Ευγένιου Αρ. Γιαρένη Ανακριτή του Στρατοδικείου Αθηνών - Υπ. Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευγένιου Αρ. Γιαρένη Ανακριτή του Στρατοδικείου Αθηνών - Υπ. Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου"

Transcript

1 Κύρωση του 13ου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας * * Δημοσιεύτηκε στην «Ποινική Δικαιοσύνη», 2005, σελ Ευγένιου Αρ. Γιαρένη Ανακριτή του Στρατοδικείου Αθηνών - Υπ. Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου Με τη θέση σε ισχύ του Ν 3289/2004, με τον οποίο κυρώθηκε το 13ο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, εξοβελίζεται πλήρως από το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα η πρόβλεψη της ποινής του θανάτου, η οποία παρέμενε μόνο εντός του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ), απειλούμενη για στρατιωτικά εγκλήματα τελούμενα κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου, των οποίων η φύση και η βαρύτητα είχε κριθεί ότι καθιστούσαν αναγκαία την in abstracto πρόβλεψη στο νόμο και της ποινής αυτής. Στο άρθρο που ακολουθεί εξετάζονται τα αποτελέσματα της κύρωσης του Πρωτοκόλλου αυτού, ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις του ΣΠΚ. In accordance with the provisions of Protocol no 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Vilnius on 3 May 2002, the death penalty is abolished in all circumstances. This article examines the results of the ratification of this Protocol, particularly in relation to the Greek Military Penal Code. 1. Η και ο ΣΠΚ Μετά από την που επήλθε με τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 Ν 2172/1993, η οποία όριζε ότι η ποινή του θανάτου καταργείται και ότι όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη αποκλειστικώς η ποινή αυτή νοείται ότι απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης 1 και την κατάργηση το επόμενο έτος και των σχετικών άρθρων 50 και 86 ΠΚ, 2 η πρόβλεψη της θανατικής ποινής παρέμεινε μόνο εντός των διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (στο εξής ΣΠΚ), απειλούμενη για στρατιωτικά κακουργήματα τελούμενα κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου, των οποίων η φύση και η βαρύτητα κρίθηκε ότι καθιστούσαν αναγκαία την in abstracto πρόβλεψη στο νόμο και της ποινής αυτής. 3 1 Ενώ οριζόταν ακόμη ότι εάν η ποινή του θανάτου προβλέπεται διαζευκτικώς με άλλη ποινή, νοείται ότι απειλείται μόνο η τελευταία. Βλ. άρθρο 33 παρ. 1 Ν.2172/1993 (ΦΕΚ Α 207/ ) 2 Τα άρθρα 50 και 86 ΠΚ καταργήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 12 περ. β του Ν. 2207/1994 (ΦΕΚ Α 65/ ). Πριν από την κατάργησή τους τα άρθρα αυτά είχαν ως εξής: [Άρθρο 50 Θανατική ποινή «Στην εκτέλεση της θανατικής ποινής παρευρίσκονται μόνο οι αρχές που τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση» Άρθρο 86 Επιβολή θανατικής ποινής «Σε όσες περιπτώσεις ο νόμος προβλέπει διαζευκτικά την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή τη θανατική ποινή, η τελευταία επιβάλλεται μόνο αν το είδος και ο τρόπος της εκτέλεσης της πράξης, καθώς και όλες οι άλλες περιστάσεις καθιστούν την πράξη ιδιαιτέρως απεχθή ή αν ο δράστης είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια»]. 3 Για ιστορικούς περισσότερο λόγους, θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η θανατική ποινή καταργήθηκε ήδη από το 1786 στην Τοσκάνη, από τον εμπνεόμενο από φιλελεύθερες απόψεις Δούκα Λεοπόλδο και τον επόμενο χρόνο (1787) στην Αυστρία, από τον ηγεμόνα της Ιωσήφ Β, αδελφό του πρώτου. (Βλ. σχετ., Γαρδίκας Κ., Η ποινή του θανάτου, ΠοινΧρ τόμος Δ (1954), σελ. 257). Η θανατική ποινή καταργήθηκε επίσης στη Πορτογαλία το 1867, στην Ολλανδία το 1870, στην Νορβηγία το 1902, στη Σουηδία το 1921, στην Ισπανία το 1932, στην Ελβετία το 1937 και μετά την

2 Οι σχετικές ρυθμίσεις του ΣΠΚ θεωρήθηκαν σύμφωνες τόσο με το προαναφερόμενο άρθρο 33 Ν 2172/1993, όσο και με το 6 ο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου, το οποίο, μολονότι δεν είχε ακόμη κυρωθεί κατά την κατάθεση προς ψήφιση του σχεδίου νόμου «Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας», 4 εν τούτοις λήφθηκε υπόψη από την επιτροπή αναθεώρησης του ΣΠΚ, η οποία είχε ανασυγκροτηθεί με την υπ αριθμ. Φ.600/ΑΔ611/Σ.69/ κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του αρμόδιου Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αφού σύμφωνα με την επιτροπή θεωρήθηκε ότι «εκφράζει τις σύγχρονες ηθικές και φιλοσοφικοπολιτικές αντιλήψεις των Ευρωπαϊκών δημοκρατικών χωρών επί του ζητήματος αυτού». 5 Με την αναθεώρηση του Συντάγματος που επήλθε με το Ψήφισμα της 6 ης Απριλίου 2001 της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, υπήρξε και σχετική με τη θανατική ποινή συνταγματική ρύθμιση, αφού στην αναθεωρημένη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 Σ ορίζεται ότι: «Η γενική δήμευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν». Έτσι, η θανατική ποινή παρέμεινε στο ΣΠΚ περιβαλλόμενη με σχετική συνταγματική κάλυψη, με το σημαντικό περιορισμό της διαζευκτικής με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης πρόβλεψης και απειλούμενη μόνο για στρατιωτικά κακουργήματα τελούμενα σε πολεμική περίοδο. Ήδη με το Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την σε όλες τις περιστάσεις», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από , κυρώθηκε το 13 ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου καταργείται η θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς πρόβλεψη εξαίρεσης όπως συνέβαινε στο κείμενο του 6 ου Πρωτοκόλλου, με συνέπεια την συνακόλουθη κατάργηση ή τροποποίηση των άρθρων του ΣΠΚ που προέβλεπαν σχετικά. 2. Οι σχετικές με τη θανατική ποινή προβλέψεις του ΣΠΚ και οι ρυθμίσεις του 6ου και του 13ου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ α. Οι σχετικές προβλέψεις του ΣΠΚ Στο άρθρο 7 παρ. 1 ΣΠΚ [Είδη ποινών] ορίζεται ότι «1. Τα στρατιωτικά εγκλήματα τιμωρούνται με τις παρακάτω ποινές: Α. Κύριες: α) Θάνατος β) Κάθειρξη, ισόβια ή πρόσκαιρη γ) Φυλάκιση Β. Παρεπόμενες, εκτός από τις προβλεπόμενες από τον Ποινικό Κώδικα: α) Καθαίρεση β) Έκπτωση», ενώ το άρθρο 8 ΣΠΚ [Επιβολή θανατικής ποινής] ορίζει ότι «Σε όσες περιπτώσεις ο νόμος προβλέπει τη θανατική ποινή διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, το δικαστήριο, για την επιβολή της πρώτης, λαμβάνει υπόψη επαναφορά της στην Αυστρία, καταργήθηκε εκ νέου το Στην Ιταλία, ενώ είχε καταργηθεί από το 1889, επανήλθε το 1930, για να καταργηθεί και πάλι μεταπολεμικά, με το Σύνταγμα του Στη Δυτική Γερμανία, τέλος, καταργήθηκε με το δημοκρατικό Σύνταγμα του 1949, ως αποτέλεσμα κυρίως της συχνότατης χρήσης της κατά την εποχή του Γ Ράϊχ. (Βλ. σχετ., Γάφος Η., Η ποινή του θανάτου, ΠοινΧρ ΚΖ (1977), σελ Το σχέδιο αυτό κυρώθηκε στη συνέχεια με το πρώτο άρθρο του Ν 2287/1995 «Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» (ΦΕΚ Α 20/ ). 5 Βλ. σχετ., Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας», σε Σάμιος Θ., (επιμ.) «Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία», εκδ. Δίκαιο & Οικονομία, Αθήνα 2004, σελ. 3. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το 6 ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ, κυρώθηκε τελικά με το Ν 2610/1998 (ΦΕΚ Α 110/ ) και τέθηκε στη χώρα μας σε ισχύ από , σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 αυτού. (Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 254/ ). 2

3 και τον ενδεχόμενο κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας ή την μαχητική ικανότητα του στρατού». Η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 8 ΣΠΚ, ρυθμίζει τα σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής, κατ ανάλογο με την καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 86 ΠΚ τρόπο. 6 Σε όσες περιπτώσεις ο ΣΠΚ προβλέπει τη θανατική ποινή (πάντοτε διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης), για την επιβολή της θανατικής ποινής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο και ο ενδεχόμενος κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας ή την μαχητική ικανότητα του στρατού. Μόνο όταν συντρέχει μια από τις δύο (ή και οι δύο μαζί) προαναφερόμενες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει την ποινή του θανάτου, χωρίς αυτό να σημαίνει, ότι κάθε φορά που συμβαίνει αυτό το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να την ποινή αυτή. Και τότε ακόμα έχει τη διαζευκτική ευχέρεια επιβολής, αντί της θανατικής, της ποινής της ισόβιας κάθειρξης. 7 Στο άρθρο 9 ΣΠΚ [Καθαίρεση] ορίζεται ότι «1. Η καθαίρεση επιφέρει στέρηση του βαθμού του στρατιωτικού και του δικαιώματός του να φέρει οποιοδήποτε παράσημο, ως και ανικανότητά του να υπηρετεί στο στρατό ή στο λιμενικό σώμα με οποιαδήποτε ιδιότητα. 2. Η καθαίρεση επέρχεται όταν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη. 3. Η ποινή του θανάτου ή της κάθειρξης επιφέρει αυτοδικαίως και καθαίρεση του στρατιωτικού». Το άρθρο 14 παρ. 1 ΣΠΚ [Εκτέλεση ποινών] όριζε, τέλος, ότι «1. Η ποινή του θανάτου που επιβάλλεται από στρατιωτικό δικαστήριο εκτελείται με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού». 8 Το αντίστοιχο άρθρο 6 παρ. 1 του προγενέστερου ΣΠΚ (ΑΝ 2803/41), όριζε ότι η ποινή του θανάτου «εκτελείται διά τυφεκισμού, κατά τας εν τοις στρατιωτικοίς κανονισμοίς ειδικωτέρας διατάξεις». Εκτέλεση της ποινής, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, πριν να τηρηθεί η οριζόμενη στο Ν 3861/1929 «Περί χάριτος κλπ.» διαδικασία (άρθρο 8, όπως αυτό είχε 6 Βλ. το κείμενο του άρθρου 86 ΠΚ, το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 περ. β του Ν. 2207/1994 (ΦΕΚ Α 65/ ) παραπάνω, υποσημ Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στρατιωτικά κακουργήματα για τα οποία ο ΣΠΚ προβλέπει τη θανατική ποινή, πάντοτε διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, είναι συνολικά τριάντα πέντε (35) τον αριθμό και συγκεκριμένα: Η προδοσία (άρθρο 15 ΣΠΚ), η παράδοση θέσης (άρθρο 16 ΣΠΚ), η βλάβη συγκοινωνιών (άρθρο 19 παρ. 2 ΣΠΚ), η βλάβη ηλεκτρονικών και άλλων μέσων πληροφοριών (άρθρο 20 παρ. 2 ΣΠΚ), η αθέμιτη συλλογή πληροφοριών (άρθρο 22 β ΣΠΚ), η είσοδος εχθρού σε απαγορευμένους τόπους (άρθρο 24 ΣΠΚ), η βοήθεια σε κατάσκοπο (άρθρο 28 ΣΠΚ), η απόπειρα και προπαρασκευή προδοσίας και κατασκοπείας (άρθρο 30 παρ. 1 ΣΠΚ), η ανυποταξία σε πολεμική περίοδο (άρθρο 32 περ. β ΣΠΚ), η λιποταξία εσωτερικού σε πολεμική περίοδο (άρθρο 33 παρ. 2 εδ. β και παρ. 3 εδ. β ΣΠΚ), η λιποταξία εξωτερικού σε πολεμική περίοδο (άρθρο 36 παρ. 2 εδ. β ΣΠΚ), η λιποταξία ενώπιον του εχθρού (άρθρο 38 ΣΠΚ), η αυτομολία (άρθρο 39 ΣΠΚ), η πρόκληση ανικανότητας ενώπιον του εχθρού (άρθρο 42 παρ. 1 β ΣΠΚ), η στάση (άρθρο 46 παρ. 2 εδ. α ΣΠΚ), η ανυπακοή ενώπιον του εχθρού (άρθρο 53 παρ. 1 εδ. β ΣΠΚ), η παράνομη ανάληψη ή διατήρηση αρχηγίας (άρθρο 69 παρ. 2 ΣΠΚ), η αυθαίρετη εχθροπραξία (άρθρο 70 παρ. 3 ΣΠΚ), η παράταση εχθροπραξιών (άρθρο 71 ΣΠΚ), η εγκατάλειψη φυλακής, θέσης ή περιοχής προς επιτήρηση ενώπιον του εχθρού (άρθρο 76 παρ. 1 περ. γ ΣΠΚ), η παράλειψη προμήθειας εφοδίων (άρθρο 81 παρ. 1 εδ. γ ΣΠΚ), η εγκατάλειψη αρχηγίας ή σχηματισμού (άρθρο 82 παρ. 1 και παρ. 2 ΣΠΚ), η υποστολή σημαίας (άρθρο 96 ΣΠΚ), η πρόωρη εγκατάλειψη πλοίου ή αεροσκάφους (άρθρο 97 ΣΠΚ), ο αποχωρισμός πλοίου από το πλοίο του αρχηγού (άρθρο 99 εδ. α ΣΠΚ), η εγκατάλειψη συνοδείας (άρθρο 101 ΣΠΚ), η απώλεια ή βλάβη πλοίου ή αεροσκάφους (άρθρο 103 παρ. 1 β ΣΠΚ), η εγκατάλειψη πλοίου από πλοηγό (άρθρο 107 ΣΠΚ), η πλοηγία σε εχθρικό πλοίο (άρθρο 109 ΣΠΚ), η απώλεια πλοίου νηοπομπής (άρθρο 110 ΣΠΚ), η σωματική βία ή απειλή εναντίον κυβερνήτη (άρθρο 125 παρ. 1 β ΣΠΚ), η μετάδοση ψευδούς σήματος (άρθρο 129 εδ. β ΣΠΚ), η διέλευση πάνω από ξένο έδαφος ή η προσγείωση σε μη προσδιορισμένους τόπους (άρθρο 134 παρ. 1 β ΣΠΚ), η μετάδοση στρατιωτικών μυστικών (άρθρο 144 παρ. 3 και παρ. 4 ΣΠΚ) και η στάση αιχμαλώτων (άρθρο 164 παρ. 2 ΣΠΚ). 8 Προεδρικό Διάταγμα με τέτοιο περιεχόμενο, βέβαια, ποτέ δεν εκδόθηκε. 3

4 τροποποιηθεί με τον ΑΝ 1019/1938). Η ποινή μπορούσε να εκτελεστεί μόνο σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως χάριτος, ή παρερχομένης απράκτου της τασσόμενης προθεσμίας. 9 β) Οι ρυθμίσεις του 6ου και του 13ου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 6 ο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου, το οποίο κυρώθηκε με το Ν 2610/1998 (ΦΕΚ Α 110/ ), τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εξελίξεις σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη εξέφραζαν μία γενικότερη τάση υπέρ της κατάργησης της ποινής του θανάτου, αποφάσισαν την, με μία όμως εξαίρεση: Ένα κράτος θα μπορούσε να προβλέψει στην εσωτερική του νομοθεσία την ποινή του θανάτου, για πράξεις τελούμενες σε καιρό πολέμου ή επικείμενου κινδύνου πολέμου. Προβλέφθηκε βέβαια ότι η θανατική ποινή δεν θα επιβάλλεται παρά μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στη νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις της και ότι το κράτος αυτό θα γνωστοποιεί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης τις σχετικές με τη θανατική ποινή διατάξεις της νομοθεσίας του. Τις ρυθμίσεις αυτές του 6 ου Πρωτοκόλλου είχαν υπόψη, όπως αναφέρεται εισαγωγικά, οι συντάκτες του σχεδίου του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα 10 και έτσι τέθηκαν εντός του κειμένου του ΣΠΚ που τελικά ψηφίστηκε, οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1, 8, 9 παρ. 3 και 14 παρ. 1 οι οποίες προαναφέρθηκαν. Το 13 ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ, υπογράφηκε από την Ελλάδα στις 3 Μαΐου 2002 στο Βίλνιους της Λιθουανίας και κυρώθηκε τελικά δύο χρόνια αργότερα με το Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την σε όλες τις περιστάσεις», αποκτώντας την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος. Τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης προέβησαν στη σύνταξη και υπογραφή του 13 ου Πρωτοκόλλου, με την πεποίθηση ότι το δικαίωμα στην ζωή του καθενός αποτελεί βασική αξία σε μια δημοκρατική κοινωνία και θεωρώντας ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής είναι ουσιώδους σημασίας για την προστασία αυτού του δικαιώματος, αλλά και για την πλήρη αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπινων όντων. 9 Βλ. σχετ., Γιαννήρης Σ., Ερμηνεία του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος, β εκδ., Αθήναι 1959, σελ. 16. Πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι το άρθρο 8 Ν 3861/1929 όριζε ακόμη ότι εάν παρερχόταν πενταετία από την καταδίκη σε θάνατο χωρίς να εκτελεστεί η ποινή, η θανατική ποινή μετατρεπόταν αυτοδικαίως σε ισόβια κάθειρξη. Η ρύθμιση οφειλόταν στην αγανάκτηση που είχε προκληθεί στη διεθνή κοινή γνώμη από την εκτέλεση των αναρχικών Sacco και Vanzeti στη Μασσαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, επτά ολόκληρα χρόνια μετά από την καταδίκη τους. Βλ., σχετ., Ζησιάδης Ι., Ποινικόν Δίκαιον, Γενικόν Μέρος, τόμος Β, Θεσσαλονίκη 1971, σελ Την Επιτροπή Αναθεώρησης του ΣΠΚ ας σημειωθεί ότι αποτελούσαν οι: Δ. Κονδύλης, Πρόεδρος Εφετών, ο οποίος προήχθη ακολούθως σε Αρεοπαγίτη, ως πρόεδρος, και Δ. Σπινέλλης, καθηγητής πανεπιστημίου, Α. Καρράς, καθηγητής πανεπιστημίου (με αναπληρωτή τον επίκουρο καθηγητή Α. Κωνσταντινίδη), Κ. Μαυριάς, καθηγητής πανεπιστημίου, Χ. Μυλωνόπουλος, αναπλ. καθηγητής πανεπιστημίου (ο οποίος αντικαταστάθηκε στις από τον λέκτορα Α. Παπανεοφύτου), Ε. Θεοχαράτος, Αναθεωρητής Β (με αναπληρωτή τον Αναθεωρητή Γ Θ. Τζαφερόπουλο, οι οποίοι και οι δύο αντικαταστάθηκαν στις , λόγω αποστρατείας, από τους Σ. Αλεβίζο, Αναθεωρητή Β και Γ. Μητσόπουλο, Αναθεωρητή Γ ), Γ. Καμβύσης, Δικ. Σύμβουλος Α (με αναπληρωτή τον Δικ. Σύμβουλο Α Κ. Γεωργαλάκη), ως μέλη. Η Επιτροπή είχε συγκροτηθεί αρχικά το έτος 1991 με την υπ' αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας (όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ / και 25432/ όμοιες που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν. 1911/1990) και ανασυγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ.600/ΑΔ 611/Σ.69/ κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του αρμόδιου Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, με τα αυτά μέλη και γραμματέα τον Ε. Χαριτάκη, ώστε να προβεί στην τελική αναθεώρηση του σχεδίου του ΣΠΚ. 4

5 Επιθυμώντας λοιπόν να ενισχύσουν την προστασία του δικαιώματος στην ζωή που εγγυάται η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η οποία υπεγράφη στην Ρώμη στις , και παρατηρώντας ότι το 6 ο Πρωτόκολλο της Συμβάσεως, που υπεγράφη στο Στρασβούργο στις , δεν εξαιρεί την θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση, αποφάσισαν «να κάνουν ένα τελικό βήμα προς την σε όλες τις περιστάσεις». 11 Έτσι ορίστηκε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου, ότι η θανατική ποινή θα καταργηθεί και ότι κανείς δεν θα καταδικάζεται σε τέτοια ποινή ή θα εκτελείται (άρθρο 1). Ορίστηκε ακόμη ότι καμία παρέκκλιση δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου, βάσει του άρθρου 15 της Συμβάσεως της Ρώμης (άρθρο 2) και επίσης ορίστηκε ότι καμία επιφύλαξη δεν επιτρέπεται ως προς τις διατάξεις του, βάσει του άρθρου 57 της Συμβάσεως αυτής (άρθρο 3). Στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου ορίστηκε ότι κάθε κράτος μπορεί, κατά την στιγμή της υπογραφής ή της καταθέσεως του εγγράφου κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως, να προσδιορίσει το έδαφος ή τα εδάφη επί των οποίων θα έχει εφαρμογή το Πρωτόκολλο και ακόμη ότι κάθε Κράτος μπορεί σε κάθε μεταγενέστερο χρόνο, με δήλωση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος που θα προσδιορίζεται στη δήλωση, ενώ στο άρθρο 5 ορίστηκε ότι μεταξύ των Κρατών-Μελών, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Πρωτοκόλλου, θα θεωρούνται ως πρόσθετα άρθρα της Συμβάσεως της Ρώμης. Στα επόμενα άρθρα του Πρωτοκόλλου, ορίστηκαν τα σχετικά με την υπογραφή και επικύρωσή του από τα Κράτη-Μέλη (άρθρο 6), τα σχετικά με τη θέση του σε ισχύ (άρθρο 7) και τέλος στο άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, ορίστηκαν τα καθήκοντα του θεματοφύλακα αυτού, δηλαδή τα σχετικά καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Διατάξεις του ΣΠΚ οι οποίες τροποποιούνται ή καταργούνται Από τη θέση σε ισχύ ( ) του κυρωτικού του 13 ου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ νόμου (Ν 3289/2004) αναγκαίως καταργούνται, ή τροποποιούνται ανάλογα, οι σχετικές με τη θανατική ποινή προβλέψεις του ΣΠΚ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού. Εν συντομία παρατίθενται στη συνέχεια οι σχετικές αλλαγές. Πρώτον, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 7 ΣΠΚ [Είδη ποινών] η οποία πλέον έχει ως εξής: "1. Τα στρατιωτικά εγκλήματα τιμωρούνται με τις παρακάτω ποινές: Α. Κύριες: α) Κάθειρξη, ισόβια ή πρόσκαιρη. β) Φυλάκιση. Β. Παρεπόμενες, εκτός από τις προβλεπόμενες από τον Ποινικό Κώδικα: α) Καθαίρεση. β) Έκπτωση". Δεύτερον, καταργείται το άρθρο 8 ΣΠΚ [Επιβολή θανατικής ποινής], το οποίο πριν από την κατάργησή του προέβλεπε ότι «Σε όσες περιπτώσεις ο νόμος προβλέπει τη θανατική ποινή διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, το δικαστήριο, για την επιβολή της πρώτης, λαμβάνει υπόψη και τον ενδεχόμενο κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας ή την μαχητική ικανότητα του στρατού». Τρίτον, η παράγραφος 3 του άρθρου 9 ΣΠΚ [Καθαίρεση] αντικαθίσταται ως εξής: "3. Η ποινή της κάθειρξης επιφέρει αυτοδικαίως και καθαίρεση του στρατιωτικού". 11 Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Προοίμιο του 13 ου Πρωτοκόλλου, όπως περιλαμβάνεται στον κυρωτικό Νόμο 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) 12 «Ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ειδοποιήσει όλα τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης για: α. κάθε υπογραφή, β. την κατάθεση ενός εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, γ. κάθε ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 7, δ. κάθε άλλη πράξη, ειδοποίηση ή κοινοποίηση σχετική με το παρόν Πρωτόκολλο». (Βλ. άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, που κυρώθηκε με το Ν 3289/2004). 5

6 Τέταρτον, καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 14 ΣΠΚ [Εκτέλεση ποινών] 13 ενώ οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου αυτού αναριθμούνται λαμβάνοντας τους αριθμούς 1 έως και 4 αντίστοιχα, και τέλος, όπου στις διατάξεις του ΣΠΚ προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται πλέον ότι απειλείται μόνον η τελευταία. 14 Αντί επιλόγου Με τη θέση σε ισχύ από του Ν 3289/2004, εξοβελίζεται πλήρως από το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα η πρόβλεψη της ποινής του θανάτου, η οποία παρέμενε μόνο εντός του ΣΠΚ, απειλούμενη για στρατιωτικά κακουργήματα τελούμενα κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου, των οποίων η φύση και η βαρύτητα είχε κριθεί ότι καθιστούσαν αναγκαία την in abstracto πρόβλεψη στο νόμο και της ποινής αυτής, πάντοτε διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Κλείνοντας την μικρή αυτή παρουσίαση, θα παραθέσουμε χωρίς κανένα περαιτέρω σχολιασμό, αντί επιλόγου, ένα μικρό απόσπασμα από το έργο του μεγάλου ιστορικού της αρχαιότητας και σπουδαίου ανατόμου της ανθρώπινης ψυχής Θουκυδίδη: «Μα είμαστε όλοι από τη φύση μας επιρρεπείς στα σφάλματα, είτε στην ιδιωτική είτε στη δημόσια ζωή και δεν υπάρχει κανένας νόμος που να το εμποδίζει αυτό, γιατί οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει προοδευτικά όλες τις τιμωρίες στην προσπάθειά τους να αδικούνται λιγότερο από τους εγκληματίες. Και είναι πιθανό παλαιότερα οι ποινές για μεγαλύτερα αδικήματα να ήταν ηπιότερες και με το πέρασμα του χρόνου οι περισσότερες κατέληξαν, λόγω των παραβάσεων, να γίνουν θανατικές. Και πάλι όμως γίνονται παραβάσεις. Ή θα βρούμε ένα φόβητρο πιο τρομαχτικό απ το θάνατο, ή ο θάνατος δεν εμποδίζει καθόλου. Η φτώχεια με τις ανάγκες της, που γεμίζει τους ανθρώπους θράσος, και η δύναμη με την αλαζονεία και την περηφάνια της, που τους γεμίζει πλεονεξία, ή άλλες συνθήκες, με τα ανθρώπινα πάθη τους που το καθένα κυριαρχείται από ένα ισχυρότερο, σπρώχνουν τους ανθρώπους στον κίνδυνο.» Η παρ. 1 του άρθρου 14 ΣΠΚ πριν από την κατάργησή της είχε ως εξής: «1. Η ποινή του θανάτου που επιβάλλεται από στρατιωτικό δικαστήριο εκτελείται με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού». 14 Σχετικά με τα στρατιωτικά κακουργήματα για τα οποία ο ΣΠΚ προβλέπει την ποινή του θανάτου, πάντοτε διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, τα οποία είναι συνολικά τριάντα πέντε (35) τον αριθμό, βλ. παραπάνω υποσημείωση Θουκυδίδης, Ιστοριών ΙΙΙ, 45, 1 κ.ε., από απόσπασμα περιλαμβανόμενο στο έργο «Τι είναι ο άνθρωπος;», της σειράς Αρχαίων συγγραφέων των εκδόσεων Εξάντας, Αθήνα 2001, σελ. 105 (μτφρ. Ιώ Μανωλέσσου, Δ. Κουκουζίκα, Π. Σεράνης, Ευ. Καρακάσης), ανθολόγηση K. Bartels (Was ist der Mensch? Texte zur Anthropologie der Antike, Μόναχο 1975). 6

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 1988 Β ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-066-5 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò»

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» LawNet L e g a l S e a r c h E n g i n e s ùò äçìéïõñãßáò, åëåõèåñßáò êáé áóõäïóßáò Ðñïóôáóßá & ðñïóâïëþ ôïõ éäéùôéêïý âßïõ Äéêçãïñéêü Ãñáöåßï Ãñçãüñç Ôóüëéá & Óõíåñãáôþí

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε περίπτωση ενόπλων συρράξεων

Η προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε περίπτωση ενόπλων συρράξεων περιβάλλοντος σε περίπτωση Με αφορµή την κύρωση, µε το Ν 3317/2005 (ΦΕΚ Α 45/23.2.2005), του εύτερου Πρωτοκόλλου του 1999 στη Σύµβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» Ον/μο : Παπαγιάννης Γεώργιος Αρ. Μητρ. :1340200300838 Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδ. Καθ. : Ανδρέας Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Ναρκωτικών»

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Ναρκωτικών» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Ναρκωτικών» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Προοίµιο Η διάδοση των ναρκωτικών, φαινόµενο µε παγκόσµιες και µε εθνικές διαστάσεις, συνεχίζει να πλήττει τη σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Σχολή Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής : Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Περίοδος Δεκέμβριος 2004 Ιούνιος 2005 Αναγκαστική Εργασία Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων Άρθρο 1 Καµιά ποινή χωρίς νόµο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Master of Total

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα και διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων» «Illegal means of proof and ascertainment of felonies»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα και διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων» «Illegal means of proof and ascertainment of felonies» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΤΟΜ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚ/ΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ:ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ... 5 1.1 Μεθοδολογία... 5 1.2 Ορισμοί... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ Α.Μ.1340200700143 ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.Σηµασία 2 II.Ελληνική Ρύθµιση 2 α.προηγούµενα Συντάγµατα...2 β.ισχύον Σύνταγµα...3 III. ιεθνής κατοχύρωση-ξένα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Προοίμιο Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των Κρατών κάτω από τον Χάρτη των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ 2012-2013

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ 2012-2013 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ 2012-2013 Αδάμ Γ. Στεφανάδης Υπεύθυνος Νομικής Υπηρεσίας Κ.Ζ. Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Μ.Δ. Παν. Αθηνών στο Ποινικό Δίκαιο ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος άρθρο 114 Σχ. Ευρ. Σ. Abuse of a right article 114 of the European Constitution

Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος άρθρο 114 Σχ. Ευρ. Σ. Abuse of a right article 114 of the European Constitution ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.Γ. ηµητρόπουλος ΘΕΜΑ Καταχρηστική

Διαβάστε περισσότερα