30/3/2002. Μ. Ε. Χάλαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "30/3/2002. Μ. Ε. Χάλαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Στατιστικά στοιχεία για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του συνόλου των Χημικών και συνθετική παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας για την επαγγελματική ένταξη των νέων Χημικών στην Ελλάδα" Μ. Ε. Χάλαρης (**) Δρ. Χημικός, Γεν. Γραμματέας Ε.Ε.Χ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις μέρες μας, σε μία Ευρώπη υπό μετάβαση στα πλαίσια των φαινομένων της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της ανάπτυξης κοινωνιών πολλαπλών ταχυτήτων, του συντελούμενου δραστικού περιορισμού του «κράτους πρόνοιας» και των παροχών προς εργαζομένους, με ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας, οι επερχόμενες μεταβολές στο χώρο της εργασίας είναι ουσιώδεις. Στην εργασία αυτή δίνονται στατιστικά στοιχεία για το προφίλ των πτυχιούχων Χημικών στην Ελλάδα, όπως προέκυψαν κύρια από τα στοιχεία του μητρώου μελών της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.). Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να περιγραφεί η γενική απασχόληση των Χημικών στην Ελλάδα, όπως αυτή προκύπτει έως το έτος Στους χημικούς ταξινομήθηκαν και οι βιοχημικοί, ενώ συμπεριλαμβάνονται ακόμα και μερικοί χημικοί μηχανικοί που ήταν μέλη της ΕΕΧ πριν το Η καταγραφή και η βαθύτερη γνώση των τομέων επαγγελματικής απασχόλησης των Χημικών είναι προυποθέσεις για πιο ορθολογικό προγραμματισμό της πολιτικής αγορών εργασίας και πάνω από όλα είναι εργαλείο για τα Ελληνικά χημικά τμήματα να επιφέρουν τις διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται στα προγράμματα σπουδών τους ώστε να βοηθήσουν τους αποφοίτους τους να βρούν εργασία ή εναλλακτικές εργασίες για την υπόλοιπη ζωή τους. Η καταγραφή των στατιστικών στοιχείων για το προφίλ των πτυχιούχων Χημικών από την ΕΕΧ και τα διαθέσιμα στοιχεία προς επεξεργασία οδήγησαν τους συντάκτες της παρούσας μελέτης να διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την ερμηνεία που πρέπει να δοθεί στα διαθέσιμα στοιχεία και θεωρούν ότι κάθε γενίκευση σ αυτόν τον τομέα θα ήταν παρακινδυνευμένη και παραπλανητική, εφόσον μια αναλυτικότερη προσέγγιση του προβλήματος δεν είναι προς το παρόν δυνατή. Δεν είναι άλλωστε και τόσο βέβαιο ότι οι αριθμοί μπορούν να ερμηνευθούν και να διασαφηνίσουν το ρόλο έντονων κοινωνικών φαινομένων όπως η αποβιομηχάνιση της χώρας μας, η εισβολή του γυναικείου εργατικού δυναμικού καθώς και η εμφάνιση οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας, που συντελείται στην περίοδο αυτή και έχουν επιπτώσεις στην επαγγελματική απασχόληση. Για να ερμηνεύσει κανείς ορθά το προφίλ των πτυχιούχων Χημικών και τη διαχρονική γενική απασχόληση των Χημικών στην Ελλάδα, χρειάζεται πλήρη στατιστικά και άλλα στοιχεία που δεν υπάρχουν ακόμα στο μητρώο μας. Στις γραφικές απεικονίσεις που παριστούν τις διαχρονικές τάσεις, χρησιμοποιήθηκαν εκτός από τις αυθεντικές τιμές και οι κινητοί μέσοι όροι τρίτης τάξης για την εξομάλυνση των καμπυλών, ώστε να γίνουν πλέον ευδιάκριτες οι τάσεις. Η καταγραφή των δεδομένων έγινε με τη χρήση του

2 πακέτου φύλλων εργασίας Excel [2000, Microsoft Corp.]. To ίδιο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε και για την παραγωγή των γραφικών απεικονίσεων της παρούσας εργασίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στο Σχήμα 1 διακρίνεται η διαχρονική τάση του απόλυτου αριθμού των Χημικών στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο , για την οποία υφίστανται δεδομένα από το μητρώο μελών της Ε.Ε.Χ. ΜΕΛΟΙ Αριθμός μελών Expon. (Αριθμός μελών) ΕΤΟΣ ΣΧΗΜΑ 1. Διαχρονική τάση του αριθμού των Χημικών στην Ελλάδα, για τη χρονική περίοδο Όσον αφορά στους αριθμούς των Χημικών διακρίνεται αυξητική πορεία διαχρονικά. Τις χρονικές περιόδους , , και παρατηρείται μια στασιμότητα ως προς τον αριθμό των Χημικών ανά έτος. Ο συνολικός αριθμός των Χημικών από το έτος 1988 μέχρι σήμερα είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό από τα έτη 1900 έως το Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο αριθμός των εισακτέων στα Τμήματα Χημείας ο οποίος επιβαρύνεται περαιτέρω από τις ειδικές κατηγορίες εισακτέων, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, έχει αυξηθεί σημαντικά, παρά τις διαμαρτυρίες των μελών ΔΕΠ ότι τα Τμήματα δεν «αντέχουν» άλλους φοιτητές διότι αφενός μεν οι ίδιοι δεν επαρκούν αφετέρου δε οι υλικοτεχικές υποδομές (εξοπλισμός και αίθουσες) δεν «αντέχουν» τους επιπλέον φοιτητές. Συγκεκριμένα στην τελευταία πενταετία ο αριθμός των εισακτέων αυξήθηκε κατά 23.4% με κύριο κριτήριο τις πολιτικές επιλογές και κατά δεύτερο τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας στην ειδικότητα του Χημικού. Αυτή ακριβώς η απόσταση της πανεπιστημιακής δομής από τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, που αποτελεί το κύριο ζητούμενο της εποχής μας, παραμένει αγεφύρωτη στην Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το επόμενο ζήτημα που απασχόλησε ήταν το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των Χημικών στη χώρα μας. Στο Σχήμα 2 παρίστανται διαγραμματικά τα μέχρι σήμερα ποσοστά αποφοίτων χημικών τμημάτων με τη χρήση γραφημάτων τομέων (πίτες).

3 Α.Π.Θ. 42% 27% ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΓΝΩΣΤΟ Π.Κ. 12% 7% 6% 2% 2% 2% Π. ΕΞΩΤ Π.Ι. Π.Π. Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΗΜΑ 2. Η κατανομή των αποφοίτων των Χημικών τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής Όπως προκύπτει από το Σχήμα 2 αποφοίτησαν από τα Τμήματα Χημείας, ένα 42 % από το Ε.Κ.Π. Αθηνών, ένα 27% από το Α.Π. Θεσσαλονίκης, 12% από το Π. Πατρών, 7% από το Π. Ιωαννίνων, 2% από το Π. Κρήτης, (6%+2%) από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και 2% από Πολυτενικές Σχολές. Η κατανομή αυτή θεωρείται φυσιολογική εάν ληφθεί υπόψη το έτος ίδρυσης του κάθε τμήματος χημείας διότι τα νεοιδρυθέντα τμήματα (Κρήτης, Ιωαννίνων) έχουν λιγότερους αποφοίτους σε σχέση με τα παλαιότερα (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών). Μέλη / Περιφεριακό Τμήμα 8% 3% 4% NA Π.Τ. ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Τ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 15% Π.Τ. ΕΥΡΥ/ΝΙΑΣ & ΑΝ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛ. & ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4% 3% 3% 57% Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ Π.Τ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Τ. ΠΕΛ/ΣΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΗΜΑ 3. Η γεωγραφική κατανομή του αριθμού του συνόλου των Χημικών στην Ελλάδα για το έτος 2000.

4 Στο Σχήμα 3 παρίστανται διαγραμματικά με χρήση γραφημάτων τομέων (πίτες) η γεωγραφική κατανομή του αριθμού του συνόλου των Χημικών στην Ελλάδα για το έτος Σύμφωνα με την ανωτέρω πίτα το 57% κατοικεί και εργάζεται στο νομό Αττικής, το 15% στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (Νομοί: Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Φλώρινας, Ημαθίας, Καστοριάς, Γρεβενών, Κοζάνης), το 8% στην Πελοπόνησσο-Δυτ. Ελλάδα (Νομοί: όλοι της Πελοποννήσου, Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), από 4% στην Κρήτη και στη Θεσσαλία,, 3% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Νομοί: Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Σερρών, Καβάλας, Δράμας), 3% στην Ηπειρο-Κέρκυρα και Λευκάδα, 3% στην Ευρυτανία-Αν. Στερεά και Εύβοια, στο Βόρειο Αιγαίο (Νομοί: Λέσβου-Χίου-Σάμου) και στο Νότιο Αιγαίο (Νομός Δωδεκανήσου). Ο κλάδος των Χημικών ακολούθησε και αυτός τη γενικότερη μεταπολεμική συμπεριφορά της ελληνικής κοινωνίας με αποτέλεσμα τη μαζική αστικοποίηση και τη συγκέντρωσή του στις πόλεις και ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στο Σχήμα 4 παρίστανται διαγραμματικά η κατανομή του αριθμού των εργαζομένων χημικών σε παραδοσιακούς τομείς απασχόλησης στην Ελλάδα για το έτος % 10% 2% 8% ΑΓΝΩΣΤΟ ΆΛΛΟ ΒΙΟΜ 20% 43% Δ.Υ. Ε.Ι. ΕΚΠΑΙΔ. ΣΧΗΜΑ 4. Η κατανομή του αριθμού των εργαζομένων χημικών σε παραδοσιακούς τομείς απασχόλησης στην Ελλάδα για το έτος Από την κατανομή του αριθμού των εργαζομένων χημικών σε παραδοσιακούς τομείς απασχόλησης προκύπτει ότι το 20% εργάζεται στη βιομηχανία, ένα 17% εργάζεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 8% είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 2% απασχολούνται σε ερευνητικά ινστιτούτα και το 53% εργάζεται σε κάποιον άλλο τομέα στον οποίο πιθανώς η σχετικότητα του επαγγέλματος με το αντικείμενο των σπουδών να μην είναι δεδομένη. Η εικόνα αυτή αντανακλά την αντίστοιχη δομή της οικονομίας και των μετεξελίξεών της. Τα χημικά τμήματα εγκλωβισμένα μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ελάχιστα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις της αγοράς εργασίας, γιατί παράγουν πολύ περισσότερους απόφοιτους απ όσους μπορούν να απορροφηθούν. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η αναζήτηση εργασίας σε διαφορετικούς τομείς απ αυτούς όπου έχουν ειδικευτεί οι Χημικοί, δηλαδή να ετεροαπασχολούνται ή

5 ακόμη να υποαπασχολούνται ή να πολυαπασχολούνται. Επιπλέον συγκρίνοντας το Σχήμα 4 και τον πίνακα 1, στον οποίο δίνεται η γενική απασχόληση των Χημικών κατά τα έτη 1979 και 1982, φαίνεται ότι η απασχόληση στην αναιμική ελληνική βιομηχανία, αφού έφτασε στο υψηλότερό της σημείο στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ακολουθεί και αυτή πτωτική πορεία. Την ίδια πτωτική πορεία ακολουθεί και η απασχόληση των Χημικών στο δημόσιο τομέα (ΓΧΚ, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, κ.α.) και στα ερευνητικά ιδρύματα. Ο χώρος της εκπαίδευσης φαίνεται να παραμένει σταθερός. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Η γενική απασχόληση των Χημικών κατά τα έτη 1979 και Είδος Εργασίας Αριθμός Χημικών Ποσοστό % Αριθμός Χημικών Ποσοστό % Βιομηχανίες Α.Ε.Ι Γ.Χ.Κ Δ.Υ Μέση Εκπαίδευση Φροντιστήρια Ιδιωτικά Εργαστήρια Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ερευνητικά Ιδρύματα Διάφορα Σύνολο Στο Σχήμα 5 παρατίθεται μία πιο λεπτομερή κατανομή του αριθμού των χημικών σε διάφορους τομείς απασχόλησης στην Ελλάδα για το έτος Μελετώντας την κατανομή των Χημικών ανά κατηγορία βλέπουμε ότι το 28% είναι στον ιδιωτικό τομέα, το 25,65% στο δημόσιο τομέα, ενώ ένα 2 είναι άνεργοι και αυτο-απασχολούμενοι, 5% κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και το 18% είναι συνταξιούχοι. Επίσης εργάζεται εκτός Ελλάδος και υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία H απασχόληση των χημικών στον ιδιωτικό τομέα κατανέμεται ως εξής: 53,57% ως ιδιωτικοί υπάλληλοι (βιομηχανία, υπάλληλοι και ιατρικοί επισκέπτες) 28,57% είναι καθηγητές φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, 17,86% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. H απασχόληση των χημικών του δημόσιου τομέα κατανέμεται ως εξής: 31,2% είναι υπάλληλοι (Γ.Χ.Κ., Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεωργίας,κ.α.) 15,6% μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, 3,9% διδακτικό προσωπικό σε ΤΕΙ, 2.5% εργάζονται σε ερευνητικά ινστιτούτα, 3,9% διδάσκοντες σε ΙΕΚ και 42,9% είναι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Βασική διαπίστωση της παρούσας εργασίας είναι ότι το κύριο πρόβλημα της ανεργίας εντοπίζεται στην περιφέρεια Αττικής και το ποσοστό αυτής είναι σχεδόν διπλάσιο από το σύνολο του 12% περίπου της ανεργίας στη χώρα μας. Επίσης παρατηρούμε μια ραγδαία αύξηση στον αριθμό των Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών τα τελευταία χρόνια. Οι βασικοί λόγοι για αυτό είναι αφενός η αλλαγή και ο εκσυχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα μας αφετέρου η αύξηση των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Χημείας, κύρια των περιφερειακών, και κατά

6 συνέπεια ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών. Επιπλέον, την τελευταία πενταετία έχει αυξηθεί σημαντικά, όχι όμως επαρκώς, ο εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής όλων των τμημάτων Χημείας μέσω χρηματοδοτήσεων από κοινοτικά αλλά και εθνικά προγράμματα με αποτέλεσμα οι ερευνητικές ομάδες των τμημάτων να διευρυνθούν και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής. Ως συνέπεια των ανωτέρω αλλαγών παρατηρήθηκε αυξημένη προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών κύρια στα ελληνικά ιδρύματα και λιγότερο στα ιδρύματα της αλλοδαπής. ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ (Ιδιωτικός Υπάλληλος) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ (ΌΧΙ ΤΕΑΧ) ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΕΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΚΑΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΣ (Δημόσιος Υπάλληλος) ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΕΑΧ 0% 17% 20% 0% 5% 15% 0% 4% 8% 1 5% ΣΧΗΜΑ 5. Η κατανομή του αριθμού των χημικών σε διάφορους τομείς απασχόλησης στην Ελλάδα για το έτος Η επιμέρους εξέταση της απασχόλησης των χημικών στη βιομηχανία έχει ιδιαίτερη σημασία διότι ο κλάδος των Χημικών στήριξε την βιομηχανία στα δύσκολα χρόνια της ανάπτυξης. Σήμερα όμως για μια σειρά από αιτίες έχουμε τη μείωση της απασχόλησης των Χημικών στο χώρο αυτό όπως αυτό προκύπτει αρχικά από τη σύγκριση του Σχήματος 4 και του Πίνακα 1. Στο Σχήμα 6 παριστάνεται 8%

7 διαγραμματικά ο αριθμός.των εργαζομένων Χημικών σε διάφορους τομείς βιομηχανικής δραστηριότητας για τα έτη 1979, 1982 και Είναι σαφής η συρρίκνωση των Χημικών εργαζομένων στο βιομηχανικό τομέα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 είναι ευδιάκριτη η στασιμότητα στο βιομηχανικό τομέα, ενώ από τα τέλη της ίδιας δεκαετίας εμφανίζονται τα πρώτα σημεία της λεγόμενης αποβιομηχάνισης της χώρας, που αφορά ουσιαστικά τον περιορισμό του παραγωγικού τομέα με την ταυτόχρονη αύξηση στον τομέα των υπηρεσιών ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑ 6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ιδιωτικά Εργαστήρια Ιδιώτες Καλλυντικά Φάρμακα Γεωργικά φάρμακα Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Εξαγωγές Εμπόριο Μέταλλα Μεταλλεύματα Τρόφιμα Τεχνικά Γραφεία Γραφεία Μελετών - Συμβούλων Οίνου Ζύθοι Ποτά Αναψυκτικά Χρώματα Βερνίκια Πετρελαιοειδή Απορρυπαντικά Σαπούνια Χαρτοποιίες Χημικά προϊόντα Λιπάσματα Ελαστικά Πλαστικά Κόλλες Μονωτικά Υλικά Τσιμέντα Δομικά Υλικά Υφάνσιμα Βαφεία Φινιστήρια Άλλες βιομηχανίες (Βιομηχανίες ξύλου, Εκρηκτικά Όπλα, Καπνά, Αέρια ψυκτικά, Ναυτιλιακές Εταιρείες, Κεραμικά Καλώδια, Δέρματα) Η σημερινή κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί για τον κλάδο με ποσοστό ανεργίας 23% από μηδενικό στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80 πρέπει να προβληματίσει τα Τμήματα Χημείας και την ΕΕΧ που πρέπει να θέσουν ως βασικό στόχο τους τη μακροπρόθεσμη καταπολέμηση της ανεργίας του κλάδου, η οποία δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά χρειάζεται γενική έφοδο σε όλες τις εστίες που την προκαλούν. Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 Β9 Β10 Β11 Β12 Β13 Β14 Β15 Β16 Β17

8 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Η πείνα στην εποχη του Cern Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Eρ ε υ ν α - Με λ ε τ η Ερευνεσ για τουσ Μεταναστεσ στην Ελλαδα Ερευνητικεσ Εμμονεσ και Εκκρεμοτητεσ Χαρα Στρατουδακη Κείμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι;

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Nοέμβριος 2014 Περίπου ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 25 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θανάσης Καραλής Ο Θανάσης Καραλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα