ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Κ.Πετρόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Κ.Πετρόπουλος"

Transcript

1 ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

2

3 Σκοποί του Γενικού Λυκείου 1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ημερήσιο και Εσπερινό) αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. 2. Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι ιδίως : α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών, β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών. γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών, δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,

4 ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη, στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία μετέχουν, η) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων, θ) Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και ι) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.

5 Ü Οι αλλαγές θα ξεκινήσουν να ισχύουν από τον Σεπτέμβριο για τους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου, αλλά όχι για όσους θα φοιτήσουν στη Β ή Γ Τάξη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις τα δυο επόμενα χρόνια θα διεξαχθούν με τη σημερινή τους μορφή.

6 Ü Η σημαντικότερη αλλαγή στο νέο λύκειο εντοπίζεται στη ριζική αναμόρφωση του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ουσιαστικά αποσυνδέεται από το σχολείο.

7 Ü Οι γνωστές πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξάγονται σε τέσσερα, αντί για τα σημερινά έξι μαθήματα, μετά την αποφοίτηση των μαθητών και για να εισαχθεί κάποιος υποψήφιος σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ θα προσμετρούνται με συγκεκριμένους συντελεστές η βαθμολογία των πανελλαδικών, αλλά και των εξετάσεων της κάθε τάξης.

8 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Α Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.

9 Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) E Ελληνική Γλώσσα : 9 ώρες (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 ώρες, Λογοτεχνία 2 ώρες και Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες) E Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες, Γεωμετρία 2 ώρες) 5 ώρες E Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 2, Χημεία 2, Βιολογία 2) 6 ώρες E Ιστορία 2 ώρες E Πολιτική Παιδεία (Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία, Οικονομία) 3 ώρες. E Θρησκευτικά 2 ώρες E Ερευνητική Εργασία(συνθετική εργασία / project) 2 ώρες E Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή δεύτερη ξένη γλώσσα, Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 ώρες E Φυσική Αγωγή 2 ώρες

10 Τα μαθήματα επιλογής E Εφαρμογές Πληροφορικής 2 ώρες E Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2 ώρες E Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2 ώρες E Καλλιτεχνική Παιδεία 2 ώρες

11 Β Λυκείου Στη Β Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία.

12 Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) E Ελληνική Γλώσσα : 6 ώρες (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2, Λογοτεχνία 2 και Νέα Ελληνική Γλώσσα 2) E Μαθηματικά (Άλγεβρα 3, Γεωμετρία 2) 5 ώρες E Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 2, Χημεία 2, Βιολογία 2) 6 ώρες E Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 ώρα E Ιστορία 2 ώρες E Φιλοσοφία 2 ώρες E Πολιτική Παιδεία (Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία, Οικονομία) 2 ώρες. E Θρησκευτικά 2 ώρες E Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/project) 1 ώρα E Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 ώρες E Φυσική Αγωγή 1 ώρα

13 Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών E Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 ώρες E Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) 2 ώρες

14 Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών E Φυσική 3 ώρες E Μαθηματικά 2 ώρες

15 Γ Λυκείου Στη Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα τεσσάρων (34) ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δέκα τέσσερα (14) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: την Ομάδα Ανθρωπιστικών, την Ομάδα των Θετικών και την Ομάδα των Οικονομικών- Πολιτικών- Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών μεταξύ των οποίων οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν της προτίμησής τους. Κάθε μία από τις ομάδες αυτές περιλαμβάνει είκοσι (20) συνολικά διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

16 Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) E Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6 ώρες ( Νέα Ελληνική Γλώσσα 4 ώρες, Λογοτεχνία 2 ώρες) E Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 2 ώρες E Ιστορία 2 ώρες E Θρησκευτικά 1 ώρα E Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 ώρες E Φυσική Αγωγή 1 ώρα

17 Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών E Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 10 ώρες E Λατινικά 4 ώρες E Ιστορία 6 ώρες

18 Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών E Φυσική 6 ώρες E Μαθηματικά 8 ώρες ή Βιολογία 8 ώρες (για τις επιστήμες Υγείας) E Χημεία 6 ώρες

19 Τα μαθήματα προσανατολισμού των Οικονομικών Πολιτικών Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών E Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 8 ώρες E Αρχές Οικονομικής Επιστήμης 6 ώρες ενώ όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα : Αρχές Φυσικών Επιστημών 6 ώρες E Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών 6 ώρες ενώ όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα : Ιστορία 6 ώρες

20 Οι μαθητές της Γ Λυκείου θα επιλέγουν μία από τις παραπάνω ομάδες προσανατολισμού και αντίστοιχα και επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης.

21 Για την άσκηση των υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται και εξέταση σε «ειδικά μαθήματα» μπορούν να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης Δ.Ε. και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας σχολείων «Τμήματα ενίσχυσης» στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, στα ισπανικά και στα ιταλικά. Με απόφαση του Υπουργείου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των «Τμημάτων ενίσχυσης» καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση εφαρμογής

22 Αξιολόγηση, Προαγωγή & Απόλυση μαθητών Γενικού Λυκείου Στην Α Λυκείου Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

23 Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γενικό βαθμό προαγωγής από την Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής (εφόσον εξετάζονται γραπτά) επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα, δια του αριθμού του συνόλου τ ω ν διδασκομένων μαθημάτων.

24 Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α και β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σ αυτό ή σ αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

25 Προαγωγή και απόλυση v Ο μαθητής προάγεται από την Α τάξη όταν ισχύουν και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις: α) Β.Π. 10 β) Στα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία) και Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία) ο Μ.Ο. Προφορικών και Γραπτών 10 και στα άλλα μαθήματα 8 Παρατηρήσεις Αν δεν ισχύει η β) ο μαθητής παραπέμπεται εκεί που υστέρησε. Αν δεν ισχύει η α) και η β) ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση ενώ Αν δεν ισχύει μόνο η α) ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη ή παραπέμπεται.

26 Στην Β Λυκείου Η προαγωγή γίνεται όπως και στην Α Λυκείου με επιπλέον υποχρέωση την εξαγωγή Μ.Ο. τουλάχιστον 10 και στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού.

27 Στην Γ Λυκείου Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ Τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας και τρία (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Το μάθημα της Ελληνική Γλώσσας και Γραμματείας με διακριτά διδακτέα αντικείμενα κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% Ελληνικής Γλώσσας και 40% Λογοτεχνίας.

28 Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γενικό βαθμό απόλυσης από τη Γ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης, του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα, δια του συνόλου των διδασκομένων στην τάξη μαθημάτων.

29 Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο προφορικής και γραπτής βαθμολογίας των μαθημάτων: Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και καθενός από τα μαθήματα της επιλεγείσας Ομάδας Προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α και β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β, κατά μάθημα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σ αυτό ή αυτά και απολύεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

30 Παραδείγματα 1ο) Ο μαθητής Κ της Α τάξης έχει Μ.Ο μαθημάτων 10,2 και στην Άλγεβρα Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 9 (<10) καθώς και στην Ιστορία (ή σε άλλο μάθημα εκτός των κλάδων της Ελληνικής Γλώσσας) Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 7,5 (< 08). Ο μαθητής Κ παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα: Άλγεβρα και Ιστορία. 2ο) Η μαθήτρια Λ της Β τάξης έχει Μ.Ο μαθημάτων 11 και στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 9,4 (<10) καθώς και στην Φυσική (ή σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει) 9 (<10). Η μαθήτρια Λ παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φυσική.

31 3ο) Ο μαθητής Μ της Γ τάξης έχει Μ.Ο μαθημάτων 12 και στα μαθήματα: Λατινικά έχει 9,5 (<10) και 7,5 (< 08) στην Ξένη Γλώσσα. Ο μαθητής Μ παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα: Λατινικά και Ξένη Γλώσσα. 4ο) Η μαθήτρια Ν της Α τάξης έχει Μ.Ο. μαθημάτων 9,4 και πληροί την προϋπόθεση β (δηλαδή σε όλα τα μαθήματα- κλάδους της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών (Άλγεβρα, Γεωμετρία) έχει Μ.Ο. Γραπτής και Προφορικής βαθμολογίας >10 και Μ.Ο. Γραπτής και Προφορικής βαθμολογίας > 08 σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Η μαθήτρια Ν επαναλαμβάνει την τάξη ή παραπέμπεται ; Το σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα καθώς είναι δυνατόν να αποτελέσει πραγματική περίπτωση. (Στην Α τάξη με 10 μαθήματα έχει: Μαθηματικά 10, Ελληνική Γλώσσα 10, σε όλα τα μαθήματα 9) Μ.Ο. όλων των μαθημάτων = 9,2 και ικανοποιείται η προϋπόθεση β.

32 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου 1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

33 2. α. Οι μαθητές της Γ Τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα από τις 20 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κάθε μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.

34 β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά όχι αργότερα της 30ης Μαΐου κάθε διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.

35 γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο την 15η Μαρτίου κάθε έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους.

36 δ. Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.

37 3. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής :

38 α) Ε.Π.Ε. Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές : I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία III. Ιστορία IV. Λατινικά

39 β) Ε.Π.Ε. Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία II. Μαθηματικά III. Φυσική IV. Χημεία

40 γ) Ε.Π.Ε. Επιστήμες Υγείας: I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία II. Φυσική III. Χημεία IV. Βιολογία

41 δ) Ε.Π.Ε. Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες : I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής III. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης IV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

42 ε) Ε.Π.Ε. Παιδαγωγικών Επιστημών: I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής III. Ιστορία IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών

43 4. Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α).

44 α. Για την προσμέτρηση αυτή ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Β τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μιας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο.

45 β. Ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α Λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β με συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ τάξης με συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α. Το εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

46 γ. Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.

47 δ. Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

48 v v Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης (Β.Π.Α.) (Με προσέγγιση τρίτου δεκαδικού ψηφίου) Α 0,4 +Β 0,7 +Γ 0,9 ( ΒΠΑ...) = 2 όπου Α, Β, οι βαθμοί προαγωγής των Α και Β τάξεων αντίστοιχα και Γ ο βαθμός απόλυσης της Γ τάξης, αφού αυτοί πρώτα έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω. Αυτός ο Β.Π.Α. είναι ο 5 ος βαθμός. Μέσος όρος των Γραπτών Πανελλαδικών Εξετάσεων (Μ.Ο.) α+β+γ+δ ( ΜΟ..) = 4 όπου α, β, γ, δ, οι βαθμοί των γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων στα 4 μαθήματα.

49 Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ü Προφανώς όταν Β.Π.Α. = Μ.Ο. δεν υφίσταται αναπροσαρμογή. Ü Αν κάποιος από τους βαθμούς προαγωγής και απόλυσης είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει πάνω από 1 μονάδα από το βαθμό του Μ.Ο. Ü Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής της Α και Β τάξης καθώς και ο βαθμός απόλυσης της Γ τάξης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε Πανελλαδικές Εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.

50 Ü Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω κατά μία το πολύ μονάδα ( και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή. Ü Βαθμοί που μετρούν για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. : α, β, γ, δ, και ο «5ος βαθμός»

51 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ο μαθητής Χ έχει : Βαθμό Προαγωγής : Α Λυκείου: 15 Βαθμό Προαγωγής : Β Λυκείου: 14 Βαθμό Προαγωγής : Γ Λυκείου: 11 Ο μαθητής Χ έχει γράψει στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα : 11, 12, 14, 15 Ο μαθητής Χ έχει Μ.Ο. βαθμολογίας στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα : ΜΟ=. = 13 4 Αναπροσαρμογή : Ο βαθμός της Α τάξης γίνεται : 14 (το 15 προσαρμόζεται να απέχει 1 μονάδα από το Μ.Ο.) Ο βαθμός της Β τάξης μένει ως έχει δηλαδή 14 (απέχει ήδη 1 μονάδα άρα μένει ως έχει.) Ο βαθμός της Γ τάξης γίνεται : 12 (βελτιώνεται κατά 1 μονάδα που είναι και το μέγιστο όριο). Άρα : 14 0, , ,9 B. ΠΑ=. = 13,1 που αποτελεί και τον 5 ο βαθμό. 2 Έτσι ο μαθητής Χ έχει τους βαθμούς : 11, 12, 14, 15, 13,1 με τους οποίους θα διεκδικήσει την είσοδό του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ.

52 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Ο μαθητής Υ έχει : Βαθμό Προαγωγής : Α Λυκείου: 13 Βαθμό Προαγωγής : Β Λυκείου: 12 Βαθμό Προαγωγής : Γ Λυκείου: 14 Ο μαθητής Υ έχει γράψει στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα : 12, 13, 14, 14 Ο μαθητής Yέχει Μ.Ο. βαθμολογίας στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα : ΜΟ=. = 13 Αναπροσαρμογή : 4 Ο βαθμός της Α τάξης παραμένει 13 (είναι ο ίδιος με το Μ.Ο.) Ο βαθμός της Β τάξης γίνεται 13 (αφού είναι μικρότερος του Μ.Ο. άρα αυξάνει κατά 1 μονάδα, αφού δεν ξεπερνά με αυτόν τον τρόπο το 13 που είναι ο Μ.Ο.) Ο βαθμός της Γ τάξης παραμένει 14 (αφού αυτός είναι μεγαλύτερος κατά 1 μονάδα από το Μ.Ο. άρα δεν αναπροσαρμόζεται. Άρα : 13 0, , ,9 B. ΠΑ=. = 13,45 που είναι και ο 5 ος βαθμός. 2 Έτσι ο μαθητής Υ έχει τους βαθμούς : 12, 13, 14, 14, 13,45 με τους οποίους θα διεκδικήσει την είσοδό του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ.

53

54 Σημείωση: Άρα λοιπόν τα βήματα που ακολουθούμε προκειμένου να υπολογίσουμε τους βαθμούς με τους οποίους θα διεκδικήσει ένας μαθητής την εισαγωγή του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι: 1. Υπολογίζουμε το βαθμό προαγωγής της Α και Β τάξης, το βαθμό απόλυσης της Γ τάξης (ο Μ.Ο. όλων των μαθημάτων). 2. Υπολογίζουμε το Μ.Ο. των τεσσάρων (4) γραπτά εξεταζομένων μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. 3. Αναπροσαρμόζουμε τους βαθμούς προαγωγής της Α και Β τάξης καθώς και το βαθμό απόλυσης της Γ τάξης. (αν χρειάζεται) 4. Υπολογίζουμε το Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α.) που αποτελεί και τον πέμπτο 5 ο βαθμό.

55 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Κάποιο από τα εξεταζόμενα πανελληνίως 4 μαθήματα θα έχει συντελεστή βαρύτητας, σύμφωνα με τις προτάσεις των ΑΕΙ.

56 2. Ο Β.Π.Α περιλαμβάνει και μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά, πρωτοφανές γεγονός στα χρονικά του Λυκείου. Με βαθμό 20 στη Φυσική Αγωγή και 20 στα Θρησκευτικά, ο κάθε μαθητής βγάζει σχετικά εύκολα μέσο όρο 10.Αν λάβουμε υπόψη και τους συνήθως υψηλούς βαθμούς στα projects και την πληροφορική, γίνεται κατανοητός ο παραπάνω ισχυρισμός. Γι αυτό μάλλον έβαλαν και το απαιτούμενο 10 στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Όμως αυτό είναι αδικία για πολλά παιδιά που έχουν απαλλαγή στη Φ.Α. λόγω μόνιμων (ΑΜΕΑ) ή παροδικών προβλημάτων (προβλήματα υγείας, εγχειρήσεις, ατυχήματα κ.ά) και δεν έχουν βαθμό. Επίσης αποτελεί διάκριση για τα παιδιά που έχουν απαλλαγή στα θρησκευτικά λόγω διαφορετικού δόγματος ή θρησκευτικών πεποιθήσεων και επίσης δεν έχουν βαθμό. Οι τελευταίες περιπτώσεις πιθανόν αποτελούν περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια για άνιση και διακριτική μεταχείριση.

57 3. Το γεγονός ότι η <<διόρθωση>> των βαθμών Προαγωγής της Α και της Β Λυκείου δεν γίνεται στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς αλλά θα γίνεται γνωστή στους μαθητές και τους γονείς με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, σε συνδυασμό με την απουσία επαγγελματικού προσανατολισμού στο Λύκειο, δημιουργεί προβλήματα αποπροσανατολισμού και στρεβλώσεων στις επιλογές γονέων και μαθητών κατά τη διάρκεια του Λυκείου και των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

58 4. H επίδοση του μαθητή στο κάθε μάθημα και κατά συνέπεια ο Β.Π.Α (Σχολικός βαθμός)της κάθε τάξης θα προκύπτει: α) Κατά 75% (50% του προφορικού και 25% του γραπτού βαθμού με θέματα του οικείου διδάσκοντα ), με απολύτως υποκειμενικό τρόπο. β) Κατά 25% (θέματα με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων του Ε.Ο.Ε) με αντικειμενικό τρόπο ως προς την επιλογή των θεμάτων αλλά με δυνητικά διαβλητό τρόπο ως προς τη διόρθωση και την επιτήρηση. Σημειώνουμε ότι το θέμα της επιτήρησης είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα εάν οι ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων είναι αντικειμενικού τύπου.

59 Έτσι ο προτεινόμενος τρόπος υπολογισμού του Β.Π.Α στο (Συνολικό) βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως και στο απερχόμενο σύστημα πρόσβασης, θα εξακολουθήσει να δημιουργεί προβλήματα στους τομείς της αντικειμενικότητας και του αδιάβλητου και θα οδηγήσει στην επέκταση των ιδιαίτερων μαθημάτων από καθηγητές των Λυκείων στους μαθητές τους και στην Α και Β Λυκείου καθώς και στον «πληθωρισμό» των σχολικών βαθμών και στις τάξεις αυτές. Η ρύθμιση που αφορά τα θέματα και την βαθμολόγηση των γραπτών από τον οικείο καθηγητή ανοίγει πόρτες και παράθυρα για συναλλαγές, υπονομεύοντας το αδιάβλητο της βαθμολόγησης.

60 5. Ειδικότερα όσον αφορά στο θέμα της επιλογής της σωστής Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού / Επιστημονικού Πεδίου σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προτεινόμενου συστήματος πρόσβασης ο κάθε μαθητής θα πρέπει στην αρχή της Γ' Λυκείου (μέχρι 20 Σεπτεμβρίου) να επιλέξει μια Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (Ο.Μ.Ε.) που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.) Σχολών και Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Άρθρο 4.2 αναφέρεται ότι κάθε Ο.Μ.Π. αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Ε.Π.Ε., αλλά εάν μελετήσει κάποιος τη δομή του προγράμματος της Γ' Λυκείου (Άρθρο 2.3) θα διαπιστώσει ότι η αντιστοιχία Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού με τα Επιστημονικά Πεδία είναι ένα προς ένα.

61 6. Είναι πιθανό να επιτρέπεται στο μαθητή να επιλέξει περισσότερα του ενός Επ. Πεδία (δεν ξεκαθαρίζεται από το σχέδιο νόμου) αλλά αυτό θα προϋποθέτει την παρακολούθηση περισσότερων μαθημάτων και σχολικών ωρών από τα προβλεπόμενα και αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στην αρχή της Γ Λυκείου. Επίσης θα πρέπει να μη συμπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση για να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία ο μαθητής, θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί πανελλαδικά σε περισσότερα των τεσσάρων μαθήματα (από ένα έως τρία επιπλέον μαθήματα για κάθε επιπλέον Ο.Μ.Π./Ε.Π.Ε., ανάλογα με τη βασική Ο.Μ.Π./ Ε.Π.Ε., που έχει επιλέξει).

62 7. Σε σχέση με το απερχόμενο σύστημα, στο πλαίσιο του προτεινόμενου συστήματος στην πράξη η δυνατότητα επιλογής Επιστημονικού Πεδίου του Υποψηφίου: α. Περιορίζεται σημαντικά (Από 2-4 Επιστ. Πεδία στο 1) και β. Μετατίθενται χρονικά προς το νωρίτερο: Από το Φεβρουάριο ή τον Ιούνιο της χρονιάς των Πανελλαδικών στο Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς. Έτσι είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν σοβαρότατες στρεβλώσεις στις επιλογές των υποψηφίων και στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς οι περισσότεροι θα φτάσουν στις πανελλαδικές θεωρώντας εσφαλμένα, π.χ. ότι μπορούν να πετύχουν επιδόσεις που θα τους εξασφαλίσουν εισαγωγή στις ιατρικές σχολές ή τις άλλες σχολές υψηλής ζήτησης.

63 Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις διενεργούνται μετά την απόλυση του μαθητή από το Γενικό Λύκειο. È Άρα μαθητής που δεν απολύεται δεν συμμετέχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

64 Δεν έχει ξεκαθαρίσει: ü Ποιός θα είναι ο βαθμός πρόσβασης (καθορίζεται με Υ.Α.) ü Ποιά θα είναι τα μαθήματα βαρύτητας ανά σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (αναμένεται να γίνει έως το τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με το Νόμο με Υ.Α. μετά από πρόταση των Α.Ε.Ι.) ü Ποιές σχολές ή τμήματα ανήκουν σε κάθε Ε.Π.Ε. (αναμένεται να καθοριστεί με Υ.Α.). ü Ο αριθμός των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα (καθορίζεται με Υ.Α. κάθε έτος το Μάρτιο).

65 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Όπως προκύπτει από την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων το νομοσχέδιο αυτό θεωρείται εργαλείο για την εξοικονόμηση πόρων του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εξορθολογισμό του ωρολόγιου προγράμματος και την διαχείριση του ανθρώπινου προσωπικού. Πιθανός στόχος η θεσμοθέτηση ενός "φθηνού" Λυκείου με λιγότερους εκπαιδευτικούς.

66 2. Φαίνεται ότι η στόχευση είναι να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών στη Λυκειακή βαθμίδα. Άλλωστε έχει διατυπωθεί ο στόχος για την δημιουργία ενός μητροπολιτικού Λυκείου στην έδρα κάθε νομού.

67 3. Ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης φεύγει από το Υπουργείο Παιδείας και περνάει στην αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα υπάρχει πλέον θεματικός προσδιορισμός της ύλης,κάτι που ακυρώνει το σχολικό εγχειρίδιο,ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η ύλη να αφορά όλες τις τάξεις του Λυκείου.

68 4. Σε ένα σημείο της αιτιολογικής έκθεσης, το οποίο αναφέρεται στην αξιολόγηση και όχι στην εισαγωγή σε Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι, θεωρείται αναγκαίο μέτρο η προσαρμογή του προφορικού σε σχέση με τον γραπτό(όχι το αντίστροφο). Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας να καθορίζει τον τρόπο και τον βαθμό προσαρμογής.

69 5. Στο Ε.Π.Α.Λ ο μοναδικός όρος προαγωγής είναι να πετύχει ο μαθητής 10 στον Γενικό Μέσο Όρο χωρίς όμως δυνατότητα επανεξέτασης. Έτσι το Γ.Ε.Λ γίνεται πιο απαιτητικό και αυστηρό, ενώ το Ε.Π.Α.Λ προβάλλει ως ένα μάλλον μικρής δυσκολίας σχολείο με ευκαιρίες ανέλιξης που περιορίζονται σε Τ.Ε.Ι(όχι για τα επαγγέλματα Υγείας)και Ι.Ε.Κ. 6. Οι Σ.Ε.Κ είναι ο εκπαιδευτικός θεσμός άτυπης κατάρτισης που προσφέρεται για όσους επιθυμούν ένα σχολείο μηδαμινών απαιτήσεων αλλά α)χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε Ε.Π.Α.Λ, Τ.Ε.Ι αλλά μόνο σε Ι.Ε.Κ και β) με απαίτηση εξέτασης πιστοποίησης γνώσεων για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ισοδύναμου με απολυτήριο Ε.Π.Α.Λ.

70 ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: Α)Μείωση του μαθητικού πληθυσμού στα Γενικά Λύκεια και σταδιακή αποδυνάμωση της ζήτησης για σπουδές σε Α.Ε.Ι. Με τον χρόνο θα περιοριστεί η ανάγκη για διαγωνισμό εισαγωγής στα Α.Ε.Ι(αιτιολογική έκθεση),τουλάχιστον για τις σχολές περιορισμένης ζήτησης.

71 Β)Τα Τ.Ε.Ι θα περιοριστούν ώστε να δέχονται ένα μικρό αριθμό από τα Γ.Ε.Λ(κυρίως σε τομείς Υγείας )και ένα σεβαστό αριθμό κυμαινόμενο με ειδικές ποσοστώσεις από τα Ε.Π.Α.Λ(σε σχολές τεχνικού χαρακτήρα και τουριστικών επαγγελμάτων). Γ) Ο προνομιακός επιχειρηματικός χώρος είναι ο χώρος των Ι.Ε.Κ(στα οποία προσκολλώνται οι Σ.Ε.Κ χωρίς προαπαιτούμενα) που απονέμουν δίπλωμα ειδικότητας ανάμεσα σε Τ.Ε.Ι και Ε.Π.Α.Λ αλλά δεν συνδέονται με το Πανεπιστήμιο. Στα Ι.Ε.Κ. θα καταφεύγουν οι απόφοιτοι Γ.Ε.Λ, Ε.Π.Α.Λ, Σ.Ε.Κ χωρίς κανένα προαπαιτούμενο αλλά και οι άνεργοι που θα επιζητούν αναπροσανατολισμό ή πρόσθετα εφόδια (μαζί με τα ΚΔΒΜ).

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) Άρθρο 1 Έννοια και Σκοποί του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Μαζί μας όλα γίνονται αλλιώς (2) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (3) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι ώρες Μαθημάτων Α Λυκείου Γενικής Παιδείας 33 ώρες την εβδομάδα Ελληνική Γλώσσα 9 ώρες την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα ΜΕΘΟΔΙΚΟ 1975-2013 Από το 1975 μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν νομοθετηθεί και λειτουργήσει τέσσερα διαφορετικά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 Η ακτινογραφία του νέου λυκείου Το νέο λύκειο (γενικό και επαγγελματικό) ξεκινά την πορεία του από τους μαθητές της φετινής Α Λυκείου και η εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί το 2016,

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Το Νέο Λύκειο Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Α' Λυκείου Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ, 12 Μαΐου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Έχοντας υπόψη : Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα