ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων"

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων , ,00 0,00 0, Πρόσοδοι του Ταμείου από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , , , , Τόκοι από δάνεια 0, ,00 0,00 0, Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων 2.000, , ,00 711,66 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ , ,00 0,00 0, Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ τρέχοντος έτους. 0,00 0,00 0,00 0, Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ παρελθόντων ετών , ,00 0,00 0, Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό των Τομέων του ΕΤΑΑ , , , , Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό των Τομέων του ΕΤΑΑ τρέχοντος έτους , , , , Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό των Τομέων του ΕΤΑΑ παρελθόντων ετών 0, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ , , , , Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ , , , , Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων , , , , Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α , , , , Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ , ,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) , , , , Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ , , , , Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/ , , , , Έσοδα υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/11 τρέχοντος έτους , , , , Έσοδα υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/11 παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων , , ,00 94, Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων τρέχοντος έτους , , ,00 94, Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 500, ,00 100, ,12

3 Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά 1.000, ,00 100,00 0,00 Επιστροφή αποδοχών,συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται , , , ,26 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Έσοδα από λοιπέςπεριπτώσεις Έσοδα από Εγγυήσεις , , ,00 0, Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά Έσοδα Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ , ,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Εσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν Χρεολύσια δάνεια που χορηγήθηκαν 0, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,00 0,00

4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ , , , ,80 Κ.Α ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,00 0,00 0,00 Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0, , ,00 0,00 Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , ,80

5 00.10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0, ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων,αιρετών,κλητών με θητεία) , , , , Βασικός μισθός εκτάκτων , , , , Επίδομα πτυχιακών σπουδών 0,00 0,00 0,00 0, Οικογενειακή παροχή , , , , Κίνητρο απόδοσης 0,00 0,00 0,00 0, Διαφορές μείωσης αποδοχών του Ν.4024/ , , , , Επίδομα θέσης ευθύνης , , , , Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 0,00 0,00 0,00 0, Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών , , , , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , , , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τρέχοντος έτους , , , , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία παρελθόντων ετών , , , , Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές , , , , Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές τρέχοντος έτους , , , , Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές παρελθόντων ετών , , , , Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 7.000, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , ,23 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους , , , ,23 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντων ετών , , ,00 0,00

6 Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6.000, ,00 150,00 86,00 Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , ,00 0,00 0,00 Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία τρέχοντος έτους , ,00 0,00 0,00 Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία παρελθόντων ετών 1.000,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών , ,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0, ,00 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών , , ,00 323, Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών τρέχοντος έτους , , ,00 130, Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών παρελθόντων ετών 2.000, , ,00 193, Αμοιβές Νομικών Προσώπων ή Οργανισμών για τη Μηχ/κη επεξεργασία στοιχείων , , , , Αμοιβές Νομικών Προσώπων ή Οργανισμών για τη Μηχ/κη επεξεργασία στοιχείων τρέχοντος έτους , , , , Αμοιβές Νομικών Προσώπων ή Οργανισμών για τη Μηχ/κη επεξεργασία στοιχείων παρελθόντων ετών , , , , Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , , , Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες τρέχοντος έτους , , , , Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες παρελθόντων ετών , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ , ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορές στο Ι.Κ.Α , , , , Εισφορές στο Ι.Κ.Α. τρέχοντος έτους , , , , Εισφορές στο Ι.Κ.Α. παρελθόντων ετών , , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς , , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τρέχοντος έτους , , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς παρελθόντων ετών , , , ,16

7 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) 8.000, , ,00 183, Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) τρέχοντος έτους 5.000, , ,00 183, Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) παρελθόντων ετών 3.000, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Ασφαλιστικές Παροχές Αποζημειώσεις απολυομένων , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 0, , Πληρωμές για κίνηση υπαλλήλων ή μη Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 8.200, Eξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων τρέχοντος έτους 6.700, , , , Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων παρελθόντων ετών 1.500, Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που κινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 800,00 800,00 500,00 180, Έξοδα κίνησης για μετάθεση ή απόσπαση, εντός της χώρας, υπαλλήλων 500,00 500,00 0,00 0, Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 1.800,00 0,00 0,00 0, Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων , , , ,93 Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων τρέχοντος έτους , Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων παρελθόντων ετών 1.800, Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων 500,00 600,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εξωτερικό 0,00 700,00 0,00 0, Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εξωτερικό 0,00 500,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0,00 600,00 0,00 0, Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0,00 500,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα , , ,00 0, Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα τρέχοντος έτους ,00

8 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα παρελθόντων ετών 2.000,00 Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 6.000, , ,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα τρέχοντος έτους 4.500,00 Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα παρελθόντων ετών 1.500, Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλλήλική ιδιότητα 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Πληρωμές για μη προσωπικές εργασίες Μισθώματα κτιρίων και εξόδων κοινοχρήστων , , , , Μισθώματα κτιρίων και εξόδων κοινοχρήστων τρέχοντος έτους , , , , Μισθώματα κτιρίων και εξόδων κοινοχρήστων παρελθόντων ετών , , , , Λοιπές φορές 500,00 500,00 0,00 0, Ταχυδρομικά τέλη , , , , Ταχυδρομικά τέλη τρέχοντος έτους 9.000, , , , Ταχυδρομικά τέλη παρελθόντων ετών 2.000, , , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού τρέχοντος έτους , , , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού παρελθόντων ετών 2.000, ,00 731,00 731, Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π , ,00 0,00 0, Λοιπές επικοινωνίες , , , , Λοιπές επικοινωνίες τρέχοντος έτους , , , , Λοιπές επικοινωνίες παρελθόντων ετών 3.690, , ,00 0, Υδρευση και άδρευση 1.000, , , , Υδρευση και άδρευση τρέχοντος έτους 1.000, , , , Υδρευση και άδρευση παρελθόντων ετών 0,00 350,00 0,00 0, Φωτισμός και κίνηση 1.000, ,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 9.000, ,00 0, , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων τρέχοντος έτους 9.000, ,00 0, , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων παρελθόντων ετών 0, ,00 0, , Δημοσιεύσεις - Διαφημίσεις 6.000, ,00 239,74 509, Δημοσιεύσεις - Διαφημίσεις τρέχοντος έτους 5.000, ,00 0,00 269, Δημοσιεύσεις - Διαφημίσεις παρελθόντων ετών 1.000, ,00 239,74 239, Επιδείξεις,γιορτές και λοιπά θεάματα 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή φορικών μέσων ξηράς 500,00 500,00 500,00 0, Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 2.200, ,00 0,00 98, Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων τρέχοντος έτους 2.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων παρελθόντων ετών 200,00 200,00 0,00 98, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.500, , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων τρέχοντος έτους 8.000, , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων παρελθόντων ετών 500,00 600,00 500, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών , ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 9.000, ,00 0, , Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 3.000, ,00 0,00 736, Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,φορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων,ενεχύρων κ.λ.π. 600, , ,00 410, Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων τρέχοντος έτους , , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων παρελθόντων ετών ,00 0,00 0,00 0, Δικαστικά έξοδα 6.000, ,00 0,00 0, Δικαστικά έξοδα τρέχοντος έτους 5.000, ,00 0,00 0, Δικαστικά έξοδα παρελθόντων ετών 1.000,00 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες 5.000, , , , Λοιπές δαπάνες τρέχοντος έτους 5.000, , , , Λοιπές δαπάνες παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων Φόροι , , ,00 0, Φόροι τρέχοντος έτους , ,00 0,00 0, Φόροι παρελθόντων ετών , ,00 0,00 0, Τέλη 600,00 600,00 350,00 315,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,00 315,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 500,00 500,00 100,00 257,50

10 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά , , , , Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά τρέχοντος έτους , , , , Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά παρελθόντων ετών 1.000, ,00 0, , Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 1.000, ,00 500,00 0, Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 1.000,00 500,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 2.000, , ,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.500, , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού τρέχοντος έτους 3.200, , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού παρελθόντων ετών 300,00 500,00 0,00 302, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 1.200, ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 5.000, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής φορικών μέσων ξηράς 500,00 500,00 0,00 0, Προμήθεια ελαστικών 500,00 500,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων 500,00 500,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών 2.500, ,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 500,00 0,00 0, Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 1.500, , , , Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 8.000, , ,00 901, Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 3.000, ,00 600,00 898,52 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Πληρωμές για βίβαση εισοδημάτων σε τρίτους Επιχορηγήσεις για εισφορές στο Ι.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 0, ,00 0, , Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΤΕΑΠΟΚΑ τρέχοντος έτους 0, ,00 0, , Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΤΕΑΠΟΚΑ παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0, , Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας , , , , Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας. (KEAO) , , , , Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 0,00 0,00 0,00 0, Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς 1.000, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται

11 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες , ,00 0,00 0, Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 0,00 0, Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , , Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0, , Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό , , , , Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση στον Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ , , , , Απόδοση στον Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση στον Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , , Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0, , Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , , Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , , Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των ειπράξεων που έγιναν γι'αυτό , , , , Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των ειπράξεων που έγιναν γι'αυτό τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των ειπράξεων που έγιναν γι'αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0, , Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των ειπράξεων που έγιναν για τον Ο.Π.Α.Δ , ,00 0,00 0, Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των Εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά , , , , Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των Εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των Εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) , , , , Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου , , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου τρέχοντος έτους , , , ,83

12 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0, , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών , , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών παρελθ. ετών 0,00 0, , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ , , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/ , , , , Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/11 τρέχοντος έτους , , , , Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/11 παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων , , ,00 81, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων τρέχοντος έτους , , ,00 0, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 81,99 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,10 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Κίνηση κεφαλαίων Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα 0, , , , Χορήγηση δανείων σε προσωπικό ΝΠΔΔ , Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά. 0, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Κεφαλαιακές δαπάνες Προμήθεια επίπλων 6.000, ,00 0, , Προμήθεια επίπλων τρέχοντος έτους , ,00 0,00 0, Προμήθεια επίπλων παρελθόντων ετών , ,00 0,00 0, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 1.500, ,00 0,00 0,00

13 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 1.000, ,00 150,00 40, Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού , , , , Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού τρέχοντος έτους , , , , Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού παρελθόντων ετών 1.800, ,00 0,00 0, Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 4.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων τους 500,00 500,00 100,00 18, Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 1.000, ,00 280,00 230,89 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Πληρωμές για επενδύσεις Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π.Δ.Δ , ,00 0,00 0, Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 0,00 0,00

14 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0, ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,69 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , , , ,60 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , ,93 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,10 Κ.Α ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , ,50 Κ.Α ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , ,41 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ , , , ,23

15 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ , , , ,23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , , , ,43 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ : Λογ/σμός ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Αττικής 13/11/2015): ,72 Λογ/μος μισθοδοσίας στην Τράπεζα Αττικής (12/11/2015): ,24 Αποτίμηση μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο (Τράπεζα Ελλάδος) (30/10/2015):43.416,49 Λογ/σμός όψεως (Τράπεζα Πειραιώς): 3.735,04 Εκ του Τμήματος Οικον. Διαχείρισης Η αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών Π. ΔΕΡΜΟΥ Α. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 16/5/2016 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 41100 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/3/2016 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 25638 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α. Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Φ30316/62933/1979 ΠΡΟΣ : MΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Σ Ο Δ Α. Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Φ30316/62933/1979 ΠΡΟΣ : MΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες Τηλέφωνο: ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 12/4/2014 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 32881 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α. Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Φ30316/59253/2139

Ε Σ Ο Δ Α. Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Φ30316/59253/2139 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες Τηλέφωνο: ΦΑΞ: Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Νοεμβρίου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Νοεμβρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 14/12/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 88386 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Aυγούστου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Aυγούστου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 15/9/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 60718 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 15-02-2017 Α.Π. : 704 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο 2017 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2018.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 14/3/2018 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 25583 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΙΣΠΡΑΧΘ 0111 0112 0133 0136 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΙΣΠΡΑΧΘ 0111 0112 0133 0136 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Αυγούστου 2017.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Αυγούστου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 6/9/2017 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 75949 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Απριλίου 2017.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Απριλίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/5/2017 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 45942 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΙΣΠΡΑΧΘ 0111 0112 0133 0136 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΙΣΠΡΑΧΘ 0111 0112 0133 0136 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.000 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.180.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Οκτωβρίου 2017.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Οκτωβρίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 13/11/2017 Διεύθυνση: Οικονομικού Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Αριθμ. Πρωτ. 102423 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου 2017.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/4/2017 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 30902 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 20/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 49791 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 31/1/2019 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 10867 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 12-09-2018 Α.Π. : 3420 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Ιούνιο 2018 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 22/12/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 22/12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 22/12/2016.. Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2017 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2017 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 905 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/3/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /5/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /5/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3494 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/6/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /4/2017 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /4/2017 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2258 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 5/5/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2019 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2019 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Φ.Μ: 090166310 Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2019-28/2/2019 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10535 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/12/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4145 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/7/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /5/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /5/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4290 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/6/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Ο Υ Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Ο Υ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ TOY BAΡΒΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ETOYΣ 2019 ΕΣΟΔΟΥ 2019 σε ευρώ ΕΞΟΔΟΥ 3000 Έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,20

,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,20 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΑ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΦΜ 998146384 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Φ10060/54431/2098/31-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6876 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 12/8/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5870 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/10/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4900 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/7/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2017 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2017 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4837 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 8/8/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8038 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/10/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/4/2018 Διεύθυνση: Οικονομικού Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Αριθμ. Πρωτ. 42490 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2511 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/4/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 183 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 15/1/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 2 ΕΣΟΔΑ : ΕΞΟΔΑ : 2.727.500,00 2.727.500,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΕΚΔΟΣΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Οικονομικό Έτος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10175 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/12/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 05-12-2017 Αρ. Πρωτ.:7243/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 11/01/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 11/01/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 11/01/2018... Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Πατσουράκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Ανακεφαλαίωση. Πόροι ΠΔΕ: ,00 Πόροι ΠΔΕ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Ανακεφαλαίωση. Πόροι ΠΔΕ: ,00 Πόροι ΠΔΕ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Ανακεφαλαίωση ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 22.023.350,00 Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 22.023.350,00 Πόροι ΠΔΕ: 5.000.000,00 Πόροι ΠΔΕ: 5.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 27.023.350,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /1/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /1/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 832 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/2/2018 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2114 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 4/4/2018 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1517 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 8/3/2018 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 14/02/2019 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Πατσουράκος Φώτιος, Αντιπρόεδρος Α, ατσέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7595 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 5/12/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /02/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /02/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1426 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/3/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Ανακεφαλαίωση. Πόροι ΠΔΕ: ,00 Πόροι ΠΔΕ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Ανακεφαλαίωση. Πόροι ΠΔΕ: ,00 Πόροι ΠΔΕ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ανακεφαλαίωση ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 19.514.062,00 Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 19.514.062,00 Πόροι ΠΔΕ: 2.000.000,00 Πόροι ΠΔΕ: 2.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 21.514.062,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /10/2018 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /10/2018 ΕΣΟΔΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.11.09 09:13:28 EET Reason: Location: Athens Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 07/11/2018 Α. Π.: 12146 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2018 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2018 ΕΣΟΔΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.01.16 13:15:17 EET Reason: Location: Athens Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 16/01/2019 Α. Π.: 296 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 10/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 56/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2018 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2018 ΕΣΟΔΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.08.09 08:08:16 EEST Reason: Location: Athens Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 08/08/2018 Α. Π.: 7357 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 11-01-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 94/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 16-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.:1662 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-01-2016 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2018 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2018 ΕΣΟΔΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.07.06 08:58:51 EEST Reason: Location: Athens Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 05/07/2018 Α. Π.: 6005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2018 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2018 ΕΣΟΔΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Φ.Μ: 090166310 Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Ταχ. Κώδ.: 81100 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.10.11 09:49:02

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 4 ΕΣΟ Α : 355.840,38 ΕΞΟ Α : 228.462,43 ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 127.377,95 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 4 ΕΣΟ Α : 355.662,34 ΕΞΟ Α : 222.786,65 ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 132.875,69 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως IOYNIO 2017 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως IOYNIO 2017 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05-07-2017 Αρ. Πρωτ.: 3593/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως IOYNIO 2017 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: 4342 Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 08/06/2018

Α. Π.: 4342 Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 08/06/2018 0000120918 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.06.08 13:40:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ψ1Κ469Β7Λ-ΛΛΗ Α. Π.: 4342 Πανεπιστήµιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι.Σ.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 01/01/ /07/2017 ΕΣΟΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι.Σ.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 01/01/ /07/2017 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 24/08/2017... Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν. Γραμματέας, Πατσουράκος Φώτιος

Διαβάστε περισσότερα