ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ηµήτρης Γιαννιάς, Καθηγητής ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ιευθυντής Προγράµµατος Σπουδών ΕΟ Κοσµήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ: Τίτλος Προγράµµατος Κατάρτισης ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιάρκεια 8 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 12 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΟΝΤΑΙ: 1) σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2) σε απόφοιτους Λυκείου µε σχετική εργασιακή εµπειρία Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικής επικοινωνίας ( ). Τα προγράµµατα υλοποιούνται µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ώστε να µπορούν να τα παρακολουθήσουν ενδιαφερόµενοι από όλα τα µέρη της Ελλάδας ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Μέχρι 25 Οκτωβρίου Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι διαρκής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 5 Νοεµβρίου 2012 Με την πιστοποίησή της ολοκλήρωσης του προγράµµατος κατάρτισης οι συµµετέχοντες λαµβάνουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισής οι συµµετέχοντες έχουν διαρκή υποστήριξη από µέλος ΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου µε πολυετή εµπειρία σε αυτή τη µορφή εκπαίδευσης. Το µέλος ΕΠ του ΕΑΠ δρα ως Σύµβουλος-Καθηγητής του συµµετέχοντα στη διαδικασία κατάρτισης. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Λόγω των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών, τα προγράµµατα προσφέρονται µε σηµαντική µείωση των διδάκτρων τους προς όλους, ούτως ώστε το τελικό κόστος συµµετοχής σε κάθε πρόγραµµα να διαµορφώνεται όπως παρακάτω:

2 ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 200 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 240 Στο παραπάνω κόστος συµµετοχής συµπεριλαµβάνεται και η χορήγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 20 άτοµα. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Στέλνοντας µε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο ή Τηλεφωνώντας στο ή στο καθηµερινά 3:00 5:00 µµ. Με επίσκεψή σας 1-22 Οκτωβρίου (κάθε ευτέρα 8:30-10:30 πµ και Παρασκευή 5-7 µµ) στα γραφεία του προγράµµατος (3ος όροφος, αίθουσα Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών) των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου στην Αθήνα, που βρίσκονται στη Λεωφόρος Συγγρού 23.

3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ µε τίτλο: «Στρατηγική Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων» Το πρόγραµµα Στρατηγική Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων απευθύνεται σε: 1. πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ (τµηµάτων κοινωνικών, θετικών, πολυτεχνικών και ανθρωπιστικών σχολών) και 2. απόφοιτους Λυκείου µε σχετική εργασιακή εµπειρία που επιθυµούν να αποκτήσουν εξειδίκευση σε θέµατα που άπτονται της διοίκησης σύγχρονων επιχειρήσεων και ειδικότερα εκείνων των θεµάτων που αφορούν τις στρατηγικές αναδιοργάνωσής τους. Το Πρόγραµµα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να µπορούν να το παρακολουθήσουν ενδιαφερόµενοι από όλη την Ελλάδα. Την επιστηµονική ευθύνη του προγράµµατος την έχει διδακτικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου. Με την πιστοποίησή της ολοκλήρωσης του προγράµµατος (κατόπιν επιτυχίας στις τελικές εξετάσεις και ολοκλήρωσης της εργασίας τους) οι καταρτιζόµενοι θα λαµβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Κατά την επιλογή των ατόµων που θα παρακολουθήσουν το πρόγραµµα θα ληφθεί υπόψη το αντικείµενο της εργασίας των υποψηφίων (αν εργάζονται) καθώς και η κατά το δυνατόν ισόρροπη συµµετοχή ανδρών γυναικών. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικής επικοινωνίας ( ). Το αναλυτικό περιεχόµενο του προγράµµατος κατάρτισης δίδεται στο Παράρτηµα του παρόντος. Το πρόγραµµα κατάρτισης είναι διάρκειας 160 ωρών. Εξ αυτών οι 120 ώρες θα αφιερωθούν στη µελέτη της ύλης του προγράµµατος (µε βάση συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µελέτης και την υποστήριξη και καθοδήγηση του σύµβουλου- καθηγητή των καταρτιζοµένων), και οι 40 για την ολοκλήρωση εργασίας που κάθε καταρτιζόµενος θα ολοκληρώσει στα πλαίσια του προγράµµατος. Πέραν της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι καταρτιζόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα δια ζώσης επικοινωνίας µε τον σύµβουλο-καθηγητή τους (3 ώρες εβδοµαδιαίως). Προαιρετικά οι συµµετέχοντες θα µπορούν να συµµετάσχουν σε ενέργειες δια ζώσης κατάρτισης (σεµινάρια 11/8 και 9/92012) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια προγράµµατος κατάρτισης. Οι τελικές εξετάσεις, τα προαιρετικά σεµινάρια και οι τυχόν λοιπές προαιρετικές συναντήσεις των καταρτιζοµένων µε το εκπαιδευτικό προσωπικό του προγράµµατος θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στην Αθήνα ή στην Πάτρα (ανάλογα µε την γεωγραφική κατανοµή των συµµετεχόντων). Οι καταρτιζόµενοι θα λαµβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική µορφή (σηµειώσεις και παρουσιάσεις σχετικά µε τη θεµατολογία του προγράµµατος) Το πρόγραµµα κατάρτισης θα είναι ευέλικτο όσον αφορά τη διαχρονική υλοποίησή του από πλευράς των καταρτιζοµένων. Πιο συγκεκριµένα, ο κάθε καταρτιζόµενος θα µπορεί να ξεκινήσει το πρόγραµµά του το Σάββατο 4 Αυγούστου ή το Σάββατο 11 Αυγούστου ή το Σάββατο 18 Αυγούστου, Στη συνέχεια (και ανεξάρτητα µε το πότε θα ξεκινήσει το πρόγραµµά του) ο κάθε καταρτιζόµενος θα πρέπει να αφιερώσει πέντε εβδοµάδες της επιλογής του για την υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος µελέτης µέχρι τις 23/9/2012, η οποία θα είναι και η ηµεροµηνία των τελικών εξετάσεων του προγράµµατος.

5 Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί µέχρι 30/9/2012. Το κόστος για κάθε συµµετέχοντα είναι 320 ευρώ. Στην συµµετοχή αυτή συµπεριλαµβάνεται και η χορήγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα πρέπει να στείλουν συµπληρωµένη τη σχετική αίτηση (µαζί µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή) µέχρι: Τρίτη ΧΧΧΧΧΧΧ/2012 για έναρξη προγράµµατος 4/8/2012 Τρίτη ΧΧΧΧΧΧΧ/2012 για έναρξη προγράµµατος 11/8/2012 Τρίτη ΧΧΧΧΧΧΧ/2012 για έναρξη προγράµµατος 18/8/2012 Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επικοινωήσουν µε το ή να απευθύνονται στα τηλέφωνα κάθε Παρασκευή και ώρες Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος ρ ηµήτρης Γιαννιάς, Καθηγητής, Πρόγραµµα Σπουδών ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΑΠΙΣΤΗΜΙΟ

6 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οι συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις στο εργασιακό περιβάλλον σε συνδυασµό µε την ανάγκη των ατόµων για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και επιµόρφωση µας οδήγησαν στη δηµιουργία προγραµµάτων συµπληρωµατικής εκπαίδευσης µε την χρήση καινοτόµων µεθόδων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα πρωτοποριακά αυτά προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων όπως θα δείτε και εσείς κατά την πλοήγησή σας έχουν ως στόχο τους την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν, κυρίως µετά την ένταξη ενός ατόµου στην αγορά εργασίας, δίνοντας την δυνατότητα στους συµµετέχοντες σε αυτά να προσδιορίζουν τον χρόνο και τον χώρο της εκπαίδευσής τους (το σπίτι, η εργασία, κ.λ.π). Τα υψηλού ακαδηµαϊκού επιπέδου προγράµµατά µας προσφέρουν στον εκπαιδευόµενο «αυτονοµία», δηλαδή του παρέχουν την δυνατότητα µελέτης όποτε και όπου εκείνος θέλει, οδηγώντας τον στη λήψη Πιστοποιηµένης Βεβαίωσης Σπουδών µε το κύρος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τα καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να επιλέγει ο ίδιος το χρόνο αλλά και το «χώρο» (εφόσον υπάρχει υπολογιστής µε σύνδεση στο Internet) που επιθυµεί να παρακολουθήσει το επιστηµονικό αντικείµενο που τον ενδιαφέρει. Η µέχρι τώρα εµπειρία µας, µας έδειξε ότι είναι αυξηµένη η ανάγκη για συνεχή επιµόρφωση και εξειδίκευση. Παρακάτω σας παρουσιάζουµε αναλυτικά το περιεχόµενο των Προγραµµάτων Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης µε τη χρήση Καινοτόµων Μεθόδων Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση.

7 Εκπτωτική Πολιτική Προγράµµατος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής. Σηµείωση: Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά. Κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να επωφεληθεί µόνο από µία κατηγορία εκπτώσεων. Οι συµµετέχοντες που δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν. Ειδικά για την κατηγορία ανέργων απαιτείται η αποστολή της κάρτας ανεργίας πριν από κάθε καταβολή διδάκτρων, ώστε να ισχύσει η έκπτωση για κάθε δόση. 50% Έκπτωση: AΜΕΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι και µέλη πολύτεκνης (και τρίτεκνης) οικογένειας Απόφοιτοι και φοιτητές του Τµήµατoς Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (πρoπτυxιακοί και µεταπτυxιακοί) 20% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραµµα εκπαιδευόµενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο µάθηµα του προγράµµατος στο παρελθόν 10% Έκπτωση: Ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών πρώτου βαθµού Για ταυτόχρονη εγγραφή εκπαιδευοµένων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση προβλέπονται οι παρακάτω εκπτώσεις: Έως και 5 ατόµα, έκπτωση 15% 6 έως και 20 άτοµα, έκπτωση 20% Πάνω από 20 άτοµα, έκπτωση 35% Οι πληρωµές γίνονται µέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασµό της ΕΤΕ µε αριθµό λογαριασµού 190/ και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στα στοιχεία του εκπαιδευόµενου ή εταιρείας. Από την στιγµή καταβολής των δόσεων το Πρόγραµµα δεν επιστρέφει χρήµατα στον εκπαιδευόµενο. Τρόπος Λειτουργίας του Προγράµµατος Η συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στο πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν ανεξαρτήτως του προσωπικού χρόνου που διαθέτουν και ανεξαρτήτως του χώρου στον οποίο βρίσκονται. Αξιολόγηση Προγράµµατος του Για την καλύτερη παρακολούθηση και λειτουργία του Προγράµµατος E-Learning του τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής θα χρησιµοποιηθούν ερωτηµατολόγια αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση κάθε υποενότητας και πριν την χορήγηση των Πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς σε κάθε εκπαιδευόµενο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του προγράµµατος και του διδάσκοντα. Η αξιολόγηση γίνεται επώνυµα, αλλά τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται στον διδάσκοντα µόνον µετά τις εξετάσεις και την παράδοση της βαθµολογίας. Tα αποτελέσµατα παίζουν ειδικό και σηµαντικό ρόλο και για την συνέχιση της συνεργασίας του προγράµµατος µε τους διδάσκοντες. Ποιοι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί Προαπαιτούµενα Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράµµατος ανακοινώνεται µε αγγελία στον ηµερήσιο Τύπο και στο ιαδίκτυο. Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων είναι τρεις ετησίως και διαρκούν

8 συνήθως Ιούλιο-Σεπτέµβρη για τα τµήµατα που ξεκινούν τον Οκτώβρη, εκέµβρη-ιανουάριο για τα τµήµατα που ξεκινούν το Φεβρουάριο και Απρίλιο-Μάιο για τα τµήµατα που ξεκινούν Ιούνιο. Το Πρόγραµµα δέχεται αιτήσεις από: 1) Πτυχιούχους και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας που είτε δεν εργάζονται είτε έχουν θέση απασχόλησης σε τοµείς ή θέσεις που άπτονται του αντικειµένου επιλογής του προγράµµατος, αλλά θέλουν να ενηµερωθούν για όλες τις εξελίξεις του χώρου και πιστεύουν ότι αυτό θα τους βοηθήσει επιπλέον στην καριέρα τους. 2) Αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που η συµµετοχή τους στο πρόγραµµα θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν συγκεκριµένες έννοιες στη χρηµατοοικονοµική έχοντας ή µη γνώσεις πάνω στο αντικείµενο αυτό και πιστεύουν ότι πέρα από την απόκτηση γνώσης, αυτό θα τους βοηθήσει στη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας των χρηµατοοικονοµικών τους αποφάσεων. Όλοι οι υποψήφιοι προ-απαιτείται να έχουν ιδιωτική πρόσβαση σε υπολογιστή και να διαθέτουν βασικές γνώσεις διαχείρισης αρχείων (σε Word, Excel και Internet). Τίτλος Σπουδών Πιστοποιητικά και Βεβαίωση Παρακολούθησης Η επιτυχής συµπλήρωση (κατόπιν εξετάσεων) είτε µιας ολόκληρης θεµατικής ενότητας ή µιας υποενότητας οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεµατικής Ενότητας και Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Υπο-ενότητας αντίστοιχα. Εάν η επιτυχής περάτωση µιας υπο-ενότητας δεν γίνει εφικτή λόγω αποτυχίας στις εξετάσεις, το Τµήµα χορηγεί µια απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης. Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Η διδασκαλία στα προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΚΕΚ διεξάγεται αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόµενο «αυτονοµία», δηλαδή δυνατότητα µελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Παράλληλα, παρέχεται πλήρης και καθηµερινή εκπαιδευτική υποστήριξη από άρτια καταρτισµένους εκπαιδευτές. Ο εκπαιδευόµενος δηλαδή µπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον ορισµένο εκπαιδευτή του, µέσω ενσωµατωµένου στην πλατφόρµα ηλεκτρονικού συστήµατος επικοινωνίας, για την άµεση επίλυση αποριών σχετιζόµενων µε τα µαθήµατα και τις ασκήσεις αξιολόγησης. Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραµµάτων διατίθεται σταδιακά (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή), ανά διδακτική ενότητα, µέσω ειδικά διαµορφωµένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε µαθήµατος αναρτώνται επίσης σε σχετικό link οι απαραίτητες για την οµαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις και εξετάσεις. Κάθε βδοµάδα, ο εκπαιδευόµενος καλείται να µελετήσει ένα συγκεκριµένο µέρος της ύλης, στο οποίο και εξετάζεται µέσω ενός τεστ αξιολόγησης που αναρτάται στην εκπαιδευτική πλατφόρµα και το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται µέσα στα χρονικά περιθώρια που του έχει θέσει ο εκπαιδευτής του µαθήµατός. Επίσης, εφόσον το απαιτεί η φύση του µαθήµατος, ο συµµετέχοντας θα πρέπει να παραδώσει και µια τελική εργασία στην οποία και βαθµολογείται µε συντελεστή βαρύτητας. Η χορήγηση του τίτλου σπουδών πραγµατοποιείται, σε περίπτωση που ο εκπαιδευόµενος λάβει σε όλα τα µαθήµατα του Προγράµµατος βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχονται στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράµµατος. Τέλος, στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει η Υπηρεσία e-learning του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους εκπαιδευόµενους, αλλά και διάθεση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων που συνδέονται πλήρως µε την αγορά εργασίας και τις ιδιοµορφίες της, έχουν τεθεί σε εφαρµογή έρευνες αξιολόγησης, ενώ η επικοινωνία που πραγµατοποιείται στο τέλος του Προγράµµατος µε τυχαία επιλεγµένους εκπαιδευόµενους συµβάλλει προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση. Απαιτούµενα προσόντα

9 Η επιλογή των υποψηφίων πραγµατοποιείται βάσει ορισµένων κριτηρίων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή και άρτια συµµετοχή τους στα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα. Βασικό κριτήριο αποτελεί το µορφωτικό επίπεδο των αιτούντων, καθώς και η ύπαρξη εργασιακής εµπειρίας. Οποιοδήποτε άλλο προσόν ή γνώση συνεκτιµάται, προκειµένου η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης να αποκτήσει µια συνολική εικόνα για τον υποψήφιο εκπαιδευόµενο. Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συµµετοχής παρουσιάζονται στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράµµατος. Τεχνικές προδιαγραφές Λόγω του ότι η παρακολούθηση των µαθηµάτων γίνεται µέσω διαδικτύου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή κάποιου ενδιαφερόµενου στο πρόγραµµα είναι η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και πρόσβασης στο διαδίκτυο µέσω ενός φυλλοµετρητή (Internet Explorer ή Mozilla Firefox). Κατηγορίες εκπαιδευοµένων που δικαιούνται έκπτωση Οι πολύτεκνοι (και οι τρίτεκνοι) και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 20% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράµµατος. Οι άνεργοι δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράµµατος. Οι οικονοµικά ασθενείς (ετήσιο εισόδηµα κάτω από ευρώ) εκπαιδευόµενοι, δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης 15% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράµµατος. Οι υπάλληλοι του ΕΚΠΑ δύναται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης ύψους 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράµµατος. Σε περίπτωση συµµετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόµων που συνδέονται µε πρώτου βαθµού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 10%. Σε περίπτωση επανεγγραφής εκπαιδευόµενου σε νέο πρόγραµµα προβλέπεται χορήγηση έκπτωσης διδάκτρων ύψους 10% (χωρίς να υπολογίζεται τυχόν επιπλέον έκπτωση στα δίδακτρα λόγω πιθανής ύπαρξης κοινών διδακτικών ενοτήτων µεταξύ των προγραµµάτων). Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους, και σε κάθε ΘΕ, θα συναντηθείτε πέντε (5) φορές µε τον διδάσκοντα (µέλος ΣΕΠ Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ) του Τµήµατός σας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να σας ενηµερώνει, να σας εµψυχώνει, και να σας συµβουλεύει). Οι συναντήσεις αυτές είναι τετράωρες και αποκαλούνται Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Σκοπός των ΟΣΣ είναι κυρίως η επεξεργασία και ανάπτυξη όλων όσων θα µελετήσετε κατά τη διάρκεια του έτους. Η µέχρι τώρα εµπειρία από το ΠΣ ΕΟ έχει αποδείξει ότι η συµµετοχή των φοιτητών στις ΟΣΣ συµβάλλει σε πολύ σηµαντικό βαθµό στην µαθησιακή τους εµπειρία, ενώ οι απουσίες από τις ΟΣΣ επηρεάζουν αρνητικά την επίδοση των φοιτητών τόσο στις Γραπτές Εργασίες όσο και στις Τελικές Γραπτές Εξετάσεις. Κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους, θα µπορείτε να συµβουλεύεστε το µέλος ΣΕΠ του Τµήµατός σας σε προκαθορισµένες «ώρες επικοινωνίας» εβδοµαδιαία (π.χ. κάθε Τρίτη 6-9 µ.µ.) και σε προκαθορισµένους αριθµούς τηλεφώνων, τα οποία καθορίζονται κατά την πρώτη συνάντησή σας µε αυτό. Η τακτική επικοινωνία µε το µέλος ΣΕΠ βοηθά σηµαντικά στη µελέτη σας, αλλά και δίνει τη δυνατότητα σε εκείνο να κατανοήσει τις όποιες δυσκολίες έχετε, ώστε να σας συµβουλεύσει, να σας καθοδηγήσει και γενικότερα να σας ενισχύσει αποτελεσµατικότερα. Επικοινωνία µε διδάσκοντες Η επικοινωνία των φοιτητών µε τους διδάσκοντες είναι αµφίδροµη. Αρχικά, τα µέλη ΣΕΠ, αφού ειδοποιηθούν από το Τµήµα Μητρώου Φοιτητών του ΕΑΠ για τα στοιχεία των φοιτητών τους, επικοινωνούν µε τους φοιτητές τους µέσω συµβατικού ταχυδροµείου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) ή τηλεφωνικά, για µία πρώτη γνωριµία. Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, και τηλέφωνα) έχουν αλλάξει, θα πρέπει να ενηµερώσετε ΑΜΕΣΑ το Τµήµα Μητρώου Φοιτητών, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις (ή αµφίπλευρες απογοητεύσεις) στην αρχική επικοινωνία µε το µέλος ΣΕΠ του Τµήµατός σας. Εξυπακούεται ότι, θα πρέπει να ενηµερώνετε εγγράφως άµεσα τόσο το Τµήµα

10 Μητρώου Φοιτητών ΕΟ όσο και το µέλος ΣΕΠ στην οµάδα του οποίου ανήκετε, οποτεδήποτε µεταβληθούν τα στοιχεία σας κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Επίσης, θα ήταν πολύ χρήσιµο να έχετε αυτόµατο τηλεφωνητή (ακόµη και αν δεν έχετε συσκευή αυτόµατου τηλεφωνητή, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία αυτόµατου τηλεφωνητή που προσφέρει δωρεάν ο ΟΤΕ, ή να χρησιµοποιείτε την σχετική υπηρεσία του κινητού σας τηλεφώνου) ώστε τα µέλη ΣΕΠ να µπορούν να σας αφήνουν µηνύµατα όταν λείπετε. Ως φοιτητές, επικοινωνείτε µε το διδάσκοντά σας (µέλος ΣΕΠ) για τα εξής: 1. Για να επιλύσετε απορίες σχετικά µε την ύλη και να τον συµβουλευτείτε σχετικά µε διαδικαστικά θέµατα. Συνιστάται (αλλά είναι κυρίως στην κρίση των µελών ΣΕΠ) να χρησιµοποιείτε κατά κανόνα γραπτό λόγο για την διατύπωση ερωτήσεων σχετικά µε την ύλη και να προβαίνετε σε τηλεφωνική επικοινωνία για άλλα θέµατα (π.χ. για αναζήτηση συµβουλών σε σχέση µε την οργάνωση της µελέτης σας κ.ά.). 2. Για να τον ενηµερώσετε σχετικά µε την δυνατότητά σας να παρευρεθείτε σε κάθε ΟΣΣ και, αν δεν µπορείτε να παρευρεθείτε, για τους λόγους της απουσίας σας. Κάθε µέλος ΣΕΠ είναι υποχρεωµένο να ενηµερώνει τον Συντονιστή της ΘΕ για τον αριθµό των απόντων φοιτητών και τους λόγους των απουσιών, αµέσως µετά από κάθε ΟΣΣ και πρέπει να τον βοηθήσετε σε αυτό (για παράδειγµα, αν γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι θα απουσιάσετε από κάποια ΟΣΣ, τότε θα πρέπει να ενηµερώσετε σχετικά το διδάσκοντά σας πριν την ηµεροµηνία της ΟΣΣ). 3. Για να τον ενηµερώσετε όταν πρόκειται να µην παραδώσετε κάποια γραπτή εργασία καθώς και για το λόγο που δεν θα υποβάλλετε εργασία. Και σε αυτό πρέπει να είστε συνεπείς ώστε το µέλος ΣΕΠ να µπορεί να αποστείλει εγκαίρως τα σχετικά στατιστικά στοιχεία στο Συντονιστή της ΘΕ. 4. Για να τον ενηµερώσετε σε περίπτωση που σκοπεύετε να υποβάλλετε αίτηµα για την παράταση της ηµεροµηνίας υποβολής κάποιας εργασίας σας. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι παρατάσεις δίδονται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου συντρέχει ιδιαίτερα λόγος (ο οποίος κατά κανόνα θα πρέπει να αποδεικνύεται, π.χ. µε βεβαίωση ιατρού ή νοσοκοµείου). Επίσης, τα αιτήµατα για παρατάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο µέλος ΣΕΠ αρκετά πριν την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής, αλλιώς αυτοµάτως απορρίπτονται. 5. Για διευκρινίσεις σχετικά µε τους βαθµούς των γραπτών εργασιών και των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων καθώς και για το δικαίωµα συµµετοχής σας σε αυτές. Ο τρόπος µε τον οποίο µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κάθε διδάσκοντά σας µπορεί να είναι πρωτίστως µέσω και δευτερευόντως τηλεφωνικά. Το µέλος ΣΕΠ προσδιορίζει κατά την 1η ΟΣΣ τρεις ώρες εβδοµαδιαίως ως «ώρες επικοινωνίας», κατά τις οποίες θα µπορείτε να τον καλείτε τηλεφωνικά και να τον συµβουλεύεστε. Θα σας δώσει επίσης τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου, την οποία µπορείτε να χρησιµοποιείτε όποτε θέλετε, καθώς είναι αναµφισβήτητα το πιο αποτελεσµατικό µέσο επικοινωνίας. Η εµπειρία µας µέχρι τώρα δείχνει ότι, εν µέρει λόγω και της φύσης των σπουδών της ΑεξΑΕ, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) είναι ένα από τα δυνατότερα εργαλεία που υπάρχουν και γι αυτό συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του για την επικοινωνία σας µε τα µέλη ΣΕΠ όσο και µε τους Συντονιστές και τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο. Εξυπακούεται ότι, εάν δεν έχετε ήδη λογαριασµό , θα πρέπει άµεσα να αποκτήσετε. Γραπτές εξετάσεις Οι γραπτές εργασίες σε συνδυασµό µε συστηµατική µελέτη, θα σας προετοιµάσουν σιγά-σιγά για τις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους. Αυτό στο οποίο θα πρέπει να στοχεύετε από τη στιγµή που θα αρχίσετε τη µελέτη σας είναι η κατανόηση και όχι η αποστήθιση της ύλης, ώστε να µπορείτε να απαντήσετε σε θέµατα κρίσεως.

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ µε τίτλο: «Στρατηγική Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων» Το πρόγραµµα Στρατηγική Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων (ΑΝΑΔΕΠΙΧ/Α,Β & ΕΡΓΑ/1) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΕΡΟΣ Α Στρατηγικό µάνατζµεντ και λήψη αποφάσεων οµή και διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η δοµή (structure) της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Η διαδικασία (process) λήψης στρατηγικών αποφάσεων Στρατηγικό µάνατζµεντ: βασικές αρχές Ορισµός και βασικές αρχές Αποφάσεις και καθήκοντα στο στρατηγικό µάνατζµεντ Ιεραρχικά επίπεδα διοίκησης και στρατηγικό µάνατζµεντ Εκτίµηση και έλεγχος της αποτελεσµατικότητας του στρατηγικού µάνατζµεντ Είδη και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της στρατηγικής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΕΡΟΣ Β Στρατηγική επιλογή Αναζήτηση και διαµόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών Οι βάσεις της στρατηγικής ανάπτυξης Κατευθύνσεις στρατηγικής ανάπτυξης Τρόποι στρατηγικής ανάπτυξης Η αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών και η επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής Στρατηγική εφαρµογή

12 Προγραµµατισµός και διάθεση πόρων Οργανωτική δοµή Άνθρωποι και συστήµατα Στρατηγική των Επιχειρήσεων: ΜΕΡΟΣ Α Τι είναι στρατηγική Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό όλων των ορισµών της στρατηγικής Ποια είναι τα διακριτά στάδια που σύµφωνα µε αρκετούς ακαδηµαϊκούς θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι ακολουθεί µία στρατηγική Για ποιους λόγους είναι αναγκαία η στρατηγική για µια επιχείρηση Προσδιορίστε ποιες µπορεί να είναι οι επιπτώσεις αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης και πως µπορεί µία επιχείρηση να επηρεάσει το ευρύτερο περιβάλλον της.ποιοι είναι οι παράγοντες του ευρύτερου-µακρο περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επιχείρηση Ποιες είναι οι βασικές δυνάµεις που επηρεάζουν (και πώς) την ελκυστικότητα ενός κλάδου σύµφωνα µε το υπόδειγµα των 5 δυνάµεων του Porter Ποιος είναι ο ρόλος των συµπληρωµατικών προϊόντων στο υπόδειγµα του Porter Τι σηµαίνει η έννοια των στρατηγικών οµάδων Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων για τον προσδιορισµό της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης Ποια είναι τα βασικά σηµεία της Τι είναι η θεωρίας των πόρων και των ικανοτήτων Πέραν της θεωρίας των πόρων και των ικανοτήτων υπάρχουν άλλες τάσεις; Πώς διαφοροποιούνται οι έννοιες των πόρων, ικανοτήτων και θεµελιωδών ικανοτήτων Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά των πόρων και ικανοτήτων που συµβάλλουν στην δυνατότητα τους να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση Σε µια περίοδο που το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων µεταβάλλεται µε ταχείς ρυθµούς, τι αποτελεί µία σταθερή βάση για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της στρατηγικής σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της θεωρίας των πόρων-ικανοτήτων της επιχπώς µπορούν να αποτελέσουν οι πόροι και ικανότητες την βάση διαµόρφωσης της στρατηγικής της επιχείρησης; Τι σηµαίνουν οι έννοιες «αποστολή», «όραµα», και οργανωσιακή «φιλοσοφία» Σε ποια ερωτήµατα απαντά, σε γενικές γραµµές, µια επιτυχηµένη δήλωση αποστολής Παρουσιάστε το βασικό εργαλείο του µοντέλου περιβαλλοντικής ανάλυσης.πώς συνδυάζονται τα µοντέλα Περιβαλλοντικού Καθορισµού και Πόρων και Ικανοτήτων για να «δώσουν» ένα Ορθολογικό Μοντέλο του Στρατηγικού Μάνατζµεντ

13 Στρατηγική των Επιχειρήσεων: ΜΕΡΟΣ Β Τι σηµαίνει η έννοια της Στρατηγικής Πρόθεσης Ποιες είναι, και ποιο το περιεχόµενο των τριών Φάσεων του «Ανταγωνισµού για το Μέλλον» Ποια είναι τα βασικά επίπεδα διαµόρφωσης στρατηγικής Τι είναι επιχειρηµατική ανταγωνιστική στρατηγική Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες επιχειρηµατικών ανταγωνιστικών στρατηγικών και ποια τα χαρακτηριστικά τους Πώς σχετίζονται οι ικανότητες της επιχείρησης και η δοµή της µε το είδος της ανταγωνιστικής στρατηγικής που ακολουθεί Ταυτόχρονη επίτευξη Ηγεσίας Κόστους και ιαφοροποίησης Ποιο είδος ολοκλήρωσης κυριαρχεί στη σκακιέρα των στρατηγικών κινήσεων των επιχειρήσεων σήµερα και ποιες είναι οι διαφορές της συσχετισµένης και της ασυσχέτιστης διαφοροποίησης από τις στρατηγικές της κάθετης και της οριζόντιας ολοκλήρωσης Ποιες στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης έχει στην διάθεση της η επιχείρηση στην βάση του ζεύγους «υπάρχοντα νέα προϊόντα» από την µια και «υπάρχουσες νέες αγορές» από την άλλη Ποια είναι τα κυριότερα συµπτώµατα ενδείξεις αποτυχίας επιχειρήσεων και ποιες είναι οι κυριότερες στρατηγικές διάσωσης-αναστροφής Ποιοι είναι οι τρόποι αποφυγής στρατηγικών διάσωσης / αναστροφής Οι τρεις βασικές θεωρήσεις της στρατηγικής Στρστηγικά ανάπτυξης Επιχειρηµατική στρατηγική διάσωσης αναστροφής Στρατηγική επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε. Αν τυπώσετε, χρησιμοποιήσετε το ελάχιστο δυνατό μελάνι και χαρτί.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ιούλιος 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μέρος Α Όροι φοίτησης και παρακολούθησης Προγράμματος 1. Εγγραφή σε Πρόγραμμα 1.1 Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 5. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης 6. Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα