Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.costaschatzinikolas.gr"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ)

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ)

3 Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas Τελευταία Ενημέρωση: 04 Νοεμβρίου 2013

4 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων που περιέχει το παρόν έγγραφο, θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε επαρκώς στο μεγαλύτερο τμήμα της εξεταστέας ύλης των πανελληνίων εξετάσεων, όπως αυτή είχε δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος Όταν θα έχετε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των ασκήσεων που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και επιθυμείτε να πάρετε μια καλή γεύση των πανελληνίων εξετάσεων, μπορείτε να κατεβάσετε και να λύσετε το έγγραφο με τίτλο Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων, στη διεύθυνση aepp.html για μια πιο άρτια προετοιμασία. Στην ίδια ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε επίσης και άλλες συμπληρωματικές σημειώσεις θεωρίας και ασκήσεων. Σημειώστε τα θέματα στα οποία αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία και επικοινωνείστε με το συγγραφέα (www.costaschatzinikolas.gr) για διευκρινίσεις. ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

5 Μάθημα 1 Ερωτήσεις της μορφής Σωστό - Λάθος 1. Πρόβλημα είναι μία δύσκολη κατάσταση. 2. Τα στάδια της διαδικασίας αντιμετώπισης ενός προβλήματος είναι με τη σειρά η ανάλυση, η κατανόηση και η επίλυση. 3. Με βάση το είδος της επίλυσης τα προβλήματα διακρίνονται σε επιλύσιμα, άλυτα και ανοικτά. 4. Στα ημιδομημένα προβλήματα μπορούμε να οδηγηθούμε στη λύση μέσω μετρήσιμου αριθμού λύσεων. 5. Στα προβλήματα βελτιστοποίησης, ζητάμε την καλύτερη δυνατή λύση για τα δεδομένα που διαθέτουμε. 6. Με τον όρο δομή ενός προβλήματος εννοούμε τα συστατικά του μέρη. 7. Η παρουσίαση της ανάλυσης ενός προβλήματος γίνεται φραστικά και διαγραμματικά. 8. Ο καθορισμός απαιτήσεων σχετίζεται με τον καθορισμό του χώρου του προβλήματος. 9. Η επεξεργασία δεδομένων είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας μηχανισμός δέχεται πληροφορίες, τις επεξεργάζεται και παράγει δεδομένα. 10. Οι λόγοι χρήσης υπολογιστών για τη λύση προβλημάτων είναι η ταχύτητα εκτέλεσης των πράξεων και η πολυπλοκότητα των υπολογισμών. 11. Οι τρεις βασικές λειτουργίες που εκτελούνται από έναν Η/Υ είναι η πρόσθεση, η σύγκριση και η μεταφορά δεδομένων. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Στήλη Α Στήλη Β 1. Λειτουργία Η/Υ α. Πληροφορία 2. Στοιχείο γνώσης β. Επαναληπτικότητα διαδικασιών 3. Είδος επίλυσης γ. Σύγκριση 4. Δυνατότητα επίλυσης δ. Πρόβλημα βελτιστοποίησης 5. Ανάλυση προβλήματος ε. Δομημένο πρόβλημα 6. Λόγοι χρήσης Η/Υ για προβλήματα στ. Υποπροβλήματα 7. Βαθμός δόμησης λύσεων ζ. Άλυτο πρόβλημα Σελίδα 1 από 54

6 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τι ονομάζουμε δομή προβλήματος (ορισμός). 2. Διαχωρίστε τα προβλήματα ανάλογα με το βαθμό δόμησης των λύσεων τους και εξηγείστε. 3. Αναφέρατε για ποιους λόγους αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε Η/Υ. Ασκήσεις 1. Να αναλύσετε διαγραμματικά το πρόβλημα της μελέτης της πρωτοβάθμιας εξίσωσης αx + β = Να αναλύσετε διαγραμματικά το πρόβλημα της μελέτης της εξίσωσης αx 2 + βχ + γ = 0 3. Η μία πλευρά ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι διπλάσια της άλλης και το εμβαδόν του είναι 32 τ.μ.. Ζητείται το μήκος της κάθε πλευράς. a. Να γίνει καθορισμός απαιτήσεων του προβλήματος. b. Να μορφοποιηθεί το πρόβλημα με μαθηματικό τρόπο. 4. Για να διανύσει ένας ποδηλάτης απόσταση 100μ., οι τροχοί του ποδηλάτου του γυρίζουν 40 φορές. Ποιο είναι το μήκος της ακτίνας ρ του ποδηλάτου; a. Κατασκευάστε πίνακα δεδομένων ζητουμένων. b. Μορφοποιήστε με μαθηματικό τρόπο το πρόβλημα. Σελίδα 2 από 54

7 Μάθημα 2 Ερωτήσεις της μορφής Σωστό - Λάθος 1. Ένας αλγόριθμος αποτελείται από πεπερασμένο αριθμό εντολών. 2. Η περατότητα ενός αλγορίθμου σχετίζεται με το αν αποτελείται από μετρήσιμο αριθμό ενεργειών ή όχι. 3. Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθμος είναι αυστηρά καθορισμένες. 4. Η έννοια του αλγόριθμου συνδέεται αποκλειστικά με την πληροφορική. 5. Ο πιο δομημένος τρόπος παρουσίασης αλγορίθμων είναι με ελεύθερο κείμενο. 6. Ένας αλγόριθμος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος. 7. Το όνομα μιας μεταβλητής μπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. 8. Η εντολή εκχώρησης τιμής συμβολίζεται με -->. 9. Αριστερά της εντολής εκχώρησης τιμής δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από μία μεταβλητή. 10. Η μεταβλητή που βρίσκεται αριστερά της εντολής εκχώρησης τιμής δεν μπορεί να βρίσκεται και δεξιά. 11. Τα σχόλια δεν επηρεάζουν την ροή του αλγορίθμου. 12. Η τιμής μιας μεταβλητής μπορεί να είναι χαρακτήρας ή συμβολοσειρά. 13. Το διάγραμμα ροής αποτελεί έναν τρόπο για την παρουσίαση ψευδογλώσσας. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Στήλη Α 1. Υπόλοιπο διαίρεσης α. * 2. Ακέραιο μέρος διαίρεσης β. / Στήλη Β 3. Ύψωση σε δύναμη γ. mod 4. Πολλαπλασιασμός δ. div 5. Διαίρεση ε. ^ Στήλη Α Στήλη Β 1. Διάγραμμα ροής α. Σκοπιά μελέτης αλγορίθμου 2. Υλικό β. Τρόπος παρουσίασης αλγορίθμου 3. Καθοριστικότητα γ. Κριτήριο αλγορίθμου Στήλη Α 1. 7 div 9 = 0 α. 7 Στήλη Β *8 β mod 4 = 0 γ. αληθές Σελίδα 3 από 54

8 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τι ονομάζουμε σταθερά και τι μεταβλητή σε έναν αλγόριθμο 2. Ποια σχήματα εμπλέκονται σε ένα διάγραμμα ροής και πότε χρησιμοποιείται το καθένα 3. Ποια κριτήρια πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος 4. Τι ονομάζουμε τελεστές και σε ποια είδη διακρίνονται Ασκήσεις 1. Να βρεθεί σε κάθε περίπτωση η τιμή της λογικής μεταβλητής Α, αν Β=8, Γ=5 και Δ=1 a. Α <-- όχι (Δ + Β mod Γ > 3 Ή Δ = Β mod Γ) b. Α <-- Β*Γ < *(Δ + 9) ΚΑΙ Δ >=1 c. Α <-- Β mod Γ = 3*Δ ΚΑΙ (Γ > Β Ή Δ > 0) 2. Πώς θα διατυπωθεί σε εντολή εκχώρησης τιμής η καθεμία από τις παρακάτω αλγεβρικές εκφράσεις; 3. Να υπολογιστεί η τιμή της αριθμητικής έκφρασης Β * (Α div Β) + (Α mod B) για τις παρακάτω περιπτώσεις: a. Α = 10 και Β = 5 b. Α = -5 και Β = 1 c. Α = 1 και Β = 5 Σελίδα 4 από 54

9 Μάθημα 3 Ερωτήσεις της μορφής Σωστό - Λάθος 1. Η περατότητα ενός αλγορίθμου σχετίζεται με το αν αποτελείται από μετρήσιμο αριθμό ενεργειών ή όχι. 2. Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθμος είναι αυστηρά καθορισμένες. 3. Κατά τη διαγραμματική αναπαράσταση προβλήματος χρησιμοποιούνται ορθογώνια παραλληλόγραμμα, ρόμβοι και πλάγια παραλληλόγραμμα. 4. Το όνομα μιας μεταβλητής μπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. 5. Αριστερά της εντολής εκχώρησης τιμής μπορεί να βρίσκεται μόνο μία παράσταση. 6. Η μεταβλητή που βρίσκεται αριστερά της εντολής εκχώρησης τιμής μπορεί να βρίσκεται και δεξιά. 7. Τα σχόλια επηρεάζουν τη ροή του αλγορίθμου. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τους τύπους μεταβλητών της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με τις δυνατές τιμές τους στη στήλη Β. Στήλη Α Στήλη Β 1. Αριθμητικός α Λογικός β. αληθής 3. Αλφαριθμητικός γ. 8,1 δ. αληθής ε. 4 στ. 9 mod 5 < 2 Σελίδα 5 από 54

10 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: a. Έξοδος b. Περατότητα c. Διάγραμμα ροής διαγραμματικές τεχνικές d. Ψευδοκώδικας κωδικοποίηση e. Καθοριστικότητα f. Αποτελεσματικότητα g. Είσοδος h. Ελεύθερο κείμενο i. Φυσική γλώσσα κατά βήματα Ποιες από τις παραπάνω έννοιες ανήκουν στα χαρακτηριστικά κριτήρια ενός αλγορίθμου και ποιες στους τρόπους περιγραφής παρουσίασης αναπαράστασης του; (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2001) 2. Να γράψετε στο τετράδιο σας, ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι συντακτικά σωστές και ποιες λάθος; a. 2 * Α <-- Α b. Α <-- 3 * Α + 5 c. Β + 5 <-- Α 3. Για τις απλές αριθμητικές πράξεις: a. Να αναφερθούν οι αντίστοιχοι τελεστές b. Να δοθεί η σειρά προτεραιότητας (ιεραρχία) των τελεστών αυτών στις αριθμητικές εκφράσεις 4. Να γράψετε στο τετράδιό σας από ένα παράδειγμα για τις ακόλουθες κατηγορίες προβλημάτων: a. Άλυτο b. Αδόμητο c. Ανοικτό d. Επιλύσιμο e. Δομημένο (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2001) Σελίδα 6 από 54

11 Ασκήσεις 1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Να αναφέρετε ποιο κριτήριο αλγορίθμου δεν ικανοποιείται και να δικαιολογήσετε την σας. 2. Τι θα εμφανίσουν οι παρακάτω αλγόριθμοι; Χ 7 Υ Χ mod 2 Διάβασε Α, Β Γ Β * 2 Ζ (Χ + Υ *2) div (Χ + 1) > Χ W (Χ * Υ + 2) mod (17 mod Χ) Υ Χ W * 2 ΠΗΛΙΚΟ Α / Γ ΓΡΑΨΕ ΠΗΛΙΚΟ Χ 3 Υ Χ ^ Χ Ζ (Χ + Υ mod 6) div (Χ + 1) W (Ζ * Υ + 2) mod (17 mod (X ^ 2)) Υ Ζ Ζ W W Υ ΓΡΑΨΕ Χ, Υ, Ζ, W Γράψε Χ, Υ, Ζ, W απάντηση 3. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει δύο αριθμούς και θα εκτελεί αντιμετάθεση των τιμών τους (δηλαδή το α να πάρει την τιμή του β και αντίστροφα) 4. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει έναν αριθμό που εκφράζει δευτερόλεπτα και να τον φέρνει στη μορφή Ώρες/λεπτά/δευτερόλεπτα. 5. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει έναν αριθμό, να τον υψώνει στο τετράγωνο, στο αποτέλεσμα να προσθέτει 4, να διαιρεί το νέο αποτέλεσμα με τρία και στον αριθμό που τελικά προκύπτει να πολλαπλασιάζει τον αρχικό και να εμφανίζει το τελικό αποτέλεσμα. 6. Να γραφεί πρόγραμμα σε ψευδοκώδικα και διάγραμμα ροής, το οποίο θα δέχεται στην είσοδο έναν τετραψήφιο ακέραιο αριθμό και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το μέσο όρο του πρώτου και του τελευταίου ψηφίου του. Σελίδα 7 από 54

12 7. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα προσομοιώνει το μηχανισμό που εκδίδει ρέστα σε ένα αυτόματο μηχανήμα έκδοσης εισιτηρίων του ΜΕΤΡΟ. Το μηχάνημα δέχεται στην είσοδο το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης, καθώς και το κόστος των εισητηρίων. Στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει τα ρέστα που πρέπει να επιστραφούν σε κέρματα των 1 και των 50, 20, 10 και 5 λεπτών. Το μηχάνημα δίνει όσο το δυνατόν λιγότερα κέρματα. Θεωρείστε ότι το ποσό που εισάγει ο πελάτης επαρκεί για να πληρωθούν τα εισητήρια. 8. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει την ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, χρόνος) ενός ατόμου καθώς και την τρέχουσα ημερομηνία και να υπολογίζει την ηλικία του. Θεωρείστε ότι 1 έτος = 360 ημέρες και 1 μήνας = 30 ημέρες. 9. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει έναν τετραψήφιο αριθμό και θα τον μετατρέπει σε πενταψήφιο τοποθετώντας ως κεντρικό ψηφίο τον αριθμό Ο Γιώργος αγόρασε καινούριο φουσκωτό για τη θάλασσα. Του έκαναν μια ειδική προσφορά, σύμφωνα με την οποία μπορεί να πληρώσει προκαταβολή 20% και τα υπόλοιπα σε 36 μηνιαίες δόσεις. Έτσι όμως θα επιβαρυνθούν οι δόσεις με τόκο 15% στην τιμή μετρητοίς. Το κόστος για την άδεια κατοχής φουσκωτού είναι 150. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει την τιμή μετρητοίς του φουσκωτού και θα εκτυπώνει το ποσό της προκαταβολής και το ποσό της δόσης, καθώς και το ποσό που τελικά θα πληρώσει ο Γιώργος. 11. Να γράψετε τις παρακάτω παραστάσεις σε μορφή έκφρασης αλγορίθμου: a. b. c. d. 12. Να βρεθεί σε κάθε περίπτωση η τιμή της λογικής μεταβλητής δ αν α = 9, β = 6, γ =0. a. δ <-- α mod β = α β και (όχι (γ <> 0)) b. δ <-- α + β * 3 > 29 ή γ = β div α c. δ <-- όχι (α >= β και γ > -2) 13. Να βρεθεί η τιμή των ακόλουθων παραστάσεων: a. Για x = 5 b. Για x = 10 i. A <-- x ^ 2 + (x 1) ^ (1/2) 5 * x ii.b <-- x * (x 1) * (x 2) / 3 Σελίδα 8 από 54

13 14. Αν οι τιμές των μεταβλητών Α, Β και Γ είναι 2, 5 και 10, αντίστοιχα, να βρεθεί η τιμή των ακόλουθων λογικών παραστάσεων: a. Α > Β ΚΑΙ Β > Γ b. (Α + Β) < Γ Ή (Β + Γ) < Α c. (Β 2) > Α ΚΑΙ Β < Α ΚΑΙ Γ > (Α Β) d. Α > 0 Ή Β < 0 Ή Γ< Να βρεθεί η τιμή της λογικής μεταβλητής F σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις αν A = 9, B = 3, C = 6. a. F <-- (A < B) ΚΑΙ (B < C) b. F <-- ΌΧΙ (A <> 9) Ή (B = C) c. F <-- ΌΧΙ ((B <= 8) Ή (C <= 5)) d. F <-- ((B < A C) Ή (B >= A div C)) ΚΑΙ ΌΧΙ (A = 8) e. F <-- (A <= C) Ή (ΌΧΙ ((B < C) ΚΑΙ (A <> 9))) Σελίδα 9 από 54

14 Μάθημα 4 Ερωτήσεις της μορφής Σωστό - Λάθος: 1. Σε μια εκτέλεση της δομής επιλογής μία εντολή μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ. 2. Στη δομή επιλογής ή μία ομάδα εντολών εκτελείται όταν η συνθήκη είναι Ψευδής. 3. Μία λογική συνθήκη μπορεί να έχει περισσότερες από δύο τιμές. 4. Κάθε εντολή πολλαπλής επιλογής μπορεί να αντικατασταθεί από μία σειρά εντολών απλής επιλογής. 5. Αν η μεταβλητή στην πολλαπλή επιλογή πάρει τιμή που δεν εμπεριέχεται στην ακολουθία αριθμών που αρχίζουν με τη λέξη περίπτωση, ο αλγόριθμος δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. 6. Μία εμφωλευμένη επιλογή μπορεί πάντα να αντικατασταθεί από μία πολλαπλή επιλογή. 7. Μετά το τότε στη δομή επιλογής γράφεται η συνθήκη. 8. Στη δομή της σύνθετης επιλογής, αν η συνθήκη που ελέγχεται είναι Ψευδής, τότε ο αλγόριθμος τερματίζεται. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Να γίνουν τα διαγράμματα ροής που να εξηγούν τις παρακάτω δομές επιλογής: a. Απλή επιλογή b. Σύνθετη επιλογή c. Πολλαπλή επιλογή d. Εμφωλευμένη επιλογή Σελίδα 10 από 54

15 Ασκήσεις 1. Να βρεθούν οι τιμές των μεταβλητών A, B, C, D, X και Y μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου: 2. Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Σίδνεϋ στο άλμα εις μήκος ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a, b, c. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο: a. Να διαβάζει τις τιμές των επιδόσεων a, b, c b. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση τιμή των παραπάνω c. Να εμφανίζει το μήνυμα ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ, αν η παραπάνω μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 8 μέτρων (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000) Αλγόριθµος πράξεις Χ 5 Υ 19 mod Χ Αν Y>4 τότε Αλλιώς Τέλος_Αν D C Α Χ Υ B A * X C B / X A X * Y Τέλος_Αλγορίθµου B A div 5 C B A * X 3. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει έναν αριθμό και να εμφανίζει το ακέραιο μέρος της διαίρεσής του με το τρία μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι μεγαλύτερο του πέντε. 4. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να δέχεται έναν ακέραιο αριθμό και να εμφανίζει την αντίστοιχη εποχή του χρόνου σύμφωνα με το σχήμα: (1: άνοιξη, 2: καλοκαίρι, 3: φθινόπωρο, 4: χειμώνας) 5. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να δέχεται σαν είσοδο τα τέρματα που σημείωσε η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα σε έναν αγώνα και να τυπώνει ανάλογα «1», «x», ή «2». 6. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει έναν αριθμό και να ελέγχει εάν είναι ακέραιος ή όχι εμφανίζοντας τα ανάλογα μηνύματα Σελίδα 11 από 54

16 7. Ποια η λειτουργία του παρακάτω αλγορίθμου; 8. Να εκτελέσετε τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου αν στην εντολή Διάβασε μ ο χρήστης δώσει την τιμή 15. Να γράψετε τις τιμές των μεταβλητών κ, λ, μ, όπως αυτές θα εμφανίζονται από το πρόγραμμα. Διάβασε Χ Ψ1 Χ div Ψ2 Χ mod div 1000 Ψ3 Χ mod 1000 div 100 Ψ4 Χ mod 100 div 10 Ψ5 Χ mod 10 Γράψε Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, Ψ5 κ 0 λ 10 Αν (κ+λ) mod 3 < 2 ΚΑΙ λ > 5 τότε Διάβασε µ κ κ µ λ κ + λ + µ Γράψε κ, λ, µ Τέλος_αν κ κ λ λ κ + λ + µ Γράψε κ, λ, µ κ 4 λ 0 Διάβασε µ Αν (µ < 0) Ή (λ > 3) τότε κ κ + 4 λ λ + 3 µ µ + 5 Αλλιώς µ 10 Τέλος_αν µ µ mod 6 Γράψε κ, λ, µ 9. Στη διεκδίκηση της Ολυμπιάδας του 2012 συμμετείχαν τέσσερις πόλεις: Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη και Σιγκαπούρη. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα δέχεται στην είσοδο τον αριθμό των ψήφων της Ολυμπιακής Επιτροπής για κάθε μία από τις πόλεις και θα τυπώνει το περιεχόμενο του φακέλου των αποτελεσμάτων που θα ανακοινώσει ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο φάκελος θα περιέχει μήνυμα της μορφής: «Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 κερδίζει η πόλη ΛΟΝΔΙΝΟ». Περίπτωση ισοψηφίας αποκλείεται λόγω της διαδικασίας ψηφοφορίας. Σελίδα 12 από 54

17 10. Δίνεται η εξίσωση πρώτου βαθμού αχ + β = 0, όπου α, β είναι οποιοδήποτε πραγματικοί αριθμοί. Να γραφεί πρόγραμμα που να: a. Διαβάζει τους πραγματικούς α, β b. Υπολογίζει και να εμφανίζει τη λύση της εξίσωσης, αν υπάρχει, αλλιώς να εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα. 11. Να γραφεί πρόγραμμα και διάγραμμα ροής που θα διαβάζει τη βαθμολογία πρώτου και δευτέρου τετραμήνου, καθώς και το γραπτό βαθμό ενός μαθητή στις εξετάσεις και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το μέσο όρο των δύο τετραμήνων και τον τελικό μέσο όρο αν το γραπτό έχει συντελεστή βαρύτητας 2. Στη συνέχεια να εμφανίζει το μήνυμα «Άριστος» αν ο τελικός βαθμός είναι πάνω από 18, «Λίαν Καλώς» αν ο βαθμός είναι μεταξύ του 15 και του 18 και «Καλώς» αν είναι μεταξύ 10 και Έστω το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Να ξαναδιατυπώσετε με ισοδύναμο τρόπο την παραπάνω δομή με χρήση δύο εντολών απλής επιλογής (υπόδειξη: Εμφωλευμένη επιλογή) Αν (α > 0) και (β > 0) τότε Τέλος_αν Γράψε Τα α, β είναι θετικά 13. Μία εταιρία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί ανά μήνα την πολιτική τιμών που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πάγιο 30 Χρόνος τηλεφωνημάτων (δευτερόλεπτα) Χρονοχρέωση ( / δευτερόλεπτο) , , και πάνω 0,05 Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: Α Β Α και (όχι Β) όχι (Α ή Β) Α και (Α ή Β) Αληθής Αληθής Ψευδής Ψευδής Αληθής Ψευδής Αληθής Ψευδής a. Να διαβάζει τη χρονική διάρκεια των τηλεφωνημάτων ενός συνδρομητή σε διάστημα ενός μήνα b. Να υπολογίζει τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή c. Να εμφανίζει και να τυπώνει τη λέξη «ΧΡΕΩΣΗ» και τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή 14. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει την τιμή του X και να υπολογίζει την παράσταση Υ = X 1 / ( X 2 1). 15. Να συμπληρωθεί ο πίνακας αληθείας Σελίδα 13 από 54

18 16. Να γραφεί πρόγραμμα διάγραμμα ροής το οποίο: a. θα διαβάζει 2 αριθμούς α και β b. θα βρίσκει τον μεγαλύτερο από τους δύο αριθμούς max c. Γράφει το μήνυμα Ο μεγαλύτερος είναι:, και την τιμή της μεταβλητής max 17. Να λυθεί το ίδιο πρόβλημα με 3 αριθμούς α, β, γ. 18. Να γραφεί πρόγραμμα και διάγραμμα ροής το οποίο: a. Θα διαβάζει τις τιμές 2 ακεραίων αριθμών α, β b. Θα διαβάζει την τιμή μιας μεταβλητής choice τύπου χαρακτήρα για επιλογή c. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το άθροισμα sum των αριθμών αν η τιμή της μεταβλητής choice είναι S, το γινόμενο τους αν η τιμή της choice είναι P, τη διαφορά τους αν η τιμή της choice είναι D και το αποτέλεσμα της διαίρεσης του α με το β αν η τιμή της choice είναι DV. Σελίδα 14 από 54

19 Μάθημα 5 Ασκήσεις 1. Η τιμολογιακή πολιτική μιας νέας εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας και του ΟΤΕ φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΤΕ ΠΑΓΙΟ 10 ΕΥΡΩ ΚΟΣΤΟΣ / ΜΟΝΑΔΑ ,20 ΕΥΡΩ ,15 ΕΥΡΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ,10 ΕΥΡΩ Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο θα δέχεται τις μονάδες που μιλάει κατά μέσο όρο ένας συνδρομητής και θα εμφανίζει ποια εταιρία τον συμφέρει. 2. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο αφού θα δέχεται στην είσοδο τον αριθμό των παιδιών μιας ΠΑΙΔΙΑ οικογένειας και το ετήσιο εισόδημα, θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το επίδομα που πρέπει να πάρει από το κράτος. Το υπουργείο γι αυτό τον σκοπό έχει εκδώσει τον παρακάτω πίνακα. Στο ποσό που δίνεται γίνονται κρατήσεις της τάξης του 20% αν το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας ξεπερνά τα , διαφορετικά δίνεται ολόκληρο το ποσό. 3. Μια βιομηχανία παράγει ειδικά μεταλλικά ελάσματα. Ένα μηχάνημα ελέγχου συγκρίνει το μήκος κάθε παραγόμενου ελάσματος με το προκαθορισμένο και αν το παραγόμενο αποκλίνει 3% ή περισσότερο χαρακτηρίζεται προβληματικό. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να δέχεται σαν είσοδο το προκαθορισμένο μήκος ελάσματος και το μήκος του παραγόμενου και αν το έλασμα κριθεί Σελίδα 15 από 54 ΕΠΙΔΟΜΑ Πάνω από ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΙΟ 0 ΕΥΡΩ ΚΟΣΤΟΣ / ΜΟΝΑΔΑ ,25 ΕΥΡΩ ,23 ΕΥΡΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ,20 ΕΥΡΩ

20 4. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει έναν αριθμό κι θα εκτυπώνει μήνυμα σχετικά με το αν είναι τετραψήφιος ή όχι. 5. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εκτυπώνει μήνυμα σχετικά με το αν είναι πολλαπλάσιο του Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει δύο αριθμούς x και Ν (Ν ακέραιος) και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει την τιμή της συνάρτησης 7. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει δύο αριθμούς x, y και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει την τιμή της συνάρτησης:, αν x > 0 και y > 2 F(x) = 2, αν x = 0 και y = 2, αν x < 0 και y < 2 8. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει έναν πενταψήφιο ακέραιο αριθμό και θα τον στρογγυλοποιεί στις εκατοντάδες. 9. Η μισθοδοσία της εταιρείας City Club πραγματοποιείται με χαρτονομίσματα των 50, 20, 5 και με κέρματα του 1. Ο διευθυντής σας αναθέτει να γράψετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το ποσό μισθοδοσίας ενός εργαζόμενου και θα εκτυπώνει πόσα χαρτονομίσματα από κάθε κατηγορία απαιτούνται. 10. Το Internet Cafe Της γειτονιάς έχει την εξής πολιτική χρέωσης: τα πρώτα 30 λεπτά χρεώνονται 1.45, ενώ κάθε επόμενο 30λεπτο χρεώνεται προς Πρέπει να επισημανθεί ότι μόλις περάσει έστω και ένα λεπτό χρεώνεται ολόκληρο το 30λεπτο. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το χρόνο (σε λεπτά) που παραμένει κάποιος πελάτης στο Internet Café και θα εκτυπώνει το λογαριασμό. 11. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα έτος μ.χ. και θα αποφασίζει αν το έτος αυτό είναι δίσεκτο ή όχι. Ένα έτος είναι δίσεκτο αν διαιρείται με το 4, εκτός εάν διαιρείται με ο 100 οπότε και δεν είναι δίσεκτο. Ωστόσο, αν διαιρείται με το 400 το έτος είναι δίσεκτο. Σελίδα 16 από 54

21 12. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα εμφανίζει το παρακάτω μενού επιλογών Δώσε επιλογή: Θα δέχεται την επιλογή του χρήστη και στη συνέχεια θα διαβάζει 2 αριθμούς και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο αποτέλεσμα. 13. Η εταιρία κινητής τηλεφωνίας CityTel χρεώνει κλιμακωτά τους συνδρομητές της για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας, ως εξής: Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει το όνομα του πελάτη, τον αριθμό των μηνυμάτων που έστειλε και το χρόνο ομιλίας τον τελευταίο μήνα, και στη συνέχεια θα υπολογίζει το ποσό του λογαριασμού του. Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ποσά υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ 19 %. 14. Οι μηνιαίες αποδοχές ενός υπαλλήλου μπορεί να κυμαίνονται από 600 έως και Να γράψετε αλγόριθμο, που για κάποιο υπάλληλο: a. Διαβάζει το ονοματεπώνυμο και τις μηνιαίες αποδοχές. b. Υπολογίζει το ποσό του φόρου κλιμακωτά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: c. Εμφανίζει το ονοματεπώνυμο, το φόρο και τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου. 1. Πρόσθεση 2. Αφαίρεση 3. Πολλαπλασιασµός 4. Διαίρεση Πάγιο: 7 SMS: 0,085 ανά μήνυμα Χρόνος ομιλίας σε λεπτά Χρέωση ανά δευτερόλεπτο ομιλίας μέχρι 60 0, , και άνω 0,0013 Μηνιαίες αποδοχές Υπαλλήλου Ποσοστό κράτησης φόρου Από 600 έως και 800 0% Από 801 έως και % Από έως και % Πάνω από % Σελίδα 17 από 54

22 15. Ο τελικός βαθμός ενός κάποιου μαθητή σε ένα μάθημα υπολογίζεται με βάση την προφορική και γραπτή βαθμολογία του με την ακόλουθη διαδικασία. Αν η διαφορά των δύο βαθμών είναι μεγαλύτερη από 5 μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμό προσαρμόζεται (δηλαδή αυξάνεται ή μειώνεται) έτσι, ώστε η αντίστοιχη διαφορά να μειωθεί στις τρεις μονάδες, αλλιώς ο προφορικός βαθμός παραμένει αμετάβλητος. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο βαθμών. Παράδειγμα: Αν ο γραπτός είναι 18 και ο προφορικός 11, τότε ο προφορικός γίνεται 15, ενώ, αν ο γραπτός είναι 11 και ο προφορικός 19, τότε ο προφορικός γίνεται 13. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο: a. Θα διαβάζει τους δύο βαθμούς b. Θα υπολογίζει τον τελικό βαθμό σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία c. Θα εμφανίζει τον τελικό βαθμό και, αν αυτός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10, το μήνυμα ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ, αλλιώς το μήνυμα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000) Σελίδα 18 από 54

23 Μάθημα 6 Ασκήσεις 1. Να γίνει αλγόριθμος που να δέχεται σαν είσοδο ένα τριψήφιο ακέραιο αριθμό και να βρίσκει τη διαφορά του αριθμού αυτού με τον αριθμό που προκύπτει αν αντιστραφούν τα ψηφία του. 2. Στην Ολυμπιάδα του 2004 οι αθλητές στον ακοντισμό είχαν τη δυνατότητα να κάνουν 3 προσπάθειες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: a. Θα δέχεται τις τρεις επιδόσεις ενός αθλητή. b. Θα υπολογίζει την καλύτερη και την χειρότερη επίδοση. c. Θα εμφανίζει στον πίνακα ανακοινώσεων μήνυμα της μορφής: «ΚΑΛΥΤΕΡΗ 3 η : 56,7 m» «ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 1 η : 52,4 m» 3. Οι κανονικές τιμές για τον αιματοκρίτη ενός ανθρώπου είναι από για έναν άνδρα και 36,5 52 για μια γυναίκα. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει το φύλο και την τιμή του αιματοκρίτη ενός ασθενή και να εξετάζει αν ο τελευταίος βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Σε κάθε περίπτωση να τυπώνεται κατάλληλο μήνυμα. 4. Το χημείο του κράτους ελέγχει δείγματα νερού ως προς την καταλληλότητα. Τα επιτρεπτά όρια είναι: για το Mg++ μέχρι 100 mg/lt, για το Fe++ μέχρι 0,12 mg/lt και για το Cl- μέχρι 50 mg/lt. Ένα δείγμα κρίνεται ακατάλληλο όταν έστω ένα από τα παραπάνω στοιχεία βρίσκεται εκτός επιτρεπτών ορίων ή όταν και τα 3 στοιχεία έχουν τιμές πάνω από το 90% αλλά εντός των επιτρεπτών ορίων. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τη συγκέντρωση των τριών αυτών στοιχείων και να αποφαίνεται αν το δείγμα είναι κατάλληλο ή όχι. Σε κάθε περίπτωση να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα. 5. Ένα μηχάνημα αυτόματης συναλλαγής τραπεζών, αφού πιστοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη και έχοντας ως δεδομένο το υπόλοιπο του λογαριασμού και το ποσό ανάληψης, λειτουργεί ως εξής: a. Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί για την ανάληψη ειδοποιεί με σχετικό μήνυμα b. Αν το υπόλοιπο επαρκεί για την ανάληψη τότε: i. Αν το ποσό ανάληψης είναι μεγαλύτερο από 800, το μηχάνημα ειδοποιεί ότι δεν πραγματοποιεί συναλλαγές άνω αυτού του ποσού. ii.αν το ποσό δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 10, το μηχάνημα ειδοποιεί ότι το μικρότερο χαρτονόμισμα που διαθέτει είναι των 10. iii.σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανάληψη πραγματοποιείται κανονικά και το μηχάνημα εμφανίζει το νέο υπόλοιπο. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού και το ποσό ανάληψης ενός χρήστη και να καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Σελίδα 19 από 54

24 6. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει μια ακέραια τιμή που αντιστοιχεί σε μία ώρα της ημέρας (π.χ αντιστοιχεί στην ώρα 23:12) και στη συνέχεια: a. Να ελέγχει αν η τιμή που εισήχθη αντιστοιχεί πράγματι σε ώρα του 24ώρου και αν όχι να εμφανίζει κατάλληλα μηνύματα ανάλογα με την περίπτωση: i. Λανθασμένη εισαγωγή ώρας και λεπτών ii.λανθασμένη εισαγωγή ώρας iii.λανθασμένη εισαγωγή λεπτών b. Αν η τιμή που εισήχθη αντιστοιχεί πράγματι σε ώρα του 24ώρου, να μετατρέπει την ώρα στην 12ωρη μορφή και να την εμφανίζει στη μορφή «ώρα : λεπτά πμ/μμ», π.χ. αν διαβάστηκε η τιμή 2313 να εμφανίζει 11:12 μμ. 7. Να γράψετε αλγόριθμο για την επίλυση της παρακάτω εξίσωσης. Τα α, β, x, διαβάζονται από την είσοδο. 8. Χρησιμοποιήστε τις δομές επιλογής: a. Σύνθετη επιλογή b. Απλή επιλογή για να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου Αν συνθήκη1 τότε Οµάδα_εντολών_1 Αλλιώς Αν συνθήκη2 τότε Οµάδα_εντολών_2 Αλλιώς Οµάδα_εντολών_3 Τέλος_αν Τελος_αν Σελίδα 20 από 54

25 Μάθημα 7 Ερωτήσεις της μορφής Σωστό - Λάθος: 1. Η συνθήκη συνέχειας στη δομή Όσο Επανάλαβε, μπορεί να πάρει μόνο μία από δύο συνολικά τιμές. 2. Η ομάδα εντολών στη δομή Όσο Επανάλαβε εκτελείται μόνο όταν η συνθήκη συνέχειας είναι αληθής. 3. Μία βοηθητική μεταβλητή μετρητής μέσα στο σώμα των εντολών της ομάδας πρέπει να μεταβάλει κάποτε την αρχική συνθήκη για να τελειώσει η επανάληψη. 4. Όταν μία έστω εντολή της επανάληψης δεν μεταβάλει την αρχική τιμή της συνθήκης, οι επαναλήψεις εκτελούνται απεριόριστα. 5. Δεν είναι αναγκαίο η μεταβλητή μετρητής να έχει αρχική τιμή. 6. Η μορφή επανάληψης Όσο Επανάλαβε χρησιμοποιείται όταν ξέρουμε από πριν τον αριθμό των επαναλήψεων. Ασκήσεις 1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Χ <-- 13 Όσο (Χ <= 20) επανάλαβε Γράψε Χ Χ <-- Χ + 2 Τέλος_επανάληψης Γράψε Χ a. Το παραπάνω τμήμα περιγράψει δομή επιλογής ή δομή επανάληψης; b. Για ποια τιμή του Χ τερματίζεται ο αλγόριθμος; c. Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου ποιες είναι οι τιμές του Χ που θα εμφανιστούν; Σελίδα 21 από 54

26 2. Να εκτελέσετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου για Κ = 24 και Λ = 40. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών Χ, Υ καθώς αυτές τυπώνονται από την εντολή Γράψε Χ, Υ (τόσο μέσα στη δομή επανάληψης όσο και στο τέλος του αλγορίθμου) Α 1 Β 1 Ν 0 Μ 2 Όσο (Β < 6) επανάλαβε X Α + Β Αν (X mod 2 = 0) τότε Ν Ν + 1 Αλλιώς Μ Μ + 1 Τέλος_Αν Α Β Β X Γράψε Ν, Μ, Β Τέλος_επανάληψης Γράψε X 3. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δομές στα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων Χ 3 Όσο (Χ < 7) επανάλαβε Χ Χ + 1 Τέλος_επανάληψης Χ 3 Όσο (Χ < 7) επανάλαβε Χ Χ - 1 Τέλος_επανάληψης Χ 3 Όσο ( Χ ^2 > 0) επανάλαβε Χ Χ - 1 Τέλος_επανάληψης 4. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει 10 ακεραίους αριθμούς και να εμφανίζει όσυς έχουν τελευταίο ψηφίο το 5 ή τ ο Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει 20 αριθμούς και να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση τιμή τους. 6. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει 10 αριθμούς και να εμφανίζει το τετράγωνό τους και (αν υπάρχει) την τετραγωνική τους ρίζα. 7. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει 12 αριθμούς και να υπολογίζει και να εμφανίζει το γινόμενό τους. 8. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει αριθμούς όσο αυτοί είναι διαφορετικοί από το 0 και το 999 και να υπολογίζει τη μέση τιμή τους. 9. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει 50 ακεραίους αριθμούς και να υπολογίζει και να εμφανίζει το μικρότερο και το μεγαλύτερο από αυτούς. Σελίδα 22 από 54

27 10. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει 40 αριθμούς και να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος όσων είναι θετικοί και περιττοί ταυτόχρονα. 11. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών Ν, Μ και Β, όπως αυτές τυπώνονται σε κάθε επανάληψη, και την τιμή της μεταβλητής X που τυπώνεται μετά το τέλος της επανάληψης, κατά την εκτέλεση του παρακάτω αλγορίθμου. Χ Κ Υ Λ Αν (Χ < Υ) τότε Temp Χ Χ Υ Υ Temp Τέλος_αν Όσο (Υ <> 0) επανάλαβε Temp Υ Υ Χ mod Υ Χ Temp Γράψε Χ, Υ Τέλος_επανάληψης Υ (Κ * Λ) div Χ Γράψε Χ, Υ 12. Σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συμμετέχουν 20 σχολεία. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, εθελοντές μαθητές των σχολείων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μαζεύουν ποσότητες τριών υλικών (γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο). Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: a. Να διαβάζει τις ποσότητες σε κιλά των παραπάνω υλικών που μάζεψαν οι μαθητές σε κάθε σχολείο b. Να υπολογίζει τη συνολική ποσότητα σε κιλά του κάθε υλικού που μάζεψαν οι μαθητές σε όλα τα σχολεία c. Αν η συνολική ποσότητα του χαρτιού που μαζεύτηκε από όλα τα σχολεία είναι λιγότερη των 1000 κιλών, να εμφανίζεται το μήνυμα «Συγχαρητήρια». Αν η ποσότητα είναι από 1000 κιλά και πάνω αλλά λιγότερο από 2000, να εμφανίζεται το μήνυμα «Δίνεται έπαινος» και τέλος αν η ποσότητα είναι από 2000 κιλά και πάνω να εμφανίζεται το μήνυμα «Βραβείο» 13. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει αριθμούς όσο αυτοί είναι διάφοροι του -999 και να υπολογίζει και να εμφανίζει το μεγαλύτερό τους. 14. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο με προτρεπτικό μήνυμα να ζητάει την εισαγωγή αριθμών μέχρι να δοθεί αρνητικός αριθμός και να εμφανίζει το τριπλάσιο κάθε ενός από αυτούς. 15. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα εμφανίζει όλους τους ακέραιους αριθμούς από το 0 έως το 1000 οι οποίοι διαιρούνται ακριβώς με το 2 και το 3 και δε διαιρούνται με το Ένας δορυφόρος βρίσκεται σε ύψος χιλιόμετρα. Η τροχιά του φθίνει κάθε χρονιά κατά 4%. Να βρεθεί μετά από πόσα χρόνια θα βρεθεί στα χιλιόμετρα Σελίδα 23 από 54

28 17. Ένας μετεωρίτης μάζας 3 Kgr εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της γης. Η απώλεια μάζας του είναι 70% / sec. Να υπολογιστεί αλγοριθμικά ο χρόνος που θα εξαϋλωθεί αν η μάζα του θεωρείται αμελητέα μόλις γίνει μικρότερη από 8 gr. Σελίδα 24 από 54

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Σημειώσεις Ασκήσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Σημειώσεις Ασκήσεων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Σημειώσεις Ασκήσεων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Σημειώσεις Ασκήσεων Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( )

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( ) Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» (2000-2012) 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α > 0 τότε α α mod 5 Τέλος_αν Εκτύπωσε α Τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.27 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει όλους τους τέλειους αριθμούς στο διάστημα [2,100]. Τέλειος είναι ο ακέραιος που ισούται με το άθροισμα των γνήσιων διαιρετών του. Oι τέλειοι Ο Πυθαγόρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 1. Να εκτελέσετε το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, για Κ = 24 και L = 40. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. Ημερομηνία: 15/04/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180 Εξεταζόμενο μάθημα: Προγραμματισμός Γ Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Πέτρος ΘΕΜΑ Α Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό: 1 2 κεφάλαιο ΗΜ/ΝΙΑ :.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 1. Στη δοµή επανάληψης Όσο... επανάλαβε ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στην αρχή, δηλαδή πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε εντολή που περιέχεται στη δοµή. 2. Ο µετρητής που ελέγχει τη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1.

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1. Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, 2.4.1-2.4.4, 6.3, 7.1-7.10, 8.1, 8.1.1 Επιμέλεια διαγωνίσματος: Ρομπογιαννάκη Ι.Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ.

Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Στα προβλήματα που αντιμετωπίσατε μέχρι τώρα, εκτελούνταν όλες οι εντολές σειριακά (η μια εντολή μετά την άλλη). Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210 50 60 845 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

β. Ποιοι λόγοι θα μας οδηγούσαν στο να αναθέσουμε την επίλυση προβλημάτων στον υπολογιστή; (μονάδες 4) (Μονάδες 6)

β. Ποιοι λόγοι θα μας οδηγούσαν στο να αναθέσουμε την επίλυση προβλημάτων στον υπολογιστή; (μονάδες 4) (Μονάδες 6) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α < 0 τότε α α * 5 Τέλος_αν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008 Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Ασκήσεων 2 - οµή Επιλογής Ασκ1. ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος. Ποιος είναι ο πίνακας τιµών; Αλγόριθµος Πίνακας_Τιµών1 Χ 2 Υ Χ ^ 2-1 Ζ 2 * Χ +

Φυλλάδιο Ασκήσεων 2 - οµή Επιλογής Ασκ1. ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος. Ποιος είναι ο πίνακας τιµών; Αλγόριθµος Πίνακας_Τιµών1 Χ 2 Υ Χ ^ 2-1 Ζ 2 * Χ + Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµή Επιλογής Ασκ1. Να διατυπώσετε µε λογικές εκφράσεις τις παρακάτω προτάσεις: i. Το α ανήκει στο διάστηµα [-5, 6) ii. Το α είναι µικρότερο του 3 ή µεγαλύτερο του 15 iii. Το α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-09-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Να γράψετε αλγόριθμο α) σε διάγραμμα ροής, β) σε ψευδογλώσσα και γ) σε πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ, ο οποίος θα διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2

Διαβάστε περισσότερα

α=5, β=7, γ=20, δ=αληθής

α=5, β=7, γ=20, δ=αληθής γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β) ΘΕΜΑ 1 ο (Μονάδες 40) A. Γράψτε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και διπλά τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Η αμοιβή ενός τεχνίτη κατασκευής δαπέδων εξαρτάται από το πλήθος των τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει σε μια οικοδομή. Η χρέωση γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο και κλιμακωτά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τρεις ακέραιες τιμές, να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο τους. 2. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ. Όνομα:.. Βαθμός: /100

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ. Όνομα:.. Βαθμός: /100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ Όνομα:.. Βαθμός: /100 Θέμα Α 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με Σ, αν είναι σωστές και Λ, αν είναι λάθος. a. Οι πίνακες δεν μπορούν να έχουν περισσότερες από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΧ... ΕΤΤΟΣΣ 22000099-22001100 Επιμέλεια : Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών Θέμα 1 ο Α. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία

Διαβάστε περισσότερα

Τ και τιµή του Β θετική µετατρέπεται ισοδύναµα στην εντολή Όσο ως εξής:

Τ και τιµή του Β θετική µετατρέπεται ισοδύναµα στην εντολή Όσο ως εξής: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1-

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Σημειώσεις Μαθήματος (Β) Τσιωτάκης Παναγιώτης http://ptsiotakis.mysch.gr 4o Λύκειο Κορίνθου Τσιωτάκης Παναγιώτης Σελίδα 1 ομή Επιλογής Αν τότε. Σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας Ανάπτυξη εφαρμογών Γ' Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 1. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:3. Να γράψετε αλγόριθμο ή πρόγραμμα το οποίο: α. Θα δημιουργεί ένα πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ακολουθιακή ομή

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ακολουθιακή ομή ΑΔ.1 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, χρόνος) καθώς και την τρέχουσα ημερομηνία,και θα υπολογίζει την ηλικία του. Για να λύσουμε την άσκηση θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Διάρκεια: 3 ώρες Επίπεδο Δυσκολίας: 5/5 Ενότητες (2 6)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Διάρκεια: 3 ώρες Επίπεδο Δυσκολίας: 5/5 Ενότητες (2 6) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Διάρκεια: 3 ώρες Επίπεδο Δυσκολίας: 5/5 Ενότητες (2 6) Σημείωση: Απαντήστε στις κόλλες όλα τα θέματα. Παραδώστε καθαρογραμμένο γραπτό ΘΕΜΑ Α Α1. Απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/12/2013

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/12/2013 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/12/2013 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

σας φύλλο τον αριθμό της ερώτησης ακολουθούμενη από το γράμμα Σ (Σωστή) ή το γράμμα Λ (Λάθος).

σας φύλλο τον αριθμό της ερώτησης ακολουθούμενη από το γράμμα Σ (Σωστή) ή το γράμμα Λ (Λάθος). Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τάξη Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, Πληροφορικής οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκας Γιώργος Ημερομηνία : 8/5/2016 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) (α)να απαντήσετε αν

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. (α). ώστε τον ορισµό του προβλήµατος (Μονάδες 3)

Α1. (α). ώστε τον ορισµό του προβλήµατος (Μονάδες 3) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2011 ΘΕΜΑ Α Α1. (α). ώστε τον ορισµό του προβλήµατος (Μονάδες 3) (β). ίνεται ο παρακάτω πίνακας που στην Στήλη 1 υπάρχουν κριτήρια κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών. (Μονάδες 8) Α2. α. να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος.

Ανάπτυξη Εφαρμογών. (Μονάδες 8) Α2. α. να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τους αριθμούς 1-4 των προτάσεων και δίπλα τη λέξη Σωστή αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη. 1 Οι μόνες λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας δύο προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη Σωστή ή με τη λέξη Λάθος.

Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη Σωστή ή με τη λέξη Λάθος. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-11-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π.ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέμα Α

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέμα Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέμα Α Α1. Δίνονται οι παρακάτω εντολές από ένα τμήμα προγράμματος: ΔΙΑΒΑΣΕ α, β x α > β Να χαρακτηρίσετε αν κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΕΠΠ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΕΠΠ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 - ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 02/05/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω ο παρακάτω αλγόριθμος ταξινόμησης: Για κ από.. μέχρι 19 Για λ από 19 μέχρι κ με_βήμα -1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις Θεωρητική ή Εφαρμοσμένη:

ΘΕΜΑ Β Β1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις Θεωρητική ή Εφαρμοσμένη: ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών >ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΚΕΦ.1.1/ ΤΥΠΟΥ Β1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ GI_V_EIY_0_19373 Β1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 ΘΕΜΑ 1 ο ( Μονάδες 30 ) Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες

4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες 4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες 401 Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει και να αποθηκεύει με τη σειρά τα γράμματα μιας λέξης 10 χαρακτήρων και να αποφαίνεται αν είναι καρκινική ή όχι. 402 Να γραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016 ΘΕΜΑ A (Α1) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με το αν θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη κάθε μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 21/4/2013

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 21/4/2013 Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ Α [40 μόρια] α) Να επιλέξτε το γράμμα Σ, αν μια πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.7 Τι είναι οι μεταβλητές και τι οι σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μεταβλητές: Μια μεταβλητή είναι μια θέση μνήμης του υπολογιστή με συγκεκριμένο όνομα, που χρησιμοποιείται για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία: Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Να δοθεί ο ορισμός του Αλγορίθμου. Αλγόριθμος, σύμφωνα με το βιβλίο, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών (όχι άπειρες), αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Να συμπληρώσετε τις επόμενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του πίνακα να αποκτήσουν τις επιθυμητές τιμές.

α. Να συμπληρώσετε τις επόμενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του πίνακα να αποκτήσουν τις επιθυμητές τιμές. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-11-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- ΑΝΝΑ ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τους αριθμούς για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦάσµαGroup προπαρασκευή για

ΦάσµαGroup προπαρασκευή για Σύγχρονο ΦάσµαGroup προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι Μαθητικό Φροντιστήριο 25 ης Μαρτίου 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 25 ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.20.990 50.27.990 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Ποια είναι τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα γεωμετρικά σχήματα σε ένα διάγραμμα ροής και τι ενέργεια ή λειτουργία δηλώνει το καθένα;

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Ποια είναι τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα γεωμετρικά σχήματα σε ένα διάγραμμα ροής και τι ενέργεια ή λειτουργία δηλώνει το καθένα; ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1 Ημερομηνία Μάθημα Υπεύθυνος καθηγητής Ονοματεπώνυμο μαθητή Τμήμα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γιώργος Δρες ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Άσκηση 1 Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Ένα τρένο ξεκινάει από Αθήνα για Θεσσαλονίκη έχοντας να κάνει στάση σε 12 ενδιάµεσους σταθµούς. Το τρένο έχει µέγιστη χωρητικότητα επιβατών 780 άτοµα. Να γραφεί αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3)

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα είναι και δομημένο. 2. Ένας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας δύο προτάσεων Α, Β και των τριών λογικών πράξεων.

Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας δύο προτάσεων Α, Β και των τριών λογικών πράξεων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α / Η λογική έκφραση Χ KAI (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα ψευδής κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ.

ΘΕΜΑ Α / Η λογική έκφραση Χ KAI (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα ψευδής κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ. Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τάξη Γ Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκας Γιώργος Ημερομηνία : 9/10/2016 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµα & group. μαθητικό φροντιστήριο. σύγχρονo. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσµα & group. μαθητικό φροντιστήριο. σύγχρονo. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονo Φάσµα & group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.50.658

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος: 1. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα