Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3"

Transcript

1 Αφιέρωση...iii Ευχαριστίες...xxxiii Θα θέλαµε να επικοινωνήσετε µαζί µας!...xxxv Συµβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου...xxxvii Το CD του βιβλίου...xxxix Μέρος 1 Εγκατάσταση, εκκίνηση, και ρύθµιση 1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα Windows XP 3 Τι καινούργιο υπάρχει στα Windows XP... 4 Βελτιωµένη αξιοπιστία και ασφάλεια... 6 Βελτίωση της εµφάνισης...8 Μεγαλύτερη ευκολία στην καθηµερινή χρήση... 9 Βελτιώσεις για το Internet Ενσωµατωµένα εργαλεία ψηφιακών µέσων Ψηφιακή µουσική Ψηφιακές εικόνες Ψηφιακό βίντεο Λειτουργίες δικτύου Τι νέο υπάρχει στο Service Pack Κεφάλαιο 2 Εγκατάσταση και διευθέτηση των Windows XP 23 Αποφυγή προβληµάτων συµβατότητας Προετοιµασία για την εγκατάσταση των Windows ΧΡ Εγκατάσταση των Windows XP Καθαρή εγκατάσταση Αναβάθµιση από προηγούµενη έκδοση των Windows Εγκατάσταση των Windows XP σε υπολογιστή µε άλλα λειτουργικά συστήµατα Έλεγχος της εγκατάστασης µε διακόπτες... 37

2 viii Πίνακας περιεχοµένων Ενεργοποίηση των Windows ΧΡ Επιλογές αυτοµατοποιηµένης εγκατάστασης Εγκατάσταση των Εργαλείων Ανάπτυξης (Deployment Tools) Χρήση αρχείων απαντήσεων για αυτοµατοποιηµένη εγκατάσταση Χρήση ειδώλων δίσκων Μεταφορά ρυθµίσεων και αρχείων των Windows Μεταφορά αρχείων και ρυθµίσεων µεταξύ υπολογιστών Αποθήκευση αρχείων και ρυθµίσεων σε ένα φάκελο ή µονάδα δίσκου Επιλογή αρχείων και ρυθµίσεων προς µεταφορά Επαναφορά αρχείων και ρυθµίσεων στο νέο υπολογιστή Πακέτα εξυπηρέτησης, διορθωτικές εκδόσεις, και ενηµέρωση των Windows Μη αυτόµατη χρήση της ενηµέρωσης των Windows Αυτοµατοποίηση των ενηµερώσεων Λήψη αρχείων ενηµερώσεων για πολλούς υπολογιστές Απενεργοποίηση της υπηρεσίας Windows Update Επιλογές για άτοµα µε ειδικές ανάγκες Προσθήκη και αφαίρεση συστατικών των Windows Επιλογή φυλλοµετρητή Ιστού και άλλων ενδιάµεσων εφαρµογών Ρύθµιση των επιλογών της Επαναφοράς Συστήµατος Ρύθµιση επιλογών εκκίνησης Προσαρµογή των µενού πολλαπλής εκκίνησης Τροποποίηση του αρχείου Boot.ini Προσθήκη της Κονσόλας Αποκατάστασης Κεφάλαιο 3 Έλεγχος της πρόσβασης στον υπολογιστή σας 89 Εισαγωγή στα θέµατα ασφαλείας των Windows XP Άδειες και δικαιώµατα Λογαριασµοί χρηστών Είδη λογαριασµών Προφίλ χρηστών Απλή Κοινή Χρήση Αρχείων ή κοινή χρήση µε τον τρόπο των Windows 2000; Χρήση λογαριασµών χρηστών ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη Αλλαγές ρυθµίσεων λογαριασµών ιαγραφή λογαριασµού Έλεγχος του τρόπου σύνδεσης χρηστών Χρήση της οθόνης υποδοχής Παράκαµψη της οθόνης σύνδεσης ιευθέτηση γρήγορης εναλλαγής χρηστών

3 ix Αποσύνδεση ή κλείδωµα του υπολογιστή σας Τι συνέβη στο λογαριασµό του διαχειριστή; Σύνδεση διαχειριστή Ο λογαριασµός Administrator µοναδικός λογαριασµός διαχειριστή Εξασφάλιση του λογαριασµού διαχειριστή Σύνθετες επιλογές διαµόρφωσης λογαριασµού Χρήση του βοηθήµατος Local Users And Groups Οι διαταγές Net User και Net Localgroup Ορισµός κωδικών πρόσβασης σύνδεσης ηµιουργία ασφαλούς κωδικού πρόσβασης Ορισµός κωδικού πρόσβασης Ενίσχυση της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασης Αντιµετώπιση της απώλειας κωδικού πρόσβασης ιευθέτηση των Windows XP σε κοινόχρηστο υπολογιστή Κεφάλαιο 4 Επιλογές άµεσης βοήθειας και υποστήριξης 141 Χρήση του Κέντρου Βοήθειας και Υποστήριξης Αναζήτηση θεµάτων της Βοήθειας Χρήση του ευρετηρίου της Βοήθειας Προσαρµογή του Κέντρου Βοήθειας και Υποστήριξης Κοινή χρήση αρχείων της Βοήθειας Σύνδεση µε άλλο PC µε την Αποµακρυσµένη Βοήθεια Λειτουργία της Αποµακρυσµένη Βοήθειας Αποστολή πρόσκλησης για Αποµακρυσµένη Βοήθεια Εκκίνηση περιόδου αποµακρυσµένης βοήθειας ως ειδικοί Μια περίοδος χρήσης Αποµακρυσµένη Βοήθειας Βοήθεια µε ασφάλεια Βελτίωση της απόδοσης της Αποµακρυσµένη Βοήθειας Άλλες πηγές υποστήριξης Υποστήριξη από τη Microsoft Κεφάλαιο 5 Εγκατάσταση, απεγκατάσταση, και διαχείριση προγραµµάτων 171 Πώς τα δικαιώµατα χρήστη επηρεάζουν τις επιλογές εγκατάστασης προγραµµάτων Εγκατάσταση προγραµµάτων Εγκατάσταση 32µπιτων προγραµµάτων Windows Εγκατάσταση και εκτέλεση 16µπιτων προγραµµάτων Windows Εγκατάσταση και διευθέτηση προγραµµάτων MS-DOS ιάθεση προγράµµατος σε όλους τους χρήστες

4 x Πίνακας περιεχοµένων Οµαλή εκτέλεση των παλαιότερων προγραµµάτων ιαχείριση εγκατεστηµένων προγραµµάτων Απεγκατάσταση προγραµµάτων ιαχείριση συντοµεύσεων προγραµµάτων Εκτέλεση προγράµµατος µε προνόµια άλλου χρήστη Κεφάλαιο 6 Εγκατάσταση και αντιµετώπιση προβληµάτων υλικού 191 Εισαγωγή στους οδηγούς συσκευών Είναι οι οδηγοί µε ψηφιακή υπογραφή πιο ασφαλείς; Λειτουργούν στα Windows XP οδηγοί για άλλες εκδόσεις των Windows; Εγκατάσταση νέας συσκευής Συσκευές Τοποθέτησης και Άµεσης Λειτουργίας Συσκευές που δεν είναι τοποθέτησης και άµεσης λειτουργίας Εύρεση πληροφοριών για εγκατεστηµένο οδηγό Εµφάνιση λεπτοµερειών συσκευής και οδηγού Προχωρηµένες ρυθµίσεις Εµφάνιση και αλλαγή εκχωρήσεων πόρων ιαχείριση εγκατεστηµένων οδηγών Ενηµέρωση οδηγού συσκευής Επαναφορά προηγούµενης έκδοσης οδηγού Απεγκατάσταση οδηγού Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συγκεκριµένων συσκευών Αποκωδικοποίηση σφαλµάτων υλικού Κεφάλαιο 7 Βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος 227 Εντοπισµός συνηθισµένων προβληµάτων απόδοσης Παρακολούθηση της χρήσης της µνήµης Αποφυγή υπερφόρτωσης επεξεργαστή Εκµετάλλευση της εικονικής µνήµης ιαχείριση προγραµµάτων και διεργασιών ιευθέτηση προγραµµάτων που εκτελούνται αυτόµατα Χρήση πολιτικών για τον έλεγχο των εφαρµογών εκκίνησης Έλεγχος υπηρεσιών κατά την εκκίνηση Προχωρηµένες µετρήσεις απόδοσης του συστήµατος Χρήση της κονσόλας Επιδόσεων Σύνθετες ρυθµίσεις συστήµατος

5 xi Μέρος 2 Προσαρµογή των Windows XP 263 Κεφάλαιο 8 Προσαρµογή της διασύνδεσης των Windows XP 265 Μια περιήγηση στη διασύνδεση των Windows XP Εύκολη εκκίνηση των αγαπηµένων σας προγραµµάτων Ρύθµιση της εµφάνισης του µενού Start Έλεγχος του περιεχοµένου του µενού Start Προσωπικά µενού Χρήση της γραµµής Γρήγορης Εκκίνησης και άλλων γραµµών εργαλείων της επιφάνειας εργασίας Εύκολο άνοιγµα των αγαπηµένων σας εγγράφων Έγγραφα που ανοίξατε πρόσφατα Προσαρµογή του µενού Start µε συντοµεύσεις προς άλλους φακέλους Μείωση του συνωστισµού στην επιφάνεια εργασίας Έλεγχος των εικονιδίων της επιφάνειας εργασίας Πιο ευδιάκριτα εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας Αλλαγή φόντου Παρουσίαση περιεχοµένου του Ιστού στην επιφάνεια εργασίας Αλλαγή χρωµάτων, γραµµατοσειρών, και οπτικών εφέ Αλλαγή των προκαθορισµένων συνδυασµών χρωµάτων Εγκατάσταση πρόσθετων θεµάτων Αλλαγή εµφάνισης των Windows ΧΡ Προσαρµογή οπτικών εφέ για καλύτερη απόδοση Προσαρµογή της γραµµής εργασιών Αλλαγή µεγέθους και εµφάνισης της γραµµής εργασιών Μετακίνηση της γραµµής εργασιών Αφαίρεση περιττών εικονιδίων από την περιοχή ενδείξεων Εκσυγχρονισµός του Πίνακα Ελέγχου Προσαρµογή των Windows XP µε το Tweak UI Κεφάλαιο 9 ιευθέτηση επιλογών τερµατισµού και διαχείρισης ισχύος 329 ιαχείριση ισχύος στον υπολογιστή σας Ρύθµιση του BIOS του υπολογιστή σας Εξοικονόµηση ενέργειας σε όλους τους υπολογιστές ακόµη και σε επιτραπέζιους! Χρήση της κατάστασης αναµονής για µείωση της κατανάλωσης ενέργειας Τερµατισµός λειτουργίας του υπολογιστή σας

6 xii Πίνακας περιεχοµένων Αδρανοποίηση για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας Επαναφορά του υπολογιστή σε λειτουργία Μέθοδοι διαχείρισης ισχύος Εξοικονόµηση ενέργειας σε φορητούς υπολογιστές Παρουσίαση ένδειξης κατάστασης ισχύος Προστασία των δεδοµένων σε διακοπή ρεύµατος ιευθέτηση UPS ACPI και APM Αναγνώριση των συµβατών µε ACPI συστηµάτων Αναβάθµιση για υποστήριξη ACPI Ενεργοποίηση της διαχείρισης ισχύος APM Κεφάλαιο 10 Αυτοµατοποίηση των Windows XP 355 Προγραµµατισµός εργασιών για αυτόµατη εκτέλεση Εκτέλεση προγράµµατος σε προκαθορισµένο χρόνο Παρακολούθηση προγραµµατισµένων εργασιών Προχωρηµένες επιλογές χρονικού προγραµµατισµού Περιορισµός του Χρονοπρογραµµατισµού εργασιών µε πολιτικές Προγραµµατισµός εργασιών µε τη διαταγή Schtasks Κατέβασµα ιστοσελίδων σε προγραµµατισµένους χρόνους Αυτοµατοποίηση ακολουθιών διαταγών µε προγράµµατα οµαδικών διαταγών Χρήση οµαδικών διαταγών ηµιουργία απλού προγράµµατος οµαδικών διαταγών Προχωρηµένες τεχνικές Αυτοµατοποίηση εργασιών µε το Windows Script Host Πόροι σεναρίων Επιλογή γλώσσας σεναρίων Η µορφή αρχείου σεναρίου Αποσφαλµάτωση σεναρίων Εισαγωγή στα αντικείµενα Παραδείγµατα σεναρίων Μέρος 3 ιαχείριση αρχείων 409 Κεφάλαιο 11 Η Εξερεύνηση των Windows για ειδικούς 411 Επιλογή µεταξύ κοινών εργασιών και κλασικών φακέλων Εναλλαγή προβολών φακέλων Η ενότητα Λεπτοµερειών του τµήµατος παραθύρου εργασιών

7 xiii Προσαρµογή των γραµµών εργαλείων Παρουσίαση της γραµµής κατάστασης Χρήση των γραµµών της Εξερεύνησης Η γραµµή Search Η γραµµή Favorites Η γραµµή Media Η γραµµή History Η γραµµή Folders Επιλογές προβολής Χρήση της ίδιας προβολής για όλους τους φακέλους Αλλαγή προβολών στα κοινά πλαίσια διαλόγου Προσαρµογή της προβολής Details Ταξινόµηση και οµαδοποίηση εικονιδίων Επιλογή προτύπου φακέλου Προσθήκη εικόνων σε εικονίδια φακέλων Προχωρηµένες επιλογές φακέλων Αυτόµατη αναζήτηση φακέλων και εκτυπωτών δικτύου Εµφάνιση µεγέθους αρχείων στις πληροφορίες φακέλου Εµφάνιση πλήρους διαδροµής στη γραµµή διευθύνσεων και τίτλου Παρουσίαση περιεχοµένου φακέλων συστήµατος Εµφάνιση πλήρους διαδροµής στη γραµµή διευθύνσεων και τίτλου Απενεργοποίηση αποθήκευσης µικρογραφιών Κρυφά αρχεία και φάκελοι Απόκρυψη προεκτάσεων γνωστών τύπων αρχείων Απόκρυψη προστατευµένων αρχείων συστήµατος (Συνιστάται) Εκκίνηση παραθύρων φακέλων µε χωριστή διεργασία ιαχείριση ζευγών ιστοσελίδων και φακέλων Αποµνηµόνευση ρυθµίσεων προβολής κάθε φακέλου Επαναφορά προηγούµενων παραθύρων φακέλων κατά τη σύνδεση Εµφάνιση του Πίνακα Ελέγχου στο παράθυρο My Computer Εµφάνιση κρυπτογραφηµένων ή συµπιεσµένων αρχείων NTFS µε χρώµα Εµφάνιση αναδυόµενων περιγραφών στοιχείων φακέλων και επιφάνειας εργασίας Απλή κοινή χρήση αρχείων (Συνιστάται) Χρήση πτυσσόµενων µενού φακέλων Τύποι και συσχετίσεις αρχείων Αλλαγή της προεπιλεγµένης ενέργειας ενός τύπου αρχείων Αλλαγή της εφαρµογής που είναι συσχετισµένη µε έναν τύπο αρχείων Αλλαγή εικονιδίου ενός τύπου αρχείων Εµφάνιση προεκτάσεων για ορισµένο τύπο αρχείων Καθορισµός συµπεριφοράς στο κατέβασµα αρχείων Επεξεργασία του µενού συντόµευσης ενός τύπου αρχείων Η σύνταξη της γραµµής διαταγών της Εξερεύνησης των Windows Χρήση GUID για το άνοιγµα φακέλων κελύφους στην Εξερεύνηση των Windows

8 xiv Πίνακας περιεχοµένων Κεφάλαιο 12 ιαχείριση και εύρεση αρχείων 451 Επτά αρχές αποτελεσµατικής διαχείρισης αρχείων Εργαλεία διαχείρισης αρχείων Χειρισµός αρχείων µε τη γραµµή Φακέλων Εξέταση και ορισµός ιδιοτήτων αρχείων Χρήση της προβολής Λεπτοµερειών για τον έλεγχο και τη σύγκριση ιδιοτήτων πολλών αρχείων ηµιουργία και προσαρµογή συντοµεύσεων εγγράφων Προστασία αρχείων µε την ιδιότητα µόνον ανάγνωσης Μεγιστοποίηση χώρου αποθήκευσης µε συµπίεση NTFS και συµπιεσµένους φακέλους Αντιγραφή αρχείων σε CD Χρήση και διευθέτηση του Κάδου Ανακύκλωσης Εντοπισµός αρχείων µε το Σύντροφο Αναζήτησης Καθορισµός τύπου αναζήτησης Παράκαµψη προεπιλογών Βελτίωση της αναζήτησης Αποθήκευση και επαναχρησιµοποίηση κριτηρίων αναζήτησης Υπηρεσία ευρετηρίου και γλώσσα ερωτηµάτων Υπηρεσία ευρετηρίου και ασφάλεια Περιορισµοί της υπηρεσίας ευρετηρίου Ενεργοποίηση της υπηρεσίας ευρετηρίου Υποβολή ερωτηµάτων Ερωτήµατα φραστικά και ελεύθερου κειµένου Περιορισµοί στα ερωτήµατα περιεχοµένου Ιδιότητες Οι τελεστές EQUALS και CONTAINS Τελεστές σύγκρισης Παραστάσεις ηµεροµηνίας και ώρας Λογικοί τελεστές Σειρά προτεραιότητας τελεστών Ερωτήµατα ταύτισης υποδείγµατος ιαχείριση της υπηρεσίας ευρετηρίου Γενική περιγραφή της διαδικασίας δηµιουργίας ευρετηρίου Συµπερίληψη αρχείων µε άγνωστες προεκτάσεις στο ευρετήριο Ψευδώνυµο ονόµατος φακέλου ιακοπή, παύση, και επανέναρξη Αλλαγή των φακέλων ενός καταλόγου Εξαίρεση συγκεκριµένων αρχείων σε δίσκους NTFS Μη αυτόµατη επανασάρωση φακέλου Ρύθµιση απόδοσης της υπηρεσίας ευρετηρίου

9 xv Κεφάλαιο 13 Ασφάλεια αρχείων και φακέλων 497 Πώς οι αποφάσεις κατά την εγκατάσταση υπαγορεύουν τις επιλογές ασφαλείας NTFS και FAT Απλή Κοινή Χρήση Αρχείων και σύνθετες άδειες Προεπιλεγµένες θέσεις κοινόχρηστων αρχείων Τήρηση της εµπιστευτικότητας των αρχείων σας Έλεγχος πρόσβασης µε άδειες NTFS Εφαρµογή προηγµένων ρυθµίσεων ασφαλείας Ιδιοκτησία αρχείων και φακέλων Αντιµετώπιση προβληµάτων αδειών Κεφάλαιο 14 Κρυπτογράφηση εµπιστευτικών πληροφοριών 531 Κρυπτογράφηση φακέλων και αρχείων Αποκρυπτογράφηση φακέλων και αρχείων Παροχή δικαιώµατος σε άλλους να χρησιµοποιούν τα κρυπτογραφηµένα αρχεία σας Χρήση της διαταγής Cipher ηµιουργία εκπροσώπου ανάκτησης δεδοµένων ηµιουργία πιστοποιητικού εκπροσώπου ανάκτησης Ορισµός εκπροσώπων ανάκτησης δεδοµένων Αφαίρεση του ιδιωτικού κλειδιού Αντίγραφα ασφαλείας των πιστοποιητικών Αντίγραφο ασφαλείας πιστοποιητικού εκπροσώπου ανάκτησης Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης ηµιουργία νέου προσωπικού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης Ανάκτηση κρυπτογραφηµένων αρχείων και φακέλων Απενεργοποίηση και νέα ενεργοποίηση του Συστήµατος Κρυπτογράφησης Αρχείων Βέλτιστες πρακτικές ασφαλούς κρυπτογράφησης Κεφάλαιο 15 Χρήση αρχείων και φακέλων χωρίς σύνδεση 555 ιευθέτηση του συστήµατος για χρήση αρχείων χωρίς σύνδεση Επιλογές διευθέτησης ιάθεση αρχείων και φακέλων χωρίς σύνδεση Εργασία χωρίς σύνδεση

10 xvi Πίνακας περιεχοµένων Ρύθµιση επιλογών κρυφής µνήµης στο διακοµιστή Αυτόµατη χρήση κρυφής µνήµης εγγράφων Αυτόµατη χρήση κρυφής µνήµης προγραµµάτων Απενεργοποίηση χρήσης κρυφής µνήµης συγκεκριµένου κοινόχρηστου φακέλου Πώς τα Windows συγχρονίζουν τα αρχεία σας Συγχρονισµός κατ' απαίτηση, σε αδράνεια, ή µε πρόγραµµα ιαχείριση της κρυφής µνήµης Αύξηση ή µείωση του µέγιστου µεγέθους κρυφής µνήµης ιαγραφή αρχείων από την κρυφή µνήµη Συγχρονισµός αρχείων µε τον Χαρτοφύλακα Πληροφορίες κατάστασης των αρχείων του Χαρτοφύλακα Συγχρονισµός αρχείων ιαχωρισµός ενός αρχείου Χαρτοφύλακα από το συγχρονισµένο αντίγραφό του Μέρος 4 Γνώση των ψηφιακών µέσων 571 Κεφάλαιο 16 Προσαρµογή του Windows Media Player 573 Έλεγχος των συσχετίσεων τύπων αρχείων Αλλαγή της προεπιλεγµένης εφαρµογής για συγκεκριµένες προεκτάσεις αρχείων Αλλαγή του τρόπου αυτόµατης αναπαραγωγής για µια µονάδα CD ή DVD Κατανόηση και προστασία των ψηφιακών δικαιωµάτων σας Αντίγραφα ασφαλείας των αδειών χρήσης σας Επαναφορά των αδειών χρήσης σας Η απόφαση για τη χρήση προστασίας από αντιγραφή Επιλογή ρυθµού µπιτ για τα αρχεία WMA Η απόφαση για την ονοµασία και τη θέση αποθήκευσης των αρχείων σας Προσαρµογή της εµφάνισης του Media Player Εµφάνιση και απόκρυψη της γραµµής µενού Τυχαία αναπαραγωγή Γραφικός ισοσταθµιστής και άλλες ρυθµίσεις Εµφάνιση και απόκρυψη της λίστας αναπαραγωγής Εµφάνιση και απόκρυψη της γραµµής εργασιών Χρήση των απεικονίσεων Χρήση κελυφών αλλαγή εµφάνισης Επέκταση των δυνατοτήτων του Windows Media Player Προσθήκη κελυφών και οπτικών εφέ

11 xvii Κεφάλαιο 17 Χρήση του Windows Media Player 597 Αναπαραγωγή µουσικών CD Εµφάνιση πληροφοριών κοµµατιού και εξωφύλλου άλµπουµ Χρήση του γραφικού ισοσταθµιστή και των εφέ SRS WOW Αντιγραφή µουσικών κοµµατιών από CD στο σκληρό δίσκο Επεξεργασία των πληροφοριών των κοµµατιών πριν από την αντιγραφή Τι κάνετε αν η τοποθεσία Windows Media δεν αναγνωρίζει το δίσκο σας ιαχείριση της Βιβλιοθήκης Πολυµέσων σας Προσθήκη στοιχείων στη Βιβλιοθήκη Πολυµέσων Αναζήτηση στοιχείων στη Βιβλιοθήκη Πολυµέσων σας Χρήση λιστών αναπαραγωγής Επεξεργασία ετικετών µεταδεδοµένων στη Βιβλιοθήκη Πολυµέσων Προσθήκη στίχων στα τραγούδια Εργασία µε τη Βιβλιοθήκη Πολυµέσων στην Εξερεύνηση των Windows ιαγραφή στοιχείων από τη Βιβλιοθήκη Πολυµέσων ηµιουργία προσωπικών CD Αντιγραφή σε φορητή συσκευή Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθµών Χρήση των προσυντονισµένων σταθµών Εύρεση σταθµών στο φυλλοµετρητή σας Παρακολούθηση ταινιών DVD Χρήση των χειριστηρίων DVD Υπότιτλοι, λεζάντες, και άλλες λειτουργίες Παρακολούθηση ταινιών σε πλήρη οθόνη Κεφάλαιο 18 Οργάνωση και επεξεργασία εικόνων 631 Εγκατάσταση σαρωτή ή ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Αποθήκευση και επεξεργασία εικόνων Επιλογή της κατάλληλης µορφής αρχείου Συµπίεση αρχείων εικόνων Μείωση µεγέθους εικόνων για ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Βελτιστοποίηση αρχείων εικόνων για τον Ιστό Συµπίεση αρχείων εικόνων ηµιουργία προβολής διαφανειών HTML

12 xviii Πίνακας περιεχοµένων Εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών ιαχείριση εικόνων στην Εξερεύνηση των Windows Προσαρµογή φακέλων για εικόνες Προβολή και σχολιασµός αρχείων εικόνων Μέρος 5 Χρήση , φαξ, και υπηρεσιών µηνυµάτων 657 Κεφάλαιο 19 Χρήση και προσαρµογή του Outlook Express 659 Εισαγωγή στο Outlook Express Άνοιγµα λογαριασµών Προσαρµογή της εµφάνισης του Outlook Express Βασικές ρυθµίσεις ιαχείριση ταυτοτήτων ιαχείριση επαφών Οργάνωση επαφών σε φακέλους Προσθήκη µεµονωµένων επαφών και καταλόγων παραληπτών Προσθήκη επαφών µε πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Προσθήκη επαφών από ηλεκτρονικά µηνύµατα Ανταλλαγή ηλεκτρονικών επαγγελµατικών καρτών Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών Εκτύπωση του βιβλίου διευθύνσεων Λήψη αντιγράφου ασφαλείας του βιβλίου διευθύνσεων Αποστολή µηνυµάτων ιεύθυνση µηνύµατος Μορφοποίηση µηνύµατος Συνηµµένα Καθορισµός προτεραιότητας Αίτηση επιβεβαίωσης λήψης Ανάγνωση και οργάνωση µηνυµάτων Εµφάνιση και αποθήκευση συνηµµένων Παρακολούθηση, παράβλεψη, και επισήµανση µηνυµάτων Χρήση διαφορετικών προβολών για την απόκρυψη συγκεκριµένων τύπων µηνυµάτων688 Χρήση κανόνων οργάνωσης µηνυµάτων Φραγή βλαβερών µηνυµάτων Αναζήτηση µηνυµάτων Αποθήκευση µηνυµάτων έξω από το Outlook Express Παρεµπόδιση επικίνδυνων συνηµµένων Χρήση του Hotmail και άλλων συστηµάτων που βασίζονται σε διακοµιστή

13 xix Οµάδες συζήτησης Επισήµανση επικεφαλίδων για λήψη αργότερα Κατέβασµα µόνο των νέων µηνυµάτων Αποθήκευση µηνυµάτων πριν διαγραφούν από το διακοµιστή Συντήρηση του Outlook Express Μεταφορά της αποθήκης µηνυµάτων για απλούστευση της λήψης αντιγράφων ασφαλείας Αρχειοθέτηση παλιών µηνυµάτων Μεταφορά των αρχείων του Outlook Express σε άλλο υπολογιστή Κεφάλαιο 20 Αποστολή και λήψη φαξ 705 Εγκατάσταση του Fax Αναβάθµιση λειτουργίας φαξ προηγούµενης έκδοσης των Windows ιευθέτηση του Fax Καθορισµός των προσωπικών σας στοιχείων Επιλογή συσκευής φαξ και διευθέτηση ρυθµίσεων αποστολής και λήψης Καθορισµός της παραµέτρου Transmitting Station Identifier (TSID) Καθορισµός της παραµέτρου Called Subscriber Identification (CSID) ροµολόγηση ληφθέντων φαξ σε εκτυπωτή ή φάκελο Επιλογή µεγέθους χαρτιού, ποιότητας εικόνας, και προσανατολισµού Καθορισµός ρυθµίσεων επανάκλησης και ωρών µειωµένου τιµολογίου Άλλες ρυθµίσεις για συγκεκριµένες συσκευές Καθορισµός προτιµήσεων παρακολούθησης Καθορισµός της θέσης των φακέλων Εισερχοµένων και Απεσταλµένων της Κονσόλας φαξ Αποστολή εγγράφου ή συνοδευτικής σελίδας φαξ Αποστολή µόνο της συνοδευτικής Φαξ από το Microsoft Outlook ιαχείριση της ουράς των Εξερχοµένων Αρχειοθέτηση απεσταλµένων φαξ Λήψη φαξ Ανάγνωση ληφθέντων φαξ Αρχειοθέτηση ληφθέντων φαξ ηµιουργία προσωπικών συνοδευτικών σελίδων Επιλογή, αλλαγή µεγέθους, και µετακίνηση αντικειµένων Στοίχιση αντικειµένων Ισοκατανοµή αντικειµένων Κεντράρισµα αντικειµένων στη σελίδα Αλλαγή σειράς στοίβαξης αντικειµένων Προσθήκη σταθερού κειµένου Προσθήκη πεδίων, εικόνων, και γραφικών Προεπισκόπηση και αποθήκευση Ρυθµίσεις ασφαλείας

14 xx Πίνακας περιεχοµένων Κεφάλαιο 21 Επικοινωνία µέσω Internet 729 Εισαγωγή στο Windows Messenger Απαιτήσεις για τη χρήση του Windows Messenger ιάτρηση αντιπυρικής ζώνης Ρύθµιση επιλογών εκκίνησης Χρήση πολιτικών οµάδων για την απενεργοποίηση του Windows Messenger Απενεργοποίηση του Windows Messenger στα Windows XP Home Edition Εκκίνηση του Windows Messenger Πραγµατοποίηση ή αποδοχή κλήσης Χρήση του καταλόγου επαφών Προστασία του προσωπικού απορρήτου στο δίκτυο Προσθήκη συµµετεχόντων σε συνοµιλία Αποθήκευση περιόδου εργασίας στο δίκτυο σε αρχείο Φωνητικές κλήσεις µε το PC σας Χρήση κάµερας Ιστού για συνοµιλία µε εικόνα Αποστολή και λήψη αρχείων Χρήση του Windows Messenger για ηλεκτρονικές διασκέψεις Χρήση του ηλεκτρονικού Πίνακα Συνεργασία σε ένα έγγραφο µέσω του δικτύου Μέρος 6 Χρήση του Internet 765 Κεφάλαιο 22 Προχωρηµένες επιλογές του Internet Explorer 767 Επιλογή προεπιλεγµένου φυλλοµετρητή Ιστού και Εικονικής Μηχανής Java Προσαρµογή του µενού και των γραµµών εργαλείων του Internet Explorer Αλλαγή θέσης γραµµών εργαλείων Προσαρµογή γραµµής Βασικών Κουµπιών Προσαρµογή της γραµµής εργαλείων Συνδέσεων Ρύθµιση του Internet Explorer για συνεργασία µε άλλα προγράµµατα ιαχείριση των "αγαπηµένων" σας Προσθήκη στοιχείου στα "αγαπηµένα" Επεξεργασία "αγαπηµένων" Οργάνωση "αγαπηµένων" Εισαγωγή, εξαγωγή, και κοινή χρήση "αγαπηµένων" Χρήση άλλων προγραµµάτων διαχείρισης "αγαπηµένων" (σελιδοδεικτών) ιαχείριση "µπισκότων" Εµφάνιση αναφοράς εµπιστευτικότητας τοποθεσίας Παράκαµψη των ρυθµίσεων εµπιστευτικότητας για συγκεκριµένες τοποθεσίες Ιστού

15 xxi Κατάργηση του αυτόµατου χειρισµού "µπισκότων" ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας "µπισκότων" Αναζήτηση στο Internet Χρήση του Συντρόφου Αναζήτησης Κλασική αναζήτηση στο Internet Αναζήτηση από τη γραµµή ιευθύνσεων ιαχείριση της κρυφής µνήµης Ιστού Αλλαγή µεγέθους της κρυφής µνήµης Μετακίνηση της κρυφής µνήµης Έλεγχος του τρόπου χρήσης της κρυφής µνήµης από τον Internet Explorer Αυτόµατος καθαρισµός της κρυφής µνήµης Χρήση του Internet Explorer ως πελάτη FTP Κεφάλαιο 23 Ασφάλεια της σύνδεσής σας στο Internet 801 Προστασία από εισβολείς Σύνδεση από αυτόνοµο υπολογιστή Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet ικτυωµένοι υπολογιστές συνδεδεµένοι ανεξάρτητα στο Internet Χρήση αντιπυρικής ζώνης σε σύνδεση στο Internet Απενεργοποίηση κοινής χρήσης αρχείων και εκτυπωτών για δίκτυα Microsoft Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε ασφάλεια Προστασία από επικίνδυνα συνηµµένα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Προστασία από κακοποιό περιεχόµενο HTML Άµυνα σε ενοχλητικά µαζικά µηνύµατα Ασφαλής πλοήγηση στον Ιστό Είναι το ενεργό περιεχόµενο ασφαλές για κατέβασµα; Χρήση ζωνών ασφαλείας Φραγή ενοχλητικού περιεχοµένου Προστασία προσωπικού απορρήτου Προστασία κωδικών πρόσβασης και άλλων ευαίσθητων δεδοµένων ιαγραφή του Ιστορικού Εύρεση πρόσθετων πηγών ασφαλείας Κεφάλαιο 24 Φιλοξενία τοποθεσίας Ιστού ή FTP 831 Τι µπορείτε και τι δεν µπορείτε να κάνετε µε την IIS στα Windows XP Professional Εγκατάσταση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Internet (IIS) Χρήση του προσθέτου της Υπηρεσίας Πληροφοριών Internet Πρόσβαση σε τοποθεσίες Ιστού και FTP ιευθέτηση ιδιοτήτων τοποθεσιών Καθορισµός αρχικού καταλόγου Καθορισµός προεπιλεγµένου εγγράφου τοποθεσίας Ιστού

16 xxii Πίνακας περιεχοµένων Καθορισµός ορίων σύνδεσης και παραµέτρων χρόνου αναµονής Ενεργοποίηση και διευθέτηση ηµερολογίου δραστηριοτήτων ιαβάθµιση περιεχοµένου ηµιουργία εικονικών καταλόγων Έλεγχος της πρόσβασης στις τοποθεσίες σας Τι είναι οι µέθοδοι ελέγχου ταυτότητας πιστοποίησης Καθορισµός µεθόδων πιστοποίησης ταυτότητας Ορισµός αδειών IIS Αύξηση της ασφάλειας µε τον Οδηγό Κλειδώµατος IIS Ενεργοποίηση ασφαλούς (κρυπτογραφηµένης) σύνδεσης Λήψη πιστοποιητικού διακοµιστή Χρήση SSL για τη διασφάλιση βασικής πιστοποίησης ταυτότητας Πιστοποίηση ταυτότητας χρηστών µε πιστοποιητικά πελάτη Κοινή χρήση αρχείων µε WebDAV ιευθέτηση καταλόγου WebDAV Χρήση καταλόγου WebDAV Ρύθµιση της υπηρεσίας IIS για εκτύπωση µέσω Internet Μέρος 7 Συντήρηση και αποκατάσταση του συστήµατος 863 Κεφάλαιο 25 Τακτική συντήρηση 865 Έλεγχος δίσκων για σφάλµατα Ανασυγκρότηση δίσκων για καλύτερη απόδοση ιαχείριση χώρου δίσκου Εκκαθάριση µε την Εκκαθάριση ίσκου Χρήση συµπίεσης αρχείων NTFS Έξυπνες στρατηγικές αντιγράφων ασφαλείας Χρήση του προγράµµατος Backup των Windows XP ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας αυτόµατης επαναφοράς συστήµατος Άλλα προγράµµατα λήψης αντιγράφων ασφαλείας Κεφάλαιο 26 Ανάκαµψη µετά από κατάρρευση του υπολογιστή 893 Μετά από κατάρρευση του υπολογιστή: εκτίµηση της ζηµιάς Χρήση προχωρηµένων επιλογών εκκίνησης Κατάσταση Ασφαλούς Λειτουργίας Επαναφορά της τελευταίας γνωστής σωστής διευθέτησης Άλλες επιλογές εκκίνησης Ακύρωση λαθών διευθέτησης µε την Επαναφορά Συστήµατος Πώς λειτουργεί η Επαναφορά Συστήµατος Επαναφορά προηγούµενης διευθέτησης του συστήµατος Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στην Επαναφορά Συστήµατος

17 xxiii Επισκευές από την Κονσόλα Αποκατάστασης Περιορισµοί της Κονσόλας Αποκατάστασης ιαταγές της Κονσόλας Αποκατάστασης Επισκευή κατεστραµµένων αρχείων εκκίνησης Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση υπηρεσιών και οδηγών Επισκευή και επανεγκατάσταση των Windows Κεφάλαιο 27 ιαχείριση δίσκων και µονάδων δίσκων 915 Τα µυστικά της διαχείρισης των σκληρών δίσκων NTFS ή FAT32: ποια µορφή δίσκου πρέπει να επιλέξετε; Μετατροπή δίσκου FAT32 σε NTFS Βασικοί και δυναµικοί δίσκοι Χρήση διαµερισµάτων, µονάδων, και δίσκων ηµιουργία διαµερισµάτων στον κενό χώρο δίσκου ηµιουργία λογικών µονάδων Φορµάρισµα διαµερίσµατος, µονάδας, ή λογικής µονάδας Ανάθεση ή αλλαγή ετικέτας µονάδας ιαγραφή διαµερίσµατος, µονάδας, ή λογικής µονάδας Ανάθεση και αλλαγή γραµµάτων ή διαδροµών µονάδων Έλεγχος ιδιοτήτων και κατάστασης δίσκου ή διαµερίσµατος Ρύθµιση ορίων χρήσης δίσκου Ενεργοποίηση ορίων χρήσης δίσκου ιαχείριση ορίων χρήσης δίσκου Ρυθµίσεις Αυτόµατης Εκτέλεσης για αφαιρούµενους δίσκους Χρήση µονάδων εγγράψιµων και επανεγγράψιµων CD Κεφάλαιο 28 Αντιµετώπιση προβληµάτων των Windows 957 Αποκωδικοποίηση µηνυµάτων διακοπής λειτουργίας Πώς να διαβάσετε ένα µήνυµα διακοπής λειτουργίας Γενικές συµβουλές για το χειρισµό σφαλµάτων διακοπής λειτουργίας Αντιµετώπιση συγκεκριµένων σφαλµάτων διακοπής λειτουργίας Stop 0x A ή IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Stop 0x E ή KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Stop 0x ή NTFS_FILE_SYSTEM Stop 0x E ή DATA_BUS_ERROR Stop 0x F ή NO_MORE_SYSTEM_PTES Stop 0x ή PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Stop 0x ή KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR Stop 0x ή MISMATCHED_HAL Stop 0x A ή KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

18 xxiv Πίνακας περιεχοµένων Stop 0x B ή INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE Stop 0x F ή UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP Stop 0x F ή DRIVER_POWER_STATE_FAILURE Stop 0x000000C2 ή BAD_POOL_CALLER Stop 0x000000D1 ή DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Stop 0x000000D8 ή DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES Stop 0x000000EA ή THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER Stop 0x000000ED ή UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Stop 0x000000F2 ή HARDWARE_INTERRUPT_STORM Stop 0xC000021A ή STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED Stop 0xC ή STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH Προσαρµογή του τρόπου χειρισµού των σφαλµάτων διακοπής λειτουργίας από τα Windows Κεφάλαιο 29 Επεξεργασία του µητρώου 971 Η δοµή του µητρώου Τύποι δεδοµένων του µητρώου Αποφυγή ατυχηµάτων µε το µητρώο Λήψη αντιγράφου ασφαλείας πριν από την επεξεργασία Χρήση της Επαναφοράς Συστήµατος για την αποθήκευση της κατάστασης του µητρώου Λήψη αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά της κατάστασης συστήµατος Αναζήτηση και τροποποιήσεις µε τον Επεξεργαστή Μητρώου Τροποποίηση δεδοµένων Προσθήκη και διαγραφή κλειδιών Προσθήκη και διαγραφή τιµών Χρήση αρχείων.reg για την αυτοµατοποίηση των αλλαγών στο µητρώο Αναγνώριση των στοιχείων ενός αρχείου.reg Χρήση αρχείου.reg για τη διαγραφή δεδοµένων του µητρώου Συγχώνευση αρχείου.reg στο µητρώο Επεξεργασία του µητρώου αποµακρυσµένου υπολογιστή Αλλαγή αδειών πρόσβασης στα κλειδιά του µητρώου Μέρος 8 ικτύωση 989 Κεφάλαιο 30 Εγκατάσταση ενός µικρού δικτύου 991 Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται σε ένα µικρό δίκτυο Υλικό, καλωδίωση, και συνδέσεις Εγκατάσταση και διευθέτηση καρτών δικτύου Πραγµατοποίηση συνδέσεων: καλώδια και οµφαλοί Ειδικές φροντίδες για ασύρµατα δίκτυα

19 xxv ιευθέτηση προεπιλεγµένης σύνδεσης δικτύου Χρήση του Οδηγού Εγκατάστασης ικτύου Προσαρµογή των ρυθµίσεων δικτύου Εγκατάσταση και διευθέτηση πρωτοκόλλων Ρυθµίσεις οµάδων εργασίας Ορισµός διευθύνσεων IP ιευθέτηση σύνδεσης στο Internet µέσω τηλεφώνου Κοινή χρήση σύνδεσης στο Internet Ασφάλεια οµότιµου δικτύου Κεφάλαιο 31 Ρύθµιση και αντιµετώπιση προβληµάτων µικρού δικτύου 1031 Αντιµετώπιση προβληµάτων TCP/IP Έλεγχος για προβλήµατα σύνδεσης ιάγνωση προβληµάτων διευθύνσεων IP Επιδιόρθωση της διευθέτησης TCP/IP Επίλυση θεµάτων DNS Επιδιόρθωση προβληµάτων φακέλου My Network Places Εργαλεία αντιµετώπισης προβληµάτων δικτύου Ακριβής ρύθµιση της απόδοσης δικτύου Γεφύρωση δύο δικτύων Κεφάλαιο 32 ιαχείριση κοινόχρηστων φακέλων και εκτυπωτών 1049 Εισαγωγή στα µοντέλα κοινής χρήσης και ασφάλειας των Windows XP Κοινή χρήση φακέλου µέσω δικτύου Ενεργοποίηση κοινής χρήσης αρχείων Χρήση λογαριασµού επισκέπτη (Guest) για απλή κοινή χρήση Περιορισµοί προσπέλασης κοινόχρηστων φακέλων ιαχείριση κοινόχρηστων φακέλων Εµφάνιση και αλλαγή ιδιοτήτων κοινόχρηστων στοιχείων Κατανόηση των διαχειριστικών κοινόχρηστων στοιχείων ηµιουργία νέου κοινόχρηστου στοιχείου Αφαίρεση της ιδιότητας κοινής χρήσης Εξέταση και διακοπή περιόδου εργασίας Εξέταση και κλείσιµο αρχείων Προειδοποίηση άλλων χρηστών Προσπέλαση κοινόχρηστων φακέλων Προσθήκη θέσης δικτύου Χρήση θέσεων δικτύου µε εφαρµογές Προσπέλαση κοινόχρηστων φακέλων άλλου υπολογιστή Χρήση αντιστοιχισµένων φακέλων δικτύου

20 xxvi Πίνακας περιεχοµένων Κοινή χρήση εκτυπωτών Χρήση εκτυπωτή δικτύου Καθορισµός αδειών για κοινόχρηστους εκτυπωτές Καθορισµός ωρών διαθεσιµότητας και άλλες επιλογές ιαχωριστικές σελίδες ιευθέτηση εκτυπωτή για πελάτες χωρίς Windows XP Ορισµός ιδιοτήτων διακοµιστή Βοηθήµατα γραµµής διαταγών για τη διαχείριση κοινόχρηστων πόρων Net Share Net Use Net Session Net File Net Statistics Κεφάλαιο 33 Επιλογές τηλεπρόσβασης 1093 ιευθέτηση σύνδεσης Remote Desktop µε άλλον υπολογιστή Προϋποθέσεις για τη χρήση του Remote Desktop ιευθέτηση του αποµακρυσµένου υπολογιστή ιευθέτηση υπολογιστή-πελάτη ιευθέτηση διακοµιστή Ιστού για χρήση µε σύνδεση Remote Desktop µέσω Ιστού Χρήση της σύνδεσης Remote Desktop Σύνδεση Remote Desktop Σύνδεση από φυλλοµετρητή Ιστού Εργασία µε διαφορετικές αναλύσεις οθόνης Προσπέλαση τοπικών πόρων Χρήση του πληκτρολογίου µε σύνδεση Remote Desktop Ρύθµιση επιλογών απόδοσης Αποθήκευση διευθέτησης Remote Desktop Αποσύνδεση Remote Desktop Τηλεπρόσβαση µέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου ιευθέτηση διακοµιστή VPN ιευθέτηση αντιπυρικών ζωνών και άλλες ρυθµίσεις δικτύου για πρόσβαση VPN Σύνδεση σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο Κεφάλαιο 34 Χρήση περιοχών των Windows 1127 Περιοχές και οµάδες εργασίας Συµµετοχή σε περιοχή Προσθήκη λογαριασµών περιοχής στην τοπική βάση δεδοµένων λογαριασµών Αποχώρηση από περιοχή Προσπέλαση πόρων περιοχής από υπολογιστή µε Windows XP Home Edition

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55, ΤΚ 11521 Τηλ: 210-7239770 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Ψαρρών 2, ΤΚ 10552 Τηλ: 210-5228643 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ARSIS. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

ARSIS. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 ARSIS Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξερεύνηση των Windows 7 53

1 Εξερεύνηση των Windows 7 53 Περιεχόμενα Εισαγωγή στα Windows 7... 13 Οι εκδόσεις των Windows 7...14 Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος...16 Windows 7...16 Ασκήσεις βήμα προς βήμα...16 Ειδικό πλαίσιο: Αναγνώριση γνήσιου λογισμικού των

Διαβάστε περισσότερα

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD...

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ NERO Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε... 18 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 18 Συμβάσεις του βιβλίου... 20 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 20 Σημείωση για την ελληνική έκδοση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer User (CCU)

Certified Computer User (CCU) Certified Computer User (CCU) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Certified Web Designer (CWD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Web Designer (CWD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Web Designer (CWD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία.

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία. Τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και επάνω στην ίδια τη συσκευή, για να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση και για να αποτραπούν τραυματισμοί και πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Dreamweaver. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού

Dreamweaver. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Adobe Dreamweaver CC ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2014 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου: Adobe

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ξεκίνηµα µε τα Windows XP 1. Αποδοτική εργασία µε τα Windows ΧΡ 19

Περιεχόµενα. Ξεκίνηµα µε τα Windows XP 1. Αποδοτική εργασία µε τα Windows ΧΡ 19 Περιεχόµενα Οι νέες δυνατότητες των Microsoft Windows ΧΡ ix Πληροφορίες για το Microsoft Windows Service Pack 1...ix Πώς εντοπίζονται οι νέες λειτουργίες...x Τι νέο υπάρχει στην Έκδοση Deluxe xiii ιορθώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνημα με τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

BASIC OFFICE syllabus v2.0

BASIC OFFICE syllabus v2.0 BASIC OFFICE syllabus v2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σελίδα2 1. Υλικό - Hardware 1. Κατηγορίες υπολογιστών 1. Αναγνώριση των παρακάτω τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail

Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39 Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδοµένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Adobe FLASH Professional CC

Adobe FLASH Professional CC Adobe FLASH Professional CC ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2014 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband

Οδηγός Χρήσης : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband Καλώς ήρθατε Στη νέα εφαρμογή διαχείρισης της υπηρεσίας Vodafone Mobile Broadband! Η νέα εφαρμογή διαχείρισης της υπηρεσίας Vodafone Mobile Broadband αποτελεί το κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης

BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης Για να βρείτε την τελευταία έκδοση των οδηγών χρήσης, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0816084345-019

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα