ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Κολοκοτρώνη 1 Καλαµάτα Τ.Κ : (27210) FAX :(27210) E mail Καλαµάτα 9 / 3/ 2011 Αριθµ. Πρωτ: 9977 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 2. Τον Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» 3. Τις υπ αριθμ. 24/2008 (αριθμ. πρωτ /2008) και 53125/2008 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 4. Την υπ αριθμ. 49/2010 (αριθμ. πρωτοκ /2010) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 5. Τον Ν.3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κλ.π.» και ιδιαίτερα το άρθρο Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλαμάτας (ΦΕΚ 645 Β / ). 1

2 7. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α /2010). 8. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές συνθήκες και την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου Καλαμάτας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 9. Τις υπ αριθμ. πρωτοκ. 44, 45, 170, 319, 1.735, 1.736, 4.988, 5.012/2011 Αποφάσεις Δημάρχου Καλαμάτας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.Καθορίζουμε ως γενικούς κανόνες - αρχές για την υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων ή άλλων πράξεων τα κάτωθι: 1. Ο ήµαρχος υπογράφει: 1.1.Όλα τα έγγραφα, που απευθύνονται σε υπερκείμενες αρχές, όπως Κρατικές Αρχές, Κοινοβούλιο, αιρετές Περιφέρειες, Δικαστικές Αρχές, καθώς και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Δημάρχους της Ελλάδος και ξένων κρατών. 1.2.Κάθε έγγραφο, που αφορά σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 1.3.Κάθε έγγραφο αυξημένης σημασίας, έστω και αν έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής. 2. Ο Αντιδήµαρχος ή ο Εντεταλµένος ηµοτικός Σύµβουλος υπογράφει: 2

3 2.1. Κάθε έγγραφο του τομέα αρμοδιότητάς του. 2.2.Κάθε έγγραφο που αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων που προΐσταται. 3. Ο ιευθυντής υπογράφει: 3.1. Κάθε έγγραφο με αρμοδιότητα εκχωρημένη από το Νόμο. 3.2.Κάθε έγγραφο, που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων της Διεύθυνσής του και των προϊσταμένων των τμημάτων της. Β.Αναθέτουμε την υπογραφή με εντολή μας, αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών ή άλλων πράξεων στους παρακάτω: 1. Στους αρµόδιους Αντιδηµάρχους: 1.1. Συντήρησης υποδοµών µε αρµοδιότητες τις συντηρήσεις των υποδοµών (οδικό δίκτυο, δηµοτικά κτήρια, σχολεία, πεζοδρόµια), το δηµοτικό φωτισµό, τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, την συγκοινωνία και την διαχείριση µηχανηµάτων του ήµου: των Εγκρίσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας, διαγωνισμού έργου ή παροχής υπηρεσιών Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα Λογαριασμούς σχετικών έργων 3

4 Αποφάσεις ανάκλησης αδειών κυκλοφορίας αστικών λεωφορείων από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους (άρθρο 31 Ν. 2693/2001) Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών 1.2. Κατασκευής Νέων Έργων και Πολεοδοµίας µε αρµοδιότητες την κατασκευή νέων έργων από όλα τα Προγράµµατα Χρηµατοδότησης, τα πολεοδοµικά και χωροταξικά θέµατα, την άσκηση εποπτείας στις ιευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας και την οργάνωση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα πολεοδοµίας και χωροταξίας του ήµου: Εγκρίσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας, διαγωνισμού έργου ή παροχής υπηρεσιών Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα Λογαριασμούς σχετικών έργων Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών 1.3. Οικονοµίας & Οικονοµικών µε αρµοδιότητες την άσκηση οικονοµικής πολιτικής, την άσκηση 4

5 εποπτείας στην ιεύθυνση Οικονοµικών και την οργάνωση µηνιαίων συσκέψεων για την πορεία των κληροδοτηµάτων του ήµου: Όλες τις Εκθέσεις Ανάληψης Δαπανών Εγκρίσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας και παροχής υπηρεσιών Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα Προϋπολογισμούς Απολογισμούς κληροδοτημάτων Χ.Ε.Π. κληροδοτημάτων Θεωρήσεις Γραμματίων είσπραξης κληροδοτημάτων Άδειες κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλού και πανηγυριών Βεβαιωτικούς καταλόγους Περιληπτικές καταστάσεις, καταστάσεις διαγραφών και διαβιβαστικά αυτών Συμφωνητικά παραχώρησης αιγιαλού Αποφάσεις βεβαιώσεων τελών κοινοχρήστων χώρων 0,5% - 5% - διαφημίσεων Τ.Α.Π. Φ.Η.Χ. τελών καθαριότητας Αποφάσεις επιβολής προστίμων Βεβαιώσεις του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβάσεις Προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Ειδοποιητήρια και ενημερωτικά έγγραφα σε πολίτες Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων, πολιτών και προμηθευτών 1.4. ιοίκησης & ιοικητικής αναδιοργάνωσης µε αρµοδιότητες την µετεξέλιξη των νοµικών 5

6 προσώπων, την άσκηση εποπτείας επ αυτών, την καλή λειτουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης των Συλλογικών Οργάνων του ήµου, την σύνταξη νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ), τα θέµατα ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, και την άσκηση εποπτείας στη ιεύθυνση ιοικητικών και στα Κ.Ε.Π του ήµου: Εγκρίσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα Δηλώσεις για πολιτογραφήσεις ομογενών και αλλοδαπών Κατάρτιση Ετησίου Μητρώου Αρρένων και Στρατολογικών Πινάκων Βεβαιώσεις πληθυσμού Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Αποφάσεις Πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου, καθώς και πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων Εξελληνισμού ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια Δημοτολογίου (προσθήκη τέκνου, μεταδημοτεύσεις, διαγραφές, κλπ) Αλληλογραφία για τη διεκπεραίωση θεμάτων, που προκύπτουν από τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. Αλληλογραφία και απαντητικά έγγραφα προς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες, πολίτες κ.λ.π Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών 6

7 1.5. Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεµάτων µε αρµοδιότητες σε θέµατα προγραµµατισµού, ανάπτυξης, Ευρωπαϊκών θεµάτων, την άσκηση εποπτείας στη ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης και την οργάνωση µηνιαίων συσκέψεων για την πορεία του ΕΣΠΑ στο ήµο : Εγκρίσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα Έγγραφα σχετικά με την υλοποίηση των έργων, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το ΕΚΤ και το Π.Ε.Π Πελοποννήσου, τη θεώρηση σχετικών πρακτικών και εγγράφων Ενημερωτικά έγγραφα σε φορείς και δημότες για την εφαρμογή κοινοτικών, περιφερειακών προγραμμάτων και έργων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών Έγγραφα, που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των περιπτέρων, και τις άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων Άδειες Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α ) και των σχετικών Κ.Υ.Α.. για την εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων Ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου Άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, Συμμετοχής στις Κυριακάτικες Αγορές 7

8 Σε πρόσωπο, που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής) καθώς και τη σχετική άδεια λειτουργίας καταστήματος Επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών Λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ άρθρο 17 του ν. 3377/2005, Οργάνωσης εκθέσεων (εκτός των διεθνών) Λειτουργίας καταστήματος πώλησης γατών ή σκύλων Καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών Επαγγελματικών και παραγωγικών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου για τις Λαϊκές Αγορές Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών 1.6. Καθαριότητας & Ανακύκλωσης µε αρµοδιότητα την άσκηση εποπτείας στη ιεύθυνση Καθαριότητας και Αµαξοστασίου και την παρακολούθηση θεµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Εγκρίσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας, διαγωνισμού έργου ή παροχής υπηρεσιών Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα Ενημερώσεις και οδηγίες σε πολίτες, φορείς και επαγγελματίες για την ορθή συμμετοχή τους στα προγράμματα καθαριότητας και ανακύκλωσης 8

9 Αλληλογραφία με Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης διαφόρων τύπων απορριμμάτων και Οικολογικές Οργανώσεις Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών 2. Στους εντεταλµένους ηµοτικούς Συµβούλους: 2.1. Στον εντεταλµένο ηµοτικό Σύµβουλο για τη ηµοτική Αστυνοµία και την Πολιτική Προστασία µε αρµοδιότητα τον συντονισµό του έργου της ηµοτικής Αστυνοµίας, την άσκηση εποπτείας επ αυτής, την αντιµετώπιση του παραεµπορίου, την εφαρµογή του κανονισµού καθαριότητας, την προστασία των κοινόχρηστων χώρων, την άσκηση εποπτείας σε θέµατα πολιτικής προστασίας ( συµµετοχή στο Σ.Τ.Ο. και οργάνωση των Υπηρεσιών για την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών): Εγκρίσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας Εισηγήσεις στα Συλλογικά όργανα Εκθέσεις σφράγισης καταστήματος, που λειτουργεί χωρίς άδεια Αποφάσεις Προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος και σφράγισης αυτού Ακύρωσης άδειας λειτουργίας καταστήματος 9

10 Άδειες Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών 2.2. Στον εντεταλµένο ηµοτικό Σύµβουλο για Θέµατα Γεωτεχνικά & Κοιµητηρίων µε αρµοδιότητα το συντονισµό της ιεύθυνσης Γεωτεχνικών και την επίβλεψη των ηµοτικών Κοιµητηρίων: Εγκρίσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας, διαγωνισμού έργου ή παροχής υπηρεσιών Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα Βεβαιώσεις χρήσης βοσκοτόπων Βεβαιώσεις ανόρυξης αρδευτικών γεωτρήσεων Ανακοινώσεις προς τη Διεύθυνση Γεωργίας Ειδοποιήσεις καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων Αποφάσεις σχετικές με τη λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου (εκτός των εκχωρημένων εκ του Νόμου και της παρούσας υπογραφών σ άλλα πρόσωπα) και του υπό κατασκευή νέου κοιμητηρίου Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών 10

11 2.3. Στον εντεταλµένο ηµοτικό Σύµβουλο για την τέλεση των πολιτικών γάµων Δηλώσεις τέλεσης πολιτικών γάμων Άδειες πολιτικών γάμων 2.4. Στον εντεταλµένο ηµοτικό Σύµβουλο για θέµατα Παιδείας και Επιµόρφωσης, µε αρµοδιότητες την άσκηση εποπτείας στις σχολικές υποδοµές σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο συντήρησης Υποδοµών, τη συνδροµή στην καλή λειτουργία της ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών, την συνεργασία µε την ένωση Γονέων και Κηδεµόνων και τους ιευθυντές Εκπαίδευσης, την κατάθεση εισηγήσεων για την κατανοµή πιστώσεων στις σχολικές Επιτροπές και την εποπτεία φύλαξης και καθαριότητας των σχολείων: Αποφάσεις Μεταφοράς μαθητών Εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παραλλήλων) στα σχολεία Επιβολής κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες, που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους 11

12 Άδειες Ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α ) Θεώρηση & Σελιδομέτρηση των βιβλίων των Σχολικών Επιτροπών. Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών 2.5. Στον εντεταλµένο ηµοτικό Σύµβουλο για θέµατα Πρόνοιας, µε αρµοδιότητα την άσκηση Εποπτείας στην ιεύθυνση Προνοίας: Άδειες Ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής Πρόνοιας σε ιδιώτες, και σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς Ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών Διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών Αποφάσεις Οικονομικής ενίσχυσης αυτοστεγαζόμενων, και επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας Καταβολής επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά 12

13 καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α ), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων Παροχής κοινωνικής προστασίας Χορήγησης της Κάρτας Αναπηρίας Έκδοσης πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας Έγκρισης του προϋπολογισμού των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών Στους Εντεταλµένους ηµοτικούς Συµβούλους των ηµοτικών Ενοτήτων Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαµάτας µε αρµοδιότητες αυτές, που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ αριθµ. πρωτ. 319/ απόφασή µας : Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα για θέματα αντίστοιχα των Δημοτικών Ενοτήτων τους Βεβαιώσεις παλαιότητας κτηρίων, οικοδομών κλπ Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών 13

14 2.6.2 Στους Προέδρους και Εκπροσώπους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου: Βεβαιώσεις, που αφορούν σε πρόσωπα και στοιχεία, ως ακολούθως: Μόνιμης κατοικίας Κυρίου επαγγέλματος Χορήγησης αγροτικής άδειας σε στρατεύσιμους Οποιασδήποτε βεβαίωσης και εν γένει εγγράφου, που απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηρίων με υποχρέωση κοινοποίησης στο Τμήμα Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών και αρμόδιο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Εκτροφής ζώων Καλλιέργειας παραγωγής αγροτικών προϊόντων Έκδοσης άδειας αγροτικού αυτοκινήτου Οι ως άνω βεβαιώσεις και έγγραφα θα χορηγούνται σύµφωνα µε τις παραπάνω διακρίσεις από τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών και των ηµοτικών Κοινοτήτων και τους ορισθέντες εντεταλµένους ηµοτικούς Συµβούλους για τις ηµοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαµάτας υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1. Για τους Προέδρους ή Εκπροσώπους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων θα πρέπει να πρόκειται για περιπτώσεις εντός των ορίων της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας της οποίας έχουν εκλεγεί. 14

15 2. Για τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους των Δημοτικών Ενοτήτων Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαμάτας θα πρέπει να πρόκειται για περιπτώσεις εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας της οποίας έχουν οριστεί. 3. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στις υπηρεσίες της κατά τόπον αρμοδίας Δημοτικής Ενότητας, η οποία θα πρωτοκολλείται δια του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Δήμου και μόνο, και θα χορηγείται το αιτούμενο έγγραφο απευθείας ανάλογα και με την περίπτωση από τον Πρόεδρο ή τον Εκπρόσωπο της Κοινότητας ή τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κάθε Δημοτικής Ενότητας. Αν η αίτηση υποβληθεί σε κατά τόπον αναρμόδια Δημοτική Ενότητα, τότε αυτή θα διαβιβάζεται δια του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και του βιβλίου διεκπεραίωσης στην κατά τόπον αρμόδια Δημοτική Ενότητα. 4. Τα εν λόγω έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση θα εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Εκπρόσωπο της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, εφόσον αυτός έχει ιδίαν αντίληψη και σύμφωνα πάντα με όσα ο νόμος ορίζει. Σε περίπτωση, που δε γνωρίζει επί του αιτούμενου θέματος, δύναται να ζητηθεί η σύγκληση του αρμοδίου κατά τόπον Συμβουλίου της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας (όπου κατά περίπτωση υπάρχει), για να αποφανθεί αυτό, είτε να ζητηθεί η προσκόμιση οιουδήποτε δικαιολογητικού κριθεί ως αναγκαίο κατά περίπτωση (εκκαθαριστικά, ένορκες βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π.). Αν ακόμη και τότε υπάρξει αδυναμία απάντησης, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να απευθυνθεί στον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της κατά τόπον αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας αν η αδυναμία απάντησης αφορά στον Πρόεδρο ή στον Εκπρόσωπο Τοπικής ή Δημοτικής 15

16 Κοινότητας. Αν η αδυναμία απάντησης αφορά στους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους των Δημοτικών Ενοτήτων, τότε ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να απευθύνεται στον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου. 5. Οιοδήποτε άλλο έγγραφο, πλην των ανωτέρω, θα χορηγείται από τις υπηρεσίες του Δήμου στις Δημοτικές Ενότητες ανάλογα με το υποβαλλόμενο αίτημα. 6. Το πρωτόκολλο, το οποίο είναι ηλεκτρονικό, είναι ένα και ενιαίο για όλο το Δήμο Καλαμάτας και η διακίνηση της αλληλογραφίας θα γίνεται μόνο μέσω αυτού. Κατά συνέπεια η κάθε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα δεν θα έχει δικό της, διακριτό πρωτόκολλο (έστω και για διακίνηση της αλληλογραφίας εντός των υπηρεσιών του Δήμου), αλλά θα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Δήμου δια των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας στην οποία υπάγεται. Για τη Δημοτική Κοινότητα Βέργας θα ληφθεί μέριμνα να λειτουργήσει άμεσα στο Δημοτικό Γραφείο Βέργας το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Δήμου. Μέχρι τότε θα εξυπηρετείται από την υπηρεσία πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας. Όσον αφορά τις Τοπικές Κοινότητες μελλοντικά θα γίνει ηλεκτρονική σύνδεση αυτών με τις υπηρεσίες του Δήμου (πρωτόκολλο κλπ). Οι αιτήσεις των πολιτών, προς εξυπηρέτησή τους, κυρίως στις απομακρυσμένες Κοινότητες, θα μπορούν να παραλαμβάνονται από τους Προέδρους ή τους ορισθέντες Γραμματείς αυτών, οι οποίοι με δική τους ευθύνη θα φροντίζουν για την πρωτοκόλλησή τους. 7. Οι Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες δε θα διαθέτουν δική τους σφραγίδα και η σφράγιση εγγράφων, βεβαιώσεων κλπ θα γίνεται με τις σφραγίδες του Δήμου, που υπάρχουν στις υπηρεσίες κάθε Δημοτικής Ενότητας. 16

17 8. Όλα τα έγγραφα και βεβαιώσεις θα κοινοποιούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (λόγος ακυρότητας) στη Διεύθυνση Διοικητικών του Δήμου. 3.Στο Γενικό Γραµµατέα, τον ήµαρχο: ο οποίος προΐσταται µετά 3.1. των Υπηρεσιών του Δήμου 3.2. των Υπαλλήλων του Γραφείου του Δημάρχου 3.3. της Νομικής Υπηρεσίας (ευθύνη λειτουργίας, κατανομή υποθέσεων στους δικηγόρους, παρακολούθηση πορείας υποθέσεων, εντολή στους δικηγόρους για έκδοση γνωμοδοτήσεων) 3.4. του Γραφείου των Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών Πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 38 του Ν.3801/2009 και στον ισχύοντα κάθε φορά Ο.Ε.Υ του Δήμου και που αφορούν στην υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό όλων των υπαλλήλων του Δήμου και την υπογραφή: Απαραίτητων εγγράφων μετακίνησης Δημάρχου Δελτίων εργασίας προσωπικού Μισθοδοτικών καταστάσεων Δηλώσεων ατυχήματος εργαζομένων Πράξεων περικοπής αποδοχών λόγω αδικαιολογήτου απουσίας Πράξεων καταλογισμού λόγω συμμετοχής σε απεργία-στάση 17

18 Εγγράφων σχετικών με την παραπομπή στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του προσωπικού του Δήμου. Καταστάσεων καταβολής μισθωμάτων ακινήτων Δελτίων και καταστάσεων μισθωμάτων μηχανημάτων Δηλώσεων προς τη Δ.Ο.Υ (Ε9 Φ.Μ.Α.Π. ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ κ.λ.π.) Βεβαιώσεων του γνησίου της υπογραφής σε πρωτόκολλα παραλαβής και σε πρακτικά επιτροπών και όπου αλλού απαιτείται σύμφωνα με το νόμο Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας Βεβαιώσεων σε τράπεζες και οργανισμούς Υπηρεσιακών Σημειωμάτων στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Εγκρίσεων της κίνησης όλων των οχημάτων εκτός των ορίων του Δήμου Εγγράφων σχετικών με την πολιτική προστασία και των νομικών συμβούλων Παραλαβής Δικογράφων Προσκλήσεων υπηρεσιακών συσκέψεων Εκθέσεων αξιολόγησης απόδοσης Υπηρεσιών Εισηγήσεων στον Δήμαρχο για την βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Εισηγήσεων για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου Αλληλογραφίας με υπηρεσίες, φορείς και πολίτες 18

19 4. Στους ιευθυντές, ότι προβλέπεται από το νόµο και επιπλέον: 4.1. ιεύθυνση ιοικητικών Εισηγήσεις: Σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υπηρεσιακών θεμάτων προς Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές Προκήρυξης διαγωνισμών Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από το Δήμαρχο Αλληλογραφία- υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Ενημέρωση νομικών συμβούλων του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες Βεβαιώσεις: Γνησίου υπογραφής Σε τράπεζες, οργανισμούς κ.λ.π. Αποδοχών για τις Δ.Ο.Υ. Αναγγελιών πρόσληψης αποχώρησης προσωπικού προς τον ΟΑΕΔ Αποφάσεων Δημάρχου χορήγησης Μισθολογικού Κλιμακίου Αποφάσεων Δημάρχου χορήγησης βαθμού Πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών 19

20 4.2. ιεύθυνση Οικονοµικών Εισηγήσεις: Σε θέματα διαχείρισης της γενικής αποθήκης του Δήμου Σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υπηρεσιακών θεμάτων προς Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές Προκήρυξης διαγωνισμών Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από το Δήμαρχο Αλληλογραφία - υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ενημέρωση νομικών συμβούλων του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες Βεβαιώσεις: Γνησίου υπογραφής Σε τράπεζες, οργανισμούς κ.λ.π ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Εισηγήσεις: Σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υπηρεσιακών θεμάτων προς Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές Προκήρυξης διαγωνισμών 20

21 Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Μελέτης Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Έργου Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από το Δήμαρχο Αλληλογραφία - υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ενημέρωση νομικών συμβούλων του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικών δημόσιες υπηρεσίες προς οργανισμούς και Βεβαιώσεις: Γνησίου της υπογραφής Περάτωσης έργου Καλής εκτέλεσης έργου Υποβολή πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργου στα αρμόδια όργανα Κοινοποίηση απόφασης αρμοδίων οργάνων κατακύρωσης διαγωνισμών Έγγραφο προς το μειοδότη για την προσκόμιση δικαιολογητικών Κλήση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης Έγγραφο για έλεγχο εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης 21

22 4.4. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Εισηγήσεις: Ενοικίασης κάθε είδους οχήματος προς τον Δήμαρχο Σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υπηρεσιακών θεμάτων προς Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές Προκήρυξης διαγωνισμών Συγκρότησης Επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών, παραλαβής μελέτης, παραλαβής έργου, παραλαβής προμηθειών Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από το Δήμαρχο Έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Έργου (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) Έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου Αλληλογραφία-υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Απαντητικά έγγραφα-διαβιβαστικά προς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες Αιτήματα προς τις διαχειριστικές αρχές προέγκρισης λογαριασμού έργου, παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου, Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Έργου (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) Βεβαιώσεις: Γνησίου της υπογραφής Περάτωσης έργου, περαίωσης εργασιών Καλής εκτέλεσης έργου 22

23 Ανεκτέλεστου μέρους εργασιών που ορίζονται στη σύμβαση Σε τράπεζες, οργανισμούς κ.λ.π. Ενημερωτικά έγγραφα νομικών συμβούλων του Δήμου Αλληλογραφία με αναδόχους έργων Έγγραφα, βεβαιώσεις, διαβιβαστικά κ.λπ. με τεχνικό περιεχόμενο Έγγραφα, που έχουν σχέση με την υλοποίηση-εκτέλεση έργων και μελετών (π.χ. διαβιβαστικά, εντολές επιβλεπόντων στους αναδόχους, αλληλογραφία με εμπλεκόμενες υπηρεσίες κ.λ.π.) Χορήγηση πιστοποιητικών εμπειρίας των εργολάβων Επιμετρήσεις των έργων Μηνιαία δελτία παρακολούθησης έργου Έγκριση αποτμήσεων πεζοδρομίων Απόφαση επίβλεψης έργων Ειδοποιήσεις για έκθεση απόψεων - αντιρρήσεων πριν την επιβολή διοικητικής ποινής κύρωσης Καταστάσεις χιλιομετρικής αποζημίωσης 4.5. ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Εισηγήσεις: Ενοικίασης κάθε είδους οχήματος προς τον Δήμαρχο Σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υπηρεσιακών θεμάτων προς Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπών Προκήρυξης διαγωνισμών Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών Συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας και προμήθειας 23

24 Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από το Δήμαρχο Αλληλογραφία-υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ενημέρωση νομικών συμβούλων του Δήμου Απαντητικά έγγραφα-διαβιβαστικά προς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες. Βεβαιώσεις: Γνησίου της υπογραφής Περαίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας Καλής εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας Ανεκτέλεστου μέρους εργασιών που ορίζονται στη σύμβαση Πιστοποιητικά εμπειρίας των εργοληπτών Επιμετρήσεις των παρεχομένων υπηρεσιών Αποφάσεις επίβλεψης παροχής υπηρεσιών Καταστάσεις χιλιομετρικής αποζημίωσης Αλληλογραφία με αναδόχους παροχής υπηρεσίας προμήθειας 4.6. ιεύθυνση Καθαριότητας και Αµαξοστασίου Εισηγήσεις: Ενοικίασης κάθε είδους οχήματος προς τον Δήμαρχο Σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 24

25 Υπηρεσιακών θεμάτων προς Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές Προκήρυξης διαγωνισμών Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Μελέτης Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Έργου Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από το Δήμαρχο Αλληλογραφία- υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ενημέρωση νομικών συμβούλων του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες Βεβαιώσεις: Γνησίου της υπογραφής Περάτωσης έργου Καλής εκτέλεσης έργου Υποβολής πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργου στις Επιτροπές Κοινοποίηση απόφασης Επιτροπών κατακύρωσης διαγωνισμών Έγγραφα προς το μειοδότη για την προσκόμιση δικαιολογητικών Κλήση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης 25

26 4.7. ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Αλληλογραφία-υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Ενημέρωση νομικών συμβούλων του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς άλλους οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες 4.8. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Εισηγήσεις υπηρεσιακών θεμάτων προς τα συλλογικά όργανα Αλληλογραφία- υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Ενημέρωση νομικών συμβούλων του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς άλλους οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής Έγγραφα, τα οποία αφορούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες (ιδίως διατάξεις του Ν.3731/2008) Ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση Απαγόρευσης του καπνίσματος Κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων (άρθρα 4, 5, 34, 103, 104 του Ν. 2696/99), καθώς και κυκλοφορία οχημάτων σε χώρους, που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση, και την εκπομπή θορύβων από αυτά: o Επιβολή και Επικύρωση των διοικητικών μέτρων για παραβάσεις του ΚΟΚ και κάθε διοικητικού μέτρου και προστίμου που αφορούν σε 26

27 παραβάσεις προβλεπόμενες από το νόμο και από τους κανονισμούς που έχουν θεσμοθετήσει τα συλλογικά όργανα του Δήμου o Αποστολή των πράξεων βεβαίωσης παράβασης του ΚΟΚ προς την Δ/νση Οικονομικών Καθαριότητα και συγκεκριμένα την εφαρμογή του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας και της κείμενης νομοθεσίας, και την αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων προς τους πολίτες & τις αρμόδιες υπηρεσίες Τήρηση των διατάξεων στη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών Υπαίθρια διαφήμιση και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες Τήρηση διατάξεων της νομοθεσίας για τους κοινόχρηστους χώρους Τήρηση διατάξεων στις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς της πάσης φύσεως προστίμων που καθορίζονται με τις κανονιστικές αποφάσεις Τήρηση διατάξεων στην σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στους δρόμους Τήρηση διατάξεων στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα στις οδούς, και τον έλεγχο της σήμανσης των οδών σε αυτές τις περιπτώσεις. Ζώα συντροφιάς Εκθέσεις πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής Προστασία της δημοτικής περιουσίας Διαβιβαστικά έγγραφα-εκθέσεις βεβαίωσης αδικημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 8 Ν.3731/

28 4.9. ιεύθυνση Πρόνοιας Εισηγήσεις: Σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υπηρεσιακών θεμάτων προς Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές Προκήρυξης διαγωνισμών Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από το Δήμαρχο Αλληλογραφία - υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ενημέρωση νομικών συμβούλων του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες Βεβαιώσεις: Γνησίου της υπογραφής Σε τράπεζες, οργανισμούς κ.λ.π ιεύθυνση Πολεοδοµίας ** Εισηγήσεις: Σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υπηρεσιακών θεμάτων προς Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές Προκήρυξης διαγωνισμών Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών 28

29 Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από το Δήμαρχο Αλληλογραφία-υπηρεσιακά σημειώματα προς άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ενημέρωση νομικών συμβούλων του Δήμου Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες. Βεβαιώσεις: Γνησίου της υπογραφής Σε τράπεζες, οργανισμούς κ.λ.π. Αποδεικτικά επίδοσης παραχωρητηρίων* Απαντήσεις για καταμέτρηση και κύρωση επικειμένων και ρυμοτομούμενων οικοπέδων* Σύνταξη πίνακα επικειμένων* Προέγκριση για ιδιοκτησίες δίπλα σε ρέμα* Υλοποίηση ρυμοτομικών οικοδομικών γραμμών* Βεβαιώσεις*: Δήλωσης ιδιοκτησιών Προέγκρισης καταστημάτων Καταλληλότητας κυρίας χρήσης καταστημάτων Υψομέτρου Ορίου ιδιοκτησιών Πλάτους δρόμου 29

30 Κοινοχρήστων χώρων & καταπατήσεων Θέσης & χαρακτηριστικών ιδιοκτησίας Εισηγήσεις*: Προσκυρώσεων αποζημιώσεις Τροποποιήσεων Σχεδίου Πόλης Υψομετρικής μελέτης κοινοχρήστων χώρων Οριοθέτησης οικισμών Μελετών χάραξης οδών, μεμονωμένων πράξεων, πράξεων αναλογισμού *Μέχρι την ένταξη του Τμήματος Σχεδίου Πόλης στη Διεύθυνση Πολεοδομίας η υπογραφή των εγγράφων με την ένδειξη * ανατίθεται στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών **Με εξαίρεση τα παραπάνω οριζόμενα, όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας θα υπογράφονται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, εκτός από εκείνα για τα οποία υπάρχει εξουσιοδότηση από την ισχύουσα νομοθεσία να υπογράφονται από τους αρμοδίους κατά περίπτωση υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Διευθύντρια, Τμηματάρχες, λοιπό υπαλληλικό προσωπικό) Στο ηµοτικό Ταµία Επιταγές πληρωμών Βεβαιώσεις εισφορών σε χρήμα 30

31 Ταμειακές ειδοποιήσεις Γραμμάτια είσπραξης-διπλότυπα είσπραξης Αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων στις τράπεζες, αιτήματα χορήγησης μπλοκ επιταγών και παραλαβής αυτών, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών Στο Ληξίαρχο Ληξιαρχικές πράξεις (γεννήσεων, γάμων, θανάτων) Αλληλογραφία με Εισαγγελία (αρμόδια για τα Ληξιαρχεία) Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες για την ενημέρωση των οικείων μητρώων αρρένων και δημοτολογίων 5. Στους Προϊστάµενους: 5.1.Του Τµήµατος ιοίκησης και Προσωπικού της ιεύθυνσης ιοικητικών Αποφάσεις Δημάρχου χορήγησης διαφοράς ημερομισθίων λόγω ασθενείας Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας Βεβαιώσεις αποδοχών για κάθε νόμιμη χρήση Διαβιβαστικά αποστολής αποδεικτικών τοιχοκόλλησης ανάρτησης επιδόσεων στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 31

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 61 ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1 η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 61 ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1 η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74894 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ σελ.1/75 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ...7 2.1 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4574/49444 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47657/44483 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 943 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468 Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (Πρώτο Εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η Ημέρα Πέμπτη 25.6.2015 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 224853/30-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ της πράξης με αριθμό 683 που αφορά έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα