Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ"

Transcript

1 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: Ιστοσελίδα: Αθήνα, 10/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 102 Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, και λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης και παραπομπής των εισερχομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών σε δομές πρώτης υποδοχής (αριθμ. Υ1.Γ.Π. οικ / ΦΕΚ 2745/ Β ) 2. Το Π.Δ. 60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», ΦΕΚ 64/ , Α. 3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», ΦΕΚ 150/ , Α. 4. Την Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό Σύμβασης HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30-CE /00-28) που υπογράφηκε στις μεταξύ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διαθέτοντας την ενυπόγραφη εξουσιοδότηση του Συμπράττοντος Φορέα για εκπροσώπηση και υπογραφή- και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Το Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (European Commission, Directorate-General for Home Affairs, Version ). 6. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ), όπως ισχύει αναλογικά /ΕΥΣ 1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/ ). 8. Την με αρ. Πρωτ / Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Γιατρών του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία. 9. Το Καταστατικό των ΓτΚ με αριθμό 1456/ Την υπ. αριθμ. 1312Α - 09/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου περί εγκρίσεως επικαιροποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κανονισμού Προμηθειών του φορέα. 1

2 11. Την Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό Σύμβασης HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30-CE /00-28) που υπογράφηκε στις μεταξύ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διαθέτοντας την ενυπόγραφη εξουσιοδότηση του Συμπράττοντος Φορέα - Γιατροί του Κόσμου για εκπροσώπηση και υπογραφή- και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 12. Την από 29/11/2013 Σύμβαση Συνεργασίας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΙ-ΝΡΥ). 13. Την υπ. αριθμ. 99Α - 07/02/2014 απόφαση του Δ.Σ. των ΓτΚ περί προκήρυξης θέσεων στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ). Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Ρ Η Σ Ε Ι Μία (1) θέση Ιατρού Ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής & Μία (1) θέση Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση των κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για την εφαρμογή των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής σε περιοχές που δέχονται πιέσεις μεικτών μεταναστευτικών ροών» του προγράμματος «External Borders Fund Community Actions 2012 Emergency Assistance» 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία γνήσια Ελληνική Oργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 14 συνολικά τμήματα (Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, Καναδάς, Ιαπωνία και Αργεντινή). Συμπληρώνοντας 23 χρόνια συνεχούς δράσης το 2013, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, 2

3 έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, Αλγερία, Τανζανία, Ουγκάντα. Στο πεδίο των αποστολών, οι Γιατροί του Κόσμου συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία τους, τόσο επιχειρησιακή όσο και οικονομική, διοργανώνουν, στελεχώνουν και χρηματοδοτούν αποστολές μέσω του ελληνικού τμήματος. Οι Γιατροί του Κόσμου αποτελούν σήμερα ένα αναπόσπαστο, σημαντικότατο μέρος του διεθνούς δικτύου των Μη Κυβερνητικών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων, που δρα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αρωγής έχουν εξελιχθεί στην πιο αποτελεσματική έκφραση αλληλεγγύης του Αναπτυγμένου Κόσμου προς τον αναπτυσσόμενο Τρίτο Κόσμο και στην πιο ουσιαστική μορφή οργάνωσης και συνεργασίας των πολιτών, σε μια κοινωνία προσφοράς και συμπαράστασης. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες μεγάλων Διεθνών Οργανισμών και φορέων, όπως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της UNICEF και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Γιατροί του Κόσμου σαν Μη Κυβερνητική και απόλυτα ανεξάρτητη Ελληνική Οργάνωση, δεν επηρεάζεται από καμία πολιτική εξουσία και δεν έχει καμία κομματική ή θρησκευτική δέσμευση. Είναι αυτόνομη στις επιλογές της με μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες που εντοπίζει και τις δυνατότητες της να προσφέρει βοήθεια. Σε αυτή τους την προσπάθεια, και προκειμένου να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή περίθαλψης σε εκείνους που την έχουν ανάγκη δεν διστάζουν να ξεπεράσουν σύνορα, να υπερκεράσουν γραφειοκρατικά και άλλα διοικητικά εμπόδια. 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση των κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για την εφαρμογή των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής σε περιοχές που δέχονται πιέσεις μεικτών μεταναστευτικών ροών» του προγράμματος «External Borders Fund Community Actions 2012 Emergency Assistance», με Αριθμό Σύμβασης HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 ABAC NUMBER -30 CE /00-28, που υλοποιείται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι Γιατροί του Κόσμου Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν δύο συνεργάτες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής σε υπηκόους τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι συλλαμβάνονται να διαμένουν στη χώρα παράνομα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητα τους με έγγραφο δημόσιας αρχής. Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνεται και ο ιατρικός έλεγχος και η παροχή τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τα οποία μπορούν να παρέχονται από συνεργαζόμενους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), έπειτα από την υπογραφή 3

4 σχετικών συμβάσεων συνεργασίας με αυτούς. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στα πλαίσια των Κέντρων και των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής που συστήνονται σε σημεία της Ελληνικής επικράτειας, στα οποία υπάρχουν υψηλές πιέσεις από μεικτές μεταναστευτικές ροές. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς (πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες). Λόγω των υψηλών πιέσεων και αναγκών για παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής υλοποιεί το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση των κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για την εφαρμογή των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής σε περιοχές που δέχονται πιέσεις μεικτών μεταναστευτικών ροών», το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων. Στο πρόγραμμα αυτό δικαιούχος, συγχρηματοδότης και συντονιστής είναι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και συνδικαιούχος, συγχρηματοδότης και συνεργάτης είναι το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπία». Σκοπός του έργου είναι η αμοιβαία συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των συμβαλλόμενων για την κάλυψη πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εισερχόμενους χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην ελληνική επικράτεια υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς, κατά την διάρκεια της παραμονή τους στα Κέντρα και τις Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Οι Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία προκηρύσσουν μία (1) θέση Ιατρού και μία (1) θέση Νοσηλευτή στο Κλιμάκιο του Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν για το συγκεκριμένο έργο (ρόλο), από το σχετικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (Ν.3907/2011, ΚΥΑ 11.1/ /04/2013, ΚΥΑ 7001/2/1454-η / & Υ1.Γ.Π. οικ / ΦΕΚ 2745/ Β ) και υπό τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και συμφωνίες. Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας των συγκεκριμένων θέσεων περιλαμβάνει τη συμβολή στην εκπόνηση των ακόλουθων παραδοτέων του έργου: Προστασία και προάσπιση της υγείας των νεοεισερχόμενων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, καθώς και όλων των εργαζομένων και συνεργατών που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων των Κέντρων και των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας της χώρας. Εξασφάλιση της συνεχούς ιατρικής φροντίδας των νεοεισερχόμενων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, για όλη τη διάρκεια παραμονής τους στα Κέντρα και στους χώρους που επιχειρούν οι Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής, καθώς και όσων υπηκόων τρίτων χωρών συλλαμβάνονται να διαμένουν στη χώρα παράνομα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά τους με έγγραφο δημόσιας αρχής. Την ενημέρωση του επικεφαλής του Κέντρου ή της Κινητής Μονάδας για τις αναγκαίες παραπομπές σε δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη, όσων περιπτώσεων κρίνει επιβεβλημένες. 4

5 Την σύνταξη έγγραφων εισηγήσεων προς τον Επικεφαλής των Κέντρων και των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για τον χαρακτηρισμό και την παραπομπή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ήτοι : o ασυνόδευτοι ανήλικοι, o άτομα με αναπηρία ή ανίατη ασθένεια o υπερήλικες, o γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, o μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα o θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας κι εκμετάλλευσης o θύματα εμπορίας ανθρώπων Την τήρηση στατιστικών δεδομένων, τα οποία θα διαθέτει μόνο στον Τελικό Αποδέκτη (αριθμός εξετασμένων, αριθμός και είδος πραγματοποιηθέντων εξετάσεων κ.α.) και στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. Ο εργαζόμενος θα χρησιμοποιεί για την καταγραφή των δεδομένων των νεοεισερχόμενων στη χώρα την ηλεκτρονική εφαρμογή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ή κάποια εναλλακτική βάση δεδομένων, με βάση την υπόδειξη του Τελικού Αποδέκτη. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, θα απαιτηθεί έκδοση ειδικών καρτών από τις υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν αιτήματος στο οποίο θα γνωστοποιούνται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του Αντισυμβαλλόμενου. Για την παρακολούθηση της πρόοδο του έργου ο εργαζόμενος θα οφείλει να υποβάλλει προς το Συντονιστή Έργου προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του έργου και συνοπτική έκθεση αποτελεσμάτων. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: Προστασία και προαγωγή της υγείας των ασθενών και του κοινού Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας Εκτίμηση και αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής με χρήση του συστήματος διάγνωσης και έγκαιρου εντοπισμού ασθενών (triage). Προτεραιότητα στην αρχική ιατρική εξέταση θα δίνεται σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της διαλογής όπως έγκυες γυναίκες, ανήλικοι (συνοδευόμενοι ή ασυνόδευτοι), ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Παραπομπή όπου κρίνεται απαραίτητο των περιστατικών που χρήζουν δευτεροβάθμιας περίθαλψης Οι ενέργειες του προσωπικού του κλιμακίου ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης γίνονται με σεβασμό στον ασθενή και υπόκεινται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και στον κώδικα δεοντολογίας ψυχολόγων. Λήψη ιατρικού ιστορικού (με τη συνδρομή του νοσηλευτή ή / και μεταφραστή όπου κρίνεται αναγκαίο). Εάν το ιατρικό ιστορικό είναι σε έντυπη μορφή θα υπογράφεται 5

6 από τον/ την ιατρό. Όταν ενημερώνεται ο εξεταζόμενος για το ιστορικό του ή την έκθεση που συντάχθηκε γι αυτόν, υπογράφει και ο διερμηνέας/διαμεσολαβητής προκειμένου να πιστοποιείται ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας ενημερώθηκε σε γλώσσα που κατανοεί. Χρήση της ηλεκτρονικά διαμορφωμένης βάσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων. Εάν η ιατρική βεβαίωση είναι σε έντυπη μορφή θα υπογράφεται από τον/ την ιατρό. Όταν ενημερώνεται ο εξεταζόμενος για την ιατρική βεβαίωση που συντάχθηκε γι αυτόν, υπογράφει και ο διερμηνέας/διαμεσολαβητής προκειμένου να πιστοποιείται ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας ενημερώθηκε σε γλώσσα που κατανοεί. Ο προσδιορισμός της ηλικίας θα πιστοποιείται ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του ΦΕΚ 2745/ Ο/Η ιατρός είναι υπεύθυνος/η για τη σωστή εκπλήρωση των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού Ο/ Η ιατρός οφείλει να ενημερώνει το νοσηλευτικό προσωπικό για τυχόν ελλείψεις σε φαρμακευτικό ή αναλώσιμο υλικό. Ο/Η ιατρός οφείλει να ασκεί διασυνδετική εργασία με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις / συνεργασία με το ευρύτερο δίκτυο ιατρικών υπηρεσιών Ο/Η ιατρός οφείλει να προσφέρει συνεχή ενημέρωση του συντονιστή του σχεδίου και της γενικής διεύθυνσης της οργάνωσης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιατρικού τμήματος του προγράμματος Ο/Η ιατρός οφείλει να τελεί τα καθήκοντα του/ της πέρα από τις υποδείξεις της Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου και με βάση τα αναφερόμενα στην ιατρική φροντίδα άρθρα του ΦΕΚ 2745/ Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: Προστασία και προαγωγή της υγείας των ασθενών και του κοινού Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας Συνεργασία με ιατρικό προσωπικό της ομάδας προκειμένου να γίνετε παραπομπή /μεταβίβαση των διαφόρων περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες. Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή περιστατικού. Υπό την εποπτεία του ιατρικού προσωπικού. Συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των περιπτώσεων σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό. Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δελτίων απαραίτητων για τη σύνδεση των φορέων καθώς και για την ενημέρωση του αρμόδιου φορέα του προγράμματος. Συντονισμός φαρμακείου: καταμέτρηση, ποιοτικός έλεγχος και τοποθέτηση φαρμάκων, καταγραφή, ταξινόμηση φαρμακευτικού υλικού, τήρηση αρχείου φαρμακευτικού υλικού. Η εύρυθμη λειτουργία του φαρμακείου και ανατροφοδότηση του με υλικό είναι στην αποκλειστική ευθύνη του νοσηλευτικού προσωπικού. Ο νοσηλευτής οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως για τυχόν ελλείψεις σε φαρμακευτικό και αναλώσιμο υλικό. 6

7 Συνεργασίας στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής. Προτεραιότητα στην αρχική ψυχολογική εκτίμηση θα δίνεται σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της διαλογής όπως έγκυες γυναίκες, ανήλικοι (συνοδευόμενοι ή ασυνόδευτοι), ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Οι ενέργειες του προσωπικού του κλιμακίου νοσηλευτικής φροντίδας γίνονται με σεβασμό στον εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των νοσηλευτών και στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Ο προσδιορισμός της ηλικίας θα πιστοποιείται ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του ΦΕΚ 2745/ Ο υποψήφιος οφείλει να προσφέρει συνεχή ενημέρωση του συντονιστή του σχεδίου και της γενικής διεύθυνσης της οργάνωσης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του νοσηλευτικού τμήματος του προγράμματος Ο υποψήφιος οφείλει να τελεί τα καθήκοντα του/ της πέρα από τις υποδείξεις της Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου και με βάση τα αναφερόμενα στην ψυχοκοινωνική φροντίδα άρθρα του ΦΕΚ 2745/ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ 1. Αίτηση υποψηφιότητας 2. Αντίγραφο Πτυχίου 3. Ειδικότητα Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες) 6. Εργασιακή εμπειρία 7. Εθελοντική εργασία σε παρόμοια θέση Θα εκτιμηθεί Γνώση Αγγλικών και Δίπλωμα οδήγησης. Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ 1. Αίτηση υποψηφιότητας 2. Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής / Βοηθός Νοσηλευτή 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 4. Εργασιακή εμπειρία 5. Εθελοντική εργασία σε παρόμοια θέση 6. Γνώση Αγγλικών 7. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 8. Δίπλωμα οδήγησης 7

8 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η διαδικασία επιλογής θα βασιστεί στα ακόλουθα κριτήρια: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ α. Πιστοποίηση 40 βαθμούς Πτυχίο 10 βαθμοί Αντίγραφο Πτυχίου, Ειδικότητας, αντίγραφο Ειδικότητα 10 βαθμοί Μεταπτυχιακού τίτλου, άδεια ασκήσεως Μεταπτυχιακό 10 βαθμοί επαγγέλματος Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 10 βαθμοί β. Εργασιακή εμπειρία 30 βαθμούς 0,5 έτος -1 έτη 10 βαθμοί Συστατικές επιστολές, αντίγραφα συμβάσεων 1έτος -2 έτη 10 βαθμοί με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων 2 έτη και άνω 10 βαθμοί γ. Εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ 30 βαθμούς σε συναφές αντικείμενο Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων, 0,5 έτος -1 έτη 10 βαθμοί Προσωπική συνέντευξη 1έτος -2 έτη 10 βαθμοί 2 έτη και άνω 10 βαθμοί ΣΥΝΟΛΟ 100 Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ α. Πιστοποίηση 30 βαθμούς Πτυχίο Νοσηλευτή 10 βαθμοί Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, άδεια ασκήσεως Πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτή 10 βαθμοί επαγγέλματος Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 10 βαθμοί β. Εργασιακή εμπειρία και 40 βαθμούς εθελοντισμός Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων, 0,5 έτος -1 έτη 10 βαθμοί αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική 1έτος -2 έτη 10 βαθμοί περιγραφή καθηκόντων 2 έτη και άνω 20 βαθμοί γ. Ειδικά προσόντα 30 βαθμούς Γνώση Αγγλικών 10 βαθμοί Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 10 βαθμοί Βεβαιώσεις, Προσωπική συνέντευξη Δίπλωμα οδήγησης 10 βαθμοί ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η κινητή μονάδα στη Μυτιλήνη, βάση των αναγκών του έργου καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 8

9 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ Η διάρκεια ορίζεται στους είκοσι (20) ανθρωπομήνες εργασίας. Η δε αμοιβή ορίζεται στις 2.000,00 ανά ανθρωπομήνα εργασίας, ήτοι ,00 για το σύνολο του έργου, περιλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών. Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ Η διάρκεια ορίζεται στους είκοσι (20) ανθρωπομήνες εργασίας. Η δε αμοιβή ορίζεται στις 1.750,00 ανά ανθρωπομήνα εργασίας, ήτοι ,00 για το σύνολο του έργου, περιλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών. 9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής σε κλειστό φάκελο με αναφορά στη θέση εργασίας, στη Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής, έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα μ.μ., στη διεύθυνση: Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Σαπφούς 12, ΤΚ , Αθήνα Υπόψη κυρίας Λιανού Άρτεμις 10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Μαυρίκου Αγγελική στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Η Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου Μαϊλλη Άννα 9

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚ0 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Υ.Π.Υ.) 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα. Υπουργικές Αποφάσεις. 2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια γραφικής ύλης»

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια γραφικής ύλης» Ιατρική Παρέμβαση Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μιχαλακοπούλου 99, 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Ματσούκα Πηνελόπη Τηλ: 210 7778770 Fax: 210 7778770 Email: mail@medin.gr Αθήνα,15 /4/2015 Αριθ Πρωτ.2020 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention) Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004 Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα Τηλέφωνο: 2107778770 Fax 2107778770 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΘ-6ΙΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 / 10 /2013 Αρ. πρωτ.: Υ1.Γ.Π.οικ.92490

ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΘ-6ΙΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 / 10 /2013 Αρ. πρωτ.: Υ1.Γ.Π.οικ.92490 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου, Φ. Καλύβα Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- Μαρούσι, 20-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 2159/δις ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 / ΥΠ 1 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22 / 4836 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η οποία ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». Αθήνα, 20.12.2013 Α.Π. 4459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη Ο Συνήγορος καλείται να συμβάλει στην αναγκαία λογοδοσία και διαφάνεια των διαδικασιών επιστροφής 1 αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. Αλίαρτος, Φεβρουάριος 2015 0 Π

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,#

!#$%&# '()*+%+'$+',' *+-.##&'$&(#$,# /01 )$+#+'$,#- &.!&()#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# !"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# 4/5678 9:07;8:1? ;

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Θεσπρωτίας 8, 104 44 Αθήνα Τηλ: 210 5201792/794, Φαξ: 210 51 26442 e-mail: metadrasi@gmail.com 1 Πίνακας Περιεχομένων α/α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 Δράσεις και στόχοι που επιτεύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα