724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας"

Transcript

1 724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας Το Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές του το Σεπτέμβριο του Οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση του Τμήματος είναι συνοπτικά οι εξής: Οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για περισσότερα και καλύτερα προϊόντα αυξάνονται συνεχώς. Συνεχώς οξύνεται και ο ανταγωνισμός μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς. Έτσι, η προσοχή της ελληνικής βιομηχανίας στρέφεται σε θέματα τεχνολογίας της παραγωγής και βιομηχανικών αυτοματισμών. Τα θέματα αυτά απαιτούν αυξημένη τεχνογνωσία και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την ταχεία μεταφορά και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή. Οι σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής έχουν διαμορφωθεί με βάση εξελιγμένα πρότυπα προσωπικού. Παρά τις κάποιες εξαιρέσεις, η ελληνική βιομηχανία δεν διαθέτει την αναγκαία τεχνική και στελεχιακή υποδομή για αυτοματοποίηση σε μεγάλη κλίμακα. Μεμονωμένες προσπάθειες εφαρμογής σύγχρονων βιομηχανικών αυτοματισμών σε παραδοσιακές παραγωγικές μονάδες δεν ευδοκίμησαν γενικά. Έτσι, αναδείχτηκε η διάσταση μεταξύ του επιπέδου των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων της βιομηχανίας να τις αξιοποιήσει θετικά. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη σχεδίαση προϊόντων, η χρήση προχωρημένων βιομηχανικών αυτοματισμών, η υιοθέτηση μοντέρνων μεθόδων ποιοτικού ελέγχου αλλά και η οργάνωση καναλιών συλλογής και ανάλυσης τεχνικών και οικονομικών πληροφοριών, για όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, στηρίζονται άμεσα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις. Σε μεγάλο βαθμό, το προσωπικό της βιομηχανίας δεν έχει ούτε την απαιτούμενη εκπαίδευση αλλά ούτε και τη σχετική πείρα στα θέματα αυτά και χρειάζεται οργανωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη της βιομηχανικής πληροφορικής. Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στην εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας της βιομηχανικής πληροφορικής με έμφαση στους τομείς: εγκατάστασης, ανάπτυξης, ελέγχου του υλικού πληροφοριακών συστημάτων των βιομηχανικών παραγωγικών μονάδων. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα, (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο. Επαγγελματικές Διέξοδοι Συμφώνως με το υπό έκδοση ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής, αυτοί έχουν δικαίωμα να ασχολούνται επαγγελματικώς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα (ως άτομα) είτε συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες στα εξής πεδία και δραστηριότητες: α) ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αναλύουν και μελετούν προβλήματα μηχανογραφικών αναγκών επιχειρήσεων και οργανισμών και προτείνουν κατάλληλες λύσεις που μεταφράζονται σε προδιαγραφές υλικού (hardware) και λογισμικού (software) πληροφοριακών συστημάτων. β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2 Απασχολούνται σε θέση διαχειριστή δικτύου υπολογιστών. Φροντίζουν για την ασφάλεια των πληροφοριών και την καλή λειτουργία ολοκλήρου του συστήματος. γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν, εγκαθιστούν και συντηρούν, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, λογισμικό συστημάτων ή και λογισμικό εφαρμογών κάθε χρήσης και κατηγορίας. δ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Απασχολούνται στην βιομηχανία ανάπτυξης και παραγωγής υλικού (hardware) πληροφοριακών συστημάτων καθώς επίσης και με την τεχνική υποστήριξη αυτών των συστημάτων. ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ιδιαίτερα ασχολούνται με πληροφοριακά συστήματα παραγωγής, δηλαδή κατανεμημένα συστήματα πραγματικού χρόνου με κρισιμότητα ασφαλείας (safety critical). Αναλύουν, μελετούν, προδιαγράφουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν, δοκιμάζουν και συντηρούν πληροφοριακά συστήματα παραγωγής ή τμήματα λογισμικού ή/και υλικού αυτών. Επιβλέπουν τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων παραγωγής και μεριμνούν για τη συντήρηση και την ανάπτυξή τους. Οι πτυχιούχοι μηχανικοί του αναφερόμενου τμήματος έχουν δικαίωμα: Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Μελέτης, έρευνας και εφαρμογής της τεχνολογίας της πληροφορικής. Εξέλιξης μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τον τομέα της πληροφορικής όπως οι άλλοι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άσκησης κάθε άλλης δραστηριότητας που εμφανίζεται με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και που καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής. Πρόγραμμα Σπουδών Ο αριθμός και τα γράμματα δίπλα σε κάθε μάθημα είναι ο κωδικός του μαθήματος ΒΠ101 Προγραμματισμός Η.Υ. Ι Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Γλώσσα μηχανής, συμβολική γλώσσα. Γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Αλγόριθμοι. Τα δεδομένα στην κύρια και τη βοηθητική μνήμη. Προγραμματιστικές δομές. Προδιαγραφές, σχεδίαση, υλοποίηση, απόδειξη ορθότητας και τεκμηρίωση προγραμμάτων. ΒΠ102 Μαθηματικά για Τεχνολόγους Ι Οι τύποι integer (ακέραιοι) και float (πραγματικοί) και οι επιπτώσεις στους υπολογισμούς. Ρίζες πολυωνύμων. Επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών εξισώσεων. Συνεχείς πραγματικές συναρτήσεις. Υπολογισμός μεγίστων και ελαχίστων σημείων. Ρυθμός μεταβολής. Η έννοια και ο αριθμητικός υπολογισμός της παραγώγου και του ολοκληρώματος. ΒΠ103 Διακριτά Μαθηματικά Εισαγωγή στα τυπικά συστήματα. Προτασιακός λογισμός. Κατηγορηματικός λογισμός. Σύνολα, απαρίθμηση, συνδυαστική. Σχέσεις, συναρτήσεις, ακολουθίες, επαγωγική λογική. Πολυσύνολα, λίστες, δένδρα. Πεπερασμένα Αυτόματα. ΒΠ105 Τεχνική της Έκφρασης και Τεκμηρίωση Επικοινωνία γραπτού λόγου και προφορικού λόγου. Σύνοψη κειμένου. Τεχνική παρουσίαση. Οπτικά μέσα επικοινωνίας. Εργαλεία πληροφορικής. Τεκμηρίωση τεχνικού έργου. ΒΠ108 Εργαστήριο Φυσικής Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής, σε ύλη γνωστή από το Λύκειο, με στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με τη χρήση αισθητηρίων, τη διαδικασία της

3 εργαστηριακής μέτρησης και την επεξεργασία και παρουσίαση των στοιχείων που προκύπτουν από αυτή. ΒΠ109 Εργαλεία Πληροφορικής Εργαλεία γενικής χρήσης, που είναι χρήσιμα και για τη συνέχεια των σπουδών: Επεξεργαστής κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, παρουσίαση εργασιών με υπολογιστή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. ΒΠ111 Προγραμματισμός Η.Υ. ΙΙ Υποπρογράμματα. Εγγραφές. Δυναμική παραχώρηση μνήμης, δυναμικές δομές δεδομένων. Κλάσεις και αντικείμενα. Διαχείριση εξαιρέσων. Αριθμητικός προγραμματισμός. Δομημένος και αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός. Κύκλος ζωής του λογισμικού. ΒΠ112 Μαθηματικά για Τεχνολόγους ΙΙ Απλές διαφορικές εξισώσεις. Προβλήματα αρχικών και οριακών τιμών. Αριθμητική προσέγγιση λύσεων. Πίνακες, γραμμικά συστήματα, ιδιότητες, αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης, ευστάθεια λύσεων. Αριθμητικές μέθοδοι προσέγγισης συναρτήσεων, ακρίβεια αποτελεσμάτων, ταχύτητα σύγκλισης. ΒΠ113 Αλγόριθμοι - Δομές Δεδομένων Αλγόριθμοι, προδιαγραφές, επαλήθευση, πολυπλοκότητα, συμβολισμός. Μέτρο πλήθους δεδομένων, συνάρτηση πολυπλοκότητας. Αλγόριθμοι για ταξινόμηση και αναζήτηση. Αλγόριθμοι για γράφους. Λίστες, δένδρα και αλγόριθμοι επεξεργασίας τους. ΒΠ115 Ανάλυση Δεδομένων Περιγραφική στατιστική. Κατανομές πιθανοτήτων. Χαρακτηρισμός στατιστικών μεγεθών. Δειγματοληψία. Εκτιμητική. Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων. ΒΠ118 Βιομηχανική Χημεία Εφαρμογές βασικών αρχών χημείας, σε ύλη γνωστή από το Λύκειο, με στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με την ηλεκτροχημεία, τις βιομηχανικές χημικές κατεργασίες και τις φυσικοχημικές ιδιότητες των βιομηχανικών υλικών. ΒΠ119 Τεχνικό Σχέδιο με Η.Υ. Βασικές αρχές ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού σχεδίου. Διαδικασίες σχεδίασης με Η.Υ. Εκμάθηση ειδικού λογισμικού σχεδίασης. Τρισδιάστατη αναπαράσταση. ΒΠ104 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Επίλυση γραμμικών κυκλωμάτων. Θεωρήματα Thevenin και Norton. Λογισμικό SPICE. Συναρτήσεις μεταφοράς, ιδιοσυχνότητες και σταθερότητα κυκλωμάτων. Συντονισμός. Γραμμές μεταφοράς και απόσβεση. ΒΠ114 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Δίοδοι ημιαγωγού και εφαρμογές τους. Τρανζίστορ BJT, FET και MOSFET. Κυκλώματα πόλωσης των τρανζίστορ. Ενισχυτές ασθενούς σήματος, ισχύος και πολλών βαθμίδων. Το τρανζίστορ ως διακόπτης. Ταλαντωτές, ανάδραση. Τελεστικοί ενισχυτές. Ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων ενισχυτών και φίλτρων με τελεστικούς ενισχυτές. ΒΠ202 Λογικά Κυκλώματα Λογικές πράξεις, λογικές πύλες, μέθοδοι ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων. Ψηφιακή τεχνολογία. Κωδικοποιητές, πολυπλέκτες, συγκριτές. Ανάλυση και σχεδίαση λογικών συνδυαστικών κυκλωμάτων. Flip - Flop και συναφή κυκλώματα. Μετρητές και καταχωρητές. ΒΠ204 Επεξεργασία Σημάτων Μετασχηματισμοί Laplace και Fourier. Αρμονική ανάλυση. Φίλτρα. Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση σημάτων. Συστήματα παλμοκωδικής διαμόρφωσης. Μετασχηματισμός Ζ και ψηφιακή επεξεργασία σημάτων.

4 ΒΠ205 Ηλεκτρονικά Ισχύος Ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος - θυρίστορ, τράϊακ, MOSFET, IGBT. Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος - ανορθωτές, ρυθμιστές, κατατμητές, αντιστροφείς. Προγραμματιζόμενοι βιομηχανικοί μετατροπείς. Τροφοδοτικά ισχύος. ΒΠ212 Ψηφιακά Συστήματα Σχεδίαση λογικών κυκλωμάτων με τη χρήση προγραμματιζόμενων λογικών συσκευών. Σχεδίαση σε επίπεδο καταχωρητών (μνήμη, αριθμητική μονάδα και μονάδα ελέγχου). Μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (A/D) και ψηφιακού σε αναλογικό (D/A). ΒΠ213 Τεχνολογία Παραγωγής Βασικά στοιχεία τεχνολογίας υλικών. Διαδικασίες διαμόρφωσης και επεξεργασίας υλικών. Συστήματα και μοντέλα παραγωγής. Εργαλειομηχανές και CAD / CAM. Αυτοματοποίηση και CIM. Ευέλικτα συστήματα παραγωγής. Σχεδίαση και βιομηχανικό design. ΒΠ214 Βιομηχανικές Μετρήσεις Εισαγωγή στη μετρολογία. Θεωρία σφαλμάτων. Πρότυπα, διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων. Αισθητήρια και μέθοδοι μέτρησης σε βιομηχανική κλίμακα. Προδιαγραφές συστημάτων μέτρησης. Συστήματα περισυλλογής και επεξεργασίας σημάτων. Αυτοματοποιημένες μετρήσεις. ΒΠ215 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Μαθηματική περιγραφή συστημάτων, εξαρτημάτων και διατάξεων. Η έννοια της ανάδρασης. Απόκριση και ευστάθεια συστημάτων. Σχεδίαση ολοκληρωμένων συστημάτων με ελεγκτές PID. Βέλτιστος έλεγχος. Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές. Βιομηχανικές εφαρμογές. ΒΠ216 Οργάνωση Υπολογιστικών Συστημάτων - Ι Εισαγωγή στα ΒΠ302 και ΒΠ312. Συνιστώσες υπολογιστικών συστημάτων, ροή δεδομένων, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, αριθμητική υπολογιστών, οργάνωση εισόδου / εξόδου, οργάνωση και διαχείριση μνήμης. Μικροπρογραμματισμός. ΒΠ304 Βιομηχανικά Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρικοί κινητήρες Συστήματα ιδιοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Μετασχηματιστές. ΒΠ308 Γραφικά Υπολογιστών Εισαγωγή στα γραφικά υπολογιστών. Ψηφίδες και γραμμές. Κόσμος, παράθυρα κόσμου και οθόνης. Γραφικά 2D, 3D: βασικά σχήματα, μετασχηματισμοί και βασικοί αλγόριθμοι, πλήρωση (filling), ψαλίδιση (clipping), προβολές. Φωτισμός, σκίαση, ray tracing. Κυβικές και Bezier splines. Γραφικά raster και vector. Πρότυπο GKS. ΒΠ309 Οργάνωση Υπολογιστικών Συστημάτων - ΙΙ Κάλυψη θεμάτων που δεν καλύπτουν τα ΒΠ302 και ΒΠ312. Pipelining, Μνήμη cache, υπερβατική (virtual) μνήμη, διαχείριση περιφερειακών μονάδων, επεξεργαστές RISC, απόδοση επεξεργαστή, παράλληλοι επεξεργαστές. ΒΠ314 Ηλεκτρονικά Κινητήρια Συστήματα Κινητήρια συστήματα συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Περιφερειακές διατάξεις, έλεγχος και επικοινωνίες, διατάξεις κλειστού βρόχου. Ολοκλήρωση

5 κινητηρίων συστημάτων και έλεγχος μηχανών. Βιομηχανικές εφαρμογές. ΒΠ315 Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Η γλώσσα του κατηγορηματικού λογισμού, αρχές λογικού προγραμματισμού. Ενοποίηση και επιλυτική απόδειξη. Σύγκριση διαδικασιακού και δηλωτικού προγραμματισμού. Εισαγωγή στην Prolog, δομές δεδομένων και αλγόριθμοι. Εφαρμογές στην τεχνητή νοημοσύνη. ΒΠ201 Τεχνολογία Λογισμικού Ι Μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση απαιτήσεων, διατύπωση προδιαγραφών, υλοποίηση προγραμμάτων. Έλεγχος, τεκμηρίωση, εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση λογισμικού. Μέθοδοι δομημένου και αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Χρήση εργαλείων CASE. ΒΠ211 Βάσεις Δεδομένων Ι Μαθηματική θεμελίωση του σχεσιακού μοντέλου. Κανονικοποίηση. Το μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων (ER) και η χρήση του στη σχεδίαση. Υλοποίηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων. Γλώσσα SQL, εμβαπτισμένη SQL. BΠ301 Τεχνολογία Λογισμικού - ΙΙ Προδιαγραφές και πρότυπα (standards) λογισμικού. Διαχείριση έργου λογισμικού. Η έννοια της ολικής ποιότητας στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού. ΒΠ302 Μικροϋπολογιστές και Μικροελεγκτές Αρχιτεκτονική δομή του υπολογιστή. Μορφές και τεχνολογίες μνήμης. Χαρτογράφηση μνήμης και αποκωδικοποίηση διευθύνσεων. Αρχιτεκτονική δομή του μικροεπε- ξεργαστή. Η διακοπή και οι διαδικασίες εξυπηρέτησής της. Μονάδες εισόδου - εξόδου. Ολοκληρωμένα κυκλώματα παράλληλης και σειριακής επικοινωνίας. Γλώσσες μηχανής και Assembly. ΒΠ303 Δίκτυα Επικοινωνιών με Η.Υ. - Ι Εισαγωγή στην ψηφιακή τηλεπικοινωνία. Μέσα, ταχύτητες και σφάλματα μετάδοσης. Παράλληλη, σύγχρονη και ασύγχρονη μετάδοση. Πρωτόκολλα επικοινωνίας. Προσαρμογή και μετάδοση ψηφιακών σημάτων. ΒΠ305 Ευφυή Συστήματα Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη. Έμπειρα συστήματα και συστήματα με δυνατότητες εκμάθησης. Σχεδίαση με νευρωνικά δίκτυα. Συστήματα ασαφούς λογικής και βιομηχανικές εφαρμογές. ΒΠ311 Βάσεις Δεδομένων - ΙΙ Δικτυωτό και ιεραρχικό μοντέλο. Αντικειμενοστρεφείς βάσεις δεδομένων. Συστήματα client - server. Βάσεις δεδομένων πραγματικού χρόνου. Βάσεις δεδομένων στην κύρια μνήμη. Επαγωγικές βάσεις δεδομένων. ΒΠ312 Λειτουργικά Συστήματα και Προγραμματισμός Ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος. Η έννοια της εργασίας (job). Συστήματα πολυπρογραμματισμού, διαμοίρασης χρόνου, κατανεμημένα, πραγματικού χρόνου. Διαχείριση μνήμης και βοηθητικής μνήμης. Διαχείριση process. Αλληλεπίδραση υλικού - λογισμικού. Διασύνδεση με τον χρήστη - προστασία και ασφάλεια.

6 ΒΠ313 Δίκτυα Επικοινωνιών με Η.Υ. - ΙΙ Πρωτόκολλα δικτύων, στρωμάτωση πρωτοκόλλων. Έλεγχος ροής, οργάνωση πακέτων, δρομολόγηση. Αποκατάσταση και συντήρηση σύνδεσης. Πρόσβαση σε αρχεία, μεταφορά αρχείων. Διαχείριση δικτύου. ΒΠ316 Ασφάλεια Βιομηχανικών Εφαρμογών Προβλήματα ασφάλειας (safety) παραγωγικών μονάδων και προϊόντων: υλικού, λογισμικού και συνδυασμών τους. Τεχνικές σχεδίασης και ελέγχου ασφάλειας. ΒΠ318 Αξιολόγηση Απόδοσης Συστημάτων Η σημασία της αξιολόγησης απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων. Θεμελιώδεις έννοιες. Κατανομές, χρονοπρογραμματισμός, μέτρα απόδοσης. Μοντέλα συστημάτων υπολογιστών (Ουρές Markov). Συστήματα αναμονής. Προσομοίωση. Ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης. Μέτρηση και εκτίμηση παραμέτρων. Μοντέλα απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων. ΒΠ319 Υπολογιστική Μηχανές Turing, αναδρομικές συναρτήσεις, μηχανές καταχωρητών και η ισοδυναμία τους. Θέση του Church. Αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων και η ισοδυναμία τους με τυπικές γλώσσες. Ανεπίλυτα προβλήματα. Υπολογιστική πολυπλοκότητα. Κατηγορίες προβλημάτων Ρ, ΝΡ και ΝΡ-πλήρη. Αναγωγή προβλημάτων. Θεμελιώδη ΝΡ-πλήρη προβλήματα. Ιεραρχίες πολυπλοκότητας. ΒΠ401 Τεχνολογία Βιομηχανικού Λογισμικού Λειτουργικά συστήματα, προγράμματα και βάσεις δεδομένων πραγματικού χρόνου. Επικοινωνίες και συγχρονισμός. Μαθηματικά μοντέλα και προσομοίωση. ΒΠ402 Ρομποτική Δομή και λειτουργία ρομποτικών διατάξεων Κινητήριοι μηχανισμοί. Αισθητήρια. Τεχνητή όραση. Προγραμματισμός και ιεραρχικά συστήματα ελέγχου. Ευέλικτα συστήματα παραγωγής. ΒΠ403 Προστασία και Ασφάλεια Δικτύων Προβλήματα ασφάλειας δικτύων υπολογιστών. Μέθοδοι, τεχνικές και διαδικασίες προστασίας. Έλεγχος προσπέλασης, προσδιορισμός, αυθεντικότητα. Τεχνικές προσδιορισμού και ανίχνευσης. ΒΠ404 Τηλεματική Κοινωνία της πληροφορίας Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Τηλεϊατρική. Εκπαίδευση από απόσταση. Τηλε-εργασία. Τηλεματική και υπηρεσίες. Πρακτικές εφαρμογές. ΒΠ203 Ποιοτικός Έλεγχος Πιθανότητες, κατανομές και δειγματοληψία. Στατιστικά εργαλεία για τεχνολόγους. Τυποποίηση. Ποιοτικός έλεγχος και ολική ποιότητα στη βιομηχανία. Προβλέψεις και θεωρία αποφάσεων. Οι μέθοδοι JIT, μηδενικών σφαλμάτων και 6σ στην παραγωγή. ΒΠ206 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Οργάνωση, δομές, στελέχωση και έλεγχος της επιχείρησης. Ποσοτικές μέθοδοι διοίκησης. Επιχειρησιακός προγραμματισμός και στρατηγικός σχεδιασμός. Συστήματα διαχείρισης πληροφοριών (MIS). Ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας, επιχειρησιακής ευθύνης και ηθικής.

7 ΒΠ208 Τεχνολογία και Κοινωνία Κοινωνικές επιπτώσεις των τεχνολογικών εφαρμογών στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Ασφάλεια, υγεία και περιβαλλοντική πολιτική. Επαγγελματική ηθική και κοινωνικές υποχρεώσεις του τεχνολόγου. Τεχνολογία και δημόσια διοίκηση. ΒΠ209 Επιχειρησιακή Έρευνα Εισαγωγή στις τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας: γραμμικός προγραμματισμός, ανάλυση δικτύου, ακέραιος προγραμματισμός, δυναμικός προγραμματισμός, μέθοδοι PERT/CPM, προσομοίωση. ΒΠ216 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων Άτυπες δομές, κοινωνικό περιβάλλον και ανθρώπινες σχέσεις στην επιχείρηση. Ασφάλεια και υγιεινή. Επιλογή, κίνητρα, παρακίνηση και καθοδήγηση προσωπικού. Ηγεσία και εποπτεία. Χειρισμός ανθρώπινων προβλημάτων στον εργασιακό χώρο. Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις. Σελίδες Μαθήματος ΒΠ218 Οργάνωση Ολικής Ποιότητας Ορισμός και βασικές αρχές της ποιότητας. Παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Αναγνώριση και μηχανισμοί κατανόησης του πελάτη. Μέτρηση απόδοσης. Συνεχής βελτίωση. Συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας. ΒΠ219 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Προβλήματα σχεδίασης, ελέγχου και εκμετάλλευσης των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης (MIS). Σχέση των ΠΣΔ με τα πληροφοριακά συστήματα παραγωγής και γραφείου, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (DSS), επικοινωνιών, ψηφιακού εμπορίου κλπ. ΒΠ405 Τεχνολογικό Μάρκετινγκ Ανάλυση του συστήματος διοίκησης μάρκετινγκ. Διαδικασία και τεχνικές λήψης αποφάσεων. Το πλαίσιο μάρκετινγκ τεχνολογίας - προϊόν, τοποθέτηση, προώθηση, τιμολόγηση. Καταναλωτική συμπεριφορά και διαφήμιση. Μάρκετινγκ τεχνολογικών υπηρεσιών. ΒΠ406 Διαχείριση Τεχνικών Έργων Κοστολόγηση τεχνικών έργων - σκοπιμότητα, χρηματοδότηση, προδιαγραφές. Σύνταξη εκθέσεων. Σχεδίαση, χρονοδιαγράμματα και έλεγχος τεχνικών έργων. Ο ρόλος της διοίκησης. Διαχείριση τεχνικών έργων με τις μεθόδους PERT, CPM, GERT και MRP. ΒΠ408 Κρυπτογράφηση και Προστασία Δεδομένων Εισαγωγή στη σχεδίαση, υλοποίηση και χρήση κρυπτογραφικών συστημάτων. Κλασικές μέθοδοι. Κρυπτογραφικές τεχνικές για υπογραφή, αυθεντικότητα κλπ. ΒΠ409 Δίκαιο Πληροφοριακών Συστημάτων Τα δικαιώματα του πολίτη και οι νέες τεχνολογίες. Προβλήματα που προκύπτουν από τη διάδοση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Νόμοι και κανονισμοί της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικές αρχές δικαίου και τα ηθικά προβλήματα του επιστήμονα και του τεχνικού.

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2010 «Αυτός που θα τύχει παιδείας πρέπει να κοπιάσει πολύ, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ωφέλιμο.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου από τον

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ JAVA LABVIEW ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Προσωπικό 10 Εξοπλισμός 12 Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική. Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Προσωπικό 10 Εξοπλισμός 12 Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θέσεις 17 κωδ. αρ. γνωστικό πεδίο θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN. Oδηγός Σπουδών ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY. Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 TMHMA MHXANIKΩN.

ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN. Oδηγός Σπουδών ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY. Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 TMHMA MHXANIKΩN. ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY TMHMA MHXANIKΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN Oδηγός Σπουδών Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 Kαρλοβασι - Σαµοσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων Σημείωση 1: Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική - Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Κοζάνη, Σεπτέμβριος 2013 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα