ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Real FM»), διοργανώνει την προωθητική ενέργεια διαγωνισμό με τίτλο «αντίστροφη δημοπρασία» (εφεξής το «Πρόγραμμα»). Η προωθητική ενέργεια είναι ένα παιχνίδι που οι συνδρομητές παίζουν από το κινητό τους τηλέφωνο για να κερδίσουν το έπαθλο που ορίζεται κατωτέρω. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι»), οι οποίοι αναρτώνται στο site είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, των κληρώσεων και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος από τα γραφεία της REAL FM (Κηφισίας 215, Μαρούσι). Η Real FM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, καθώς και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος ή να ακυρώσει αυτό, κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στο site Η συμμετοχή του χρήστη της Υπηρεσίας στο Πρόγραμμα συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Κάθε αποστελλόμενο SMS και τηλεφωνική κλήση θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της εταιρίας «InternetQ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας, αριθμός 340, (εφεξής «InternetQ»). ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Διάρκεια Προγράμματος Ως συνολική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται το διάστημα από την 12/3/2012 και ώρα 10:00:01 (έναρξη) έως την 6/4/2012 και ώρα 12:00:00 το μεσημέρι (λήξη) (εφεξής η «Διάρκεια»), με την επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων σχετικά με την δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή μείωσης της διάρκειας του Προγράμματος.

2 2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής), ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, θεωρείται ότι στο Πρόγραμμα συμμετέχει ο Συνδρομητής ο οποίος είναι και ο μόνος ο οποίος μπορεί να λάβει το έπαθλο που αναφέρεται στον όρο 4 κατωτέρω. Αυτοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θεωρείται ότι έχουν τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του συνδρομητή της σύνδεσης από την οποία εστάλη SMS ή πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική κλήση στο 5ψήφιο 54100, και έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν κάνει χρήση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους αυτής και σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα. 3. Εξαιρέσεις Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση του εν λόγω Διαγωνισμού, οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων πρώτου (α ) και δευτέρου (β ) βαθμού. ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) 4. Έπαθλο Προγράμματος: ένα καινούργιο αυτοκίνητο ΚΙΑ SOUL 1.6 cc MATE αξίας Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του επάθλου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την

3 αξιοποίηση του, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου το νικητή. Το έπαθλο όσον αφορά το είδος του, είναι ήδη προκαθορισμένο και συγκεκριμένο, και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή του. Σε περίπτωση που το έπαθλο διεκδικηθεί από παραπάνω από έναν συμμετέχοντες, τότε νικητής θα θεωρείται αυτός που θα προσκομίσει την κάρτα SIM μέσω της οποίας έχει αποστείλει το μήνυμα. Ρητά διευκρινίζεται ότι το έπαθλα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Μετά την απονομή του επάθλου στο νικητή, η Real FM δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. H ευθύνη της Διοργανώτριας εξαντλείται στην καθοδήγηση τoy νικητή για την παραλαβή του επάθλου. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή. Ρητά αναφέρεται ότι ο ρόλος της InternetQ περιορίζεται αυστηρά στην παροχή της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του διαγωνισμού και δεν φέρει ευθύνη μετά την απονομή του επάθλου. 5. Τρόπος Εγγραφής και Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κάθε SMS που στέλνει o Συμμετέχων καταχωρείται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής «Σύστημα») που τηρεί η InternetQ. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, όλοι οι συνδρομητές (εφεξής «Συμμετέχοντες») πρέπει να στείλουν SMS στο 5ψήφιο με την ελάχιστη τιμή που επιθυμούν όπως περιγράφεται και παρακάτω. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι: να είναι συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας να είναι κάτοχος κινητού τηλεφώνου συμβατού με τεχνολογίες mobile Internet (GPRS / WAP). H υπηρεσία δεδομένων πρέπει να είναι ενεργή και το κινητό να έχει αποθηκευμένες τις όποιες ρυθμίσεις απαιτούνται.

4 Ο συνδρομητής πρέπει να είναι εντός εμβέλειας δικτύου κινητής τηλεφωνίας Για την εγγραφή στην Υπηρεσία και στο Πρόγραμμα κάθε Συμμετέχων αποδέχεται τους όρους χρήσης αυτής καθώς και τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι ανηρτημένοι στo site Με την αποστολή κάθε γραπτού μηνύματος (SMS) στο κατά τη διάρκεια του Προγράμματος κάθε συνδρομητής συμμετέχει αυτομάτως και στο Πρόγραμμα. Με το πρώτο SMS ο Συμμετέχων λαμβάνει απαντητικά μηνύματα όπου του ανακοινώνεται αν η προσφορά που έχει κάνει είναι η χαμηλότερη μοναδική, η χαμηλότερη ή απλά μοναδική. η χρέωση ανά μήνυμα (SMS), η δυνατότητα και η διαδικασία για τη μη λήψη προωθητικών μηνυμάτων, το τηλέφωνο Επικοινωνίας και η ιστοσελίδα του Προγράμματος, τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας και σύντομες οδηγίες για το Πρόγραμμα. Ο κάθε συμμετέχων αποστέλλοντας μήνυμα προτείνει μια τιμή για την διεκδίκηση του επάθλου του προγράμματος. Η εν λόγω τιμή μπορεί να είναι από 0 έως και ευρώ. Το σύστημα υποδοχής των μηνυμάτων δέχεται μέχρι και δύο (2) δεκαδικά ψηφία μετά τον ακέραιο. Πχ 1,23. Νικητής του επάθλου αναδεικνύεται αυτός που έχει δώσει την χαμηλότερη μοναδική τιμή. Παράδειγμα 1ο : 5 συμμετέχοντες έχουν δώσει τις παρακάτω τιμές: Π.χ. Α: 1, Β:1, Γ:3, Δ:4, Ε:2 Ο νικητής αναδεικνύεται αυτός που έχει δώσει την χαμηλότερη μοναδική τιμή δηλαδή το 2. Παράδειγμα 2ο: αν οι τιμές που έχουν δοθεί δεν είναι μοναδικές. Π.χ. 1: 0 προσφορές, 3: 2 προσφορές 4: 6 προσφορές, 2: 3 προσφορές 10: 2 προσφορές. Ο νικητής αναδεικνύεται ανάμεσα σε αυτούς που έχουν δώσει προσφορά για 3 ευρώ (μικρότερο πλήθος προσφορών) και συγκεκριμένα αυτός που έχει δώσει πρώτος χρονικά την συγκεκριμένη τιμή. 6. Προωθητικά μηνύματα

5 Κάθε χρήστης θα λαμβάνει από το σύστημα ενημερωτικά δωρεάν μηνύματα σχετικά με την κατάσταση των προσφορών που έχει υποβάλει. Π.χ. αν κάποιος έχει την χαμηλότερη μοναδική προσφορά και κάποιος άλλος συμμετέχων δώσει τιμή χαμηλότερη από τον προηγούμενο και μοναδική, τότε το σύστημα θα ενημερώσει τον πρώτο για την συγκεκριμένη εξέλιξη. 7. Εντολές χρήστη α. ΣΤΟΠ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, STOP: ο χρήστης διατηρεί τις προσφορές του, δεν λαμβάνει καμία ενημέρωση αλλά συμμετέχει στην ενέργεια. β. BIDS, MYBIDS, BID, PROSFORES, PROSFORA, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ: το σύστημα ενημερώνει το χρήστη για το χαμηλότερο τίμημα που έχει στείλει στην διάρκεια της ενέργειας αν έχει μοναδικό τίμημα, σε αντίθετη περίπτωση του επιστρέφει: ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. γ. HELP, VOITHEIA VOITHIA, ΒΟΗΘΕΙΑ: Το Σύστημα αποστέλλει σύνδεσμο link με τους όρους & προϋποθέσεις της ενέργειας. δ. ΤΙΜΕ, ΧΡΟΝΟΣ, ΩΡΑ, ORA, XRWNOS: Το σύστημα αποστέλλει την ώρα που απομένει μέχρι την ανάδειξη του νικητή που θα γίνει στις 6/4/2012. Οι Συμμετέχοντες μπορούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αναιρέσουν τη συγκατάθεσή τους, επικοινωνώντας στο τηλ από κινητό με αστική χρέωση ή να στείλουν γραπτό μήνυμα στο με τη λέξη STOP ή ΣΤΟΠ. Στην περίπτωση αυτή ο Συμμετέχων λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα ότι η διαδικασία απενεργοποίησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 8. Χρήση των αριθμών κλήσεων Για κάθε SMS που αποστέλλεται, ο αριθμός μέσω του οποίου στάλθηκε το κάθε SMS, θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό σύστημα, με σκοπό την καταγραφή κίνησης της Υπηρεσίας για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος. Συμπληρωματικά για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η InternetQ με τους αριθμούς κλήσης των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη

6 οποιουδήποτε SMS στο Πρόγραμμα, την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτού, και τον αριθμό κλήσης από τον οποίο προέρχεται το SMS. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή χρήση της Υπηρεσίας και συμμετοχή στο Πρόγραμμα η οποία και αποφέρει παραπάνω πιθανότητες για την ανεύρεση της χαμηλότερης μοναδικής τιμής. 9. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή των αποτελεσμάτων του Προγράμματος μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Η Real FM διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο (video, φωτογραφία, κλπ.) σχετικό με την απονομή του Δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση όλων των αναγκαίων δικαιωμάτων ατελώς χωρίς υποχρέωση για τη Διοργανώτρια για άλλη ενημέρωση ή καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. 10. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προγράμματος Για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλονται το σύνολο των συμμετοχών που έχει συγκεντρώσει κάθε αριθμός σύνδεσης ανάλογα με τις έγκυρες συμμετοχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιοδήποτε SMS για το οποίο ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) έχει αποσταλεί μήνυμα στον σύντομο κωδικό από κινητό τηλέφωνο, (β) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της InternetQ, εντός του χρονικού διαστήματος από την 12/3/2012 και ώρα 10:00:01 έως την 6/4/2012 και ώρα 12:00: Ενημέρωση για την κατακύρωση

7 (α) H Real FM θα ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση του ονοματεπωνύμου του νικητή στο site (β) H Real FM εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα επιχειρεί τηλεφωνική επικοινωνία με το νικητή στον αριθμό κλήσης μέσω του οποίου έχει επικοινωνήσει στο Πρόγραμμα με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής του επάθλου. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητηθούν από το νικητή τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΑΔΤ κλπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Σε κάθε περίπτωση το έπαθλο θα παραδοθεί στον Συνδρομητή του τηλεφωνικού αριθμού σύνδεσης και όχι στον τυχόν δηλωθέντα Χρήστη. (γ) Ο νικητής πρέπει, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσής του από τη Real FM, να αποστείλει στη Real FM, τα έγγραφα που θα τους ζητηθούν: -Υπογεγραμμένη (με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το έπαθλο και τους όρους & προϋποθέσεις του Προγράμματος, με μνεία του Α.Φ.Μ. και της Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει. -φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένη. Η Real FM δεσμεύεται να παραδώσει τo έπαθλo στο νικητή εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προωθητικής ενέργειας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με το νικητή του Προγράμματος εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την τηλεφωνική κλήση προς αυτόν, η Real FM απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση παράδοσης του δώρου. Επιπλέον, ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της ανακοίνωσής του ή της αξιοποίησης/παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

8 (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν προσκομίσει τα ανωτέρω έγγραφα. (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (γ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην παραλαβή του επάθλου. (δ) σε περίπτωση που ο νικητής δήλωσε ψευδή στοιχεία ή αρνήθηκε να δηλώσει τα πραγματικά κατά την επικοινωνία που έγινε μαζί του. (ε) σε περίπτωση που δεν προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο εν ισχύ κατά την παράδοση του επάθλου. Εταιρικές συνδέσεις Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νικητής αναδειχθεί αριθμός κλήσης (MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, το Δώρο θα αποδίδεται, υπό όλες τις εδώ αναφερόμενες προϋποθέσεις, στο χρήστη με την επιπλέον προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει και βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του συγκεκριμένου αριθμού κλήσης (MSISDN), άλλως θα ακυρώνεται και δεν θα δικαιούται το έπαθλο. 12. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. 13. Ευθύνη Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Μετά τη λήξη του Προγράμματος καθώς και την παράδοση του επάθλου η "Real FM" παύει να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

9 14. Πληροφορίες - Παράπονα Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Υπηρεσία ή/και το Πρόγραμμα οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο με αστική χρέωση, και ώρες εργασίας, 09:00 με 17: Αποδοχή των όρων Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και κάθε τυχόν τροποποίησής τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την InternetQ δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Πρόγραμμα θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» Για το διαγωνισμό «LIVE U» που διοργανώνει η Νέα Τηλεόραση Α.Ε- STAR CHANNEL που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BACK TO SCHOOL

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BACK TO SCHOOL ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BACK TO SCHOOL 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια διαγωνισμού

Διάρκεια διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ διοργανώνει τον παρόντα καρναβαλίστικο διαγωνισμό (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα