ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι"

Transcript

1 Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής κειμένου MS-Word 3.3 Ηλεκτρονικά Φύλλα MS Excel 4.4 Επεξεργαστής Παρουσιάσεων MS Powerpoint 3.5 Βάσεις Δεδομένων MS Access 6. Αρχιτεκτονική προσωπικών υπολογιστών 9. Εισαγωγή -Βασικές έννοιες. Παρουσίαση ρυθμίσεων συσκευών.3 Βασικά χαρακτηριστικά μητρικής πλακέτας -επεξεργαστή -μνήμης -BIOS.4 Ρυθμίσεις συσκευών εισόδου -εξόδου.5 Εγκατάσταση άλλων περιφερειακών 3. Αντιμετώπιση βλαβών - προβλημάτων 9 3. Η εκκίνηση του υπολογιστή 3. Προβλήματα υλικού κατά τη λειτουργία του υπολογιστή 3.3 Βασικά αρχεία του συστήματος (Registry) 3.4 Εγκατάσταση οδηγών συσκευών (device drivers) 3.5 Άλλα προβλήματα λογισμικού 3.6 Προετοιμασία για εγκατάσταση Windows XP 4. Προληπτική Συντήρηση 7 4. Γενικά - καθαρισμός 4. Προστασία από Ιούς 4.3 Δημιουργία και αποκατάσταση αντιγράφων ασφαλείας 4.4 Βελτιστοποίηση δίσκων 4.5 Προστασία και ασφάλεια 4.6 Άλλα προγράμματα και εργαλεία Τελική Εργασία 4 Σύνολο 48 (*)Οι διδακτικές περίοδοι είναι ενδεικτικές. Σεπτέμβριος 007 Σελίδα από 0

2 Σεπτέμβριος 007 η Ενότητα : Λογισμικό Εφαρμογών Ο Γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι, ο μαθητής να μπορεί να: αλλάζει τις βασικές ρυθμίσεις των εφαρμογών του MsOffice (Word, Excel, PowerPoint, Access) και του Internet Explorer επιλέγει την κατάλληλη εφαρμογή για την επίλυση ενός προβλήματος εφαρμόζει γνώσεις και δεξιότητες που απόκτησε στην κάθε μια από τις εφαρμογές συνδυάζει αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες για επίλυση ενός πιο σύνθετου προβλήματος Διδακτικοί στόχοι Π.Δ. Σχόλια. Εφαρμογές Διαδικτύου αλλάζουν βασικές ρυθμίσεις του Internet Explorer χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών δημιουργούν και διαχειρίζονται λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας web pages όπως το Yahoo, Hotmail, κλπ. Επεξεργαστής κειμένου Microsoft Word αλλάζουν βασικές ρυθμίσεις του Microsoft Word εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες, που απόκτησαν τις προηγούμενες χρονιές.3 Ηλεκτρονικά Φύλλα Microsoft Excel αλλάζουν βασικές ρυθμίσεις του Microsoft Excel εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες, που απόκτησαν τις προηγούμενες χρονιές χρησιμοποιούν εντολές διαχείρησης και παρουσίασης δεδομένων όπως Filtering, Sorting, Graphs 3 Επανάληψη διδακτέας ύλης προηγούμενων χρόνων μέσω Φύλλου Εργασίας 3 Επανάληψη διδακτέας ύλης προηγούμενων χρόνων μέσω Φύλλου Εργασίας Δίνεται συγκεκριμένο σενάριο πάνω στο οποίο οι μαθητές εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στο Word 4 Επανάληψη διδακτέας ύλης προηγούμενων χρόνων μέσω Φύλλου Εργασίας Δίνεται συγκεκριμένο σενάριο πάνω στο οποίο οι μαθητές εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στο Excel 3//008-Σελίδα από 0

3 Διδακτικοί στόχοι Π.Δ. Σχόλια.4 Επεξεργαστής Παρουσιάσεων Microsoft Powerpoint αλλάζουν βασικές ρυθμίσεις του Microsoft PowerPoint εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες, που απόκτησαν τις προηγούμενες χρονιές χρησιμοποιούν αρχές καλού σχεδιασμού.5 Βάσεις Δεδομένων Microsoft Access εισαγωγή στην Access (από την ύλη Γ Γυμνασίου) 007- αλλάζουν βασικές ρυθμίσεις της Microsoft Access εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες, που απόκτησαν τις προηγούμενες χρονιές χρησιμοποιούν τις εντολές Import / Export για επικοινωνία με άλλες εφαρμογές 3 Επανάληψη διδακτέας ύλης προηγούμενων χρόνων μέσω Φύλλου Εργασίας Δίνεται συγκεκριμένο σενάριο πάνω στο οποίο οι μαθητές εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στο PowerPoint 6 (για το , θα γίνει εισαγωγή στην Access, γιότι οι μαθητές δεν έχουν διδαχθεί την Γ Γυμνασίου) Επανάληψη διδακτέας ύλης προηγούμενων χρόνων μέσω Φύλλου Εργασίας θα δοθεί συγκεκριμένη βάση δεδομένων με πολλές εγγραφές πάνω στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού) Δίνεται συγκεκριμένο σενάριο πάνω στο οποίο οι μαθητές εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην Access 9//006 -Σελίδα 3 από 0

4 η Ενότητα : Αρχιτεκτονική προσωπικών υπολογιστών Αναβάθμιση και εγκατάσταση συσκευών * Ο Γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι, ο μαθητής: να γνωρίζει την αλληλεπίδραση υλικού με λογισμικό και το ρόλο των οδηγών συσκευών να γνωρίζει ποια μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών συσκευών αναβαθμίζονται. να γνωρίζει τη διαδικασία αναβάθμισης και αντικατάστασης των βασικών συσκευών του υπολογιστή καθώς και τις απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. να συμπληρώσει τις γνώσεις του για νέες περιφερειακές συσκευές που μπορούν να συνδεθούν με τον υπολογιστή. να μπορεί να εγκαθιστά νέες περιφερειακές συσκευές στον υπολογιστή (σαρωτή-scanner, WebCamera) και να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις. * Για λόγου ασφαλείας, οι μαθητές ΔΕΝ θα ασχοληθούν με την εγακτάσταση συσκευών στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Διδακτικοί στόχοι Π.Δ. Σχόλια. Εισαγωγή Βασικές Έννοιες DirectX Diag Tool αναγνωρίζουν τα βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή. System Tools να αναγνωρίζουν τις διάφορες θύρες μιας μητρικής πλακέτας και να αναφέρουν τη χρήση της κάθε μιας. να αναφέρουν τους εκλεκτές (controllers) που βρίσκονται σε μια μητρική πλακέτα. να εντοπίζουν τις υποδοχές επέκτασης μιας μητρικής πλακέτας και να αναφέρουν και αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη υποδοχών επέκτασης. χρησιμοποιούν τον πίνακα ελέγχου του υπολογιστή (control panel) για να εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή (System/Device Manager). χρησιμοποιούν τον πίνακα ελέγχου για να εντοπίζουν ποιες συσκευές είναι τοποθετημένες στον υπολογιστή. 9//006 -Σελίδα 4 από 0

5 Διδακτικοί στόχοι Π.Δ. Σχόλια. Παρουσίαση ρυθμίσεων συσκευών εξηγούν τι είναι ο οδηγός συσκευής. εξηγούν την αληλεπιδραση υλικού - λογισμικού χρησιμοποιούν τον πίνακα ελέγχου για να εντοπίζουν από ποια αρχεία αποτελείται ο οδηγός συσκευής για κάθε συσκευή του υπολογιστή. αναφέρουν και εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός οδηγού συσκευής (ημερομηνία, έκδοση, κατασκευαστής). περιγράφουν τους πόρους που χρησιμοποιούν οι συσκευές επέκτασης και εξηγούν γιατί κάθε συσκευή χρησιμοποιεί πόρους αναγνωρίζουν ποιους πόρους του υπολογιστή χρησιμοποιεί κάθε συσκευή αναγνωρίζουν την μοναδικότητα των οδηγών συσκευής ως προ της συσκευή (κατασκευαστής) και το λειτουργικό σύστημα..3 Βασικά χαρακτηριστικά μητρικής πλακέτας επεξεργαστή μνήμης - BIOS αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή που είναι εγκατεστημένος στην μητρική πλακέτα (ταχύτητα, γενιά, υποδοχές) εντοπίζουν στην μητρική πλακέτα τις υποδοχές της μνήμης αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη μνήμης αναγνωρίζουν το είδος της μνήμης που μπορεί να εγκατασταθεί στη μητρική πλακέτα.4 Ρυθμίσεις συσκευών εισόδου εξόδου αναγνωρίζουν τις θύρες εξόδου (serial, parallel, USB) στον Η.Υ. αναφέρουν ποιες συσκευές μπορούν να ενωθούν σε μια μονάδα εισόδου εξόδου αναφέρουν τα διάφορα είδη mouse που μπορούν να ενωθούν σε ένα Η.Υ. αναγνωρίζουν τις θύρες σύνδεσης πληκτρολογίου και ποντικιού στην πλακέτα του Η.Υ. αναφέρουν τους τρόπους σύνδεσης ενός εκτυπωτή σε ένα Η.Υ. συνδέουν ένα εκτυπωτή σε ένα Η.Υ. και εγκαθιστούν τον απαραίτητο οδηγό συσκευής συνδέουν μια οθόνη σε ένα Η.Υ. διακρίνουν τους διάφορους τύπους καλωδίων και βυσμάτων σύνδεσης γνωρίζουν ποιες συσκευές USB μπορούν να ενωθούν σε ένα Η.Υ. 9//006 -Σελίδα 5 από 0

6 Διδακτικοί στόχοι Π.Δ. Σχόλια.5 Εγκατάσταση άλλων περιφερειακών αναφέρουν τους τρόπους σύνδεσης στο Internet αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός σαρωτή συνδέουν WebCamera στον Ηλ. Υπολογιστή 9//006 -Σελίδα 6 από 0

7 3η Ενότητα : Αντιμετώπιση βλαβών προβλημάτων * Ο Γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι, ο μαθητής: να γνωρίζει ποιες βλάβες και προβλήματα υλικού - λογισμικού - εγκατάστασης υπάρχουν, ποια αίτια τα προκαλούν και πώς αντιμετωπίζονται. να γνωρίζει τα μέσα (σε υλικό και λογισμικό) αντιμετώπισης βλαβών και προβλημάτων. να κατανοήσει τη διαδικασία αντιμετώπισης βλαβών και προβλημάτων. να μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα (λογισμικό) αντιμετώπισης βλαβών και προβλημάτων. * Για λόγου ασφαλείας, οι μαθητές ΔΕΝ θα ασχοληθούν με την εγακτάσταση συσκευών στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Διδακτικοί στόχοι Π.Δ. Σχόλια 3. Η εκκίνηση του υπολογιστή εντοπίζουν προβλήματα τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αναγνωρίζουν τα διάφορα στάδια εκκίνησης του υπολογιστή (έλεγχος επεξεργαστή, έλεγχος μνήμης, έλεγχος οθόνης, έλεγχος πληκτρολογίου, έλεγχος αποθηκευτικών μέσων, εκκίνη λειτουργικού συστήματος) να αντιλαμβάνονται τη σημασία των διαγνωστικών ενδείξεων του BIOS στην οθόνη να εντοπίζουν την αιτία βλάβης-προβλήματος με βάση τις ενδείξεις του BIOS στην οθόνη να αποκωδικοπιούν τα ηχητικά μυνήματα που στέλνονται από το πρόγραμμα POST να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα, κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, του σχετίζονται με δυσλειτουργία οθόνης, πληκτρολογίου, κάρτα γραφικών, μνήμης, αποθηκευτικών μέσων. εντοπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την εκκίνση του λειτουργικού συστήματος. 3. Προβλήματα και ρυθμίσεις υλικού (και λειτουργικού συστήματος) κατά τη λειτουργία του υπολογιστή Μετά το τέλος του κεφαλαίου, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να ρυθμίζουν τα πιο κάτω στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή χρησιμοπιώντας τον πίνακα ελέγχου: τοπικές ρυθμίσεις (Regional settings) προσθήκη πληκτρολογίου και γλώσσας (keyboard, language) προσθήκη εκτυπωτή και ρύθμιση προεπιλεγμένου εκτυπωτή ανάλυση οθόνης (screen resolution) συχνότητα κάρτας οθόνης (display adapter frequency) διαχείριση ενέργεις (power options) ρυθμίσεις ποντικιού (mouse options) ρυθμίσεις χρηστών (user accounts) 9//006 -Σελίδα 7 από 0

8 Διδακτικοί στόχοι Π.Δ. Σχόλια 3.3 Βασικά αρχεία του συστήματος περιγραφουν τη χρήση του μητρλωου (registry) του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αναζητούν κλειδιά στο registry χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα regedit προσθέτουν και αφαιρούν προγράμματα στο Startup group περιγράφουν τη χρήση του προγράμματος msconfig 3.4 Εγκατάσταση οδηγών συσκευών (device drivers) αναφέρουν ιστοτόπους στο Interent όπου μπορούν να αναζητήσουν κάποιο οδηγό συσκευής εντοπίζουν ένα οδηγό συσκευής χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά της συσκευής δημιουργήσουν λογαριασμό σε ένα ιστοτόπο διάθεσης οδηγών συσκευών εγκαθιστούν ένα οδηγό συσκευής (εξωτερικές συσκευές) ενημερώνουν ένα οδηγό συσκευής με νεότερη έκδοση 3.5 Άλλα προβλήματα λογισμικού εγκαθιστούν και απεγκαθιστούν διάφορα προγράμματα κάνουν ενημέρωση του λειτουργικού (Windows update) μέσω διαδικτύου αλλάζουν τις ρυθμίσεις φακέλλων (Folder options) αλλάζουν τις ρυθμίσεις της γραμμής εργασιών (Taskbar options) αλλάζουν ρυθμίσεις της επιφάνειας εργασίας (Desktop) 3.6 Προετοιμασία για εγκατάσταση Windows XP αναγνωρίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές που χρειάζεται ένας υπολογιστής για να δεχτεί το Windows XP αναφέρουν τις διάφορες εκδόσεις και διαφορές του Windows XP αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης του Windows XP από νόμιμο αντίγραφο προετοιμάζουν τον υπολογιστή έτσι ώστε η εκκίνηση να γίνεται από το CD-ROM ξεκινούν την εγκατάσταση και ακολουθούν τις αρχικές οδηγίες που αφορούν τις ρυθμίσεις του σκληρού δίσκου κάνουν τις αρχικές ρυθμίσεις για Regional Settings 9//006 -Σελίδα 8 από 0

9 4 η Ενότητα: Προληπτική Συντήρηση * Ο Γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι, ο μαθητής: να γνωρίζει τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης να γνωρίζει τα εργαλεία και τα προγράμματα που χρειάζονται για την προληπτική συντήρηση να δημιουργεί τις δισκέτες εκείνες που είναι απαραίτητες για την προληπτική συντήρηση και να τις χρησιμοποιεί να μπορεί να εκτελέσει όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας * Για λόγου ασφαλείας, οι μαθητές ΔΕΝ θα ασχοληθούν με την εγακτάσταση συσκευών στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Διδακτικοί στόχοι Δ.Π. Σχόλια 4. Γενικά - καθαρισμός κατανοήσουν την αξία της προληπτικής συντήρησης στους υπολογιστές για καλή λειτουργία γνωρίζουν και περιγράφουν τις κατηγορίες της προληπτικής συντήρησης να ετοιμάζουν χρονοδιάγραμμα εργασιών προληπτικής συντήρησης γνωρίζουν και να αναφέρουν τα αποτελέσματα πλεονεκτήματα- που προκύπτουν μετά από κάθε εργασία συντήρησης γνωρίζουν τα μέσα (εργαλεία) που απαιτούνται για τον καθαρισμό των διάφορων συσκευών και εξαρτημάτων του υπολογιστή καθαρίζουν το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και την οθόνη 4. Έλεγχος - προστασία από τους ιούς ορίζουν τι είναι ιός, spireware, firewall εφαρμόζουν προληπτικούς ελέγχους για μόλυνση από ιούς εγκαθιστούν και να χρησιμοποιούν προγράμματα προστασίας του συστήματος από ιούς εξουδετερώνουν τους ιούς από ένα σύστημα 9//006 -Σελίδα 9 από 0

10 Διδακτικοί στόχοι Δ.Π. Σχόλια 4.3 Δημιουργία και αποκατάσταση αντίγραφων ασφάλειας κατανοούν την ανάγκη ύπαρξης αντιγράφων ασφάλειας ορίζουν τι είναι αντίγραφα ασφάλειας χρησιμοποιούν τα κατάλληλα προγράμματα για να δημιουργούν αντίγραφα ασφάλειας (δισκέτα εκκίνησης συστήματος, bootable δισκέτα προστασίας από ιούς, δισκέτα με διαγνωστικά προγράμματα - Norton Utilities, Syschk- δισκέτα με πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων π.χ. backup/restore, zip) αποκαθιστούν το σύστημα με τη χρήση αντιγράφων ασφάλειας 4.4 Βελτιστοποίηση δίσκων κατανοήσουν γιατί πρέπει να γίνεται η βελτιστοποίηση δίσκων χρησιμοποιούν ανάλογα προγράμματα (π.χ. Defrag, Disk CleanUp) για τη βελτιστοποίηση δίσκων 4.5 Προστασία και ασφάλεια γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν από την τάση του ηλεκτρικού δικτύου, το στατικό ηλεκτρισμό, τις υψηλές θερμοκρασίες και τους κινδύνους για την υγεία από την παρατεταμένη χρήση των υπολογιστών εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να αποφεύγουν ατυχήματα από την τάση του δικτύου και βλάβες των εξαρτημάτων του υπολογιστή από το στατικό υπολογιστή 4.7 Άλλα προγράμματα και εργαλεία κατανοήσουν τη χρήση και άλλων προγραμμάτων για διάγνωση και συντήρηση γνωρίζουν ποια εργαλεία και προγράμματα πρέπει να έχει κάποιος (τεχνικός ) μαζί του για να συντηρήσει ένα σύστημα Τελική Εργασία Να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν μια εργασία με θέμα απο τις ενότητες Να είναι στο λογισμικό ή σε όλη την ύλη 9//006 -Σελίδα 0 από 0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β : ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Α : Τάξη Β : Εν. Λύκειο : 1) Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 2) Το υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι Ομάδα Υποστήριξης του Αναλυτικού Προγράμματος και των Συμβούλων Καθηγητών Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι Ομάδα Υποστήριξης του Αναλυτικού Προγράμματος και των Συμβούλων Καθηγητών Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/5/2012 1 Η ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών Η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών. Υπολογιστών. Επιθεωρητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Λειτουργός Υ.Α.Π.

Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών. Υπολογιστών. Επιθεωρητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Λειτουργός Υ.Α.Π. Σημειώσεις Μαθητή Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Γυμνασίου Συγγραφή Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα Εγχειρίδιο χρήσης 2-2014. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire V 17 Nitro Καλύπτει: Aspire VN7-791 Αυτή η αναθεώρηση: 07/2014 Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου από τον

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Μαθήματων ViPi

Σχέδια Μαθήματων ViPi Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε ΤΠΕ Σχέδια Μαθήματων ViPi Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

2.1 TÔ ÂÚÈ ÏÏÔÓ ÂÈÙÔ ÚÁ Windows 47 2.2 È Â ÚÈÛË Ú Â ˆÓ 63 2.3 Ê ÚÌÔÁ, ÓÙ ÚËÛË Î È ÚÔÛÙ Û ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ 79

2.1 TÔ ÂÚÈ ÏÏÔÓ ÂÈÙÔ ÚÁ Windows 47 2.2 È Â ÚÈÛË Ú Â ˆÓ 63 2.3 Ê ÚÌÔÁ, ÓÙ ÚËÛË Î È ÚÔÛÙ Û ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ 79 ƒπ à ª ƒ IKO ª πøª Δ À π Δ ª π À À À À À Δ πƒ ƒ μπ ƒ ºπ À ƒ º ø π ø xi xiii xv xvii KEºA AIO 1: ƒ º ƒπ & À π Δ 1 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ Î È ÙÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ 3 1.2 Ú ÛË Δ... ÛÙËÓ Î ıëìâúèó ˆ 25 KEºA

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ EXCEL ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΕΛΕΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 CX410 Series Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 C950 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2015 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...6 Γνωριμία με τον εκτυπωτή... 8 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη:

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη: Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ Δεύτερο επίπεδο

Ενότητα 2 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ Δεύτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 2 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ Δεύτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα