση 3% στα ενοίκια των Δημοσίων Καταστημάτων που καταβάλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 Σύνολο Κ.Α , , , ,26 ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ & 2100 ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 2121 Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων Ε Σ Ο Δ Α Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους Εισφορές για εφ άπαξ αποζημίωση λόγω έξοδου από την υπηρεσία Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις (Κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές, επιδόματα & άλλες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς Υπαλλήλους) , , , , , , , , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας , , , , Εισφορές στον πρώτο μισθό - Δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζομένων Δημοσίων Υπαλλήλων Μετόχων , , , ,14 Ταμείου (Άρθρα 25-30, Π.Δ. 422/1981) Σύνολο Κ.Α , , , ,84 Κ.Α 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,84 1

2 Ε Σ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Λ.Π. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έσοδα από πώληση ή κλήρωση ομολογιών στο άρτιο (Άρθρο 8 παρ.2 Π.Δ. 422/1981) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από πώληση μετοχών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. λοιπών κινητών αξιών ,00 0,00 0,00 0, Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή , , , , Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων πλ. Συντάγματος , , , , Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας , , , , Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165 0, , , , Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά , , , , Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου , , , , Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Πανεπιστημίου 37 & Κοραή , , , , Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων πλ. Συντάγματος , , , , Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Ακαδημίας 65 & Γενναδίου , , , , Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Λυκούργου , , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , ,53 Σύνολο Κ.Α , , , ,57 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , , , , Τόκοι από υπαλληλικά Δάνεια , , , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Τόκοι από οφειλές Μερισματούχων , , , , Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτο Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά Δάνεια Τόκοι από καθυστέρηση μισθωμάτων και παν άλλο απρόβλεπτο ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 5.000, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , Τοκομερίδια , , , , Μερίσματα , , , , , , , ,41 Σύνολο Κ.Α , , , ,10 Κ.Α 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡIOTHTA ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , , , ,67 2

3 Ε Σ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΙ 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, XΡHMATΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Πρόστιμα από ποινές σε βάρος Δημοσίων Υπαλλήλων 1.000, , ,00 505, Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές (κράτηση λόγω εκπτώσεως-αργίες-διαθεσιμότητα Δημοσίων 2.000, , ,00 0,00 Υπαλλήλων) Σύνολο Κ.Α , , ,00 505,75 Κ.Α ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, , ,00 505, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/90) , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δημoσίων Υπαλλήλων & ΟΑΕΔ , , , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Έσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε , , , , Έσοδα υπέρ Τ. Σ. Νομικών 1.000,00 0,00 0,00 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Εσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών Έσοδα υπέρ ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ 0,00 0, , ,90 0,00 0, , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Έσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (πρώην Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών) Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας , , , , , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (ΚΥΤ) , , , , , , , ,41 3

4 , 54.04, 54.09, , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Φόροι Δημοσίου , , , ,37 Τέλη Χαρτοσήμου , , , , Υγειονομική περίθαλψη , , , , Συμπληρωματική εισφορά 7% στο Δημόσιο για αναγνώριση προυπηρεσίας ιδιωτικού τομέα Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Από κατασχέσεις μερισματούχων κ.λ.π 5.000, , , , Ε Σ Ο Δ Α Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών , , , , Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων , , , , Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , , , , Έσοδα υπέρ ΟΓΑ , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ ,00 100,00 100,00 15, , , , , Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές 6.000, , , , Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε , Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων ,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , , , ,62 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται , , , , , , , ,87 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π Έσοδα από Εγγυήσεις 0,00 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10,11 Ν.1405/83) 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , , , , , ,75 Σύνολο Κ.Α , , , ,78 Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,27 4

5 Ε Σ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , , , ,00 505, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,27 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων , , , , , , Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συνταξεων (Άρθρο 58, 59, 60 Π.Δ 422/81) 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0, , Χρεωλύσια Υπαλληλικών Δανείων υπό εκκαθάριση , , , ,97 Σύνολο Κ.Α , , , ,53 Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ , , , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΌ 8300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές ασφαλισμένων , , , ,52 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠO ΔΑΝΕΙΑ Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 0, ,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 0,00 0,00 Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , ,52 5

6 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , , , , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , , , ,00 505, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ , , , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , ,52 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν , , , ,17 6

7 Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Ξ Ο Δ Α ΕΙΔΙΚO ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών) ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ , , , , , , , , Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 0,00 0,00 0, , Οικογενειακή παροχή , , , , Κίνητρο απόδοσης 0,00 0,00 0, , Διαφορές αποδοχών Ν.4024/ , , ,00 0, Επίδομα εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα κ.λ.π , , , , Επίδομα αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης , , , ,49 0,00 0,00 0,00 440, Επίδομα πληροφορικής 0,00 0,00 0, , Επίδομα θέσης ευθύνης , , , , Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΚΕΔΣ) , , ,00 0, ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Ε Ξ Ο Δ Α , , , , Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 0, , ,00 242, Επίδομα αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών 0,00 0,00 0, ,14 0, , , , ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , , , Αποζημιώσεις για έξοδα κινήσεως (Αρθ.35 Ν.1882/90) 0,00 0,00 0, , Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν.3205/03) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης (Απόφ.2/7382/0022/ & παρ.2 αρ.8 Ν.1810/88) Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991) , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,85 Σύνολα Κ.Α , , , ,49 7

8 Ε Ξ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Ν.3026/ , , , , Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (N.33616/05) Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΩΣΩΠΟΥ , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , Αμοιβές πραγματογνωμόνων , , ,00 0, Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0430 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ , , ,00 0, , , ,00 0, Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών , , , , Αμοιβές της ΔΙΑΣ ΑΕ για την πληρωμή των μερισμάτων Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων , , , , , , , , , , ,00 0,00 Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,77 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 500 ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ , , ,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , , ,00 0, Εισφορές στο ΙΚΑ , , , , Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ.(Ν.3918/11) , , ,00 0, , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , ,50 8

9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0620 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μηνιαία Μερίσματα, με βάση τις διατάξεις απονομής μερισμάτων Π.Δ.422/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Ξ Ο Δ Α Βοηθήματα εφ άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/ ΦΕΚ35Β' ) Αποζημιώσεις απολυομένων (αρθ.94 Ν.Δ.3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95) ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Σύνολο Κ.Α , , , ,22 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή 0700 ΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων 1.000, , ,00 0, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,45 9

10 Ε Ξ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΙ 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0813 Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων Μισθώματα κτιρίων , , , , Έξοδα κοινοχρήστων χώρων , , , , , , , , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά , , ,00 541, , , ,00 541, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ Ταχυδρομικά Τέλη , , , , Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού , , , , Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π , , ,00 0, Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας 6.000, , , , Λοιπές επικοινωνίες 5.000, , ,00 0, , , , , ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Υδρευση και Άρδευση 9.000, , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας) , , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , Λοιπές Δαπάνες 8.000, , , , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων 2.500, , , , , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγματος , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Κηφισίας , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Συγγρού , , , , , , , , Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , ,00 0, , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 3.000, , ,00 383, Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών 3.200, , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού , , , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 3.000, , ,00 0, Ασφάλιστρα ακινήτων , , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων , , ,00 0, Δικαστικά έξοδα , , , , Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ , , , , , , , ,88 Σύνολο Κ.Α , , , , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0910 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί , , ,00 22,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 22,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,17 10

11 Ε Ξ Ο Δ Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 1280 ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 1290 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 5.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 1.000,00 680,00 680,00 0, Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης για ενημέρωση των μερισματούχων , , ,00 0, Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων 3.500, , ,00 92, , , ,00 92,25 Σύνολο Κ.Α , , , ,19 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1310 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 500,00 680,00 680,00 53, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 500,00 680,00 680,00 53, Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 3.000, , ,00 993, ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 3.000, , ,00 993, Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού 5.000, , , , , , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1410 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά , , ,00 0, , , ,00 0,00 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων 1420 εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς , , ,00 129, , , ,00 129, , , ,00 10, Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς 1.000,00 480,00 480,00 0, , , ,00 10,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 139,10 11

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Ε Ξ Ο Δ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 9.000, , , , , , , ,85 Σύνολο Κ.Α , , , ,85 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού , , ,00 0, , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 1800 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠAΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 9.000, , ,00 10, , , ,00 10,08 Σύνολο Κ.Α , , ,00 10,08 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , , , ,13 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιχορηγήσεις & συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας , , , , , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , ,50 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας 8.000, , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , ,50 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 3190 ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Εγγυήσεις-παρακαταθήκες , , ,00 0, , , ,00 0,00 12

13 , 05 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά Κρατήσεων σε αποδοχές, δάνεια, προεξοφλήσεις συντάξεων που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται σε υπαλλήλους-μετόχους του Ταμείου Ποσών που καταβλήθηκαν από μετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας, τόκους και δικαίωμα εγγραφής νεοδιοριζομένων , , , , , , ,00 0, Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από μερισματούχους και μη μετόχους , , , , , , , ,71 Σύνολο Κ.Α , , , , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ Απόδοση στα Τ.Π.Δ.Υ. & O.A.E.Δ , , , , , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤA Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , , , , Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ , , , , Απόδοση στο Ταμείο Νομικών 1.000,00 0,00 0,00 0, , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤA Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι` αυτά Αποδοση στο ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0, , , 54.04, 54.09, , , , , Ε Ξ Ο Δ Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥTA Απόδοση στο T.E.A.Δ.Υ.(πρώην Τ.Α.Υ.Ο.Υ.) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στο ΤΑΜΠΥΥ Εθνικής Αμύνης των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου Απόδοση εισπράξεων από φόρους για λογαριασμό Δημοσίου , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήμου για Δημόσιο , , , , Απόδοση εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (Υγιειονομική Περιθαλψη Υπαλλήλων) , , , ,12 Απόδοση εισπράξεων από συμπληρωματικές εισφορές % για αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό 0,00 0,00 0,00 0,00 Τομέα για το Δημόσιο Απόδοση εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών για σύνταξη , , , , Απόδοση εισπράξεων για Δημόσιο από κατασχέσεις 5.000, , , , , , , ,66 13

14 Ε Ξ Ο Δ Α Απόδοση εισπράξεων για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών Απόδοση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των κρατήσεων που έγιναν γι αυτό. Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι` αυτό Απόδοση στα λοιπά ΝΠΔΔ των κρατήσεων που έγιναν γι` αυτό Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές , , , , , , , , , , , , ,00 100,00 100,00 15, , , , , , , , , Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε , Λοιπές αποδόσεις ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,29 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΤΩΝ 3400 ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠO ΑΥΤA ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΝΠΔΔ Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψει , , , , , , , ,06 Συνολο Κ.Α , , , ,06 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠO ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6200 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα , , , , , , , , , , , , Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου 0,00 0,00 0,00 0, Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων 0,00 0,00 0,00 350, Προεξοφλήσεις Μερισμάτων Μερισματούχων (Άρθρα 58, 59,60,61,62 Π.Δ. 422/81) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 350,00 Κ.Α ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 350, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Προμήθεια επίπλων , , ,00 427, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 5.000, , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια υπολογιστικών & λογιστικών μηχανών 5.000, , ,00 0, Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού , , , , , Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 8.000, , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,68 Κ.Α ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 350, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , , , , ,68 14

15 Ε Κ Τ Α Κ Τ Α Ε Ξ Ο Δ Α 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠO ΤΑ ΕΣΟΔΑ 9800 ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 11.00, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ` ΑΥΤΑ , Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λυκούργου , , , , Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή , , , , Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγματος , , , , Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδημίας & Κανάρη , , ,00 0, Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου , , , , Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λ. Συγγρού , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κτιρίου Πανεπιστημίου 37 & Κοραή , , , ,96 0, ,00 0,00 0, Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κτιρίου Λ. Κηφισίας 32 0, ,00 0,00 0, Προμήθεια ψυκτικών μηχ/των κτιρίου Λ. Συγγρού 165 0, ,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0, ,00 0,00 0, Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , ,00 0,00 0, ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής - οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων & διαδικασιών Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , Αγορά λοιπών ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0, ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ Ε Ξ Ο Δ Α Αγορά χρεωγράφων 0,00 0,00 0,00 0, Αγορά μετοχών 0,00 0,00 0,00 0, Αγορά λοιπών αξιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,96 15

16 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , , , ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 350, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,96 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν , , , ,50 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ , , , ,17 ΕΞΟΔΑ , , , ,50 ΕΛΛΕΙΜΜΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ , , , ,67 Αθήνα, Ο Λογιστής Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Δ/νσης Διοικητικού Μουραφέτης Μιλτιάδης Ζαφείριος Παγιώτας Ζαφείριος Ορφανός 16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα