Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία"

Transcript

1 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας ωρών την εβδομάδα και, εφόσον το επιθυμεί, ένα ακόμη μάθημα διάρκειας δύο ωρών την εβδομάδα. Δηλαδή, οι μαθητές της Α Λυκείου θα παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 31 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και επιπλέον κάθε μαθητής, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να διδάσκεται ένα ακόμη δίωρο μάθημα της επιλογής του. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής καθορίζεται ως εξής: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά ώρες. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 4 3. Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 4 4. Ιστορία 5. Μαθηματικά (Άλγεβρα-Γεωμετρία) 5/4 * 6. Φυσική /3 * 7. Χημεία 1 8. Α Ξένη Γλώσσα 3 9. Αρχές Οικονομίας 10. Τεχνολογία 11. Φυσική Αγωγή /1 * 1. ΣΕΠ /1 * ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 13. Β Ξένη Γλώσσα Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι ρίζες 14. του 15. Εφαρμογές Πληροφορικής Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία 16. Θεατρολογίας, Μουσική και Εικαστικά) 17. Ψυχολογία * α εξάμηνο / β εξάμηνο

2 Β ΛΥΚΕΙΟΥ Στην αρχή της Β Λυκείου, ο μαθητής επιλέγει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Οι κατευθύνσεις είναι οι εξής: 1. Θεωρητική κατεύθυνση. Θετική κατεύθυνση 3. Τεχνολογική κατεύθυνση Τα μαθήματα της Β' τάξης Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά 4 ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, συνολικής διάρκειας 7 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για όλες τις κατευθύνσεις και σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Όλα τα μαθήματα (Γενικής παιδείας και Κατευθύνσεων) της Β τάξης εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδος, σε κοινά για όλα τα τμήματα της ίδιας τάξης του Λυκείου θέματα, τα οποία διατυπώνονται με τη συνεργασία των διδασκόντων το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη. Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει κατά 50% από την προφορική του επίδοση (μέσος όρος των τετραμήνων) και κατά 50% από την επίδοσή του στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου. Ο Γενικός Μέσος Όρος της Β Λυκείου είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτώς. Ένας μαθητής προάγεται αν ο Γενικός Μέσος Όρος της Β Λυκείου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 9,5. Στην τάξη αυτή ισχύει ο θεσμός των μετεξεταστέων. 1

3 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τα μαθήματα της Γ' τάξης Λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά 16 ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, συνολικής διάρκειας 1 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Στη Γ Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών. Τα μαθήματα Κατεύθυνσης και ορισμένα από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, που διδάσκονται στη Γ Λυκείου, θα εξετάζονται στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα θα εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Τα μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα είναι τα εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Νεοελληνική Γλώσσα. Νεότερη Ελληνική Ιστορία 3. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 4. Φυσική 5. Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών 6. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 7. Νεοελληνική Λογοτεχνία Φυσική Φυσική Φυσική 8. Λατινικά Χημεία Χημεία Βιοχημεία Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον 9. Ιστορία Βιολογία Ηλεκτρολογία Αρχές Οργάν. και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

4 Κάθε μαθητής θα εξετάζεται πανελλαδικώς σε 6 από τα παραπάνω μαθήματα ή σε 7 αν επιλέξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας το οποίο είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας για τους υποψηφίους σχολών του 5 ου επιστημονικού πεδίου. Για να πάρει απολυτήριο Λυκείου ένας μαθητής πρέπει ο Γενικός Μέσος Όρος της Γ Λυκείου να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 9,5. Στην τάξη αυτή δεν ισχύει ο θεσμός των μετεξεταστέων. Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθώς και ο μηχανισμός προσαρμογής του προφορικού βαθμού στον γραπτό. 3

5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται κατά 50% από τον προφορικό βαθμό και κατά 50% από το βαθμό στη γραπτή εξέταση για την προαγωγή από τη Β στη Γ Λυκείου ή την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται κατά 30% από τον προφορικό βαθμό και κατά 70% από το βαθμό στη γραπτή εξέταση για την πρόσβαση του μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, ο βαθμός προαγωγής σε κάποιο μάθημα μπορεί να είναι διαφορετικός από το βαθμό πρόσβασης στο ίδιο μάθημα. Ο αλγόριθμος υπολογισμού του βαθμού πρόσβασης σε κάθε μάθημα, από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, είναι ο εξής: Αν συμβολίσουμε με Π1, Π τους προφορικούς βαθμούς στο 1 ο και στο ο τετράμηνο αντίστοιχα, τότε ο μέσος όρος των τετραμήνων θα Π Π είναι: Π =. Αν συμβολίσουμε με Γ το βαθμό στην γραπτή εξέταση, τότε ο τελικός βαθμός Β στο μάθημα αυτό υπολογίζεται ως εξής: Π + 7 Γ B = 10 Παρακάτω, δίνουμε ένα παράδειγμα υπολογισμού βαθμολογίας πρόσβασης σε κάποιο μάθημα: Παράδειγμα Bαθμός 1ου τετραμήνου Π 1 : 16 Μέσος όρος τετραμή νων Π : 17 Βαθμός ου τετραμήνου Π : 18 Βαθμός στη γραπτή εξέταση Γ: 15 Οπότε, ο τελικός βαθμός στο μάθημα θα είναι : B = = 15,6 10 4

6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Αν ο μέσος όρος των δύο τετραμήνων Π διαφέρει περισσότερο από δύο μονάδες απ το βαθμό Γ στη γραπτή εξέταση, τότε ο βαθμός των τετραμήνων προσαρμόζεται προς το βαθμό της γραπτής εξέτασης, γιατί η μέγιστη επιτρεπτή διαφορά μεταξύ προφορικού και γραπτού βαθμού είναι μονάδες. Αυτό ισχύει μόνο για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης και όχι για τον υπολογισμό του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης. Δηλαδή ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθμού χωρίς καμία προσαρμογή. Παρακάτω δίνουμε ένα παράδειγμα υπολογισμού βαθμολογίας πρόσβασης σε κάποιο μάθημα με προσαρμογή: Παράδειγμα Bαθμός 1ου τετραμήνου Π 1 :16 Μέσος όρος τετραμήνων Π :17 Βαθμός ου τετραμήνου Π :18 Βαθμός στη γραπτή εξέταση :1 ΔΙΑΦΟΡΑ : 5 μονάδες Ο βαθμός Π των τετραμήνων θα προσαρμοστεί και θα γίνει 14, γιατί η μέγιστη επιτρεπτή διαφορά μεταξύ προφορικού και γραπτού βαθμού είναι μονάδες. Οπότε, ο τελικός βαθμός πρόσβασης στο μάθημα θα είναι : B = = 1,6 10 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης προκύπτει από την επίδοση των μαθητών στη Γ Λυκείου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και είναι ο μέσος όρος των βαθμών στα 6 ή 7 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (με προσαρμογή της βαθμολογίας όπου απαιτείται). 5

7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Όλα τα τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. είναι κατανεμημένα σε 5 Επιστημονικά πεδία, τα οποία είναι τα εξής: 1 ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές Επιστήμες 3 ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας 4 ο Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικές Επιστήμες 5 ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης Σε κάθε επιστημονικό πεδίο ορίζονται μαθήματα ως Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας, των οποίων ο βαθμός συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εάν ο μαθητής δεν έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά (γιατί δεν υπήρχαν στην κατεύθυνση που επέλεξε), μπορεί να τα αντικαταστήσει με μαθήματα Γενικής Παιδείας, χάνοντας όμως κάποια μόρια. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων στις γραπτές εξετάσεις της Γ Λυκείου, ο μαθητής θα συμπληρώσει το Μηχανογραφικό Δελτίο, στο οποίο θα επιλέξει σχολές από το πολύ Επιστημονικά Πεδία. Από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Κατευθύνσεων (όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα της σελίδας 4) οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά στα τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης και σε δύο () μαθήματα Γενικής Παιδείας. Ειδικότερα, από τα πέντε (5) μαθήματα Γενικής Παιδείας οι μαθητές, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, εξετάζονται, υποχρεωτικά στη Νεοελληνική Γλώσσα και σε ένα δεύτερο μάθημα, όποιο από τα υπόλοιπα τέσσερα επιθυμούν, με την προϋπόθεση όμως ότι το δεύτερο μάθημα θα είναι υποχρεωτικά το ίδιο, εφόσον οι μαθητές επιλέξουν δύο πεδία. Οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων που επιλέγουν ως δεύτερο πεδίο το 5 ο (Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης) από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας ως δεύτερο μάθημα επιλέγουν τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και εξετάζονται υποχρεωτικά, επιπλέον των έξι μαθημάτων, και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται όλες οι δυνατές επιλογές ενός μαθητή από οποιαδήποτε κατεύθυνση και για όλα τα επιστημονικά πεδία. 6

8 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 005-6) 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ο ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3 ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1,3). ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7) 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,9) 6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. Βιολογία (Γ.Π.) (0,9) 6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,9) 6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3) 7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7) ΘΕΤΙΚΗ 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (0,9) 6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.) (0,4) (1,3) (0,7) 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) 3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3) 4. ΧΗΜΕΙΑ (0,7) 6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) (1,3) (0,7) 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3) 7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (0,9) 6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.) (0,4) (1,3) (0,7) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5. Βιολογία (Γ.Π.) (0,9) 6. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.) (0,4) (1,3) (0,7) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3) 7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7) (0,9) 6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.) (0,4) (1,3) (0,7) 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 5. Βιολογία (Γ.Π.) (0,9) 6. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.) (0,4) (1,3) (0,7) 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3) 7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7) 7

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσει κάθε μαθητής. Ο αριθμός των μορίων αυτών υπολογίζεται ως εξής: (Γενικός Βαθμός Πρόσβασης) x 8 x 100 (Βαθμός στο 1 ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας) x 1,3 x 100 (Βαθμός στο ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας) x 0,7 x 100 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ (Άριστα) μόρια Αν ο μαθητής έχει αντικαταστήσει τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με μαθήματα Γενικής Παιδείας, τότε το 1 ο μάθημα πολλαπλασιάζεται επί 0,9 και το ο επί 0,4. Αν κάποιος μαθητής δεν έχει εξεταστεί πανελλαδικώς στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και δηλώσει σχολές από το 5 ο Επιστημονικό Πεδίο, θεωρείται ότι έχει πάρει μηδέν στο μάθημα αυτό. Παράδειγμα 1: Μαθητής της Τεχνολογικής κατεύθυνσης έχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 17,5, Βαθμό Πρόσβασης στα Μαθηματικά κατεύθυνσης 16,5 και στη Φυσική κατεύθυνσης 17,8. Τα μόριά του για το ο Επιστημονικό Πεδίο είναι: 17,5 χ 8 χ 100 = ,5 χ 1,3 χ 100 =.145 Σύνολο μορίων ,8 χ 0,7 χ 100 = 1.46 Παράδειγμα : Μαθητής της Τεχνολογικής κατεύθυνσης έχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 17,5, Βαθμό Πρόσβασης στη Νεοελληνική Γλώσσα 16,5 και στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία 17,8. Τα μόριά του για το 1 ο Επιστημονικό Πεδίο είναι: 17,5 χ 8 χ 100 = ,5 χ 0,9 χ 100 = Σύνολο μορίων ,8 χ 0,4 χ 100 = 71 8

10 ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Σε κάποια από τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες διαπιστώνονται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται μετά το τέλος των πανελλαδικών και των ενδοσχολικών εξετάσεων. Παρακάτω αναφέρονται τα τμήματα αυτά, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε ένα από αυτά. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αγγλικά Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Γαλλικά Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Γερμανικά Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Ιταλικής) Ιταλικά Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Ισπανικής) Ισπανικά Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Ιταλικά Δύο από τις Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Γλώσσες: Αγγλική, Διερμηνείας Ιονίου Γαλλική, Γερμανική Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Φωτογραφίας Γραφιστικής Διακοσμητικής Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Συντήρ. Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ανακαίνισης και Αποκατάστ. Κτιρίων Μουσικών Σπουδών Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Επικοινωνίας & Μέσων Μαζ. Ενημέρ. Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζ. Επικοιν. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολιτ. Σπ. Εφαρμ. Ξένων Γλ. στη Διοίκ. & στο Εμπ. Τουριστικών Επιχειρήσεων Τουριστικών Επαγγελμάτων Ελεύθερο σχέδιο Γραμμικό σχέδιο Ελεύθερο σχέδιο Γραμμικό σχέδιο Αρμονία Υπαγόρευση μουσικού κειμένου Μία από τις Γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική Ναυτιλιακών Σπουδών Αγγλικά 1 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου Αγγλικά 1 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 1 Ελεύθερο Σχέδιο 9

11 Για την εισαγωγή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής (ΤΕΦΑΑ) απαιτείται πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων σε τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω: Αγόρια: Δρόμος 400 m Άλμα σε μήκος Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 kg) Κολύμβηση (50 m ελεύθερο) Κορίτσια: Δρόμος 00 m Άλμα σε μήκος Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 kg) Κολύμβηση (50 m ελεύθερο) *Ο συντελεστής βαρύτητας για τα αγωνίσματα είναι. Τα μόρια που συγκεντρώνει ο μαθητής για κάθε ένα από τα παραπάνω τμήματα είναι τα μόρια που προκύπτουν από το Γενικό Βαθμό πρόσβασης και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας συν ο βαθμός που πήρε στο ειδικό μάθημα (στην εικοσαβάθμια κλίμακα), πολλαπλασιασμένος με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και μετά επί 100. Αν σε κάποιο τμήμα προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, τότε ως βαθμός στο ειδικό μάθημα θεωρείται ο μέσος όρος των βαθμών που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα. Το ίδιο ισχύει και για το βαθμό στα τρία αγωνίσματα για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ. Προϋπόθεση για να εισαχθεί ο υποψήφιος σε κάποιο από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα είναι να πετύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με τη βάση (δηλαδή 10) σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα. Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι ένας υποψήφιος έχει: Γενικό Βαθμό Πρόσβασης: 18, Βαθμό Πρόσβασης στα Μαθηματικά κατεύθυνσης: 18 Βαθμό Πρόσβασης στη Φυσική κατεύθυνσης: 17,6 Βαθμό στο Γραμμικό σχέδιο: 18 Μέσος Όρος Ειδικών Μαθημάτων = 16,5 Βαθμό στο Ελεύθερο σχέδιο: 15 Τα μόρια που θα συγκεντρώσει για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπολογίζονται ως εξής: 18, x 8 x 100 = x 1,3 x 100 = ,6 x 0,7 x 100 = ,5 x x 100 = Σύνολο

12 Για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές σχολές και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές), ενώ για τις σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση. Περισσότερες πληροφορίες για τις σχολές αυτές μπορούν να βρουν οι υποψήφιοι στα αντίστοιχα Υπουργεία. 11

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικό Έτος 2015-2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Οι Ομάδες Προσανατολισμού Για το σχολικό έτος 2015 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-5-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-6-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-6-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50 14 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αναλυτικό πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α.ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Μετά την ανακοίνωση των στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΤΟΣ 2015 1. ΕΠΩΝΥΜΟ: 7. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

σπουδαζω Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ... σε 5 μερεσ «Επιστρατεύεται» και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θύελλα αντιδράσεων για το νομοσχέδιο

σπουδαζω Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ... σε 5 μερεσ «Επιστρατεύεται» και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θύελλα αντιδράσεων για το νομοσχέδιο σπουδαζω καθε τεταρτη ενθετο για την εκπαιδευση 8 σελιδεσ 17 AEI - TEI υπουργειο παιδειασ Διαμαρτυριεσ 101.508 υποψήφιοι για 68.345 θέσεις «Επιστρατεύεται» και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θύελλα αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 48/2012 -ΦΕΚ 97 Α/27.4.2012 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ α) Του άρθρου παρ. 1γ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα