ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2287/1995 (ΦΕΚ Α 20/ ) «Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας του οποίου το κείµενο ακολουθεί, όπως καταρτίσθηκε από την αναθεωρητική επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 1911/1990. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ

2 ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικοί Ορισµοί Άρθρο 1. Ορισµός στρατιωτικού εγκλήµατος Στρατιωτικό έγκληµα είναι κάθε πράξη που προβλέπεται και τιµωρείται από τις διατάξεις αυτού του κώδικα. [αντιστ. άρθρ. 1 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 7 παρ. 1 Σ [:Έγκληµα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόµο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης], 1 ΠΚ [Καµµία ποινή χωρίς νόµο], 14 ΠΚ [Έννοια της αξιόποινης πράξης] Νοµολογία: ΑΠ 729/1998 ΠοινΧρ ΜΘ (1999), 249 & Ποιν ικ 1998, 650 ΣυµβΣτρΑθ 76/1996 ΠοινΧρ ΜΣΤ (1996), 1157, ιδίως 1160 (µε εν µέρει αντίθετη πρόταση Γ. Σπυρόπουλου) ΑΠ 1119/1991 Αρµ ΜΣΤ (1992), 174 (µε σχόλιο. Σπυράκου) Συµβ ιαρκστρθεσ 251/1987 Υπερ 1992, 960 (µε πρόταση Α. Παπαδαµάκη) Άρθρο 2. Τοπικά όρια ισχύος του κώδικα Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρµόζονται και για πράξεις που τελέστηκαν εκτός των ορίων της επικράτειας. [αντιστ. άρθρ. 4 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 6 ΠΚ [Εγκλήµατα ηµεδαπών στην αλλοδαπή], 7 ΠΚ [Εγκλήµατα αλλοδαπών στην αλλοδαπή], 8 ΠΚ [Εγκλήµατα στην αλλοδαπή που τιµωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόµους], 9 ΠΚ [Ακαταδίωκτο εγκληµάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή], 10 ΠΚ [Υπολογισµός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή], 11 ΠΚ [Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων], 16 ΠΚ [Τόπος τέλεσης της πράξης], 297 παρ.2 & 3 ΠΚ [Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο µε διενέργεια λαθρεµπορίου], 123 επ. ΚΠ [Εγκλήµατα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό], 199 παρ. 2 ΣΠΚ [Τοπική αρµοδιότητα] Νοµολογία: ΠεντΑερΑθ 429/1997 Ποιν ικ 1999, 59 2

3 ΣυµβΝαυτΠειρ 418/1996 Υπερ 1997, 102 (µε πρόταση Ν. Παπαδακάκη και παρατηρήσεις Σ. Παύλου) Συµβ ιαρκναυτπειρ 10/1993 ΠοινΧρ ΜΓ (1993), 452 (µε πρόταση Ν. Μακρή) Συµβ ιαρκστραεραθ 268/1990 Υπερ 1991, 502 (µε πρόταση Σ. Αργουζή) Άρθρο 3. Ισχύς διατάξεων του ποινικού κώδικα Οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.), όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρµόζονται και στα στρατιωτικά εγκλήµατα, εφόσον δεν περιέχονται διαφορετικές ρυθµίσεις στον παρόντα Κώδικα. [αντιστ. άρθρ. 2 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 12 ΠΚ [Ειδικοί ποινικοί νόµοι], 1 ΣΠΚ [Ορισµός στρατιωτικού εγκλήµατος], 213 παρ. 1 ΣΠΚ [Εφαρµογή Κώδικα Ποινικής ικονοµίας] Νοµολογία: ΣυµβΣτρΞάνθης 15/2001 ΠΛογ 2001, 639 (µε πρόταση Χ. Βαλσαµίδη) ΠεντΑερΑθ 429/1997 Ποιν ικ 1999, 59 ΑΠ 1354/1997 Υπερ 1998, 537 Άρθρο 4. Φόβος Στα στρατιωτικά εγκλήµατα ο φόβος δεν επηρεάζει τον καταλογισµό, αν το στρατιωτικό καθήκον απαιτεί από το δράστη να εκτεθεί σε προσωπικό κίνδυνο. [αντιστ. άρθρ. 18 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 23 εδ β ΠΚ [Υπέρβαση της άµυνας], 25 παρ.2 ΠΚ [Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο], 32 παρ.2 ΠΚ [Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισµό] Νοµολογία: ΣυµβΝαυτΠειρ 228/1997 Υπερ 1998, 615 (µε πρόταση Γ. ουβλέκα) Συµβ ιαρκστρκαβ 2/1991 Υπερ 1991, 935 επ. (µε πρόταση Σ. Τζιαµτζή και παρατηρήσεις Α. Παπαδαµάκη) Άρθρο 5. Έννοια των όρων του κώδικα 1. Στον κώδικα αυτό οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται µε την εξής σηµασία: α) Στρατός είναι ο ελληνικός στρατός της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα και στρατιωτικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που ανήκουν σ αυτόν. β) Στρατιωτικοί είναι όσοι ανήκουν στο στρατό και στο λιµενικό σώµα. γ) Οπλίτες είναι οι υπαξιωµατικοί, οι λιµενοφύλακες, οι στρατιώτες, οι ναύτες, οι σµηνίτες και οι µαθητές των στρατιωτικών σχολών. δ) Αρχηγός είναι κάθε στρατιωτικός, που αναλαµβάνει νόµιµα τη διοίκηση οποιουδήποτε τµήµατος του στρατού ή του λιµενικού σώµατος. ε) Οι όροι διοικητής, κυβερνήτης, αρχηγός σχηµατισµού και χειριστής, νοούνται σύµφωνα µε τους όρους που ισχύουν για την κατάσταση αξιωµατικών και τους κανονισµούς του στρατού ή του λιµενικού σώµατος. στ) Σώµα είναι κάθε σώµα, τµήµα, απόσπασµα, πλοίο ή υπηρεσία που ανήκει στο στρατό ή στο λιµενικό σώµα. 3

4 ζ) Πλοίο είναι κάθε πλωτό µέσο του στρατού και του λιµενικού σώµατος, στο οποίο επιβαίνει πλήρωµα που υπόκειται στους κανόνες της ναυτικής στρατιωτικής πειθαρχίας και έχει κυβερνήτη βαθµοφόρο, ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ή Εµπορικής Ναυτιλίας. η) Ναυτική εγκατάσταση είναι κάθε ναυτική ή λιµενική υπηρεσία στην ξηρά, που διοικείται από βαθµοφόρο, ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ή Εµπορικής Ναυτιλίας. θ) Αεροσκάφος είναι κάθε ιπτάµενο µέσο του στρατού και του λιµενικού σώµατος που έχει κυβερνήτη ή διευθύνεται από πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ή Εµπορικής Ναυτιλίας. ι) Αεροπορική εγκατάσταση είναι κάθε αεροπορική υπηρεσία στην ξηρά, που διοικείται από βαθµοφόρο ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ή Εµπορικής Ναυτιλίας. ια) Αεροπορικό υλικό είναι κάθε αεροσκάφος µε τα εργαλεία και τα εξαρτήµατά του, κάθε υλικό προορισµένο να εξυπηρετεί τα αεροσκάφη και τις αεροπορικές εγκαταστάσεις του στρατού και του λιµενικού σώµατος, καθώς και τα πλωτά µέσα της πολεµικής αεροπορίας µε τα εξαρτήµατά τους. ιβ) ικαστικοί λειτουργοί είναι οι λειτουργοί του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Στρατιωτικοί δικαστές είναι οι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν το βαθµό στρατιωτικού δικαστή ή παρέδρου. ιγ) Στρατοδικείο είναι και το ναυτοδικείο και το αεροδικείο, εκτός αν προκύπτει κάτι διαφορετικό. ιδ) Στρατιωτικά δικαστήρια, είναι τα αναφερόµενα στην προηγούµενη περίπτωση και το Αναθεωρητικό ικαστήριο. ιε) Υπουργός χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό, είναι ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας. 2. Όπου ο κώδικας αυτός ή άλλος ποινικός νόµος διακρίνει τους αξιωµατικούς από τους οπλίτες ή προβλέπει ιδιαίτερα για τους αξιωµατικούς, οι διατάξεις που αναφέρονται στους αξιωµατικούς εφαρµόζονται και στους ανθυπασπιστές, καθώς και σε όσους εξοµοιώνονται µε αυτούς. 3. Κληρωτός, εθελοντής ή έφεδρος, που γίνεται δεκτός στη στρατιωτική υπηρεσία, είναι στρατιωτικός από την κατάταξή του και πριν ακόµη ορκισθεί. Οι λοιποί είναι στρατιωτικοί από την ορκωµοσία τους. Επίσης στρατιωτικός είναι και όποιος καλείται νόµιµα να καταταγεί από τη λήξη της προθεσµίας προς κατάταξη. Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας εφαρµόζεται όµως σ αυτόν µόνο όσον αφορά το έγκληµα της ανυποταξίας. 4. Ως εχθρός θεωρούνται και οι ένοπλοι στασιαστές. [αντιστ. άρθρ. 22, 23, 25, 175, 176 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] - Με την παρ. 1 στοιχ. α : 13 στοιχ. ε ΠΚ [Έννοια όρων του Κώδικα], 4 παρ. 1 Π 130/1984 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [Σύνθεση του Στρατού. Ενεργός στρατός - Εθνοφυλακή και εφεδρεία] - Με την παρ. 1 στοιχ. β : 149 παρ. 1 ΠΚ, 4 παρ. 6, 7, 8, 9 & 10 Π 130/1984 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [Σύνθεση του Στρατού. Κατηγορίες στρατιωτικών], 2 παρ. 1 Π 427/1994 (ΦΕΚ Α 242/ ) «Κύρωση Κανονισµού Στρατιωτικών Φυλακών» - Με την παρ. 1 στοιχ. γ : 2 παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 8 στοιχ. ι Ν 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 Ν 2510/1997 και κωδικοποιήθηκε τελικά στο άρθρο 3 Π 292/2003 (ΦΕΚ Α 248/ ) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων στρατολογικής φύσης» [Γενικές έννοιες και ορισµοί] - Με την παρ. 1 στοιχ. δ : 69 ΣΠΚ [Παράνοµη ανάληψη ή διατήρηση αρχηγίας] - Με την παρ. 1 στοιχ. ε : 9 παρ. 1 έως 9 Π 130/1984 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [Κανόνες της ιοικήσεως] 4

5 - Με την παρ. 1 στοιχ. στ : 2 παρ. 8 στοιχ. θ Ν 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 Ν 2510/1997 και κωδικοποιήθηκε τελικά στο άρθρο 3 Π 292/2003 (ΦΕΚ Α 248/ ) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων στρατολογικής φύσης» [Γενικές έννοιες και ορισµοί], 4 παρ. 5 Π 130/1984 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [Σύνθεση του Στρατού. Όπλα και σώµατα] - Με την παρ. 1 στοιχ. ζ : 5 παρ. 2 ΠΚ [Εγκλήµατα που τελέστηκαν στην ηµεδαπή], 95 παρ. 1 ΣΠΚ [Πρόκληση πανικού ή αταξίας], 83 παρ. 1 ΣΠΚ [Παραβάσεις ως προς τα φώτα], 107 ΣΠΚ [Εγκατάλειψη πλοίου από πλοηγό], 108 ΣΠΚ [Παραπλάνηση πλοίου από πλοηγό], 110 ΣΠΚ [Απώλεια πλοίου νηοποµπής], 111 ΣΠΚ [Αποχωρισµός από συνοδεία], 113 ΣΠΚ [Ανυπακοή πλοιάρχου ή κυβερνήτη], 115 ΣΠΚ [Παράλειψη παροχής βοήθειας σε πλοίο], 118 ΣΠΚ [Ένωση κατά της εξουσίας του κυβερνήτη] - Με την παρ. 1 στοιχ. θ : 5 παρ. 2 ΠΚ [Εγκλήµατα που τελέστηκαν στην ηµεδαπή], 95 παρ. 2 ΣΠΚ [Πρόκληση πανικού ή αταξίας], 111 ΣΠΚ [Αποχωρισµός από συνοδεία], 113 ΣΠΚ [Ανυπακοή πλοιάρχου ή κυβερνήτη], 118 ΣΠΚ [Ένωση κατά της εξουσίας του κυβερνήτη] - Με την παρ. 1 στοιχ. ιβ : Ν 2304/1995 [Κύρωση του Κώδικα ικαστικού Σώµατος Ενόπλων υνάµεων] - Με την παρ. 2: 7 [Στρατιωτική ιεραρχία] & 8 [Αρχαιότητα µεταξύ οµοιοβάθµων] Π 130/1984 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» - Με την παρ. 3: 32 ΣΠΚ [Ανυποταξία] - Με την παρ. 4: 46 παρ. 1 ΣΠΚ [Στάση] Νοµολογία: ΟλΣτΕ 2857/2003 Ποιν ικ 2003, 1233 (µε παρατηρήσεις Αρ. Γιαρένη, Κρ. Κοκκινάκη) ΣυµβΑΠ 314/2003 Ποιν ικ 2003, 849 ΣυµβΣτρΘεσ 26/1999 Υπερ 1999, 1455 (µε πρόταση Γ. Μπέη) ΝαυτΠειρ 564/1998 Ποιν ικ 1999, 139 Συµβ ιαρκστραθ 370/1995, ΠοινΧρ 1995, 844 (µε πρόταση. Χασλαρίδη) Συµβ ιαρκναυτπειρ 528/1993 ΠοινΧρ ΜΓ (1993), 1200 (µε πρόταση Ν. Μακρή) ΣυµβΑΠ 955/1991 ΠοινΧρ ΜΑ (1991), 1284 & Υπερ 1991, 1110 (µε αντίθετη πρόταση Η. Σπυρόπουλου) ιαρκστρθεσ 764/1991 ΠοινΧρ ΜΒ (1992), 210 ιαρκστρθεσ 205/1988 Αρµ 1988, 253 ΟλΣτΕ 2649/1987 ΝοΒ 35 (1987), 1300 ΣυµβΑΠ 1613/1986 ΠοινΧρ ΛΖ (1987), 210 (µε πρόταση. Ευθυµιάδη) ΓνωµΕισΑΠ (Κ. Σταµάτη) 9/1985 ΠοινΧρ ΛΕ (1985), 745 Άρθρο 6. Γενικές διατάξεις 1. Ενώπιον του εχθρού βρίσκεται ο στρατιωτικός που έχει εµπλακεί ή µπορεί να εµπλακεί άµεσα µε τον εχθρό ή δέχεται ή µπορεί να δεχθεί άµεσα τις επιθέσεις του. 2. Ως πολεµική περίοδος θεωρείται και η ένοπλη στάση, η κατάσταση πολιορκίας και η γενική επιστράτευση. 3. Σε περίπτωση µερικής επιστράτευσης ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος που εφαρµόζονται σε ειρηνική περίοδο, αν ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά. Το ίδιο ισχύει και µετά την πάροδο έξι µηνών από την κήρυξη γενικής επιστράτευσης (παρατεταµένη γενική επιστράτευση). [αντιστ. άρθρ. 24 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 5

6 48 Σ, Ν 566/1977 «Περί καταστάσεως πολιορκίας», Π 371/2002 (ΦΕΚ Α 320/ ) «Άρση της Γενικής Επιστράτευσης των Ενόπλων υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας», 15 στοιχ. ε, 38, 42 στοιχ. β, 43 στοιχ. β, 44 στοιχ. β, 46 παρ.1, 53 παρ. 1 στοιχ. β, 55 παρ. 1 στοιχ. β, 59 παρ. 3, 74 στοιχ. β (ββ ), 75 στοιχ. β, 76 παρ. 1 στοιχ. γ, 82, 84 στοιχ. α, 99 παρ. 1 στοιχ. α, 107 ΣΠΚ. Νοµολογία: ΝαυτΠειρ 564/1988 Ποιν ικ 1999, 139 ιαρκναυτπειρ 52/1990 Αρµ Μ (1990), 484 Άρθρο 7. Είδη ποινών ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ποινές 1. (*) Τα στρατιωτικά εγκλήµατα τιµωρούνται µε τις παρακάτω ποινές: Α. Κύριες: α) Κάθειρξη, ισόβια ή πρόσκαιρη β) Φυλάκιση Β. Παρεπόµενες, εκτός από τις προβλεπόµενες από τον Ποινικό Κώδικα: α) Καθαίρεση β) Έκπτωση 2. Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόµος το δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει κατά µετατροπή χρηµατική ποινή ή κοινωφελή εργασία. [αντιστ. άρθρ. 5 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 2 περ. α του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις». Πριν την αντικατάστασή της είχε ως εξής: «1. Τα στρατιωτικά εγκλήµατα τιµωρούνται µε τις παρακάτω ποινές: Α. Κύριες: α) Θάνατος 56 β)κάθειρξη, ισόβια ή πρόσκαιρη γ) Φυλάκιση 56 Η θανατική ποινή, είχε βέβαια ήδη καταργηθεί µε τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 του Ν 2172/1993 (ΦΕΚ Α 207/ ). Το επόµενο έτος, καταργήθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 12 περ. β του Ν 2207/1994 (ΦΕΚ Α 65/ ) και τα σχετικά άρθρα 50 και 86 ΠΚ, τα οποία πριν από την κατάργησή τους είχαν ως εξής: [Άρθρο 50: «Στην εκτέλεση της θανατικής ποινής παρευρίσκονται µόνο οι αρχές που τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση» Άρθρο 86: «Σε όσες περιπτώσεις ο νόµος προβλέπει διαζευκτικά την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή τη θανατική ποινή, η τελευταία επιβάλλεται µόνο αν το είδος και ο τρόπος της εκτέλεσης της πράξης, καθώς και όλες οι άλλες περιστάσεις καθιστούν την πράξη ιδιαιτέρως απεχθή ή αν ο δράστης είναι επικίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια»]. Στη συνέχεια, µε το Ν 2610/1998 (ΦΕΚ Α 110/ ) κυρώθηκε το 6 ο Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για την Προάσπιση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών σχετικά µε την κατάργηση της ποινής του θανάτου, το οποίο όριζε ότι ένα Κράτος µπορεί να προβλέψει στη νοµοθεσία του την ποινή του θανάτου αποκλειστικά για πράξεις που διαπράττονται σε καιρό πολέµου ή επικείµενου κινδύνου πολέµου. Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος που επήλθε µε το Ψήφισµα της 6 ης Απριλίου 2001 της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, υπήρξε και σχετική µε τη θανατική ποινή συνταγµατική ρύθµιση, αφού στην αναθεωρηµένη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του Συντάγµατος ορίζεται ότι: «Η γενική δήµευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόµο για κακουργήµατα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέµου και σχετίζονται µε αυτόν». Έτσι, η θανατική ποινή παρέµενε στο κείµενο του ΣΠΚ περιβαλλόµενη µε σχετική συνταγµατική κάλυψη, µε το σηµαντικό περιορισµό της διαζευκτικής πάντοτε πρόβλεψης µε την ποινή 6

7 Β. Παρεπόµενες, εκτός από τις προβλεπόµενες από τον Ποινικό Κώδικα: α) Καθαίρεση β) Έκπτωση» - Με την παρ. 1: Για την ποινή της καθείρξεως (ισόβιας ή πρόσκαιρης): 18 εδ. α ΠΚ [ ιαίρεση των αξιόποινων πράξεων], 51 ΠΚ [Ποινές στερητικές της ελευθερίας], 52 ΠΚ [Κάθειρξη], 9 παρ. 3 ΣΠΚ [Καθαίρεση], 14 παρ. 1 ΣΠΚ [Εκτέλεση ποινών], 227 παρ. 2 ΣΠΚ Για την ποινή της φυλακίσεως: 18 εδ. β ΠΚ [ ιαίρεση των αξιόποινων πράξεων], 51 ΠΚ [Ποινές στερητικές της ελευθερίας], 53 ΠΚ [Φυλάκιση] Για την ποινή της καθαιρέσεως: 9, 45 παρ. 3, 63, 65 παρ. 3, 125 παρ. 2 ΣΠΚ, - Με την παρ. 2: 11 ΣΠΚ [Μετατροπή], 57 ΠΚ [Χρηµατικές ποινές], 82 παρ. 6 ΠΚ [Μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών], ΥΑ / ΦΕΚ Β 1104 (Υπ. ικαιοσύνης) [Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας. ιαδικασία επιλογής, ανάθεση και επίβλεψη της σχετικής εργασίας] Άρθρο 8. [Επιβολή θανατικής ποινής] (*) (*) Σηµ.: Το άρθρο 8 ΣΠΚ καταργήθηκε µε το άρθρο 2 περ. β του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις». Πριν από την κατάργησή του είχε ως εξής: «Σε όσες περιπτώσεις ο νόµος προβλέπει τη θανατική ποινή διαζευκτικά µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, το δικαστήριο, για την επιβολή της πρώτης, λαµβάνει υπόψη και τον ενδεχόµενο κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας ή την µαχητική ικανότητα του στρατού». Άρθρο 9. Καθαίρεση 1. Η καθαίρεση επιφέρει στέρηση του βαθµού του στρατιωτικού και του δικαιώµατός του να φέρει οποιοδήποτε παράσηµο, ως και ανικανότητά του να υπηρετεί στο στρατό ή στο λιµενικό σώµα µε οποιαδήποτε ιδιότητα. 2. Η καθαίρεση επέρχεται όταν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αµετάκλητη. 3.(*) Η ποινή της κάθειρξης επιφέρει αυτοδικαίως και καθαίρεση του στρατιωτικού. [αντιστ. άρθρ. 6 παρ. 2, 7 παρ. 2, 9 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 2 περ. γ του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις». της ισόβιας κάθειρξης και µόνο για στρατιωτικά κακουργήµατα τελούµενα σε πολεµική περίοδο. Μπορούσε δε να επιβληθεί, αφού λαµβανόταν υπόψη και ο ενδεχόµενος κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας ή τη µαχητική ικανότητα του στρατού. Ήδη µε το Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από , κυρώθηκε το 13 ο Πρωτόκολλο στην ΕΣ Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου καταργείται η θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς πρόβλεψη εξαίρεσης όπως συνέβαινε στο κείµενο του 6 ου Πρωτοκόλλου, µε συνέπεια την συνακόλουθη κατάργηση ή τροποποίηση των άρθρων του ΣΠΚ που προέβλεπαν σχετικά. Βλ. σχετ., Γιαρένη Ε., Κύρωση του 13ου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, Ποιν ικ 2005, σελ. 7 επ. 7

8 Πριν την αντικατάστασή της είχε ως εξής: «Η ποινή του θανάτου ή της ισόβιας κάθειρξης επιφέρει αυτοδικαίως και καθαίρεση του στρατιωτικού». - Με την παρ. 1: 10 παρ. 1 ΣΠΚ [Έκπτωση], Ν 3079/2002 (ΦΕΚ Α 311/ ) «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος» - Με την παρ. 2: 546 παρ. 2 ΚΠ [Πότε η απόφαση είναι εκτελεστή], 10 παρ. 1 ΣΠΚ [Έκπτωση] -Με την παρ.3: 59 παρ. 1 ΠΚ [Αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων], 63 περ. 1 & 2 ΠΚ [Αποτέλεσµα της αποστέρησης], 10 παρ. 2 ΣΠΚ [Έκπτωση] Άρθρο 10. Έκπτωση 1. Η έκπτωση επιφέρει στέρηση του βαθµού του στρατιωτικού και του δικαιώµατός του να φέρει οποιοδήποτε παράσηµο. Επέρχεται όταν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αµετάκλητη. 2. Έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως, σε περίπτωση καταδίκης αξιωµατικού ή υπαξιωµατικού σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, νόθευση κ.λ.π., (άρθρο 242 ΠΚ), δωροδοκία, απιστία στην υπηρεσία, καταπίεση, συκοφαντική δυσφήµηση και για τα εγκλήµατα των άρθρων 336, 338, 339, 341, 342, 343 και 345 έως και 351 ΠΚ. 3. Όταν συντρέχει νόµιµος λόγος µείωσης της ποινής, το δικαστήριο µπορεί να µην επιβάλλει έκπτωση έστω και αν απειλείται υποχρεωτικά από το νόµο. [αντιστ. άρθρ. 10 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 69 παρ. 20 Π 130/1984 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [: 20. Έκπτωση είναι η στέρηση του βαθµού και η µεταφορά στην τάξη του στρατιώτη], 59 ΠΚ [Αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων], 60 ΠΚ [Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε πρόσκαιρη κάθειρξη], 61 ΠΚ [Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση], 62 ΠΚ [Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισµό σε ψυχιατρικό κατάστηµα], 63 ΠΚ [Αποτέλεσµα της αποστέρησης], 64 ΠΚ [Μερική αποστέρηση σε περίπτωση φυλάκισης], 65 ΠΚ [Υπολογισµός του χρόνου της αποστέρησης], 66 ΠΚ [Αποκατάσταση], 216 ΠΚ [Πλαστογραφία], 235 ΠΚ [Παθητική δωροδοκία], 236 ΠΚ [Ενεργητική δωροδοκία], 237 ΠΚ [ ωροδοκία δικαστή], 242 ΠΚ [Ψευδής βεβαίωση νόθευση κ.λπ.], 244 ΠΚ [Καταπίεση], 258 ΠΚ [Υπεξαίρεση στην υπηρεσία], 336 ΠΚ [Βιασµός], 338 ΠΚ [Κατάχρηση σε ασέλγεια], 339 ΠΚ [Αποπλάνηση παιδιών], 341 ΠΚ [Απατηλή επίτευξη συνουσίας], 342 ΠΚ [Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια], 343 ΠΚ [Ασέλγεια µε κατάχρηση εξουσίας], 345 ΠΚ [Αιµοµιξία], 346 ΠΚ [Ασέλγεια µεταξύ συγγενών], 347 ΠΚ [Ασέλγεια παρά φύση], 348 ΠΚ [ ιευκόλυνση ακολασίας άλλων], 349 ΠΚ [Μαστροπεία], 350 ΠΚ [Εκµετάλλευση πόρνης], 351 ΠΚ [Σωµατεµπορία], 9 παρ. 1 & 2 ΣΠΚ [Καθαίρεση], 12 ΣΠΚ [Αναστολή έκπτωσης] Άρθρο 11. Μετατροπή Ποινή στερητική της ελευθερίας που επιβάλλεται για στρατιωτικό έγκληµα µετατρέπεται κατά τους όρους του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας γίνεται µετά την απόλυση του καταδικασµένου από τις τάξεις του στρατού. [αντιστ. άρθρ. 12 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 82 ΠΚ [Μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών], 7 παρ. 2 ΣΠΚ [Είδη ποινών], ΥΑ / Υπ. ικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 1104) «Οργάνωση της 8

9 παροχής κοινωφελούς εργασίας. ιαδικασία επιλογής, ανάθεση και επίβλεψη της σχετικής εργασίας», ΥΑ / Υπ. ικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 17) «Αναµόρφωση του πίνακα φορέων υλοποίησης κοινωφελούς εργασίας» Νοµολογία: Αναθ ικ 359/1995 Υπερ 1996, 1074 Άρθρο 12. Αναστολή έκπτωσης Η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής συνεπάγεται και την αναστολή της έκπτωσης, εκτός εάν το δικαστήριο διατάξει τη µη αναστολή της. [αντιστ. άρθρ. 11 παρ. 1 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 10 ΣΠΚ [Έκπτωση], 99 επ. ΠΚ [Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο], 303 παρ. 2 ΚΠ [Απόδοση της εγγύησης], 529 ΚΠ [Αναστολή της εκτέλεσης της ποινής] Άρθρο 13. Αναστολή απαγόρευσης διαµονής Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στο στρατό ή στο λιµενικό σώµα αναστέλλεται η εκτέλεση απαγόρευσης διαµονής σε ορισµένους τόπους. Ο χρόνος της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της απαγόρευσης. [αντιστ. άρθρ. 13 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 73 ΠΚ [Απαγόρευση διαµονής], 182 ΠΚ [Παραβίαση περιορισµών διαµονής] Άρθρο 14. Εκτέλεση ποινών (*) 1. Η ποινή της κάθειρξης εκτελείται στις κοινές φυλακές. 2. Η ποινή της φυλάκισης εκτελείται στις στρατιωτικές φυλακές. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και ικαιοσύνης µπορούν να ορισθούν προϋποθέσεις για την εκτέλεσή της και στις κοινές φυλακές. Αν είναι µικρότερη από ένα µήνα µπορεί να εκτελείται και στο πειθαρχείο της Μονάδας. 3. Οι ποινές κατά στρατιωτικών, από οποιοδήποτε δικαστήριο και αν έχουν επιβληθεί, εκτελούνται µε επιµέλεια της στρατιωτικής αρχής. 4. Εφόσον ο καταδικασµένος κρατείται σε στρατιωτικές φυλακές, για τη χορήγηση και ανάκληση της απόλυσης µε όρο, αποφαίνεται το στρατοδικείο του τόπου έκτισης της ποινής. [αντιστ. άρθρ. 6 παρ. 1, 7 παρ. 4, 8, 11 παρ. 3, 16 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Στο άρθρο 14 ΣΠΚ υπήρχε και άλλη (πρώτη) παράγραφος η οποία καταργήθηκε µε το άρθρο 2 περ. δ του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις», οι λοιπές δε παράγραφοι του άρθρου αυτού αναριθµήθηκαν όπως παραπάνω. Πριν την κατάργησή της η παράγραφος αυτή είχε ως εξής: «Η ποινή του θανάτου που επιβάλλεται από στρατιωτικό δικαστήριο εκτελείται µε τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού» 9

10 1, 2, 3 Π 427/1994 (ΦΕΚ Α 242/ ) «Κύρωση Κανονισµού Στρατιωτικών Φυλακών», 7 παρ. 1 ΣΠΚ [Είδη ποινών], 9 ΣΠΚ [Καθαίρεση], 227 παρ. 2, 228 παρ. 1 ΣΠΚ, ΚΥΑ Φ.900/13321 (Εθνικής Άµυνας, ικαιοσύνης) της (ΦΕΚ Β 498/ ) «Καθορισµός των προϋποθέσεων εκτέλεσης στις ικαστικές Φυλακές Κορίνθου της προσωρινής κρατήσεως και των ποινών φυλακίσεων που επιβάλλονται σε ορισµένους στρατιωτικούς», 105 ΠΚ [Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν], 106 ΠΚ [ ιαδικασία για τη χορήγηση της απόλυσης], 110 ΠΚ [ ιαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης], 549 ΚΠ [Ποιοι φροντίζουν για την εκτέλεση της απόφασης] Νοµολογία: ΓνωµΕισΑναθ ικ (Α. Μπελαντώνα) 157/ ΠΛογ 2003, 2695 ΠράξηΑρχειοθΕισΣτρατΑθ 60/2002 Ποιν ικ 2003, 527 ΣυµβΣτρΑθ 1078/1995 Υπερ 1996, 104 (µε παρατηρήσεις Α. Παπαδαµάκη) ΓνωµΕισΑΠ 2/1982 ΠοινΧρ ΛΒ (1982), 328 Β ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ι. Εγκλήµατα προδοσίας Άρθρο 15. Προδοσία Τιµωρείται µε την ποινή του θανάτου (*) ή της ισόβιας κάθειρξης ο στρατιωτικός που σε πολεµική περίοδο : α) Φέρει όπλα κατά του Ελληνικού κράτους ή των συµµάχων του. β) Aναλαµβάνει µε τη θέλησή του οποιαδήποτε στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό. γ) Παραδίδει στον εχθρό, ή σε άλλον προς το συµφέρον του εχθρού, πράγµατα χρήσιµα για την πολεµική ικανότητα της χώρας ή την πολεµική ικανότητα του εχθρού. δ) Συνεννοείται µε τον εχθρό µε σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του. ε) Προκαλεί ή διεγείρει το στρατό σε φυγή µπροστά στον εχθρό ή παρακωλύει την ανασύνταξη του στρατού ή προσπαθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο να προξενήσει φόβο σ αυτόν. στ) Επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωµατική ακεραιότητα ή την προσωπική ελευθερία του αρχηγού του κράτους ή των πολιτικών προϊσταµένων του στρατού ή του αρχιστρατήγου. [αντιστ. άρθρ. 26 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Σύµφωνα µε το άρθρο 2 περ. ε του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις», όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται η ποινή του θανάτου διαζευκτικά µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται µόνον η τελευταία. 10

11 36 παρ. 1 Σ, 48 παρ. 1 Σ, 6 ΣΠΚ [Γενικές διατάξεις], 134 ΠΚ [Εσχάτη προδοσία], 135 ΠΚ [Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας], 143 ΠΚ [Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό], 144 παρ. 1 & 2 ΠΚ [Υποστήριξη της πολεµικής δύναµης του εχθρού], 168 ΠΚ [Προσβολές κατά του Προέδρου της ηµοκρατίας], 183 ΠΚ [ ιέγερση], 186 παρ. 1 ΠΚ [Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήµατος ή πληµµελήµατος], 206 ΠΚ [Στρατολογία για ξένο κράτος], 14 παρ. 8 στοιχ. β Π 130/84 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [Καθήκοντα κατά τη µάχη] Άρθρο 16. Παράδοση θέσης 1. Στρατιωτικός διοικητής που συνθηκολογεί µε τον εχθρό και παραδίδει σ αυτόν την οχυρωµένη θέση που του εµπιστεύθηκε η ηγεσία του, χωρίς να εξαντλήσει όλα τα δυνατά µέσα άµυνας, τιµωρείται µε θάνατο (*) ή ισόβια κάθειρξη. 2. Πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου, γνωµοδοτεί ειδική ανακριτική επιτροπή, που συγκροτείται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. [αντιστ. άρθρ. 27 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Σύµφωνα µε το άρθρο 2 περ. ε του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις», όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται η ποινή του θανάτου διαζευκτικά µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται µόνον η τελευταία. - Με την παρ. 1: 17 παρ. 1 ΣΠΚ [Συνθηκολόγηση σε µη οχυρωµένη θέση], 96 στοιχ. α ΣΠΚ [Υποστολή σηµαίας], 14 παρ. 8 στοιχ. γ Π 130/84 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [Καθήκοντα κατά τη µάχη] - Με την παρ. 2: 17 παρ. 2 ΣΠΚ [Συνθηκολόγηση σε µη οχυρωµένη θέση] Άρθρο 17. Συνθηκολόγηση σε µη οχυρωµένη θέση 1. Ο διοικητής ενόπλου σώµατος που συνθηκολογεί σε µή οχυρωµένη θέση και καταθέτει τα όπλα του σώµατός του, χωρίς να εξαντλήσει όλα τα δυνατά µέσα άµυνας τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη. 2. Η παράγραφος 2 του προηγούµενου άρθρου έχει και εδώ εφαρµογή. [αντιστ. άρθρ. 28 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] - Με την παρ. 1: 16 παρ. 1 ΣΠΚ [Παράδοση θέσης], 96 στοιχ. α ΣΠΚ [Υποστολή σηµαίας], 14 παρ. 8 στοιχ. γ Π 130/84 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [Καθήκοντα κατά τη µάχη] - Με την παρ. 2: 16 παρ. 2 ΣΠΚ [Παράδοση θέσης] Άρθρο 18. Απιστία Έλληνα στρατιωτικού Στρατιωτικός ο οποίος σε εθνικό έδαφος, που βρίσκεται σε πολεµική περίοδο υπό εχθρική επιδροµή ή κατάληψη, υποστηρίζει τις πολιτικές βλέψεις του εχθρού για το 11

12 έδαφος αυτό ή εν γνώσει του ενεργεί κατά τρόπο που µπορεί να µειώσει την πίστη των πολιτών προς το ελληνικό κράτος, τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη. [αντιστ. άρθρ. 29 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 144 παρ. 3 ΠΚ [Υποστήριξη της πολεµικής δύναµης του εχθρού] 29 ΣΠΚ [Προσφορά σε προδοσία και κατασκοπεία] Άρθρο 19. Βλάβη συγκοινωνιών 1. Τιµωρείται µε πρόσκαιρη κάθειρξη ο στρατιωτικός που σε πολεµική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη µαχητική ικανότητα του στρατεύµατος, καταστρέφοντας, αλλοιώνοντας, βλάπτοντας, καθιστώντας µε οποιοδήποτε τρόπο ανέφικτη ή δυσχεραίνοντας την κατά προορισµό χρήση: α) Οδών, σιδηροδροµικών συγκοινωνιών, τηλεγραφικών ή τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, β) Υλικών που χρησιµεύουν στην κατασκευή ή επισκευή µέσων συγκοινωνίας ή τηλεπικοινωνίας, γ) Μεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για την άµυνα της χώρας. 2. Αν ο δράστης των παραπάνω πράξεων προκάλεσε βλάβη στη µαχητική ικανότητα του στρατεύµατος, επιβάλλεται θάνατος (*) ή ισόβια κάθειρξη. 3. Αν οι παραπάνω πράξεις τελέσθηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση. [αντιστ. άρθρ. 31 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Σύµφωνα µε το άρθρο 2 περ. ε του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις», όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται η ποινή του θανάτου διαζευκτικά µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται µόνον η τελευταία. 290 ΠΚ [ ιατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών], 291 ΠΚ [ ιατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόµων, πλοίων και αεροσκαφών], 292 ΠΚ [Παρακώλυση συγκοινωνιών], 295 ΠΚ [Πρόκληση κοινής ανάγκης], 381 ΠΚ [Φθορά ξένης ιδιοκτησίας], 382 ΠΚ [ ιακεκριµένες περιπτώσεις φθοράς], 13 παρ. 1 στοιχ. η Π 130/84 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [Γενικά καθήκοντα του στρατιωτικού] Νοµολογία: ΣυµβΝαυτΠειρ 243/1997 Υπερ 1998, 379 (µε πρόταση Γ. ουβλέκα και παρατηρήσεις Α. Παπαδαµάκη) Συµβ ιαρκστρθεσ 508/1993 Υπερ 1994, 365 (µε πρόταση Α. Παπαδαµάκη) Άρθρο 20. Βλάβη ηλεκτρονικών και άλλων µέσων πληροφοριών 1. Τιµωρείται µε πρόσκαιρη κάθειρξη όποιος σε πολεµική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη µαχητική ικανότητα του στρατεύµατος: α) καταστρέφοντας, βλάπτοντας, καθιστώντας ανέφικτη τη χρήση ή διαταράσσοντας τη λειτουργία µηχανικών, ηλεκτρονικών ή άλλων εγκαταστάσεων που είναι προορισµένες να συλλέγουν, αποθηκεύουν, επεξεργάζονται ή να µεταδίδουν πληροφορίες χρήσιµες για την πολεµική ικανότητα της χώρας 12

13 β) αχρηστεύοντας, δυσχεραίνοντας τη χρήση ή αλλοιώνοντας πληροφορίες, στοιχεία ή προγράµµατα που περιέχονται στις εγκαταστάσεις του προηγούµενου εδαφίου. 2. Αν ο δράστης των παραπάνω πράξεων προκάλεσε βλάβη στη µαχητική ικανότητα του στρατεύµατος επιβάλλεται θάνατος (*) ή ισόβια κάθειρξη. 3. Αν οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση. [αντιστ. άρθρ. 32 παρ.1α & 2 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Σύµφωνα µε το άρθρο 2 περ. ε του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις», όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται η ποινή του θανάτου διαζευκτικά µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται µόνον η τελευταία. 13 παρ. 1 στοιχ. η Π 130/84 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [Γενικά καθήκοντα του στρατιωτικού] Άρθρο 21. Βλάβη στρατιωτικών πραγµάτων Τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών ο στρατιωτικός που σε πολεµική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη µαχητική ικανότητα του στρατεύµατος καταστρέφοντας, αλλοιώνοντας ή µε οποιοδήποτε τρόπο καθιστώντας ανέφικτη ή δυσχεραίνοντας τη χρήση πολεµικών µέσων, προµηθειών και κάθε είδους εγκαταστάσεων, άλλων από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 19 και 20, που ανήκουν στο στρατό ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν από αυτόν ή να προστατεύσουν τον άµαχο πληθυσµό. [αντιστ. άρθρ. 32 παρ. 1β προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 381 ΠΚ [Φθορά ξένης ιδιοκτησίας], 382 ΠΚ [ ιακεκριµένες περιπτώσεις φθοράς], 13 παρ. 1 στοιχ. η Π 130/84 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [Γενικά καθήκοντα του στρατιωτικού], Σύµβαση IV της Γενεύης του 1949 «Περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέµου», που κυρώθηκε µε το Ν 3481/1956 (ΦΕΚ Α 3), 50 επ. Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977 στις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949 «Για την προστασία των θυµάτων των διεθνών ενόπλων συγκρούσεων», που κυρώθηκε µε το Ν 1786/1988 (ΦΕΚ Α 125), 13 επ. Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΙΙ του 1977 στις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949 «Για την προστασία των θυµάτων των µη διεθνών ενόπλων συγκρούσεων», που κυρώθηκε µε το Ν 2105/1992 (ΦΕΚ Α 196) Νοµολογία: ΑερΑθ 170/2002 ΠοινΧρ 2002, 853 (µε πρόταση Π. Κρεµµυδιώτη) ΣυµβΝαυτΠειρ 243/1997 Υπερ 1998, 379 (µε πρόταση Γ. ουβλέκα και παρατηρήσεις Α. Παπαδαµάκη). Συµβ ιαρκστρθεσ 508/1993 Υπερ 1994, 365 (µε πρόταση Α. Παπαδαµάκη) ιαρκστρκαβ 112/1993 Υπερ 1993, 678 (µε παρατηρήσεις Ι. Μανωλεδάκη) ΑΠ 399/1989 ΠοινΧρ ΛΘ (1989),

14 ΙΙ. Εγκλήµατα κατασκοπείας Άρθρο 22. Αθέµιτη συλλογή πληροφοριών Στρατιωτικός που µε πρόθεση και χωρίς δικαίωµα επιτυγχάνει να περιέλθουν σε γνώση του πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 143, ή να περιέλθουν στην κατοχή του έγγραφα ή άλλα πράγµατα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες, τιµωρείται µε φυλάκιση έξι µηνών µέχρι τριών ετών. Αν όµως ενήργησε για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει το ελληνικό κράτος τιµωρείται σε ειρηνική περίοδο µε ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και σε πολεµική περίοδο µε θάνατο (*) ή ισόβια κάθειρξη. [αντιστ. άρθρ. 33 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Σύµφωνα µε το άρθρο 2 περ. ε του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις», όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται η ποινή του θανάτου διαζευκτικά µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται µόνον η τελευταία. 146, 147 ΠΚ [Παραβίαση µυστικών της Πολιτείας], 148 ΠΚ [Κατασκοπεία], 29 ΣΠΚ [Προσφορά σε προδοσία και κατασκοπεία], 29 Κανονισµού των Νόµων και Εθίµων του κατά Ξηράν Πολέµου, προσαρτηµένου στη Σύµβαση της Χάγης του 1899 περί των Νόµων και Εθίµων του κατά ξηράν πολέµου, που κυρώθηκε µε το Β της (ΦΕΚ Α 223/1901) και ταυτάριθµο άρθρο του Προσαρτηµένου στη Σύµβαση της Χάγης του 1907 Κανονισµού, 46 Προσθέτου Πρωτοκόλλου Ι του 1977, στις Συµβάσεις της Γενεύης της 12 ης Αυγούστου 1949, «Για την προστασία των θυµάτων των διεθνών ενόπλων συγκρούσεων», το οποίο κυρώθηκε µε το Ν 1786/1988 (ΦΕΚ Α 125) Άρθρο 23. Είσοδος σε απαγορευµένους τόπους Στρατιωτικός που εισχωρεί χωρίς δικαίωµα σε κινητό ή ακίνητο ή χώρο που χρησιµοποιείται από το στρατό ή προορίζεται να χρησιµοποιηθεί απ αυτόν και όπου απαγορεύεται η είσοδος, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Αν ενήργησε για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει το ελληνικό κράτος, τιµωρείται µε κάθειρξη. [αντιστ. άρθρ. 34 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 149 ΠΚ, 24 ΣΠΚ [Είσοδος εχθρού σε απαγορευµένους τόπους], 25 παρ. 1α ΣΠΚ [Παράνοµες απεικονίσεις και παρακολουθήσεις], 130 ΣΠΚ [Είσοδος χωρίς άδεια σε απαγορευµένο χώρο αεροδροµίου] Άρθρο 24. Είσοδος εχθρού σε απαγορευµένους τόπους Τιµωρείται µε θάνατο (*) ή ισόβια κάθειρξη όποιος, ενώ ανήκει στη στρατιωτική υπηρεσία του εχθρού: 14

15 α) Εισχωρεί χωρίς δικαίωµα σε τόπο από τους αναφερόµενους στο άρθρο 23. β) Συλλαµβάνεται µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας ή σε έδαφος που κατέχει ο στρατός, χωρίς να φέρει την εθνική στρατιωτική του στολή. [αντιστ. άρθρ. 35 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Σύµφωνα µε το άρθρο 2 περ. ε του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις», όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται η ποινή του θανάτου διαζευκτικά µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται µόνον η τελευταία. 149 ΠΚ, 23 ΣΠΚ [Είσοδος σε απαγορευµένους τόπους], 25 παρ. 1 α ΣΠΚ [Παράνοµες απεικονίσεις και παρακολουθήσεις], 130 ΣΠΚ [Είσοδος χωρίς άδεια σε απαγορευµένο χώρο αεροδροµίου], 193 παρ. 1 ΣΠΚ [ ικαιοδοσία των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων], 29 Κανονισµού των Νόµων και Εθίµων του κατά Ξηράν Πολέµου, προσαρτηµένου στη Σύµβαση της Χάγης του 1899 περί των Νόµων και Εθίµων του κατά ξηράν πολέµου, που κυρώθηκε µε το Β (ΦΕΚ Α 223/1901) και ταυτάριθµο άρθρο του Προσαρτηµένου στη Σύµβαση της Χάγης του 1907 Κανονισµού, 46 Προσθέτου Πρωτοκόλλου Ι του 1977, στις Συµβάσεις της Γενεύης της 12 ης Αυγούστου 1949, «Για την προστασία των θυµάτων των διεθνών ενόπλων συγκρούσεων», που κυρώθηκε µε το Ν 1786/1988 (ΦΕΚ Α 125) Άρθρο 25. Παράνοµες απεικονίσεις και παρακολουθήσεις 1. Τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ο στρατιωτικός που χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής: α) Φωτογραφίζει ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο ή τρόπο καταρτίζει εικόνες ή σχέδια οδικών συγκοινωνιών ή τόπων ή αντικειµένων από τα αναφερόµενα στο άρθρο 23 ή της περιοχής γύρω απ αυτά σε ακτίνα καθορισµένη από την αρµόδια στρατιωτική αρχή. β) Παρακολουθεί στρατιωτικές επιχειρήσεις ή ασκήσεις ή βρίσκεται αδικαιολόγητα τόσο κοντά σε στρατιωτική θέση ή στρατόπεδο ή οχυρωµένη γραµµή, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους, ή φέρει πλησίον των τόπων αυτών συσκευή πρόσφορη για απεικόνιση ή παρακολούθηση. 2. Αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεµική περίοδο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. [αντιστ. άρθρ. 36 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 149 ΠΚ, 23 ΣΠΚ [Είσοδος σε απαγορευµένους τόπους], 24 ΣΠΚ [Είσοδος εχθρού σε απαγορευµένους τόπους], 25 παρ. 1 α ΣΠΚ [Παράνοµες απεικονίσεις και παρακολουθήσεις] Νοµολογία: ΑΠ 505/1980 ΠοινΧρ Λ (1980), 677 Άρθρο 26. Παράνοµες επικοινωνίες Στρατιωτικός ο οποίος, χωρίς σκοπό να βοηθήσει τον εχθρό, αλλά και χωρίς να του επιτρέπουν οι κανονισµοί ή να έχει εξουσιοδότηση των ανωτέρων του, επικοινωνεί 15

16 κατά οποιονδήποτε τρόπο µε τον εχθρό ή πρόσωπο που διαµένει σε εχθρικό κράτος, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. [αντιστ. άρθρ. 37 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 15 περ. δ ΣΠΚ [Προδοσία], 14 παρ. 8 β Π 130/84 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» [Καθήκοντα του µαχητή] Άρθρο 27. Πληροφορίες στον εχθρό από αιχµαλώτους Έλληνας στρατιωτικός αιχµάλωτος, που παρέχει στον εχθρό πληροφορίες, η γνώση των οποίων µπορεί να βλάψει τα συµφέροντα του ελληνικού κράτους και ιδίως πληροφορίες που αναφέρονται στη δύναµη, τον οπλισµό, τις θέσεις ή την κατάσταση ή την πολεµική ικανότητα του στρατού ή την άµυνα της χώρας, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. [αντιστ. άρθρ. 38 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 14 παρ. 13 [Καθήκοντα του αιχµαλώτου] & 14 παρ. 17 [Μεταχείριση αιχµαλώτων] Π 130/84 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό», 4 Συµβάσεως ΙΙΙ της Γενεύης του 1949 «Περί µεταχειρίσεως των αιχµαλώτων πολέµου», η οποία κυρώθηκε µε το Ν 3481/1956 (ΦΕΚ Α 3), 44 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977 στις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949 «Για την προστασία των θυµάτων των διεθνών ενόπλων συγκρούσεων», το οποίο κυρώθηκε µε το Ν 1786/1988 (ΦΕΚ Α 125). Άρθρο 28. Βοήθεια σε κατάσκοπο 1. Στρατιωτικός που παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια σε κατάσκοπο του εχθρού ή σε εχθρό που έρχεται για κατόπτευση, τιµωρείται µε θάνατο (*) ή ισόβια κάθειρξη. 2. Ο υπαίτιος µπορεί να απαλλαγεί από την ποινή, αν µετά από υπόδειξή του, συνελήφθη ή εξουδετερώθηκε εγκαίρως ο κατάσκοπος ή ο εχθρός που ήλθε για κατόπτευση. [αντιστ. άρθρ. 39 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Σύµφωνα µε το άρθρο 2 περ. ε του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις», όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται η ποινή του θανάτου διαζευκτικά µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται µόνον η τελευταία. 89 παρ. 2 β ΣΠΚ [Ελευθέρωση και απόκρυψη κρατουµένου], 92 παρ. 3 β ΣΠΚ [Ελευθέρωση αιχµαλώτου], 144 παρ. 6 ΣΠΚ [Μετάδοση στρατιωτικών µυστικών], 46 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977 στις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949 «Για την προστασία των θυµάτων των διεθνών ενόπλων συγκρούσεων», το οποίο κυρώθηκε µε το Ν 1786/1988 (ΦΕΚ Α 125). 16

17 Άρθρο 29. Προσφορά σε προδοσία και κατασκοπεία Στρατιωτικός που προσφέρεται να τελέσει έγκληµα από τα προβλεπόµενα στα άρθρα 15, 18 και 22 εδ. β, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. [αντιστ. άρθρ. 40 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 186 ΠΚ [Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήµατος ή πληµµελήµατος], 15 ΣΠΚ [Προδοσία], 18 ΣΠΚ [Απιστία Έλληνα στρατιωτικού], 22 β ΣΠΚ [Αθέµιτη συλλογή πληροφοριών] Άρθρο 30. Απόπειρα και προπαρασκευή προδοσίας και κατασκοπείας 1. Η απόπειρα των εγκληµάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 15 και 22 εδ. β, τιµωρείται µε την ποινή της ολοκληρωµένης πράξης. 2. Οι προπαρασκευαστικές πράξεις των εγκληµάτων αυτών τιµωρούνται κατά τις διατάξεις του ΠΚ για την απόπειρα. [αντιστ. άρθρ. 41 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 42 ΠΚ [Έννοια και ποινή απόπειρας], 43 ΠΚ [Απρόσφορη απόπειρα], 44 ΠΚ [Υπαναχώρηση], 144 παρ. 7 ΣΠΚ [Μετάδοση στρατιωτικών µυστικών] Άρθρο 31. Μη αναγγελία προδοσίας ή κατασκοπείας Στρατιωτικός που ενώ έλαβε γνώση ότι τελείται ή προπαρασκευάζεται έγκληµα από τα προβλεπόµενα στα άρθρα 15 έως και 29, δεν αναγγείλει τούτο αµέσως στις αρχές, τιµωρείται µε φυλάκιση. [αντιστ. άρθρ. 42 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 232 ΠΚ [Παρασιώπηση εγκληµάτων], 49 ΣΠΚ [Μη αναγγελία στάσης] ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκλήµατα κατά της στρατιωτικής υποχρέωσης Άρθρο 32. Ανυποταξία Όποιος κηρύσσεται ανυπότακτος, σύµφωνα µε το νόµο για τη στρατολογία, τιµωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών. β) Σε πολεµική περίοδο, µε θάνατο (*) ή ισόβια κάθειρξη. Σε περίπτωση όµως που η πράξη του, ενόψει της διάρκειάς της και των υπηρεσιών που αυτός θα µπορούσε να προσφέρει, δεν θα µπορούσε να προκαλέσει άξια λόγου βλάβη στην πολεµική προσπάθεια της χώρας, λαµβανοµένων υπόψη και των γενικών συνθηκών της επιστράτευσης, επιβάλλεται κάθειρξη ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 17

18 γ) Σε περίοδο µερικής ή παρατεταµένης γενικής επιστράτευσης, µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδ. β του στοιχ. β, µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. [αντιστ. άρθρ. 43 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Σύµφωνα µε το άρθρο 2 περ. ε του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις», όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται η ποινή του θανάτου διαζευκτικά µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται µόνον η τελευταία. 4 παρ. 3 β ΕΣ Α, 204 ΠΚ [Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης], 205 ΠΚ [Παράνοµη αποδηµία], 458 ΠΚ [Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων], 5 παρ. 3 ΣΠΚ [Έννοια των όρων του Κώδικα], 40 ΣΠΚ [ ιευκόλυνση, πρόκληση ή διέγερση], 41 ΣΠΚ [Υπόθαλψη]. 1 [Υπόχρεοι σε στράτευση], 2 [ ιακρίσεις της στρατιωτικής υποχρέωσης], 3 [Γενικές έννοιες και ορισµοί], 4 [Ηλικία], 6 [ ιάρκεια των στρατιωτικών υποχρεώσεων], 27 [ ιαδικασία στράτευσης], 30 [Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων], 31 [Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων], 43 [Ανυπότακτοι], 45 [Στερήσεις ανυποτάκτων και λιποτακτών], 46 [Αποδηµία], 53 επ. [Άοπλη θητεία ή Εναλλακτική-Πολιτική κοινωνική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης] Π 292/2003 (ΦΕΚ Α 248/ ) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων στρατολογικής φύσης» Νοµολογία: ΠεντΣτρΘεσ 159/2002 ΠοινΧρ ΝΓ (2003), 374 ΣυµβΣτρΑθ 395/1999 Ποιν ικ 2000, 410 (µε αντίθετη πρόταση Α. Χρονόπουλου και παρατηρήσεις Χ. Παπαχαραλάµπους) ΣυµβΑΠ 1168/1997 ΠοινΧρ ΜΗ (1998), 404 ΣυµβΝαυτΠειρ 516/1996 Υπερ 1997, 1091 (µε πρόταση Ν. Παπαδακάκη και παρατηρήσεις Α. Παπαδαµάκη) ΣυµβΣτρΑθ 938/1995 ΠοινΧρ ΜΣΤ (1996), 593 (µε αντίθετη πρόταση Χ. Μπιµπίλα) ΠεντΣτρΘεσ 637/1995 Υπερ 1996, 601 (µε παρατηρήσεις Α. Παπαδαµάκη) ιαρκστραθ 53/1992 Υπερ 1992, 966 ΓνωµΟλΝοµΣυµβΚράτους 669/1991 Υπερ 1992, 949 Συµβ ιαρκστρθεσ 300/1990 Υπερ 1991, 85 (µε πρόταση Α. Παπαδαµάκη & παρατηρήσεις Ν. Παρασκευόπουλου) ιαρκστρθεσ 466/1987 Υπερ 1992, 963 Συµβ ιαρκστρθεσ 251/1987 Υπερ 1992, 960 (µε πρόταση Α. Παπαδαµάκη) Άρθρο 33. Λιποταξία στο εσωτερικό 1. Λιποτάκτης στο εσωτερικό είναι ο στρατιωτικός που: α) Απουσιάζει χωρίς άδεια από το σώµα στο οποίο ανήκει ή τη φυλακή όπου κρατείται ή το νοσοκοµείο όπου νοσηλεύεται, µετά παρέλευση έξι ηµερών από τη βεβαιωµένη απουσία του και αν δεν έχει συµπληρώσει υπηρεσία τριών µηνών, µετά παρέλευση δεκαπέντε ηµερών. β) Έλαβε άδεια απουσίας ή µετακινείται µεµονωµένα από ένα σώµα σε άλλο και δεν εµφανίζεται στο σώµα του σε δεκαπέντε ηµέρες από την προσδιορισµένη ηµέρα εµφάνισης ή µετάθεσής του στον προορισµό του. Κατά την έννοια του άρθρου αυτού ως άδεια νοείται εκείνη, κατά την οποία ο στρατιωτικός χαρακτηρίζεται στους ελέγχους ως απών, σύµφωνα µε τους στρατιωτικούς κανονισµούς. 18

19 γ) Ανήκει σε σώµα που βρίσκεται σε µετακίνηση και απουσιάζει αδικαιολόγητα από µία πρόσκληση. δ) Ενώ έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά σε διάστηµα έξι µηνών τρεις φορές για αυθαίρετη απουσία, η οποία διήρκησε περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες, εγκαταλείπει και πάλι το σώµα του και απουσιάζει περισσότερο από δύο ηµέρες. ε) Σε πολεµική περίοδο και ενώ έχει αποχωρισθεί από το σώµα του, δεν σπεύδει να ενωθεί µε το πλησιέστερο σώµα ή να παρουσιασθεί, µετά τη λήξη της αιχµαλωσίας του, στην πλησιέστερη στρατιωτική αρχή. 2. Οπλίτης υπαίτιος λιποταξίας στο εσωτερικό τιµωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιµωρείται όταν: αα) Ο λιποτάκτης συναποκόµισε όπλο ή οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο του στρατού, χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή του άρθρου 147. ββ) Λιποτάκτησε ενώ εκτελούσε υπηρεσία, χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή των άρθρων 74 και 76 του παρόντος. γγ) Είναι υπότροπος. β) Σε πολεµική περίοδο, µε θάνατο (*) ή ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο, εκτιµώντας τα αίτια, την αφορµή και τη διάρκεια της πράξης, καθώς και το σκοπό που επιδίωξε, µπορεί να επιβάλει κάθειρξη. 3. Αξιωµατικός υπαίτιος λιποταξίας στο εσωτερικό τιµωρείται : α) Σε ειρηνική περίοδο, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. β) Σε πολεµική περίοδο, µε θάνατο (*) ή ισόβια κάθειρξη. γ) Σε περίοδο µερικής ή παρατεταµένης γενικής επιστράτευσης, µε κάθειρξη. Το δικαστήριο, εκτιµώντας τα αίτια, την αφορµή και τη διάρκεια της πράξης, καθώς και το σκοπό που επιδίωξε, µπορεί να επιβάλει φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. [αντιστ. άρθρ. 44, 45, 46, 47, 48 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] (*) Σηµ.: Σύµφωνα µε το άρθρο 2 περ. ε του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α 227/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις», όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται η ποινή του θανάτου διαζευκτικά µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται µόνον η τελευταία. 5 1 β, γ, στ, 2 & 3 ΣΠΚ [Έννοια των όρων του Κώδικα], 6 2 & 3 ΣΠΚ [Γενικές διατάξεις], 37 παρ. 2 ΣΠΚ [Αυθόρµητη επάνοδος λιποτάκτη], 40 ΣΠΚ [ ιευκόλυνση, πρόκληση ή διέγερση], 41 ΣΠΚ [Υπόθαλψη], 74 ΣΠΚ [Εγκατάλειψη θέσης από σκοπό], 76 ΣΠΚ [Εγκατάλειψη φυλακής, θέσης ή περιοχής προς επιτήρηση], 1 [Υπόχρεοι σε στράτευση], 2 [ ιακρίσεις της στρατιωτικής υποχρέωσης], 3 [Γενικές έννοιες και ορισµοί], 4 [Ηλικία], 6 [ ιάρκεια των στρατιωτικών υποχρεώσεων], 27 [ ιαδικασία στράτευσης], 30 [Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων], 31 [Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων], 43 παρ. 3 [Ανυπότακτοι], 45 [Στερήσεις ανυποτάκτων και λιποτακτών], του Π 292/2003 (ΦΕΚ Α 248/ ) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων στρατολογικής φύσης», 29 επ. [Άδειες απουσίας Αξιωµατικών και Ανθυπασπιστών], 35 επ. [Άδειες απουσίας οπλιτών], 50 [Υπέρβαση αδείας ή αυθαίρετη απουσία], 54 επ. [Μετακινήσεις], 58 παρ. 5 [Λοιπές διατάξεις] του Π 130/84 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» Νοµολογία: ΣυµβΣτρΑθ 470/2002 Ποιν ικ 2003, 644 (µε αντίθετη πρόταση Σ. Κύρκου) ΠραξΑρχΕισΣτρΑθ 2313/2002 Ποιν ικ 2003, 937 (µε παρατηρήσεις Κ. Κοκκινάκη) 19

20 ΣυµβΣτρΘεσ 26/1999 Υπερ 1999, 1455 (µε πρόταση Γ. Μπέη) ΣτρΑθ 392/1998 Ποιν ικ 1999, 705 (µε παρατηρήσεις Ν. ηµητράτου) Αναθ ικ 39/1997 Υπερ 1998, 129 ΠεντΣτρΑθ 426/1997 ΠοινΧρ ΜΖ (1997), 910 ΣυµβΑναθ ικ 7/1996 Υπερ 1997, 891 (µε πρόταση Γ. Γκόνη και παρατηρήσεις Α. Παπαδαµάκη) ΣυµβΣτρΑθ 1144/1996 ΠοινΧρ ΜΖ (1997), 461 (µε εν µέρει αντίθετη πρόταση Κ. Σπηλιοπούλου) ΠεντΣτρΘεσ 691/1996 Υπερ 1997, 901 ΣυµβΝαυτΠειρ 351/1995 Υπερ 1996, 873 (µε πρόταση Ν. Παπαδακάκη) ΑΠ 1661/1993 Υπερ 1994, 811 ιαρκστραθ 797/1991 Υπερ 1992, 144 ιαρκστραθ 609/1991 Υπερ 1992, 1490 ιαρκστραεραθ 302/1991 Υπερ 1991, 1194 ΑΠ 963/1990 Υπερ 1992, 45 ιαρκστρθεσ 413/1990 Υπερ 1991, 88 ιαρκστρθεσ 300/1990 Υπερ 1991, 85 (µε παρατηρήσεις Ν. Παρασκευόπουλου) Συµβ ιαρκστραθ 40/1988 ΠοινΧρ ΛΘ (1989), 776 (µε πρόταση Α. Παπαδαµάκη) Συµβ ιαρκστρθεσ 557/1984 Αρµ Μ (1986), 32 (µε πρόταση Α. Παπαδαµάκη και παρατηρήσεις Λ. Μαργαρίτη) ιαρκστρλαρ 262/1980 ΠοινΧρ ΛΑ (1981), 89 Συµβ ιαρκστρθεσ 297/1980 ΠοινΧρ Λ (1980), 601 (µε πρόταση Φ. ιάφα) Άρθρο 34. Τροποποίηση προθεσµιών 1. Σε πολεµική περίοδο οι προθεσµίες του άρθρου 33 παρ. 1 στοιχ. α και β είναι σε κάθε περίπτωση διήµερες. 2. Ο Υπουργός µπορεί µε αποφάσεις του, αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις να: α) Ορίζει τις προθεσµίες της παρ. 1 στοιχ. α και β του άρθρου 33, σε περίπτωση παρατεταµένης γενικής επιστράτευσης, από δύο έως έξι ηµέρες. β) Ελαττώνει τις ίδιες προθεσµίες, σε περίοδο ειρηνική ή µερικής επιστράτευσης, έως τις δύο ηµέρες. Οι αποφάσεις αυτές µπορεί να περιορίσουν την εφαρµογή του µέτρου σε ορισµένες µόνο περιφέρειες ή µονάδες. Το περιεχόµενό τους γνωστοποιείται σε κάθε περίπτωση µε την ηµερήσια διαταγή των στρατιωτικών µονάδων µια φορά το µήνα, όταν δε η εφαρµογή του µέτρου περιορίζεται σε ορισµένες µόνο περιφέρειες ή µονάδες η γνωστοποίηση γίνεται και προφορικά στους νεοτοποθετούµενους στις µονάδες αυτές. [αντιστ. άρθρ. 49 προγενέστερου ΣΠΚ (Α.Ν.2803/41)] 6 παρ. 2 ΣΠΚ [Γενικές διατάξεις], ΥΑ Φ.340.3/36/ (Εθν. Άµυνας) της (ΦΕΚ Β 350/ ) «Τροποποίηση προθεσµιών λιποταξίας στρατιωτικών», ΥΑ Φ.444/5/57385 (Εθν. Άµυνας) της (ΦΕΚ Β 939/ ) «Τροποποίηση προθεσµιών λιποταξίας στρατιωτικών» Άρθρο 35. Οµαδική λιποταξία 1. Αν τρεις ή περισσότεροι στρατιωτικοί λιποτακτήσουν σε ειρηνική περίοδο µετά από προηγούµενη συµφωνία, τιµωρούνται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών ή µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 2. Στον ανώτερο κατά βαθµό επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δεκαπέντε ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. 20

39. ΝΟΜΟΣ 2287 30 /1 1995 (ΦΕΚ Α

39. ΝΟΜΟΣ 2287 30 /1 1995 (ΦΕΚ Α 39. ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 2287 της 30 Ιαν. /1 Φεβρ. 1995 (ΦΕΚ Α 20) Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας του οποίου το κείμενο ακολουθεί, όπως καταρτίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών.

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Παπαδακάκη Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή Β,Προεδρεύοντα,επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ευγένιου Αρ. Γιαρένη Ανακριτή του Στρατοδικείου Αθηνών - Υπ. Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου

Ευγένιου Αρ. Γιαρένη Ανακριτή του Στρατοδικείου Αθηνών - Υπ. Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου Κύρωση του 13ου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας * * Δημοσιεύτηκε στην «Ποινική Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Page 1 of 6 ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµός: 420/81/56369 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Β 539 19970702 Τέθηκε σε ισχύ: 02.07.1997 Αρµόδιος Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων Άρθρο 1 Καµιά ποινή χωρίς νόµο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Στρατολογικός Νόµος και η ρύθµιση θεµάτων Ανυποταξίας και Λιποταξίας *

Ο Νέος Στρατολογικός Νόµος και η ρύθµιση θεµάτων Ανυποταξίας και Λιποταξίας * Ο Νέος Στρατολογικός Νόµος και η ρύθµιση θεµάτων Ανυποταξίας και Λιποταξίας * Παρουσίαση του Ν 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», µε ειδικότερη εξέταση του Όγδοου Κεφαλαίου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων. Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων. Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων Άρθρο 1 Καμιά ποινή χωρίς νόμο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Επιμέτρηση της ποινής Άρθρα 79 ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Ι. Γενικοί κανόνες ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Άρθρο 79 Δικαστική επιμέτρηση της ποινής 1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 5 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3948 Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου

Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ********************** Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (άρθρα 1-13 ΠΚ) Η έκταση ισχύος του άρθρου 2 2 ΠΚ (Υπεράσπιση 1999, 314)... 3 Η έννοια της «εµπορίας ναρκωτικών» στο άρθρο 8 ΠΚ (Υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την παράτασή τους, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29-10-2011) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29-10-2011) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29-10-2011) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Βασικές αρχές Άρθρο 1 Αντικείμενο του Ποινικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Το Ποινικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την τιμωρία των εγκλημάτων (ποινικών αδικημάτων). Διακρίνεται σε Ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Ομονοίας 117 Τηλ. 2510-831388, εσωτ. 1 Φαξ: 2510-831378

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τποκειμενική ευθύνη Ποινή δεν επιβάλλεται αν ο δράστης δεν έπραξε με υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια).

Άρθρο 2 Τποκειμενική ευθύνη Ποινή δεν επιβάλλεται αν ο δράστης δεν έπραξε με υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια). ΦΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΚΨΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΨΔΙΚΑ ΠΡΨΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟ ΝΟΜΟ Ι. Βασικές αρχές Άρθρο 1 Καμία ποινή χωρίς νόμο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 410/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 2131361621 2131361616 l.kiriakaki@ypes.gr omogen@ypes.gr Φ.76210/36740/26-11-2010, Φ.76210/73216/06-12-2007, Φ.

Fax: 2131361621 2131361616 l.kiriakaki@ypes.gr omogen@ypes.gr Φ.76210/36740/26-11-2010, Φ.76210/73216/06-12-2007, Φ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΤΕΙΑ - http://www.thiteia.org Νόµος για τη Στρατολογία των Ελλήνων. NOΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1763/88 (ΦΕΚ 57 Α ) Στρατολογία των Ελλήνων

ΘΗΤΕΙΑ - http://www.thiteia.org Νόµος για τη Στρατολογία των Ελλήνων. NOΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1763/88 (ΦΕΚ 57 Α ) Στρατολογία των Ελλήνων ΑΡΘΡΟ 1:Υπόχρεοι σε στράτευση NOΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1763/88 (ΦΕΚ 57 Α ) Στρατολογία των Ελλήνων Με το άρθρο 3 του ν. 2510/97 (ΦΕΚ 136Α /27 Ιουν 97) το άρθρο 1 του ν. 1763/88 αντικαθίσταται ως εξής : 1. Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Σχέδιο νόµου «Ποινικές διατάξεις, θεραπευτικά και ασφαλιστικά µέτρα σχετικά µε ναρκωτικές ουσίες» Άρθρο 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Σχέδιο νόµου «Ποινικές διατάξεις, θεραπευτικά και ασφαλιστικά µέτρα σχετικά µε ναρκωτικές ουσίες» Άρθρο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σχέδιο νόµου «Ποινικές διατάξεις, θεραπευτικά και ασφαλιστικά µέτρα σχετικά µε ναρκωτικές ουσίες» Ορισµός ναρκωτικών Άρθρο 1 Ναρκωτικά, κατά την έννοια του νόµου αυτού, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων «Α», «Β», ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ «Γ», «Δ», «Ε», «Ζ» και «Η» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 Δγής Φ.072.1/17/2150/ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Σ.128586/ 13 Δεκ 13 //ΓΕΝ/ΔΓ-ΙΙ Τηλ.210 6551424

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 25 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4043 Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Προσλαμβάνονται 3.000 Ειδικοί Φρουροί, Οπλίτες και Πυροσβέστες το 2014. Τα δικαιολογητικά Τρίτη, 04 Μάρτιος 2014 23:34

Προσλαμβάνονται 3.000 Ειδικοί Φρουροί, Οπλίτες και Πυροσβέστες το 2014. Τα δικαιολογητικά Τρίτη, 04 Μάρτιος 2014 23:34 Σε δημοσίευση προκηρύξεων για 2.500 προσλήψεις στο Στρατό, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική θα προχωρήσουν τα αρμόδια υπουργεία για την κάλυψη των άμεσων αναγκών που έχουν προκύψει στα Σώματα Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( A Α :) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) Αρ. 1 Εννοια όρων - Πεδίο εφαρμογής 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανυποταξία στρατιωτικού διοικητή σε πολιτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 260 ΠΚ * Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος

Η ανυποταξία στρατιωτικού διοικητή σε πολιτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 260 ΠΚ * Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος Η ανυποταξία στρατιωτικού διοικητή σε πολιτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 260 ΠΚ * Διάγραμμα Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΡ. ΓΙΑΡΕΝΗ Ανακριτή του Στρατοδικείου Αθηνών * Δημοσιεύθηκε στα Ποινικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) Βόλος,././2014 Για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 4144/14-12 Αθήνα, 15-12-2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα