ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΙΡΒΟΥ

2 Ο παρών κανονισμός ακολουθεί τον εγκεκριμένο Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος και εξειδικεύει όπου αυτό είναι απαραίτητο τα θέματα που αφορούν τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-learning Πληροφορικής. 1. Σκοπός του Προγράμματος Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη Πληροφορική με την συμβολή και την αρωγή της νέας γενιάς προϊόντων εκπαίδευσης που υλοποιούνται με βάση το διαδίκτυο και σύγχρονες τεχνολογίες και την πολύτιμη συμπαράσταση των καθηγητών και των νέων επιστημόνων του Τμήματος, που εφαρμόζουν νέα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και τηλε-εκπαίδευσης αλλά και του ανθρώπινου εκπαιδευτικού δυναμικού του Τμήματος Πληροφορικής που το έχει καταστήσει μεταξύ των κορυφαίων Τμημάτων Πληροφορικής στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τις νεότερες εξελίξεις που εφαρμόζονται στον κλάδο της Πληροφορικής. Αποτέλεσμα από την εκπαιδευτική αυτή διαδικασία, θα είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι σχετικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας αλλά και να εκπαιδευτούν περαιτέρω μέσα στην εργασία τους στον κλάδο της Πληροφορικής και όχι μόνο. 2. Υποψήφιοι - Αιτήσεις Προαπαιτούμενα Η έναρξη του κάθε κύκλου μαθημάτων ανακοινώνεται με σχετική δημοσίευση στον Τύπο αλλά και στο Διαδίκτυο (μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Τμήματος Πληροφορικής, του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλων ηλεκτρονικών μέσων), ενώ ταυτόχρονα θα αποστέλλεται και ηλεκτρονικά ή έντυπα σε όλους τους επαγγελματικούς φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το εν λόγω Πρόγραμμα Πληροφορικής. e-learning Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 1

3 Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από: αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν συγκεκριμένες έννοιες στην Πληροφορική έχοντας ή όχι γνώσεις πάνω στο αντικείμενο αυτό πτυχιούχους όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας που είτε δεν εργάζονται είτε έχουν θέση απασχόλησης σε τομείς ή θέσεις που άπτονται του αντικειμένου του προγράμματος και γενικά σε όσους θέλουν να ενημερωθούν για τις εξελίξεις του χώρου της Πληροφορικής Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδίκτυο και να διαθέτουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (σε Word, Excel, internet και Acrobat). Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος, σχετικό link : Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης των υποψηφίων ανακοινώνεται απευθείας στους ενδιαφερομένους. Αρχικά γίνεται μία πρώτη κατανομή των αιτήσεων και είτε τμηματικά είτε συνολικά οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αποδοχή τους. Στη συνέχεια τους ζητείται να προχωρήσουν στην αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην αίτηση τους και παράλληλα πρέπει να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή τους και σύμφωνα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει και επιθυμούν να παρακολουθήσουν, στο λογαριασμό του έργου της Εθνικής Τράπεζας 190/ ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Η πληρωμή καταβάλλεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση (που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού ποσού) καταβάλλεται εντός 10 ημερών από την ημέρα που ο e-learning Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 2

4 εκπαιδευόμενος ειδοποιηθεί για την αποδοχή του στο πρόγραμμα. Αποτυχία καταβολής της δόσης αυτής συνεπάγεται την μη εγγραφή του υποψηφίου και σε περίπτωση ύπαρξης επιλαχόντων, εισαγωγή του επόμενου στην σειρά υποψηφίου. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται ένα μήνα πριν ολοκληρωθεί το μάθημα και νωρίτερα από τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε περίπτωση μη καταβολής της δεύτερης δόσης συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, από τις εξετάσεις και από τη χορήγηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Από τη στιγμή καταβολής των δόσεων, το Πρόγραμμα δεν επιστρέφει χρήματα στον εκπαιδευόμενο, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει επιβάρυνση του προγράμματος από τη μη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου ή αν διαφορετικά αποφασισθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος ανά περίπτωση. Η πληρωμή του ποσού δύναται να γίνει με εφάπαξ καταβολή. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για την αποδοχή τους στο Πρόγραμμα και θα τους δοθεί προθεσμία 10 ημερών ώστε να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 3. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης - Βεβαίωση Παρακολούθησης Η συμμετοχή στο έργο και η επιτυχής ολοκλήρωση ενός μαθήματος οδηγεί στη χορήγηση από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων αποτύχει στην τελική εξέταση του μαθήματος ή της Διδακτικής Εκπαιδευτικής Ενότητας, το Πρόγραμμα χορηγεί μια απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Διδακτικής Ενότητας θα παρέχεται σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς μία Ολόκληρη Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα που περιλαμβάνει ένα κύκλο μαθημάτων, όπως αυτός περιγράφεται παρακάτω. Υποδείγματα Πιστοποιητικού και Βεβαίωσης Παρακολούθησης θα βρείτε : e-learning Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 3

5 4. Πρόγραμμα Σπουδών και Κόστος Φοίτησης 4. α. Πρόγραμμα Σπουδών Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από 9 Διδακτικές Εκπαιδευτικές Ενότητες (Δ.Ε.Ε) που χωρίζονται σε κύκλους μαθημάτων. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα είτε να επιλέξει όλο τον αριθμό των μαθημάτων της Δ.Ε.Ε. είτε να επιλέξει ένα μόνο μάθημα από κάθε κύκλο μαθημάτων, είτε να δημιουργήσει το δικό του Κύκλο μέσα από μια λίστα επιλογών ανα Δ.Ε.Ε.. Οι (Δ.Ε.Ε) του προγράμματος περιγράφονται παρακάτω, παράλληλα όμως μετά από πρόταση του Επιστημονικού Υπευθύνου το έργο μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με την διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ αλλά και άλλους παράγοντες. Κάθε μάθημα ή Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα του Προγράμματος θα προσφέρει κατά μέγιστο 40 θέσεις, όπου δύναται οι 20 θέσεις να προσφέρονται σε αποφοίτους λυκείου και οι 20 θέσεις σε αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την αντίστοιχη εκπαιδευτική διαβάθμιση ( Α επίπεδο Β προηγμένο επίπεδο). Σε περίπτωση αριθμού αιτήσεων ανώτερου των 40 θέσεων το κριτήριο επιλογής είναι ο Βαθμός πτυχίου ή ο Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου, αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι κάθε μάθημα ή Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα του Προγράμματος θα υλοποιείται μόνο εφόσον οι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι από τέσσερις εκτός αν διαφορετικά ορισθεί από τον Υπεύθυνο του μαθήματος σε συνεργασία κάθε φορά με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος. 4. β. Κόστος Φοίτησης Διδακτικές Ενότητες Το πρόγραμμα ενός μαθήματος διάρκειας δέκα (10) εβδομάδων - 3 μηνών κοστίζει 400 ευρώ, ενώ η επιλογή προγράμματος της Διδακτικής Εκπαιδευτικής Ενότητας έχει έκπτωση 30% σε σχέση με τη συνολική αξία των μαθημάτων που συναποτελούν τη Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα. e-learning Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 4

6 Ειδικότερα, το Τμήμα Πληροφορικής προβλέπει ότι ειδικά για τους αποφοίτους του, το κόστος συμμετοχής μειώνεται κατά 50% καθώς και για ειδικές κατηγορίες συμμετεχόντων όπως οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι και τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Ακόμα, σε περιπτώσεις συμμετοχής υπαλλήλων εταιρειών προβλέπεται έκπτωση 20 % για τη συμμετοχή από δύο έως δέκα (2 έως 10) άτομα, έκπτωση 30% από έντεκα έως είκοσι (11 έως 20) άτομα και 50% έκπτωση από είκοσι ένα (21) άτομα και άνω. Τέλος προβλέπεται η δημιουργία δεύτερου επίπεδου πιστοποίησης συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου από οργανισμό, φορέα ή ειδική επιχειρηματική μονάδα στο οποίο, ο συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει τις γνώσεις του και να λάβει εξειδίκευση του συγκεκριμένου αντικειμένου. Το κόστος της εξειδίκευσης θα καθορίζεται κάθε φορά σε συνάρτηση με το αντικείμενο και σύμφωνα με το φορέα που θα δίδει την πιστοποίηση. προγράμματος. Στο επίπεδο αυτό θα ισχύει η εκπτωτική πολιτική του Διδακτικές Εκπαιδευτικές Ενότητες 1η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Χρήση πακέτων Πληροφορικής 2η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Μαθήματα Μαθηματικού Υποβάθρου Πληροφορικής 3η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Μαθήματα Βασικής Πληροφορικής 4η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Λογισμικό Προγραμματισμός Η/Υ 5η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Ευφυή Συστήματα Λήψη Αποφάσεων 6η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Δίκτυα και Υπολογιστικά Συστήματα e-learning Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 5

7 7η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Τομείς Πληροφορικής και άλλων Επιστημών 8η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Ηλεκτρονικές και Κινητές Υπηρεσίες Λογισμικού 9η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Προχωρημένα Θέματα Πολυμεσικών Σημάτων και Συστημάτων Αναλυτικά στο : Οι ανωτέρω Δ.Ε.Ε και τα προσφερόμενα μαθήματα δύναται να τροποποιηθούν μετά από σχετική τροποποίηση του Οδηγού Σπουδών και με βάση τις ανάγκες και τις εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής, του τμήματος Πληροφορικής, της διαθεσιμότητας των μελών ΔΕΠ και των προσφερόμενων μαθημάτων. 5. Χρονική Διάρκεια και Τρόπος Λειτουργίας του Προγράμματος Διάρκεια έργου Το έργο χωρίζεται σε κύκλους οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε τρεις περιόδους διάρκειας 3 μηνών η κάθε μία. Ο κάθε κύκλος έχει διάρκεια ενός έτους με έναρξη τον Οκτώβριο του έτους και λήξη τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους. Τα Μαθήματα του προγράμματος είναι διάρκειας 3 μηνών (10 διδακτικών εβδομάδων), με δυνατότητα παράτασης της ολοκλήρωσης του μαθήματος αν παραστεί ανάγκη για λόγους που θα κριθούν αναγκαίοι από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος. e-learning Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 6

8 Συμμετέχοντες Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την ευελιξία να παρακολουθούν το πρόγραμμα από το σπίτι ή άλλο χώρο της δικής τους επιλογής και ανεξάρτητα από το χρόνο που διαθέτουν. Αυτό τους δίνει την δυνατότητα να προσαρμόζουν εκείνοι το χρόνο και τον τρόπο που θα μελετούν. Ο κάθε συμμετέχων θα λαμβάνει έναν κωδικό πρόσβασης με τον οποίο θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο / στα μαθήματα που έχει επιλέξει. Ο εκπαιδευόμενος σε κάθε μάθημα θα έχει πρόσβαση στις ακόλουθες δραστηριότητες και υλικό: Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, που θα περιλαμβάνει τις σημειώσεις του μαθήματος, ασκήσεις και εργασίες και άλλο υλικό που ο εκπαιδευτής θεωρεί πως θα συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνδέσεις (Links) με τοποθεσίες στο Διαδίκτυο όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν υλικό σχετικό με το μάθημα ή και διάφορες τοποθεσίες που θα συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πλατφόρμα Συζητήσεων (Discussion Platform ή forum) μέσω της οποίας θα μπορούν να συζητούν με θέματα σχετικά με το μάθημα, όπου θα αναπτύσσονται απόψεις, ιδέες και γενικότερα θα προωθείται η εκπαιδευτική δραστηριότητα. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων - να μελετά την ύλη και τις σημειώσεις και κάθε εκπαιδευτικό υλικό που θα προσφέρεται - να μελετά την βιβλιογραφία του μαθήματος - να εκπονεί τις ασκήσεις και τα τεστ που ζητούνται κάθε φορά μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί - να συμμετάσχει στην τελική εξέταση του μαθήματος - να συμπληρώσει το έντυπο αξιολόγησης του έργου - να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις e-learning Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 7

9 Υπεύθυνοι Μαθημάτων Ο Επιβλέπων του μαθήματος είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο Υπεύθυνος του μαθήματος μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή άλλου τμήματος, είτε άλλου Πανεπιστημίου είτε Αναγνωρισμένης Ακαδημαϊκής Κατάρτισης Επιστήμονας είτε Αναγνωρισμένης Επαγγελματικής Εμπειρίας στο χώρο της Πληροφορικής ή στο αντικείμενο που θα προσφέρεται. Ο Υπεύθυνος του μαθήματος σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε μαθήματος (ανάρτηση ύλης, ασκήσεων, τεστ, τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων), έχει την ευθύνη για τον τρόπο που θα σχεδιασθεί και θα λειτουργήσει το προσφερόμενο μάθημα και βέβαια πρέπει να έχει αναρτήσει ή άλλους τρόπους επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες. Οι υπεύθυνοι των μαθημάτων θα εξυπηρετούνται από τη Γραμματειακή και Τεχνική υποστήριξη του έργου. Υποχρεώσεις υπευθύνων μαθημάτων : να τηρούν τις ώρες και τις μεθόδους επικοινωνίας που θα καθορίζουν στους συμμετέχοντες, να αποστέλλουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις απαντήσεις από τα τεστ, τις ασκήσεις και την τελική εξέταση να δίδουν τις σημειώσεις και το υλικό των μαθημάτων στον προκαθορισμένο από το πρόγραμμα χρόνο για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη ροή αυτής να βελτιώνουν συνεχώς το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης τους, με εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού, για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας του έργου. e-learning Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 8

10 6. Τρόπος Εξέτασης Με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος θα αποστέλλεται στον συμμετέχοντα το τελικό διαγώνισμα όπου δύναται να είναι : πρακτικές ασκήσεις ή/και ένα τεστ πολλαπλών επιλογών (multiple choice), ή/και να καταθέτει μια εργασία, ή/και άλλος τρόπος εξέτασης που επιλέγει ο Υπεύθυνος του μαθήματος. Μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που θα ανακοινώνεται, θα καλείται να τα επιστρέψει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος και κατά συνέπεια για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης. Ο τρόπος βαθμολόγησης του κάθε μαθήματος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του υπευθύνου του κάθε μαθήματος, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της Επιστήμης. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από το 0 έως το 100. Επιτυχημένη θεωρείται η διαδικασία όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50, οπότε και παρέχεται στον εκπαιδευόμενο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του μαθήματος. Εάν ο βαθμός του είναι μικρότερος του 50, τότε η εξέταση μπορεί να επαναληφθεί εντός 5 ημερών έπειτα από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του μαθήματος ή να μεταφερθεί στη επόμενη περίοδο του κύκλου. Εάν και πάλι η εξέταση αδυνατεί να δώσει προαγωγικό βαθμό μεγαλύτερο του 50, τότε παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος. 7. Αξιολόγηση του Προγράμματος Με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι προχωρούν σε αξιολόγηση του κάθε μαθήματος. Για την παραλαβή των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης, ο συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει την αξιολόγηση του μαθήματος και να την αποστείλει. Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος υποβάλλεται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον Υπεύθυνο του μαθήματος για την τελική αξιολόγηση του μαθήματος του χωρίς να του γνωστοποιεί τα ονόματα και τις αντίστοιχες e-learning Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 9

11 αξιολογήσεις. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου του Προγράμματος, υποβάλλει σχετική έκθεση στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την πορεία του Προγράμματος. 8. Γραμματεία του Προγράμματος Η Γραμματεία του Προγράμματος στελεχώνεται από : τον Διαχειριστή του Προγράμματος, τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Προγράμματος εξυπηρέτηση εκπαιδευόμενων, τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης και Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή Υποψήφιους Διδακτορες, υπεύθυνους για την εκπαιδευτική παρακολούθηση της πλατφόρμας. Η Γραμματεία του Προγράμματος αναλαμβάνει την οικονομική και εκπαιδευτική Διαχείριση του Προγράμματος, παρέχει πρόσβαση στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες στην Πλατφόρμα, στέλνει τις ασκήσεις στους εκπαιδευόμενους, επικοινωνεί μαζί τους για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ή για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και γενικά είναι αρμόδια για οποιαδήποτε εργασία σχετίζεται με τη λειτουργία του Προγράμματος. Η τεχνική υπηρεσία υποστήριξης του προγράμματος είναι διαθέσιμη στους εκπαιδευόμενους για να παρέχει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Προγράμματος. e-learning Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 10

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα