Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3"

Transcript

1 Αφιέρωση...iii Ευχαριστίες...xxxiii Θα θέλαµε να επικοινωνήσετε µαζί µας!...xxxv Συµβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου...xxxvii Το CD του βιβλίου...xxxix Μέρος 1 Εγκατάσταση, εκκίνηση, και ρύθµιση 1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα Windows XP 3 Τι καινούργιο υπάρχει στα Windows XP... 4 Βελτιωµένη αξιοπιστία και ασφάλεια... 6 Βελτίωση της εµφάνισης...8 Μεγαλύτερη ευκολία στην καθηµερινή χρήση... 9 Βελτιώσεις για το Internet Ενσωµατωµένα εργαλεία ψηφιακών µέσων Ψηφιακή µουσική Ψηφιακές εικόνες Ψηφιακό βίντεο Λειτουργίες δικτύου Τι νέο υπάρχει στο Service Pack Κεφάλαιο 2 Εγκατάσταση και διευθέτηση των Windows XP 23 Αποφυγή προβληµάτων συµβατότητας Προετοιµασία για την εγκατάσταση των Windows ΧΡ Εγκατάσταση των Windows XP Καθαρή εγκατάσταση Αναβάθµιση από προηγούµενη έκδοση των Windows Εγκατάσταση των Windows XP σε υπολογιστή µε άλλα λειτουργικά συστήµατα Έλεγχος της εγκατάστασης µε διακόπτες... 37

2 viii Πίνακας περιεχοµένων Ενεργοποίηση των Windows ΧΡ Επιλογές αυτοµατοποιηµένης εγκατάστασης Εγκατάσταση των Εργαλείων Ανάπτυξης (Deployment Tools) Χρήση αρχείων απαντήσεων για αυτοµατοποιηµένη εγκατάσταση Χρήση ειδώλων δίσκων Μεταφορά ρυθµίσεων και αρχείων των Windows Μεταφορά αρχείων και ρυθµίσεων µεταξύ υπολογιστών Αποθήκευση αρχείων και ρυθµίσεων σε ένα φάκελο ή µονάδα δίσκου Επιλογή αρχείων και ρυθµίσεων προς µεταφορά Επαναφορά αρχείων και ρυθµίσεων στο νέο υπολογιστή Πακέτα εξυπηρέτησης, διορθωτικές εκδόσεις, και ενηµέρωση των Windows Μη αυτόµατη χρήση της ενηµέρωσης των Windows Αυτοµατοποίηση των ενηµερώσεων Λήψη αρχείων ενηµερώσεων για πολλούς υπολογιστές Απενεργοποίηση της υπηρεσίας Windows Update Επιλογές για άτοµα µε ειδικές ανάγκες Προσθήκη και αφαίρεση συστατικών των Windows Επιλογή φυλλοµετρητή Ιστού και άλλων ενδιάµεσων εφαρµογών Ρύθµιση των επιλογών της Επαναφοράς Συστήµατος Ρύθµιση επιλογών εκκίνησης Προσαρµογή των µενού πολλαπλής εκκίνησης Τροποποίηση του αρχείου Boot.ini Προσθήκη της Κονσόλας Αποκατάστασης Κεφάλαιο 3 Έλεγχος της πρόσβασης στον υπολογιστή σας 89 Εισαγωγή στα θέµατα ασφαλείας των Windows XP Άδειες και δικαιώµατα Λογαριασµοί χρηστών Είδη λογαριασµών Προφίλ χρηστών Απλή Κοινή Χρήση Αρχείων ή κοινή χρήση µε τον τρόπο των Windows 2000; Χρήση λογαριασµών χρηστών ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη Αλλαγές ρυθµίσεων λογαριασµών ιαγραφή λογαριασµού Έλεγχος του τρόπου σύνδεσης χρηστών Χρήση της οθόνης υποδοχής Παράκαµψη της οθόνης σύνδεσης ιευθέτηση γρήγορης εναλλαγής χρηστών

3 ix Αποσύνδεση ή κλείδωµα του υπολογιστή σας Τι συνέβη στο λογαριασµό του διαχειριστή; Σύνδεση διαχειριστή Ο λογαριασµός Administrator µοναδικός λογαριασµός διαχειριστή Εξασφάλιση του λογαριασµού διαχειριστή Σύνθετες επιλογές διαµόρφωσης λογαριασµού Χρήση του βοηθήµατος Local Users And Groups Οι διαταγές Net User και Net Localgroup Ορισµός κωδικών πρόσβασης σύνδεσης ηµιουργία ασφαλούς κωδικού πρόσβασης Ορισµός κωδικού πρόσβασης Ενίσχυση της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασης Αντιµετώπιση της απώλειας κωδικού πρόσβασης ιευθέτηση των Windows XP σε κοινόχρηστο υπολογιστή Κεφάλαιο 4 Επιλογές άµεσης βοήθειας και υποστήριξης 141 Χρήση του Κέντρου Βοήθειας και Υποστήριξης Αναζήτηση θεµάτων της Βοήθειας Χρήση του ευρετηρίου της Βοήθειας Προσαρµογή του Κέντρου Βοήθειας και Υποστήριξης Κοινή χρήση αρχείων της Βοήθειας Σύνδεση µε άλλο PC µε την Αποµακρυσµένη Βοήθεια Λειτουργία της Αποµακρυσµένη Βοήθειας Αποστολή πρόσκλησης για Αποµακρυσµένη Βοήθεια Εκκίνηση περιόδου αποµακρυσµένης βοήθειας ως ειδικοί Μια περίοδος χρήσης Αποµακρυσµένη Βοήθειας Βοήθεια µε ασφάλεια Βελτίωση της απόδοσης της Αποµακρυσµένη Βοήθειας Άλλες πηγές υποστήριξης Υποστήριξη από τη Microsoft Κεφάλαιο 5 Εγκατάσταση, απεγκατάσταση, και διαχείριση προγραµµάτων 171 Πώς τα δικαιώµατα χρήστη επηρεάζουν τις επιλογές εγκατάστασης προγραµµάτων Εγκατάσταση προγραµµάτων Εγκατάσταση 32µπιτων προγραµµάτων Windows Εγκατάσταση και εκτέλεση 16µπιτων προγραµµάτων Windows Εγκατάσταση και διευθέτηση προγραµµάτων MS-DOS ιάθεση προγράµµατος σε όλους τους χρήστες

4 x Πίνακας περιεχοµένων Οµαλή εκτέλεση των παλαιότερων προγραµµάτων ιαχείριση εγκατεστηµένων προγραµµάτων Απεγκατάσταση προγραµµάτων ιαχείριση συντοµεύσεων προγραµµάτων Εκτέλεση προγράµµατος µε προνόµια άλλου χρήστη Κεφάλαιο 6 Εγκατάσταση και αντιµετώπιση προβληµάτων υλικού 191 Εισαγωγή στους οδηγούς συσκευών Είναι οι οδηγοί µε ψηφιακή υπογραφή πιο ασφαλείς; Λειτουργούν στα Windows XP οδηγοί για άλλες εκδόσεις των Windows; Εγκατάσταση νέας συσκευής Συσκευές Τοποθέτησης και Άµεσης Λειτουργίας Συσκευές που δεν είναι τοποθέτησης και άµεσης λειτουργίας Εύρεση πληροφοριών για εγκατεστηµένο οδηγό Εµφάνιση λεπτοµερειών συσκευής και οδηγού Προχωρηµένες ρυθµίσεις Εµφάνιση και αλλαγή εκχωρήσεων πόρων ιαχείριση εγκατεστηµένων οδηγών Ενηµέρωση οδηγού συσκευής Επαναφορά προηγούµενης έκδοσης οδηγού Απεγκατάσταση οδηγού Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συγκεκριµένων συσκευών Αποκωδικοποίηση σφαλµάτων υλικού Κεφάλαιο 7 Βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος 227 Εντοπισµός συνηθισµένων προβληµάτων απόδοσης Παρακολούθηση της χρήσης της µνήµης Αποφυγή υπερφόρτωσης επεξεργαστή Εκµετάλλευση της εικονικής µνήµης ιαχείριση προγραµµάτων και διεργασιών ιευθέτηση προγραµµάτων που εκτελούνται αυτόµατα Χρήση πολιτικών για τον έλεγχο των εφαρµογών εκκίνησης Έλεγχος υπηρεσιών κατά την εκκίνηση Προχωρηµένες µετρήσεις απόδοσης του συστήµατος Χρήση της κονσόλας Επιδόσεων Σύνθετες ρυθµίσεις συστήµατος

5 xi Μέρος 2 Προσαρµογή των Windows XP 263 Κεφάλαιο 8 Προσαρµογή της διασύνδεσης των Windows XP 265 Μια περιήγηση στη διασύνδεση των Windows XP Εύκολη εκκίνηση των αγαπηµένων σας προγραµµάτων Ρύθµιση της εµφάνισης του µενού Start Έλεγχος του περιεχοµένου του µενού Start Προσωπικά µενού Χρήση της γραµµής Γρήγορης Εκκίνησης και άλλων γραµµών εργαλείων της επιφάνειας εργασίας Εύκολο άνοιγµα των αγαπηµένων σας εγγράφων Έγγραφα που ανοίξατε πρόσφατα Προσαρµογή του µενού Start µε συντοµεύσεις προς άλλους φακέλους Μείωση του συνωστισµού στην επιφάνεια εργασίας Έλεγχος των εικονιδίων της επιφάνειας εργασίας Πιο ευδιάκριτα εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας Αλλαγή φόντου Παρουσίαση περιεχοµένου του Ιστού στην επιφάνεια εργασίας Αλλαγή χρωµάτων, γραµµατοσειρών, και οπτικών εφέ Αλλαγή των προκαθορισµένων συνδυασµών χρωµάτων Εγκατάσταση πρόσθετων θεµάτων Αλλαγή εµφάνισης των Windows ΧΡ Προσαρµογή οπτικών εφέ για καλύτερη απόδοση Προσαρµογή της γραµµής εργασιών Αλλαγή µεγέθους και εµφάνισης της γραµµής εργασιών Μετακίνηση της γραµµής εργασιών Αφαίρεση περιττών εικονιδίων από την περιοχή ενδείξεων Εκσυγχρονισµός του Πίνακα Ελέγχου Προσαρµογή των Windows XP µε το Tweak UI Κεφάλαιο 9 ιευθέτηση επιλογών τερµατισµού και διαχείρισης ισχύος 329 ιαχείριση ισχύος στον υπολογιστή σας Ρύθµιση του BIOS του υπολογιστή σας Εξοικονόµηση ενέργειας σε όλους τους υπολογιστές ακόµη και σε επιτραπέζιους! Χρήση της κατάστασης αναµονής για µείωση της κατανάλωσης ενέργειας Τερµατισµός λειτουργίας του υπολογιστή σας

6 xii Πίνακας περιεχοµένων Αδρανοποίηση για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας Επαναφορά του υπολογιστή σε λειτουργία Μέθοδοι διαχείρισης ισχύος Εξοικονόµηση ενέργειας σε φορητούς υπολογιστές Παρουσίαση ένδειξης κατάστασης ισχύος Προστασία των δεδοµένων σε διακοπή ρεύµατος ιευθέτηση UPS ACPI και APM Αναγνώριση των συµβατών µε ACPI συστηµάτων Αναβάθµιση για υποστήριξη ACPI Ενεργοποίηση της διαχείρισης ισχύος APM Κεφάλαιο 10 Αυτοµατοποίηση των Windows XP 355 Προγραµµατισµός εργασιών για αυτόµατη εκτέλεση Εκτέλεση προγράµµατος σε προκαθορισµένο χρόνο Παρακολούθηση προγραµµατισµένων εργασιών Προχωρηµένες επιλογές χρονικού προγραµµατισµού Περιορισµός του Χρονοπρογραµµατισµού εργασιών µε πολιτικές Προγραµµατισµός εργασιών µε τη διαταγή Schtasks Κατέβασµα ιστοσελίδων σε προγραµµατισµένους χρόνους Αυτοµατοποίηση ακολουθιών διαταγών µε προγράµµατα οµαδικών διαταγών Χρήση οµαδικών διαταγών ηµιουργία απλού προγράµµατος οµαδικών διαταγών Προχωρηµένες τεχνικές Αυτοµατοποίηση εργασιών µε το Windows Script Host Πόροι σεναρίων Επιλογή γλώσσας σεναρίων Η µορφή αρχείου σεναρίου Αποσφαλµάτωση σεναρίων Εισαγωγή στα αντικείµενα Παραδείγµατα σεναρίων Μέρος 3 ιαχείριση αρχείων 409 Κεφάλαιο 11 Η Εξερεύνηση των Windows για ειδικούς 411 Επιλογή µεταξύ κοινών εργασιών και κλασικών φακέλων Εναλλαγή προβολών φακέλων Η ενότητα Λεπτοµερειών του τµήµατος παραθύρου εργασιών

7 xiii Προσαρµογή των γραµµών εργαλείων Παρουσίαση της γραµµής κατάστασης Χρήση των γραµµών της Εξερεύνησης Η γραµµή Search Η γραµµή Favorites Η γραµµή Media Η γραµµή History Η γραµµή Folders Επιλογές προβολής Χρήση της ίδιας προβολής για όλους τους φακέλους Αλλαγή προβολών στα κοινά πλαίσια διαλόγου Προσαρµογή της προβολής Details Ταξινόµηση και οµαδοποίηση εικονιδίων Επιλογή προτύπου φακέλου Προσθήκη εικόνων σε εικονίδια φακέλων Προχωρηµένες επιλογές φακέλων Αυτόµατη αναζήτηση φακέλων και εκτυπωτών δικτύου Εµφάνιση µεγέθους αρχείων στις πληροφορίες φακέλου Εµφάνιση πλήρους διαδροµής στη γραµµή διευθύνσεων και τίτλου Παρουσίαση περιεχοµένου φακέλων συστήµατος Εµφάνιση πλήρους διαδροµής στη γραµµή διευθύνσεων και τίτλου Απενεργοποίηση αποθήκευσης µικρογραφιών Κρυφά αρχεία και φάκελοι Απόκρυψη προεκτάσεων γνωστών τύπων αρχείων Απόκρυψη προστατευµένων αρχείων συστήµατος (Συνιστάται) Εκκίνηση παραθύρων φακέλων µε χωριστή διεργασία ιαχείριση ζευγών ιστοσελίδων και φακέλων Αποµνηµόνευση ρυθµίσεων προβολής κάθε φακέλου Επαναφορά προηγούµενων παραθύρων φακέλων κατά τη σύνδεση Εµφάνιση του Πίνακα Ελέγχου στο παράθυρο My Computer Εµφάνιση κρυπτογραφηµένων ή συµπιεσµένων αρχείων NTFS µε χρώµα Εµφάνιση αναδυόµενων περιγραφών στοιχείων φακέλων και επιφάνειας εργασίας Απλή κοινή χρήση αρχείων (Συνιστάται) Χρήση πτυσσόµενων µενού φακέλων Τύποι και συσχετίσεις αρχείων Αλλαγή της προεπιλεγµένης ενέργειας ενός τύπου αρχείων Αλλαγή της εφαρµογής που είναι συσχετισµένη µε έναν τύπο αρχείων Αλλαγή εικονιδίου ενός τύπου αρχείων Εµφάνιση προεκτάσεων για ορισµένο τύπο αρχείων Καθορισµός συµπεριφοράς στο κατέβασµα αρχείων Επεξεργασία του µενού συντόµευσης ενός τύπου αρχείων Η σύνταξη της γραµµής διαταγών της Εξερεύνησης των Windows Χρήση GUID για το άνοιγµα φακέλων κελύφους στην Εξερεύνηση των Windows

8 xiv Πίνακας περιεχοµένων Κεφάλαιο 12 ιαχείριση και εύρεση αρχείων 451 Επτά αρχές αποτελεσµατικής διαχείρισης αρχείων Εργαλεία διαχείρισης αρχείων Χειρισµός αρχείων µε τη γραµµή Φακέλων Εξέταση και ορισµός ιδιοτήτων αρχείων Χρήση της προβολής Λεπτοµερειών για τον έλεγχο και τη σύγκριση ιδιοτήτων πολλών αρχείων ηµιουργία και προσαρµογή συντοµεύσεων εγγράφων Προστασία αρχείων µε την ιδιότητα µόνον ανάγνωσης Μεγιστοποίηση χώρου αποθήκευσης µε συµπίεση NTFS και συµπιεσµένους φακέλους Αντιγραφή αρχείων σε CD Χρήση και διευθέτηση του Κάδου Ανακύκλωσης Εντοπισµός αρχείων µε το Σύντροφο Αναζήτησης Καθορισµός τύπου αναζήτησης Παράκαµψη προεπιλογών Βελτίωση της αναζήτησης Αποθήκευση και επαναχρησιµοποίηση κριτηρίων αναζήτησης Υπηρεσία ευρετηρίου και γλώσσα ερωτηµάτων Υπηρεσία ευρετηρίου και ασφάλεια Περιορισµοί της υπηρεσίας ευρετηρίου Ενεργοποίηση της υπηρεσίας ευρετηρίου Υποβολή ερωτηµάτων Ερωτήµατα φραστικά και ελεύθερου κειµένου Περιορισµοί στα ερωτήµατα περιεχοµένου Ιδιότητες Οι τελεστές EQUALS και CONTAINS Τελεστές σύγκρισης Παραστάσεις ηµεροµηνίας και ώρας Λογικοί τελεστές Σειρά προτεραιότητας τελεστών Ερωτήµατα ταύτισης υποδείγµατος ιαχείριση της υπηρεσίας ευρετηρίου Γενική περιγραφή της διαδικασίας δηµιουργίας ευρετηρίου Συµπερίληψη αρχείων µε άγνωστες προεκτάσεις στο ευρετήριο Ψευδώνυµο ονόµατος φακέλου ιακοπή, παύση, και επανέναρξη Αλλαγή των φακέλων ενός καταλόγου Εξαίρεση συγκεκριµένων αρχείων σε δίσκους NTFS Μη αυτόµατη επανασάρωση φακέλου Ρύθµιση απόδοσης της υπηρεσίας ευρετηρίου

9 xv Κεφάλαιο 13 Ασφάλεια αρχείων και φακέλων 497 Πώς οι αποφάσεις κατά την εγκατάσταση υπαγορεύουν τις επιλογές ασφαλείας NTFS και FAT Απλή Κοινή Χρήση Αρχείων και σύνθετες άδειες Προεπιλεγµένες θέσεις κοινόχρηστων αρχείων Τήρηση της εµπιστευτικότητας των αρχείων σας Έλεγχος πρόσβασης µε άδειες NTFS Εφαρµογή προηγµένων ρυθµίσεων ασφαλείας Ιδιοκτησία αρχείων και φακέλων Αντιµετώπιση προβληµάτων αδειών Κεφάλαιο 14 Κρυπτογράφηση εµπιστευτικών πληροφοριών 531 Κρυπτογράφηση φακέλων και αρχείων Αποκρυπτογράφηση φακέλων και αρχείων Παροχή δικαιώµατος σε άλλους να χρησιµοποιούν τα κρυπτογραφηµένα αρχεία σας Χρήση της διαταγής Cipher ηµιουργία εκπροσώπου ανάκτησης δεδοµένων ηµιουργία πιστοποιητικού εκπροσώπου ανάκτησης Ορισµός εκπροσώπων ανάκτησης δεδοµένων Αφαίρεση του ιδιωτικού κλειδιού Αντίγραφα ασφαλείας των πιστοποιητικών Αντίγραφο ασφαλείας πιστοποιητικού εκπροσώπου ανάκτησης Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης ηµιουργία νέου προσωπικού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης Ανάκτηση κρυπτογραφηµένων αρχείων και φακέλων Απενεργοποίηση και νέα ενεργοποίηση του Συστήµατος Κρυπτογράφησης Αρχείων Βέλτιστες πρακτικές ασφαλούς κρυπτογράφησης Κεφάλαιο 15 Χρήση αρχείων και φακέλων χωρίς σύνδεση 555 ιευθέτηση του συστήµατος για χρήση αρχείων χωρίς σύνδεση Επιλογές διευθέτησης ιάθεση αρχείων και φακέλων χωρίς σύνδεση Εργασία χωρίς σύνδεση

10 xvi Πίνακας περιεχοµένων Ρύθµιση επιλογών κρυφής µνήµης στο διακοµιστή Αυτόµατη χρήση κρυφής µνήµης εγγράφων Αυτόµατη χρήση κρυφής µνήµης προγραµµάτων Απενεργοποίηση χρήσης κρυφής µνήµης συγκεκριµένου κοινόχρηστου φακέλου Πώς τα Windows συγχρονίζουν τα αρχεία σας Συγχρονισµός κατ' απαίτηση, σε αδράνεια, ή µε πρόγραµµα ιαχείριση της κρυφής µνήµης Αύξηση ή µείωση του µέγιστου µεγέθους κρυφής µνήµης ιαγραφή αρχείων από την κρυφή µνήµη Συγχρονισµός αρχείων µε τον Χαρτοφύλακα Πληροφορίες κατάστασης των αρχείων του Χαρτοφύλακα Συγχρονισµός αρχείων ιαχωρισµός ενός αρχείου Χαρτοφύλακα από το συγχρονισµένο αντίγραφό του Μέρος 4 Γνώση των ψηφιακών µέσων 571 Κεφάλαιο 16 Προσαρµογή του Windows Media Player 573 Έλεγχος των συσχετίσεων τύπων αρχείων Αλλαγή της προεπιλεγµένης εφαρµογής για συγκεκριµένες προεκτάσεις αρχείων Αλλαγή του τρόπου αυτόµατης αναπαραγωγής για µια µονάδα CD ή DVD Κατανόηση και προστασία των ψηφιακών δικαιωµάτων σας Αντίγραφα ασφαλείας των αδειών χρήσης σας Επαναφορά των αδειών χρήσης σας Η απόφαση για τη χρήση προστασίας από αντιγραφή Επιλογή ρυθµού µπιτ για τα αρχεία WMA Η απόφαση για την ονοµασία και τη θέση αποθήκευσης των αρχείων σας Προσαρµογή της εµφάνισης του Media Player Εµφάνιση και απόκρυψη της γραµµής µενού Τυχαία αναπαραγωγή Γραφικός ισοσταθµιστής και άλλες ρυθµίσεις Εµφάνιση και απόκρυψη της λίστας αναπαραγωγής Εµφάνιση και απόκρυψη της γραµµής εργασιών Χρήση των απεικονίσεων Χρήση κελυφών αλλαγή εµφάνισης Επέκταση των δυνατοτήτων του Windows Media Player Προσθήκη κελυφών και οπτικών εφέ

11 xvii Κεφάλαιο 17 Χρήση του Windows Media Player 597 Αναπαραγωγή µουσικών CD Εµφάνιση πληροφοριών κοµµατιού και εξωφύλλου άλµπουµ Χρήση του γραφικού ισοσταθµιστή και των εφέ SRS WOW Αντιγραφή µουσικών κοµµατιών από CD στο σκληρό δίσκο Επεξεργασία των πληροφοριών των κοµµατιών πριν από την αντιγραφή Τι κάνετε αν η τοποθεσία Windows Media δεν αναγνωρίζει το δίσκο σας ιαχείριση της Βιβλιοθήκης Πολυµέσων σας Προσθήκη στοιχείων στη Βιβλιοθήκη Πολυµέσων Αναζήτηση στοιχείων στη Βιβλιοθήκη Πολυµέσων σας Χρήση λιστών αναπαραγωγής Επεξεργασία ετικετών µεταδεδοµένων στη Βιβλιοθήκη Πολυµέσων Προσθήκη στίχων στα τραγούδια Εργασία µε τη Βιβλιοθήκη Πολυµέσων στην Εξερεύνηση των Windows ιαγραφή στοιχείων από τη Βιβλιοθήκη Πολυµέσων ηµιουργία προσωπικών CD Αντιγραφή σε φορητή συσκευή Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθµών Χρήση των προσυντονισµένων σταθµών Εύρεση σταθµών στο φυλλοµετρητή σας Παρακολούθηση ταινιών DVD Χρήση των χειριστηρίων DVD Υπότιτλοι, λεζάντες, και άλλες λειτουργίες Παρακολούθηση ταινιών σε πλήρη οθόνη Κεφάλαιο 18 Οργάνωση και επεξεργασία εικόνων 631 Εγκατάσταση σαρωτή ή ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Αποθήκευση και επεξεργασία εικόνων Επιλογή της κατάλληλης µορφής αρχείου Συµπίεση αρχείων εικόνων Μείωση µεγέθους εικόνων για ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Βελτιστοποίηση αρχείων εικόνων για τον Ιστό Συµπίεση αρχείων εικόνων ηµιουργία προβολής διαφανειών HTML

12 xviii Πίνακας περιεχοµένων Εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών ιαχείριση εικόνων στην Εξερεύνηση των Windows Προσαρµογή φακέλων για εικόνες Προβολή και σχολιασµός αρχείων εικόνων Μέρος 5 Χρήση , φαξ, και υπηρεσιών µηνυµάτων 657 Κεφάλαιο 19 Χρήση και προσαρµογή του Outlook Express 659 Εισαγωγή στο Outlook Express Άνοιγµα λογαριασµών Προσαρµογή της εµφάνισης του Outlook Express Βασικές ρυθµίσεις ιαχείριση ταυτοτήτων ιαχείριση επαφών Οργάνωση επαφών σε φακέλους Προσθήκη µεµονωµένων επαφών και καταλόγων παραληπτών Προσθήκη επαφών µε πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Προσθήκη επαφών από ηλεκτρονικά µηνύµατα Ανταλλαγή ηλεκτρονικών επαγγελµατικών καρτών Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών Εκτύπωση του βιβλίου διευθύνσεων Λήψη αντιγράφου ασφαλείας του βιβλίου διευθύνσεων Αποστολή µηνυµάτων ιεύθυνση µηνύµατος Μορφοποίηση µηνύµατος Συνηµµένα Καθορισµός προτεραιότητας Αίτηση επιβεβαίωσης λήψης Ανάγνωση και οργάνωση µηνυµάτων Εµφάνιση και αποθήκευση συνηµµένων Παρακολούθηση, παράβλεψη, και επισήµανση µηνυµάτων Χρήση διαφορετικών προβολών για την απόκρυψη συγκεκριµένων τύπων µηνυµάτων688 Χρήση κανόνων οργάνωσης µηνυµάτων Φραγή βλαβερών µηνυµάτων Αναζήτηση µηνυµάτων Αποθήκευση µηνυµάτων έξω από το Outlook Express Παρεµπόδιση επικίνδυνων συνηµµένων Χρήση του Hotmail και άλλων συστηµάτων που βασίζονται σε διακοµιστή

13 xix Οµάδες συζήτησης Επισήµανση επικεφαλίδων για λήψη αργότερα Κατέβασµα µόνο των νέων µηνυµάτων Αποθήκευση µηνυµάτων πριν διαγραφούν από το διακοµιστή Συντήρηση του Outlook Express Μεταφορά της αποθήκης µηνυµάτων για απλούστευση της λήψης αντιγράφων ασφαλείας Αρχειοθέτηση παλιών µηνυµάτων Μεταφορά των αρχείων του Outlook Express σε άλλο υπολογιστή Κεφάλαιο 20 Αποστολή και λήψη φαξ 705 Εγκατάσταση του Fax Αναβάθµιση λειτουργίας φαξ προηγούµενης έκδοσης των Windows ιευθέτηση του Fax Καθορισµός των προσωπικών σας στοιχείων Επιλογή συσκευής φαξ και διευθέτηση ρυθµίσεων αποστολής και λήψης Καθορισµός της παραµέτρου Transmitting Station Identifier (TSID) Καθορισµός της παραµέτρου Called Subscriber Identification (CSID) ροµολόγηση ληφθέντων φαξ σε εκτυπωτή ή φάκελο Επιλογή µεγέθους χαρτιού, ποιότητας εικόνας, και προσανατολισµού Καθορισµός ρυθµίσεων επανάκλησης και ωρών µειωµένου τιµολογίου Άλλες ρυθµίσεις για συγκεκριµένες συσκευές Καθορισµός προτιµήσεων παρακολούθησης Καθορισµός της θέσης των φακέλων Εισερχοµένων και Απεσταλµένων της Κονσόλας φαξ Αποστολή εγγράφου ή συνοδευτικής σελίδας φαξ Αποστολή µόνο της συνοδευτικής Φαξ από το Microsoft Outlook ιαχείριση της ουράς των Εξερχοµένων Αρχειοθέτηση απεσταλµένων φαξ Λήψη φαξ Ανάγνωση ληφθέντων φαξ Αρχειοθέτηση ληφθέντων φαξ ηµιουργία προσωπικών συνοδευτικών σελίδων Επιλογή, αλλαγή µεγέθους, και µετακίνηση αντικειµένων Στοίχιση αντικειµένων Ισοκατανοµή αντικειµένων Κεντράρισµα αντικειµένων στη σελίδα Αλλαγή σειράς στοίβαξης αντικειµένων Προσθήκη σταθερού κειµένου Προσθήκη πεδίων, εικόνων, και γραφικών Προεπισκόπηση και αποθήκευση Ρυθµίσεις ασφαλείας

14 xx Πίνακας περιεχοµένων Κεφάλαιο 21 Επικοινωνία µέσω Internet 729 Εισαγωγή στο Windows Messenger Απαιτήσεις για τη χρήση του Windows Messenger ιάτρηση αντιπυρικής ζώνης Ρύθµιση επιλογών εκκίνησης Χρήση πολιτικών οµάδων για την απενεργοποίηση του Windows Messenger Απενεργοποίηση του Windows Messenger στα Windows XP Home Edition Εκκίνηση του Windows Messenger Πραγµατοποίηση ή αποδοχή κλήσης Χρήση του καταλόγου επαφών Προστασία του προσωπικού απορρήτου στο δίκτυο Προσθήκη συµµετεχόντων σε συνοµιλία Αποθήκευση περιόδου εργασίας στο δίκτυο σε αρχείο Φωνητικές κλήσεις µε το PC σας Χρήση κάµερας Ιστού για συνοµιλία µε εικόνα Αποστολή και λήψη αρχείων Χρήση του Windows Messenger για ηλεκτρονικές διασκέψεις Χρήση του ηλεκτρονικού Πίνακα Συνεργασία σε ένα έγγραφο µέσω του δικτύου Μέρος 6 Χρήση του Internet 765 Κεφάλαιο 22 Προχωρηµένες επιλογές του Internet Explorer 767 Επιλογή προεπιλεγµένου φυλλοµετρητή Ιστού και Εικονικής Μηχανής Java Προσαρµογή του µενού και των γραµµών εργαλείων του Internet Explorer Αλλαγή θέσης γραµµών εργαλείων Προσαρµογή γραµµής Βασικών Κουµπιών Προσαρµογή της γραµµής εργαλείων Συνδέσεων Ρύθµιση του Internet Explorer για συνεργασία µε άλλα προγράµµατα ιαχείριση των "αγαπηµένων" σας Προσθήκη στοιχείου στα "αγαπηµένα" Επεξεργασία "αγαπηµένων" Οργάνωση "αγαπηµένων" Εισαγωγή, εξαγωγή, και κοινή χρήση "αγαπηµένων" Χρήση άλλων προγραµµάτων διαχείρισης "αγαπηµένων" (σελιδοδεικτών) ιαχείριση "µπισκότων" Εµφάνιση αναφοράς εµπιστευτικότητας τοποθεσίας Παράκαµψη των ρυθµίσεων εµπιστευτικότητας για συγκεκριµένες τοποθεσίες Ιστού

15 xxi Κατάργηση του αυτόµατου χειρισµού "µπισκότων" ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας "µπισκότων" Αναζήτηση στο Internet Χρήση του Συντρόφου Αναζήτησης Κλασική αναζήτηση στο Internet Αναζήτηση από τη γραµµή ιευθύνσεων ιαχείριση της κρυφής µνήµης Ιστού Αλλαγή µεγέθους της κρυφής µνήµης Μετακίνηση της κρυφής µνήµης Έλεγχος του τρόπου χρήσης της κρυφής µνήµης από τον Internet Explorer Αυτόµατος καθαρισµός της κρυφής µνήµης Χρήση του Internet Explorer ως πελάτη FTP Κεφάλαιο 23 Ασφάλεια της σύνδεσής σας στο Internet 801 Προστασία από εισβολείς Σύνδεση από αυτόνοµο υπολογιστή Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet ικτυωµένοι υπολογιστές συνδεδεµένοι ανεξάρτητα στο Internet Χρήση αντιπυρικής ζώνης σε σύνδεση στο Internet Απενεργοποίηση κοινής χρήσης αρχείων και εκτυπωτών για δίκτυα Microsoft Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε ασφάλεια Προστασία από επικίνδυνα συνηµµένα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Προστασία από κακοποιό περιεχόµενο HTML Άµυνα σε ενοχλητικά µαζικά µηνύµατα Ασφαλής πλοήγηση στον Ιστό Είναι το ενεργό περιεχόµενο ασφαλές για κατέβασµα; Χρήση ζωνών ασφαλείας Φραγή ενοχλητικού περιεχοµένου Προστασία προσωπικού απορρήτου Προστασία κωδικών πρόσβασης και άλλων ευαίσθητων δεδοµένων ιαγραφή του Ιστορικού Εύρεση πρόσθετων πηγών ασφαλείας Κεφάλαιο 24 Φιλοξενία τοποθεσίας Ιστού ή FTP 831 Τι µπορείτε και τι δεν µπορείτε να κάνετε µε την IIS στα Windows XP Professional Εγκατάσταση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Internet (IIS) Χρήση του προσθέτου της Υπηρεσίας Πληροφοριών Internet Πρόσβαση σε τοποθεσίες Ιστού και FTP ιευθέτηση ιδιοτήτων τοποθεσιών Καθορισµός αρχικού καταλόγου Καθορισµός προεπιλεγµένου εγγράφου τοποθεσίας Ιστού

16 xxii Πίνακας περιεχοµένων Καθορισµός ορίων σύνδεσης και παραµέτρων χρόνου αναµονής Ενεργοποίηση και διευθέτηση ηµερολογίου δραστηριοτήτων ιαβάθµιση περιεχοµένου ηµιουργία εικονικών καταλόγων Έλεγχος της πρόσβασης στις τοποθεσίες σας Τι είναι οι µέθοδοι ελέγχου ταυτότητας πιστοποίησης Καθορισµός µεθόδων πιστοποίησης ταυτότητας Ορισµός αδειών IIS Αύξηση της ασφάλειας µε τον Οδηγό Κλειδώµατος IIS Ενεργοποίηση ασφαλούς (κρυπτογραφηµένης) σύνδεσης Λήψη πιστοποιητικού διακοµιστή Χρήση SSL για τη διασφάλιση βασικής πιστοποίησης ταυτότητας Πιστοποίηση ταυτότητας χρηστών µε πιστοποιητικά πελάτη Κοινή χρήση αρχείων µε WebDAV ιευθέτηση καταλόγου WebDAV Χρήση καταλόγου WebDAV Ρύθµιση της υπηρεσίας IIS για εκτύπωση µέσω Internet Μέρος 7 Συντήρηση και αποκατάσταση του συστήµατος 863 Κεφάλαιο 25 Τακτική συντήρηση 865 Έλεγχος δίσκων για σφάλµατα Ανασυγκρότηση δίσκων για καλύτερη απόδοση ιαχείριση χώρου δίσκου Εκκαθάριση µε την Εκκαθάριση ίσκου Χρήση συµπίεσης αρχείων NTFS Έξυπνες στρατηγικές αντιγράφων ασφαλείας Χρήση του προγράµµατος Backup των Windows XP ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας αυτόµατης επαναφοράς συστήµατος Άλλα προγράµµατα λήψης αντιγράφων ασφαλείας Κεφάλαιο 26 Ανάκαµψη µετά από κατάρρευση του υπολογιστή 893 Μετά από κατάρρευση του υπολογιστή: εκτίµηση της ζηµιάς Χρήση προχωρηµένων επιλογών εκκίνησης Κατάσταση Ασφαλούς Λειτουργίας Επαναφορά της τελευταίας γνωστής σωστής διευθέτησης Άλλες επιλογές εκκίνησης Ακύρωση λαθών διευθέτησης µε την Επαναφορά Συστήµατος Πώς λειτουργεί η Επαναφορά Συστήµατος Επαναφορά προηγούµενης διευθέτησης του συστήµατος Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στην Επαναφορά Συστήµατος

17 xxiii Επισκευές από την Κονσόλα Αποκατάστασης Περιορισµοί της Κονσόλας Αποκατάστασης ιαταγές της Κονσόλας Αποκατάστασης Επισκευή κατεστραµµένων αρχείων εκκίνησης Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση υπηρεσιών και οδηγών Επισκευή και επανεγκατάσταση των Windows Κεφάλαιο 27 ιαχείριση δίσκων και µονάδων δίσκων 915 Τα µυστικά της διαχείρισης των σκληρών δίσκων NTFS ή FAT32: ποια µορφή δίσκου πρέπει να επιλέξετε; Μετατροπή δίσκου FAT32 σε NTFS Βασικοί και δυναµικοί δίσκοι Χρήση διαµερισµάτων, µονάδων, και δίσκων ηµιουργία διαµερισµάτων στον κενό χώρο δίσκου ηµιουργία λογικών µονάδων Φορµάρισµα διαµερίσµατος, µονάδας, ή λογικής µονάδας Ανάθεση ή αλλαγή ετικέτας µονάδας ιαγραφή διαµερίσµατος, µονάδας, ή λογικής µονάδας Ανάθεση και αλλαγή γραµµάτων ή διαδροµών µονάδων Έλεγχος ιδιοτήτων και κατάστασης δίσκου ή διαµερίσµατος Ρύθµιση ορίων χρήσης δίσκου Ενεργοποίηση ορίων χρήσης δίσκου ιαχείριση ορίων χρήσης δίσκου Ρυθµίσεις Αυτόµατης Εκτέλεσης για αφαιρούµενους δίσκους Χρήση µονάδων εγγράψιµων και επανεγγράψιµων CD Κεφάλαιο 28 Αντιµετώπιση προβληµάτων των Windows 957 Αποκωδικοποίηση µηνυµάτων διακοπής λειτουργίας Πώς να διαβάσετε ένα µήνυµα διακοπής λειτουργίας Γενικές συµβουλές για το χειρισµό σφαλµάτων διακοπής λειτουργίας Αντιµετώπιση συγκεκριµένων σφαλµάτων διακοπής λειτουργίας Stop 0x A ή IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Stop 0x E ή KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Stop 0x ή NTFS_FILE_SYSTEM Stop 0x E ή DATA_BUS_ERROR Stop 0x F ή NO_MORE_SYSTEM_PTES Stop 0x ή PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Stop 0x ή KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR Stop 0x ή MISMATCHED_HAL Stop 0x A ή KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

18 xxiv Πίνακας περιεχοµένων Stop 0x B ή INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE Stop 0x F ή UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP Stop 0x F ή DRIVER_POWER_STATE_FAILURE Stop 0x000000C2 ή BAD_POOL_CALLER Stop 0x000000D1 ή DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Stop 0x000000D8 ή DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES Stop 0x000000EA ή THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER Stop 0x000000ED ή UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Stop 0x000000F2 ή HARDWARE_INTERRUPT_STORM Stop 0xC000021A ή STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED Stop 0xC ή STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH Προσαρµογή του τρόπου χειρισµού των σφαλµάτων διακοπής λειτουργίας από τα Windows Κεφάλαιο 29 Επεξεργασία του µητρώου 971 Η δοµή του µητρώου Τύποι δεδοµένων του µητρώου Αποφυγή ατυχηµάτων µε το µητρώο Λήψη αντιγράφου ασφαλείας πριν από την επεξεργασία Χρήση της Επαναφοράς Συστήµατος για την αποθήκευση της κατάστασης του µητρώου Λήψη αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά της κατάστασης συστήµατος Αναζήτηση και τροποποιήσεις µε τον Επεξεργαστή Μητρώου Τροποποίηση δεδοµένων Προσθήκη και διαγραφή κλειδιών Προσθήκη και διαγραφή τιµών Χρήση αρχείων.reg για την αυτοµατοποίηση των αλλαγών στο µητρώο Αναγνώριση των στοιχείων ενός αρχείου.reg Χρήση αρχείου.reg για τη διαγραφή δεδοµένων του µητρώου Συγχώνευση αρχείου.reg στο µητρώο Επεξεργασία του µητρώου αποµακρυσµένου υπολογιστή Αλλαγή αδειών πρόσβασης στα κλειδιά του µητρώου Μέρος 8 ικτύωση 989 Κεφάλαιο 30 Εγκατάσταση ενός µικρού δικτύου 991 Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται σε ένα µικρό δίκτυο Υλικό, καλωδίωση, και συνδέσεις Εγκατάσταση και διευθέτηση καρτών δικτύου Πραγµατοποίηση συνδέσεων: καλώδια και οµφαλοί Ειδικές φροντίδες για ασύρµατα δίκτυα

19 xxv ιευθέτηση προεπιλεγµένης σύνδεσης δικτύου Χρήση του Οδηγού Εγκατάστασης ικτύου Προσαρµογή των ρυθµίσεων δικτύου Εγκατάσταση και διευθέτηση πρωτοκόλλων Ρυθµίσεις οµάδων εργασίας Ορισµός διευθύνσεων IP ιευθέτηση σύνδεσης στο Internet µέσω τηλεφώνου Κοινή χρήση σύνδεσης στο Internet Ασφάλεια οµότιµου δικτύου Κεφάλαιο 31 Ρύθµιση και αντιµετώπιση προβληµάτων µικρού δικτύου 1031 Αντιµετώπιση προβληµάτων TCP/IP Έλεγχος για προβλήµατα σύνδεσης ιάγνωση προβληµάτων διευθύνσεων IP Επιδιόρθωση της διευθέτησης TCP/IP Επίλυση θεµάτων DNS Επιδιόρθωση προβληµάτων φακέλου My Network Places Εργαλεία αντιµετώπισης προβληµάτων δικτύου Ακριβής ρύθµιση της απόδοσης δικτύου Γεφύρωση δύο δικτύων Κεφάλαιο 32 ιαχείριση κοινόχρηστων φακέλων και εκτυπωτών 1049 Εισαγωγή στα µοντέλα κοινής χρήσης και ασφάλειας των Windows XP Κοινή χρήση φακέλου µέσω δικτύου Ενεργοποίηση κοινής χρήσης αρχείων Χρήση λογαριασµού επισκέπτη (Guest) για απλή κοινή χρήση Περιορισµοί προσπέλασης κοινόχρηστων φακέλων ιαχείριση κοινόχρηστων φακέλων Εµφάνιση και αλλαγή ιδιοτήτων κοινόχρηστων στοιχείων Κατανόηση των διαχειριστικών κοινόχρηστων στοιχείων ηµιουργία νέου κοινόχρηστου στοιχείου Αφαίρεση της ιδιότητας κοινής χρήσης Εξέταση και διακοπή περιόδου εργασίας Εξέταση και κλείσιµο αρχείων Προειδοποίηση άλλων χρηστών Προσπέλαση κοινόχρηστων φακέλων Προσθήκη θέσης δικτύου Χρήση θέσεων δικτύου µε εφαρµογές Προσπέλαση κοινόχρηστων φακέλων άλλου υπολογιστή Χρήση αντιστοιχισµένων φακέλων δικτύου

20 xxvi Πίνακας περιεχοµένων Κοινή χρήση εκτυπωτών Χρήση εκτυπωτή δικτύου Καθορισµός αδειών για κοινόχρηστους εκτυπωτές Καθορισµός ωρών διαθεσιµότητας και άλλες επιλογές ιαχωριστικές σελίδες ιευθέτηση εκτυπωτή για πελάτες χωρίς Windows XP Ορισµός ιδιοτήτων διακοµιστή Βοηθήµατα γραµµής διαταγών για τη διαχείριση κοινόχρηστων πόρων Net Share Net Use Net Session Net File Net Statistics Κεφάλαιο 33 Επιλογές τηλεπρόσβασης 1093 ιευθέτηση σύνδεσης Remote Desktop µε άλλον υπολογιστή Προϋποθέσεις για τη χρήση του Remote Desktop ιευθέτηση του αποµακρυσµένου υπολογιστή ιευθέτηση υπολογιστή-πελάτη ιευθέτηση διακοµιστή Ιστού για χρήση µε σύνδεση Remote Desktop µέσω Ιστού Χρήση της σύνδεσης Remote Desktop Σύνδεση Remote Desktop Σύνδεση από φυλλοµετρητή Ιστού Εργασία µε διαφορετικές αναλύσεις οθόνης Προσπέλαση τοπικών πόρων Χρήση του πληκτρολογίου µε σύνδεση Remote Desktop Ρύθµιση επιλογών απόδοσης Αποθήκευση διευθέτησης Remote Desktop Αποσύνδεση Remote Desktop Τηλεπρόσβαση µέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου ιευθέτηση διακοµιστή VPN ιευθέτηση αντιπυρικών ζωνών και άλλες ρυθµίσεις δικτύου για πρόσβαση VPN Σύνδεση σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο Κεφάλαιο 34 Χρήση περιοχών των Windows 1127 Περιοχές και οµάδες εργασίας Συµµετοχή σε περιοχή Προσθήκη λογαριασµών περιοχής στην τοπική βάση δεδοµένων λογαριασµών Αποχώρηση από περιοχή Προσπέλαση πόρων περιοχής από υπολογιστή µε Windows XP Home Edition

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 26 Πώς είναι οργανωμένο το βιβλίο... 26 Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο... 27 Άλλοι πόροι... 28 Υποστήριξη... 29

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Οδηγός χρήσης Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Πνευµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Style 9670 Smartphone

BlackBerry Style 9670 Smartphone BlackBerry Style 9670 Smartphone Οδηγός χρήσης Έκδοση: 6.0 Για να βρείτε την τελευταία έκδοση των οδηγών χρήσης, επισκεφτείτε www.blackberry.com/docs/smartphones. την τοποθεσία SWDT643442-941426-0201022331-019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2 Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini Τεύχος 2 Περιεχόµενα Ασφάλεια 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Εφαρµογές γραφείου 8 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 9 ActiveSync 9 Μαγνήτες και µαγνητικά πεδία 9 Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7200 All-in-One series

HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης E51 Τεύχος 3 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-244 / RM-426 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ.

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ. Κωδικός Πακέτου: P Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 3 ενότητες ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος προγράµµατος: Βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΕΚΔΟΣΗ 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-320 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X2 00

Οδηγός χρήσης Nokia X2 00 Οδηγός χρήσης Nokia X2 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Γενικές πληροφορίες 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Κοινόχρηστη µνήµη 6 Κωδικοί πρόσβασης 6 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. BlackBerry Bold Series. BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones. Έκδοση: 7.1

Οδηγός χρήσης. BlackBerry Bold Series. BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones. Έκδοση: 7.1 BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-09-24 SWD-20120924085749111 Περιεχόμενα Γρήγορη βοήθεια... 9 Γρήγορα αποτελέσματα: Το smartphone

Διαβάστε περισσότερα

GT-S5260. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-S5260. Εγχειρίδιο χρήσης GT-S5260 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου σας. Για γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας HTC Desire. Οδηγός χρήσης

Το δικό σας HTC Desire. Οδηγός χρήσης Το δικό σας HTC Desire Οδηγός χρήσης Πριν κάνετε ο,τιδήποτε άλλο, διαβάστε τα παρακάτω Φορτίστε την μπαταρία Η μπαταρία του τηλεφώνου σας δεν έχει φορτιστεί ακόμα. Όσο το τηλέφωνό σας φορτίζεται, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C3 01

Οδηγός χρήσης Nokia C3 01 Οδηγός χρήσης Nokia C3 01 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 8 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας µνήµης 9 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson P1i. Απολαύστε πρακτικά εργαλεία email, κάµερα 3,2 megapixel και Internet µεγάλων ταχυτήτων κατά τις µετακινήσεις σας. Εκτός από το προεγκατεστηµένο περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7020

Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Τεύχος 2.0 2 www.nokia.com/support Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Γενικές πληροφορίες 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 10 Κωδικοί πρόσβασης 10 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 /

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E60

Οδηγός χρήσης Nokia E60 Οδηγός χρήσης Nokia E60 9241263 Τεύχος 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RM-49 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα