Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, ΑΘΗΝΑ Tel: Fax: Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας"

Transcript

1 Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, ΑΘΗΝΑ Tel: Fax: Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

2 Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι μια νέα Μη Κυβερνητική Οργάνωση Που όμως... έχει ήδη 12 χρόνια εμπειρίας...διότι αποτελεί τη συνέχεια των «Εντός Συνόρων» προγραμμάτων που λειτουργούσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα Ελλάδας

3 continue... Καταστατικοί μας Στόχοι Η εφαρμογή και υλοποίηση ανθρωπιστικών και ιατρικών προγραμμάτων Η παροχή δωρεάν κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό Η προώθηση της ιδέας της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού Η δημόσια μαρτυρία και η ευαισθητοποίηση των πολιτών

4 Η φιλοσοφία μας... Η ολιστικού χαρακτήρα ενίσχυση, ενδυνάμωση και (επαν)ένταξη οικονομικά & κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, ομάδων και κοινωνιών ανεξαρτήτως, πολιτικής, θρησκευτικής, κοινωνικής, φυλετικής ήάλληςδιάκρισης

5 Ομάδες στόχοι... Έλληνες άποροι / άστεγοι / ανασφάλιστοι Οικονομικοί Μετανάστες Αιτούντες Άσυλο / Πρόσφυγες Θύματα Διεθνικής Σωματεμπορίας Trafficking Παιδιά του Δρόμου Οροθετικοί (HIV/AIDS) Χρήστες ουσιών Τσιγγάνοι / ROMA Εκδιδόμενες Φυλακισμένοι / Αποφυλακισμένοι Ψυχικά Πάσχοντες

6 continue... Ενέργειες - Υπηρεσίες Δημιουργία Συστήματος συλλογής και αξιοποίησης Ιατρικών και Κοινωνικών Δεδομένων των ως άνω ομάδων στόχων Διοργάνωση Εκδηλώσεων (Συνέδρια Ημερίδες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ομιλίες κλπ) Εκδόσεις (Ενημερωτικά Περιοδικά με διευρυμένη θεματολογία, ειδικά Ενημερωτικά Έντυπα) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Παρεμβάσεις σε σχολεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά προγράμματα, Εκπαίδευση εθελοντών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Περιφέρεια γενικότερα)

7 Συνεργασίες με άλλους φορείς καθώς και με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Συμβολή στη δημιουργία Δικτύων, Forum, Consortium, ή άλλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους σκοπούς της PRAKSIS Δημιουργία πυρήνων εθελοντικής δράσης στην Ελλάδα (κυρίως στην περιφέρεια) με στόχο την ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης και κυρίως την εκπαίδευση εθελοντών σε θέματα καταπολέμησης κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.

8 continue... Προγράμματα - Δράσεις Πολυιατρεία Αθήνας Θεσσαλονίκης Ιατρική Υπηρεσία που περιλαμβάνει: Γενικό ιατρείο, Γυναικολογικό Μαιευτικό Ιατρείο, Οδοντιατρείο και Φαρμακείο (δωρεάν χορήγηση σκευασμάτων) Κοινωνική Υπηρεσία που παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική Υποστήριξη και διασύνδεση με όλα τα δίκτυα πρόνοιας και λειτουργία γραφείου προώθησης στην απασχόληση Οι ωφελούμενοι στα 12 χρόνια λειτουργίας είναι ασθενείς από 75 χώρες προέλευσης.

9 continue... Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης - Υποστήριξης Παροχή υπηρεσιών νομικής συμβουλευτικής και αρωγής (με εθελοντές δικηγόρους) σε άτομα με ανεπαρκή γνώση και αδυναμία πρόσβασης σε έγκυρη συναφή πληροφόρηση και υπηρεσίες

10 continue... Δημόσια Υγεία σε Αθήνα Θεσσαλονίκη Αγωγή Υγείας μέσα από σεμινάρια και παρεμβάσεις σε ομάδες ατόμων ή/και σε κοινότητες μεταναστών και προσφύγων με αντικείμενο: Καταγραφή των πληθυσμών και του επιδημιολογικού τους προφίλ Επεξεργασία των δεδομένων και ενημέρωση των ως άνω ομάδων Διαμοίραση ειδικά διαμορφωμένου ενημερωτικού υλικού αγωγής υγείας και πρόληψης νοσημάτων. Ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας με παρουσιάσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ

11 continue... Παιδιά της Διπλανής Πόρτας Υποδοχή και ημερήσια φιλοξενία παιδιών των φαναριών σε Ανοικτό Κέντρο που λειτουργεί η PRAKSIS. Παρέχονται υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, εκμάθησης ελληνικών, ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική παρακολούθηση. Ταυτόχρονα γίνεται κοινωνική εργασία με τις οικογένειες των παιδιών και κινητοποιούνται οι πηγές της κοινότητας ώστε να βοηθηθούν οι γονείς σε χρόνια κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν (κοινωνικός αποκλεισμός, ανεργία κλπ)

12 Πρόγραμμα «Στέγη» Παροχή υπηρεσιών προσωρινής στέγασης (λειτουργία προστατευμένων διαμερισμάτων στονομόαττικής), επιδόματος διατροφής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και ένταξης, σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο (μονογονεϊκές οικογένειες, ασυνόδευτες μητέρες, θύματα βασανιστηρίων).

13 continue... Συμμετοχή σε Δίκτυα Health Net για την παρακολούθηση της δυνατότητας πρόσβασης των μειονοτήτων σε Υπηρεσίες Υγείας σε σύγκριση με τον γηγενή πληθυσμό (υπότοσυντονισμότου Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης / ΙΟΜ) AIDS AND MOBILITY για την καταγραφή, παρακολούθηση και αντιμετώπιση του HIV/AIDS σε μετακινούμενους πληθυσμούς (υπότοσυντονισμότηςεθνικήςσχολής Δημόσιας Υγείας) Δίκτυο για τους Άστεγους F.E.A.N.T.S.A για την εναρμόνιση των φορέων και οργανισμών που ασχολούνται με τους άστεγους στην Ελλάδα και παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες (υπό το συντονισμό της ΑΡΣΙΣ) Συμμετοχή στο δίκτυο STOP NOW (όπου συμμετέχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) με αντικείμενο το trafficking, την καταπολέμηση δηλαδή της Διεθνικής Σωματεμπορίας (υπό το συντονισμό του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης)

14 Μέτρηση Αποτελεσμάτων Χρήση Επιμέρους Δεικτών Υλοποίησης & Αποτελεσματικότητας Δείκτες επιπέδου υγείας Δείκτες Νοσηρότητας Δείκτες υγειονομικής παρέμβασης Κατανομή πόρων Επάρκεια κάλυψης αναγκών Κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες Ρυθμός αύξησης εξυπηρετούμενου πληθυσμού Κατανομή εισοδήματος Επίπεδο αναλφαβητισμού Επάρκεια κατοικίας continue... Δείκτες παροχής υπηρεσιών Επάρκεια Προσπελασιμότητα Χρησιμοποίηση Αποτελεσματικότητα Ποιότητα Δείκτες κάλυψης Π.Φ.Υ. επίπεδο υγειονομικής γνώσης επίπεδο κατανόησης

15 Δείκτες εισροών και επάρκειας Ανθρώπινοι πόροι Απασχολούμενοι ανά πρόγραμμα Γιατροί ανά πρόγραμμα Νοσηλευτές Διοικητικοί, τεχνικοί Εθελοντές Οικονομικοί Πόροι Συνολικό Κόστος ανά πρόγραμμα Σταθερό κόστος μεταβλητό κόστος ανά πρόγραμμα continue... Μέσο κόστος ανά ασθενή Μέσο κόστος ανά ιατρική πράξη Μέσο κόστος υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, εργαστηριακών εξετάσεων, γενικών εξόδων ανά ασθενή Κόστος αναλωσίμων Άλλοι δείκτες Αναμονής ανά ιατρική ειδικότητα ή ανά κατηγορία νόσου Παραπομπές προς ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία

16 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Χρήση Εργαλείων Παρακολούθησης Δομική Ανάλυση Έργου Ανάλυση Κινδύνου Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός Εσωτερική/ Εξωτερική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Αξιολόγηση Προσωπικού / Εθελοντών Αξιολόγηση των προγραμμάτων από τους επωφελούμενους μέσω της χορήγησης ερωτηματολογίων για την εξαγωγή ποιοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας

17 Κατανομή Χωρών Αθήνα Θεσσαλονίκη Χώρες Προέλευσης Εξυπηρετούμενων 2% 0,70% 2,30% 0,80% Μπαγκλαντέζ Βουλγαρία Αφγανιστάν 6,70% 8,40% 9,50% 15,80% 19% 15,80% 19% Ιράκ Ιράν Αλβανία Γεωργία Αρμενία Ρωσία Ελλάδα Αφρικανικές Χώρες

18 Πόροι Χρηματοδότησης Α. Θεσμικοί Ευρωπαϊκή Ένωση Ελληνικό Κράτος Β. Ιδιωτικοί Ιδιώτες Επιχειρήσεις

19 Α. Θεσμικοί Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal (Χρηματοδότηση: 75 % ΕΕ, 25 % Υπουργείο Απασχόλησης) Α.Σ. «Ιθάκη», (αιτούντες άσυλο) Α.Σ. «Μη Κυβερνητική Προοπτική», (Κοινωνική Οικονομία Ενίσχυση Μ.Κ.Ο. ) Α.Σ. «ΔΙ.ΚΑ.ΔΙ. ROM», (ROM) Α.Σ. «Νόστος», (θύματα διεθνικής σωματεμπορίας) Α.Σ. «Ενδυνάμωση Οικονομικών Μεταναστών & Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας Α.Σ. «Κοινωνικό Επιχειρείν», (άνεργοι ετών) Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (E.R.F.) (Χρηματοδότηση: 75 % Εuropean Refugee Fund, 25 % Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) Πρόγραμμα «Στέγη», (αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες)

20 Β. Ιδιωτικοί Υποστηρικτές - Συνδρομητές Επιχειρήσεις Άλλοι (πχ άλλες ΜΚΟ)

21 Μέσα Διάχυσης Ραδιοφωνικά, Τηλεοπτικά Μηνύματα Εβδομαδιαία Ραδιοφωνική Εκπομπή (ΕΡΑ ΦΙΛΙΑ) WEB (www.praksis.gr) Ενημερωτικά Φυλλάδια Συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές

Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «Χαρτογράφηση Υπηρεσιών, Φορέων και Οργανώσεων για δράσεις κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ. δεν μιλάμε μόνο με αριθμούς... μιλάμε με πράξεις

ΔΙΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ. δεν μιλάμε μόνο με αριθμούς... μιλάμε με πράξεις ΔΙΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 20112012 δεν μιλάμε μόνο με αριθμούς... μιλάμε με πράξεις 2 ΔΙΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ Εκδότης: Τζανέτος Αντύπας Συνεργάστηκαν: Εθελοντές και Στελέχη της PRAKSIS Φωτογραφικό υλικό Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕIΑ ΑΘHΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ 11 ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 25 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 29 ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 37

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕIΑ ΑΘHΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ 11 ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 25 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 29 ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 37 EDITORIAL 2 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 4 Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ 6 ΠΟΛΥΙΑΤΡΕIΑ ΑΘHΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ 11 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 17 ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 21 ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 25 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 29 ΣΤΕΓΗ 33 ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Παραδοτέο Π.1.1: Μελέτη εφαρμογής για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στον Δήμο Αθηναίων στο θεματικό τομέα παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2013 1 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2012 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2012 1 Προγράμματα Εσωτερικού 1. Ανοιχτά Πολυιατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΑΘΗΝΑ 2013 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2 ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ

2 ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑΛΠΩΡΗ 2 ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 400 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014, από την PRAKSIS «Business

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ 2013 ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ Α ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013

ΤΟ 2013 ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ Α ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013 ΤΟ 2013 ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ Α ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013 νθρωπος Αθήνα 2015 ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Στουρνάρη 57, 104 32, Αθήνα Τ: 210 520

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 αρχική εκδοχή (18.01.2013) αναθεωρημένη εκδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα ά Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας) Φυλάκιση. Μετά, τι? Μαρία Μουδάτσου Δικαστική Ψυχολόγος Διευθύντρια Επικοινωνίας & Ανεύρεσης Πόρων PRAKSIS +302105205200

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑ... 6 ΞΕΝΩΝΕΣ- ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ... 6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ)... 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

"Υπάρχουν σήμερα πολλοί άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι πρόσφυγες, παιδιά που χρειάζονται άμεσα ιατρική. Από τον Τζανέτο Αντύπα, πρόεδρο της PRAKSIS

Υπάρχουν σήμερα πολλοί άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι πρόσφυγες, παιδιά που χρειάζονται άμεσα ιατρική. Από τον Τζανέτο Αντύπα, πρόεδρο της PRAKSIS ΜΑΡΤΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ #3 Προγράμματα διπλανής πόρτας... βοήθεια..." "Υπάρχουν σήμερα πολλοί άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι πρόσφυγες, παιδιά που χρειάζονται άμεσα ιατρική Editorial Praksis: «Το ταξίδι συνεχίζεται»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ Ιανουάριος 2012-Ιούνιος 2012

ΔΡΑΣΕΙΣ Ιανουάριος 2012-Ιούνιος 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦEIO ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: Κοινωνική πολιτική και Αλληλεγγύη «Ενεργητικές πολιτικές για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία

Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία 1 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας (ΓτΚ Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

«ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Επιχειρησιακο Προγραμμα «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μέτρο 1.4: «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας» Ε.Π. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Μάρτιος 14 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Κανάρη Τ.Κ. 10674

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦEIO ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦEIO ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦEIO ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ Ιανουάριος 2012-Δεκέμβριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΣΤΕΛΕΧΗ Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Μάιος & Ιούνιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επιμέλεια: Λάρα Καρακώτσογλου & Δημήτρης Γιομελάκης ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Editorial. Μάιος & Ιούνιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επιμέλεια: Λάρα Καρακώτσογλου & Δημήτρης Γιομελάκης ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Newsletter Editorial Μάιος & Ιούνιος 2013 ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και εξαρτήσεις Το έργο και η στρατηγική του ΚΕΘΕΑ

Οικονομική κρίση και εξαρτήσεις Το έργο και η στρατηγική του ΚΕΘΕΑ Οικονομική κρίση και εξαρτήσεις Το έργο και η στρατηγική του ΚΕΘΕΑ κ ε θ ε α κ ε ν τ ρ ο θ ε ρ α π ε ι α σ ε ξ α ρ τ η μ ε ν ω ν Αθήνα, 2011 α τ ο μ ω ν Οικονομική κρίση και εξαρτήσεις Το έργο και η στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2014 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Κανάρη 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2014

Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2014 ΑΘΗΝΑ 2015 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα