Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινα, Υποτροφίες, κληροδοτήματα που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών ΠΔΜ Ακαδημαϊκές συνεργασίες Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Επιμέλεια: Νίκος Ζάικος Eπίκουρος καθηγητής Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης 1

2 Εισαγωγή Η παρούσα καταγραφή προσδιορίζει τις βασικές πηγές ενημέρωσης των αποφοίτων του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών ως προς τα εξής θέματα: 1. Υποτροφίες και κληροδοτήματα 1.1. Υποτροφίες 1.2. Κληροδοτήματα 2. Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα με τα οποία το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών έχει αναπτύξει ακαδημαϊκές συνεργασίες. Η καταγραφή δεν υπήρξε απαλλαγμένη από μεθοδολογική δυσκολία ως προς την επιλογή και τη συστηματική κατάταξη των πληροφοριών, οι οποίες οφείλονται στην ευρύτητα των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στους φοιτητές του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών και, κατ ακολουθία, στο ασυνήθιστο εύρος των δυνατοτήτων και των επιλογών που διαθέτουν όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές τους. Κατά συνέπεια, μια πλήρης καταγραφή θα μπορούσε να επεκταθεί σε ένα τεράστιο φάσμα επιστημονικών κλάδων και υποδιαιρέσεών τους, το οποίο, εντελώς ενδεικτικά, περικλείει την ιστορία, τις οικονομικές επιστήμες, τις νομικές επιστήμες, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, την ανθρωπολογία, τη γεωγραφία, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, βαλκανικές γλώσσες και τη ρωσική, την ιστορία της τέχνης, το μάρκετινγκ ή τη διοίκηση επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπάρχουν αντίστοιχες πολλαπλές εναλλακτικές επιλογές αναφορικά με μεταπτυχιακά προγράμματα σε κράτη του εξωτερικού. Καθώς αυτό θα οδηγούσε σε ένα χαοτικό, δύσχρηστο και πολύ εκτενές κείμενο, επιλέχθηκε τελικά η καταγραφή των κύριων εγχώριων μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κριτήριο τα μαθήματα που είχαν διδαχθεί οι φοιτητές του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο, καθώς και των αποτελεσματικότερων ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης πληροφοριών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου διαθέτει ένα εξαιρετικό σχετικό μηχανισμό αναζήτησης στην ιστοσελίδα του. Αντίστοιχες εκτιμήσεις καθόρισαν τις επιλογές και ως προς την καταγραφή των Υποτροφιών και Κληροδοτημάτων. Εν προκειμένω, θα πρέπει να επισημανθεί 2

3 ότι η αξιοποίηση των ευκαιριών που ανοίγονται στους αποφοίτους προϋποθέτει την παρακολούθηση των σχετικών προκηρύξεων των καταγεγραμμένων αρμόδιων φορέων σε όλη τη διάρκεια του έτους, κάτι το οποίο είναι απλό στην εποχή μας μέσω του διαδικτύου. Ως προς τα πανεπιστημιακά και ακαδημαϊκά ιδρύματα με τα οποία το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών έχει αναπτύξει ακαδημαϊκές συνεργασίες, καταγράφονται οι τρέχουσες συνεργασίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus οι οποίες όμως αφορούν όμως τις προπτυχιακές σπουδές, αλλά δεν παύουν να είναι ενδεικτικές των δυνητικών ακαδημαϊκών επιλογών των αποφοίτων για τα μεταπτυχιακά τους καθώς και άλλες πρωτοβουλίες. Τέλος, οι πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω προέρχονται από τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και λοιπών οργανισμών κατά τον Απρίλιο Υποτροφίες και Κληροδοτήματα 1.1. Υποτροφίες - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ίδρυμα Κρατικών Πληροφοριών) - Μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα χορηγούνται με επιλογή, έπειτα από δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που γίνεται σε ετήσια βάση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά και η αξιολόγηση γίνεται εξατομικευμένα, βάσει των οριζόμενων στην οικεία πρόσκληση κριτηρίων, από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται, κατά ανώτερο, έως 24 μήνες για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Για τη διάρκεια της υποτροφίας λαμβάνεται υπόψη τόσο το πρόγραμμα σπουδών, όσο και η επίδοση του υποτρόφου κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του. 3

4 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι λήψης υποτροφίας, οι οικονομικές παροχές κ.λπ., καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ύστερα από γνώμη του Δ.Σ του ΙΚΥ. - Μεταπτυχιακές Υποτροφίες πρώτου και δευτέρου κύκλου στο εξωτερικό Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (α και β κύκλου) χορηγούνται με επιλογή, έπειτα από δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που γίνεται σε ετήσια βάση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά και η αξιολόγηση γίνεται εξατομικευμένα, βάσει των οριζόμενων στην οικεία πρόσκληση κριτηρίων, από ειδικούς επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται - κατά ανώτερο, έως 24 μήνες, για προγράμματα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή Μ.Phil (ως αυτόνομος επιδιωκόμενος τίτλος) ή Master 2 ή άλλου ισότιμου τίτλου. - κατά ανώτερο, έως 34 μήνες, για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Για τη διάρκεια της υποτροφίας λαμβάνεται υπόψη τόσο το πρόγραμμα σπουδών, όσο και η επίδοση του υποτρόφου κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι λήψης υποτροφίας, οι οικονομικές παροχές κ.λ.π., καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., με γνωμοδότηση του Δ.Σ. του ΙΚΥ. - Μετεκπαίδευση/ Μεταπτυχιακές/ Μεταδιδακτορικές Σπουδές για ξένους υπηκόους από: Κράτη της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης (Μη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά και την Ωκεανία. Οι υποτροφίες χορηγούνται κάθε χρόνο μετά από επιλογή, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης του φακέλου των υποψηφίων και περιλαμβάνουν όλους τους τομείς των επιστημών. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 1 έως 3 έτη και εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και την επίδοση του υποτρόφου. 4

5 - Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (EUI) Χορηγούνται υποτροφίες σε Έλληνες αποφοίτους ελληνικών και ισοτίμων ξένων πανεπιστημίων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα διδακτορικού επιπέδου στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Πο λιτικές Επιστήμες) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Instituto Universitario Europeo - Firenze), το οποίο, σύμφωνα με απόφαση του ΔΙΚΑΤΣΑ, είναι ομοταγές προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας δεν πρέπει να έχουν διατελέσει μεταπτυχιακοί υπότροφοι του ΙΚΥ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η διάρκεια της υποτροφίας που χορηγείται από το ΙΚΥ ορίζεται στα 3 κατ' ανώτατο όριο έτη και εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και την επίδοση του υποτρόφου (το 4ο έτος χρηματοδοτείται απ' ευθείας από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας). - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Ίδρυμα Ωνάση Οι αιτήσεις των υποψηφίων για υποτροφίες στο Ίδρυμα Ωνάση πρέπει να αφορούν ένα από τα προβλεπόμενα προγράμματα, συγκεκριμένο επίπεδο σπουδών και γνωστικό αντικείμενο και μία μόνο χώρα. - The Fulbright Foundation in Greece 5

6 The Fulbright Program is the premier international educational exchange program in the world. It was established in the United States in 1946 by Senator J. William Fulbright of Arkansas. The Fulbright Foundation in Greece offers scholarships to Greek and American citizens students, teachers, scholars, and artists to pursue a wide variety of educational projects. The Foundation awards grants to Greek and US citizens to study, teach, lecture, or conduct research in the United States and Greece respectively. The Fulbright Foundation in Greece operates Educational Advising Centers in Athens and Thessaloniki, where experts offer free, comprehensive information on American institutions of higher learning. Visitors to the Centers can learn about all aspects of studying at an American university: fields of study, kinds of programs, admissions procedures. They may then apply to schools most suitable to their educational goals and needs, while enjoying greater chances for admission.. - The Kokkalis Foundation Established in 1998, the Kokkalis Foundation is a non-profit organization based in Athens, Greece. The Foundation honors the vision of Socrates Kokkalis, an international business leader in information technology and telecommunications, and his father Petros Kokkalis, an eminent surgeon and professor of medicine at the University of Athens. The Foundation serves the public good by promoting education and training, culture and social welfare, medical research and information technology, and athletics, both in Greece and abroad. 6

7 The central mission of the Kokkalis Foundation is the promotion of a peaceful, democratic and prosperous Southeastern Europe through the development of public, cultural and scientific life in the region. Today Southeastern Europe possesses an historical opportunity to leverage its human capital and rich cultural heritage in order to develop a democratic polity, a new economy and a civic society that provide opportunities to all of its peoples. Towards the attainment of these goals, the Foundation sponsors numerous initiatives in and relative to the region, including the organization of public fora and international conferences, the support of research, the development of human networks for the promotion of inter-ethnic understanding and regional cooperation, the promotion of effective democratic governance, the enhancement of the information society and the advancement of knowledge with an emphasis on public policy. - Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή Κληροδοτήματα - Ίδρυμα Κρατικών Πληροφοριών (Ίδρυμα Κρατικών Πληροφοριών) Στο πλαίσιο των κληροδοτημάτων, τα οποία διαχειρίζεται το IKY, προκηρύσσονται και χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η επιλογή των υποτρόφων προβλέπεται είτε με γραπτό διαγωνισμό είτε με επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία καθορίζονται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και τη σχετική με τα κληροδοτήματα νομοθεσία.

8 2. Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα με τα οποία το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών έχει αναπτύξει ακαδημαϊκές συνεργασίες Η συνεργασία του ΤΒΣ με τμήματα του εξωτερικού υπήρξε σταθερή και συνεχώς εντονότερη κατά την πρόσφατη πενταετία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Lifelong Learning, απονέμονται υποτροφίες κινητικότητας στους φοιτητές του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών προκειμένου να ολοκληρώσουν μέρος των προπτυχιακών τους σπουδών σε ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η διάρκεια της περιόδου σπουδών στην αλλοδαπή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος και θεωρείται ως χρόνος που αναλώθηκε στο οικείο ίδρυμα του φοιτητή. Αν και ο παρακάτω πίνακας αφορά τις προπτυχιακές σπουδές, δεν παύει να είναι ενδεικτικός των δυνητικών ακαδημαϊκών επιλογών των αποφοίτων και για τα μεταπτυχιακά τους. Σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες που έχει καταρτίσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS LLP, η κινητικότητα του ΤΒΣ για το ακαδημαϊκό έτος είχε διαμορφωθεί ως εξής (πηγή: Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ΠΔΜ/ ): Περίοδος Πανεπιστήμιο Andrzeja Fycza Kodrzewskiego University - Poland University of Iasi - Romania University of Babes Bolyai Cluj-Napoca - Romania University of Alba Iulia - Romania University of Sibiu - Romania Εξερχόμενοι φοιτητές/ Καθηγητές Εισερχόμενοι φοιτητές/ καθηγητές 2/1 2/1 3/1 3/1 2/2 2/1 3/1 3/1 2/2 2/2

9 South-Western University of Neofit- Rilski - Bulgaria Sofiiski University Sveti Kliment Ohridski - Bulgaria Ion Mincu University of Architecture and Urbanism Bucharest - Romania University of Pitesti - Romania 0/1 0/1 2/2 2/2 2/1 2/1 2/1 2/1 Επίσης, το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε ενώσεις και δίκτυα πανεπιστημίων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με στόχο την ακαδημαϊκή ανταλλαγή και την επιστημονική συνεργασία. Ειδικότερα: Ένωση των οικονομικών πανεπιστημίων νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1996 με έδρα το πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και αριθμεί πάνω από τριάντα (30) πανεπιστήμια-μέλη από Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, πγδμ, Ρουμανία, Ελλάδα, και Σερβία. Ανάμεσα στις δραστηριότητές της είναι η διοργάνωση διεθνών οικονομικών συνεδρίων, με στόχο την επιστημονική τεκμηρίωση της οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, η έκδοση επιστημονικού περιοδικού, η ανταλλαγή πληροφοριών για την ίδρυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και Δια Βίου εκπαίδευσης. Από το 2000 έχει διοργανώσει τέσσερα (4) διεθνή συνέδρια στη Θεσσαλονίκη (Μάιος 2000), στο Βελιγράδι (Νοέμβριος 2003) στη Σόφια (Μάιος 2004) και στο Βουκουρέστι (2008), στα οποία συμμετείχαν περίπου 200 επιστήμονες από περίπου 40 χώρες. Τέλος, η Ένωση εκδίδει σε εξαμηνιαία βάση και στην αγγλική γλώσσα το επιστημονικό περιοδικό South Eastern Europe Journal of Economics (SEEJE). Δίκτυο Βαλκανικών Πανεπιστημίων Border Crossings. Το δίκτυο Border Crossings ιδρύθηκε από διδάσκοντες και φοιτητές των πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Κυρίλλου και Μεθοδίου των Σκοπίων, της Ljubljana, (Σλοβενία), Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Ιωαννίνων, του Παντείου και του Αιγαίου (Μυτιλήνη). Το Δίκτυο στοχεύει στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας

10 στον τομέα των Βαλκανικών Σπουδών (με έμφαση στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες) μέσα από τη περιοδική διοργάνωση συνεδρίων φοιτητών, θερινών σεμιναρίων και άλλων μορφών ακαδημαϊκής ανταλλαγής. Έχει διοργανώσει συνέδρια για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μεταξύ άλλων στα Σκόπια, τη Φλώρινα, τα Ιωάννινα, την Οχρίδα, τη Murska Sobota και την Κορυτσά, στα οποία έχουν συμμετάσχει πάνω από 400 φοιτητές και διδάσκοντες από διάφορες Βαλκανικές χώρες. Κάθε χρόνο διοργανώνει, έχοντας ξεκινήσει από το 2006, θερινά σεμινάρια (summer school) στην πόλη της Κόνιτσας με τίτλο «Ανθρωπολογία, Εθνογραφία και Συγκριτική Λαογραφία του Βαλκανικού Χώρου», στα οποία έχουν συμμετάσχει εκατοντάδες φοιτητές και πολυάριθμοι διδάσκοντες από 63 χώρες από όλο τον κόσμο. Εκδίδει στην αγγλική γλώσσα και σε συνεργασία με το γερμανικό εκδοτικό οίκο LIT έναν συλλογικό τόμο με δημοσιεύσεις που προέρχονται από πρωτογενή έρευνα από τους συμμετέχοντες στα θερινά σεμινάρια της Κόνιτσας. Έχει συμμετάσχει με φοιτητές του σε ακαδημαϊκές ανταλλαγές φοιτητών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Χρηματοδοτήθηκε από το Α.Π.Θ., το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δήμο και τη Νομαρχία της Φλώρινας, το Δήμο και την ΤΕΔΚ Ιωαννίνων. Στο δίκτυο συμμετέχουν σήμερα τα πανεπιστημιακά τμήματα από την Ελλάδα, τη Σλοβενία, τη Σερβία, την πγδμ, την Κροατία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Οι δραστηριότητες του Δικτύου έχουν σαν στόχο να καταπολεμήσουν φοβίες, καχυποψία και προκαταλήψεις. Οι συμμετέχοντες φοιτητές μπορούν και κατανοούν την κοινή κληρονομιά του βαλκανικού χώρου και τα οφέλη της, και γνωρίζουν πώς να την αξιοποιούν μέσα από τη διασυνοριακή συνεργασία. Τα συνέδρια δημιουργούν πνεύμα συνεργασίας μέσα στα συμμετέχοντα πανεπιστημιακά ιδρύματα και δυνατότητες για μελλοντικές κοινές ερευνητικές δράσεις. Ευρωπαϊκά διακλαδικά επιστημονικά προγράμματα. Το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών έχει συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά διακλαδικά επιστημονικά προγράμματα Cliohnet και Cliohworld. Model united nations. Πρόκειται για την ετήσια διεθνή εκπαιδευτική εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Επιστημονικά συνέδρια κλπ. Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά σε διάφορα θεσμικά καταξιωμένα φόρα εθνικών και διεθνών δικτύων συνεργασίας προωθώντας και προβάλλοντας την εικόνα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου ευρύτερα. Στόχος του ΤΒΣ είναι η ενίσχυση ανάλογων πρωτοβουλιών

11 στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση της διδασκαλίας και της έρευνας στο ΤΒΣ, αλλά και θα αναβαθμίσουν συνολικά το κύρος του στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Ας σημειωθεί ότι, πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω, υπάρχουν από πλευράς των μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος, ανεξάρτητες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις που διοργανώνονται από άλλα εκπαιδευτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντιστοίχως. Οι συνεργασίες με άλλα ιδρύματα τόσο σε επίπεδο κινητικότητας καθηγητών όσο και φοιτητών είναι φυσικά πάρα πολύ θετικές και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να ενταθούν στο μέλλον.

oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+

oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+ oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έφη Μπάσδρα, Αναπ. Καθ. Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη Χειλά, Καθ. Διεθνούς Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2007-08 έως 2010-11 Σύνταξη τετραετούς έκθεσης εκ μέρους της Ο.Μ.Ε.Α. του Τ.Β.Σ.: Κυριάκος Κεντρωτής,

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή Στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 συνεχίστηκαν σημαντικά έργα μέσα στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου για την ικανοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ Διονύσης Κλάδης Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Αυστρία Στη Βιέννη:Vienna University of Economics and business Administration-Wirtschafts Universitat (http://www.wuwien.ac.at), για σπουδές στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Εκτός Βιέννης είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Homo educandus- Αγωγή

Homo educandus- Αγωγή Homo educandus- Αγωγή Project B Λυκείου «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στις Ανεπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Κόρινθος, 2015 Γενικός αντικειµενικός σκοπός: - να έρθουν οι µαθητές σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Παναγιώτης Πλαγεράς Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας Προϊστάµενος Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων Συντονισµός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία σταδιοδρομίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Γραφεία σταδιοδρομίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Εργαλεία και Σύμβουλοι Γραφεία σταδιοδρομίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Γραφεία Διασύνδεσης Ελληνικών Πανεπιστημίων ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα Τηλ. 210.38.97.158-9 http://www.elke.asfa.gr/gr/elke-3b.htm

Διαβάστε περισσότερα

Νέα δεδομένα, νέες ανάγκες

Νέα δεδομένα, νέες ανάγκες 52 Εκπαίδευση Μεταπτυχιακά που κάνουν τη διαφορά Νέα δεδομένα, νέες ανάγκες στην οικονομία και την αγορά εργασίας Στόχος του MBA International είναι να εστιάσει στις ανάγκες του κάθε ένα φοιτητή. Οι μέρες

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Εξέλιξη της Τουριστικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΠΙΝΤΖΟΣ Α.Μ. : 63 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΚΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα