Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Νομοθετικό Πλαίσιο και Υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Προγράμματα Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανικών ΗΥΣ ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Αντιστοίχιση μαθημάτων ΠΣ Ν1 τ. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Αντιστοίχιση μαθημάτων ΠΣ Ν2 τ. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Αντιστοίχιση μαθημάτων ΠΣ τ. Τμήματος Μηχανικών ΗΥ Συστημάτων Μεταβατικές Διατάξεις Επιλογή Τύπου Πτυχίου Αναγνώριση και Διεξαγωγή Μαθημάτων Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπουδών ΠΑ.Δ.Α Πτυχιακή Εργασία / Πρακτική Άσκηση...14

3 3 1. Νομοθετικό Πλαίσιο και Υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Με βάση τα οριζόμενα στον Ιδρυτικό Νόμο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (4521/2018, Άρθρο 5 «Φοιτητές»): 3. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορίζονται: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τμήματος Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα του πανεπιστημίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και β) τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος πανεπιστημίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτήαν δεν γίνει αντιστοίχιση ορισμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα μαθήματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά στους φοιτητές που τα παρακολούθησαν επιτυχώς, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, για την ολοκλήρωση της οποίας χορηγείται σχετική βεβαίωση. Κατ εξαίρεση, η πρακτική άσκηση που έχει εκπονηθεί μπορεί να αντιστοιχείται, πλήρως ή εν μέρει, και να λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημί ου Δυτικής Αττικής. 4. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι Προγράμματα Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Κατά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (Μ.ΠΛΗ.) του ΤΕΙ Αθήνας είχε ενεργά δύο Προγράμματα Σπουδών: - To Πρόγραμμα Σπουδών Ν1, το οποίο ακολουθούν φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Πληροφορικής έως το 2013, και στο οποίο έχουν αντιστοιχιστεί όλα τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών από ιδρύσεως του Τμήματος.

4 4 - Το Πρόγραμμα Σπουδών Ν2, το οποίο ενεργοποιήθηκε από το ακαδημαϊκό έτος με τη μετονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και την εφαρμογή τριών κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου: α) Μηχανικοί Δικτύων, β) Μηχανικοί Η/Υ, γ) Μηχανικοί Λογισμικού (ΦΕΚ Α 133/5-6-13) Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανικών ΗΥΣ ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (Μ.Η.Υ.Σ.) του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ εγκρίθηκε με την Πράξη 15/ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και την Πράξη 20/ (Θέμα 5ο) της Συνέλευσης του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Το πρόγραμμα συτό αποτελεί το μοναδικό ενεργό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο έχουν αντιστοιχιστεί όλα τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών από ιδρύσεως του Τμήματος. 2. Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Μ.Π.Υ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ.) διαμορφώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και εγκρίθηκε από την υπ αριθ. 1/ Συνέλευσή του. Το Πρόγραμμα Σπουδών κατατέθηκε στις 10/5/3028 προς έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η μετάβαση στο νέο πλαίσιο σπουδών, προϋποθέτει την αντιστοίχιση των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών των συγχωνευόμενων Τμημάτων ΤΕΙ με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του νέου πανεπιστημιακού τμήματος. Κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Μεταβατικών Διατάξεων η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ενέκρινε στη συνεδρίασή της υπ. αριθ. 3/ τις αντιστοιχίσεις για τα προγράμματα σπουδών Ν1 και Ν2 του τ. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Αθήνας καθώς και για το τρέχον πρόγραμμα σπουδών του τ. Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Οι αντιστοιχίσεις των προγραμμάτων σπουδών παρατίθενται στις ακόλουθες παραγράφους. Όλα τα αντιστοιχιζόμενα μαθήματα λαμβάνουν τις διδακτικές μονάδες των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ΠΑ.Δ.Α.

5 Αντιστοίχιση μαθημάτων ΠΣ Ν1 τ. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τα μαθήματα του Π.Σ. Ν1 του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας αντιστοιχίζονται με τα μαθήματα του ΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Σ. Ν1 Μ.ΠΛΗ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Σ. Μ.Π.Υ. ΠΑ.Δ.Α. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Ν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ρ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ν ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ Ρ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Ν ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ρ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ν ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ρ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ρ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Ν ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ρ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ρ Ν ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ρ ΦΥΣΙΚΗ Ν ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ρ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ν ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ρ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ν ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ Ρ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ Ν ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Ρ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ρ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Ρ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Ν ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ρ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ν ΔΙΚΤΥΑ Ι Ρ ΔΙΚΤΥΑ Ι Ν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Ρ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Ν ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ Ρ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ

6 6 Ν ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ν ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ρ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ν ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ Ρ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ Ν ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Ρ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Ν ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Ρ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ρ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ν ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ Ρ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ρ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ν ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ν ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ρ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ν ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Ρ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Ν ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ρ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ρ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ν ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ Ρ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ Ν1-6050Α ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Ρ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν1-6050Β ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ Ρ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ν1-6060Α ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ρ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν1-6060Β ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ρ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ν1-7010Α ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ν1-7010Β ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ν1-7020Α ΓΡΑΦΙΚΑ Ρ ΓΡΑΦΙΚΑ Ν1-7020Β ΝΕΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ρ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ν1-7030Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ρ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

7 7 Ν1-7030Β ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ρ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν1-7040Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Ρ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Ν1-7040Β ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Ρ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ν1-7050Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ν1-7050Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ν1-7060Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ρ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν1-7060Β ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ρ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 2.2. Αντιστοίχιση μαθημάτων ΠΣ Ν2 τ. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τα μαθήματα του Π.Σ. Ν2 του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας αντιστοιχίζονται με τα μαθήματα του ΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Σ. Ν2 Μ.ΠΛΗ.ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Σ. Μ.Π.Υ. ΠΑ.Δ.Α. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ρ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Ν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ρ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ν ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ρ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ν Ρ Ν ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ Ρ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Ν ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ Ρ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ Ν ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ρ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ν ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ρ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ν ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ρ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ν ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ρ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ν ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Ρ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

8 8 Ν ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Ρ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ρ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Ρ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Ν ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ρ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ν ΔΙΚΤΥΑ Ι Ρ ΔΙΚΤΥΑ Ι Ν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Ρ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Ν ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ Ρ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ Ν ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ρ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ν ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ρ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ν ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ Ρ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ Ν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ρ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ν ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Ρ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ Ρ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ρ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ν ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ν ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ Ρ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ Ν ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ν ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ρ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ν ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ρ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ν ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ρ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Ρ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Ν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Ρ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Ν ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ρ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ν ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Ρ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

9 9 Ν ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ρ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ν ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ρ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ρ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ν ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ν ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ν ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ρ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ν ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ρ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ν ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ν ΓΡΑΦΙΚΑ Ρ ΓΡΑΦΙΚΑ Ν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ν ΝΕΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ρ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ν ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI Ρ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI Ν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Ρ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ν ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ρ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ρ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Ρ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ρ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ν ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ρ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 2.3. Αντιστοίχιση μαθημάτων ΠΣ τ. Τμήματος Μηχανικών ΗΥ Συστημάτων Τα μαθήματα του Π.Σ. του πρώην Τμήματος Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ αντιστοιχίζονται με τα μαθήματα του Π.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

10 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Σ. Μ.Η.Υ.Σ. ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Σ. Μ.Π.Υ. ΠΑ.Δ.Α. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ρ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΦΥΣΙΚΗ Ρ ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Ρ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ H/Y Ρ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ρ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ρ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ρ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ρ ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ρ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ Ρ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ Ρ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Ι Ρ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI Ρ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ρ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ρ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ρ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ Ρ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΙΙ Ρ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ρ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - (ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ) ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ρ ΔΙΚΤΥΑ Ι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

11 11 ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Ρ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ρ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ VHDL & FPGA ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ρ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ρ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΥΡΗΝΑ Ρ ΠΥΡΗΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Ρ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩN Ρ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ Ρ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ρ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΗΘΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ρ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ -ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ρ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ρ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ρ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ρ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ρ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Ρ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ρ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ρ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

12 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Ρ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ρ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ρ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3. Μεταβατικές Διατάξεις Οι προπτυχιακοί φοιτητές των τ. τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. ολοκληρώνουν την φοίτησή τους σύμφωνα με τις παρακάτω μεταβατικές διατάξεις Επιλογή Τύπου Πτυχίου Όσοι φοιτητές, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους , βρίσκονται σε μεγαλύτερο του 12ου τυπικό εξάμηνο (>=13) ολοκληρώνουν, υποχρεωτικά, το πρώτο κύκλο σπουδών ΤΕΙ. Όσοι φοιτητές, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους , βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο μικρότερο ή ίσο του 12ου (<=12) ολοκληρώνουν το πρώτο κύκλο σπουδών Πανεπιστημίου. Όποιος φοιτητής από αυτούς επιθυμεί να ολοκληρώσει πρώτο κύκλο σπουδών ΤΕΙ θα πρέπει να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως 30 Σεπτεμβρίου Η αίτηση αυτή δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές οι οποίοι θα ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών ΤΕΙ, ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα προγράμματα σπουδών τα οποία παρακολουθούν το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Στα προγράμματα σπουδών των 2 τμημάτων Τ.Ε.Ι. πραγματοποιούνται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Στο Πρόγραμμα Σπουδών Ν1 του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας προστίθεται το μάθημα Φυσική. Από το μάθημα αυτό απαλλάσσονται όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το μάθημα Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές. Το μάθημα Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές δε διδάσκεται και δεν εξετάζεται από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους Στο Πρόγραμμα Σπουδών Ν2 του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας το μάθημα Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές αντικαθίσταται από το μάθημα Θεωρία Παιγνίων. Το μάθημα Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές δε διδάσκεται και δεν εξετάζεται από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους

13 13 Καταργείται η διδασκαλία και η εξέταση του μαθήματος Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές, σε όλες τις κατευθύνσεις, του Προγράμματος Σπουδών Ν2 του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Καταργείται η διδασκαλία και η εξέταση του μαθήματος Ανάλυση Χρονοσειρών στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Αναγνώριση και Διεξαγωγή Μαθημάτων Οι τελικοί βαθμοί των μαθημάτων ΤΕΙ που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία περνιούνται στα αντίστοιχα μαθήματα Πανεπιστημίου. Τα μικτά μαθήματα θεωρούνται ολοκληρωμένα αν ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και το θεωρητικό και το εργαστηριακό τους μέρος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν πραγματοποιείται αντιστοίχιση και οι υπεύθυνοι διδάσκοντες μεριμνούν για τους όρους επιτυχούς ολοκλήρωσης κάθε τέτοιου μαθήματος. Από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους διδάσκονται μόνο τα μαθήματα του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τους κανόνες του Προγράμματος Σπουδών. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλους τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, ανεξάρτητα από το είδος του πτυχίου (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) που θα λάβουν Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπουδών ΠΑ.Δ.Α. Οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από ΤΕΙ και θα ολοκληρώσουν πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημίου υποχρεούνται να επιλέξουν κατεύθυνση και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα μαθήματα που υπολείπονται, μετά τις αντιστοιχίσεις της παρ. 2 του παρόντος, σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος σπουδών. Κατ εξαίρεση, για τους φοιτητές αυτούς, στον υπολογισμό των υπολειπόμενων μαθημάτων επιλογής ή/και γενικής παιδείας δε λαμβάνεται υπόψη το εξάμηνο διδασκαλίας (χειμερινό, εαρινό) των μαθημάτων που έχουν ήδη ολοκληρώσει ή των μαθημάτων που θα ολοκληρώσουν στο μέλλον. Μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018, για κάθε φοιτητή ο οποίος θα ολοκληρώσει πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημίου, υπολογίζεται το ελάχιστο πλήθος μαθημάτων, ανά κατεύθυνση, που πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία, ώστε να πληροί τους σχετικούς με τα μαθήματα όρους του προγράμματος σπουδών. Ο ελάχιστος από τους τρεις αριθμούς που θα προκύψουν, προστίθεται στο πλήθος των μαθημάτων τα οποία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ο φοιτητής (δεν προστίθενται μαθήματα λόγω πρακτικής άσκησης). Εάν το άθροισμα που θα προκύψει είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των απαιτούμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών πανεπιστημίου (44) τότε ο φοιτητής: Δεν επιλέγει κατεύθυνση και δε δεσμεύεται από τους κανόνες επιλογής μαθημάτων των κατευθύνσεων Οφείλει να ολοκληρώσει με επιτυχία τόσα μαθήματα, όσα υπολείπονται ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 44 μαθημάτων.

14 14 Μπορεί να δηλώσει μόνο υποχρεωτικά μαθήματα. Σε περίπτωση που τα υποχρεωτικά μαθήματα που δεν έχει ολοκληρώσει είναι λιγότερα από τα υπολειπόμενα, ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα υποχρεωτικά και να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων με μαθήματα επιλογής. Με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές της προηγούμενης παραγράφου, απαλλάσσονται μόνο από οφειλόμενα μαθήματα επιλογής Πτυχιακή Εργασία / Πρακτική Άσκηση Οι πτυχιακές εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία σε πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ αναγνωρίζονται ως πτυχιακές εργασίες του Πανεπιστημίου με το ίδιο βαθμό. Οι πτυχιακές εργασίες που έχουν εγκριθεί και εκπονούνται από τους φοιτητές, με την επιτυχή τους ολοκλήρωση, αναγνωρίζονται ως πτυχιακές εργασίες Πανεπιστημίου για τους φοιτητές οι οποίοι θα ολοκληρώσουν πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημίου. Επιτρέπεται η ομαδική εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και από φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών, από διαφορετικό τμήμα ή από φοιτητές οι οποίοι θα λάβουν διαφορετικό τύπο πτυχίου (Πανεπιστημίου - ΤΕΙ). Η πρακτική άσκηση ΤΕΙ αντιστοιχίζεται σε πρακτική άσκηση Πανεπιστημίου για όσους φοιτητές θα ολοκληρώσουν πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημίου. Για να πραγματοποιηθεί η αντιστοίχιση, θα πρέπει η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί κανονικά σύμφωνα με τους κανονισμούς πρακτικής άσκησης ΤΕΙ. Όσες πρακτικές ασκήσεις ξεκινήσουν πριν την έναρξη των μαθημάτων του Ακαδημαϊκού έτους είναι πρακτικές ασκήσεις ΤΕΙ και διαρκούν 6 μήνες.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Δομή του Προγράμματος Σπουδών Δομή του Προγράμματος Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Φεβρουαρίου 2019 Δευτέρα 182 Τρίτη 192 Μαθηματική Ανάλυση Φατούρος - Μπάρλας Πιθανότητες και Στατιστική Μητσούδης Αντικειμενοστρεφής Πρεζεράκος Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Μάγος - Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Τεχνητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ιουλίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ιουλίου 2019 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ - Η Ζ 27.6 28.6 Τεχνολογία Υπολογιστικών Ευσταθίου Τεχνολογία και Κινητών Συσκευών Έλληνας Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής Σγουροπούλου Μηχατρονική Ευσταθίου Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2.1 Α εξάμηνο Α εξάμηνο K10 Μαθηματική Ανάλυση Ι 2 2 5 K11 Φυσική Ι 2 2 5 K12 Προγραμματισμός Ι 2 2 5 K13 Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές 2 2 5 K16 Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 2019 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών Ως Σύστημα μπορεί να οριστεί μια συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 2018 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2017 2018 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2014-2015 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 5 2Ε 5. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής;

Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής; ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής; Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2019. ΕΚΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας (κατεύθυνση Eνεργειακής Ηλεκτρολογίας) για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη 1 Αγ. Σπυρίδωνα, ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.: , fax: , Πληροφορίες: Ν.

Πανεπιστημιούπολη 1 Αγ. Σπυρίδωνα, ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.: , fax: ,   Πληροφορίες: Ν. Πανεπιστημιούπολη 1 Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.: 210 5385854, fax: 210 5385316, email: geoadmin@teiath.gr Πληροφορίες: Ν. Ρουφάνη ΘΕΜΑ: - ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/16... και παλαιότερα ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/16... και παλαιότερα ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/16... και παλαιότερα ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Οι φοιτητές που οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2015-2016 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6 2Ε 5. Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας (κατεύθυνση Eνεργειακής Ηλεκτρολογίας) για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 2019 Οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα από τους κάτωθι πίνακες, να ακολουθούν τις Για τα μητρώα Ε/16...

Διαβάστε περισσότερα

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα από τους κάτωθι πίνακες, να ακολουθούν τις Για τα μητρώα Ε/16...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω;

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Ενημερωτική εκδήλωση για την αλλαγή του ΠΠΣ Σίνδος, Τετάρτη 10 Ιουλίου, 2019 Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Αθανάσιος Ιωσηφίδης, Γεώργιος Μπάμνιος Περιεχόμενα Εισαγωγή Το νέο Τμήμα Τι αλλάζει; Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω;

Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω; ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1984 στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΕΣΥΔ ΜΠ ΤΕ ΠΟΤΕ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΞ. Θ Ε ΚΩΔ. ΜΑΘ. Θ Ε ΠΑΡ/ΣΕΙΣ ΧΕΙΜ. ΕΞ ΕΑΡ. ΕΞ. Α1 Φυσική Ι ΌΧΙ ΦΥΣΙΚΗ 101 ΌΧΙ 2-1Δ Α2 Μαθηματικός Λογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατικές διατάξεις Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) για τους φοιτητές εισαγωγής 2013 και πριν Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μεταβατικές διατάξεις Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) για τους φοιτητές εισαγωγής 2013 και πριν Υποχρεωτικά Μαθήματα Μεταβατικές διατάξεις Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) για τους φοιτητές εισαγωγής 2013 και πριν Υποχρεωτικά Μαθήματα Οι φοιτητές παλαιότερων ετών (έτος εισαγωγής από 2013 και πριν) οι οποίο χρωστούν υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών  ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:12/7/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ E/14, Ε/13, E/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ E/14, Ε/13, E/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ E/14, Ε/13, E/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα από τους κάτωθι πίνακες,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3: Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση του προηγούμενου και του νέου Πρoγράμματος Σπουδών. 5 Περίγραμμα Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία

Παράρτημα 3: Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση του προηγούμενου και του νέου Πρoγράμματος Σπουδών. 5 Περίγραμμα Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία ΤΛ1001 ΤΛ1101 ΤΛ1002 ΤΛ1102 Προηγούμενο ΠΣ - Α' Εξάμηνο Ηλεκτρονικά Στοιχεία 3 1 2 7 4 14 1002 1012 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 2 0 2 7 2 14 1004 1014 Νέο ΠΣ - Α' Εξάμηνο Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία 2 1 1 7 3 7 Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής - Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα από το Ακαδηµαϊκό Έτος 1999-2000 έως το Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004 1 1. Εγγραφή και παρακολούθηση για τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / σε αντιπαραβολή με το ΠΑΛΑΙΟ που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 0-04 / Συντομογραφίες ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (ΕΜΒΟΛΙΜΗ)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής - Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

22/9/ o Τεχνολογίες του Λογισμικού, με έμφαση στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού

22/9/ o Τεχνολογίες του Λογισμικού, με έμφαση στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού To Τμήμα Πληροφορικής είναι ένα από τα έξι τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Η λειτουργία του Τμήματος άρχισε το Σεπτέμβριο του 1987 και οι πρώτοι απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΠΛ, 2009

Πρόταση για Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΠΛ, 2009 Πρόταση για Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΠΛ, 2009 Η επόμενη πρόταση είναι μια σύγκλιση των προτάσεων που υπέβαλλαν στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών τα μέλη της: Κώστας Μαργαρίτης Βασιλική Μάνθου Γιώργος Στεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ 1 Ο 9 ΥΠΟ 2 Ο 5 ΥΠΟ 2 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 6 ΕΠΙ 3 Ο 3 ΥΠΟ 4 Ο 5 ΕΠΙ 4 Ο 3 ΥΠΟ 5 Ο 4

ΥΠΟ 1 Ο 9 ΥΠΟ 2 Ο 5 ΥΠΟ 2 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 6 ΕΠΙ 3 Ο 3 ΥΠΟ 4 Ο 5 ΕΠΙ 4 Ο 3 ΥΠΟ 5 Ο 4 ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) CEID_NY101 Μαθηματικά Ι ΥΠΟ 1 Ο Βαθμός Εξεταστική περίοδος Αντιστοίχιση βαθμού σε ECTS CEID_NY109 Διακριτά Μαθηματικά ΥΠΟ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Βάσεις Δεδομένων Ι Γραμμική Άλγεβρα Επιχειρηματικότητα Σκουρλάς Γλαμπεδάκης Καρανικόλας Καντζάβελου (ΑΠ) Καντζάβελου Βασιλάς Δίκτυα Ι Μπόγρης - Ξυδάς Λειτουργικά Συστήματα Ι Μάμαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες: Στ. Πλαϊνού - Ψυχή Θεσσαλονίκη 18-10-11 Τηλέφωνο: 891-218 Αρ.Πρωτ.: Ανακοίνωση σχετικά µε τις δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2017-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (22/01/2018 09/02/2018) Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α 04/09/2017 05/09/2017 06/09/2017 07/09/2017 08/09/2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΛΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Ιουνίου 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Καντζάβελου Καντζάβελου Βασιλάς Γραμμική Άλγεβρα Κίτσος Αλγοριθμική Μάγος - Πάντζιου Αλγοριθμική Μάγος - Πάντζιου Μπαρδής Μαθηματικά Φιλιππάκης Μαθηματικά Φιλιππάκης ΑΙΘΟΥΣΑ 1 (Κ16.219)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β. Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β. Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 'Εκδοση 20/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ & Βάσεις Δεδομένων Ι Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Πληροφορική Σκουρλάς Καντζάβελου Καρανικόλας >> Εισαγωγή στην Πληροφορική Καντζάβελου Βασιλάς Δίκτυα Ι Μπόγρης - Ξυδάς Λειτουργικά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 Έκδοση 24/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 Έκδοση 21/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Ιουνίου 2017 Έκδοση 08.06.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: Στο έδρανο του φοιτητή δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βιβλία ή άλλα βοηθήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ηλ. Αιθ. 001, 002. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004. Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ηλ. Αιθ. 001, 002. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004. Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Ιουνίου 2018 v20180517 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο) ΕΑΡΙΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο) Ε. Στεφανόπουλος Α. Ανδρικόπουλος Ε. Γαλλόπουλος, Ε. Στεφανόπουλος 12/6/2018 - Μαθηματικά ΙΙ 18/6/2018 - Γραμμική Άλγεβρα 22/6/2018 25/6/2018 - Οντοκεντρικός Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 1 η Εβδομάδα Δευτέρα 15/6/2015 ΕΠΟΠΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 11:15-13:15 Γρ. Καθηγήτριας 7 ΨΣ-902-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α - Ω ΨΣ-902 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ Φ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΟΔΕ) επ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 11:15-13:15 Γρ. Καθηγήτριας 7 ΨΣ-902-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α - Ω ΨΣ-902 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ Φ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΟΔΕ) επ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝ - ΦΕΒΡ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:19/12/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 16/2-19/2 Έκδοση 4.4 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Τμήματα 1+2 Τμήματα 1+2 Τμήματα 3+4 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019 (ΓΣ 29.5.2018) ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, έκδοση 1.00-20190226 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων και Προϋποθέσεις για τη λήψη Πτυχίου Ακ. Έτους

Κανόνες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων και Προϋποθέσεις για τη λήψη Πτυχίου Ακ. Έτους ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες: τηλ. 2310 891217 Θεσσαλονίκη 19/10/2017 Κανόνες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων και Προϋποθέσεις για τη λήψη Πτυχίου Ακ. Έτους 2017-18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA MHXANIΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA MHXANIΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA MHXANIΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Σεπτέμβριος 2017 Αγαπητοί πρωτοετείς σπουδαστές, Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο) 27/08/2018 03/09/2018 07/09/2018 12/09/2018 Παρασκευή ΑΦΕ- ΑΦΕ- ΑΠ7 14/09/2018 Παρασκευή ΑΦΕ-Β4 24/09/2018 ΑΦΕ- Διακριτά Μαθηματικά Λογική Σχεδίαση Ι Φυσική Αγγλική Γλώσσα Χ. Μπούρας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πρακτικό της 2/28-5-2019 Συνέλευσης Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Παράρτημα 1 Θέμα 3: Εισήγηση προς την Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το νέο 5ετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Περίοδος Σεπεμβρίου 2019 Έκδοση 17/07/2019 26/08/2019 27/08/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 Έκδοση 17/07/2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών

Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 το Τμήμα Αυτοματισμού θα εφαρμόσει Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ). Ο τρόπος εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 2019 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Οι φοιτητές που εγγράφονται το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο 1 ο τυπικό εξάμηνο σπουδών, ακολουθούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΗΥ/ΣΕΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΗΥ/ΣΕΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:14/7/2014 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Σεπεμβρίου 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Έκδοση 05.07.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 3-4ο

Διαβάστε περισσότερα